Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен байланыс қызметін мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші
Скачать 107.95 Kb.
НазваниеБаға ұсыныстарын сұрату тәсілімен байланыс қызметін мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші
Дата конвертации19.01.2013
Размер107.95 Kb.
ТипДокументы
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен байланыс қызметін мемлекеттік сатып алу

Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақтөбе облысы бойынша қазынашылық департаменті, Ақтөбе қаласы, Ш.Қалдаяқов көшесі, 33.
Ұйымдастырушы: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті Ақтөбе облысы бойынша қазынашылық департаментінің ішкі әкімшілендіру басқармасы, Ақтөбе қаласы, Ш.Қалдаяқов көшесі, 33.
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен фельдъегерлік байланыс қызметін мемлекет-тік сатып алу.

Қызмет түрі:

- адресаттарға жіберілетін құпия емес корреспонденцияларды қабылдауды, өңдеуді, тасымалдауды және түгел сақталуын қамтамасыз етіп, күрьерлік жеткізу (табыс ету).

Қызмет көрсету мерзімі: 2008 жылғы 31 желтоқсан қоса есептеліп.
Ақы төлеу тәртібі мен шарты : Көрсетілген қызметке ақы төлеу көрсетілген қызметті қабылдау – табыстау актісіне қол қойылғаннан кейін қолма қол ақшасыз есеп айырысу шотына аудару арқылы жүргізіледі.
Баға ұсынысы салынған жабық конверттің бет жағына әлеуетті өнім беруші төмендегілерді көрсетуі керек:

  1. Өнім берушінің толық атауы мен пошталық мекен-жайы;

  2. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының толық атауы мен пошталық мекен-жайы;

  3. Көрсетілетін қызметті мемлекеттік сатып алудың атауы.


Қызмет көрсетуге байланысты барлық шығын есептеле отырып баға ұсынысы мөр басылған конвертпен 2008 жылғы ақпанның 20-ы мен 2008 жылғы ақпанның 25–і аралығында сағат 15-00 дейін мына мекен-жайға табыс етілуі тиіс: Ақтөбе қаласы, Ш.Қалдаяқов көшесі, 33, №109 кабинет, телефон 56-04-14.
Қызметті мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қою мерзімі:

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті Ақтөбе облысы бойынша қазынашылық департаментінің ішкі әкімшілендіру басқармасы мемлекеттік сатып алу туралы қол қойылған шарттың жобасын ұсынған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен қызметтік бөлмелерге дератизация және дезинсекция жүргізу қызметін мемлекеттік сатып алу

Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақтөбе облысы бойынша қазынашылық департаменті, Ақтөбе қаласы, Ш.Қалдаяқов көшесі, 33.
Ұйымдастырушы: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті Ақтөбе облысы бойынша қазынашылық департаментінің ішкі әкімшілендіру басқармасы, Ақтөбе қаласы, Ш.Қалдаяқов көшесі, 33.
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен қызметтік бөлмелерге дератизация және дезинсекция жүргізу қызметін мемлекеттік сатып алу.

Қызмет түрі:

- Көлемі 3519,1 шаршы метр, жыл бойы айына 1 рет Ақтөбе облысы бойынша қазынашылық департаментінің әкімшілік ғимаратының қызметтік бөлмелеріне дератизация жүргізу;

- Көлемі 2805,2 шаршы метр, жыл бойы айына 1 рет Ақтөбе облысы бойынша қазынашылық департаментінің әкімшілік ғимаратының қызметтік бөлмелеріне дезинсекция жүргізу.
Қызмет көрсету мерзімі: 2008 жылғы 31 желтоқсан қоса есептеліп.
Ақы төлеу тәртібі мен шарты : Көрсетілген қызметке ақы төлеу көрсетілген қызметті қабылдау – табыстау актісіне қол қойылғаннан кейін қолма қол ақшасыз есеп айырысу шотына аудару арқылы жүргізіледі.
Баға ұсынысы салынған жабық конверттің бет жағына әлеуетті өнім беруші төмендегілерді көрсетуі керек:

  1. Өнім берушінің толық атауы мен пошталық мекен-жайы;

  2. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының толық атауы мен пошталық мекен-жайы;

  3. Көрсетілетін қызметті мемлекеттік сатып алудың атауы.


Қызмет көрсетуге байланысты барлық шығын есептеле отырып баға ұсынысы мөр басылған конвертпен 2008 жылғы ақпанның 18-і мен 2008 жылғы ақпанның 22–і аралығында сағат 15-00 дейін мына мекен-жайға табыс етілуі тиіс: Ақтөбе қаласы, Ш.Қалдаяқов көшесі, 33, №109 кабинет, телефон 56-04-14.
Қызметті мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қою мерзімі:

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті Ақтөбе облысы бойынша қазынашылық департаментінің ішкі әкімшілендіру басқармасы мемлекеттік сатып алу туралы қол қойылған шарттың жобасын ұсынған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде.

Фельдъегерлк байланысы бойынша қызметті мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт

______________________ "___" _____________ _______ г.
  (Орналасқан жері)

Бұдан әрі - Тапсырыс беруші деі

_____________________________________________________________________________

(Тапсырыс берушінің толық атауы)

_____________________________________________________________________________

(уәкілетті адамның лауазымы, тегі, аты-жөні)

бір тараптан және бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын ______________________________________________________________________ атынан
  (өнім беруші - конкурс жеңімпазының толық атауы)
_____________________________________________________________________________

(уәкілетті адамның лауазымы, тегі, аты-жөні)


______________________________________негізінде әрекет ететін екінші тараптан

(Жарғы,Ереже т.б.)

«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның, бұдан әрі - Заң және ______жылы ______ ___________ баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілген мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұдан әрі-Шарт) жасасты және мына төмендегілер туралы келісімге келді:
1. Өнім беруші _______________________________________________________

(сомасы цифрмен және жазумен көрсетіледі)

мөлшердегі сомаға (бұдан әрі-Шарттың бағасы) тауарларды/көрсетілетін қызметтерді Тапсырыс берушіге жеткізуді міндетіне алды.

2. Осы Шартта төменде санамаланған ұғымдар мынадай түсіндірмені білдіретін болады:

1) «Шарт» Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасалған, жазбаша нысанда тіркелген, тараптар оған барлық қосымшаларымен және толықтыруларымен бірге, сондай-ақ шартта сілтеме бар барлық құжаттамамен бірге қол қойған азаматтық-құқықтық акт;

2) «Шарттың бағасы» Тапсырыс беруші Шарттың шеңберінде Өнім берушіге өзінің шарттық міндеттемелерін толық орындағаны үшін төленуге тиіс соманы білдіреді;

3) «Қызмет көрсету» Тапсырыс берушінің мұқтажын қанағаттандыратын, заттық нәтижеге ие емес, қызмет;

4) «Тапсырыс беруші» - мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындар, акцияларының (үлестерінің)елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен аффилиирленген заңды тұлғалар;

5) «Өнім беруші» - кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға (егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда), Тапсырыс берушімен мемлекеттік сатып алу туралы жасасқан шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі (консорциум).

3. Төменде санамаланған құжаттар және оларда баяндалған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

  1. осы Шарт;

  2. сатып алынатын тауарлардың/көрсетілетін қызметтердің тізбесі;

  3. техникалық ерекшелік;

4. Өнім беруші қызмет көрсетуді міндетіне алады, ал Тапсырыс беруші Өнім берушінің конкурстық өтініміне және Шарттың ажырамас бөлігі болып танылатын конкурстық құжаттамасына сәйкес санда және сапада қабылдауды және төлеуді міндетіне алады.

Ақы төлеу түрі _________________________________________________________

(аударым, қолма қол есеп айырысу, және т.б.)

      5. Төлеу мерзімі _________________________________________________

(мысал: тауарды белгіленген пунктте қабылдағаннан кейін % немесе алдын ала төлеу т.б.)

6.Ақы төлеуге дейінгі қажетті құжаттар: ____________________________________________________________________________  

(фактура-шот немесе қабылдау-табыстау актісі және т.б.)            
   


Мемлекеттік сатып алу туралы шарт мемлекеттік сатып алу туралы шартқа өзгерістер енгізу талаптарын көздеуге тиіс. 

Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және шарттың басқа да талаптарының өзгермейтін жағдайында мемлекеттік сатып алу туралы шартқа өзгерістер енгізуге:

1) жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта белгіленген тауарлар бірлігіне, көрсетілетін қызметтер бірлігі үшін берілетін бағаны өзгертпеу шартымен сатып алынатын тауарлардың, көрсетілген қызметтер көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе артуына байланысты шарттың сомасын азайту не арттыру жөнінде жол беріледі. Тауарларды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты мұндай өзгертуге осы тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген соманың шегінде жол беріледі.

2) егер мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау үдерісінде осыған ұқсас сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға бағалар азаю жағына өзгерсе, тараптардың өзара келісімі бойынша тауарларға, жұмыстарға бағаның және осыған сәйкес шарттың бағасын азайтуға жол беріледі.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу шарттарының және (немесе) өнім беруші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді осы тармақта көзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.

7. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын адамға Шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бір ережелерін, сондай-ақ Тапсырыс беруші немесе осы Шартты орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа адам берген техникалық құжаттаманы, жоспарларды, сызбаларды, модельдерді, үлгілерді немесе ақпаратты ашпауға тиіс. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және шарттық міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада берілуге тиіс.

8. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын жоғарыда санамаланған құжаттарды немесе ақпаратты Шартты іске асыру мақсатынан басқа пайдаланбауы тиіс.

9.Тапсырыс берушімен шартта көрсетілген баға Өнім берушінің өтінімінде көрсетілген бағаға сәйкес келуі тиіс.

10. Өнім беруші қандай да болмасын біреуге осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз не толық, не ішінара бермеуі тиіс.

11. Форс-мажор жағдайларын қоспағанда, егер Өнім беруші тауарларды немесе шартта көрсетілген мерзімде бере алмайтын не қызметтерді көрсете алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына зиян келтірместен, шарт шеңберінде әрбір мерзімі өткен күн үшін Шарттың бағасынан 0,1 % соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегеріп тастайды.

12. Шарттың талаптарын бұзғаны үшін қандай да болмасын басқа санкцияларға зиян келтірместен, Тапсырыс беруші Өнім берушіге міндеттемелердің орындалмауы туралы жазбаша хабарлама жібере отырып, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады:

а)егер Өнім беруші Шарт бойынша қандай да болмасын басқа да өзінің міндеттемелерін орындай алмаса.

13. Осы Шарттың мақсаты үшін «форс-мажор» Өнім берушінің жаңсақтығына және салдыр-салақтығына байланысты емес және күтпеген сипаттағы Өнім беруші тарапынан бақылауға бағынбайтын оқиғаны білдіреді. Тауарларды беруге мұндай оқиғалар - әскери іс-қимылдар, табиғи немесе зілзала апаттары, індет, карантин мен эмбарго сияқты іс-әрекеттерді қамтуы мүмкін, бірақ бұл әрекеттермен шектелмейді.

14. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіге мұндай жағдайлар мен олардың себептері туралы тез арада жазбаша хабарлама жіберуі тиіс. Егер Тапсырыс берушіден өзгеше жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Өнім беруші шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды ол қаншалықты орынды болғанынша жалғастырады және форс-мажор жағдайларына байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздестіреді.

15. Тапсырыс беруші, егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты бұза алады. Бұл жағдайда бұзу тез арада жүзеге асады және Тапсырыс беруші, егер Шартты бұзу іс-әрекеттерді жасауға немесе Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын санкцияларды қолдануға залал әкелмесе немесе қандай да болмасын құқықтарды қозғамаса Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндеттемелер жүктемейді.

16. Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып,Шарттың бұдан әрі орындалуының орынсыздығына орай кез келген уақытта Шартты бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуі тиіс, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттың бұзылуы күшіне енген күн айтылуы тиіс.

17. Жоғарыда көрсетілген жағдайларға байланысты Шарт жойылған кезде, Өнім беруші шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзған күнге жұмсалған нақты шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

18. Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы анықталған, сондай-ақ ұйымдастырушымен Өнім берушіге Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін. Өнім беруші мұндай негіздеме бойынша Шарттың бұзылуымен байланысты болған шығындар өтемін талап ету құқығына ие емес.

19. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші тікелей келіссөздер процесінде олардың арасында Шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды шешуге бар күш-жігерін жұмсауға тиіс.

20. Егер осындай келіссөз басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

21. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасының резиденті емеспен жасасқан жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, ол ұсынған нысанда ресімдеуге жол беріледі.

22. Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалады. Шартты төрелікте қарау қажет болған жағдайда Шарттың мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріндегі данасы қаралады. Шартқа қатысты барлық хат алысу немесе тараптар алмасатын басқа құжаттама осы талаптарға сәйкес келуі тиіс.

23. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалуы тиіс.

24. Шартқа сәйкес тараптардың бірі екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама кейіннен түпнұсқасын жібере отырып, хат, жеделхат,телекс немесе факс түрінде жіберіледі.

25. Хабарламаның күшіне ену мерзімі күндердің қайсысы кеш болатындығына байланысты: жеткізілгеннен кейін немесе күшіне ену көрсетілген күні (егер хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

26.Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төленуі тиіс.

27. Осы Шартта Тапсырыс беруші мен Өнім беруші белгіленген тәртіппен келісілген өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де шарттар көзделуі мүмкін.

28. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Ақтөбе облысы бойынша қазынашылық департаментінде тіркеуден өткізгеннен кейін күшіне енеді.

29. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші Өнім беруші

___________________________ _____________________________

(толық атауы) (толық атауы)

___________________________ ______________________________

___________________________ ______________________________

(мекен-жайы) (мекен-жайы)

__________________________ ______________________________

(телефоны, факсы) (телефоны, факсы)

___________________________ ______________________________

(Т.А.Ә.) (Т.А.Ә.)

___________________________ ______________________________

(қолы) (қолы)

___________ж. __________________ ___________ж. __________________

М.О. М.О.

Аумақтық қазынашылық органында тіркеу үшін (мемлекеттік органдар мен мемлекеттік мекемелер үшін): _____________________________________________________________________________________

Осы тауарларды/көрсетілетін қызметттерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт Тапсырыс берушінің тауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруы үдерісінде тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында туындайтын құқықтық қатынастарды реттейді. Тапсырыс беруші осы Шартты пайдалана отырып, мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде өзінің тауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартының жобасын әзірлеуге тиәс. Бұл ретте осы Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына , тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамасына, Өнім берушінің конкурстық өтініміне және конкурстың қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес келуі тиіс. Осы Шартта курсивпен бояп көрсетілген түсіндермелерді тапсырыс беруші толтыруы тиіс.

Похожие:

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен байланыс қызметін мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші iconҚажетті шаруашылық тауарларды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші
Тапсырыс беруші: «Ақмола аумақтық мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» мм, 020000, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Әуезов...
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен байланыс қызметін мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші iconБаға ұсыныстарын сұрату тәсілімен Ақтөбе облысы бойынша қазынашылық департаментінің әкімшілік ғимаратына өрттен қорғау сигналының техникалық қызметін мемлекеттік сатып алу. Тапсырыс беруші
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақтөбе облысы бойынша қазынашылық департаменті,...
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен байланыс қызметін мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші iconМемлекеттік сатып алуға тапсырыс беруші
Алматы облысы бойынша қазынашылық департаментіне және аудандық (қалалық) қазынашылық басқармаларына модем, картридждерді баға ұсыныстарын...
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен байланыс қызметін мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші iconӘкімшілік ғимаратты дезинсекциялау мен дератизациялау қызметтері бойынша баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші
Тапсырыс беруші: «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті «Сарыарқа» өңіраралық...
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен байланыс қызметін мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші iconШарт алматы қаласы 2011 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші
Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына және 2011 жылдың № баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу...
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен байланыс қызметін мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші iconҚызмет автомашинасына жанар майын (аи-93 бензинді) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші
Тапсырыс беруші: «Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті» мм, 020000,...
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен байланыс қызметін мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші iconӘкімшілк ғимарат шатырының ағаш конструкцияларын өрттен қорғайтын құрамымен өндеу бойынша қызметтерін баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші
Тапсырыс беруші: «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті «Сарыарқа» өңіраралық...
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен байланыс қызметін мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші iconБаға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алу жүзеге асыру туралы хабарландыру Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303 «Мемлекеттік сатып алу туралы»
Алматы облысы бойынша қазынашылық департаменті Балқаш, Кербұлақ, Панфилов, Саркан, Райымбек аудандық қазынашылық басқармаларының...
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен байланыс қызметін мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші iconШарт № Алматы қ. 2011 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық музейі»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қр заңына (одан әрі – Заң) және 2011 жылғы № баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу...
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен байланыс қызметін мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші iconШарт алматы қаласы 2011 ж. Бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына (одан әрі Заң) және 2011 жылдың № баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница