Студенттердің өзіндік жұмысы үшін арналған әдістемелік нұсқаулар Тақырыбы: «Медициналық-профилактикалық зерттеулердегі ямр және эпр-ң қолданылуы»
Скачать 44.09 Kb.
НазваниеСтуденттердің өзіндік жұмысы үшін арналған әдістемелік нұсқаулар Тақырыбы: «Медициналық-профилактикалық зерттеулердегі ямр және эпр-ң қолданылуы»
Дата конвертации20.01.2013
Размер44.09 Kb.
ТипДокументы

Ф КГМУ 4/3-08/02


ПП КГМУ 4/02

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

Медициналық биофизика және информатика кафедрасы
Студенттердің өзіндік жұмысы үшін арналған


әдістемелік нұсқауларТақырыбы: «Медициналық-профилактикалық зерттеулердегі ЯМР және ЭПР-ң қолданылуы»

Мамандық : 5В110400 - «Медико-профилактикалық іс».

Пән OODO12 MB1112 медициналық биофизика

Курс: 1

Құрастырушы: Бражанова А.К.Қарағанды 2010Кафедра мәжілісінде бекітілген

Хаттама № __ «__» ______20

Кафедра меңгерушісі ____________________ Койчубеков Б.К.

Тақырыбы: «Медициналық-профилактикалық зерттеулердегі ЯМР және ЭПР-ң қолданылуы».

Мақсаты: Медициналық тәжірибеде электромагнитті алаңдардың қолданудың негізгі бағыттарын көрсету.

Тапсырма: Құбылыстың физикалық негізін өздігімен оқу. Әдеби көздерінен алынған мәліметтерді реферат немесе презентация түрінде ұсыну.

Орындалу түрі реферат және/немесе презентация

Орындау критерилері - Реферат баяндамасында келтірілген мәлімет бойынша құбылыстың негізін және оның қолданбалы аспектісін келтіру.

Тапсыру мерзімі: Семестрдің 12 аптасынан кешіктірмей тапсырылуы тиіс.

Бағалау критериі: Реферат қолымен немесе баспа түрінде 10-12 беттен кем емес, қолданылған әдебиет көздерінен, егер Интернет көздерінен алынған мәлімет болса сайт мекенін көрсетілуі қажет. Рефератты жазу барысында 5-6 әдеби көзінен құрылуы керек. Реферат жоғары бағалану үшін қосымша презентациямен үлестіруге болады.

Әдибет

  1. Орлов В.Н. «Руководство по электрокардиографии» - М.: «Медицина» 1983г. с.528

  2. Антонов В.Ф. и соавт. «Практикум по биофизике» М. ВЛАДОС 2001.

  3. Мурашко В.В. Струтынский А.В. «Электрокардиография:учебное пособие», М.: МЕДпрессинформ 2005 г., 320с.

  4. Антонов В.Ф.(редактор). Биофизика. Москва, 2000 г, 256 с.

  5. Мешков А.П. «Азбука клинической электрокардиографии» Н-Новгород 1998 г. 150с.

Бақылау (сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.)

  1. Ақуыз бен нуклеин қышқылдарының ЯМР спектрлері.

  2. ЭПР арқылы құрамында металл бар ақуыздарды зерттеу.

  3. Спин белгіленген таңбаларды қолданып ЭПР әдісімен зерттеу.

  4. Медициналық тәжірибеде интроскопия үшін ЯМР –ды қолдану.


?

Негізінде радиожиіліктер әсері жататын молекулалардың құрылысы мен қызметін зерттейтін әдіске жатады:

- радиационды-химиялық әдістер

- рентген құрылысын талдау

- сәулелік ультрамикрометрия

- спектроскопия ЭПР

- инфрақызыл спектроскопия

?

Негізінде радиожиіліктер әсері жататын молекулалардың құрылысы мен қызметін зерттейтін әдіске жатады:

- радиационды-химиялық әдістер

- рентген құрылысын талдау

- сәулелік ультрамикрометрия

- спектроскопия ЯМР

-инфрақызыл спектроскопия

?

ЭПР спектроскопиясы көмегімен молекула қасиеті мен құрылысы жайлы қандай ақпарат беріледі:

- молекула радиолизі процесстерін зерттеу

-валентті электрондар айналымын зерттеу электронды құрылыс, молекулярлы тербеліс және молекула айналысы, ішкі айналым

- фотохимиялық процесстерді зерттеу

- поляризационды молекулар айналымы

-жұптаспаған электрондар резонансы, радикалдарды зерттеу және парамагнитті орталықтар.
?

ЯМР спектроскопиясы көмегімен молекула қасиеті мен құрылысы жайлы қандай ақпарат беріледі:

- молекула радиолизі процесстерін зерттеу

-валентті электрондар айналымын зерттеу электронды құрылыс, молекулярлы тербеліс және молекула айналысы, ішкі айналым

- фотохимиялық процесстерді зерттеу

- поляризационды молекулар айналымы

- ядролық спиндердің резонансты жұтылу құбылысы, атом мен молекулалардың химиялық сипаттамасы, молекула құрылысын химиялық ығысу мен спиндік ыдырау арқылы зерттеу.

?

Электронды парамагнитті резонанс арқылы жетуге болады:

- сынама орналасқан орында магнит алаңының қысымын өзгерту арқылы

- сәулеленетін сынаманың жоғары жиілікті алаңының жиілігін өзгерту,

- зерттелетін сынаманың гамма-кванттарымен

- зерттелетін сынаманы сәулелендіру

- сынаманы рентген сәулесіне ұшырату
?

ЭПР спектрометрінде резонатордың қызметі:

- АЖЖ-сәулелену концентрациясын қадағалау

- тұрақты магнит тоғын қалыптастыру.
- АЖЖ сәлеленуді тудыру.

- резонанс жиілігін өлшеу.
?

ЭПР спектрометріндегі аттенюатор қызметі:

-резонанс жилігін өлшеу

-ток магнит, ағының кернеуіш өлшеу

-АЖЖ сәуелеленудің қуатын өлшеу.

- АЖЖ сәуелеленудің жиілігін автоматты бағыттау.

?

Көрсетілген әдістердің қай түрі бас миының құрылысын ғана емес, қызметі жайлы мәлімет береді?

- Рентгендік томограф

- ЯМР томограф

- Аудиометр

- Реограф

- аппараты УДЗ

?

Электромагнитті алаң жиілігінің, фотон жиілігінің энергия жиілігімен теңесуі, және энергия деңгей аралығындағы айырмашылық қандай әдіс жатыр?

- нефелометрия және кондуктометрия;

- резонансометрия және электронды парамагнитті резонанс;

- нефелометрия және ЯМР;

- ЯМР және протонды-электронды резонанс;

- осциллография және ЭПР;

- ядролы магнитті резонанс және ЭПР.

?

Ерітіндегі ақуыз құрылысын зерттейтін әдіс:

-ренген құрылымды талдау

-рентген сәулелердің дифракциясы

-электронды микроскопия

-ЭПР спектроскопия

-ЯМР спектроскопия

?

Сутекті байланыты қандай әдіспен анықтауға болады:

-инфрақызыл спектроскопия

-ядролы-магнитті резонанс

-жұту спектроскопиясы

-протонды-магнитті резонанс

-барлық жауап дұрыс.
Похожие:

Студенттердің өзіндік жұмысы үшін арналған әдістемелік нұсқаулар Тақырыбы: «Медициналық-профилактикалық зерттеулердегі ямр және эпр-ң қолданылуы» iconМедициналық биофизика және информатика кафедрасы Студенттердің оқытушы басшылығымен орындайтын өзіндік жұмыстарына арналған әдістемелік нұсқаулар Тақырыбы: Биологиялық пробалардың талдаудың компьютерлік аспапты жүйесі
Студенттердің оқытушы басшылығымен орындайтын өзіндік жұмыстарына арналған әдістемелік нұсқаулар
Студенттердің өзіндік жұмысы үшін арналған әдістемелік нұсқаулар Тақырыбы: «Медициналық-профилактикалық зерттеулердегі ямр және эпр-ң қолданылуы» iconСтуденттердің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулар
Сабақтың мақсаты: Студенттердің өзіндік жұмысының тақырыбы қазақ халқының басындағы Ұлы нәубет болған «Ақтабан шұбырынды» жылдарына...
Студенттердің өзіндік жұмысы үшін арналған әдістемелік нұсқаулар Тақырыбы: «Медициналық-профилактикалық зерттеулердегі ямр және эпр-ң қолданылуы» iconСтуденттердің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулар
Тақырыбы: XХ ғ басындағы Қазақстандағы ұлттық-демократиялық, реформаторлық қозғалыстар
Студенттердің өзіндік жұмысы үшін арналған әдістемелік нұсқаулар Тақырыбы: «Медициналық-профилактикалық зерттеулердегі ямр және эпр-ң қолданылуы» iconСтуденттердің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулар
Тақырыбы: Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігінің қалпына келуі: мәні мен маңызы
Студенттердің өзіндік жұмысы үшін арналған әдістемелік нұсқаулар Тақырыбы: «Медициналық-профилактикалық зерттеулердегі ямр және эпр-ң қолданылуы» iconСтуденттердің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулар
Тақырыбы: Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік-экономикалық реформалардың мәні, мазмұны мен маңызы
Студенттердің өзіндік жұмысы үшін арналған әдістемелік нұсқаулар Тақырыбы: «Медициналық-профилактикалық зерттеулердегі ямр және эпр-ң қолданылуы» iconТақырыбы: Медициналық интроскопияның негізгі техникалық құралдары. Пән
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетімен өтетін сабақтарына арналған әдістемелік нұсқаулар
Студенттердің өзіндік жұмысы үшін арналған әдістемелік нұсқаулар Тақырыбы: «Медициналық-профилактикалық зерттеулердегі ямр және эпр-ң қолданылуы» iconТақырыбы: Медициналық интроскопияның негізгі техникалық құралдары. Пән
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетімен өтетін сабақтарына арналған әдістемелік нұсқаулар
Студенттердің өзіндік жұмысы үшін арналған әдістемелік нұсқаулар Тақырыбы: «Медициналық-профилактикалық зерттеулердегі ямр және эпр-ң қолданылуы» iconСтуденттердің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулар
...
Студенттердің өзіндік жұмысы үшін арналған әдістемелік нұсқаулар Тақырыбы: «Медициналық-профилактикалық зерттеулердегі ямр және эпр-ң қолданылуы» iconСтуденттердің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулар
...
Студенттердің өзіндік жұмысы үшін арналған әдістемелік нұсқаулар Тақырыбы: «Медициналық-профилактикалық зерттеулердегі ямр және эпр-ң қолданылуы» iconОқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау Тақырыбы: Бөлім бойынша соңғы сабақ Мамандығы: 5B110400 «Медициналық-профилактикалық іс»
Зат алмасу, жасуша мембранасының және жасушалық органелла өзгерістерін,өткізгіш механизімінің жоғарлауы механизімін білу
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница