Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
Скачать 57.62 Kb.
НазваниеӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
Дата конвертации16.11.2012
Размер57.62 Kb.
ТипДокументы

Әдістемелік нұсқаулардың

титулдық парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Радиотехника және телекоммуникациялар кафедрасы
«Байланыс торлары және коммутация жүйелері» пәнінен

050719 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация»

мамандығының студенттеріне арналған

Пәнді игеру бойынша
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


Павлодар


Әдістемелік нұсқауларды

бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор ________Н.Э. Пфейфер 20___ж «___»________
Құрастырушы: аға оқытушы _________ Жумадилова А.С.
Радиотехника және телекоммуникациялар кафедрасы
«Байланыс торлары және коммутация жүйелері» пәнінен

050719 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация»

мамандығының студенттеріне арналған
Пәнді игеру бойынша

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
Кафедра отырысында ұсынылды 20_ ж. «___»____________№_____ Хаттама.
Кафедра меңгерушісі __________ А.Д. Тастенов 20__ж. «____» ________
Энергетика факультетінің факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20_ж. «_____»____________ №____ Хаттама
ОӘК төрағасы __________ М.М. Кабдуалиева 20__ж. «____» ________
МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы _________А.А. Варакута "____" ____ 20___ж.
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама

1 «Байланыс торлары және коммутация жүйелері» пәнінің оқу және оқу-әдістемелік әдебиетпен қамытылуы

Негізгі әдебиет
1 Негізгі әдебиет

  1. Джангозин А.Д., Чежимбаева К.С.,. Цифрлік байланыс технологиялары. Оқу құралы – АИЭС, 2005.


2 Қосымша әдебиет

  1. Коньшин С.В., Казинва Г.С.Радиотарату құрылғылары. Оқу құралы – АИЭС, 2004.

  2. Дарибаева Р.А., Агатаева Б.Б., Көпарналы телекоммуникациялық жүйелер. Оқу құралы – АИЭС, 2003.

  3. Сабдыкеева Т.Г., Айтмагамбетова А.З. Радиотехникалық тізбектер. Оқу құралы – АИЭС, 2003.


2 Пәнді игеру бойынша методикалық нұсқаулар
«Байланыс торлары және коммутация жүйелері» курсын оқып білу қорытындысында студент білуге міндетті:

- Электрлік байланыс торлардың стандартау негіздерін меңгеру;

- Телетрафика теория негіздерін меңгеру;

- Электірлік байланыс торларға шолу;

- Сандық торлардың синхронизация әдістерін менгеру;

- Байланыс торлардағы коммуникация принциптерін менгеру;

- Ортақ қолданыстағы телефонды торлардағы сигнализация принциптерін менгеру.

2.1 Пәннің тақырыптарының мазмұны
1 Тақырып – Кіріспе

«Байланыс торлар және коммутация жүйелері» пәннің мақсаты, міндетті мен мазмұны. Телекоммуникация торлардың құрылуының негізгі принциптері. Транспорттық торлар және қатынау торлары. Телеақпараттық және телематикалық қызметтер. Телеақпараттық қызметтердің моделі. Мемлекеттің өзарабайланыс торлар (МӨБ). Ақпарат таратудын жүйелері. Коммутация және селекция. Каналдардың, хабарламалардың және пакеттердің коммутациясы. Маршрутизациялы торлар. Мәліметтердің селекциялы торлары. Электрлік байланыс басқару торлары. ИТ құрлымы. [1], 4 бет.

2 Тақырып – Электрлік байланыс торлардың стандартизациясы

Телеақпараттағы стандарттау. Стандарттау қызметінің құрлымы. ITU-T байланыстын стандарттау секторы. СХҰ (Стандарттау бойынша Халықаралық Ұйым, ISO). Стандарттар дамуы. Ашық ақпараттық жүйелер. Ашық жүйелердің өзара әрікеттік эталонды моделі (АЖӨЭМ). Функцияналдық орталар. АЖӨЭМ орындайтын функциялар. АЖӨЭМ стандараттары. Терминдер сөздігі. Жүйелік протоколдары ОSI модел протоколдарының белгілі стектерінің сәйкестігі. Жергілікті торлар протоколдарының стандарттаудың ерекшеліктері. Әлемдік (глобалдық) торлардың желілік құрлымы. [3], 34 бет.

3 Тақырып – Телетрафика теория негіздері

Қызмет көрсетудің сапалық көрсеткіштері мен хабарламалардың параметрлері. Телетрафиканың математикалық моделі. Белгілі жоғалтулы жүйелер. Үмітті жүйелер. [3], 74 бет.

4 Тақырып – Электрлік байланыс торларға шолу

Ортақ қолданыстағы телекоммуникациялық тор. Жіктелуі. Ортақ қолданыстағы телефонды тор (ТҚТТ). ТҚТТ-ға негізгі талаптар. ТҚТТ-ның дамуы. Автоматты жалғанған халықаралық телефонды тор. Автоматты жалғанған қалааралық тор. Автоматты жалғанған ішкіаймақтық телефонды тор. Қалалық телефонды торлар (ҚТТ). ТҚТТ-дағы нөмірлеу жүйелері. Аналогтық телефонды торлардан сандыққа өту бағдарламасы (стратегиясы).

Интеграция қызмет көрсететін сандық торлар. ISDN негізгі көрсеткіштері. ISDN-нің қызмет көрсетуі. ISDN интерфейстары мен функцияналды блоктары. BRA қатынауы. ISDN торға қатынаудың нұсқалары. ТҚТТ-ға қарағанда ISDN торлардың артықшылықтары. ISDN торлардың кемшіліктері. ISDN-дағы сигнализация (DSS1, OKC7(SS7) жүйелері). І серияның кейбір протоколдары. ISDN-дағы ITU-T протоколдарының қолдану үлгілері.

Интеллектуалды торлар (ИТ). Жалпы ережелер. ИТ-нің қызмет көрсетуі. Қызмет көрсетулердің алғашқы жиынның кемшіліктері (СS-1). ИТ-нің болашағы.

Ш-ЦСИО (B-ISDN)-ның интегралданған қызметті кең жолақты сандық торлары. Ш-ЦСИО архитектурасы. Таратудың асинхронды режимі. Виртуалды жолдар мен виртуалды каналдар. Селлнің бастамасы. АТМ-нің протоколды моделі. АТМ тордағы маршрутизация. АТМ технология негізінде Ш-ЦСИО-дағы сигнализация. Ш-ЦСИО протоколды моделі. Физикалық деңгейдің функциялары. АТМ деңгейдің функциялары. АЛL деңгейдің функциялары. Ш-ЦСИО сервистың класстары мен категориялары. Ш-ЦСИО қолданушыларға ұсынылатын қызметтердің түрлері. [1], 167 бет.

5 Тақырып – Сандық торлардың синхронизациясы

Жалпы шарттар. Синхронизация жүйелердің құрылуының қазіргі концепциясы. Түйінаралық сихронизация жүйелердің құрлымы. Сандық телефонды торлардың синхронизация жүйесі бойынша негізігі ұсыныстар. Түйінаралық синхронизация жүйелердің жобалануы. СВС ішкі түйіндік жүйенің құрлымы. Q0S жүйесі. ТМN басқарудың жүйесі мен синхронизация жүйесі. [2], 154 бет.

6 Тақырып – Байланыс торлардағы коммутация принциптері

Негізгі түсінктер мен анықтамалар. Коммутация әдістерге шолу (уақытша каналдардың коммутациясы, пакеттердің коммутациясы, пакеттердің тез коммутациясы, кадрлардың рентрансляциясы, ұяшықтардың рентрансляциясы). Сандық кросстық коммутаторлар. Интегралды коммутацияның түйіні (матрицалық коммутаторлар).Ретрансляциялық жүйе. Базалық тор. Оптикалық коммцтотор.

ТҚТТ-дағы коммутация. Іздеу деңгейлері. Коммутациялық аспаптар және олардың шартты белгілері. Коммутационды өрістің құрылымы. АТСК-ның коммутационды өрісі АТСЭ-ның коммутационды өрісі. Басқаратын құрылғыларыдң құрылуы принциптері.АТСЭ-ның коммутационды өрісі: жалпы жағдайлар, ДК мен ВК-ның блоктарды салыстыру, В-П-В және П-В-П коммутационды схемасы. АХЕ-10 сатнцияның коммутационды моделі. АХЕ-10 типті сандық АМТС туралы жалпы мәліметтер. Коммутационды жүйенің дамуының белгілері. Оптикалық коммутация. [3], 176 бет.

7 Тақырып – ТҚТТ-дағы сигнализация принциптері

Сигнализация жүйелердің жіктелуі. Дабылдар түрерінің жіктелуі. Дабылдардың үлгілері. Сызықты дабылдарды тарату әдістері. Басқару дабылдарды тарату әдістері. Ақпараттық дабылдарды тарату. Сигналазацияның халықаралық жүйелері. R2 сигнализацияның жүйелері. Сигнализация жүйелердің кейбір интерфейстері. Сызықты сигнализация жүйелердің кейбір протоколдары. «Импульстік челнок» сигнализациясы. Сигнализацияның ортақ каналы (СОК). МТР блоктағы дабылдық бірліктердің құрлымы. ISUP жүйесі. ОКС№7 сигнализация торының жұмыс режимі. [3], 198 бет.

8 Тақырып – Қорытынды

Байланыс торлар және коммутация жүйелердің дамуы [3], 214 бет.

Похожие:

Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы iconӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы

Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы iconӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
Факультеттің әдістемелік кеңесімен құпталған 200 ж. № хаттама
Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы iconӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
Факультеттің әдістемелік кеңесімен құпталған 200 ж. № хаттама
Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы iconӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
Энергетика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20 ж. № Хаттама
Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы iconӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
Жұмыс мақсаты – пи-регуляторы мен дифференциаторындағы келтіру параметрлерінің әдістемелік анықтамасын оқу
Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы iconӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
«Радиотехника, электроника және телекоммуникация» мамандығының студенттеріне арналған
Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы iconӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
В072700 "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" мамандығының студенттеріне арналған
Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы iconӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» мамандығының студенттеріне арналған
Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы iconӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
В072700 "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" мамандығының студенттеріне арналған
Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы iconӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» мамандығының студенттеріне арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница