Электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы»
НазваниеЭлектрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы»
страница6/9
Дата конвертации17.11.2012
Размер0.84 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

9. Электрондық конкурс қорытындылары бойынша мемлекеттiк
сатып алу туралы шарт

      40. Электрондық конкурстың жеңiмпазы деп анықталған әлеуеттi өнiм берушi тапсырыс берушiге әлеуеттi өнiм берушiнiң электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмге электрондық көшiрме түрiнде қоса берiлген бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн растайтын құжаттардың түпнұсқаларын немесе нотариалдық расталған көшiрмелерiн және электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмге қол қою құқығын беретiн сенiмхаттың түпнұсқасын веб-порталда электрондық конкурстың қорытындыларының хаттамасын жариялаған күннен бастап, мемлекеттiк сатып алу туралы шартқа қол қойылғанға дейiн бес жұмыс күнi iшiнде ұсынады.
      41. Электрондық конкурстың қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде Заңның талаптарына сәйкес Жұмыстарды (тауарларды /көрсетiлетiн қызметтердi) мемлекеттiк сатып алу туралы үлгi шарт негiзiнде тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасалады.
      42. Тапсырыс берушi шарт бойынша өз мiндеттемелерiн толық және тиiсiнше орындаған сәттен бастап бес жұмыс күнi iшiнде енгiзiлген мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудi қайтарады.
      43. Заңның 37-бабының 5, 6 және 7-тармақтарында көзделген жағдайларда шарт бiр қаржы жылынан артық мерзiмге оны жасасу туралы ережелердi қамтуы тиiс.
      44. Шарт мемлекеттiк сатып алу туралы шартқа өзгерiстер енгiзу туралы жағдайларды қамтуы тиiс.
      45. Отандық тауар өндiрушiлермен және жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi отандық берушiлермен жасалған шартта тауарларды бергенi, жұмыстарды орындағаны не қызметтердi көрсеткенi үшiн алдын ала ақы төлеу және толық ақы төлеу туралы талап қамтылуға тиiс, бұл ретте толық ақы төлеу мерзiмi осы шарт бойынша мiндеттемелер орындалған күннен бастап күнтiзбелiк отыз күннен аспауға тиiс.
      46. Егер әлеуеттi өнiм берушi Заңда белгiленген мерзiмде мемлекеттiк сатып алу туралы шартты тапсырыс берушiге ұсынбаса немесе мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасып, КҚ-да көзделген жағдайларда мемлекеттiк сатып алу туралы шартты орындауды қамтамасыз етудi енгiзбеген жағдайда мұндай әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алу туралы шартты жасасудан жалтарған болып танылады.
      47. Әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған деп танылған жағдайда тапсырыс берушi:
      1) ол электрондық конкурсқа қатысуға енгiзген өтiнiмдi қамтамасыз етудi ұстап қалады және тиiстi мәлiметтердi уәкiлеттi органға ұсынады және мұндай әлеуеттi өнiм берушiнi мемлекеттiк сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгiнедi;
      2) мұндай әлеуеттi өнiм берушiнi мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасуға мәжбүрлеу туралы, сондай-ақ мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасудан жалтаруымен келтiрiлген шығындарды өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгiнуге құқылы.

Конкурстық құжаттаманың
электрондық нысанына
1-қосымша    

Лоттар тiзбесi
(бекiтiлген жылдық жоспар негiзiнде қалыптасады)

Электрондық конкурстың № ______________________
Электрондык конкурстың атауы ________________________________________

Лоттың №

Тапсырыс берушiнiң атауы

Тауардың (жұмыстың , қызметтiң) атауы

Өлшем бiрлiгi

Саны, көлемi

Беру шарттары (ИНКОТЕРМС 2000 сәйкес)

Тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтердi  көрсету мерзiмi

Тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтердi  көрсету орны

Авансты  төлем мөлшерi %

Лот бойынша бөлiнген  сома, теңге

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 

      * Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң толық сипаты мен сипаттамасы техникалық ерекшелiктерi көрсетiледi

Конкурстық құжаттаманың
электрондық нысанына
2-қосымша     

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетiлетiн
қызметтердiң) техникалық ерекшелiгi (әрбiр лотқа жеке берiледi)

Электрондық конкурстың № _______________________
Электрондық конкурстың атауы ______________________________________

Лоттың № ______________________
Лоттың атауы ____________________________

      Осы техникалық ерекшелiкте мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы қажеттi ерекшелiктердi, жоспарларды, сызбаларды, эскиздердi қоса алғанда, сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң) толық сипатын және талап етiлетiн техникалық және сапалық сипаттамасын беруi тиiс және берiлетiн тауарлар (орындалатын жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер) сәйкес болуы тиiс халықаралық немесе iшкi стандарттарды көрсетуi тиiс. Қажет болған кезде тиiстi нормативтiк-техникалық құжаттамаға сiлтеме жасалуы тиiс.
      Қажет болған кезде мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы осы техникалық ерекшелiкте:
      1) тауарлар мен көрсетiлетiн қызметтер үшiн: тауарларды/қызметтердi беру кезiнде тапсырыс берушiге қажет iлеспе қызметтердi (монтаждау, оңдау, оқыту, тауарларды тексеру әрi сынау және т.б.) және олар қай жерде жүргiзiлуi тиiс, тауардың шыққан жылын, кепiлдiк мерзiмiн көрсетедi;
      2) жұмыстар үшiн: сатып алуды ұйымдастырушы құрылыс алаңының, географиялық, инженерлiк-геологиялық және басқа да ерекше табиғи жағдайлардың қысқа сипатын, инфрақұрылым мен коммуникацияның бар-жоғын, жергiлiктi ресурстардың сипатын, стандарттар мен техникалық нормативтер жүйесiн беруi тиiс және объектiнi пайдалануға беру кезiнде қайшылықтарды болдырмайтын объектiнiң толық құрамын, аумақты инженерлiк дайындау, өндiрiс технологиясы мен жабдық, инженерлiк қамтамасыз ету, пайдаланылатын материалдар мен конструкциялар, объектiнi жарақтандыру жөнiндегi талаптарды көрсетуi тиiс.

Конкурстық құжаттаманың
электрондық нысанына
3-қосымша    

Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiм

Ұйымның атауы ________________________
Ұйымдастырушының БСН _________________

      1. Конкурсқа қатысуға үмiткер әлеуеттi өнiм берушi туралы
мәлiметтер:

Әлеуеттi өнiм берушiнiң толық атауы


 
 

БСН (ЖСН*)


 
 

Заңды мекен-жайы (есепке тұрған мекен-жайы*)


 
 

Почталық мекен-жайы (iс жүзiндегi тұрғылықты мекен-жайы*)


 
 

Байланыс телефоны


 
 

Е-mail


 
 

Банктiк деректемелер СТН(2010 жылғы 13 тамызға дейiн көрсетiледi)
БСК
ЖСК
Банктiң толық атауы
Банктiң немесе оның филиалының мекен-жайы


 
 

Бiрiншi басшының (жеке кәсiпкердiң) аты-жөнi


 
 

      2. _______________ (өнiм берушiнiң толық атауы көрсетiледi) осы өтiнiммен конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуға ____ (электрондық конкурстың толық атауын көрсетiледi) № ____ (веб-портал берген электрондық конкурстың нөмiрi көрсетiледi) әлеуеттi өнiм берушi ретiнде қатысуға ниет бiлдiредi және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес (тауарды (ларды) жеткiзудi, жұмыстарды орындауды, қызметтер көрсетудi - қажеттiсiн көрсету керек) жүзеге асыруға келiсiм бiлдiредi.
      3. Әлеуеттi өнiм берушi осы электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiммен Заңның 6-бабында көзделген шектеулердiң бұзылуы жоқтығын растайды.
      Осымен, сондай-ақ әлеуеттi өнiм берушiнiң Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген Заңның 37-бабының 9-тармағында көзделген (тауарды (ларды), жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi - қажетiн көрсету керек) мемлекеттiк сатып алу туралы шартты бұзуға келiсiмiн бiлдiредi.
      4. Әлеуеттi өнiм берушi конкурстық құжаттамамен танысқандығын және мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыға және конкурстық комиссияға өзiнiң құқығы, бiлiктiлiгi, сапалық және өзге де сипаттамалары туралы (берiлетiн тауарды (ларды), орындалатын жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi - қажеттiсiн көрсету керек) дұрыс емес мәлiметтер бергенi үшiн жауапкершiлiгi, олардың авторлық және сабақтас құқықтарды сақтауы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулердi сақтауы туралы хабардар етiлгендiгiн растайды.
      Әлеуеттi өнiм берушi электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмде және оған қоса берiлетiн құжаттарды мұндай дұрыс емес мәлiметтер бергенi үшiн өзiне толық жауапкершiлiктi қабылдайды.
      Электрондық конкурстың жеңiмпазы анықталған жағдайда әлеуеттi өнiм берушi веб-порталда электрондық конкурс қорытындыларының хаттамасы жарияланған күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде электрондық конкурсқа қатысуға осы өтiнiмге қоса берiлген оның бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн растайтын құжаттардың түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшiрмесiн және электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмге қол қоюға құқық беретiн сенiмхаттың түпнұсқасын беруге мiндеттенедi.
      5. Электрондық конкурсқа қатысуға осы конкурстық өтiнiм ____ күн iшiнде қолданылады.
      6. Бiздiң электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiм жеңдi деп танылған жағдайда, бiз мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың атқарылуын қамтамасыз етудi шарттың жалпы сомасының үш процентiн құрайтын сомада енгiземiз (егер де конкурстық құжаттамада шарттың атқарылуын қамтамасыз етудi енгiзу көзделген болса көрсетiледi).
      7. Мемлекеттiк сатып алу туралы шартты жасасу сәтiне дейiн конкурсқа қатысуға осы электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiм Сiздiң оны жеңдi деп тапқан хабарламаңызбен бiрге бiздiң арамыздағы мiндеттi түрдегi шарт рөлiн орындайтын болады.

Бiрiншi басшының не оның уәкiлеттi
өкiлiнiң аты-жөнi (жеке кәсiпкердiң) не оның орнын алмастыратын адамның, не оның уәкiлеттi өкiлiнiң аты жөнi ________________________

      Лауазымы ______________________________________________________

      Қолы ______________________

Берiлген күнi мен уақыты ______________

*мәлiметтер әлеуеттi өнiм берушi жеке кәсiпкер үшiн көрсетiледi

Конкурстық құжаттаманың
электрондық нысанына
4-қосымша     

Бiлiктiлiгi туралы мәлiметтер
(әлеуеттi өнiм берушi жұмыстарды немесе қызметтердi сатып алу кезiнде толтырады)

Электрондық конкурстың № ____________________________
Электрондық конкурстың атауы _____________________

Лоттың № _________________________________
Лоттың атауы _____________________________

      1. Әлеуеттi өнiм берушi туралы жалпы мәлiмет:
      Атауы _________________
      БСН/ЖСН _______________

      2. Әлеуеттi өнiм берушiнiң конкурста сатып алынатындарға ұқсас орындаған жұмыстарының (көрсетiлген қызметтерiнiң) көлемi, (бар болған жағдайда толтырылады)

Объектiнiң (көрсетiлетiн қызметтiң) атауы

Объектiнiң (көрсетiлетiн қызметтiң) орналасқан жерi

Тапсырыс берушiнiң атауы

Тапсырыс берушiнiң телефоны

Объектiнiң (көрсетiлетiн қызметтердiң) түрi

Объектiнiң (көрсетiлетiн қызметтердiң) аяқталатын жылы

Шарттың құны, теңге (көрсетiлмесе де болады)


      3. Әлеуеттi өнiм берушi жұмыстарды орындау (қызметтердi көрсету) үшiн қажет растайтын қағаз құжаттардың электрондық көшiрмелерiн қоса бере отырып, конкурстық құжаттамада көзделген жабдықтың (тетiктердiң, машиналардың), не ұқсас (қосымша) жабдықтың (тетiктердiң, машиналардың) болуы туралы мәлiметтердi көрсетедi.Жабдықтардың (тетiктердiң, машиналардың) атауы

Қолда бар бiрлiктердiң саны

Жай-күйi (жаңа, жақсы, нашар)

Жеке меншiк, жалға алынған (кiмнен), сатып алынады
      4. Қызметкерлердiң бiлiктiлiгi мен тәжiрибесi (әлеуеттi өнiм берушiнiң осы конкурс (лот) бойынша мiндеттемелердi орындау үшiн қажет деп есептейтiн қызметкерлерi көрсетiледi).Аты-жөнi

Лауазымы

Осы электрондық конкурста сатып алынатын жұмыстарды (көрсетiлетiн қызметтердi) орындау саласындағы жұмыс өтiлi

Дипломы, куәлiгi және бiлiмi туралы басқа құжаттары бойынша бiлiктiлiгi немесе мамандығы

Мамандығы бойынша санаты, разряды, сыныбы (бар болса)


 

       5. Қазақстан Республикасы азаматтарының еңбекақы төлеу қоры*Қызметкерлердiң Т.А.Ә. (жеке куәлiк № және берiлген күнi көрсетiлсiн)

Лауазымы

Азаматтығы

Мемлекеттiк сатып алу туралы шартты орындау уақытындағы жалақысы

1

2

3

Жалпы еңбекақы төлеу қоры

ҚР азаматтарының еңбекақысының барлығы

      *толтырмауға болады.

      6. Қаржы ресурстарына қол жеткiзу туралы мәлiметтер:
      (ақша қаражаты: өзiндiк, кредиттiк және т.б.) Төменде санамалау қажет.
      7. Ұсынымдар туралы мәлiметтер. Ұсынымдық хаттардың, басқа заңды және жеке тұлғалардың пiкiрлерiнiң электрондық көшiрмесiн санамалау және қоса беру

_____________________________________________________________________

      ----
      |  | Бiлiктiлiгi туралы барлық мәлiметтердiң дұрыстығын
      ---- растаймын

      Қолы ________________
      Күнi ________________

Конкурстық құжаттаманың
электрондық нысанына
5-қосымша      
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы» iconМемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы
Мемлекеттiк сатып алу туралы Қазақстан Республикасының Заңы 13-бабының 10 тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi Қаулы...
Электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы» iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2012 жылғы 15 мамыр №623 Астана, Үкімет Үйі Электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргізу қағидаларын бекіту туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңының 13-бабының 14 тармақшасына сәйкес Қазақстан...
Электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы» iconҚазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2012 жылғы 31 тамыздағы №1128 Қаулысы
Жергiлiктi атқарушы органдар көрсететiн әлеуметтiк қорғау саласындағы мемлекеттiк қызметтердiң стандарттарын бекiту туралы 2011 жылғы...
Электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы» iconҚазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2012 жылғы 31 тамыздағы №1128 Қаулысы
Жергiлiктi атқарушы органдар көрсететiн әлеуметтiк қорғау саласындағы мемлекеттiк қызметтердiң стандарттарын бекiту туралы 2011 жылғы...
Электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы» iconЛебяжi ауданы бiлiм бөлiмiнiң мемлекеттiк қызметтер регламенттерiн бекiту туралы
Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы "Әкiмшiлiк рәсiмдер туралы" Заңының 9-1-бабына, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы...
Электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы» iconҚаулы жобасы әкімдіктің 2010 жылғы 27 сәуiрдегi №6857 Көшпелi сауданы
Республикасының 2004 жылғы 12 сәуiрдегi «Сауда қызметiн реттеу туралы» Заңының 8, 27-баптарына, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң...
Электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы» iconОтандық тауар өндiрушiлерден сатып алынатын азық-түлiк тауарларының тiзбесiн бекiту туралы
«Мемлекеттiк сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шiлдедегi Заңының 44-бабының 5-тармағына сәйкес азық-түлiк...
Электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы» icon101 бұйрығына өзгертулер мен толықтыру енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 28 сәуiрдегi №407 «Ветеринария саласындағы нормативтiк құқықтық кесiмдердi бекiту туралы»
Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 28 сәуiрдегi №407 «Ветеринария саласындағы нормативтiк құқықтық кесiмдердi бекiту туралы» қаулысымен...
Электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы» iconҚазақстан Республикасының мемлекеттiк органдарымен жүзеге асырылатын тексерулердi есепке алу және бақылау, бiрыңғай мемлекеттiк тiркеу жүргiзу туралы Нұсқаулықты бекiту жөнiнде
Азақстан Республикасы Бас прокурорының 2009 жылғы 24 желтоқсандағы №71 Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде 2010...
Электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы» iconҚазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 2001 жылғы 5 наурыз n 330
Астықтың мемлекеттiк ресурстарымен және агенттiң өзiнiң қаржы-шаруашылық қызметiнде жасалатын операцияларды жеке есепке алу жөнiндегi...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница