Ережесі Нормативтік сілтемелер
Скачать 390.65 Kb.
НазваниеЕрежесі Нормативтік сілтемелер
страница3/3
Дата конвертации16.02.2013
Размер390.65 Kb.
ТипДокументы
1   2   3


48. Өту балын алған білім алушылар факультет деканының (институт директорының, жоғары оқу орнынан кейінгі бөлім басшысының) ұсынысы негізінде университет басшысының бұйрығымен келесі курсқа көшіріледі.

49. Ең төменгі өту балын ала алмаған білім алушы оқу курсын қайта оқуға қалдырылады.

50. Курс бағдарламасын толығымен өтіп, белгіленген өту балының ең төменгі деңгейіне жете алмаған білім алушыға өзінің орташа үлгерім балын (GPA) жоғарылатуы үшін жазғы семестрде белгілі бір пәндерді (мемлекеттік емтихан тапсырылатын «Қазақстан тарихы» пәнінен басқа) белгіленген тәртіп бойынша, ақылы түрде қайта оқуына және сол пәндерден қайта емтихан тапсыруына мүмкіндік беріледі.

51. Қайта тапсырылған емтиханнан қанағаттанарлық нәтиже алған жағдайда қорытынды баға қайта есептеліп, ол емтихандық ведомосы мен сынақ кітапшасына және транскриптке жазылады.

52. Орташа үлгерім балын есептеуде әр пән бойынша соңғы бағалар есепке алынады.

53. Транскрипке білім алушының қайта тапсырған емтихандарының оң нәтижелерімен қоса барлық қорытынды бағалары жазылады.

54. Оқу курсына қайта қалдырылған білім алушы бұрын қабылданған жеке оқу жоспары немесе жаңа жеке оқу жоспары бойынша білім ала алады.

55. Бітіруші курстың білім алушысы жұмыс және жеке оқу жоспары талаптарын және оқу жұмыс бағдарламасын орындамаса жазғы семестрден өткізілместен оқу курсына қайта оқуға қалдырылады.

56. Мемлекеттік емтихан мен диплом жұмысын (жобасын) қорғаудың нәтижелері бойынша білім алушылардың білімі 1-кестеге сәйкес әріптік балдық-рейтингтік жүйе бойынша бағаланады. Бұл ретте білім алушының теориялық, ғылыми және практикалық дайындықтары, сондай-ақ ғылыми жетекшісі мен рецензенттің пікірлері назарға алынады.

57. Өту балы жетіп, келесі курсқа ауыстырылған академиялық берешегі бар білім алушы сол пәнді ақылы негізде қайта оқып, академиялық қарыздарын жоюы тиіс.

58. Емтихан сессиясының қорытындысы және оқу үрдісін жақсарту бойынша ұсыныстар емтихандық сессия (аралық аттестаттау) аяқталғаннан кейін кафедра, деканат (институт) мәжілістерінде, университетің Ғылыми Кеңесінде талқылануға ұсынылады.

59. Университет емтихан сессиялардың (қысқы және жазғы) қорытындысы бойынша білім саласындағы өкілетті органға тиісті нысанда электронды және қағаз түрінде емтихандық сессия қорытындысын береді.

60. Академиялық қарызы үшін білім алушы унверситеттен шығарылмайды. Егер курстан курсқа өту балын білім алушы жинақтай алмаса, ол сол курсқа қайта қалдырылады. Бұл жағдайда білім алушы жеке оқу жоспарын толықтырады немесе жаңа жеке оқу жоспарын жасайды.

61. Мемлекеттік білім гранты есебінен оқитын білім алушы курстан курсқа өту балын жинақтай алмаса, яғни, сол курсқа қайта қалдырылса, мемлекеттік білім грантынан айырылып, ақылы негізде оқуын жалғастырады.

62. Мемлекеттік білім грантында оқитын білім алушы курстан курсқа өту балын жинақтап, бірақ пәндерден академиялық қарызы болса, онда ол грантын сақтай отырып келесі курсқа көшіріледі. Ал академиялық қарызын ақылы негізде қайта оқып тапсырады.

63. Мемлекеттік білім грантында оқитын білім алушылардың емтихан тапсыру нәтижелері «А», «A-» «B», «B+», «B-» аралығында болған жағдайда оларға ректордың бұйрығымен шәкіртақы тағайындалады.

64. Барлық оқу мерзімі бойынша емтихандарды «А», «A-» «B», «B+», «B-» бағаларымен тамамдаған, қорытындысында үлгерімінің орташа балы 3,5 және одан жоғары болатын, мемлекеттік емтихан мен қорытынды жұмысты (дипломдық жұмысты, жобаны) «өте жақсы» деген бағаға (А, А-) тапсырған студентке үздік диплом беріледі.Білім алушылардың білімін ағымдық бағалау шкаласы (курстық жұмысы бар) 2-қосымшаТапсырма

түрлері

Салмақтық үлесі
Орындалған әрбір тапсырма 0-100 балл (пайыз) аралығында бағаланады


Орташа арифметикалық қосынды


t1- 1-ағымдық бақылауОрындалған әрбір тапсырма 0-100 балл (пайыз) аралығында бағаланады


Орташа арифметикалық қосынды


t2- 2-ағымдық бақылау

1

апта

2

апта

3

апта

4

апта5

апта

6

апта

7

апта

8

апта

9

апта

10

апта

11 апта

12 апта

13

апта

14 апта

15 апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

І

Дәрісханалық жұмыс, оның ішінде


0,606060

1

Сабаққа қатысу

0,05

100

100

100

100

100

100

100

100

5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5

2

Бақылау жұмысы

0,05

-

-

100

-

-

-

100

100

5

-

-

100

-

-

-

100

-

100

5

3

Зертханалық жұмыс

0,30

-

100

100

-

100

100

100

100

30

-

100

-

100

-

100

100

100

100

30

4

Сабақтағы белсенділік

0,20

100

100

100

100

100

100

100

100

20

100

100

100

100

100

100

100

100

100

20

ІІ


СӨЖ, оның ішінде:

0,404040

1

Курстық жұмыс (жоба)

0,20100

100

20


100

100

20

2

ЕГЖ (презентация)

0,1

-

-

-

-

-

-

100

100

10

-

-

100

-

-

-

-

100

100

10

3

Үй тапсырмасы

0,05

100

100

100

100

100

100

100

100

5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5

4

Реферат, баяндама

0,05

-

-

-

-

-

-

100

100

5

-

-

-

100

-

-

-

100

100

5
Ағымдық бақылау

1

100
100Ескерту. І-ІІ пункттердегі тапсырмалардың түрлері пән ерекшеліктеріне байланысты құрылымдалады, осы пункттердегі тапсырмалардың тізімі оқытушының таңдауымен толықтырылуы және өзгертілуі мүмкін. Бұл жағдайда І-пункт бойынша қосынды салмақтық үлес 0,60-тен аспауы және ІІ-пункт бойынша қосынды салмақтық үлес 0,40-тен аспауы қажет.

Есептеулерге түсіндірме: Кестедегі 11-бағандағы нәтиже сол тапсырма түрі бойынша әрбір аптадағы білім алушының алған бағаларының (100 пайыздық бағалау бойынша) орташа арифметикалық қосындысы түрінде анықталады. Мысалы 1-жолдағы сабаққа қатысу тапсырмасының 11-бағандағы нәтижесі (1-ағымдық бақылау үшін) осы жолдың 4-10 бағандарының орташа арифметикалық қосындысы түрінде есептеледі. Егер 3-жолдағы зертханалық жұмыстар тапсырмасында 7 аптада 5 зертханалық жұмыс тапсырылатын болса, онда 11-бағанның нәтижесін (орташа арифметикалық қосындысын) алу үшін 1-7 апталарда осы тапсырма үшін қойылған бағалардың қосындысы тапсыруға тиісті тапсырма санына бөлінеді, яғни 5-ке бөлінеді. Сол сияқты келесі жолдар да сәйкесінше есептеледі. Кестедегі сызықша (-) таңбасы көрсетілген аптада бұл тапсырма түрі берілмегендігін, бағаланбайтындығын білдіреді. 12-бағандағы сол тапсырма бойынша ағымдық бақылаудың бағасы сәйкес жолдардағы 11-бағандағы орташа арифметикалық қосындының 3-бағандағы тапсырманың салмақтық үлесіне көбейтіндісі түрінде анықталады. Мысалы 3-жол бойынша 12-баған (ағымдық бақылаудың бағасы) нәтижесі (30 пайыз) 11-бағандағы 100%-ды 3-бағандағы есептер шығару тапсырмасына қарастырылған 0,3 коэффициентіне көбейту арқылы алынады. Барлық тапсырмалар түрлері бойынша 1-ағымдық бақылаудың қорытынды бағаны осы тапсырмалар түрлері бойынша білім алушы алған бағаларының (12-бағандағы бағалар) қосындысы болып табылады.

2-ағымдық бақылаудың қорытынды бағасы да осы тәртіппен шығарылады.

Есептеулер бүтін санға дейінгі дәлдікпен жүргізіледі.

Осы келтірілген тәртіппен білім алушының кез-келген аралықтағы (мысалы алғашқы 1-3 апта аралығындағы) ағымдық бақылауының бағасын есептеуге болады.


1   2   3

Похожие:

Ережесі Нормативтік сілтемелер iconПарниктік газдар шығарындыларын есептеу әдістемесі Мазмұны
Нормативтік сілтемелер
Ережесі Нормативтік сілтемелер iconПарниктік газдар шығарындыларын есептеу әдістемесі Мазмұны
Нормативтік сілтемелер
Ережесі Нормативтік сілтемелер iconСыртқы мемлекеттік қаржылық бақылауды жүргізу ережесі Жалпы ережелер
...
Ережесі Нормативтік сілтемелер iconМемлекеттік қаржылық бақылау органдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру ережесі
...
Ережесі Нормативтік сілтемелер icon6М070500 – Математическое и компьютерное моделирование
Комбинаториканың негізгі формулалары: қосу ережесі, көбейту ережесі. Терулер, орналастырулар, алмастырулар
Ережесі Нормативтік сілтемелер iconІ. Жалпы ережесі Бұл байқауды өткізудің мақсаты
Нзм мектептерінің 7-9 сынып оқушыларының арасында өтетін «Космостық галерея» конкурсының ережесі
Ережесі Нормативтік сілтемелер iconИнтелектуалды марафонды ұйымдастыру және өткізу Ережесі
Интелектуалды марафонын ұйымдастыру және өткізу Ережесі 2010 жылдың 30 желтоқсанында №2 хаттамамен университеттің Ғылыми кеңесінде...
Ережесі Нормативтік сілтемелер iconЭлектр энергиясы теңгерімдеуші нарығының жұмыс істеуін ұйымдастыру ережесі
Ереже «Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі Заңына, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі...
Ережесі Нормативтік сілтемелер iconАстана ќаласында иттер мен мысыќтарды ўстау Ережесі туралы
Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2007 жылєы 9 аќпандаєы n 341/43-ііі шешімі. Астана ќаласыныѕ Јділет департаментінде 2007 жылєы 14 наурызда...
Ережесі Нормативтік сілтемелер iconСырдария ауданы әкімдігінің 2011 жылғы 13 мамырдағы
Республикасы Әділет Министрлігі Қызылорда облысының Әділет департаментінің Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу бөлімі. Нормативтік...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница