Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы
НазваниеҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы
страница2/6
Дата конвертации17.11.2012
Размер1.21 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6

A)LM қисығын жоғары (солға) жылжытады.


 1. LM қисығын төмен (оңға) жылжытады.

 2. IS қисығын оңға жылжытады.

 3. IS қисығын солға жылжытады.

 4. IS пен LM қисықтарына әсер етпейді.

10. Инвестицияларды ығыстыру әсері жағдайында:

 1. Мемлекеттік сатып алулардың өсуі пайыз мөлшерлемесін арттырып, инвестиция көлемін азайтады.

 2. Мемлекеттік сатып алулардың азаюы пайыз мөлшерлемесін арттырып, инвестиция көлемін азайтады.

 3. Мемлекеттік сатып алулардың өсуі пайыз мөлшерлемесін азайтып, инвестиция көлемін азайтады.

 4. Мемлекеттік сатып алулардың өсуі пайыз мөлшерлемесі мен инвестиция көлемін арттырады.

 5. Мемлекеттік сатып алулардың кемуі пайыз мөлшерлемесін азайтады, инвестиция көлемін азайтады.

Есептер

Экономика келесі мәліметтермен берілген:

C=300+0.8d

I=200-1500r

Xn=100-0.4Y-500r

Md=(0.5Y-2000r)Р, мұндағы

М – атаулы ақша ұсынысы

Р=1 – бағаның шекті деңгейі

Т=0,2 (салық салу ставкасы)

G=200 (мемлекеттік шығындар)

Анықтау керек:

А) Пайыз мөлшерлемесінің және табыстың тепе-тең деңгейлерін;

Б) Жиынтық сұраныс қисығының теңдеуін.

Мемлекеттік сатып алу 500, салық функциясы Т=0,4Y, трансферт функциясы F=0.2Y,баға деңгейі: P=1.Пайыз мөлшерлемесі R=0.1 болғандағы қарыз D=1000. Нақты өндіріс көлемі 2000, ал әлуеті өндіріскөлемі 2500-ге тең.

а) мемлекеттік бюджет сальдосы оң мән бе, әлде теріс мән бе?

б) мемлекеттік бюджеттік циклдік тапшылығы қанша?
Экономика келесідей мәліметтермен берілген:

C=20+0.8 (Y-N+F) (тұтыну)

I=60 (инвестиция)

T=40 (салықтар)

F=10 (трансферттер)

G=30 (мемлекеттік шығын).

а) тепе-теңдік кіріс деңгейін есептеңдер;

б) мемлекеттік салық деңгейін 40-тан 50-ге дейін жоғарылатты (мемлекеттік шығындар G=30).

Студенттердің өзіндік жұмысы

Өздігінен оқуға арналған сұрақтар:

 1. IS сызығы және оның жылжуының факторлары.

 2. Жиынтық сұраныс функциясы графигінің теріс көлбеуі және оның себептері.

 3. «Өтімділік қақпаны» құбылысының мәні.

Бақылау түрі:

 • ауызша сұрау;

 • конспект тексеру.

Әдебиеттір тізімі:

1.МамыровН.Қ., Тілеужанова М.Ә. Макроэкономика : Оқулық. – Алматы: Экономика, 2003. 252 бет

2.Агапова Т.А., серегина С.Ф. Макроэкономика/ под ред Сидоровича А.В..-М., 2004.- с. 70

 1. Тарасевич Л.С., Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: учебник / Общая ред Тарасевича Л.С..- СПб: 1999. с. 173, 71, 179

 2. Макроэкономика / под ред Яковлевой Е.Б. СПб: Поиск, 1997. с. 211


6-шы тақырып. Жиынтық ұсыныс. AD-AS үлгісі

Семинар сабағы

Талдау сұрақтары:

 1. Өндіріс функциясы.

 2. IS-LM икемді бағамен толық кейнстік үлгісі (AD-AS)


Тест сұрақтары

1. Жиынтық ұсыныстың қисығы келесі көрсеткіштер арасындағы қатынасты көрсетеді:

Баға деңгейі мен тауарлар мен қызметтерді сатып алуға кеткен жиынтық шығындар.

Баға деңгейі мен нақты түрдегі өндірілген ЖҰӨ.

Сатып алушылар да сатушылар да танитын бағалар деңгейі.

Нақты түрдегі өндірілген және тұтынылған ЖҰӨ көлемі.

Барлық жауаптары дұрыс.

2. Жиынтық ұсыныстың өсуіне мүмкін:

 1. Тұтынушылық шығындардың.

 2. Инвестициялық шығындардың.

 3. Мемлекеттік шығындардың.

 4. Ресурстарға бағалардың.

 5. Экспорттық шығындардың.

3. Жиынтық сұраныс қисығы келесі көрсеткіштер арасындағы қатынасты көрсетеді:

Баға деңгейі мен тауарлар мен қызметтерді сатып алуға кеткен жиынтық шығындар.

Баға деңгейі мен нақты түрдегі өндірілген ЖҰӨ.

Сатып алушылар да сатушылар да танитын бағалар деңгейі.

Нақты түрдегі өндірілген және тұтынылған ЖҰӨ көлемі.

Баға және жұмыссыздық деңгейлері.

4. Жиынтық ұсыныстың өсуі неге әкеледі:

Баға деңгейінің және ЖҰӨ нақты көлемінің төмендеуіне.

Баға деңгейінің төмендеуіне және ЖҰӨ нақты көлемінің жоғарылауна.

Баға өсуінің баяулауына және ЖҰӨ нақты көлемінің төмендеуіне.

Баға және ЖҰӨ көлемі өзгермейді.

Баға және нақты ЖҰӨ серпінін алдын-ала анықтау мүмкін емес.
5. Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныстың ұзақ және қысқа мерзім кезеңдеріндегі экономика жағдайына әсер етуі:

 1. Несие – ақша және бюджеттік салық саясаты өндіріс көлеміне тек ұзақ мерзім кезеңінде әсер етеді.

 2. Баға және атаулы жалақы тек қысқа мерзім кезеңінде салыстырмалы икемді болады.

 3. Жиынтық сұраныс өндіріс көлеміне және жұмыс бастылыққа қысқа мерзім кезеңінде әсер етеді, ал ұсыныс ұзақ мерзім кезеңінде өндіріс пен жұмыс бастылықты анықтайтын негізгі фактор болып табылады.

 4. Баға және атаулы жалақы тек ұзақ мерзім кезеңінде салыстырмалы қатаң болады.

 5. Өндіріс көлемі қысқа мерзім кезеңінде, ал жұмыс бастылық ұзақ мерзім кезеңінде көбейеді.

 1. Жиынтық ұсыныс қисығындағы аралық кесінді:

 1. Оң көлбеулі болады.

 2. Теріс көлбеулі болады.

 3. Горизонтальды сызық болады.

 4. Вертикальды сызық болады.

 5. Биссектриса түрінде орналасады.

 1. Жиынтық ұсыныс функциясы графигінің қозғалысы мынаған байланысты:

Өндіріс технологиясының өзгеруіне.

Сұраныс пен ұсыныс функцияларының тұрақты жағдайында баға деңгейінің өзгеруіне.

Кәсіпкерлердің ақша туралы иллюзияларына.

IS және LM қисықтарының қиылысу нүктелерінің қозғалысына.

Ақша жиынының өзгеруіне.

8.. АД – АS үлгісінде экономикалық өсу былайша бейнеленеді:

 1. АS қисығы оңға жылжиды.

 2. АS қисығы солға жылжиды.

 3. АS қисығы горизонталь болады.

 4. АД қисығы солға жылжиды.

 5. АS қисығы вертикаль болады.

9. Жиынтық ұсыныс қисығы нені көрсетеді:

 1. Нақты өнім кез келген көлемге қысқарғанда орташа баға деңгейі төмендейді.

 2. Орташа бға деңгейінің кез келген шамаға төмендегенде нақты өнім көлемі қысқарады.

 3. Баға деңгейі көтерілгенде шығындар деңгейі төмендейді.

 4. Орташа баға деңгейі кез келген шамаға өскенде нақты өнім көлемі қысқарады.

 5. Бағаның кез келген деңгейінде әр түрлі тепе-тең нақты өнім көлемі болады.

10. Қай кезде жиынтық сұраныстың артуында өндірістің тепе-тендік өнім көлемінің өсуі болады?

А) АS қисығының кейнсиандық кесіндісінде.

В) АS қисығының аралық кесіндісінде.

С) АS қисығының классикалық кесіндісінде.

D) АS қисығының кейнсиандық және аралық кесінділерінде.

Е) АS қисығының аралық және классикалық кесінділерінде.

Есептер

Ұлттық экономика туралы келесі мәліметтер белгілі:

Өндірістік функция Y=28N-N²

Инвестициялар функциясы I=20-3r

Қоғамдық игіліктерге мемлекеттің сұранысы 35 бірлік

Шетелдің 20 бірлік

Қоғамдық игіліктерге үй шаруашылықтарының сұранысы Cқ=0.45Y? шетелдікке Cш=0.1Y; олардың ақшаға сұранысы Mа=P(160-8r), еңбек нарығындағы ұсыныс Ws=0.5N+10P

Айналымда 140 а.б., ал айналым жылдамдығы 16 айналым.

Анықтау керек:

а) баға, табыс деңгейі;

б) айналымдағы ақша айналымы 100-ге дейін қысқартылған жағдайында баға және проценттік ставка деңгейі қалай өзгереді.

Келесі мәліметтер белгілі:

C=400+0.6Y

I=200-20r

Ms=600

Md=(0.4Y+400-40r)P

Y=12W

Ns=6W

Анықтау керек:

а) жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс теңдеуін;

б) баға, табыс, еңбек ақы, пайыз мөлшерлемесі, жұмысбастылық деңгеін.

Экономика келесі теңдеулермен берілген:

C=300+0.6Yd

I=200-1500r

Xn=100-0.4Y-500r

Md(атаулы сұраныс)=(0.5Y-2000r)P

G=200

t=0.3

Ms(атаулы ұсыныс)=550

Есептеңдер:

а) жиынтық сұраныс теңдеуін;

б) бағаның 2-ден 3-ке дейін жоғарылаған кезде жиынтық сұраныс қалай өзгереді.

Студенттердің өзіндік жұмысы

Өздігінен оқуға арналған сұрақтар:

 1. Жеке инвестициялар және оларды ығыстыру әсері.

Бақылау түрі: коллоквиум
Әдебиеттір тізімі:

1.МамыровН.Қ., Тілеужанова М.Ә. Макроэкономика : Оқулық. – Алматы: Экономика, 2003. 98-110 беттер

 1. Макроэкономика / под ред Яковлевой Е.Б. СПб: Поиск, 1997. с. 228


7-ші тақырып. Ашық экономика

Семинар сабағы

Талдау сұрақтары:

Сауда

Нақты айырбас бағамы

Ашық экономикадағы жиынтық сұраныс.

IS-LM жағдайына айырбас бағамының және басқа да факторлардың әсер етуі.

Тест сұрақтары

1. Ашық экономикада инвестицияға салықтың төмендеуі мынаған әкеледі:

 1. Төмендегі жауаптар бәрі дұрыс.

 2. Нақты пайыз мөлшерлемесінің өсуіне.

 3. Капитал келуінің көбеюіне.

 4. Таза экспорттың азаюы.

 5. Капитал шоты сальдосының өсуіне.

 1. Берілген елдің экспортының өсуі, басқа жағдай тұрақты болғанда:

 1. Жиынтықты сұранысты көбейтеді, бірақ ұлттық табысты азайтады.

 2. Жиынтықты сұранысты азайтады, ұлттық табысты көбейтеді.

 3. Таза сұранысты азайтады.

 4. Жиынтық сұраныс пен ұлттық табысты көбейтеді.

Жиынтық сұранысты азайтады

3. Төлем балансының тапшылығы қалай қаржыландырылуы мүмкін:

Валютаның девальвациясы көмегімен.

Сыртқы міндеттемені көбейту жолымен.

Шетел валютасы резервтерін пайдалану арқылы.

Сыртқы міндеттемені көбейту жолымен және (немесе) шетел валютасын шығындау жолымен.

Төлемді кейінге қалдыру жолымен.

4. Капитал шотының және ағымдағы шоттың баланстандырылуы келесіні білдіреді:

 1. Капитал шотының сальдосы көбейген кезде ағымды шоттың сальдосы да көбейеді.

 2. Капитал шотының және ағымды операциялар шотының сомасы нөлге тең.

 3. Капитал шотының және ағымды операциялар шотының сомасы таза экспортқа тең.

 4. Капитал шоты және ағымды операциялар шоты мемлеекттік бюджетті баланстайды.

 5. Мемлекеттік шығындар мемлекеттік бюджеттің түсімдеріне тең.

5. Шетел валютасындағы (мысалы, фунт стерлингте) доллар бағасының айтарлықтай төмендеуі АҚШ экспорты мен импортының физикалық көлеміне қалай әсер етуі мүмкін:

Экспорт пен импорт өседі.

Экспорт өседі, ал импорт төмендейді.

Экспорт еп импорт төмендейді.

Экспорт төмендейді, ал импорт өседі.

Экспортқа да, импортқа да айтарлықтай әсер етпейді.

6. Егер тіркелген валюталық бағамдар тәртібі кезінде Жапониядағы инфляция деңгейі басқа елдерге қарағанда жоғары болса, онда:

 1. Жапониялық экспорт пен импорт төмендейді.

 2. Жапониялық экспорт пен импорт өседі.

 3. Жапониялық экспорт өседі, ал импорт төмендейді.

 4. Жапониялық экспорт төмендейді, ал импорт өседі.

 5. Жапонияның төлем балансының активті сальдосы көбейеді немесе тапшылық азаяды.

7. Елде төлем балансының тапшылығының өсуі:

 1. ОБ-тің валюталық резервтерін көбейтеді.

 2. ОБ-тің валюталық резервтерін азайтады.

 3. Елдегі ақша жиынының көлемін көбейтеді.

 4. Елдегі ақша жиынының көлеміне әсер етпейді.

 5. Есептік ставканы азайтады.

8. Егер АҚШ-та компьютердің бағасы 1000 долл. болса, онда Қазақстандағы бағасы қандай болады, егер айырбас бағамы 1 долл. 150 теңгеге тең болса:

 1. 150 000 теңге.

 2. 1500 теңге.

 3. 15 000 теңге.

 4. 50 000 теңге.

 5. 45 000 теңге.

9. Қазақстанда қандай айырбас бағамы бар:

 1. Құбылмалы.

 2. Тіркелген.

 3. Жекелендірілген.

 4. Тіркелегн шектелген дәлізпен.

 5. Биржалық.

10. Теңгеге қатысты доллар бағамының төмендеуі мынаған әкеледі:

 1. Қазақстанда импорт көлемінің көбеюіне.

 2. Қазақстаннан экспорт тауарлары көлемінің көбеюіне.

 3. Қазақстандық азық-түлік импорты мен экспорттың арақатынасының тұрақтануына.

 4. Қазақстандық шикізаттың импорты мен экспорты арақатынасының тұрақтынуына.

 5. Қазақстандық мұнайдың импорты мен экспорты арақатынасының тұрақтынуына.

11. Құбылмалы валюта бағамы режимінде тепе-теңдік бағаның төмендеуі былайша аталады:

 1. Валютаның құнсыздануы.

 2. Валютаның қымбаттауы.

 3. Валюта девальвациясы.

 4. Валюта ревальвациясы.

 5. Дефляция.

12. Валюталық бағам қай факторға тәуелді емес:

 1. Ақшаның сатып алушылық қабілеті.

 2. Инфляция қарқыны.

 3. Төлем балансының жағдайы.

 4. %-к мөлшерлемесінің деңгейі.

 5. Валютаның алтын қоры.

13. Егер АҚШ пен Канада арасында еркін құбылмалы валюталық бағам тәртібі орнатылса және егер канадалық долларға сұраныс өссе, онда бұл келесіні білдіреді:

 1. Канадалық доллардың ұсынысы төмендеді.

 2. АҚШ валютасындағы канадалық доллардың бағасы төмендейді.

 3. Канадалық валютадағы АҚШ долларының бағасы төмендейді.

 4. АҚШ долларының ұсынысы төмендеді.

 5. АҚШ доллары девальвацияланған.

14.Төменде аталған шаралардың қайсысы ұлттық валютаға айырбасталынатын шетел валютасының ұсынысын көбейтеді:

 1. Игіліктер экспорты.

 2. Капитал импорты.

 3. Қызметтер импорты.

 4. Капитал экспорты.

Игіліктер экспорты және капитал импорты

15. Теңгеге қатысты доллар бағамының төмендеуі мынаған әкеледі:

 1. Қазақстанда импорт көлемінің көбеюіне.

 2. Қазақстаннан экспорт тауарлары көлемінің көбеюіне.

 3. Қазақстандық азық-түлік импорты мен экспорттың арақатынасының тұрақтануына.

 4. Қазақстандық шикізаттың импорты мен экспорты арақатынасының тұрақтынуына.

 5. Қазақстандық мұнайдың импорты мен экспорты арақатынасының тұрақтынуына.

Есептер

 1. Үкімет қант импортына 0,02$ 1 кг тарифін енгізу туралы шешім қабылдайды. Қанттың әлемдік бағасы 0,1$ 1 кг, еркін сауда жағдайында қанттың ішкі өндірісінің көлемі 6 млрд. кг жылына, ал импортқа тариф енгізілсе - 8 млрд. кг жылына.

Еркін сауда жағдайында қанттың ішкі тұтынудың көлемі 16 млрд. кг жылына, ал импортқа тариф енгізілсе - 12 млрд. кг жылына.

Есептеңдер:

А) қант импортына тариф енгізілгеннен бұл елдің тұтынушыларының ұтылымын;

Б) бұл мөлшерден қоғамдық өндірушілердің ұтымын;

В) қант импортына тариф енгізілгеннен мемлекеттік бюджет табысынң көбеюі.


 1. Төмендегі шетел фирмалардың, берілген елге салқын сусындарды импорттайтын, қайсысы ішкі нарығына демпингте айыпталуы мүмкін?

долл.
А фирмасы

В фирмасы

С фирмасы

өнімнің бір бірлігіне өндірістің орташа шығындары

10

10

10

фирма-импортерлердің ішкі нарықтарындағы сусындар бағасы

10

12

9

сусындардың экспорттық бағасы

11

11

10,5

берілген елдегі импорттың орнын басатын фирмалармен өндірілген сусындар бағасы

12

13

11


Студенттердің өзіндік жұмысы

Өздігінен оқуға арналған сұрақтар:

Экономиканың ашықтығының көрсеткіштері.

Бақылау түрі: ауызша сұрау
Әдебиеттер тізімі:

1. МамыровН.Қ., Тілеужанова М.Ә. Макроэкономика : Оқулық. – Алматы: Экономика, 2003. 400-411 беттер

2. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. Уч.пособие.- М,.1999
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы «БАҒалау және бизнес» кафедрасы
«050908 Бағалау» мамандықтарына Мемлекеттік Білім Стандарттарына сәйкес және Білім және Ғылым Министрлігі жанындағы 06. 06. 2006...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы
«Жалпы білім беру және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасы отырысында қаралған
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Өндірісті ұйымдастыру»
«Өндірісті ұйымдастыру» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешенін «Бағалау және бизнес» кафедрасының аға оқытушысы Тәжіғұлова А. Ж. Білім...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «БАҒа белгілеу»
«Баға белгілеу» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешенін «Бағалау және бизнес» кафедрасының аға оқытушысы Тәжіғұлова А. Ж. Білім және...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница