Ережесі Нормативтік сілтемелер
Скачать 390.65 Kb.
НазваниеЕрежесі Нормативтік сілтемелер
страница2/3
Дата конвертации16.02.2013
Размер390.65 Kb.
ТипДокументы
1   2   3
Тест түріндегі қорытынды бақылау көрсеткіші (50 сұрақ бойынша)
Тест балы

Әріптік жүйе бойынша бағасы

Пайыздық

құрамы, %

50

А

100

49

А

98

48

А

96

47

А

95

46

А-

94

45

А-

92

44

А-

90

43

В+

89

42

В+

87

41

В+

85

40

В

84

39

В

82

38

В

80

37

В-

79

36

В-

77

35

В-

75

34

С+

74

33

С+

72

32

С+

70

31

С

69

30

С

67

29

С

65

28

С-

64

27

С-

62

26

D+

59

25

D

50-54

24-0

Ғ

0

34. 1-аралық бақылау немесе 2-аралық бақылау басталғанға дейін білім алушылар осы кезеңге (сәйкесінше 1-7 немесе 8-15 апталар аралығына) есептелген ағымдық бақылаудың кемінде 20%-ын тапсыруға міндетті. Білім алушы ағымдық бақылаудың тиісті пайызын тапсырмаған жағдайда ол сол аралық бақылауға жіберілмейді. Білім алушы 1-аралық бақылауды тапсырмаған жағдайда 2-аралық бақылауға жіберілмейді. Сондай-ақ, білім алушы екі аралық бақылаудың біреуін немесе екеуін де тапсырмаған жағдайда емтиханға жіберілмейді.

35. Әрбір аралық бақылаудан кейін осы кезеңдегі білім алушының оқу жетістіктерінің рейтингісі шығады (сәйкесінше 1-рейтинг және 2-рейтинг). Рейтинг осы кезеңдегі білім алушының тапсырған ағымдық бақылауының және аралық бақылауының бағаларының қосындысы түрінде анықталады. Ағымдық бақылауға 0,7 салмақтық үлес коэффициенті, аралық бақылауға 0,3 коэффициенті беріледі. Рейтингтің толық бағасы келесі формуламен есептеледі:

немесе

мұндағы: R1 – 1-рейтинг, t1 – 1-ағымдық бақылау, r1 – 1-аралық бақылау,

R2 – 2-рейтинг, t2 –2-ағымдық бақылау, r2 – 2-аралық бақылау.

36. Егер білім алушы дәлелді себептермен 1-ағымдық бақылауды мерзімінде толық тапсыра алмаған жағдайда, деканның (институт директорының) рұқсатымен 2-аралық бақылауға дейін 1-ағымдық бақылауды тапсыра алады. Ал дәлелді себептермен 2-ағымдық бақылауды мерзімінде толық тапсыра алмаған жағдайда, деканның (институт директорының) рұқсатымен емтиханға дейін 2-ағымдық бақылауды толықтырып тапсыра алады. Бұл жағдайларда сәйкес ағымдық бақылаудың толық бағасы негізгі мерзімде тапсырған бағасы мен толықтырып тапсырған бағасының қосындысы түрінде анықталады.

37. Егер білім алушы аралық бақылауды белгілі себеппен мерзімінде тапсыра алмаған жағдайда, деканның (институт директорының) рұқсатымен бұл себеп дәлелді болған жағдайда 1 коэффициентімен, ал дәлелсіз болған жағдайда 0,8 коэффициентімен аралық бақылауды тапсырады. Деканның (институт директорының) өкімімен 2-аралық бақылауға дейін 1-аралық бақылауды және 2-аралық бақылауды сол пәннен емтиханға дейін тапсыра алады.

38. Академиялық кезең (семестр) кезіндегі білім алушының Rорт орташа рейтингтік бағасы (жіберу рейтингісінің бағасы) екі рейтингтің орташа арифметикалық қосындысы түрінде анықталады:

.

Академиялық кезең (семестр) кезіндегі білім алушының Rорт орташа рейтингтік бағасы (жіберу рейтингісінің бағасы) 35%-дан аз болса, бұл білім алушы емтиханға жіберілмейді.

39. Қорытынды бақылауды (емтиханды) өткізу үшін тіркеуші офисі емтихан қабылдайтын оқытушыға білім алушының академиялық кезең бойында жинақтаған балы мен рейтингтік бағасын көрсететін емтихан ведомостін ұсынады.

Пән бойынша қорытынды баға келесі формуламен анықталады:мұндағы: Е –емтиханның бағасы.

40. Емтихан аяқталған соң пән оқытушысы ведомостпен сынақ кітапшасына білім алушының алған бағасын толтырып, қол қояды және емтихан ведомостін тіркеуші офисіне қайта өткізеді. Көшірмесі деканатқа (институтқа) тапсырылады. Емтихан ведомостері негізінде деканаттарда (институттарда) жиынтық ведомос даярланады.

41. Егер білім алушы емтихан кезінде «қанағаттанарлықсыз» баға алса, онда сол пәннің толық курсын игеру үшін жазғы қосымша семестрге ақылы негізде қайта оқуға қалдырылады.

42. «Қанағаттанарлықсыз» бағасын оң бағаға қайта тапсыру үшін білім алушы келесі академиялық кезеңдерінің бірінде немесе жазғы семестрде сол пән бойынша оқу жұмыс жоспарында қарастырылған барлық сабақ түрлеріне қайта қатысып, рұқсат алады және қорытынды бақылау тапсырады.

43. Егер білім алушы оқу бағдарламасын толық көлемде орындай отырып, емтиханға келмесе, емтихан ведомосындағы оның фамилиясының тұсына «келген жоқ» деген жазу жазылады. Білім алушының дәлелді себептері болған жағдайда факультет деканының (институт директорының) өкімімен оған емтихан тапсырудың жеке кестесі бекітіледі. Емтиханға келмеуінің дәлелді себептері болмаған жағдайда «келген жоқ» белгісі «қанағаттанарлықсыз» деген бағаға теңестіріліп, қайта тапсырылуы жазғы семестрде жүзеге асырылады.

44. Қорытынды бақылаудың бағасымен келіспейтін білім алушы емтихан өткізілген күннен кейінгі күннен кешіктірмей апелляцияға өтініш беруге құқы бар.

Апелляция нәтижелері хаттамамен ресімделеді және оның шешімі негізінде білім алушының жеке емтихан ведомосы жасалады, ол негізгі емтихан ведомосына тіркеледі.

45. Білім алушы дәлелді себеппен емтиханға келе алмаған жағдайда, жеке кестеге сәйкес емтиханды тапсыруға рұқсат беріледі.

46. «Қазақстан тарихы» пәнінен мемлекеттік емтихан нәтижелері 1-кестеге сәйкес әріптік балдық-рейтингтік жүйе негізінде жоғарыда көрсетілген тәртіпке сәйкес бағаланады.

47.Әрбiр оқу жылының аяғында білім алушының оқу жетістіктері бойынша үлгерімнің орташа балы – GРА есептелiп шығарылады. GРА былайша анықталады: оқу пәніне берілген кредит көлемі мен білім алушының сол пәннен алған қорытынды балының (1-ші кестеде берілген) көбейтіндісі оқу жылына жоспарланған барлық пәндер бойынша қосылып, сол пәндердің жалпы кредитінің санына бөлінеді. Формуласы:
;
Мұндағы - әрбір пән бойынша кредиттердің саны, - білім алушының әрбір пәннен алынған қорытынды балы.

Білім алушының курстан курсқа өту балы GРА болып табылады. Университетте Ғылыми Кеңестің шешімімен курстан курсқа өту балы келесі түрде бекітілген (5-ші кесте).
Кесте 5

Курс

Ең аз GPA балы

1

1,5

2

1,67

3

1,84
1   2   3

Похожие:

Ережесі Нормативтік сілтемелер iconПарниктік газдар шығарындыларын есептеу әдістемесі Мазмұны
Нормативтік сілтемелер
Ережесі Нормативтік сілтемелер iconПарниктік газдар шығарындыларын есептеу әдістемесі Мазмұны
Нормативтік сілтемелер
Ережесі Нормативтік сілтемелер iconСыртқы мемлекеттік қаржылық бақылауды жүргізу ережесі Жалпы ережелер
...
Ережесі Нормативтік сілтемелер iconМемлекеттік қаржылық бақылау органдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру ережесі
...
Ережесі Нормативтік сілтемелер icon6М070500 – Математическое и компьютерное моделирование
Комбинаториканың негізгі формулалары: қосу ережесі, көбейту ережесі. Терулер, орналастырулар, алмастырулар
Ережесі Нормативтік сілтемелер iconІ. Жалпы ережесі Бұл байқауды өткізудің мақсаты
Нзм мектептерінің 7-9 сынып оқушыларының арасында өтетін «Космостық галерея» конкурсының ережесі
Ережесі Нормативтік сілтемелер iconИнтелектуалды марафонды ұйымдастыру және өткізу Ережесі
Интелектуалды марафонын ұйымдастыру және өткізу Ережесі 2010 жылдың 30 желтоқсанында №2 хаттамамен университеттің Ғылыми кеңесінде...
Ережесі Нормативтік сілтемелер iconЭлектр энергиясы теңгерімдеуші нарығының жұмыс істеуін ұйымдастыру ережесі
Ереже «Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі Заңына, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі...
Ережесі Нормативтік сілтемелер iconАстана ќаласында иттер мен мысыќтарды ўстау Ережесі туралы
Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2007 жылєы 9 аќпандаєы n 341/43-ііі шешімі. Астана ќаласыныѕ Јділет департаментінде 2007 жылєы 14 наурызда...
Ережесі Нормативтік сілтемелер iconСырдария ауданы әкімдігінің 2011 жылғы 13 мамырдағы
Республикасы Әділет Министрлігі Қызылорда облысының Әділет департаментінің Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу бөлімі. Нормативтік...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница