Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Скачать 294.26 Kb.
НазваниеПрограмма Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
страница1/3
Дата конвертации19.01.2013
Размер294.26 Kb.
ТипРабочая программа
  1   2   3
Рабочая программа Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/06


Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Қазақ филологиясы кафедрасы

«Ежелгі дәуір әдебиеті» пәні бойынша 050117-«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
ПавлодарЛист утверждения к рабочей Форма

программе дисциплины, Ф СО ПГУ 7.18.1/06

разработанной на основании

государственного

общеобязательного стандарта

образования специальности и

типовой программы
БЕКІТІЛДІ

ОІ жµніндегі проректоры

________________ Н.Э. Пфейфер

«___»_____________2007ж.
Құрастырушы: доцент Түсіпова Қ.Д.__________


Қазақ филологиясы кафедрасы
«Ежелгі дәуір әдебиеті» пәні бойынша
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫЖұмыс бағдарламасы 050117-«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған

Жұмыс бағдарламасы ҚР МЖМБС 3.08.267-2006 Мемлекеттік стандарты және ҚР білім және ғылым министрлігінің 22.06.2006 ж., Республикалық жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі Кеңес жиналысының Хаттама шешімімен бекітілген және пайдалануға рұқсат етілген типтік бағдарламасы негізінде дайындалды.
Кафедра мәжілісінде ұсынылды. «___»_________________2007ж.

№_____хаттама.

Кафедра меңгерушісі_______________________Қ.П.Жүсіп
Филология, журналистика және өнер факультетінің әдістемелік кеңесінде мақұлданды.

«_____»______________2007 ж. №____хаттама.

ӘК төрайымы____________________ М.В. Семенова
КЕЛІСІЛДІ
Факультет деканы __________Ж.Т.Сарбалаев. «____»_____________2007 ж.жәқб МАҚҰЛДАДЫ

ЖәқБ бастығы______________Л.Т.Головерина «____»____________2007 ж

1 Пәннің мақсаты мен міндеттері

«Ежелгі дәуір әдебиеті» пәні .Әдебиет тарихы- әдебиеттану ғылымының құрамдас, негізгі бір бөлімі . Қазақ елінің тарихы қазіргі түркі тілдес халықтардың қоғамдық, әлеуметтік және рухани өмірімен, тұрмыс-тіршілігімен қадым замандардан бері өзара тығыз байланысты болғандығы.

Ежелгі түркі тілді әдебиет- бертін келе қазақ халқының этникалық құрамына енген тайпалардың көне дәуірдегі әдебиеті, олардың ежелгі түркі ру-ұлыстармен бірге жасаған көркем сөз өнері .

Түркі тілді халықтарға ортақ әдебиеттің көп ғасырлық тарихын негізінен үш кезеңге бөліп қарастыру қажеттігі.

Пәнді оқыту мақсаты:

Қазақ халқы өзінің қоғамдық өмірі, тұрмыс-тіршілігі, харекет-кәсібі, дүниетанымы мен наным-сенімі, қуаныш-қайғысы, арман-үміті және т.б. жайында сан алуан түрлі тасқа жазылған ескерткіштер , түркі халықтарының шежірелері, трактаттары, сөздіктер, т.б. біздің заманымызға жеткен. Мазмұн-мәні терең ежелгі дәуір әдебиет үлгілерін аса бағалы байлық ретінде оқыта отырып, оның өзіндік сипатын танытып, студенттерге тағылым беру көзделеді.

Пәннің міндеттері:

 • Алғашқы қауымдық құрылыс кезіндегі қазіргі Қазақстан мен Орта Азияны,Алтай өңірін мекен еткен ру-тайпалар, ұлыстар туралы тарихи деректер;

 • Біздің жыл санауымызға дейінгі ІІ ғ «Ұлы жібек жолының» ашылуы ;

 • Сақтардың тайпалық бірлестіктері, аландар мен ғұндар ;

 • Сақтардың салт-дәстүрі, наным-сенімі,әдет-ғұрпы, діні;

 • Зороастризм діні. «Авеста» кітабы-ежелгі діни ұғымдар мен мифтік аңыздардың жинағы;

 • «Түрік» сөзінің мәні. Түрік қағандығы (766-940жж). Түрік қағанатының екіге бөлініп кетуі;

 • Қыпшақ қоғамының ертедегі феодалдық мемлекет бірлестігі ретінде өмірге келетіндігі;

 • Түрік мұсылмандарының алғашқы феодалдық мемелекеті-Қарахан мемлекеті (940-1212);

 • «Ұлы жібек жолындағы» ежелгі кен-қалалар;

 • Ежелгі түрік таңбалары. Көне жазу-сызулар. Ежелгі түрік әріптері;

 • Ежелгі түріктердің наным-сенімдері.


Студенттер білуі тиіс:

Ежелгі түркі ру- ұлыстармен бірге жасаған көркем сөз өнерінің үлгілерін білулері қажет.
Студенттер істей білуі тиіс:

Студенттер бұл курсты оқу барысында жинаған білімдерін алдағы кәсіби қызметінде, ғылыми-зерттеу жұмысында пайдаланады.
2 Пререквезиттер:

- Тіл біліміне кіріспе.

- Әдебиеттануға кіріспе.

- Мәдениеттану.

-Философия.

-Халы ауыз әдебиеті
Тематический план Форма

дисциплины СО ПГУ 7.18.2/07
3 Пәннің мазмұны


3.1 Пәннің тақырыптық жоспарыТақырып

Сағат саны

Дәріс

Тәжір.

С¤Ж


1

2

3

4

5

1.

Орхон жазуындағы жәдігерліктер.

1
2

2.

«Күлтегін» жырының көркемдік ерекшелігі
1

2

3.

Қорқыт ата кітабы.(«Китаби дедем Коркуд»)

1
2

4.

Оғыз-наме(«Оғыз-қаған» эпосы)
1

2

5.

Әбу-Насыр әл-Фараби(870-950)2

6.

М.Қашғари «Диуани лұғат ат- түрк(Түркі сөздерінің жинағы»)

1
2

7.

Ж:Баласағұн «Құтадғу біліг(Құтты білік»)

1
2

8.

А:Иүгінеки. «Хибатул –Хақайық»

(«Ақиқат сыйы»)
1

2

9.

А.Яссауи «Диуани хикмат»(«Да-

Налық кітабы»)
1

2

10.

Сүлеймен Бақырғани «Бақырғани кітабы»

1
2

11.

Н.Рабғузи. «Рабғузи қиссалары»
1

1

12.

«Кодекс Куманикус

1
1

13.

Хорезми «Мұхаббат –наме»
1

1

14.

Құтб. «Хұсрау-Шырын» дастаны1

15.

Сайф Сараи «Гүлстан бит-түрки»

(«Түрік тіліндегі Гүлстан»)1

16.

Дүрбек. «Жүсіп-Зылиха» дастаны
1,5

1

17.

Әбілғазы. «Шежіре-и түрік» («Түркі шежіресі»)1

18.

Қ.Жалайыри. «Жами-ат тауарих»1

19.

Х:Дулати «Тарих-и Рашиди»1

20.

Бабыр «Бабыр –наме»

1,5
1

Барлығы: сағат

7,5

7,5

30


3.2 Пәннің тақырыптық жоспарыТақырып

Сағат саны

Сырттай бөлім

СҚТӘ-11 (2ж)

Сырттай бөлім

СҚТӘ-21(қ)

Дәріс

Тәж

СӨЖ

Дәріс

Тәж

СӨЖ

1

Орхон жазуындағы жәдігерліктер.22

2

«Күлтегін» жырының көркемдік ерекшелігі
1

2
1

2

3

Қорқыт ата кітабы.(«Китаби дедем Коркуд»)

1
2

1
2

4

Оғыз-наме(«Оғыз-қаған» эпосы)22

5

Әбу-Насыр әл-Фараби(870-950)22

6

М.Қашғари «Диуани лұғат ат- түрк(Түркі сөздерінің жинағы»)

1
2

1

1

2

7

Ж:Баласағұн «Құтадғу біліг(Құтты білік»)22

8

А:Иүгінеки. «Хибатул –Хақайық»

(«Ақиқат сыйы»)22

9

А.Яссауи «Диуани хикмат»(«Да-

Налық кітабы»)2
1

2

10

Сүлеймен Бақырғани «Бақырғани кітабы»22

11

Н.Рабғузи. «Рабғузи қиссалары»22

12

«Кодекс Куманикус

1
2

1
2

13

Хорезми «Мұхаббат –наме»
1

2
1

2

14

Құтб. «Хұсрау-Шырын» дастаны22

15

Сайф Сараи «Гүлстан бит-түрки»

(«Түрік тіліндегі Гүлстан»)22

16

Дүрбек. «Жүсіп-Зылиха» дастаны22

17

Әбілғазы. «Шежіре-и түрік» («Түркі шежіресі»)22

18

Қ.Жалайыри. «Жами-ат тауарих»21

19

Х:Дулати «Тарих-и Рашиди»22

20

Бабыр «Бабыр –наме»

1
1

1
2
Барлығы:

4

2

39

4

4

39

  1   2   3

Похожие:

Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі iconПрограмма Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы 050205 «Қазақ филологиясы» мамандығының студенттеріне арналған
Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі iconПрограмма Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
«Жалпы тіл білімі» пәні бойынша 050205- «Филология: қазақ филологиясы» мамандығының студенттеріне арналған
Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі iconПрограмма Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
«Қазіргі қазақ тілі морфологиясы» пәні бойынша 050205 «Филология: қазақ филологиясы» мамандығының студенттеріне арналған
Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі iconПрограмма Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
«Ежелгі дәуір және Орта ғасырлардағы қазақ әдебиетінің тарихы» пәні бойынша 050205-«Филология: қазақ филологиясы» мамандығының студенттеріне...
Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі iconПрограмма Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
«Қазіргі қазақ әдебиетінің тарихы» пәні бойынша 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған
Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы алғАШҚЫ Әскери дайындық
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен...
Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі iconКонкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы»
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік...
Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі iconКонкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы»
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік...
Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі iconКонкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы»
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік...
Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі iconКонкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы»
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница