Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г
НазваниеСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г
страница7/7
Дата конвертации14.02.2013
Размер1.07 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7

1. Клас "Криминалистични експертизи"


Панайот Владимиров Петров, Търговище - експерт-криминалист, графолог.


Добромир Тодоров Добрев, Търговище - експерт-криминалист, графолог.


Неделчо Илиев Янков, Търговище - криминалист.


Иван Великов Петков, Търговище - криминалист.


Галин Петров Доманов, Търговище - криминалист.


Атанас Петров Манчев, гр. Омуртаг - криминалист, графолог.


Софка Великова Игнатова, гр. Попово - криминалист.


2. Клас "Съдебномедицински експертизи"


Д-р Дарин Иванов Димитров, Търговище - гинеколог.


Д-р Владимир Ценов Горанов, Търговище - съдебен лекар.


Д-р Панайот Койчев Арнаудов, Търговище - гинеколог.


Д-р Мая Иванова Кичева, София - кандидат на биологичните науки, биохимик - клиничен химик, ДНК анализи.


Николай Гинчев Тюфекчиев, София - специалист по молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.


Инж. Бранимира Иванова Кирилова, Търговище - инженер-химик.


Борис Петров Шахов, София - специалист по молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.


3. Клас "Съдебна експертиза на психичното здраве"


Д-р Веселка Бонева Петрова, Търговище - психиатър.


Д-р Кристина Станчева Станчева, Търговище - психиатър.


Д-р Веселка Димитрова Василева, Търговище - психиатър.


Д-р Емилия Димитрова Балукова, Търговище - психиатър.


Д-р Иван Георгиев Тянев, Търговище - МБАЛ - Търговище, психиатър.


Д-р Анка Петрова Атанасова, Търговище - психиатър.


Д-р Мариана Христова Генова - психиатър.


Д-р Нели Николова Тодорова, Шумен - психиатър.


Д-р Стефан Юриев Стефанов, Шумен - психиатър.


Ирина Йорданова Вълчева, Търговище - магистър по психология, психотерапевт.


Боряна Александрова Асенова, Търговище - клиничен психолог, позитивен психотерапевт.


Ирена Иванова Левкова, Шумен - доцент, доктор, психолог.


4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"


Недялко Николов Владимиров, Търговище - икономист-счетоводител.


Мария Георгиева Попхристова, Търговище - икономист-счетоводител.


Димитър Николов Димитров, Търговище - икономист-счетоводител.


Стоян Колев Стоянов, Търговище - счетоводна отчетност, общ и специализиран контрол.


Боян Костов Славов, Търговище - икономист-счетоводител.


Милена Валентинова Петрова, Търговище - лицензиран съдебно-счетоводен експерт - счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експерт по трудови правоотношения.


Кирил Руменов Кирилов, Търговище - икономист-счетоводител.


Венета Петрова Иванова, гр. Попово - икономист.


Росица Георгиева Димитрова, гр. Попово - икономист.


Пламен Кирилов Пенчев, гр. Попово - икономист.


Калин Веселинов Савов, Търговище - експерт по финансово-счетоводни проблеми.


Иванка Николова Вачкова, гр. Попово - икономист-счетоводител.


Валентин Методиев Велчев, Търговище - съдебно-счетоводни експертизи.


Елена Банкова Цанкова, Търговище - икономист-счетоводител.


Йорданка Георгиева Георгиева, Търговище - икономист-счетоводител.


Марияна Борисова Бижева, гр. Омуртаг - икономист-счетоводител и оценител на недвижими имоти.


Петър Димитров Петров, Добрич - експерт по финансово-икономически и ценови експертизи.


Марианка Николаева Чакърова, Търговище - съдебно-счетоводни експертизи.


Даниела Иванова Карагьозова, Търговище - икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.


Валери Георгиев Симеонов, Търговище - икономист-счетоводител.


Мариела Гюрова Милтенова, Търговище - лицензиран съдебно-счетоводен експерт - счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експерт по трудови правоотношения.


Христина Кънчева Петрова, Търговище - оценител на недвижими имоти.


Петър Димитров Стоицов, Търговище - икономист - съдебно-икономически експертизи.


Галина Донева Станчева, Търговище - икономист.


Арнел Аляйдин Якуб, Търговище - икономист-счетоводител.


Румяна Христова Стоева, Търговище - икономист-счетоводител.


Надка Стоянова Николова, Търговище - икономист-счетоводител.


Марийка Пенева Найденова, Търговище - икономист-финансист.


Донка Спасова Мирчева, гр. Попово - икономист-счетоводител.


Димитър Колев Помаков, Търговище - икономист - управление на бюджети и специалист по ЗОП.


5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"


Инж. Людмила Георгиева Николова, Търговище - оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях, извършване на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане.


Деню Костов Славов, Търговище - строителен техник, геодезист.


Инж. Григор Николов Григоров, Търговище - строителен инженер, ПГС.


Инж. Иван Панайотов Христов, Търговище - строителен инженер, ПГС.


Петър Петров Папуров, Търговище - строителен техник, геодезия.


Инж. Веска Досева Дилова, Търговище - строителен инженер, ПГС.


Арх. Елена Георгиева Калева, Търговище - архитект.


Арх. Еленка Пенчева Колева, Търговище - архитект.


Инж. Христина Стефанова Йорданова, Търговище - строителен инженер, ПГС, оценка на недвижими имоти.


Румянка Стефанова Ганева, Търговище - строителен техник, строителство и архитектура.


Димитринка Йорданова Радева, Търговище - строителен техник, строителство, архитектура и геодезия и оценител на земеделски земи.


Здравко Атанасов Енчев, Търговище - строителен инженер.


Инж. Даниела Крумова Григорова, Търговище - строителен инженер, строителство на сгради и съоръжения.


Татяна Христова Петкова, Търговище - техник по строителство и архитектура.


Инж. Татяна Анатолиевна Керемидчиева, Търговище - инженер-геодезист.


Инж. Николай Стефанов Николаев, Търговище - строителен инженер - ПГС, оценител на недвижими имоти.


Инж. Георги Траянов Георгиев, Търговище - строителен инженер, оценител на недвижими имоти.


Инж. Сийка Серафимова Добриянова-Бъчварова, Търговище - строителен инженер - промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.


Валентин Димитров Мисирджиев, гр. Попово - строителен техник.


Инж. Сотир Иванов Сотиров, Шумен - оценител на недвижими имоти.


Инж. Димитричка Илиева Димитрова, с. Бистра, община Търговище - инженер по ГФК, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, извършване на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ.


Инж. Тотка Иванова Ковачева, Търговище - строителен инженер по ПГС.


Инж. Никола Стефанов Колев, Шумен - строителен инженер по ПГС.


Инж. Жеко Вичев Жеков, Търговище - двигатели с вътрешно горене.


Инж. Йордан Петров Ангелов, Търговище - двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.


Инж. Тодор Русев Камджалов, Търговище - електроинженер.


Инж. Йордан Събев Събев, Търговище - оценител на машини и съоръжения, икономист.


Инж. Пламен Стефанов Първанов, гр. Попово - електроинженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения.


Димитър Петков Петков, гр. Попово - техническа специалност.


Христо Михов Манев, гр. Попово - техническа специалност, геодезист.


Ванюша Антонова Станкова, гр. Попово - техническа специалност.


Недко Данаилов Петров, гр. Попово - техническа специалност.


Анка Русева Динева, гр. Попово - техническа специалност.


Инж. Иван Георгиев Иванов, Търговище - оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество.


Инж. Ивелина Димитрова Дамянова, Търговище - съобщителна и осигурителна техника и системи, магистър по електроника и комуникации.


Инж. Бранимир Христов Малчев, Търговище - технология на машиностроенето и металорежещите машини, автоексперт-оценител.


Доц. д-р инж. Ради Христов Радев, София - пожаротехнически и взривни работи, бойни припаси и оръжия.


Доц. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Варна - фрактодиагностика и съдебна техника и съдебно-технически експертизи.


6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"


Бистра Бориславова Цанева, Търговище - инженер-химик, химична технология на дървесината.


7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"


8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"


Павлина Тодорова Колева, гр. Попово - оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.


Атанас Цветанов Димитров, гр. Омуртаг - експертизи и консултации по лесовъдни дейности.


Генади Христов Ангелов, Търговище - оценител на земеделски имоти и експерт-оценител на недвижими имоти.


9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"


Йорданка Костадинова Петкова, Търговище - историк.


Мирослав Александров Тошев, гр. Омуртаг - историк, етнограф.


Никола Рафаилов Русев, гр. Попово - археолог.


Цончо Стойнов Денев, Търговище - уредник в отдел "Графика" на Художествена галерия "Никола Маринов" в Търговище, специалност "Графика".


10. Клас "Други съдебни експертизи"


Вера Николаевна Кряколова, Търговище - педагог.
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconМинистерство на правосъдието списък
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconМинистерство на правосъдието списък
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconЗакона за съдебната власт за съдебен район на старозагорския окръжен съд
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 200Ж, ал. 1 От закона за съдебната власт

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в София-град, София, Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил,...

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconСписъ к
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 200ж,АЛ. 1 От закона за съдебната власт

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 200ж, ал. 1 От закона за съдебната власт
Пламен Андреев Петров, гр. Белоградчик,обл. Видин ул.“Полк.”Кантили”№11,тел. 0936/4113 – инж. Пгс

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconЗакона за съдебна власт за съдебен район на русенския окръжен съд
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 200ж, ал. 1 От закона за съдебна власт

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 200 ж, ал. 1 От закона за съдебната власт
Ирен Петрова Александрова, Монтана, ул. Янтра 37, тел. 096/2-57-47, 4-20-21, икономист счетоводител

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconДопълнителен списък на специалистите, утвърдени за вещи лица за 2006 г. За съдебен район на Врачански окръжен съд
Васил Цветков Галишкш, Оряхово, ул. Христо Смирненски №23, тел. 09171/2318, строителен техник и агроном

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 200
Петя Новакова Няголова гр. Каблешково, ул.”Яворов” №7, 05933/20-75, 056/ 81-01-65,056/ 81-29-10, икономист-счетоводител

Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница