Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің бұйрығы 2012 жылғы 28 наурыз №132 Астана қаласы
Скачать 84.35 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасы Әділет министрлігінің бұйрығы 2012 жылғы 28 наурыз №132 Астана қаласы
Дата конвертации10.01.2013
Размер84.35 Kb.
ТипДокументы
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің бұйрығы

2012 жылғы 28 наурыз №132 Астана қаласы
«Электрондық мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2011 жылғы 27 маусымдағы № 236 бўйрығына өзгерістер енгізу туралы
«Электрондық мемлекеттiк қызметтiң үлгi регламентiн бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 26 қазандағы № 1116 қаулысының 2-тармағын iске асыру мақсатында, «Әдiлет органдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 2-тармағының 3) тармақшасын басшылыққа ала отырып, бұйырамын:

1. «Электрондық мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Јділет министрінің 2011 жылғы 27 маусымдағы №236 бўйрығына (Нормативтік қўқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7128 болып тіркелген, 2011 жылғы 27 қазандағы № 157 (1973) «Заң газеті» газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

аталған бўйрықпен бекітілген «Жылжымайтын мүлікке тіркелген қўқықтар (ауыртпалықтар) жјне оның техникалық сипаттамалары туралы анықтамалар беру» электрондық мемлекеттік қызмет регламентінде:

5 қосымша осы бўйрықтың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жазылсын;

аталған бўйрықпен бекітілген «Жылжымайтын мүліктің жоқ (бар) екендігі туралы анықтамалар беру» электрондық мемлекеттік қызмет регламентінде:

5 қосымша осы бўйрықтың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жазылсын;

2. Осы бұйрық алғаш рет ресми жарияланған күнiнен бастап он күнтiзбелiк күн iшiнде қолданысқа енгiзiледi.
Министр Б.ИМАШЕВ.


Қазақстан Республикасы

Әдiлет министрiнiң

2012 жылғы «28» наурыздағы

№132 бұйрығына 1- қосымша
Жылжымайтын мүлiкке тiркелген құқықтар

(ауыртпалықтар) және оның техникалық

сипаттамалары туралы анықтама беру»

электрондық мемлекеттiк қызмет

регламентiне 5-қосымша

Нысан

____________________________________________________________________

(Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің аумақтық органы)
Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар)

және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама

№ __________ «__» _________ __ ж.
Берілді (тегі, аты, әкесінің аты, туған күні, жеке тұлғаның ЖСН;

__ заңды тұлғаның атауы және БСН, )

жылжымайтын мүліктің мына объектілеріне растама:


Жылжымай

тын

мүліктің

түрі


Кадастрлық

нөмірі


Ныса

налы

мақса

ты

(жоспа- ры

бойынша

литер)


Мекен-жай, мекен-жайдың тіркеу коды (бар болған жағдайда)

Құрам-да

рының

саны


Қабат саны, қабаты


Жалпы

ауданы, көлемі, ұзындығы


Пайда

лы

алаңы


Бөлі

нуі

(ЖУ)


Ескерт-пе

1) құқығы тіркелді:


Құқықтық

түрі


МазмұныҚұқық

иесі


Ортақ

меншік

нысаны,

үлесі

Құқықтық

туындау

негіздемесі

Тіркелген

күні, уақыты

2) құқықтық ауыртпалығы тіркелді:


Ауырт-

палықтың

түрі


МазмұныҚұқық иесі

немесе

уәкілетті орган

(мүдделі

тұлға)

Ортақ

меншік

нысаны,

үлесі


Ауыртпалық-тың пайда

болуының

негіздемесі


Тіркелген

күні, уақыты


3) жылжымайтын мүлікке құқықтардың немесе құқықтық ауыртпалықтардың туындауына әкеп соқтырмайтын заңдық талаптар және мәмілелер тіркелді:


Заңдық талаптар

және мәмілелер

Мазмұны


Өтініш беруші

(мүдделі тұлға)

Туындау

негіздемесі

Тіркелген

күні, уақыты
_________________________________________________________________________________________

Ескертпе: Анықтамада қамтылған мәліметтер берілген сәтінде жарамды болып табылады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба

туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы № 370-II ҚРЗ 1-тармағы 7-бабына сәйкес қағаз

жеткiзгiштегi құжатпен бiрдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года № 370-II

«Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен

документу на бумажном носителе.*штрих-код ЖМТ МДҚ ақпараттық жүйесiнен алынған және әдiлет департаментiнiң электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректердi қамтиды

*штрих-код содержит данные, полученные из ГБД РН и подписанные электронно-цифровой подписью соответствующего Департамента юстиции


Қазақстан Республикасы

Әдiлет министрiнiң

2012 жылғы «28» наурыздағы

№132 бұйрығына 2 қосымша
«Жылжымайтын мүлiктiң жоқ (бар) екендiгi

туралы анықтамалар беру» электрондық

мемлекеттiк қызмет регламентiне

5-қосымша

Нысан

________________________________________________________________________________

(Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің аумақтық органы)
Жылжымайтын мүлiктiң жоқ (бар) екендiгi туралы анықтама
№ _________ «___» _________ __ ж.

Берiлдi (жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты, туған күнi және ЖСН; заңды тұлғаның атауы және БСН), ____________________________________________________________ тұлғаға

(жеке тұлға үшін –тегі, аты, әкесінің аты, туған күні және ЖСН)

____________________________________________________________

заңды тұлға үшін – атауы және БСН)

Тіркелді:

1. Мекен-жайда орналасқан жылжымайтын мүлікке құқық: __________________________________

(мекен-жай, мекен-жайдың тіркеу коды – бар болған жағдайда)


Жылжымайтын мїлік объектісі (объект түрі, нысаналы мақсаты, кадастрлық нөмірі)
Құқықтың түрі, меншік нысаны (дара немесе жалпы, үлес)
Құқықтың пайда болу негізі, тіркеу күні және уақыты
Тіркелген ауыртпалықтардың болуы (ауыртпалықтың түрі, мүдделі тұлға, ауыртпалықтың туындау негізі, тіркеу күні және уақыты)
Жылжымайтын мүлiкке құқықтардың немесе құқықтық ауыртпалықтардың туындауына әкеп соқтырмайтын заңдық талаптар мен мәмiлелердің тiркелуі

2. Мекен-жайда орналасқан жылжымайтын мүлікке құқық: ___________________________________

(мекен-жай, мекен-жайдың тіркеу коды – бар болған жағдайда)

.................
Бұрын осы тұлғаға тіркелген:

1) Мекен-жайда орналасқан жылжымайтын мүлікке құқық:

__________________________________

(мекен-жай, мекен-жайдың тіркеу коды - бар болған жағдайда)


Жылжымайтын мїлік объектісі (объект түрі, нысаналы мақсаты, кадастрлық нөмірі)
Құқықтың түрі, меншік нысаны (дара немесе жалпы, үлес)
Құқықтың пайда болу негізі, тіркеу күні және уақыты
Құқықтың тоқтату негізі, тіркеу күні және уақыты

2) Мекен-жайда орналасқан жылжымайтын мүлікке құқық: ___________________________________

(мекен-жай, мекен-жайдың тіркеу коды - бар болған жағдайда)

........
Ескертпе: Анықтамада қамтылған мәліметтер берілген сәтінде жарамды болып табылады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңбатуралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы № 370-II ҚРЗ 1-тармағы 7-бабына сәйкес қағаз жеткiзгiштегi құжатпен бiрдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года № 370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

*штрих-код ЖМТ МДҚ ақпараттық жүйесiнен алынған және әдiлет департаментiнiң электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректердi қамтиды

штрих-код содержит данные, полученные из ГБД РН и подписанные электронно-цифровой подписью соответствующего Департамента юстиции

Похожие:

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің бұйрығы 2012 жылғы 28 наурыз №132 Астана қаласы iconҚазақстан Республикасының Әділет министрлігінің бұйрығы 2012 жылғы 31 қаңтар №31 Астана қаласы Нотариустардың нотариаттық іс-әрекет жасау ережесін бекіту туралы
«Нотариат туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 32-бабы 2 тармақшасына сәйкес бұйырамын
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің бұйрығы 2012 жылғы 28 наурыз №132 Астана қаласы iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бірлескен бұйрығы 2012 жылғы 10 тамыз №367 Астана қаласы Баланың құқықтарын қорғау саласындағы жеке кәсіпкерлік аясындағы тәуекел дәрежесін бағалау өлшемдерін және тексеру парағының нысанын бекіту
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бірлескен бұйрығы 2012 жылғы 10 тамыз №367 Астана қаласы
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің бұйрығы 2012 жылғы 28 наурыз №132 Астана қаласы iconҚазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің бұйрығы 2012 жылғы 2 наурыз №18-02/85 Астана қаласы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2010 жылғы 2 маусымдағы №367 «Ауыл шаруашылығы жануарларын бiрдейлендiру жөнiндегi деректер...
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің бұйрығы 2012 жылғы 28 наурыз №132 Астана қаласы iconҚазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің бұйрығы 2012 жылғы 14 наурыз №141 Астана қаласы Сотталғанды қоғамнан оқшаулаумен байланысты емес жазаларды орындаудың кейбір мәселелері
Республикасы қылмыстық-атқару заңнамасының талаптарына сәйкес ұйымдастыру мақсатында, «Қазақстан Республикасының Ішкі істер органдары...
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің бұйрығы 2012 жылғы 28 наурыз №132 Астана қаласы iconҚазақстан Республикасы Әділет министрлігінің бұйрығы 2011 жылғы 20 қаңтар №18 Астана қаласы Жеке сот орындаушылары қаулыларының үлгі нысандарын бекіту туралы
«Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңы 10-бабының...
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің бұйрығы 2012 жылғы 28 наурыз №132 Астана қаласы iconҚазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің бұйрығы 2011 жылғы 14 наурыз №138 Астана қаласы
«Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі...
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің бұйрығы 2012 жылғы 28 наурыз №132 Астана қаласы iconҚазақстан Республикасы Әділет министрлігінің бұйрығы 2012 жыл 28 ақпан №99 Астана қаласы Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуді, азаматтық хал актілері жазбаларына
...
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің бұйрығы 2012 жылғы 28 наурыз №132 Астана қаласы iconҚазақстан Республикасы Әділет министрлігінің бұйрығы 2011 жылғы 29 маусым №244 Астана қаласы
«Зияткерлік меншік объектілері және материалдық емес активтердің құнын бағалау» бағалау стандартын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің бұйрығы 2012 жылғы 28 наурыз №132 Астана қаласы iconҚазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің бұйрығы 2012 жылғы 20 маусым №352 Астана қаласы «Телерадио хабарларын тарату жүйелерінің техникалық пайдалану ережесін бекіту туралы»
Республикасы Көлік және коммуникация Министрінің 2012 жылғы 23 маусымдағы №352 бұйрығы
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің бұйрығы 2012 жылғы 28 наурыз №132 Астана қаласы iconҚазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің бұйрығы 2012 жылғы 23 тамыз №4-2/431 Астана қаласы
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2012 жылғы 18 сәуірдегі №4-2/180 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница