ҚазтұтынуодағЫ
Скачать 479.96 Kb.
НазваниеҚазтұтынуодағЫ
страница1/4
Дата конвертации18.02.2013
Размер479.96 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4


ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ

ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


БЕКІТІЛГЕН

Бірінші проректор – оқу-әдiстемелiк жұмыс бойынша проректоры, э.ғ.к., профессор Бугубаева Р.О.

____________________

«_____» _________2010 ж.

КЕЛICIЛДI

Жаңа технологиялар және қашықтықтан оқыту бойынша проректоры, п.ғ.д., профессор Ибышев Е.С.

____________________

«_____» _________2010 ж.
СИЛЛАБУС

БАКАЛАВРИАТ
Пән: «ДИПЛОМАТИЯ ТАРИХЫ»

Мамандық: 050202 – «Халықаралық қатынастар»

Кафедра: Экономикалық теория және халықаралық экономика

Барлығы 3 несие (Көп еңбектік 135 сағат )


Лекциялар 15 сағат

Семинарлар 30 сағат

СӨЖ 90 сағат

СОӨЖ 30 сағат
Емтихан


КАРАҒАНДЫ 2010
Үлгi 2
Құрастырушылар: тарих магистрі, оқытушы Сыздықбеков Е.С., 050202 – «Халықаралық қатынастар» мамандығының типтік оқу жоспарларының негізінде
Экономикалық теория және халықаралық экономиканың кафедрасының оқу-әдiстемелiк семинарының мәжiлiсінде қарап шыққан
.... маусым 2010 ж. Хаттама №1


Кафедра меңгерушісі: Жетпісбаева М.Қ.

Оқытушы туралы мәліметтер:

Сыздықбеков Е.С. тарих магистрі, оқытушы; экономикалық теория және халықаралық экономиканың кафедрасы.
Кеңсе: Қарағанды экономикалық университеті, экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасы, кабинет № 266

Тел: 44-16-34, ішкісі 142

Консультациялық сағаттар (office hour): ОСӨЖ-ның графигі бойынша

Уақыт: жұмыстар бекітілген кестеге сәйкес жүргізіледі.

Үлгi 3

Пәннiң мiнездемесi

Пәннiң сабақ беруiн мақсаты

Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiнiң жариялауы дүниелiк бiрлестiкке бiздің елiміздiң кiруiн бiлдiрдi. Өз сыртқы саяси функцияларының жүзеге асырулары үшiн егемендi республикаға халықаралық қатынастарға арналған мамандар керек. Олар дипломаттық және консулдық қызметтің негізі білуі керек. Қазақстан Республикасы халықаралық аренаға шықты. Шетел елдерімен өзара әрекеттесуді оның саласы едәуір кеңіді.

Маңызды орынның сыртқы саяси қатынастарында елдердің арасындағы дипломаттық және консулдық байланыстарда орналасады, дамытуды олардың деңгейі, тиісті номативтік-заңға сүйенген базасының бар болуы және тағы басқалар. Мемлекеттің дипломаттық қызметі сыртқы саясаттың негізгі бағыттарының анықтауын құралмен, бекітуірек және қойылған стратегиялық және тактикалық мақсаттардың табысының әдістері болып табылады. Консулдық қатынастардың саласына гуманитарлық сұрақтарды жатады: қорғау мемлекттердің арасындағы заңды және жеке тұлғалардың мүдделері, саяси, сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдени байланыстардың сұрақтарына беттеріншелерді қамтамасыз ету де дұрыс айтады.

Дипломаттық қызметтің табысты жұмыс жасауы басқа елдермен экономикалық және мәдени байланысуларды дамытуға арналған үлкен мағына және ұлттық қауіпсіздіктің мәселенің шешімін алады. Шетел мемлекеттердің көздеріндегі біз елдің позитивті түрінің жасауына бұл маңызды.

«Дипломатия тарихы» оқу пәні елшілік туралы ұсыныстың келешек мамандарында құрастырып, дипломаттың мамандығының ерекшелігін ашады Осы пәннің мазмұны қазіргі әлемдерге болған процесстерге сәйкес келеді.

Курстың тақырыбы үш бөлімдерден тұрады. Олар елшіліктің тарихы, қазіргі елшіліктің ұйымының қарастыруы және дипломаттық жұмыстың техникасына арналған.

Пәннің зерттеуінің мақсат және есептері

«Дипломатия тарихы» курстың мақсаты – ежелгі заманнан біздің күндерімізге дейін дипломатия тарихын студенттерге көрсету.

Курсте келесі есептерге тұрғызылады:

 • Дипломаттық стратегияны және тактиканы, дипломаттық және консулдық қызметтің ерекше белгісі, ерекше ерекшеліктерінің көрсету.

 • Дипломатия - бұл сыртқы саясаттың жүзеге асыруын құрал.

 • Әзірлеу және сыртқы саяси шешімдердің қабылдануын процесстің көрсету.

 • Шетелдік істер және шетелдік өкілдіктердің әр түрлі орталық мекемелерінің рөл және функциялары, олардың жұмысының үйлестіруін тетік ашу.

 • Мемлекеттердің және үкiметтердiң басшыларының қызметi.

 • Сыртқы істерлердің мекемелері және олардың басшылары.

 • Дипломаттық қатынастардың жүргізуінің бастаушы қағидаларымен таныстыру.

 • Келiссөздердiң жүргiзуiнің өнері.

 • Жоғарғыға және биiк деңгейдегi ресми және басқа сапарлары.

 • Көпжақтық дипломатия.

 • Халықаралық келiсiмшарттардың және басқалары дипломаттық құжаттардың дайындауы және жасауы.

 • Дипломаттық хат алысу.

Қаралатын проблемалық жапсарлас пәндердің қатарының тоғысқан жерінде болады. Ол көздің әртүрлі бұрыштарының астында талдауды зат бола алады: халықаралық қатынастардың тарихы және елшіліктің тарихы, мемлекеттік институттар, құқық, әләуметтік психология, этикет және хаттама, қазіргі Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты және тағы басқалар.

«Дипломатия тарихы» курсы «Халықаралық қатынастар» мамандығында оқылатын базалық пәндердің бірі болып табылады.

«Дипломатия тарихы» пәнінің ғылыми әрі саяси мәні зор. Бұл курста дипломатиялық қызметтің қалыптасуы, оның даму эволюциясы, сыртқы қатынастардың мемлекеттік органдарының құрылуы мен олардың атқаратын қызметі және олардың халықаралық қатынастар тарихынындағы алған орны мен рөлдері қарастырылады.

Пререквизиттері:

негізгі компонент ретіндегі «Дипломатия тарихы» пәнін меңгеру үшін студенттер меңгеруі тиіс:

- «Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» курсының негізгі мазмұнын;

- «Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы» курсының негізгі мазмұнын;

- «Халықаралық қатынастардың жаңа және қазіргі заман тарихы»

Батыс және Шығыс елдерінің жаңа және қазіргі замандағы қоғамдық дамуының жетекші тенденцияларын білу;

- Деректер және ғылыми зерттеулермен жұмыс жасаудың жаңа жолдарын іздестіру;

- Халықаралық қатынастар жүйесіндегі өзекті мәселелерге аналитикалық талдай жасай білу

Постреквизиттер:

«Дипломатия тарихы» курсын оқу барысында алған білім, шеберлік мамандық бойынша Типтік оқу-жоспарының негізгі және арнайы пәндерін, таңдау бойынша компоненттің пәндерін оқу барысында негіз болып табылады және сол пәндерді игеру кезінде көмегі тиеді:

- Қазіргі заманғы шиеленістер және оларды реттеудің әдістері;

- Мамандану елінің саяси жүйесі;

- Мамандану елінің сыртқы саясаты;

- Мамандану елінің тарихы;

- Халықаралық қатынастардың қазіргі кездегі мәселелері;

- Халықаралық ұйымдар;

- Әлемдік интеграция үрдістері;

- Қазіргі кездегі дипломатия.

Үлгi 4

Студенттердің білімдерінің бағасының жүйесі

Пән бойынша емтихандық баға шекара бақылаулар – 60% және аралық іскерлік сараптау – 40% бойынша үлгерімнің максимал көрсеткіштерінің сомасымен сияқты анықталады және 100% құрайды. Қорытынды баға формула бойынша анықталады:
И% = Р12/2 х 0,6+Э х 0,4 , бұнда
Р1 – бірінші рейтингтің бағасының процентті мазмұны;

Р2 – екінші рейтингтің бағасының процентті мазмұны;

Э – емтихандық бағасының процентті мазмұны.
Қорытынды бағасының есептеуінің түзулылықтары үшін үйренушы шекара бақылау және қорытынды емтиханда білімі пайыздарындағы бағалауға керек.

Студенттердің білімі, білуі және дағдылары келесі жүйе бойынша бағаланады:


Әріптік жүйе бойынша баға

Цифрлік эквивалент (баллдар)

Процентті мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4.0

95-100

үздік

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

жақсы

B

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

қанағат

C

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

қанағатсыз


Білімді жалпы бағалау:

Пайыздық мазмұны

Қойылатын талаптар

0-49

Бағдарлама материалдарын толық білмеген жағдайда; негізгі оқу бағдараламасы материалдарын білмеу және өрескел қателіктер жіберу

50-74

Жауап негізінен дұрыс болғанымен толық емес; бағдарлама материалдарын жеткілікті дәрежеде толық түсінбеу; басты идеялар мен теориялық мәселелерді мегеруде жекелеген қателіктер жіберу; өзіндік қорытындылар мен жалпы сипаттау жоқтығы

75-89

Жауап толық және дұрыс; зерттелетін негізгі деректердегі басты мәселелерді игеру. Қоғамдық құбылыстарға дұрыс баға беру. Фактілік материалдар, негізгі ұғымдар мен заңдылықтарды білу. Оқу пәндері бойынша материалдарды баспасөз құралдарынан пайдалана білу. Дәлелдеу, өз ойын жеткізу, қорытындылар мен сипаттама бере білу. Бірақ аздаған кемшіліктері бар.

90-100

Жауап толық және дұрыс; зерттелетін негізгі деректердегі басты мәселелерді игерудегі білімін көрсете білу. Қоғамдық құбылыстарға дұрыс баға беру. Фактілік материалдар, негізгі ұғымдар мен заңдылықтарды білу. Оқу пәндері бойынша материалдарды баспасөз құралдарынан пайдалана білу. Дәлелдеу, өз ойын жеткізу, қорытындылар мен сипаттама бере білу


Үлгi 5

1 Кесте. Жұмыстардың түрлері бойынша сағаттың үлестірілуі

Тақырыптың атауы

Сағат саны
лек

сем

СРС

ОСӨЖ
Ежелгі дипломатия

1

2

6

2
Ортағасырлардағы дипломатия

1

3

9

3
Феодалдық Ресей дипломатиясы

1

2

6

2
Жаңа кезеңдегі дипломатия. Қазіргі заманғы дипломатия

2

3

9

3
Кеңес Ресей дипломатиясы

2

3

9

3
I әлемдік соғыстың аяқталуы. Версаль жүйсінің қалыптасу процесі және оның дағдарысы.

1

2

6

2
20-30 жж. АҚШ және Латын Американың дипломатиясы.

1

3

9

3
II әлемдік соғыс кезеңдегі дипломатия

2

3

9

3
«Суық соғыс» кезеңдегі дипломатия

1

2

6

2
Халықаралық кернеулiктiң бәсеңдiгiнiң кезеңдегі дипломатиясы. (1962-1979 гг.)


2

4

12

4
Халықаралық кернеулектің жаңа асқынуының кезеңдегі дипломатиясы.

1

3

9

3
Барлығы

15

30

90

30


2 Кесте. Пән бойынша дәрістер және семинарлардың графигі
Дата

Сағат

Тақырыптың атауы

ДӘРІСТЕР

1Ежелгі дипломатия

2Ортағасырлардағы дипломатия

3Феодалдық Ресей дипломатиясы

4Жаңа кезеңдегі дипломатия. Қазіргі заманғы дипломатия

56Кеңес Ресей дипломатиясы

78I әлемдік соғыстың аяқталуы. Версаль жүйсінің қалыптасу процесі және оның дағдарысы.

920-30 жж. АҚШ және Латын Американың дипломатиясы.

10II әлемдік соғыс кезеңдегі дипломатия

1112«Суық соғыс» кезеңдегі дипломатия

13Халықаралық кернеулiктiң бәсеңдiгiнiң кезеңдегі дипломатиясы. (1962-1979 гг.)


1415Халықаралық кернеулектің жаңа асқынуының кезеңдегі дипломатиясы.

ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР

1Ежелгі дипломатия

23Ортағасырлардағы дипломатия

456Феодалдық Ресей дипломатиясы

78Жаңа кезеңдегі дипломатия. Қазіргі заманғы дипломатия

91011Кеңес Ресей дипломатиясы

121314I әлемдік соғыстың аяқталуы. Версаль жүйсінің қалыптасу процесі және оның дағдарысы.

151620-30 жж. АҚШ және Латын Американың дипломатиясы.

171819II әлемдік соғыс кезеңдегі дипломатия

202122«Суық соғыс» кезеңдегі дипломатия

2324Халықаралық кернеулiктiң бәсеңдiгiнiң кезеңдегі дипломатиясы. (1962-1979 гг.)


25262728Халықаралық кернеулектің жаңа асқынуының кезеңдегі дипломатиясы.

2930ОСӨЖ

1Ежелгі дипломатия

23Ортағасырлардағы дипломатия

456Феодалдық Ресей дипломатиясы

78Жаңа кезеңдегі дипломатия. Қазіргі заманғы дипломатия

91011Кеңес Ресей дипломатиясы

121314I әлемдік соғыстың аяқталуы. Версаль жүйсінің қалыптасу процесі және оның дағдарысы.

151620-30 жж. АҚШ және Латын Американың дипломатиясы.

171819II әлемдік соғыс кезеңдегі дипломатия

202122«Суық соғыс» кезеңдегі дипломатия

2324Халықаралық кернеулiктiң бәсеңдiгiнiң кезеңдегі дипломатиясы. (1962-1979 жж.)


25262728Халықаралық кернеулектің жаңа асқынуының кезеңдегі дипломатиясы.

2930
1 тАҚЫРЫП. ЕЖЕЛГІ ДИПЛОМАТИЯ.

ДӘРІС ЖОСПАРЫ (1 САҒАТ)

1. Мемлекеттiк-ұйымдастырылған өркениеттің пайда болуының негiзгi қазiргi теориялар.

2. Ежелгі өркениеттерінің саяси жүйелері. Халықаралық қатынастар.
СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (2 САҒАТ)

1 жұмыс

1. Мемлекеттiк-ұйымдастырылған өркениеттің пайда болуының негiзгi қазiргi теориялар.

2. Ежелгі өркениеттерінің саяси жүйелері.

3. Халықаралық құқық иеленуы, халықаралық қатынастардың түрi және мазмұны.

2 жұмыс

1. Нил жазықтықтағы халықаралық қатынастары.

2. Месопотамиядағы халықаралық қатынастары.

3. Мидия-Парсы мемлекетінің дипломатиясы.

4. Үндiстан және Қытайдағы халықаралық қатынастары.

5. Грекия және Рим дипломатиясы.

Әдебиет: 1,2,5,6,7,34,37,48
2 тАҚЫРЫП. ОРТАҒАСЫРЛАРДАҒЫ ДИПЛОМАТИЯ

ДӘРІС ЖОСПАРЫ (1 САҒАТ)

1. Халықтардың Ұлы қоныс аударуының дәуіріне халықаралық қатынастар.

2. Феодализм құрастыруының кезеңдегі дипломатиясы.

3. Ұлы географиялық ашулардың дәуiріне дипломатиясы.
СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (3 САҒАТ)
  1   2   3   4

Похожие:

ҚазтұтынуодағЫ iconҚазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық

ҚазтұтынуодағЫ iconҚазтұтынуодағы
Бірінші проректор – оқу-әдiстемелiк жұмыс бойынша проректоры, э.ғ. к., профессор Бугубаева Р. О
ҚазтұтынуодағЫ iconҚазтұтынуодағы
Жаңа технологиялар және аралық оқыту бойынша проректор, п.ғ. д., профессор Ибышев Е. С
ҚазтұтынуодағЫ iconҚазтұтынуодағы
Бірінші проректор – оқу-әдiстемелiк жұмыс бойынша проректоры, э.ғ. к., профессор Бугубаева Р. О
ҚазтұтынуодағЫ iconҚазтұтынуодағы
«Оқытушылар арасында оқу жүктемесін есепке алу және тарату» ақпараттық жүйесін құру
ҚазтұтынуодағЫ iconҚазтұтынуодағы
Жоғары оқу орынында ақпараттық жүйе құру. «Студенттер үлгерімін есепке алу» ішкі жүйесі
ҚазтұтынуодағЫ iconҚазтұтынуодағы
В0508 (050508) Есеп және аудит мамандығы бойынша кешенді мемлекеттік емтихан бағдарламасын құрастырушы э.ғ. к., ҚҚэу профессоры Мәдиева...
ҚазтұтынуодағЫ iconҚазтұтынуодағЫ
Бірінші проректор- оқу-әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
ҚазтұтынуодағЫ iconҚазтұтынуодағЫ
Бірінші проректор- оқу-әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
ҚазтұтынуодағЫ iconҚазтұтынуодағы
Бірінші проректор- оқу-әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница