1. Атауы: Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу. №1 Лот «Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу»
Название1. Атауы: Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу. №1 Лот «Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу»
Дата конвертации19.01.2013
Размер52.5 Kb.
ТипДокументы
«Интергаз Орталық Азия» АҚ 2009 жылы 28 тамызда келесі тауарлар,жұмыстар және қызметтерді сатып алу бойынша тендер өткізетіндігін хабарлайды:
1.Атауы:Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу.
1 Лот «Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу»

Жұмыстар /қызметтер орындалатын орын және көлемі: жұмыстар «Атырау» АГҚБ-нда орындалады.(Бейнеу ЖӨБ- Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы Бейнеу кенті). Жалпы көлемі-3 дана. Жұмыстарды/қызметтерді көрсету мерзімдері:Басталуы:келісім-шартқа қол қойған сәттен бастап,2009 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

2 Лот «Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу»

Жұмыстар/қызметтер орындалатын орын және көлемі: жұмыстар «Атырау» АГҚБ-нда орындалады. (Құлсары ЖӨБ-Атырау облысы Жылыой ауданы Құлсары қаласы). Жалпы көлемі-5 дана.

Жұмыстарды/қызметтерді көрсету мерзімдері: Басталуы:келісім-шартқа қол қойған сәттен бастап,2009 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

3 Лот «Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу»

Жұмыстар /қызметтер орындалатын орын және көлемі: жұмыстар «Атырау» АГҚБ-нда орындалады (Мақат ЖӨБ- Атырау облысы Мақат ауданы Мақат кенті) Жалпы көлемі-1 дана. Жұмыстарды/қызметтерді көрсету мерзімдері:Басталуы:келісім-шартқа қол қойған сәттен бастап,2009 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

4 Лот «Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу»

Жұмыстар/қызметтер орындалатын орын және көлемі:жұмыстар «Атырау» АГҚБ-нда орындалады (Индер ЖӨБ- Атырау облысы Индер ауданы Индербор кенті). Жалпы көлемі-7 дана. Жұмыстарды/қызметтерді көрсету мерзімдері: Басталуы:келісім-шартқа қол қойған сәттен бастап,2009 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

5 Лот «Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу»

Жұмыстар/қызметтер орындалатын орын және көлемі: Жұмыстар «Атырау» АГҚБ-нда орындалады.(Ақкөл ЖӨБ- Атырау облысы Құрманғазы ауданы Ақкөл ауылы) Жалпы көлемі-1 дана. Жұмыстарды/қызметтерді көрсету мерзімдері: Басталуы:келісім-шартқа қол қойған сәттен бастап,2009 жылдың 31 желтоқсанына дейін.
Сатылып алынатын тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің толық көлемі, саны мен егжей-тегжей тізімдемесі тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Ашық тендерге «Самұрық-Қазына» акционерлік қоғамы және дауыс беретін акцияларының елу және одан астам пайызы (қатысу үлестері) тікелей және жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ тиесілі заңды тұлғалармен сатып алуды іске асыру туралы бірыңғай ережелерінің 5 тармағында көрсетілген біліктілік талаптарға сай келетін барлық әлеуетті өнім берушілер қатыстырылады.

Тендерлік құжаттама пакеті 2009 жылғы «_27_» тамыз күні Атырау қаласының уақыты бойынша сағат _____11__ 00 минутты қоса есептеген мерзім ішінде, Атырау қ., З. Ғұмаров к-сі, 94 үй, 918 кабинетте, күн сайын, демалыс және мереке күндерінен басқа күндері, сағат 9:00-ден бастап 12:00-ге дейін немесе «www.intergas.kz» веб-сайтынан алуға болады. Әлеуетті өнім берушінің өкілінде тендерлік құжаттаманың көшірмесін алу үшін, сондай-ақ тендерлік құжаттама салынған конверттерді ашқан кезде қатысу үшін берілетін сенімхат болуы тиіс. Тендерлік құжаттама ақысыз беріледі.

Әлеуетті өнім берушілер тендерге қатысу туралы тендерлік өтінімдерін конвертке салып, «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Атырау» АГҚБ-на Атырау қ., З. Ғұмаров к-сі, 94 үй, №312 кабинет мекен-жайы бойынша тапсырады.

Тендерлік құжаттамаларды тапсыру мерзімінің соңғы күні: 2009 жылғы «28» тамыз күні Атырау қаласының уақыты бойынша сағат __9__ 00 минут.

Тендерлік құжаттама салынған конверттер Атырау қ., Ғұмаров к-сі, 94 үй, 2 қабаттағы, 28 тамыз күні 2009 ж.селекторлық кеңестер залында Атырау қаласының уақыты бойынша сағат 11:00-де ашылады.

Әлеуетті өнім берушілер, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу кезінде қатысуына болады. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінде тендерлік комиссияның отырысына қатысуға рұқсат беретін сенімхат болуы тиіс.

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды мына телефондар арқылы алуға болады: 8 (7122) 58-60-60, (ішкі – 383, 518), факс: (7122) 58-60-66.

АО "Интергаз Центральная Азия" объявляет о проведении  тендера по закупкам  следующих  товаров, работ и услуг на 28 августа 2009 года:

  1. Наименование: Капитальный ремонт сплит-систем и кондиционеров.


ЛОТ №1 «Капитальный ремонт сплит-систем и кондиционеров»

Место и объем выполнения работ/услуг: Выполнить работы в УМГ «Атырау»:

(Бейнеуское ЛПУ - Мангистауская обл., Бейнеуский район, п.Бейнеу) Общий объем- 3 шт. Сроки оказания работ/услуг: Начало с момента подписания договора, до 31 декабря 2009 года.

ЛОТ №2 «Капитальный ремонт сплит-систем и кондиционеров»

Место и объем выполнения работ/услуг: Выполнить работы в УМГ «Атырау»:

(Кульсаринское ЛПУ – Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары)

Общий объем- 5 шт. Сроки оказания работ/услуг: Начало с момента подписания договора до 31 декабря 2009 года.

ЛОТ №3 «Капитальный ремонт сплит-систем и кондиционеров»

Место и объем выполнения работ/услуг: Выполнить работы в УМГ «Атырау»:

Макатское ЛПУ - Атырауская обл., Макатский район, п. Макат. Общий объем- 1 шт. Сроки оказания работ/услуг: Начало с момента подписания договора до 31 декабря 2009 года.

ЛОТ №4 «Капитальный ремонт сплит-систем и кондиционеров»

Место и объем выполнения работ/услуг: Выполнить работы в УМГ «Атырау»:

(Индерское ЛПУ - Атырауская обл., Индерский район, п. Индерборский. Общий объем- 7шт. Сроки оказания работ/услуг: Начало с момента подписания договора до 31 декабря 2009 года.

ЛОТ №5 «Капитальный ремонт сплит-систем и кондиционеров»

Место и объем выполнения работ/услуг: Выполнить работы в УМГ «Атырау»:

(Аккольское ЛПУ- Атырауская область, Курмангазинский район, с.Акколь. Общий объем- 1 шт. Сроки оказания работ/услуг: Начало с момента подписания договора до 31 декабря 2009 года.
Полный перечень закупаемых  товаров, работ и услуг,  их  количество  и  подробная  спецификация  указаны  в тендерной документации.

К  участию в открытом тендере  допускаются  все потенциальные поставщики,  отвечающие квалификационным требованиям, указанным в пункте 5 Единых правил осуществления закупок акционерным обществом «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына».

Пакет тендерной документации можно получить до 11 часов 00 минут времени г. Атырау «27» августа 2009 года включительно, на веб-сайте «www.intergas.kz», либо по адресу г. Атырау ул.З.Гумарова,94 каб.918 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9 до 12:00 часов времени г.Атырау. Необходимо наличие у представителя потенциального поставщика доверенности на получение копии тендерной документации, а также на присутствие при вскрытии конвертов с тендерными заявками. Тендерная документация предоставляется бесплатно.

Тендерные заявки на участие  в открытом тендере,  запечатанные  в  конверты, представляются потенциальными поставщиками в УМГ «Атырау» АО "Интергаз Центральная Азия" по адресу: г. Атырау ул.З.Гумарова,94 каб.312.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 9 часов 00 минут времени г. Атырау «28» августа 2009 года.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11 часов 00 минут года времени г. Атырау, 28 августа 2009 года по следующему адресу: г. Атырау, ул.З.Гумарова,94 зал селекторных совещаний 2 этаж.

Потенциальные поставщики, средства массовой информации и их представители могут присутствовать  при  вскрытии  конвертов  с  тендерными заявками. Представители средства массовой информации должны иметь при себе доверенность на присутствие заседания тендерной комиссии.

Дополнительную информацию и  справки можно  получить  по  телефону: 8 (7122)  58 60 60 (вн. 383, 518), факс 8 (7122) 58 60 66.

Похожие:

1. Атауы: Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу. №1 Лот «Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу» iconҚазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Маңғыстау облысы төтенше жағдайлар департаментінің «Өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі»
Маңғыстау облысы тжд «ӨС және АҚЖҚ» мм 6-Өсб ғимаратына күрделі жөндеу жүргізу, Бейнеу ауданы; лот №7- маңғыстау облысы тжд «ӨС және...
1. Атауы: Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу. №1 Лот «Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу» iconКоммуналдық меншіктегі нысандарының күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын
Коммуналдық меншіктегі нысандарының күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурсқа қатысуға жіберу...
1. Атауы: Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу. №1 Лот «Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу» iconӨнеркәсіп өндірісі
Инвестицияның көп бөлігі жабдықтар және құрал-саймандар сатып алуға – 53,5%, құрылысқа және ғимараттарға күрделі жөндеу жұмыстарын...
1. Атауы: Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу. №1 Лот «Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу» icon-
Лот 2 «ОҚо сарыағаш қаласындағы №12 кәсіптік мектептің жатақханасының (1-ші қабатын) және шеберханасының ғимараттарын (жылу жүйесін)...
1. Атауы: Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу. №1 Лот «Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу» iconКонкурс тәсілімен №7 өрт депосы ғимаратына күрделі жөндеу және кеңейту жұмыстарын мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы хаттама
Тжд «Өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі» мемлекеттік мекемесі үшін №7 өрт депосы ғимаратына күрделі жөндеу және...
1. Атауы: Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу. №1 Лот «Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу» iconКоммуналдық меншіктегі нысандарының құрылыс мен күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын
Коммуналдық меншіктегі нысандарының құрылыс мен күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурсқа...
1. Атауы: Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу. №1 Лот «Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу» iconР/с № Облыс, қала атауы Меценаттардың Т. А.Ә
Мектептерге, оқу-өндірістік кешендерге күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу, өндіріс саласы бойынша 6 түлектің оқуын төлеу, «Достық»...
1. Атауы: Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу. №1 Лот «Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу» iconР/с № Облыс, қала атауы Меценаттардың Т. А.Ә
Мектептерге, оқу-өндірістік кешендерге күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу, өндіріс саласы бойынша 6 түлектің оқуын төлеу, «Достық»...
1. Атауы: Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу. №1 Лот «Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу» iconЖарылыстан қорғалған электр құралын жөндеу жөніндегі әдістемелік ұсыныстар
Электр жабдығы мен оның құрамдас бөліктерінің бүліну мен тозу дәрежесіне, сондай-ақ жөндеу жұмыстарының қиындығына байланысты электр...
1. Атауы: Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу. №1 Лот «Сплит жүйелері және ауабаптағыштарды күрделі жөндеу» iconЖарылыстан қорғалған электр құралын жөндеу жөніндегі әдістемелік ұсыныстар
Электр жабдығы мен оның құрамдас бөліктерінің бүліну мен тозу дәрежесіне, сондай-ақ жөндеу жұмыстарының қиындығына байланысты электр...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница