Электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы»
НазваниеЭлектрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы»
страница7/9
Дата конвертации17.11.2012
Размер0.84 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Бiлiктiлiгi туралы мәлiметтер
(әлеуеттi өнiм берушi жұмыстарды немесе қызметтердi сатып алу
кезiнде толтырады)

Электрондық конкурстың № ___________________________
Электрондық конкурстың атауы _____________________________
Лоттың № __________________
Лоттың атауы _________________

      1. Әлеуеттi өнiм берушi туралы жалпы мәлiмет:
      Атауы _________________
      БСН/ЖСН _______________

      2. Әлеуеттi өнiм берушi берген (шығарған), конкурста сатып алынатындарға ұқсас тауарлардың көлемi (бар болған жағдайда толтырылады)

Тауардың атауы

Тапсырыс берушiнiң атауы

Тапсырыс берушiнiң телефон нөмiрi

Тауарды беретiн орын

Тауарды беретiн күн

Шарттың құны, теңге (көрсетiлмесе де болады)      3. Қызметкерлердiң бiлiктiлiгi мен тәжiрибесi (әлеуеттi өнiм берушiнiң осы электрондық конкурс (лот) бойынша мiндеттемелердi орындау үшiн қажет деп есептейтiн қызметкерлерi көрсетiледi).Аты-жөнi

Лауазымы

Осы электрондық конкурста сатып алынатын жұмыстарды (көрсетiлетiн қызметтердi) орындау саласындағы жұмыс өтiлi

Дипломы, куәлiгi және бiлiмi туралы басқа құжаттары бойынша бiлiктiлiгi немесе мамандығы

Мамандығы бойынша санаты, разряды, сыныбы (бар болса)

Азаматтығы

      4. Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: өзiндiк, кредиттiк және т.б.) қол жеткiзу туралы мәлiметтер. Төменде санамалау қажет _______
      5. Ұсынымдар туралы мәлiметтер. Ұсынымдық хаттардың, басқа заңды және жеке тұлғалардың пiкiрлерiнiң электрондық көшiрмесiн санамалау және қоса беру _________________________________

      ----
      |  | Бiлiктiлiгi туралы барлық мәлiметтердiң дұрыстығын
      ---- растаймын

Қолы ___________________
Күнi ___________________

Конкурстық құжаттаманың
электрондық нысанына
6-қосымша     

Банктiк кепiлдiк

Банктiң атауы _______________________
Банктiң деректемелерi ___________________

Кiмге:
Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы
_____________________________________________________________________

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының деректемелерi

№ _____ кепiлдiк мiндеттеме

_________________                      _____ ж «____» ____________
(орналасқан жерi)

      Бiз бұдан әрi «Өнiм берушi» деп аталатын ______________________
_____________________________________________________________________
                  (әлеуеттi өнiм берушiнiң атауы)
_____________________________________________________________________
      (мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы)
ұйымдастырған _______________________ сатып алу жөнiндегi электрондық
конкурсқа қатысатындығынан және _____________________________________
                               (электрондық тауарлардың, жұмыстардың
бойынша _____________________________________________________________
                 қызметтердiң конкурс (лот/-тар) атауы)
көрсетiлетiн берудi (жұмыстарды орындауды, қызметтердi көрсетудi) жүзеге асыруға дайындығынан хабардармыз.

___________ ж. «____» ________ жоғарыда аталған электрондық конкурсты өткiзу жөнiндегi конкурстық құжаттамада әлеуеттi өнiм берушiнiң банктiк кепiлдiк түрiнде электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз етудi енгiзуi көзделген.
      Осыған байланысты бiз _________________________ осымен өзiмiзге
                               (банктiң атауы)
      Сiздiң ақы төлеуге жазбаша талабыңызды, сондай-ақ Өнiм берушi:
      электрондық конкурсқа қатысуға түпкiлiктi мерзiм өткеннен кейiн электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi керi қайтарып алғандығын не өзгерткендiгiн және (немесе) толықтырғандығын;
      танылған электрондық конкурсқа қатысушы өзiнiң конкурстық баға ұсынысын белгiленген мерзiмде тапсырмағандығын не керi қайтарып алғандығын;
      электрондық конкурстың жеңiмпазы етiп анықталған қатысушы мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарғандығын;
      мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада белгiленген мемлекеттiк сатып алу туралы шартты орындауға қамтамасыз етудi енгiзу және (немесе) енгiзу мерзiмi туралы талаптарды орындамағандығын не уақтылы орындамағандығын жазбаша растауыңызды алғаннан кейiн, Сiзге
Сiздiң талабыңыз бойынша ____________________________________________
                                (санмен және жазбаша)
сомаға тең қайтып алынбайтын мiндеттеменi төлеудi аламыз.
      Осы кепiлдiк мiндеттеме электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi ашқан күннен бастап күшiне енедi.
      Осы кепiлдiк мiндеттеме Өнiм берушiнiң электрондық конкурсқа қатысуға конкурстық өтiнiмiнiң қолданылуының соңғы мерзiмiне дейiн қолданылады және, егер Сiздiң жазбаша талабыңызды бiз ____ аяғына дейiн алмасақ, осы құжат бiзге қайтарылатындығына немесе қайтарылмайтындығына қарамастан, толық және автоматты түрде күшiн жояды. Егер электрондық конкурсқа қатысу өтiнiмiнiң қолданылу мерзiмi ұзартылған болса, онда бұл кепiлдiк мiндеттеме сондай мерзiмге ұзартылады.
      Осы кепiлдiк мiндеттемеге байланысты туындайтын барлық құқықтар мен мiндеттемелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледi.

      Кепiлгердiң қолы мен мөрi                   Күнi мен мекен-жайы

Конкурстық құжаттаманың
      электрондық нысанына
7-қосымша     

Берешектiң жоқ екендiгi туралы анықтама

Банктiң атауы ________________________
Банк деректемелерi ______________________

Кiмге:
Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы
_____________________________________________________________________
      Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының деректемелерi

      Банк (атауы) ___________ жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Басқармасының 2002 жылғы 30 шiлдедегi № 275 қаулысымен бекiтiлген Екiншi деңгейдегi банктердегi және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлiк есептiң үлгi шот жоспарына сәйкес осы Банкте қызмет көрсетiлетiн (заңды тұлғаның толық атауы, тел., мекен-жайы, СТН (2010 жылғы 13 тамызға дейiн көрсетiледi) БСК және т.б. көрсету қажет) банк алдында анықтама берiлген айдың алдындағы үш айдан артық созылған мерзiмi өткен берешегiнiң жоқтығын растайды.

      Осы анықтама электрондық конкурстың атауы _____________________

№ ________ электрондық конкурсқа қатысу үшiн берiлдi.

Күнi ____________

Қолы ____________

М.О.

Конкурстық құжаттаманың
электрондық нысанына
8-қосымша     

Жұмыстарды орындау жөнiндегi қосалқы мердiгерлер (қызметтер
көрсету кезiндегi қоса орындаушылар) туралы мәлiметтер,
сондай-ақ әлеуеттi өнiм берушi қосалқы мердiгерлерге (қоса
атқарушыларға) беретiн жұмыстар мен қызметтердiң түрлерi

Электрондық конкурстың № _______________________
Электрондық конкурстың атауы ______________

Лоттың № ____________
Лоттың атауы________________

Р/с


Қосалқы мердiгердiң (қоса орындаушының) заңды тұлғаның атауы не жеке тұлға болып табылатын қосалқы мердiгердiң (қоса орындаушының) Т.А.Ә.

Қосалқы мердiгердiң (қоса атқарушының) БСН (ЖСН), СТН (2010 жылғы 13 тамызға дейiн көрсетiледi), оның толық заңды және почталық мекен-жай, байланыс телефоны

Техникалық ерекшелiкке сәйкес орындалатын жұмыстардың (көрсетiлетiн қызметтердiң) атауы

Техникалық ерекшелiкке сәйкес орындалатын жұмыстардың (көрсетiлетiн қызметтердiң) ақшалай мәндегi көлемi, теңге

Техникалық ерекшелiкке сәйкес орындалатын жұмыстардың (көрсетiлетiн қызметтердiң) пайыздық мәндегi көлемi, %Осы қосалқы мердiгер (қоса атқарушы) бойынша барлығы

Осы қосалқы мердiгер (қоса атқарушы) бойынша барлығыБарлық қосалқы мердiгерлер (қоса атқарушылар) бойынша жиыны      Осымен электрондық конкурсқа (электрондық конкурстың толық атауын көрсету) қатысуға өтiнiм беретiн әлеуеттi өнiм берушiнiң қосалқы мердiгерi(лерi) және (қоса атқарушысы(лары) электрондық конкурс (электрондық конкурстың толық атауын көрсету) тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуға қатысудың шарттары туралы өзiнiң хабардар екендiгiн бiлдiредi және әлеуеттi өнiм берушiнiң қосалқы мердiгерлерiне (қоса атқарушыларына) қатысты бөлiгiнде конкурстық құжаттамада көзделген талаптарды бұзғаны үшiн жауапкершiлiктi өзiне қабылдайды.

Қосалқы мердiгер (қоса атқарушы) - заңды тұлғаның атауы не жеке тұлға болып табылатын қосалқы мердiгердiң (қоса атқарушының) Т.А.Ә.

Қосалқы мердiгердiң (қоса атқарушының) уәкiлеттi өкiлiнiң Т.А.Ә.

Қолы
      Әлеуеттi әнiм берушi қосалқы мердiгерге (қоса атқарушыға) беретiн жұмыстар мен қызметтердiң көлемi жұмыстар мен қызметтердiң жалпы көлемiнiң үштен екiсiнен аспауға тиiс.

Қолы _______________
Күнi _______________

Конкурстық құжаттаманың
электрондық нысанына
9-қосымша     

Шартты жеңiлдiктердi есептеу үшiн мәлiметтер

Конкурстың № ___________________________
Электрондық конкурстың атауы ____________________
Лоттың № ____________________
Лоттың атауы ___________________

      1. Әлеуеттi өнiм берушiнiң жұмыс тәжiрибесiнiң болуы:

Өнiм берушiнiң атауы

Өнiм берушiнiң БСН/ЖСН

Осы лотта сатып алынатын тауарларды жеткiзу, жұмыстарды орындау, қызметтердi көрсету нарығында жұмыстың жалпы тәжiрибесi, жылдар


      2. Пайдалану шығыстарының, техникалық қызмет көрсету және жөндеу құны: ____________ теңге.
      3. Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес тауарларды отандық тауар өндiрушiлер үшiн ерiктi сертификаттау жүргiзудi растайтын құжаттың болуы: Иә/Жоқ
      Қағаз құжаттың электрондық көшiрмесi қоса берiледi.
      4. Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер бойынша мемлекеттiк стандарттардың талаптарына сәйкес сапа менеджментi жүйесiнiң сертификатталуын растайтын құжаттың болуы. Иә/Жоқ
      Қағаз құжаттың электрондық көшiрмесi қоса берiледi.
      5. Ұсынылатын тауарлар мен көрсетiлетiн қызметтердiң пайдалану сипаттамаларына кепiлдiк берiлетiн кезең: ____ ай.
      6. Қазақстандық қамту: ____ %.
      Қағаз құжаттың электрондық көшiрмесi қоса берiледi.
      7. Отандық тауар өндiрушiнiң (отандық жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер берушiнiң) мәртебесi. Қағаз құжаттың электрондық көшiрмесi қоса берiледi.

      -----
      |   |
      ----- Отандық тауар өндiрушi болып табылатынымды растаймын

      -----
      |   |
      ----- Отандық жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер берушi болып табылатынымды растаймын

Қолы _____________

Күнi _____________

Конкурстық құжаттаманың
электрондық нысанына
10-қосымша    

Әлеуеттi өнiм берушiнiң баға ұсынысы
(әрбiр лотқа жеке толтырылады)

Электрондық конкурстың № _________________
Электрондық конкурстың атауы ____________________
Лоттың № ________________
Лоттың атауы ________________

      Өнiм берушiнiң атауы                            _______________
      БСН/ЖСН                                         _______________
      СТН (2010 жылғы 13 тамызға дейiн көрсетiледi)   _______________

Тауардың, жұмыстың, көрсетiлетiн қызметтiң атауы ___________
Экономикалық қызмет түрлерi бойынша өнiм жiктеуiшi
ЭҚТӨЖ (тауарларды сатып алу кезiнде көрсетiледi) ___________
Жасаушы зауыт (тауарларды сатып алу кезiнде көрсетiледi)__________

Баға ұсынысы валютасының атауы __________________
Баға ұсынысы валютасының коды _________________
Өлшем бiрлiгi                 ________________

Барлық шығыстар мен жеңiлдiктердi ескере отырып, бiр бiрлiкке берiлетiн баға ___________________
Саны (көлемi) ___________________________
      ИНКОТЕРМС 2000 тауарын жеткiзу шарттары ______________

Жалпы баға (санды бiр бiрлiкке берiлетiн бағаға көбейту) ____________

      Бiз Сiздiң конкурстық құжаттамада айтылған төлем шарттарыңызбен келiсемiз.

      Бiрiншi басшының (жеке кәсiпкердiң) не оны алмастыратын адамның не оның уәкiлеттi өкiлiнiң Т.А.Ә. __________________________

      Лауазымы _________________
      Қолы _________________
      Күнi мен уақыты _____________

Электрондық мемлекеттiк сатып
      алуды жүргiзу ережесiне  
2-қосымша          
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы» iconМемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы
Мемлекеттiк сатып алу туралы Қазақстан Республикасының Заңы 13-бабының 10 тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi Қаулы...
Электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы» iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2012 жылғы 15 мамыр №623 Астана, Үкімет Үйі Электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргізу қағидаларын бекіту туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңының 13-бабының 14 тармақшасына сәйкес Қазақстан...
Электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы» iconҚазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2012 жылғы 31 тамыздағы №1128 Қаулысы
Жергiлiктi атқарушы органдар көрсететiн әлеуметтiк қорғау саласындағы мемлекеттiк қызметтердiң стандарттарын бекiту туралы 2011 жылғы...
Электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы» iconҚазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2012 жылғы 31 тамыздағы №1128 Қаулысы
Жергiлiктi атқарушы органдар көрсететiн әлеуметтiк қорғау саласындағы мемлекеттiк қызметтердiң стандарттарын бекiту туралы 2011 жылғы...
Электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы» iconЛебяжi ауданы бiлiм бөлiмiнiң мемлекеттiк қызметтер регламенттерiн бекiту туралы
Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы "Әкiмшiлiк рәсiмдер туралы" Заңының 9-1-бабына, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы...
Электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы» iconҚаулы жобасы әкімдіктің 2010 жылғы 27 сәуiрдегi №6857 Көшпелi сауданы
Республикасының 2004 жылғы 12 сәуiрдегi «Сауда қызметiн реттеу туралы» Заңының 8, 27-баптарына, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң...
Электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы» iconОтандық тауар өндiрушiлерден сатып алынатын азық-түлiк тауарларының тiзбесiн бекiту туралы
«Мемлекеттiк сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шiлдедегi Заңының 44-бабының 5-тармағына сәйкес азық-түлiк...
Электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы» icon101 бұйрығына өзгертулер мен толықтыру енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 28 сәуiрдегi №407 «Ветеринария саласындағы нормативтiк құқықтық кесiмдердi бекiту туралы»
Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 28 сәуiрдегi №407 «Ветеринария саласындағы нормативтiк құқықтық кесiмдердi бекiту туралы» қаулысымен...
Электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы» iconҚазақстан Республикасының мемлекеттiк органдарымен жүзеге асырылатын тексерулердi есепке алу және бақылау, бiрыңғай мемлекеттiк тiркеу жүргiзу туралы Нұсқаулықты бекiту жөнiнде
Азақстан Республикасы Бас прокурорының 2009 жылғы 24 желтоқсандағы №71 Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде 2010...
Электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы» iconҚазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 2001 жылғы 5 наурыз n 330
Астықтың мемлекеттiк ресурстарымен және агенттiң өзiнiң қаржы-шаруашылық қызметiнде жасалатын операцияларды жеке есепке алу жөнiндегi...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница