Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Скачать 127.26 Kb.
НазваниеАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата конвертации19.01.2013
Размер127.26 Kb.
ТипДокументы
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында

тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі
Список гражданских дел, назначенных к слушанию

в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Қарау күні мен уақыты: 2010 жылдың 15 желтоқсаны , сағат 10-00 Өтетін орны: Облыстық сот ғимараты

Төрағалық етуші:________________ 3 қабат, кассациялық сот алқасының залы

Дата и время рассмотрения: 15 декабря 2010 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда

Председательствующий: _______________ 3 этаж, зал кассационной судебной коллегииРеттік саны

Істің нөмірі

Порядковый номер

Номер дела

Шешім /ұйғарым/ шығарған соттың атауы мен судьяның аты-жөні және апелляциялық қаулыны /ұйғарымды/ шығарған судьяның аты-жөні
Наименование суда, ФИО судьи вынесшего решение /определение/

и ФИО судьи вынесшего апелляционное постановление /определение/

Талапкер мен жауапкер

Истец и ответчик

Талаптың мәні

Сущность иска

Бірінші және апелляциялық сатыдағы соттың шешімі

Решение суда первой и апелляционной инстанции

Іс шағым немесе наразылық бойынша түсті
Дело поступило по жалобе или протесту

Істі баяндаушы

Докладчик по делу

Қарау нәтижесі

Результат рассмотрения

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2К-396

Ақкөл аудандық соты

Т.М.Барышева
Г. Д.Қамали


Аккольский районный суд

Барышева Т.М.

Камали Г. Д.Талапкер: Роза Шуман

Жауапкер: Ақкөл ауданың әкімдігі

Жауапкер: «Ақкөл ауданың әділет басқармасы» ММ

Жауапкер: «Ақкөл ауданың жер қатынастары бөлімі» ММ
Истец:Шуман Р.

Ответчик: Акимат Аккольского района

Ответчик: Управление юстиции Аккольского района

Ответчик: ГУ "Отдел земельных отношений Аккольского района"


жылжымайтын мүлікті жария ету комиссияның шешімін заңсыз деп тану және күшін жою, меншік құқығын тіркеуін заңсыз деп тану және күшін жою туралы

о признании незаконным и отмене решения комиссии по легализации недвижимого имущества, признании незаконным и отмене регистрации права собственности

талап қанағаттандырудан бас тарту
шешім өзгеріссіз, шағым қанағаттандырусыз қалдырылды


отказано в удовлетворении иска
решение оставлено без изменения жалоба оставлена без удовлетворения


талапкердің шағымы бойынша

по жалобе истца2

2К-408

Ақмола облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты

З.Ш.Смагулова
Ғ.И.Сыздықова


Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области

Смагулова З.Ш.
Сыздыкова Г.И.


Талапкер: «ЭВС»ЖШС

Жауапкер: «Көкшетау қаласының салық басқармасы» ММ
Истец: ТОО «ЭВС»

Ответчик: ГУ "Налоговое управление г. Кокшетау"


хабарламаны заңсыз деп тану және күшін жою туралы


о признании незаконным и отмене уведомления

талап қанағаттандырылған
шешім бүзулды,

шағым, наразылық

қанағаттандырылған
иск удовлетворен
решение отменено

жалоба,

протест удовлетворены

талапкердің шағымы бойынша


по жалобе истца3

2К-411

Көкшетау қалалық соты

А.Е.Шоинбекова
Қ.К.Көмиртасова

Кокшетауский городской суд

Шоинбекова А.Е.
Комиртасова К.К.


Талапкер: В.А.Рабий

Жауапкер: Көкшетау қалалық әкімдігі

Жауапкер: «Ақмола облысының әділет департаменті» ММ Жауапкер: «Көкшетау қаласының жер қатынастары бөлімі» ММ

Жауапкер: Т.Е.Елубаев
Истец: Рабий В.А.

Ответчик: Акимат г.Кокшетау

Ответчик: ГУ "Департамент юстиции Акмолинской области"

Ответчик: ГУ "Отдел земельных отношений"

Ответчик: Елубаев Т.Е.


заңдастыру комиссиясының шешімін заңсыз деп тану және меншік құқығын тіркеу күшін жою туралы


о признании незаконным решения Комиссии по проведению легализации недвижимого имущества и отмене регистрации права собственности

талап қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз, шағым қанағаттандырусыз қалдырылды


иск удовлетворен
решение оставлено без изменения жалоба оставлена без удовлетворения

жауапкердің шағымы бойынша

по жалобе ответчика4

2К-413

Бурабай аудандық соты

Н.С.Беғайдар
К.Н.Мырзахметова

Бурабайский районный суд

Бегайдар Н.С.
Мырзахметова К.Н.


Талапкер: «Оқжетпес» шипажай мекені АҚ

Жауапкер: Қ.Р.Қабденов

Истец: АО "Санаторий "Ок-Жетпес"

Ответчик: Кабденов К.Р.

ордерді жарамсыз деп тану туралы


об оспаривании действий государственного органа

талап қанағаттандырудан бас тарту
шешім бүзулды,

шағым, наразылық

қанағаттандырылған
отказано в удовлетворении иска
решение отменено жалоба,

протест удовлетворены

жауапкердің шағымы бойынша

по жалобе ответчика5

2К-417

Көкшетау қалалық соты

М.С.

Саттубалдинова
Қ.К.Көмиртасова


Кокшетауский городской суд

Саттубалдинова М.С.
Комиртасова К.К.


Талапкер: К.Ф.Курсабаева

Жауапкер: Көкшетау қалалық әкімдігі
Истец: Курсабаева К.Ф.

Ответчик: Акимат г. Кокшетау


Көкшетау қалалық әкімінің қаулысын заңсыз деп тану туралы

о признании незаконными постановлений акимата города Кокшетау

талап қанағаттандырудан бас тарту
шешім өзгеріссіз, шағым қанағаттандырусыз қалдырылды
отказано в удовлетворении иска
решение оставлено без изменения жалоба оставлена без удовлетворения

талапкердің шағымы бойынша

по жалобе истца6

2К-432

Ақмола облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты

Е.К.Мукушев
Ж. Б.Күшікова

Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области

Мукушев Е.К.
Кушукова Ж. Б.


Талапкер: «Три-Ал-Агро» ЖШС Жауапкер: «Есіл ауданы бойынша салық басқармасы» ММ

Истец: ТОО "Три-Ал-Агро"

Ответчик: ГУ "Налоговое управление Есильского района"


есептелген салық сомасын және бюджетке басқа міндетті төлемдерін және өсімді салық тексерісі бойынша хабарламаны ішінара заңсыз деп тану және күшін жою туралы


о признании незаконным и отмене уведомления о начисленной сумме налогов и других обязательных платежей в бюджет и пени по результатам налоговой проверки в части

талап қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз, шағым қанағаттандырусыз қалдырылды

иск удовлетворен
решение оставлено без изменения жалоба оставлена без удовлетворения

жауапкердің шағымы бойынша

по жалобе ответчика7

2К-436

Көкшетау қалалық соты

А.Е.Жумабеков
Р.М.Ертаева
Кокшетауский городской суд

Жумабеков А.Е.
Ертаева Р.М.


Талапкер: С.В.Ванюшкин

Жауапкер: «ЭкоПолис» сақтандыру компаниясы» АҚ

Истец Ванюшкин С.В.

Ответчик: АО "Страховая компания "ЭкоПолис"


залалды өндіріп алу туралы

о возмещении ущерба

талап қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз, шағым қанағаттандырусыз қалдырылды
иск удовлетворен
решение оставлено без изменения жалоба оставлена без удовлетворения

жауапкердің шағымы бойынша


по жалобе ответчика8

2К-441

Ақмола облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты

З.М.Стагулова
Г.Ж.Әлмағамбетова


Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области

Смагулова З.М.
Алмагамбетова Г.Ж.


Талапкер: «Ишмухаметов Ф.Р.» ЖК

Жауапкер: «ПКФ Антей» ЖШС
Истец: ИП Ишмухаметов Ф.Р.

Ответчик: ТОО "ПКФ Антей"


қарызды өндіріп алу туралы

о взыскании суммы долга

талап қанағаттандырудан бас тарту
экспертиза белгіленген
отказано в удовлетворении иска
назначена экспертиза

жауапкердің шағымы бойынша


по жалобе ответчика9

2К-431

Ақмола облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты

З.М.Байбулова
М. А.Манабаева


Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области

Байбулова З.М.
Манабаева М. А.


Талапкер: «Астық қоймалары» ЖШС

Жауапкер: жеке кәсіпкерлер Угубаев С.Б., Иманалиев Б.Р., «Алтын Масақ» ЖШС, «МК Викинг» ЖШС, «Star MILL» ЖШС
Истец: ТОО "Астық қоймалары"

Ответчик: ИПУгубаев С.Б., ИП Иманалиев Б.Р., ТОО "Алтын масақ", ТОО "Стар МИЛЛ", ТОО "МК Викинг"

соманы өндіріп алу туралы

о взыскании суммы

қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз, шағым қанағаттандырусыз қалдырылды

иск удовлетворен частично
решение оставлено без изменения жалоба оставлена без удовлетворения

жауапкердің шағымы бойынша

по жалобе ответчикаКассациялық сот алқасының төрағасы Б.Әметов

Похожие:

Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 23 сентября 2010 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 25 августа 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 02 декабря 2010 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 15 сентября 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 22 сентября 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 21 апреля 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 23 июня 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 30 сентября 2010 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 07 марта 2012 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 18 апреля 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница