Түсіндірме хат
НазваниеТүсіндірме хат
страница2/5
Дата конвертации17.11.2012
Размер0.56 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5

Өздік жұмысқа арналған тапсырмалар
1. Шетел тілдерін оқытудың қазіргі амалдарының (тәсілдерінің) негізгі ерекшеліктерін сипаттаңыз: сондай ақ коммуникативтік және тұлғалық –

2. Барлық үш амалға, жалпылама болатын ұстанымдар (принциптарды) талдаңыздар.

3. шетел тілдерін оқытудың негізгі әдістерін атаңыздар, және оларға қысқаша тарихи шолу істеңіздер (жасаңыздар).

4. Шетел тілдерін оқытудағы бар амалдармен әдістердің өзара байланыстарын айқындаңыздар. Мысалдар келтіріңіздер.

5. Шетел тілдерін оқытуды анықтаушы амалдың (тәсілдің) коммпоненттерін талдаңыздар.
2 Басқа тілде мәдениаралық қатынасқа оқыту әдістемесі
2.1 Лабораториялық жұмыс (4 сағат)
Жұмыс мақсаты - студенттерде коммуникативті-мәдениаралық біліктілік және оның құрылым компоненттерінің мәні туралы мағлұмат қалыптастыру.

Талқылауға арналған сұрақтар:

1) коммуникативті-мәдениаралық біліктілік туынды тілдік тұлғаны қалыптастырудың көрсеткіші ретінде, коммуникативті-мәдениаралық біліктіліктің негізгі кампоненттері.
Глоссарий
Коммуникативті мәдениаралық біліктілік - тіл арқылы қатынасты жүзеге асыру қабілеттілігі және әртүрлі жағдайда өзара әрекеттестік үрдіс барысында басға қатысушылар мен, тілдік және сөйлеу нормаларының жүйесін дұрыс қолдана отырып және коммуникативтік бағытты таңдай отыра, қатынастың аутентикалық жағдайына барабар.

Лингвистикалық біліктілік – сөздің бөлігін және грамматикалық ережелерін білу, лексикалық бөліктерін саналы сөз сөйлеуге (пікір айту) өзгерту.

Социолингвистік біліктілік – тілдің формалары мен құралдарын бідей қолдану және таңдау қабілеттілік, қатынасты жағдайы мен маұсатына байланысты, коммуникацияның қатысушыларының әлеуметтік рөлдері, қатынаста кім партнер (серік) болады.

Дискурсивтік біліктілік – әртүрлі коммуникативтік сөз сөйлеудің түрлерін түсіну қабілеттілігі, сонымен қатар жалпылы, қисынды және логикалық сөз сөйлеудің әртүрлі функционалдық стильдерін құру (мақала, хат, және т.б.); сөз сөйлеудің үлгісіне құралдарды таңдауын қалайды.

Стратегиялық біліктілік – вербалдық жжәне вербалдық емес құралдар (стратегиялар), каммуникация (қайта сұрау, ым, мимика т.б.) өтпеген жағдайда адам оларды қолданады, егер?

Социомәдениеттік біліктілік – тіл тасушының (ілегерінің) мәдениет ерекшеліктерін білу, олардың әдет, салт-дәстүр, этикет және жүріс-тұрыс ережесі, түсіну шеберлігі және қатынас үрдісінде оны барабар қолдану, басқа мәдениет өкілі (иесі) бола отырып.

Әлеуметтік біліктілік – дағды мен тілек басқалармен әрекеттестікте болу, өзіне сенімді болу және өзінің жеке күшіне каммуникацияны жүзеге асыру барысында сонымен қатар басқа біреуге көмектесу шеберлігі қатынасты қолдау, өзін оның орнына қою және жағдайларды орындау (жеңіп шығу) қатынастағы серіктер түсінбеу процессінде пайда болатын.

Тірек конспекті: «Біліктілік» термины Н.Хомский лингвистикаға орай енгізді, тіл жүйесін білуді, қатынастың шынайы жағдайларында оның меңгергеннен айырықша көрсетеді(белгілейді).

Біртіндеп шетелдік, содан кейін отандық әдістемеде Хомскийдің лингвистикалық біліктілікке қарама-қарсы әдістемелік термин и каммуникативтік біліктілік пайда болды. Каммуникативтік біліктілік адамның тұлғалық мінездімесі болмайды; оның қалыптасуы қатынас урдісінде байқалады. Каммуникативтік біліктіліктің келесі түрлерін ерекшелейді:

а) лингвистикалық біліктілік;

б) социолингвистикалық біліктілік;

в) дискурсивтік біліктілік;

г) стратегиялық біліктілік;

д) социомәдениеттік біліктілік;

е) әлеуметтік біліктілік.

Коммуникативтік – мәдениаралық біліктіліктің қалыптасуы басқа тілдің кодын меңгеру және өзара байланыста адамның мәдениет тәжірибесін дамытудың жүзеге асырылады, сонымен қатар шығармашылық іс-әрекеттің тәжірибесі. Коммуникативтік мәдениаралық біліктіліктің қалыптасуы оқушы тұлғасының дамуына байланысты қарастыру қажет, оның қабілеттері мен дайындығын, кооперация қстанымдары негізінде мәдениет диалогтарында қатысу, өзара құрметтеу, мәдениет айырмашылықтарына төзімділік және мәдени кедергілерді жеңу.

Атап өту қажет, мәдениаралық біліктілк ұғымның түсіндіруде біртұтастық жоқ. А. Кнапп – Поттхофртың позициясы (көзқарасы) ең қолайлы болып көрінеді, сол бойынша мәдениаралық біліктілікте келесі құрылым кампоненттері бар: 1)аррективтік ; б) когнитивтік; в) стратегиялық;

Аффективтік компоненттің негізгі құрастырушылары болып эмпатия және толеранттық табылады. Когнитивтік компоненттің негізінде туған мәдениет және оқылатын тіл елінің мәдениет туралы білімнің синтезі жатыр, сондай ақ мәдениет пен коммуникация туралы жалпы білім. Сонымен қатар, стратегиялық компонент өзінің құрамына оқушының вербалдық, оқу және зерттеу стратегияларын енгізеді. Сонымен тек қана мәдениаралық біліктілік және оның коммуникативтік өзара байланысы туынды тілдік тұлғаның қалыптастығының көрсеткішінің бірі ретінде бола алады. Бұндай пікір мынындай ахуалға негізделген, мәдениаралық біліктілік басқа социомәдениеттің әлем суретін ұғунымен байланысты, басқа лингвоэтносоциумның мағналық нысанасын тану, қатынастағы мәдениет араларындағы айырмашылық пен ұқсастықты көру дағдысы, оларды мәдени аралық қатынас контексте қолдануоқушының коммуникативтік мәдениаралық біліктілік қалыптастыру үрдісі оның жалпы ой-өрісін және жалпы біліктілігін кеңейтуді талап етеді. Бұл көзқарас бойынша тұлғалық даму қоры осындай оқудың айқын оқушы тұлғасының дамуы, ең кемінде екі лингвомәдениеттердің өлшемдестікте, өзінің әлем көру және әлем түсіну негізінде жүзеге асырылады, өзінің құндылығының рефлексиясы және қоғамдық өзара байланысты қабылдауды болжайды. Туынды тілдік тұлғаны қалыптастыру нағыз тығыз тұрпада оқушыға ерекше перуективтік қабілеттілікті ұластыру басқа менталды, басқа стратегияны және өмір жолын ұғыну, сонымен ақпаратты ұғынудың басқа жолы, осы өмірдің әрбір жағын қозғайтын. Белгілі, адамның кез келген тәжірибесі тек қана іскерлікте, осы іскерліктің симулиция үрдісінде емес. Осыған байланысты оқу үрдісі, аутентикалық мәдениаралық қатынасқа қабілетті жетуіне бағытталған оқушылардың басқа лингвамәдениетпен қатынастың жеке тәжірибесі ретінде қаралу керек, осы үрдістің мазмұны ретінде «жай әлем» боладыжәне бұл жағдайда шетел осы әлемді бейнелейтін құрал болады. Жаңа тілдік кодпен осы әлемді жемісті білу бәлкім тек қана оқушылардың интенсивтік тану барысындағы жағдайда, олардың белсенді интелектуалдық креативтік, сонымен қатар олардың стратегилардың жеке (өздерінің) зерттеулері мен «жаңалық ашу» қолдану барысында. Сонымен басқа лингвамәдениеттің тұлғалық және эмоционалдық қабылдау компоненттері ерекше өзектікке ие болады. Оқушының жеке әлем суретінің аппеляциясында, оның ойларымен, сезімдері мен уайымдары.
Өздік жұмысына тапсырмалар
1. Тұлға дамуының негізгі факторларын атаңыздар, оны мәдени аралық қатынаста қатысуға қабілетті қылатындай.

2. Мәдениаралық біліктілікті қалыптастыруға жағдай жасауда оқу тобы, мектептің, аймақтың мүмкіншіліктерін талдаңыздар.

3. Коммуникативтік мәдениаралық біліктің құрама компоненттерінің арасындағы өзара байланысты анықтаңыздар.

4. Негізгі ережелерді (ой желісі) сипаттаңыздар, шетел тілін оқытудың мазмұнына қатысты контексте бағытты тұлғаның қалыптасуы, мәдениаралық деңгейде қатынасқа қабілетті.
2.2 Лабораториялық жұмыс
Жұмыс мақсаты:

1) студенттерде естуайту, лексикалық және грамматикалық дағдыларын басқа тілде қатынас іскерліктерінің роль туралы көзқарас қалыптастыру;

2) студенттерде фонетикалық, лексикалық және грамматикалық дағдылардың ең нәтижелі құру тәсілдерімен таныстыру;

3) фонетикалық, лексикалық және грамматикалық дағдылардың қабылдауды қалыптастыру және тәсілдерін саралау, қазіргі заманға сай оқулықтарда және оқытушы бағыттарда.

Талқылауға арналған сұрақтар:

1)коммуникативті – мәдениаралық біліктіліктің лингвистикалық аспектіне оқыту: фонетикалық дағдыны қалыптастыру.

2)коммуникативті – мәдениаралық біліктіліктің лингвистикалық аспектіне оқыту: лексикалық дағдыны қалыптастыру.

3)коммуникативті – мәдениаралық біліктіліктің лингвистикалық аспектіне оқыту: грамматикалық дағдыны қалыптастыру.
Глоссарий
Фонетика – тілдің дыбыс құрылысы сол сияқты барлық дыбыс құралдардың жиынтығы, оның заттық жақтық (дыбыстар, дыбыс тіркестері, екпін, ырғақ, мелодика, пауза) құрастырады.

Айту (сөйлеу) дағдысы – шт фонетикалық құбылыстарды бөтен сөйлеуде еркін және жылдам айырып тану және білу қабілеттілігі және шт дыбыстарын дұрыс және автоматты бөлен және сөйлеу селінде айту, дұрыс ырғақтау.

Аппроксимация – дұрыс айту мәюріне жақындау (таяу)

Белсенді лексикалық минимум – лексикалық бірліктер, айту және жазу барысындағы үрдісте оқушылардың міндетті түрде қолдану қажет.

Лексикалық бірліктің семантизациясы – сөздің құрылымы, оның мағынасы және ұғымды білдірудегі өзара байланысты орнату.

Рецептивтік лексикалық дағды – синтез жасалған әрекет лексикалық бірліктің графикалық немесе фонетикалық бейнесін танып білуінде сөз түрлері оның мағына мен ара қатынасын белгілеу.

Прдуктивтік лексикалық дағды – синтез жасалған әрекет лексикалық бірлікті іздестіру барабар қатынас мақсатқа және (немесе қатынас жағдайлары) оның басқа лексикалық бірліктерімен дұрыс үйлестіруіне.

Индукция – ойды пайымдау түрі, жеке фактілер қорытушы және жекеден жалпыға қозғалысты сипаттайтын танулар. Шетел тілдерді оқыту әдістемесінде индукция маңызды тұжұрымдайды, грамматикалық құбылыстар графикалық мәтінде естілген сөйлеуде байқалады, арнайы теріп алынған үлгілерде және жалпылама ережелерде оқытылады.

Дедукция – тану қозғалысы жалпының жекеге, қорытушы ережелер немесе ережелер-нұсқаулар, формасына, мағынасына және лайықты құбылыс функцияларына байланысты, жаттығуларда және контекстінің бақылаумен.

Рецептивтік грамматикалық дағды – грамматикалық түрлерді білу және олардың мағынасымен ара қатынасын белгілеу қабілеттілік.

Продуктивтік (өнімді) грамматикалық дағды – сөйлеушінің үлгі таңдау қабілеттілігі, барабар сөйлеу мақсатқа, және тап осы тіл нормаларына оны сәйкес формаға келтіру.

Тірек конспекті:

1) мүлтіксіз айту дыбыстардың және дыбыс тіркестердің артикуляциясының дағдыларының қалыптасуын болжайды, соныман қатар екпінді қою іскерлігі, оқылатын тіл нормаларына лайықты.

Айту есту дағдылардың қалыптасуы міндетті шартпен барабар айтылған хабарды тсіну, нақты ойды білдірудегі және кезкелген коммуникативтік функцияны тілмен орындау. Дыбыстырды айтуды үйретудің материалы көбінесе бастапқы кезеңде оқылады.

Жылжытылған жоғарылау кезеңдерде фонетикалық білімдер бекітіледі және нормативтік айту дағдылары жетілдіріледі. Сөйлеудің айту жағындағы жұмыс тілдің басқа аспектілермен-лексикамен, грамматикамен тығыз байланыстағы жұмыстармен іске асады және оқушылардың коммуникативтік іс-әрекетпен интегратталанады.

Оқушылардың айтуының көрсетушілердің талаптары туралы сөйлеу отыра, ең алдымен томға мәселені шешу қажет, жалпы айту меңгеру барысында қандай болмасын сапалы дәреже мүмкін бе. Осы күні барлық орта мектепте айтуға оқуға көбірек реалистік көзқарас бекітіледі, дәл оның негізінде осындай ой жатады, аппроксимация деп аталатын, дұрыс айтуға жақындау. Аппроксимация, өз кезегінде, артықта негізделеді, жүйе сияқты өзіне тән әртүрлі деңгейлерде лексикалық, грамматикалық және фонетикалық.

Аппроксимация айтуды меңгеру барысында екі бағытта көрінеді: шетел дыбыстардың санына шек қоюында және дауыс ырғақтығының үлгілердің өңдеуге жататындардың кейбір дыбыстардың щамалау артикуляциясында. Есту айту дағдылардың құру жүйелілігі біршама еркінше және оқулықтарға тәуелді, қайсыларда айқын жүйелікте дыбыстар-әріптік сәйкестіктер енгізіледі. Бірақ қандай кезектілікті оқулықтардың авторлары қатал сақтаса да, фонетикалық материал кіріспесі жүелік принцибы қатал сақтауы жанында қолдан келетін: жеңілден көбірек күрделігіне, белгіліден таныс емеске, құбылыстардан, туған тілмен ұқсатардың, құбылыстарға туған тілінде ұқсастық бар болушы емес (жоқ).

Мұғалімнің сабақтағы әдістемелік жүйелілік әрекеттерінің келесі схемасы ұсынылады оқушылардың айту дағдылары құру және толық жетілдіру барысында:

а) жаңа дыбыс фразаларда, сөздерде, бөлектенген түрде қабылдауы;

б) тыңдалған сөздердің қатарынан аналарды ерекшелеу, қайсыларда жаңа дыбыс болады (сигналдық карточка, немесе қол арқылы);

в) еңгізілген дыбыстың артикуляциясын тусіндіру (ана тілімен, шетел тілінің басқа дыбыстармен салыстыру);

г) артикуляциялық гимнастика бойынша жаттығу орындау;

д) мұғалім артынша сөзді, жаңа дыбыспен фразаны айту;

е) мұғалім артынша немесе диктормен берілген дыбысты оппозицияда қайталау (дауыссыз – дауысты, қысқа – ұзақ, палатализалынған – палатализалынбаған);

ё) диктор артынша бірте-бірте күрделенілген сөйлеу үлгіліерді қайталау;

ж) оқушылармен тап осы дыбысты дербес айту;

з) дауыс ырғақтылық дағдыларын толық жетілдіру өлеңдерді, рефмовкаларды, жаңылтпаштарды, диалогтердің және фанетикалық ойындардың қолдануының барысында.

Отандық және шетелдік әдістемелік әдебиеттің талдауы көрсетеді, айтуға оқуда екі тәсіл бар: имитативтік және аналитико-имитативтік. Тілден жасалатын материал қайнары айту дағдыны құруда мәтіндер (өлеңдер, әндер, суреттер астында қол қою, қысқаша суреттеулер, диалог бірліктері, санамақтар, жаңылтпаштар және д.т.)келеді, сабақ ұстауына шамалы қосылған.

  1. әрекеттердің және операциялардың қашарын салыстырмалы дербес қабілеттілікті автоматты жүзеге асыру, байлаулылардың сөзді ұзақ уақыттың жадтан шақыруымен, оның басқа лексикалық бірліктерімен ара қатынасын белгілеумен, лексикалық дағдымен атайды. Демек, сөйлеудің лексикалықжағына оқу мақсаты - ол –німді және рецептивтік лексикалық дағдылардың қалыптасуы.

Лексикалық дағды (өнімді және рецептивті) сөздің формалдық белгілеріне иелікті болжайды, қажетті оның сөйлеуде дайындауына арналған, сөз семантикасымен, оның мағынасымен, және сөздің функционалдық белгілерімен, оның тағайындаумен. Тізбкетегі анықтаушы бірінші тағайындау – мағына түр келеді, сөйлеу қызметте лексика ролімен және орынмен ескертілінген.

Сөйлеудің лексикалық жағына оқыту лингвистикалық компоненттің мазмұны лексикалық минимуммен көрсетіледі, сөздермен, сөз тіркестерімен, фразеологизмдерімен,оулық үрдісті меңгеру арналған әдістеме және ұйымдастырылған.

Лексикамен жұмыстың негізінде заңды принциптар жатыр, оқу үрдісінің тиімділігінің қажетті шарты – оны сақтау.

Сөздің меңгеру үрдісі – сөздің функциясымен, оның мағынасымен, формалдық белгілермен танысу, сөзді меңгеруді машықтау жаңа лексикалық бірліктерді қолдану, ауызша және жазбаша айту барысында.

Лексикалық бірліктердің семантизациясының екі негізі тәсілі бар: аудармалы және аудармалы емес. Сөздердің мағынасын жазып жіберуіне суреттер, заттар, дериниция, түсіндіру кең қолданылады, сөздің сөз жасайтын талдауы, контекстуалды болжау, аударма және д.т. тәсіл таңдау және жаңа лексиканың семантизациясының қабылдаулары мыналарға бірнеше факторларға тәуелді болады: лингвистикалықтардың (сөздің, ұйымдардың қиснды мінездемелерінің), сонымен қатар психолого – педагогикалықтардың (оқушылардың жас ерекшеліктері, оқу сатылары, тілді меңгеру деңгейі).

Ұсынылған объектілердің ұғымында тәуелділігінде мінез-құлықтың көрсетушілердің нақтылы, нақты бар болған объектілерді бейнелейтін, және абстракты, қасиеттер және объектілердің сапаларын немесе олардың аралық қатынасын бейнелейтін.

Көлемге байланыс көзқарас жалпы ұғымдарды айырады, соның көлеміне белгісіз көп сан объектілердің кіреді, жинақтаушы және жеке, қайсылардың көлемі тек қана бір объектіден қана құрылған.

Әртүрлі жаттығулардың үлкен мағынасы лексикалық дағдыны қалыптастыруда зор (иілгіштіктің, беріктіктің, автоматтандырылықтың). Мұғалімнің ойын түрлерін қолдануы және жұмыс тәртіптері (жеке, қоса, топта) оқушыларда қызығушылық тудырады, сөздерді жақсы есте сақтауына жағдай жасайды. Сөздің формалдық белгілерін есте сақтауды келесі тәчілдер мүмкіндік береді «сиқырлы квадрат» сөз жұмбақтар, чайнвордтар, әріптерден және буындардан сөздерді құрастыру, жаңа сөз жасауы тап осы сөздегі бір әріпті ауыстыру жолмен, қысқа сөздерді құрастыруы бір шама ұзыннан, сөздердің бауынан қорытушы немес маңызды сөзді іздеуі.

Әр түрлі ойын әдістерінің мақсаты мағынамен сөз бейнесі арасындағы байланысты нығайту келеді. Олардың санына домино, қарт, лото, қойылған открыто жатады. Бұндай ойындардың негізінде жұпты іздеу принципы көзделген, мысалы: сөз-сурет, сөз-аударма, сөз-антоним, сөз-синоним, сұрақ-жауап, жұмбақ-шешу, зат есім-етістік, цифрлар, сандар, уақыт, дата-сөз. Олардың санына жаттығулар жатады жалпы сөз немесе сөздер бауындағы артықты іздеу, берілген белгілермен зат іздеу, сөздерден лего және қарлы кесек принцибымен сөйлемдерді құрастыру, ассоциограмманы толтыру.

Орта және жоғары оқу кезеңінде сөздік қордың «хаттауына» арналған жаттығулар өзектіболып тұрады, лексиканың тақырыптың және сөзжасаушы топталуын ұйғарады. Лексиканың сондай жүйеге келтіруге және өзекті жасауға тәсілдердің бірі болып белгілі тақырып бойынша менталдық карталарды жасау келеді, негізгі ұғымды маңызды сөздер арқылы жадын жіберуіоның негізде жатады, орталықтан бұтақшалар түріне алыстайды және одан қашықтауда тармақталады. Сондай қабылдаудың негізгі буыны болып ассоциограмма келеді. Ассоциациялық байланыстар және есту көрнектілік негізінде жатады: дыбысты сигналдардың, музыкалық үзінділердің, даңғырлатын ойнайтын кушті әсерлердің сөздердің топтары айқын (белгілі) тақырыпқа немесе жағдайға бөлек лексикалық бірлікті ұзақ уақыттың жадынан шақыра алады.

3) грамматика – тілді меңгерудегі өте маңызды құралдардың біреу, сөйлеу қызметтің барлық түрлерінің ажыралас компоненті болып келеді. Грамматикалық дағдылардың қалыптасуы кезеңді сатылы өзгешілігін көрсетеді. Отандық әдістемешілер үш кезеңді белгілейді: таныстыру, жаттығу, қолдану. (Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Е. сахарова).

Таныстыруға грамматикалық еңгізі, материалдық және оның түсіндіруі жатады. Кіріспеде немесе күрделі емес контексті жазуымен тақта қолданылады, мәтіндегі грамматикалық құбылыс демонстрациясы, сонымен қатар кестелер, схемалар, суреттер. Жиірек барлығы бұл құралдар жеке емес, әр түрлі бір-бірімен байланыстыруларда қолданылады.

Грамматиканы түсіндірудің негізгі амалының бірі болып мектепте индукция және дедукция қолданылады. Индукция және дедукция бір бірін толықтыра алады, өздері белгілі жетістіктер мен кемшіліктердің иегерлері бола отырып.

Индукция жолы келесі артықшылардың иегері:

  1. ол көбірек (басымырақ) көрнекті келеді, сол грамматикалық материалды оқыту тілдік контекстіде өткізіледі.

  2. индукция ой қызметінің дамуына жағдай жасайды, дәл осылай ол оқушыларда назардың, байқағыштың және үлкен белсенділіктің барын болжайды.

  3. жылдам есте сақтауды қамсыздандырады, дәл осылай контексті бақылаудың нәтижесінде және ережені дербес шығаруында алғашқы бекіту таныстырукезеңінде жүзеге асырады.

Дедуктивтік жолдың артықшылығы келесіде болады:

  1. түсіндіруге уақыт шамалы азырақ талап етіледі, сонымен жаттығулардың ара салмағы үлкейе түседі.

  2. мұғалімге қиындықтарды болжамдауға мүмкіншілік береді және негізгі қателерді алдынала ескереді.

  3. сабақты нақ жоспарлауға жағдай жасайды.

  4. мәлімет материалмен жұмыс істеуді үйретеді.

Ол басқа тәсілді таңдау факторлардың қатарына тәуелді болады:

1) өз грамматикалық құбылыстың мінез-құлықы.

2) ана тілінде ұқсас грамматикалық құбылыстың бар немесе жоқ болуы;

3) оқушылардың тілдік дайындығы және олардың сөйлеу тәжірибесі;

4) грамматикалық материалды тағайындауы.

Жаттығулар – грамматикамен жұмыс кезінде маңызды кезең. Ол тілден жасалатын құралдардың қорлануымен және әр түрлі қатынас формаларын қолдану тәжірибесінмен байланысты.

Грамматикалық дағдыларды қалыптасыруға арналған жаттығуларды жетілдіру барысында келесі жағдайсақтау жөн:

1) жаттығулар бір мақсатты болу тиіс, бір ғана жаңа грамматикалық құбылыс болу керек және таныс грамматикалық материалмен өткізу қажет;

2) көрнекті, барынша қарапайым үлгілер болу тиіс, оқушыларға көрсететіндей, тапсырмаларды орындағанда нені және қалай істеу қажет;

3) меңгерудің механикалық қабылдауларын жою, оларға творчествалық жаттығулар коммуникативтік және проблемалық мақсаттары бар жоғары бағалау.

Грамматикалық дағды қалыптастыруда келесі жаттығулардың түрлері бар болады; грамматикалық құбылысты білу жааттығулары және дифференциялары; субститциядағыжаттығулар; трансформациядағы жаттығулар; сұрақ-жауап жаттығулар, репродуктивтік жаттығулар, аудармалы жаттығулар.
1   2   3   4   5

Похожие:

Түсіндірме хат iconIfric) ХҚестк (Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттары бойынша түсіндірме комитеті) Түсіндірме 4 Келісімнің құрамында жалдаудың болуын анықтау Сілтемелер
ХҚестк (Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттары бойынша түсіндірме комитеті) Түсіндірме 4
Түсіндірме хат iconСілтемелер
ХҚестк (Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттары бойынша түсіндірме комитеті) Түсіндірме 12
Түсіндірме хат iconСілтемелер
ХҚестк (Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттары бойынша түсіндірме комитеті) Түсіндірме 15
Түсіндірме хат iconСілтемелер
ХҚестк (Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттары бойынша түсіндірме комитеті) Түсіндірме 4
Түсіндірме хат iconҚондырылған туынды құралдарды қайта анықтау
ХҚестк (Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттары бойынша түсіндірме комитеті) Түсіндірме 9
Түсіндірме хат iconОрнықтырылған туынды қҰралдарды қайта анықтау
ХҚестк (Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттары бойынша түсіндірме комитеті) Түсіндірме 9
Түсіндірме хат iconIfric) ХҚестк (Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттары бойынша түсіндірме комитеті) Түсіндірме 1
Пайдалануды тоқтату, Қалпына келтіру және осыған ұҚсас міндеттемелердегі өзгерістер
Түсіндірме хат iconIfric) ХҚестк (Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттары бойынша түсіндірме комитеті) Түсіндірме 7
Гиперинфляциялық экономикадағы қаржы есептілігі ХҚес сәйкес қаржылық есептілік баптарын қайта есептеу тәсілін қолдану
Түсіндірме хат iconIfric) ХҚестк (Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттары бойынша түсіндірме комитеті) Түсіндірме 9
ХҚестк (Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттары бойынша түсіндірме комитеті) Түсіндірме 9
Түсіндірме хат iconIfric) ХҚестк (Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттары бойынша түсіндірме комитеті) Түсіндірме 2
ХҚестк (Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттары бойынша түсіндірме комитеті) Түсіндірме 2
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница