Физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Тазабеков Сұлтанғали
Скачать 107.38 Kb.
НазваниеФизика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Тазабеков Сұлтанғали
Дата конвертации18.02.2013
Размер107.38 Kb.
ТипДокументы

 

 

 

Физика-математика

ғылымдарының кандидаты, доцент

Тазабеков Сұлтанғали 

 

 

Факультет

Жаратылыстану

Кафедра

Математика

Мамандығы

Математик

Телефоны

6-36-36 ішкі 1038

Жұмыс орнының мекен- жайы

Түркістан қаласы, Бекзат Саттарханов даңғылы, Университет қалашығы, Ректорат – 5 қабат

Электронды поштасы

tazabekov46@mail.ru

Ғылыми дәрежесі

Маман

ҚазҰУ мехмат 1971, математик,

математик-оқытушы

Магистр

-

Ғылым кандидаты

Физика-математика ғылымдарының кандидаты 1990ж.

Ғылым докторы

­-

Ғылыми атағы

Атағы

доцент

Ғылыми еңбектері

Лекция жинағы, оқу құралдары, оқу әдістемелік құралдары


1.Физиканың математикалық тендеулерінің есептерін шығаруға арналған нұсқау 1-ші бөлім Алматы, КазПТИ, 1980 ж. Баспа, 50дана

2.Физиканың математикалық тендеулерінің есептерін шығаруға арналған нұсқау

2-ші бөлім Алматы, КазПТИ, 1980 ж. Баспа, 5О дана

3.Сыртқы бөлім студенттеріне жоғары математика пәні бойынша мысалдар мен есептерді шығаруға арналган әдістемелік нұсқау. Жоғары оқу министрлігінің баспа жоспары бойынша ұсынылған. Алматы, 1982 ж., Баспа, 250 дана

4.Жоғары математидан өзіндік жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау

Жоғары білім бойынша республикалық оқу әдістемелік кабинеті. Алматы, 1988 ж., баспа, 150 дана

5. Методикалық нұсқау «Математикалық статистика» (қазақ тілінде).

ҚазПТИ филиалының әдістемелік кеңесі баспаға ұсынылған . Қаратау , 1992ж. Баспа 150 дана.

6.Математикалық санақнама пәніне арналған әдістемелік нұсқау (орыс тілінде).

Жоғарғы математика кафедрасының мәжілісінде бекітілген, баспаға ұсынылған. 18.09.93ж. Қаратау, ҚазПТИ филиалы. Баспа 150 дана.

7.Ықтималдықтар назариясынан есептер жинағы. Жоғарғы математика кафедрасының мәжілісінде бекітілген, 18.09.93ж. Қаратау, ҚазПТИ филиалы. Қолжазба 150 дана.

8.Жоғарғы математика электротехникалық мамандық үшін. Жоғарғы математика

кафедрасының мәжілісінде бекітілген, баспаға ұсынылған. 24.02.94ж. Қаратау, ҚазПТИ филиалы 1994ж. Баспа 150 дана.

9.Жоғары математикадан сырттай оқитын студенттер үшін методикалық нұсқау.

ҚР жоғарғы білім министрлігінің ғылыми әдістемелік кеңесі баспаға ұсынған. Алматы, ҚазПТИ 1994ж. Баспа 100 дана.

10.Математикалық статистика пәнінен типтік есептеу тапсырмаларын орындауға арналған әдітемелік нұсқау. ҚазПТИ филиалының әдістемелік кеңесі баспаға ұсынған. Қаратау, 1994ж. Баспа 150 дана.

11. Менеджмент ва бизнес асослари (дарслик). Тошкент, «МЕХНАТ»- 1997ж. 352 Б. Баспа: 5000 нұсқа.

12. Экономика математикалық, әдістер және модельдеулерден есептер жинағы.

Тошкент-«Туркестан»- 1998ж. 30 бет. Баспа: 150 нұсқа.

13.Экономикадағы болжау әдістерін жетілдіру (әдістемелік талқылану)

Тошкент-1998ж. 37 бет. Баспа: 300 нұсқа.

14. Математикалық статистика пәніне арналған әдістемелік нұсқаулар.

ХҚТУ. Түрістан 1997ж.

15.Уравнение математической физики ( методические уравнение к решению задач)

ХҚТУ, Түркістан 1991 ж.

16.Экономикалық математикалық модельдеу (типтік есептерді шешуге арналған әдістемелік нұсқау) ХҚТУ, Түркістан 1997ж.

17.Математикалық программалау (сызықтық программалау курсы есептері)

ХҚТУ, Түркістан 1998ж.

18.Экономикалық математикалық модельдеу (сыртқы бөлім студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау жене тапсырмалар) ХҚТ'У, Түркістан 1998ж.

19.Экономикалық мтематикалық модельдеу (сыртқы бөлім студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау және тапсырмалар, 2 бөлім) ХҚТУ, Түркістан 1998ж.

20.Методические указания к решению задач по функциональному анализу. ХҚТУ, Түркістан 2002ж.

21.Методические указания по математическому анализу. Раздел: «Теория пределов».

ХҚТУ, Түркістан 2003ж

22. Функционалдық анализдан электрондық окулық ХҚТУ, Түркістан 2004ж.

23.Математика. Электрондық оқулық ХҚТУ, Түркістан 2005ж.

Мақала, баяндамалар


1.Абсолюттік үзіліссіз функциялар жүйесі арқылы Фурье коэффициентгері

Жинақ: Қазақтың политехникалық инстутының профессор-оқытушыларының XVI ғылыми конференциясының баяндамалары мен хабарламаларының тезистері. 9-11 желтоқсан, 1982 ж. КазПТИ, Алматы, 1982 ж.

2.Х{Рп} системасы бойынша Фурье коэффициенттері Жинақ: Қазақтың политехникалық институтының профессор-оқытушыларының XVI ғылыми конференциясын ың баяндамалары мен хабарламаларының тезистері. 9-11 желтоқсан, 1982 ж. КазПТИ, Ал маты, 1982 ж.

3.Саптастыру теоремалары жене Хаара типтес жүйелеу мен ең жақсы жуықтау үшін әр түрлі метрикадағы теңсіздік Жинақ: «Функциялар теориясы және функционалдық анализдің қазіргі таңдағы өзекті мәселелері». Карағанды, 1984 ж

4.Коэффициенттері квазимонотонды болатын тригонометриялық Фурье қатары

NIССРО FА ВИНИТИ- де депонирған. Қазақстан ғылыми академиясының хабарлары журналы, физмат сериясы редакциялаған. N5255-6 88. 30.06.88 ж.

5.Лоренц .кеңістігінде саптастыру теоремалары және Хаара типтес жүйе бойынша полиномдармен ең жақсы жуықтау N1ССРО FА ВИНИТИ- де депонирған. Қазақстан ғылыми академиясының хабарлары журналы, физмат сериясы редакциялаған. N5254-6 88. 30.06.88

6.Хаара типтес жүйедегі Фурье қатарын турлендіру туралы

N 1ССРО FА ВИНИТИ-де депонирған. Қазақстан ғылыми академиясының хабарлары журналы, физмат сериясы редакциялаған. N6507-688. 17. 11. 88 ж.

7.Ьр, р>1 кеңістігіндегі фуикциялардың Хаара типтес жуйедегі Фурье коэффициенттері

Жинақ: «Функциялар теориясы жене функционалдық анализдің қазіргі таңдағы өзекті мәселелері». Карағанды, 1988 ж

8.Марцинкевич кеңістігіндегі Хаара типтес жүйе бойынша Ер (А,) кластары саптастыру

Журнал: «Қазақстан ҒА хабарлары» 1989 ж. N 12

9.Лоренц кеңістігіндегі енгізудің (саптасты рудың) жеткілікті шарттары.

Журнал: «Қазақстан ҒА хабарлары» физика-математика сериясы. 1989ж. N5 Қазақстан Ғылым акаде­миясының «Хабаршы» журналы

10. Lр(0,1) кеңістігіндегі функциялардың Фурье қатарын түрл ен д і ру

т урал ы «Жуықтау теориясы және функционалды кеңістіктерді енгізу» бойынша республикалық ғылыми конференциясының баяндамалар жинағы. Карағанды 1991 ж.

11.2103, 2105 мамандықтары бойынша жоғары матема­тика сабағында студенттердің өзіндік жұмысын жандандырудың кейбір мәселелері. Баяндамалар жинағы: «Мамандар даярлар және ғылыми зерттеулерді дамыту проблемалары». КазПТИ, 1991 ж.

12.Хаара типтес жүйедегі Фурье қатарын түрлендіру туралы.

Баяндамалар жинағы: мамандар даярлар және ғылыми зерттеулерді дамыту проблемалары». КазПТИ, 1991 ж.

13.Функционалдық кеңістіктегі функцияларды ең жақсы жуықтау.

Баяндамалар жинағы: «Мамандар даярлар және ғылыми зерттеулерді дамыту проблемалары». КазПТИ, 1991 ж.

14.Информатика саласындағы абберевиатуралар туралы

«Қазақ тілінің компьютерлік қоры» 1-шығуы, Қазақ технологиясының компьютерлік қоры, ҚР білім министрлігі «Қазақпрофтех контакт» ассоциясының еңбегі. Алматы-Шымкент,

1992 ж

15.Сырттай оқитын студенттердің өз бетінше жұмысына бағыт-бағдар берудің ерекшеліктері. Баяндамалар жинағы: «Жоғарғы мектептің әлеуметтік эконом икалық дамуының проблемалары» Алматы. ҚазПТИ, 1992ж.

16.Сыртқы бөлім студенттері үшін жоғары математиканың «Дифференциалдық тендеулер» бөлімі бойынша сабақ беруде теңділікті аттыру. Баяндамалар жинағы: «Жоғарғы мектептің әлеуметтік экономикалық дамуының проблемалары» Алматы, ҚазПТИ, 1992ж.

17.Сыртқы бөлім студенттеріне арналған математикалық статистикадан есептер шығару үшін әдістемелік нұсқау туралы. Баяндамалар жинағы: «Жоғарғы мектептің әлеуметтік экономикалық д аму ы ның п ро б л ем алары» Алматы, ҚазПТИ, 1992ж.

18.Математикалық санақнама пәні бойынша сабақ, берудің кейбір ерекшеліктері

Баяндамалар жинағы: «Жоғарғы білімінің проблемалары» Алматы, ҚазПТИ, 1993ж.

19.2105 мамандық студенттерінің фундаментальды және арнайы пәндер бойынша ғылыми әдістемелермен бірге олардың ғылыми шығармашылық ойлау қабілетін дамыту.

Баяндамалар жинағы: «Жоғарғы білімінің проблемалары» Алматы, ҚазПТИ, 1993ж.

20.Студенттердің өз бетінше жұмысына көмек ретінде «Аналитикалық геометрия», «Сызықтық алгебра» пәндеріне методикалық нұсқаулар. Баяндамалар жинағы: «Жоғарғы білімінің проблемалары» Алматы, ҚазПТИ, 1993ж.

21.Лоренц кеңістігіндегі функциялардың ең жақсы жуықтау және Фурье коэффициенттері.

ҚР-ның ғылыми конференциясының баяндамалар жинағы «Жуықтаулар теориясы және функционалдық кеңістіктерде салыстырулар». КР білім министр л ігі , Қарағанды 1 9 94ж .

22.Жалпы түрдегі Хаара жүйесінің Фурье қатарларын түрлендіру.

ҚР білім министрлігі: Қазақстан математиктерінің бірінші съезі (11-14 қыркүйек 1996ж) Шымкент, 1996ж.

23.Аймақ тұрғындарының тұрмыстық қызметтерде қажеттілігін талдау және болжау негіздерінің методологиясы Аймақтық экономика методология тәжрибе және проблемалар. 1-ші шығарылым, экономика факультетінің аспиранттары, оқытушылары және ізденушілерінің ғылыми еңбектері. ҚР білім министрлігі, Қ. А. Ясауи атындағы ХҚТУ, Алматы-Түрістан, Ғылым 1996ж.

24.Көп нұсқаулы тесттердің экономикалық тиімділігі. «Білім беру жүйесін жетілдіру мәселелері» Жоғарғы оқу орындарының аймақтық ғылыми конференциясының материалдары, 2 бөлім, 13-14 мамыр, 1997ж., Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ, «Сырдария» жоғарғы коледжі.

25.Определение функций полиномами Түркістанға - 1 500 жыл мерекелік халықаралық

конференция, 2001 ж. Түркістан

26.О коэффициентах Фурье по системе типа Хаара абсолютно непрерывной функции.

Халыкаралық конференция материалдары. II бөлім 2005ж. Түркістан

27.Об одной задачи сильного приближения рядами Фурье.

Халыкаралык конференция материалдары. II бөлім 2005 Түркістан
28.Алгоритмы адаптивной фильтрации в пространственно временой обработке сигналов в подвижных объектах. Вестник «МКТУ» №2 с 31-35 Түркістан 2007 г.

29.Алгоритмы преобразования Уолша в цифровых системах передачи данных.

Вестник «МКТУ» №2 с 7-12 Түркістан 2009 г.

Жүргізетін пәндері

1. Математикалық есептерді шешу практикумы

2. Математиканың енгізу кіріспесі

3. Арнайы курстар

4. Математикалық талдау

5. Элементар математиканың таңдамалы тараулары
Похожие:

Физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Тазабеков Сұлтанғали iconҚабдолова Жұлдыз Дуғалиқызы Мектеп директорының Оқу ісі жөніндегі орынбасары Бақытгүл Туғанбаева Хайдарқызы
Болатбекова Назгүл Жоламанқызы – педагогика ғылымдарының кандидаты, Яғалиева Бағдат Есенқызы 2011 жылы Физика – математика ғылымдарының...
Физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Тазабеков Сұлтанғали iconФизика-математика ғылымдарының кандидаты, профессор
В данной статье обоснование симплексного метода, построенного использованием модифицированного жорданова исключения, проводится путем...
Физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Тазабеков Сұлтанғали iconР. И. Смагулова экономика ғылымдарының кандидаты, доцент

Физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Тазабеков Сұлтанғали iconТехника ғылымдарының кандидаты, доцент Айтбаев Қобланбек

Физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Тазабеков Сұлтанғали iconТехника ғылымдарының кандидаты, доцент Альчинбаева Ойчагүл Зайнилқызы

Физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Тазабеков Сұлтанғали iconТехника ғылымдарының кандидаты, доцент Әсібеков Әкім Жамалайұлы

Физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Тазабеков Сұлтанғали iconХимия ғылымдарының кандидаты.,доцент Мамырбекова Айжан Көмекбайқызы
Фараби атындағы КазҰУ-нің д 14 01. 03 Диссертациялық Советінде Х.ғ. д., профессор Р. С. Вахидовтың және Х.ғ. к., доцент А. А. Старченконың...
Физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Тазабеков Сұлтанғали iconТарих ғылымдарының кандидаты, доцент
В статье рассматривается понятие категории любви в тюркском религиозном мировоззрении
Физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Тазабеков Сұлтанғали iconСиллабус (syllabus)
Омарханов Ауэзхан Омарханович, мед.ғылымдарының кандидаты доцент, педагогикалық жұмыс стажы 46 года
Физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Тазабеков Сұлтанғали iconФилология ғылымдарының кандидаты, доцент
В этой статье рассматриваются работы классика-писателя Сабита Муканова о абаеведении
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница