Эх, нярайн эрүүл мэнд 2011-2015
НазваниеЭх, нярайн эрүүл мэнд 2011-2015
страница17/40
Дата конвертации04.02.2013
Размер4 Mb.
ТипДокументы
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   40

S-48

Тэмдэглэл: Хэрвээ кесар хагалгаа хийвэл:

 • Цусны бүлэгнэлтийн эмгэг үүсэх;

 • Ерөнхий мэдээгүйжүүлэг аюулгүй. Нугасны мэдээгүйжүүлэг даралт бууруулах эрсдэлд хүргэнэ.Мэдээ алдуулалт урьдчилан хийх буюу шингэн (500-1000мл) сэлбэж эрсдэлийг бууруулна (хуудас Р-11).

Хэсгийн мэдээ алдуулалт эсвэл кетамин (Ketamine)-ыг манас таталтын урьдлын хүнд хэлбэр болон манас таталтын үед хэрэглэж болохгүй.

ТӨРСНИЙ ДАРААХ ТУСЛАМЖ

 • Таталтын эсрэг эмчилгээг төрсний дараа болон сүүлийн таталтаас хойш 24 цаг үргэлжлүүлнэ.

 • Даралт бууруулах эмчилгээг сулралын даралт 110мм.муб болон түүнээс дээш байвал үргэлжлүүлнэ.

 • Шээсний гарцыг үргэлжлүүлэн хянана.

ДЭЭД ШАТНЫ ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИНД ШИЛЖҮҮЛЭХ

Дараах өөрчлөлттэй эмэгтэйг шилжүүлнэ.

 • Төрсний дараах 48 цагт шээс багадалт (олигоури) хэвээр байвал (24 цагт 400мл-ээс бага шээс ялгарах);

 • Цусны бүлэгнэлтийн эмгэгтэй (коагулопати) (хуудас S-19) эсвэл цус хайлах, элэгний энзим үүсэх, ялтсан эс цөөрөх шинж үүсвэл ;

 • Таталтын дараа 24 цаг буюу түүнээс дээш хугацаанд дугжраан (кома) байдалтай байвал

ЖИРЭМСЭН ҮЕИЙН ЦУСНЫ ДАРАЛТ ИХСЭХ ҮЕИЙН ХҮНДРЭЛҮҮД

Хүндрэлүүд нь эх болоод нярайд сөрөг нөлөө үзүүлэх шалтгаан болно.Учир нь хүндрэлүүдийг эмчлэхэд төвөгтэй, харин эрт оношлох, тохирсон эмчилгээг хийх нь үр дүнг сайжруулна.Эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэгчид хүндрэлийг эмчлэх, удирдах мэдлэгтэй байх ёстой.Хүндрэлүүдийг эмчлэхэд:

 • Ургийн өсөлтийн саатал нь жирэмснийг таслахад хүргэнэ.

 • Хэрэв дугжраа эсвэл нойрмог байдал ихэсвэл тархины цус харвалтыг сэжиглэнэ:

 • Тархины цус харвалтын эрсдэлийг бууруулахад артерийн даралтыг аажим бууруулна.

S-49

 • Дэмжих эмчилгээгээр хангана. • Зүрх, бөөр эсвэл элэгний дутагдлыг сэжиглэж, хянах ба дэмжих эмчилгээ хийнэ. • Цус алдалт үргэлжилвэл цусны бүлэгнэлтийг шалгана.Хэрвээ 7 хормын дараа цус бүлэгнэхгүй байвал цусны бүлэгнэлтийн эмгэг хэмээн сэжиглэнэ (хуудас S-19). • Эмэгтэй судсанд байнгын гуурс тавигдсан бол халдвар орж болзошгүй. Халдвараас хамгаалах горимыг (хуудас С-17) зохистой хэрэглэн, халдварын шинж тэмдгийг онцгой хянана. • Эмэгтэйд судсаар шингэн сэлбэж байгаа үед цусны хэт эргэлт үүсэх эрсдэлтэй. Шингэний тэнцвэрийг тодорхой барьж, хэрэглэсэн шингэн болон шээсний гарцыг тооцож, биед шингэн хуримтлагдахаас сэргийлнэ.

АРХАГ АРТЕРИЙН ДАРАЛТЫН ИХСЭЛТ

 • Амрааж тайван байлгана. • Архгаар артерийн даралт ихсэлтийн үед бөөрний болон ихсийн нэвчилт нь артерийн даралтыг ихэсгэхэд нөлөөлнө. Нэвчилтийг багасгах нь цусны даралтыг бууруулна. Артерийн даралт нь жирэмслэхийн өмнөх үеийн даралтын түвшингөөс багагүй байна. Артерийн даралтыг хэт бууруулах эмчилгээ нь эх, ургийн байдлыг сайжруулах нотолгоо болж чадахгүй.

 • Эмэгтэй жирэмслэхийн өмнө даралт бууруулах эм хэрэглэдэг, тэр нь үр дүн сайтай байдаг бол жирэмсэн үед тэр эмийг үргэлжлүүлэн хэрэглэнэ.

 • Сулралын даралт 110мм.муб буюу түүнээс өндөр, агшилтын даралт 160мм.муб буюу түүнээс өндөр байвал даралт бууруулах эмийг хэрэглэнэ (хуудас S-46).

 • Шээстэй уураг гарах эсвэл манас таталтын урьдлын шинж тэмдэг илэрвэл манас таталтын урьтлын хөнгөн хэлбэрийн үеийн арга хэмжээг авна (хуудас S-42). • Ургийн байдал, өсөлтийг хянана. • Манас таталтын урьдал үүсвэл манас таталтын хөнгөн (хуудас S-42) ба хүнд хэлбэрийн үеийн эмчилгээ хийнэ (хуудас S-43).

S-50

 • Хэрвээ ургийн зүрхний цохилт хэвийн биш байвал (1 хоромд 100-аас цөөн эсвэл 180-аас олон байвал) ургийн дистресс хэмээн сэжиглэнэ (хуудас S-95). • Ургийн өсөлт хөгжил зогссон (хуудас Р-18) байвал төрөлтөнд умайн хүзүү бэлтгэгдсэн байдлыг үнэлнэ:

Тэмдэглэл: Жирэмсний хожуу үед чанд авианы шинжилгээгээр жирэмсний хугацааг тогтоосон үнэлгээ нь нарийн үнэлгээ болохгүй.

 • Төрөлтөнд умайн хүзүү бэлтгэгдсэн байвал (зөөлөрсөн, нимгэрсэн, бага зэрэг нээгдсэн) ураг орчмын шингэний бүрхүүл хальсыг дэгээ болон Кохерын хавчуураар авч төрөлтийг окситоцин эсвэл простагландинаар төрөлтийг сэдээнэ (хуудас Р-17).

 • Хэрвээ умайн хүзүү төрөлтөнд бэлтгэгдээгүй (хатуу, зузаан, хаалттай) ба ураг амьд бол кесар хагалгаагаар төрөлтийг удирдана (хуудас Р-24). • Ихэс цагаас өмнө ховхрох (хуудас S-18), манас таталтын урьдал (хуудас S-42) хүндрэлүүдийг анхаарч хянана.

ТАТРАН

Татран нь эмнэлгийн бус нөхцөлд төрөлт удирдах эсвэл аюултай үр хөндөлт, бохир гар багажаар умайн хөндийд ажилбар хийснээс үүснэ. Нярайд хүйг бохир багажаар хөндөх, эсвэл уламжлалт аргаар хүйг хөндөх үед бохирдож халдвар авснаас татран үүснэ.

Эмчилгээг боломжтой бол хойшлуулшгүйгээр эхлэх хэрэгтэй.

 • Таталтыг хянаж, диазепам 10мг 2 хормын турш судсаар аажим тарина. Хэрвээ таталт нь хүнд, аюултай байвал эмэгтэйд саа (паралич) тусч болно. Энэ үед дээд шатны тусламж чухал.

 • Ерөнхий тусламж:

 • Тусгай өрөөнд сувилж, онцгой хянана.

 • Шаардлагатай биш, хэрэгцээгүй цочролоос зайлсхийнэ.

 • Хооллолт ба чийгшилтийг хангана.

 • Хоёрдогч халдварыг эмчилнэ. • Саагийн эсрэг антитоксин 3000 нэгж булчинд тарина. • Цаашид хор ялгаруулалтаас сэргийлэх:

 • Үжлийн шалтгааныг арилгана (умайн хөндийгөөс халдварлагдсан эдийг авах).

S-51

 • Бензилпенициллин 2 сая нэгжээр судсанд 4 цаг тутамд 48 цагийн турш, ампициллин 500мг-аар өдөрт 3 удаа 10 өдрийн турш тарина.

ХАЙРЦАГ S-5 Саагийн дархлаа

Эмэгтэйд идэвхтэй дархлаатай байхад ихсээр дамжин нярайд эсрэг бие үүснэ. Эмэгтэйд 4 долоо хоногийн зайтай 2 тун вакцин тарих ба жирэмсний төгсгөлд сүүлийн тун 2-ын хооронд 4 долоо хоног байхаар вакцин хэрэглэнэ. Эмэгтэй одоогийн жирэмсэлтээс 10 жилээс дээш хугацаанд вакцины 5 тун цувруулан хийгдсэн бол вакцин дахин хийнэ. Ихэнх эмэгтэйчүүд жирэмслэлт бүрдээ дахин вакцинжуулалт хийгддэг.
Хэрэв вакцин хийгдсэн эмэгтэй аюултай нөхцөлд үр хөндүүлж байсан буюу эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй нөхцөлд нярайлсан бол саагийн токсоидыг 0.5мл булчинд давтан тарина. Харин эмэгтэй дархлаажуулалт хийгдээгүй байвал саагийн эсрэг дархлааны сийвэн 1500 нэгжийг булчинд хийгээд 4 долоо хоногийн дараа саагийн эсрэг токсиод 0.5мл булчинд давтан тарина.ЭПИЛЕПСИ

Эпилепситэй эмэгтэй жирэмсэн үедээ татаж болно. Жирэмсэн үед архаг олон өвчин эпилепсигээр хүндэрдэг боловч бусад үед хэвийн болдог. Гэвч эпилепси жирэмснээс хамаарахгүй.

 • Эмэгтэйг онцгой хянана. Эпилепситэй эмэгтэй жирэмсэн үедээ эрсдэл өндөртэй байдаг:

 • Жирэмсэн үеийн артерийн даралт ихсэлт;

 • Дутуу төрөлт;

 • Жин багатай нярай төрөх;

 • Нярайн төрөлхийн гажиг хөгжил;

 • Нярайн эндэгдэл. • Эпилепсийг хянах зорилгоор нэг удаагийн бага тунгийн эмчилгээ хийнэ. Жирэмсний эрт үед ургийн гажиг хөгжил үүсч болзошгүй учир эм тариа хэрэглэхээс зайлсхийх хэрэгтэй (Жишээ нь: валпроисийн хүчил). • Эмэгтэй татвал диазепам 10мг-ыг 2 хормын турш судсаар аажим тарина. Таталт дахивал 10 хормын дараа давтаж хэрэглэнэ.

S-52

 • Хэрэв таталт үргэлжлээд эпилепсийн байдалд орвол хэлбэртэй болвол фенитоин (Phenytoin) 1г (ойролцоогоор 10мг/кг жинд) 50-100 физиологийн уусмалтай 30 хормын турш сэлбэнэ (10мг/мл-ээс хэтрүүлэхгүй):

Тэмдэглэл: Зөвхөн физиологийн уусмалд фенитоиныг шингэрүүлж хэрэглэнэ. Фенитоин бусад шингэнд талстжилт үүсгэдэг.

 • Фенитоин тарихаас өмнө ба тарьсны дараа физиологийн уусмал судсаар тарина.

 • Фенитоинг 1 хоромд 50мг-аас хэтрүүлэн хэрэглэж болохгүй.Учир нь зүрхний хэм алдагдах, даралт унах, амьсгал дарангуйлагдах эрсдэлд оруулна.

 • Бэлтгэл эмчилгээ нийтдээ 1 цаг орчим байна. • Эмэгтэй эпилепси (эпилептик) өвчтэйгөө мэдэх бол өмнө нь хэрэглэж байсан эмийг хэрэглэнэ.Эмийн тунг биеийн байдалд тохируулан хэрэглэж, тогтмол хянана. • Эмэгтэй эпилепси (эпилептик) өвчтэйгөө мэдэх боловч хэрэглэдэг эмээ нэрлэж мэдэхгүй бол фенитоин 100мг өдөрт 3 удаа уулгана.Тогтмол хянаж, эмийн тунг эмнэл зүйн шинж тэмдэгт холбоотойгоор сонгож хэрэглэнэ. • Таталтын эсрэг эмүүд нь фолийн хүчлийн дутагдал үүсгэх шалтгаан болж болох учир фолийн хүчлийг 600мкг өдөрт нэгээр жирэмсэн үеийн эпилепсийн эсрэг эмчилгээний турш уулгана. • Фенитоин нь нярайд К аминдэмийн дутагдал үүсгэж, цус бүлэгнэлтийн хүчин зүйлийг өөрчлөлтөнд оруулдаг учир нярайд витамин К 1мг-аар булчинд тарина. • Таталтын шалтгаан тодорхой бус гаралтай бол дээд шатны тусламжийн түвшинд шилжүүлэх шаардлагатай.

ХУМХАА (маляри) ХҮНД ХЭЛБЭР, ХҮНДРЭЛ

Жирэмсэн үеийн хумхаан хүндрэл нь манас таталттай андуурагдаж болно. Хэрэв жирэмсэн эмэгтэй хумхаагийн халдвартай нутагт амьдарч байгаад халуурсан, толгой өвдсөн, татсан зовиуртай байдаг, хумхааг үгүйсгэх боломжгүй бол хумхаа болон манас таталтын эмчилгээг хамтад нь хийнэ.

Жирэмсэн эмэгтэй хүнд хэлбэрийн хумхаагаар өвчилсөн байвал чихэр багадах (гипогликеми), уушги хавагнах, цус багадах, дугжраа (кома) нд орох хүндрэлүүд үүсдэг.S-53

ХУМХААН ЭСРЭГ ЭМҮҮД

Ихэнх оронд эхний эмчилгээ хинин бөгөөд жирэмсэн үед хэрэглэхэд аюултай байж болно. Жирэмсний 2 ба 3-дугаар гурван сард артеметр (artemether) булчинд, артесунат (artesunate) судсаар тарих ба боломжтой бол уламжлалт аргууд хэрэглэнэ. Эхний гурван сард жирэмсэнг таслахгүй байхаар, хининий тэнцвэржүүлж тохируулан сонгоно.

ХИНИН ДИГИДРОХЛОРИД

ЦОХИЛТЫН ТУН

 • Хинин дигидрохлорид 20мг/кг жинд тооцон 5%-ийн глюкозын уусмал, физиологийн ба Рингерийн уусмалтай хамт 4 цагийн турш судсаар сэлбэнэ:

 • Хинин дигидрохлоридийг судсаар шууд хэрэглэж болохгүй.

 • Хэрэв 12 цагийн өмнөх хининий тун (1.2г) эмэгтэйд хангалттай үйлчилбэл цохилтын тунг хэрэглэхгүй. Ердийн тунгаар үргэлжлүүлнэ (дараах гарчгийг хар)

 • Түүхэнд эмчилгээний тухай тодорхой биш байвал хининий цохилтын тунг хэрэглэнэ.

 • Шингэний тэнцвэржилтээс хамааруулж 100-500мл шингэнг судсаар сэлбэнэ.

 • Ердийн тунг хэрэглэхээс өмнө 4 цаг хүлээнэ.

ЕРДИЙН ТУН

 • Хинин дигидрохлорид 10мг/кг жинд тооцон 5% глюкозын уусмал, физиологийн ба Рингерийн уусмалтай хамт 4 цагийн турш судсаар тарина. 8 цаг тутамд давтана. (4 цагийн турш хининтэй шингэнээ сэлбээд, 4 цаг хинингүй шингэн, дараагийн 4 цагт хининтэй шингэн сэлбэнэ):

Тэмдэглэл: Хинин дигидрохлорид тарих үед эмэгтэйн цусны глюкозын түвшинг цаг тутам хянана (хуудас S-55).

 • Эмэгтэй ухаан ортол ердийн тунг хүснэгтийн дагуу үргэлжлүүлэн, юм залигаж чадах болмогц хинин дигидрохлорид эсвэл хинин сульфат 10мг/кг жинд тооцон 8 цаг тутамд уулган эмчилгээг 7 хоног үргэлжлүүлнэ.

 • Хэрэв эмэгтэйд 7 хоног хинин дигидрохлорид эмчилгээ хийх боломжгүй бол хининийг доод тал нь 3 өдөр хэрэглэнэ.

 • ЭСВЭЛ Сульфадоксин-пириметамин 3 шахмалыг нэг удаагийн тунгаар уулгана.

S-54

СУДСААР АРТЕСУНАТ (artesunate) ХЭРЭГЛЭХ

ЦОХИЛТЫН ТУН

 • Артесунат (artesunate) эмчилгээний эхний өдөр нэг удаагийн тунгаар 2.4мг/кг жинд тооцон судсаар 3 хормын турш тарина.

ЕРДИЙН ТУН

 • Артесунат (artesunate) эмчилгээний хоёрдах өдөр өдөрт нэг удаа 1.2мг/кг жинд тооцон судсаар 3 хормын турш тарина.

 • Эмэгтэйг ухаан ортол ердийн тунгаар үргэлжлүүлж, юм залигаж чадах болмогц артесунат (artesunate) 2мг/кг жинд тооцон өдөрт нэг удаа, 7 хоногийн турш уулгаж эмчилнэ.

БУЛЧИНД ARTEMETHER ТАРИХ

ЦОХИЛТЫН ТУН

 • Эмчилгээний эхний өдрөөс өдөрт 3.2мг/кг биеийн жинд тооцон artemether өгнө.

ЕРДИЙН ТУН

 • Эмчилгээний дараагийн өдрөөс өдөрт 1.6мг/кг биеийн жинд тооцон artemether өгнө.

 • 7 хоногийн турш өдөрт 2мг/кг жинд тооцон эмэгтэйг ухаан ортол уулгана.

ТАТАЛТ

 • Таталттай байвал диазепам 10мг-аар 2 хормын турш судсаар аажим тарина. • Манас таталт гэж оношилбол магнийн сульфатаар эмчилгээг хийнэ (Хайрцаг S-3, S-45).

 • Манас таталтыг үгүйсгэвэл таталтыг фенитоиноор эмчилнэ (дараах гарчиг).

ФЕНИТОИН (Phenytoin)

ЦОХИЛТЫН ТУН

 • Фенитоин (Phenytoin) 1г-ыг (ойролцоогоор 10мг/кг жинд) 50-100 физиологийн уусмалтай холиод 30 хормын турш сэлбэнэ (10мг/мл-ээс хэтрүүлэхгүй).

S-55

Тэмдэглэл: Зөвхөн физиологийн уусмалд фенитоины уусмалыг хэрэглэнэ. Фенитоин бусад шингэнд талстжилт үүсгэдэг.

 • Фенитоин хийхийн өмнө ба дараа физиологийн уусмал судсаар тарина.

 • Фенитоинг 1 хоромд 50мг-аас хэтрүүлэн хэрэглэж болохгүй.Учир нь зүрхний хэм алдагдах, даралт унах, амьсгал дарангуйлагдах эрсдэлд хүргэнэ..

 • Бэлтгэл эмчилгээ нийтдээ 1 цаг орчим хийнэ.

ЕРДИЙН ТУН

 • Фенитоин 100мг-ыг судсаар 2 хормын турш аажим тарих ба цохилтын тунгаас хойш 12 цаг өнгөрсний дараа 8 цаг тутамд уулгана.

ШИНГЭНИЙ ТЭНЦВЭР

 • Шингэний тэнцвэрийг онцгой хянаж, уусан шингэн болон шээсний гарцын хэмжээг тооцон шингэн хуримтлагдахаас сэргийлнэ. Эмнэлзүйн явцыг тогтмол үнэлнэ.

Тэмдэглэл: Хүнд хэлбэрийн хумхаатай эмэгтэйд шингэний илүүдэл үүсдэг.

 • Уушги хавагнавал:

 • Эмэгтэйг суугаа байдалд байлгана.

 • Хошуувч буюу хамрын гуурсаар хором тутамд 4л хүчилтөрөгч өгнө.

 • Фурсемид 40мг-ыг нэг удаа судсаар тарина. • Шээсний гарц хангалтгүй байхад (цагт 30мл-ээс бага):

 • Сийвэн дэх креатинин хэмжинэ.

 • Физиологийн ба Рингерийн уусмалтай судсаар тарина. • Шээсний гарц сайжрахгүй бол фурсемид 40мг-ыг нэг удаа судсаар тарьж, шээсний гарцыг хянана. • Хэрэв шээсний гарц хангалтгүй хэвээр байвал (4 цагийн турш цагт 30мл-ээс бага ) эсвэл сийвэн дэх креатинин 265µмоl/л ба түүнээс өндөр байвал бөөрний дутагдлыг эмчлэх дээд шатны тусламжийн эмнэлэгт шилжүүлнэ.

ЦУСАН ДАХ ЧИХЭР БАГАДАЛТ (Гипогликеми)

Цусан дахь чихэр багадалт нь хинин эмчилгээний дараа ихэвчлэн үүсэх ба ямар ч өвчний үед элбэг үүсдэг.Эмнэл зүйн ямар ч шинж тэмдэггүй байж болно.

S-56

 • Цусан дахь глюкозын хэмжээг 4 цаг тутамд тодорхойлж хянана.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   40

Похожие:

Эх, нярайн эрүүл мэнд 2011-2015 iconБулган аймгийн "Нийгмийн эрүүл мэнд-Нийтийн биеийн тамирыг дэмжих жил"-ийн ажлын тайлан
Аймгийн хэмжээнд “Нийгмийн эрүүл мэнд, нийтийн биеийн тамирыг дэмжих жил”-ийн ажлын удирдамж, төлөвлөгөөг боловсруулан аймгийн Засаг...
Эх, нярайн эрүүл мэнд 2011-2015 iconЭдийн засаг худалдааны хэлтэс
Эдийн засгийн нэгж нь банк санхүүгээс хөдөө аж ахуй, хөдөлмөр эрхлэлт, нисэх хүчин, хүрээлэн буй орчин, эрүүл мэнд хүртэл өргөн хүрээний...
Эх, нярайн эрүүл мэнд 2011-2015 iconЭрүүл мэндийн сайдын тушаалын төсөл Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай
Монгол Улсын Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйл, Эрүүл мэндийн сайдын 2011 оны 280 дугаар тушаалаар батлагдсан “Эмнэлгийн...
Эх, нярайн эрүүл мэнд 2011-2015 iconОтчет об объемах выполненных работ в разрезе мероприятий Республиканской целевой программы «Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан (2010-2015 годы)» за 2010-2011 годы и прогнозе на 2012-2015 годы
Республики Башкортостан (2010-2015 годы) за 2010-2011 годы и прогнозе на 2012-2015 годы
Эх, нярайн эрүүл мэнд 2011-2015 iconЭРҮҮл хүҮхэд” аяны хүрээнд зохион байгуулах үзлэгийн хуваарь
...
Эх, нярайн эрүүл мэнд 2011-2015 iconОрон нутагт ммсс-ийн эрүүл мэндийн төслийн хэрэгжилтийн байдал
Монголын мянганы сорилтын сангийн эрүүл мэндийн төслийн хүрээнд явуулж буй үйл ажиллагаа
Эх, нярайн эрүүл мэнд 2011-2015 iconМэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай
Эрүүл мэндийн тухай Монгол Улсын хуулийн 25 дугаар зүйл, Эрүүл мэндийн сайдын 2011 оны 280 дугаар тушаалаар батлагдсан “Эмнэлгийн...
Эх, нярайн эрүүл мэнд 2011-2015 iconПриложение №4 к республиканской целевой программе
«Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы, «Молодежь Кабардино-Балкарии (2009 2015 годы)»,...
Эх, нярайн эрүүл мэнд 2011-2015 iconIii. Календарь обязательных прививок в Республике Молдова на 2011 – 2015 гг
...
Эх, нярайн эрүүл мэнд 2011-2015 icon«Саламатты Қазақстан 2011-2015» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру
«2011-2015 жж. «Саламатты Казахстан» бағдарламасын орындау бойынша нутрициология кафедрасы іс-әрекеттерінің нәтижелері» Бужикеева...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница