Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна
НазваниеСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна
страница7/7
Дата конвертации14.02.2013
Размер1.07 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7

1. Клас "Криминалистични експертизи"
Панайот Владимиров Петров, Търговище - експерт-криминалист, графолог.
Добромир Тодоров Добрев, Търговище - експерт-криминалист, графолог.
Неделчо Илиев Янков, Търговище - криминалист.
Иван Великов Петков, Търговище - криминалист.
Галин Петров Доманов, Търговище - криминалист.
Атанас Петров Манчев, гр. Омуртаг - криминалист, графолог.
Софка Великова Игнатова, гр. Попово - криминалист.
2. Клас "Съдебномедицински експертизи"
Д-р Дарин Иванов Димитров, Търговище - гинеколог.
Д-р Владимир Ценов Горанов, Търговище - съдебен лекар.
Д-р Панайот Койчев Арнаудов, Търговище - гинеколог.
Д-р Мая Иванова Кичева, София - кандидат на биологичните науки, биохимик - клиничен химик, ДНК анализи.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София - специалист по молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.
Инж. Бранимира Иванова Кирилова, Търговище - инженер-химик.
Борис Петров Шахов, София - специалист по молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.
3. Клас "Съдебна експертиза на психичното здраве"
Д-р Веселка Бонева Петрова, Търговище - психиатър.
Д-р Кристина Станчева Станчева, Търговище - психиатър.
Д-р Веселка Димитрова Василева, Търговище - психиатър.
Д-р Емилия Димитрова Балукова, Търговище - психиатър.
Д-р Иван Георгиев Тянев, Търговище - МБАЛ - Търговище, психиатър.
Д-р Анка Петрова Атанасова, Търговище - психиатър.
Д-р Мариана Христова Генова - психиатър.
Д-р Нели Николова Тодорова, Шумен - психиатър.
Д-р Стефан Юриев Стефанов, Шумен - психиатър.
Ирина Йорданова Вълчева, Търговище - магистър по психология, психотерапевт.
Боряна Александрова Асенова, Търговище - клиничен психолог, позитивен психотерапевт.
Ирена Иванова Левкова, Шумен - доцент, доктор, психолог.
4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"
Недялко Николов Владимиров, Търговище - икономист-счетоводител.
Мария Георгиева Попхристова, Търговище - икономист-счетоводител.
Димитър Николов Димитров, Търговище - икономист-счетоводител.
Стоян Колев Стоянов, Търговище - счетоводна отчетност, общ и специализиран контрол.
Боян Костов Славов, Търговище - икономист-счетоводител.
Милена Валентинова Петрова, Търговище - лицензиран съдебно-счетоводен експерт - счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експерт по трудови правоотношения.
Кирил Руменов Кирилов, Търговище - икономист-счетоводител.
Венета Петрова Иванова, гр. Попово - икономист.
Росица Георгиева Димитрова, гр. Попово - икономист.
Пламен Кирилов Пенчев, гр. Попово - икономист.
Калин Веселинов Савов, Търговище - експерт по финансово-счетоводни проблеми.
Иванка Николова Вачкова, гр. Попово - икономист-счетоводител.
Валентин Методиев Велчев, Търговище - съдебно-счетоводни експертизи.
Елена Банкова Цанкова, Търговище - икономист-счетоводител.
Йорданка Георгиева Георгиева, Търговище - икономист-счетоводител.
Марияна Борисова Бижева, гр. Омуртаг - икономист-счетоводител и оценител на недвижими имоти.
Петър Димитров Петров, Добрич - експерт по финансово-икономически и ценови експертизи.
Марианка Николаева Чакърова, Търговище - съдебно-счетоводни експертизи.
Даниела Иванова Карагьозова, Търговище - икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Валери Георгиев Симеонов, Търговище - икономист-счетоводител.
Мариела Гюрова Милтенова, Търговище - лицензиран съдебно-счетоводен експерт - счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експерт по трудови правоотношения.
Христина Кънчева Петрова, Търговище - оценител на недвижими имоти.
Петър Димитров Стоицов, Търговище - икономист - съдебно-икономически експертизи.
Галина Донева Станчева, Търговище - икономист.
Арнел Аляйдин Якуб, Търговище - икономист-счетоводител.
Румяна Христова Стоева, Търговище - икономист-счетоводител.
Надка Стоянова Николова, Търговище - икономист-счетоводител.
Марийка Пенева Найденова, Търговище - икономист-финансист.
Донка Спасова Мирчева, гр. Попово - икономист-счетоводител.
Димитър Колев Помаков, Търговище - икономист - управление на бюджети и специалист по ЗОП.
5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
Инж. Людмила Георгиева Николова, Търговище - оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях, извършване на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане.
Деню Костов Славов, Търговище - строителен техник, геодезист.
Инж. Григор Николов Григоров, Търговище - строителен инженер, ПГС.
Инж. Иван Панайотов Христов, Търговище - строителен инженер, ПГС.
Петър Петров Папуров, Търговище - строителен техник, геодезия.
Инж. Веска Досева Дилова, Търговище - строителен инженер, ПГС.
Арх. Елена Георгиева Калева, Търговище - архитект.
Арх. Еленка Пенчева Колева, Търговище - архитект.
Инж. Христина Стефанова Йорданова, Търговище - строителен инженер, ПГС, оценка на недвижими имоти.
Румянка Стефанова Ганева, Търговище - строителен техник, строителство и архитектура.
Димитринка Йорданова Радева, Търговище - строителен техник, строителство, архитектура и геодезия и оценител на земеделски земи.
Здравко Атанасов Енчев, Търговище - строителен инженер.
Инж. Даниела Крумова Григорова, Търговище - строителен инженер, строителство на сгради и съоръжения.
Татяна Христова Петкова, Търговище - техник по строителство и архитектура.
Инж. Татяна Анатолиевна Керемидчиева, Търговище - инженер-геодезист.
Инж. Николай Стефанов Николаев, Търговище - строителен инженер - ПГС, оценител на недвижими имоти.
Инж. Георги Траянов Георгиев, Търговище - строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Инж. Сийка Серафимова Добриянова-Бъчварова, Търговище - строителен инженер - промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Валентин Димитров Мисирджиев, гр. Попово - строителен техник.
Инж. Сотир Иванов Сотиров, Шумен - оценител на недвижими имоти.
Инж. Димитричка Илиева Димитрова, с. Бистра, община Търговище - инженер по ГФК, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, извършване на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ.
Инж. Тотка Иванова Ковачева, Търговище - строителен инженер по ПГС.
Инж. Никола Стефанов Колев, Шумен - строителен инженер по ПГС.
Инж. Жеко Вичев Жеков, Търговище - двигатели с вътрешно горене.
Инж. Йордан Петров Ангелов, Търговище - двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
Инж. Тодор Русев Камджалов, Търговище - електроинженер.
Инж. Йордан Събев Събев, Търговище - оценител на машини и съоръжения, икономист.
Инж. Пламен Стефанов Първанов, гр. Попово - електроинженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения.
Димитър Петков Петков, гр. Попово - техническа специалност.
Христо Михов Манев, гр. Попово - техническа специалност, геодезист.
Ванюша Антонова Станкова, гр. Попово - техническа специалност.
Недко Данаилов Петров, гр. Попово - техническа специалност.
Анка Русева Динева, гр. Попово - техническа специалност.
Инж. Иван Георгиев Иванов, Търговище - оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество.
Инж. Ивелина Димитрова Дамянова, Търговище - съобщителна и осигурителна техника и системи, магистър по електроника и комуникации.
Инж. Бранимир Христов Малчев, Търговище - технология на машиностроенето и металорежещите машини, автоексперт-оценител.
Доц. д-р инж. Ради Христов Радев, София - пожаротехнически и взривни работи, бойни припаси и оръжия.
Доц. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Варна - фрактодиагностика и съдебна техника и съдебно-технически експертизи.
6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"
Бистра Бориславова Цанева, Търговище - инженер-химик, химична технология на дървесината.
7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
Павлина Тодорова Колева, гр. Попово - оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Атанас Цветанов Димитров, гр. Омуртаг - експертизи и консултации по лесовъдни дейности.
Генади Христов Ангелов, Търговище - оценител на земеделски имоти и експерт-оценител на недвижими имоти.
9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"
Йорданка Костадинова Петкова, Търговище - историк.
Мирослав Александров Тошев, гр. Омуртаг - историк, етнограф.
Никола Рафаилов Русев, гр. Попово - археолог.
Цончо Стойнов Денев, Търговище - уредник в отдел "Графика" на Художествена галерия "Никола Маринов" в Търговище, специалност "Графика".
10. Клас "Други съдебни експертизи"
Вера Николаевна Кряколова, Търговище - педагог.
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна iconМинистерство на правосъдието
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна iconМинистерство на правосъдието
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна iconЗа съдебен район на старозагорския окръжен съд
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 200Ж, ал. 1 От закона за съдебната власт
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна iconСписъ к на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 200ж, ал. 1 От закона за съдебната власт
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 200ж, ал. 1 От закона за съдебната власт
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 200 ж, ал. 1 От закона за съдебната власт

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна iconІ икономически
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 200ж,АЛ. 1 От закона за съдебната власт
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна iconМинистерство на правосъдието
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в София-град, София, Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 200ж, ал. 1 От закона за съдебна власт
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 200ж, ал. 1 От закона за съдебна власт
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна iconДопълнителен списък на специалистите, утвърдени за вещи лица за 2006 г. За съдебен район на Врачански окръжен съд

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна iconПътища за достъп до туристически обекти в региони Варна, Добрич и Силистра
Лот 4 "Пътища за достъп до туристически обекти в региони Варна, Добрич и Силистра"
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница