Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Скачать 149.85 Kb.
НазваниеАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата конвертации19.01.2013
Размер149.85 Kb.
ТипДокументы
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында

тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі
Список гражданских дел, назначенных к слушанию

в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Қарау күні мен уақыты: 2011 жылдың 20 қазан, сағат 10-00 Өтетін орны: Облыстық сот ғимараты

Төрағалық етуші:________________ 3 қабат, кассациялық сот алқасының залы

Дата и время рассмотрения: 20 октября 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда

Председательствующий: _______________ 3 этаж, зал кассационной судебной коллегии

Реттік саны

Істің нөмірі

Порядковый номер

Номер дела

Шешім /ұйғарым/ шығарған соттың атауы мен судьяның аты-жөні және апелляциялық қаулыны /ұйғарымды/ шығарған судьяның аты-жөні
Наименование суда, ФИО судьи вынесшего решение /определение/

и ФИО судьи вынесшего апелляционное постановление /определение/

Талапкер мен жауапкер

Истец и ответчик

Талаптың мәні


Сущность иска

Іс шағым немесе наразылық бойынша түсті

Дело поступило по жалобе или протесту

Бірінші және апелляциялық сатыдағы соттың шешімі


Решение суда первой и апелляционной инстанцииІсті баяндаушы


Докладчик по делу

Қарау нәтижесі

Результат рассмотрения

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

2К-495

Кокшетау қалалық соты

С.Н.Рахметова
Б.А.Оспанова

Кокшетауский городской суд Рахметова С.Н.
Оспанова Б.А.

Талапкер: М.Б.Саурбаев

Жауапкер:Көкшетау қаласының әкімі


Истец: Саурбаев М.Б.

Ответчик: Аким г. Кокшетау


Көкшетау қаласының әкімдігінің каулысын жарамсыз деп тану

о признании постановления акимата города Кокшетау недействительным

Талапкердің шағымы бойынша

По жалобе истца

талап қанағаттандырусыз
шешім өзгеріссіз

отказано в иске
решение без изменении
2.

2К-464

Ақмола облысының

мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты

З.М.Байболова
Н.В.Шелема

Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области

Байбулова З.М.
Шелема Н.В.


Талапкер:Көкшетау қалалық құрылыс бөлімі ММ

Жауапкер: «Жасқайың»ЖШС

Истец: ГУ Отдел строительства г.Кокшетау

Ответчик: ТОО Жас кайынайыппұлды өндіріп алу


о взыскании неустойки

Жауапкердің шағымы


По жалобе ответчика

Талап ішінара қанағаттандырылды
Шешім өзгеріссіз


Жалоба удовлетворена частично
Решение без изменения3.

2К-474

Ақмола облысының

мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты

З.М.Байболова

Н.В.Шелема

Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области

Байбулова З.М.
Шелема Н.В.


Талапкер: «Эльбор» ӨК

Жауапкер: В.П.Андреев

Истец: ПК Эльбор

Ответчик: Андреев В.П.


мөрді және мекеме құжаттарын мәжбүрлеп қайтарту
о понуждении передать документы и печать

Жауапкердің шағымы

По жалобе ответчика

Талап қанағаттандырусыз
Ұйғарым

өзгеріссіз

Отказано в иске

Определение оставлено без изменения
4.

2К-499

Ақмола облысының

мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты С.К.Қияшева

А. Қ.Есенеева

Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области

Кияшева С.К.
Есенеева А. К.

Талапкер:Көкшетау қалалық әкімдігі ММ

Жауапкер: А.Г.Бекмагамбетов

Истец: Акимат г.Кокшетау

Ответчик: ИП Бекмагамбетов А.Г.

өз еркімен рұқсатсыз бастап аяқталмаған құрылысқа құқық меншігін тану
о признании права собственности на самовольно возведенное незавершенное строительством строение

Жауапкердің шағымы

По жалобе ответчика

Талап ішінара қанағаттандырылды
Шешім өзгеріссіз

Жалоба удовлетворена частично
Решение без изменения5.

2К-503

Кокшетау қалалық соты

С.Н.Рахметова
Б.А.Оспанова

Кокшетауский городской суд Рахметова С.Н.
Оспанова Б.А.

Талапкерлер: Д.К. Имантаевтың, А.М. Имантаеваның, А.Д. Имантаеваның жасөспірім А.Д., Меткалидің мүддесінде

Жауапкерлер: Көкшетау қаласының әкіміне, А.Б. Ескакова, «Көкшетау қаласының жер қатынастары бөлімі» ММ, «Ақмола облысының әділет департаменті» ММ
Истцы: Имантаев Д.М., Имантаева А.М., Имантаева А.Д Имантаева А.М в интересах несовершеннолетнего Меткали А.Д.

Ответчики: Акимат г. Кокшетау, Ескакова А.Б.,

ГУ "Отдел земельных отношений г. Кокшетау", ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства г. Кокшетау", Департамент Юстиции по Акмолинской области

қаулыны заңсыз деп тану

о признании постановления незаконным

Талапкердің шағымы бойынша


По жалобе истца

талап қанағаттандырусыз
шешім өзгеріссіз

отказано в иске
решение без изменении
6.

2К-509

Ақмола облысының

мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты

З.Ш.Смагулова

Б.А.Оспанова

Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области

Смагулова З.Ш.
Оспанова Б.А.

Талапкер: «Ақмола облысы бойынша қаржылық бақылау инспекциясы» ММ

Жауапкерлер: «Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі» ММ, «INTERSTROY-ART» ЖШС

Истец: ГУ Инспекция финансового контроля по Акмолинской области КФК МФ РК

Ответчики: ГУ Отдел строительства г.Кокшетау, ТОО "Интерстрой-Арт"


мемлекеттік сатып-алу бірінші бастаудағы қорытындысын, мемлекеттік сатып-алу шарттарды заңсыз деп тану

о признании недействительным итогов государственных закупок из одного источника, признании недействительным договора государственных закупок

Талапкердің шағымы бойынша

По жалобе истца

талап қанағаттандырылды
шешім өзгерілді


Иск удовлетворен
решение изменено
7.

2К-510

Кокшетау қалалық соты

С.Н.Рахметова
Б.А.Оспанова

Кокшетауский городской суд Рахметова С.Н.
Оспанова Б.А.

Талапкер: В.Н. Свидерский

Жауапкер: В.Н.Калашников
Истец: Свидерский В.Н.

Ответчик: Калашников В.Н.


меншік мүлігін жалпы бірлескен деп тану

о признании имущества общей совместной собственностью и обращения на него взыскания

Талапкердің шағымы бойынша

По жалобе истца

талап қанағаттандырусыз
шешім өзгеріссіз

отказано в иске
решение без изменении
8.

2К-511

Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области

Байбулова З.М.
Ж. Б.Күшікова

Ақмола облысының

мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты

З.М.Байболова
Кушукова Ж. Б.Талапкер: Гордорстрой

ЖШС

Жауапкер: БанкЦентрКредит

ААҚ

Истец: ТОО Гордорстрой

Ответчик: ОАО БанкЦентрКредит


«Банк Центр Кредит» АҚ-ның іс әрекеттерін заңсыз деп тану

о признании действий АО «Банк Центр Кредит» незаконным

Талапкердің шағымы бойынша


По жалобе истца

талап қанағаттандырусыз
шешім өзгеріссіз
отказано в иске
решение без изменении
9.

2К-514

Ақмола облысының

мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты

Е.К.Мұқұшев

Н.В.Шелема
Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области

Мукушев Е.К.
Шелема Н.В.Талапкер: «Ақмола облысы бойынша қаржылық бақылау инспекциясы» ММ

Жауапкер: «Егіндікөл ауылы әкім аппараты» ММ, «Қазақстан шаңырағы» ЖШС

Истец: ГУ Инспекция финансового контроля по Акмолинской области КФК МФ РК

Ответчики: ГУ Аппарат акима с.Егиндыколь, ТОО "Казахстан Шанырагы"


конкурсқа қатыстыруға жіберу хаттамаларды, мемлекеттік сатып-алу қорытынды хаттамасын, мемлекеттік сатып-алу жұмыс шартты заңсыз деп тану
о признании недействительным протокола о допуске к участию в конкурсе, протокола об итогах государственных закупок способом конкурса, договора о государственных закупках

Талапкердің шағымы бойынша

По жалобе истца

Талап қанағаттандырылды
Шешім бұзылды

Иск удовлетворен

Решение отменено10.

2К-516

Көкшетау қалалық соты

М.С.Сатубалдинова


Қ. Т.Сабдин

Кокшетауский городской суд

Сатубалдинова М.С.
Сабдин К.Т.

Талапкер: Е.Б Капанов

Жауапкер: А.Т.Мусина


Истец: Капанов Е.Б.

Ответчик: Мусина А.Т.


А.Т.Мусинаның жауапкер Е.Б.Қапановқа үлесті ақшалай өтемді төлеу және талапкер Е.Б.Қапановтың жауапкер А.Т.Мусинаға мүлікпен пайдалануды кедергі жасауын жою, үлесті заттай бөліп беру, талапкер Е.Б. Қапановтың жауапкер А.Т. Мусинаға мұрагерлік жылжымалы мүлікті бөлу

Мусиной А.Т. к Капанову Е.Б. о выделе доли путем выплаты денежной компенсации, встречному иску Капанова Е.Б. к Мусиной А.Т. об устранении препятсвий в пользовании имуществом, выделении доли в натуре, исковому заявлению Капанова Е.Б. к Мусиной А.Т. о разделе движимого наследственного имущества

Жауапкердің шағымы

По жалобе ответчика

талап қанағаттандырусыз
шешім өзгеріссіз

отказано в иске
решение без изменении
11.

2К-519

Енбекшілдер аудандық соты М.С.Ахметов
Б.А.Оспанова
Енбекшильдерский районный суд

Ахметов М.С.
Оспанова Б.А.

Талапкер: Копенов Е.К.

Жауапкер: Дорофеев А.В.

Истец: Копенов Е.К.

Ответчик: Дорофеев А.В.


сатып алу шартты заңды деп тану

о признании сделки купли-продажи состоявшейся

Талапкердің шағымы бойынша


По жалобе истца

талап қанағаттандырусыз
шешім өзгеріссіз
отказано в иске
решение без изменении
12.

2К-543

Кокшетау қалалық соты

С.Н.Рахметова
Р.К.Жакудина


Кокшетауский городской суд Рахметова С.Н.
Жакудина Р.К.

Талапкер: Б.К Закирова

Жауапкер: В.Ф.Иоаниди

Истец: Закирова Б.К

Ответчик: Иоаниди В.Ф.


қарызды және моралдық зиянды өндіріп алу
о взыскании суммы долга, неустойки, упущенной выгоды и компенсации морального вреда

Талапкердің шағымы бойынша
По жалобе истца

талап қанағаттандырусыз
шешім өзгеріссіз


отказано в иске
решение без изменении

Кассациялық сот алқасының төрағасы Б.Әметов

Похожие:

Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 23 сентября 2010 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 25 августа 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 02 декабря 2010 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 15 сентября 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 22 сентября 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 21 апреля 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 23 июня 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 30 сентября 2010 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 07 марта 2012 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 18 апреля 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница