Педагогика факультеті мамандық: 5В010100-мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу академиялық дәреже: Мектепке дейнгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры
Скачать 18.33 Mb.
НазваниеПедагогика факультеті мамандық: 5В010100-мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу академиялық дәреже: Мектепке дейнгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры
страница10/165
Дата конвертации10.01.2013
Размер18.33 Mb.
ТипДокументы
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   165

Әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер:

1.Балақаев М. Қазақ тілінің мәдениеті. Алматы, «Қазақстан» 1971.

2. Қабдолов З. Сөз өнері.- Алматы, 2001

3. Ақшолақов Т. Көркем шығарманың эстетикалық табиғатын таныту -Алматы, «Мектеп», 1975.

Қосымша әдебиеттер:

  1. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы.-Алматы,1992

  2. Айтбаев Ө Мақала-мәтелдердің жазуымыз бен сөйлеуіміздегі қызметі.- Алматы, 1997

3. Сыздықова Р. Сөздер сөйлейді.-Алматы, 2001

4.Әуелбеков Ш. Бастауыш кластарда қазақ тілін оқыту методикасы. Алматы, «Мектеп», 1987.

4. Бозжанова К. Бастауыш мектепте оқушылардың оқу дағдысын қалыптастыру. Алматы, «Мектеп», 1989.

Оқытудың тілі: қазақ, орыс

Бағдарламаның жетекшісі: Абдрасилова Г.Л. – аға оқытушы, Мерщиева Г.А. – аға оқытушы.

4 КУРС


7 семестр - 9 кредит

цикл

код

пән атауы

кр

цикл

код

пән атауы

кр

Міндетті компонент - 2 кредит Таңдау компоненті - 7 кредит

Базалық пәндер

SPT 4213

Қазіргі педагогикалық технология

2

Кәсіптік пәндер

PPOV 221

1-ші сыныпта оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық-педагогикалық негізі

3

РРОРР 221

Мектепалды даярлыктың психологиялық-педагогикалық негізі

2

ІМРМ 324

SDLP324

Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесінің тарихы

Қазіргі әдеби ағым

3


Базалық пәндер

КТТ 249

KST 249

OIS 249

Компьютерлік технологиялар және телекоммуникациялар

Компьютерлік желілер және Интернет

Акпараттық жүйелер негізі

1

8 семестр - 10 кредит

Міндетті компонент - 7 кредит

Таңдау компоненті 2 кредит

Базалық пәндер

IP

4204

Педагогика тарихы

3

Кәсіптік пәндер

PRZM 343

Математикадан есептер шығару практикумы

3

DL 4211

Балалар әдебиеті

2

TPVZM 343

Бастауыш мектепте математикадан тәрбие сабақтарын өткізудің теориясы мен практикасы

3

Кәсіптік пәндер

РМ

4303

Педагогикалық шеберлік

2


1-ші сыныпта оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық-педагогикалық негізі. (Психолого-педагогические основы обучения и воспитания первокласников. Psychological and pedagogical bases of first-graders teaching and education)

Пререквизиттер: Мамандыққа кіріспе, жас ерекшелігі және педагогикалық психология, дидактика, тәрбие теориясы.

Постреквизиттер: кіші мектеп жасындағы оқушылардың даму психологиясы, бастауыш білім берудің қазіргі педагогикалық технологиялары, педагогикалық шеберлік.

Бағдарламаның қысқаша курсы: 1-ші сынып оқушыларының физиологиялық және психологиялық даму ерекшеліктері. Болашақ бастауыш мектеп мұгалімінің кіші мектеп жасындагы оқушылардың тұлғалық дамуының психологиялық себеп салдарын айқындаудың тиімді әдістері мен әдістемелерін меңгеруі қамтамасыз етіледі және бастауыш сынып оқушыларының тұлғалық қалыптасуының жағымды педагогикалық шарттарын ұйымдастырудың баламалы әдістемелері үйретіледі. Кіші мектеп жасындағы оқушылардың тұлғасын қалыптастырудағы әлемдік және отандық психологиялық және педагогикалық диагностикалау әдістерінің қолдану аялары анықталынады.

Әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер:

1. В.Немов Психология. 3 книга.- М., 2000

2. Ф.Байзакова Диагностикалық әдістер мен тесттер.- Тараз, 2005

3. Зимняя Педагогическая психология.- М., 2002

Қосымша әдебиеттер:

1.Р.Успанова Диагностические методы изучения личности школьника.-Кызыл-Орда, 2009

2.Қ.Жарықбаев Жалпы психология негіздері.-Алматы, 1986

3.Н.Кулагина Возрастная психология.- М., 2000

Оқытудың тілі: қазақ және орыс

Бағдарламаның жетекшісі: п.ғ.к., доцент Кушеров Н.М.

Мектепалды даярлықтың психологиялық-педагогикалық негізі. (Психолого-педагогические основы предшкольной подготовки. Psychological and pedagogical bases of ungraded school)

Пререквизиттер: 6 жасар балалардың даму физиологиясы және гигиенасы, жас ерекшелігі және педагогикалық психология.

Постреквизиттер: Балалар психологиясы, 6 жасар балалардың даму психологиясы, ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі, мектепалды даярлықтың психологиялық-педагогикалық диагностикасы.

Бағдарламаның қысқаша курсы: 6 жасар балалардың тұлғалық дамуының психологиялық себеп салдарын айқындаудың тиімді әдістері мен әдістемелерін меңгеруі қамтамасыз етіледі және олардың тұлғалық қалыптасуының жағымды педагогикалық шарттарын ұйымдастырудың баламалы әдістемелері үйретіледі; мектепалды даярлықтың психологиялық-педагогикалық диагностикасының түрлі тесттік бағдарламалары мен әдістемелері оқытылады..

Курстың мақсаты: Болашақ бастауыш мектеп мұғаліміне 6 жасар балалардың мектепалды даярлығын қалыптастырудағы әлемдік және отандық психологиялық және педагогикалық диагностикалау әдістері үйретіліп, олардың қолдану аясы көрсетіледі.

Курстың міндеттері:

-мектепалды даярлық мазмұнында 6 жасар балалардың жас ерекшелігіне сәйкес дамуының психологиялық негіздері айқындалынады;

-6 жасар балалардың мектепалды даярлығын қалыптастырудың диагностикалық зерттеу әдістері мен технологиялық тәсілдері таныстырылады;

-мектепалды даярлықты қалыптастырудағы болашақ мұғалімнің оқу қызметіндегі диагностикалық әдістерді қолдану іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру.

Әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер:

1.В.Немов Психология. 3 книга.- М., 2000

2.Ф.Байзакова Диагностикалық әдістер мен тесттер.- Тараз, 2005

3.И. Зимняя Педагогическая психология.- М., 2002

4.Анастази А. Психологическое тестирование.- М., 1991

Қосымша әдебиеттер:

1.Қ.Жарықбаев Жалпы психология негіздері.-Алматы, 1986

2.Қасымова Г.М. Развиваюшие игры диагностики и коррекции психического развития детей дошкольного возраста.- Алматы, 2000

3.Н.Кулагина Возрастная психология.- М., 2000

4.Диагностика умственного развития дошкольника/ Под ред. Л.В.Венгера-М., 1997

Оқытудың тілі: қазақ және орыс

Бағдарламаның жетекшісі: аға оқытушы Қасымов М.Р., Нурпейсов М.К.

Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесінің тарихы. (История методики преподавания математики в начальной школе History of methods of teaching of Mathematics in elementary school)

Пәннің пререквизиттері: бастауыш мектептегі математика курсы, математиканың теориялық негіздері, математиканың теориялық негіздері

Пәннің постреквизиттері: математикадан тарихи білімдерді дипломдық жұмыс орындау барысында пайдалану; педагогикалық практикада және педагогикалық іс тәжірибеде пән бойынша алынған білімдерді пайдалану .

Бағдарламаның қысқаша курсы: Бастауыш мектепте математиканы оқыту тарихы пәнінің мақсаты-бастауыш мектепте математика пәнін оқыту әдістерінің қалыптасуы мен дамуы динамикасы жайлы білімдерді терең ұғыну және Қазақстандағы әдістемелік-математикалық мәселелерімен айналысқан әдіскер ғылымдардың ой пікірлерімен танысып, оларды өз тәжірибесінде қолдана білуге үйрету

«Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесінің тарихы » пәнінің 050102-бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі мамандығы бойынша бастауыш сыныптар мұғалімдерін даярлайтын даярлайтын оқу орындарының оқу жоспарына енгізілгенінен бері талай өзгерістер болды.

Қазіргі заман талабына сай,бастауыш сыныптар мұғалімінің осы курс бойынша алатын білім , білік және дағдыларына қойылатын талаптар да өзгерді . Болашақ бастауыш сынып мұғалімі математиканы оқыту мәселесінің даму тарихынан хабары болуы және оны өз іс-тәжірибесінде қолдана білгені дұрыс.

Курстың мақсаты –болашак бастауыш мектеп мұғалімдеріне әдістемелік –математикалық білімдердің дамуы туралы түсінік беру, бұл тәжірибелерді меңгеру олардың кіші жастағы оқушыларға математиканы оқытып-үйретуді және ғылыми ойлаудың логикалық, қатаң түрдегі дағдыларын қалыптастыру болып табылатын кәсіби міндетін орыфндауға көмектесетіндігін ашып көрсету.

Курстың міндеттері – бастауыш мектепте математиканы оқытудың әдістемесінің қалыптасуы мен даму динамикасы туралы білімдерді тереңдете және кеңейте түсу, сондай-ақ өткен кезеңдердегі және қазіргі күнгі әдістемелік-математикалық ой пікірдің көрнекті өкілдерінің ғылыми әдістемелік идеяларымен таныстыру болып табылады.

Негізгі әдебиеттер

1.Актуальные проблемы методики начального обучения математике. /под. ред. М.И. Моро и А.М. Пышкало.- М., 1977 /

23.Ланков Л.В. К истории развития передовых идей в русской методике математике. /М., 1951/

1.Матвиевская Г.П. Учение о числе на средневековом. Востоке. /Ташкент, 1987/

Қосымша әдебиеттер

1.Гнеденко Б.В. Очерки по истории математики в России.М.,1976.

2.Қосанов Б.М. Қазақстанда математикалық -әдістемелік ой пікірдің дамуы .А., 2002.

3.Депман И.Я.,Н.Я.Виленкин. За страницами учебника математики .М.,Просвещение 1989.

4.Оспанов Т.Қ. ,Қайыңбаев Ж.Т. М. Дулатовтың «Есеп құралы » \Бастауыш мектеп №2

5.Прудников В.Е. Русские педагоги – математики XVIII-XIX веков. /М., 1956/

6.Кобесов А. Математика тарихы .А.,1993.

7.Искаков М.Ө.,Назаров С.Н. Математика мен математиктер жайындағы әңгімелер. 1- кітап А.,1967.

8.Искаков М.Ө.,Назаров С.Н. Математика мен математиктер жайындағы әңгімелер. 2- кітап А.,1967.

9.Искаков М.Ө.,Назаров С.Н. Математика мен математиктер жайындағы әңгімелер. 3- кітап А.,1967.

10.Жәутіков Қазақстанда математика ғылымының дамуы \» «Қазақстан мектебі», №4 -1972.

11.Глейзер Г.И. История математики в школе .IV-VI кл .Просвещение 1981

12.Методика начального обучения математике .под.ред. Скаткина .Москва Просвещение .1986.

Оқытудың тілі: қазақ және орыс

Бағдарламаның жетекшісі: п.ғ.к., доцент Сарыбекова К.Н.

Қазіргі әдеби ағым. (Современный литературный процесс. Modern Literature process)

Пәннің пререквизиттері: Балалар әдебиеті, Қазіргі қазақ тілі, қазақ әдебиеті

Постреквизиттер: Педагогика тарихы, этнопедагогика, Қазақ тілін оқыту теориясы мен технологиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазақ әдебиетінің қалыптасу тарихы. Қазақ халқының ауыз әдебиет үлгілері. Ежелгі дәуір әдебиеті. Х!Х ғасырдағы қазақ және балалар әдебиеті. ХХ ғасырдағы қазақ және балалар әдебиеті. Қазақ кеңес әдебиеті және сол кезеңдегі балалар әдебиеті. Отан Отан соғысы жылдарындағы қазақ және балалар әдебиеті. Қазіргі заман балалар әдебиеті. Орыс және шетел балалар әдебиеті.

Курстың мақсаты: Қазақ әдебиеті классиктерімен қатар белгілі бір кезең әдебиетіне елеулі үлес қосқан, өзіндік стилі, қол таңбасы бар ақын жазушылармен таныстыру және сол кезеңге тән әдеби ағымдағы даму ерекшліктерін айқындау.

Курстың міндеттері:

-көркем шығарма, оның табиғатын таныту;

-қазіргі балалар әдеби процесіндегі негізгі тақырыптарды анықтау, жанрлық ерекшеліктерін байқату;

-балалар әдебиетіндегі басты кезеңдер, олардың бағыттары, ағымы туралы мағлұматтар беру;

Негізгі әдебиеттер:

1.Қазақстан жазушыларының балаларға арналған кітаптарын насихаттау.-Алматы,1980

2.Ергебөк Қ. ХХ ғасыр басындағы әдебиет.- Алматы, 2000

3.Ыбыраим Б. Сырлы әлем(Қазіргі қазақ балалар прозасы).- Алматы, 1999

4.Қоңыратбаев Ә. Қазақ әдебиетінің тарихы.- Алматы, 1994

Қосымша әдебиеттер:

1.Әбдікерімова Т.,т.б. Ана тілі.Хрестоматия.-Алматы, 1999

2. Сатпаев Ж. Әдеби байланыстар.- Алматы, 1983

3. Әбдібаев Х.,т.б. Қазақ әдебиеті.-Алматы,1994

4. Ахметов Ш. Қазақ балалар әдебиеті.- Алматы, 1991

Оқытудың тілі: қазақ, орыс

Бағдарламаның жетекшісі: Кенжебаева З.К., Мерщиева Г.А.- аға оқытушы

Компьютерлік технологиялар және телекоммуникация. (Компьютерные технологии и телекоммуникации. Computer technologies and telecommunications)
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   165

Похожие:

Педагогика факультеті мамандық: 5В010100-мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу академиялық дәреже: Мектепке дейнгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры icon5В010100 – «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығы
Педагогика, мектепке дейінгі меке-мелердегі әдістемелік жұмыс, пе-дагогика та-рихы
Педагогика факультеті мамандық: 5В010100-мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу академиялық дәреже: Мектепке дейнгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
М010100 Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы пәндерінің (Дүниетану теориясы мен әдістемесі, Мектепке дейінгі балалардың...
Педагогика факультеті мамандық: 5В010100-мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу академиялық дәреже: Мектепке дейнгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ
«Біз мектепке барамыз» мектепке дейінгі ересек жастағы балаларды тәрбиелеу мен оқыту бағдарламасы. Астана, 2009. 106 б
Педагогика факультеті мамандық: 5В010100-мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу академиялық дәреже: Мектепке дейнгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры iconБ. А. Нарынова 31. 08. 2011ж. «Мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу» 0101000 мамандығы бойынша оқу үрдісінің кестесі
«Мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу» 0101000 мамандығы бойынша оқу үрдісінің кестесі
Педагогика факультеті мамандық: 5В010100-мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу академиялық дәреже: Мектепке дейнгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
В010100 – «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» (бакалавриат) мамандығының элективті пәндер каталогы
Педагогика факультеті мамандық: 5В010100-мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу академиялық дәреже: Мектепке дейнгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры icon050101 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Педагогика факультеті мамандық: 5В010100-мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу академиялық дәреже: Мектепке дейнгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры iconФизика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
Педагогика факультеті мамандық: 5В010100-мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу академиялық дәреже: Мектепке дейнгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры iconЭкономика және қашықТЫҚтан оқыту институты 5В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Берілетін дәреже/біліктілік: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген тұлғаларға 5В090500 – «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы...
Педагогика факультеті мамандық: 5В010100-мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу академиялық дәреже: Мектепке дейнгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры icon«Дошкольное воспитание и обучение» «Мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу»

Педагогика факультеті мамандық: 5В010100-мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу академиялық дәреже: Мектепке дейнгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры iconПедагогика ғылымдары бойынша 13. 00
Педагогика ғылымдары бойынша 13. 00. 02 – оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница