Araştirma enstiTÜlerinde çalişAN araştiricilarin
НазваниеAraştirma enstiTÜlerinde çalişAN araştiricilarin
страница8/19
Дата конвертации15.11.2012
Размер0.59 Mb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

Çalkan Sağlam, Ö., H. Sağlam, S. Dağbağlı, Y. Dilli, Y. Sekin, 2009. Ege Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Şıralık ve Şaraplık Standartlara Uygunluklarının Belirlenmesi, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).

Çalkan Sağlam, Ö., H. Sağlam, S. Kara, 2009. Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Ana Ebeveyn Olarak Kullanıldığı Melezlemelerde Embriyo Kültürü Çalışmaları, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).

Çalkan Sağlam, Ö., ve H. Sağlam, 2009. Embriyodan Salkıma Üzüm, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).

Çalkan Sağlam, Ö., ve H. Sağlam, 2009. Klasik Melezleme Yolu ile Yeni Üzüm çeşitlerinin Geliştirilmesi, Tarım Türk dergisi, Sayı: 18, Sayfa: 8-11.

Dilli Y., ve A. Altındişli, 2009. Ege Bölgesine Özgü Bazı Üzüm Çeşitlerinin Moleküler ve Ampelografik Özelliklerinin Karşılaştırılması, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).

Dilli Y., 2009. Önemli Sofralık Üzüm Çeşitleri ve Ekolojik İstekleri, TAYEK Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu, Bahçe Bitkileri Grubu 2009 yılı Bilgi Alışveriş Toplantısı, Editörler: A. Peksüslü, A. Kır, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No: 135, sayfa: 56-64, 26-28 Mayıs 2009, Salihli/Manisa.

Dilli Y., M. Bakır, S. Karabat, A. Çakır, G. Söylemezoğlu, 2009. Cardinal Çeşidi ile Tiplerinin Morfolojik ve Genetik Özellikler Bakımdan Karşılaştırılması, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).


Erdem, A., H. Öztürk, İ. Yüksel, ve M.E. Köylü, 2009. Farklı Amerikan Asma Anaçları Üzerine Aşılı Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Kemalpaşa Yöresi Kıraç Arazilerindeki Verim ve Kalite Değerleri. 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).

Güler, A., ve Tokuşoğlu, Ö, 2009. Üzüm ve Üzüm Bazlı Ürünlerde Okratoksin Sorunu ve Yeni Teknolojilerin Kullanımı İle Çözüm Önerileri, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).

Güler A., 2009, Ülkemizde Yetiştirilen Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitleri, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Yayınları,(Kitapçık) Yayın No 133, Manisa.

Ilgın, C., A. Erdem, S. Yıldız, F. Ateş, H. Gül, ve A. Yağcı, 2009. Farklı Organik Gübre Uygulamalarının Sultani Çekirdeksiz Üzümünün Verim ve Kalitesiyle Gelişme Değerlerine Etkilerinin Belirlenmesi, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).

İnan, M. S., F. Ateş, S. Karabat, ve C. Ilgın, 2009. Manisa İli Yuntdağı Yöresi Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projesi, Sofralık Üzüm Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).

Kader, S. ve Y. Dilli, 2009. Ege Bölgesinde Yetiştirilen Razakı Grubu Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Karşılaştırılması, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).

Karabat, S. ve E. Atış, 2009. Manisa İli Bağ Alanlarında Tarımsal İlaç Kullanımı Konusunda Üreticilerin Tutum ve Davranışları, 7. Türkiye Bağcılık Ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).

Karabat, S., İ. Yüksel, A. Ünal, M.S. İnan, A. Yağcı, F. Ateş, ve S. Yıldız, 2009. Farklı Terbiye Sistemlerinde Yetiştirilen Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Sofralık Kalitesini Arttırmaya Yönelik Uygulamalar, 7. Türkiye Bağcılık Ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).

Karabat, S., İ. Yüksel, A. Ünal, M.S. İnan, A. Yağcı, F. Ateş, ve S. Yıldız, 2009. Farklı Terbiye Sistemlerinde Yetiştirilen Flame Seedless Üzüm Çeşidinin Sofralık Kalitesini Arttırmaya Yönelik Uygulamalar, 7. Türkiye Bağcılık Ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).

Merken, Ö., M. Aydın, C. Ilgın, ve S. Yıldız, 2009. Alkali Topraklarda Kükürt Uygulamasının Cardinal Üzüm Çeşidinde Besin Maddesi Alınımı ile Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).

Merken, Ö., M. Aydın, C. Ilgın, ve S. Yıldız, 2009. Kurutmalık Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Enzimli Organik Yaprak Gübre Uygulamasının Verim, Kalite, Gelişme Ve Göz Verimliliğine Etkileri. 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).


Sağlam, H. ve Ö. Çalkan Sağlam, 2009. Embriyo Kurtarma Tekniğinde Soğuk Uygulamasının Bitkiye Dönüşüm Üzerine Etkileri, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).

Sağlam, H., A. Yağcı, Ö. Çalkan Sağlam, 2009. Sağlıklı Asma Fidanı Üretimi Amacıyla Sıcak Su Uygulamalarının Kullanılması Üzerine Araştırmalar, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).

Sağlam, H., Ö. Çalkan Sağlam, A. Yağcı, Ö. Merken, A. Ünal, ve M.S. İnan, 2009. Ege Bölgesi Asma Genetik Kaynaklarının Toplanması ve Bölgesel Koleksiyon Bağının Oluşturulması , 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).

Sağlam, H., Ö. Çalkan Sağlam, E. Aktan, Ş. Çelik, M. Kesgin, A. Güler, M.S. İnan, A. Ünal, ve A. Yağcı, 2009. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünde Yapılan Çalışmalarda Elde Edilen Melezlere Ait İlk Değerlendirmeler, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).

Sağlam, H., Ö. Çalkan Sağlam, Ö. Merken, ve E. Aktan, 2009.Melezleme Yoluyla Sofralık Tüketime Yönelik Yeni Üzüm Çeşitlerinin Eldesi Üzerine Araştırmalar, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).

Tokuşoğlu Ö., Güler A., 2009, Fonksiyonel Yeni Ürün: Lutein Katkılı Eritme Peyniri Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2009, Pamukkale Üniversitesi Kınıklı / DENİZLİ.

Uysal, H. ve A. Ünal, 2009. Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Farklı Terbiye Sistemlerine Ait Tesis Maliyetlerinin Karşılaştırılması, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).

Uysal, H. ve S. Karabat, 2009. Bağcılıkta Farklı Asma Fidanı Üretim Maliyetlerinin Karşılaştırılması, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).

Uysal, H., ve İ. Yüksel, 2009. Alaşehir Yöresinde Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Farklı Terbiye Sistemlerine Ait Tesis Maliyetlerinin Karşılaştırılması, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).

Ünal A., F. Ateş, Ö. Merken, S. Karabat, M.S. İnan, İ. Yüksel, A. Erdem, İ.H. Tüzel, 2009. Farklı Sulama Sistemlerinin Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Verim, Gelişme ve Kalite Üzerine Etkileri, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).

Ünal, A., H. Sağlam, A. Yağcı ve M.S. İnan, 2009. Bazı Amerikan Asma Anaçlarının Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidi ile Afinite ve Adaptasyonu, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).

Yağcı, A., A. Altındişli, A. Erdem, ve M. Çakır, 2009. Ege Bölgesi Bağlarının Toprak Yapıları ile Bağların Toprak ve Yaprak Analizleri Sonucu Beslenme Durumlarının Tespiti Üzerine İncelemeler, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).


Yağcı, A., A. Altındişli, S. Kader, E. İlter, M. Cura, 2009. Ege Bölgesinde Yetiştirilen Çekirdeksiz Üzümün Hasat Sırasında ve Kurutma Sonrası Besin Maddelerinin Değişimi Üzerine Araştırmalar, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).

Yüksel, İ., A. Erdem A. Ünal, Z. Önceler, F. Ateş, Ö. Merken, H. Uysal, S. Karabat, H. Öztürk, A. Yağcı, G. İlhan, ve H. Gül. 2009. Alaşehir Yöresinde Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Adaptasyonu ve Uygun Terbiye Şekillerinin Araştırılması, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Salihli/Manisa (Basımda).

DİYARBAKIR Zirai Mücadele A.E.

Özaslan C, Önen H, Özer Z. 2009. Sonbaharda Yetiştirilen Ispanağın (spinacia olerace L.) Verim ve Kalitesi Üzerine Yabancıotların Etkileri. Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 15-18 Temmuz Van S.281

Mutlu Ç,Karaca V,Duman M,Gözüaçık C. 2009.Süne (Eurygaster integriceps Put., Heteroptera: Scutelleridae)’nin Farklı Buğday Çeşitlerindeki Populasyon Gelişimi ve Çeşitlerde Oluşan Zararın Belirlenmesi. Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 15-18 Temmuz Van s.9

Gürsoy S,Urgun M,Mutlu Ç,Karaca V,Duman M. 2009.Bazı Buğday Çeşitlerinde Sırta Ekim Yönteminin Süne(Eurygaster integriceps Put.) Populasyon Yoğunluğu ve Emgi Oranı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 15-18 Temmuz Van s.15

Ayaz T, Özgen İ, Kaplan M. 2009.Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) (Dermaptera: Forficulidae)’nın Yayılışı, Populasyon Değişimi ve Zarar Oranı. Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 15-18 Temmuz Van s.30.

Özgen İ,Ayaz T, Bolu H. 2009.Siirt İli Antepfıstığı Alanlarında Bulunan Curculionidae Türleri ve Polydrosus roceiceps Pes. (Coleoptera: Curculionidae) ‘nin Populasyon Değişimi. Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 15-18 Temmuz Van s.53

Duman M,Gözüaçık C, Mutlu Ç, Karaca V. 2009.Yer Aletlerine Geçişle Beraber Süne Mücadelesinde Çiftçi Davranışları: Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa Örneği. Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 15-18 Temmuz Van s.55

Kaplan M, Yücel A. 2009.Elazığ İli Çilek Alanlarında Saptanan Zararlı Böcek ve Akar Türleri. Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 15-18 Temmuz Van s.56

Eren S, Yücel A. 2009.Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Pamukta Zaralı Dikenlikurt (Earias insulana Boisd.) (Lep.:Noctuidae)’un Yayılış Alanları ve Popülasyon Gelişimi Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 15-18 Temmuz Van s.68

Ayaz T, Yücel A. 2009.Elazığ İli Elma Alanlarında Bulunan Zararlı ve Yararlı Böcek Türlerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 15-18 Temmuz Van s.71

Karaca V, Mutlu Ç, Gözüaçık C, Duman M, Şimşek Z. 2009.Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Süne, Eurygaster integriceps Put. (Het.: Scutelleridae) ‘nin Kışlak Popülasyonu ve Bunun Mücadele Yapılan Alanlara Olan Etkisi. Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 15-18 Temmuz Van s.73

Büyük M, Eren S. 2009.Pamukta Zararlı Tütün Tripsi ( Thrips tabaci Lind.) (Thysanoptera: Thripidae) ‘ne Karşı Mücadele Olanaklarının Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 15-18 Temmuz Van s.90

Öğüt E, Kurt Ş. 2009.Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Diyarbakır İllerinde Patlıcan Solgunluk Hastalıklarının Etmenleri, Yaygınlıkları İle Bazı Çeşitlerin Bu Hastalıklara Karşı Tepkileri. Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 15-18 Temmuz Van s.159

Karademir E, Karademir Ç, Ekinci R, Bars A, Çelik İ. 2009.Solgunluk Hastalığı (Verticillium dahliae Kleb) Etmenine Karşı F5 Pamuk Hatlarının Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 15-18 Temmuz Van s.179

Ölmez F, Biçici M. 2009.Organik Madde ve Bazalt Tüfü Kullanımının Biberde Kök ve Kök Boğazı Yanıklığı (Phytophthora capsici Leon) Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 15-18 Temmuz Van s.187

Büyük M, Kazak C. 2009.Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerinde Pamuk Yetiştirilen Alanlarda Saptanan Orius (Hemiptera: Anthocoridae) Türleri ve Yaygınlıkları Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 15-18 Temmuz Van s.330

Büyük M, Eren S. 2009. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Nohut Yaprak Galeri Sineği (Liriomyza cicerina Rond.) (Dip.:Agromyziade)’nin Parazitoidleri. Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 15-18 Temmuz Van (Poster) s.357

Duman M, Gözüaçık C, Mutlu Ç, Karaca V. 2008. Süne Mücadelesinde Çiftçi Davranışları: Adıyaman,Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa Örneği Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi s.65-71

ERZURUM Veteriner Kontrol ve A.E.

Bulut H., Gülaçtı İ., Sözdutmaz İ. (2009) . Doğal Enfekte Bir Sürüde ELISA ve Nested-PCR ile Sığırların Lösemi Virüs Enfeksiyonunun Belirlenmesi. F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg. 23(1): 39-42

SağlamY.S., Temur A. (2009). Immunohistochemical detection of petse des petits ruminants (Ppr) viral antigens from the cases of naturally occuring pneumonia in sheep. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 15(3):423-428

Balkaya İ, Terim Kapakin K.A., Küçükkalem Ö.F. (2009). Dicrocoelium dendriticum ile Enfekte Koyun Karaciğerleri Üzerinde Parazitolojik ve Patolojik İncelemeler. Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg., 4 (3): 147-162

İZMİR/Menemen Ege Tarımsal A.E.

Tokmak S. 2009. Verim Çağına Gelmiş Şeftali, Kiraz ve Elma Ağaçlarında Gübreleme. Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu, 2009 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alış Veriş Toplantı Bildirileri. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Yayın No: 135 syf. 81-98.

Tan A. 2009. Türkiye Geçit Bölgesi Genetik Çeşitliliğinin In situ (Çiftçi Şartlarında) Muhafaza Olanakları. Anadolu J. of AARI, 19 (1): 1-12.

Tan, A. ve T. Taşkın, 2009. Ege Bölgesinde Sebze olarak Kullanılan Yabani Bitki Türleri ve Kullanım Amaçları. T.C Tarım ve Köyişleri Bak. Ege Tarım. Araştırma. Enstitü. Yayın. No:136, ISBN: 978-975-407-278-5, 174 sayfa, Menemen-İzmir.

Karagöz, A., N. Zencirci, A. Tan, T. Taşkın, H. Köksel, M. Sürek, C. Toker ve K. Özbek, 2010. Bitki Genetik Kaynaklarının Korunması ve Kullanımı Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı, s.155-177. 11-15 Ocak, Ankara.

Geren H., R. Ünsal, İ. Sevim, M. Tosun, E. İlker ve F. Tonk, 2009. Farklı Çevrelerde Yetiştirilen Buğday Genotiplerinin Verim Performanslarının Eklemeli Ana Etkiler ve Çarpımsal İnteraksiyon (AMMI) Analizi, 8. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim, Antakya (Basımda).

Ünsal R., H. Geren ve İ. Sevim, 2009. Ege Bölgesi Şartlarında Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Verim Performansları ve Stabiliteleri, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Anadolu Dergisi 19(1) , s;13-21, İzmir.

Sarı N., A. İmamoğlu, 2009. Menemen Ekolojik Koşullarına Uygun İleri Arpa Hat ve Çeşitlerinin Belirlenmesi, Anadolu,J. of AARI 19(1), 22-31.

Tuğay, E. 2009. Ege Bölgesinde Ana ve İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Soya Genotiplerinde Verim ve Verim Öğeleri Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay.

Tuğay, E., Ş. Meriç, E. Huz., 2009. Ege Bölgesinde Ana ve İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Soya Genotiplerinin Verimi, Verim Öğeleri ve Nitelikleri Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay.

Tan, A.Ş. 2009. Susam Tarımı ve Makineli Hasat. p.213-237. TYUAP/TAYEK Ege - Marmara Dilimi Tarla Bitkileri Toplantısı. 2-4 Eylül 2003. Ege Tar. Ara. Enst. Menemen, İzmir.

Tan, A. Ş. 2009. Bazı Kolza (Kanola) Çeşitlerinin Menemen Koşullarında Verim Potansiyelleri. Anadolu. Journal of Aegean Agricultural Research Institute. 19 (2). Ege Tar. Ara. Enst. ISSN: 1300-0225. Menemen, İzmir.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

Похожие:

Araştirma enstiTÜlerinde çalişAN araştiricilarin iconAraştirma enstiTÜlerinde çalişAN araştiricilarin 2011 yilinda yaptiklari ulusal ve uluslararasi

Araştirma enstiTÜlerinde çalişAN araştiricilarin icon2006 yili ocak-aralik faaliyet raporu I. Araştirma ve geliŞTİrme

Araştirma enstiTÜlerinde çalişAN araştiricilarin iconTbmm 22. Dönem yasama yılında yoğun bir çalışma temposunun ardından tatile girdi. Bu dönemde 602 saat çalışan Meclis’te 261 tasarı ve teklif kanunlaştı. Bu

Araştirma enstiTÜlerinde çalişAN araştiricilarin iconBu araştırma, üniversite öğrencilerine verilen beslenme eğitiminin, öğrencilerin davranışlarında ne gibi değişiklikler olduğunu belirlemek, uygulanan eğitim

Araştirma enstiTÜlerinde çalişAN araştiricilarin iconT. c kocaeli valiLİĞİ kocaeli derince eğİTİm ve araştirma hastanesi

Araştirma enstiTÜlerinde çalişAN araştiricilarin iconYapay Zeka Araştırma ve Uygulama Alanları Doç. Dr. Şakir Kocabaş İTÜ, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uzay Müh. Bölümü Özet

Araştirma enstiTÜlerinde çalişAN araştiricilarin iconHalkevleri : İdeoloji ve Mimarlıkİletişim, Araştırma İnceleme 83, 206 Sayfa, Baskı 2003, İstanbul (500 Adet)/Nese Gurallar Yesilkaya, Public Buildings: Ideology and Architecture, Research 83, Iletisim Publishing House, 206 pages, Second Edition, Istanbul 2003 (500 kopies)

Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница