Жұмыстарды сатып алу туралы № Шарт Көкшетау қ. 2012 жыл
НазваниеЖұмыстарды сатып алу туралы № Шарт Көкшетау қ. 2012 жыл
страница1/3
Дата конвертации18.02.2013
Размер0.58 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3


Жұмыстарды сатып алу туралы № ________Шарт
Көкшетау қ. «__» ______ 2012 жыл
Бір тараптан 20.12.2011 ж. № 261-11 сенімхат негізінде әрекет етуші, «Қазпочта» АҚ Ақмола облыстық филиалының директоры Д.К. Рымжанов атынан, әрі қарай Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазпочта» АҚ, және ____________ негізінде әрекет етуші _________ атынан, әрі қарай Мердігер деп аталып, бірлесіп «Тараптар», ал жеке-жеке «Тарап» деп аталып, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ директорлар Кеңесінің Шешімімен бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамымен және меншіктік немесе сенімді басқару құқығымен тиісті дауыс беруші акциялардың (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайыздары «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ-на тікелей және жанама түрде жататын ұйымдармен тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу туралы ереженің (ары қарай – Ереже) 25.05.2012ж. №80 хаттама) 97 тармағына сәйкес және «__» _________ 2012 жылы өткізілген баға ұсыныстарды сұрау салу тәсілімен _____________ сатып алу қорытындысы туралы №__ хаттама негізінде осы шартқа(бұдан әрі – Шарт) төмендегілер туралы келісімге келіп, қол қойды:
1. Келісім-шарттың мәні

1.1. «Тапсырыс беруші» тапсырады және төлейді, ал Мердігер өзіне ____________жұмыстарын орындау бойынша міндеттерді қабылдайды.

1.2. Сметалық-жоба құжаттамасы (жұмыс жобасы, смета құжаттамасы), техникалық тапсырма, жұмыстың орындалу кестесі осы келісім-шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3. Мердігер Қазақстан Республикасында әрекет ететін заңнамаға, құрылыстық нормалары мен тәртіптеріне сәйкес, Келісім-шарттың мәнінен шыққан барлық қабылданған міндеттерді орындайды.

2. Жұмыстың бағасы

2.1. Келісім-шарт бойынша орындалатын жұмыстың ортақ бағасы ҚҚС есебімен және өзіне барлық салықтарды қосады, баж салығы және ҚР заңнамасымен қаралған басқа да міндетті төлемдер және жинақтар, жұмыс күшінің барлық бағасы, материалдар, инженерлік құрал-жабдықтар, құрал-саймандар, су, жылу, электркүші, көліктік шығындар, құрылыстық машиналар және механизмдер және басқа да қызметтер (жұмыстар), яғни жұмыстың процессінде және аяқталуы үшін қажеттілер _____________теңгеңі құрайды. Жұмыстың ортақ бағасы осы Келісім-шарттың барлық әрекет ету кезеңінде өзгеріссіз қалады және ұлғаю жағына жатпайды.

2.2 Төлем түрі – есепшот арқылы, Мердігердің шотына аударылу жолымен есептелінеді.

2.3 Жұмыстың жалпы бағасы тек қана Шарттың 2.4 тармағындағы қарастырылған жағдайларды ескермегенде, Шарттың 2.1 тармағында қарастырылғанай өзгертілмейді.

2.4 Шарт бойынша Жұмыстың жалпы бағасы келесідей жағдайларда өзгіртеледі.

2.4.1 екі тараптың келісімімен жұмыс бағасы және оған сәйке Шарт бағасы азайғанда, егер де Шартты орындау барысында сатып алынатын ұқсас жұмыста бағасы өзгергенде.

2.4.2 Шарт бағасы ұлғайғанда немесе азайғанда, онымен қоса мемлекеттік сараптамадан өткен, жобалық- сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілген болса және белгіленген тәртіпте Тапсырушымен қосымша ақша болу шешімі қабылданып, Шарттың орындалу мерзімі өзгергенде.

2.4.3 Шарт бағасы ұлғайғанда немесе азайғанда, осы Шартың 2.4.2 тармақшасында белгіленген жағдайларды ескермегенде, сатып алынатын Жұмыстардың көлеміне қажеттілік төмендегенде немесе негізді ұлғайғанға байланысты, онымен қоса сатып алу жоспарында аталған жұмыстарды сатып алу үшін баға өзгермей, Шарттың орындалу мерзімі өзгергенде.

2.4.4 Шарт бағасы ұлғайғанда немесе азайғанда, Жұмыстың салық, кеден және басқа да салалардың заңнамалық өзгерістерінен келесі жылға жылдарда аяқталу мерзімі ұзартылғанда, онымен қоса мемлекеттік сараптамадан өткен жобалық –сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілген жағдайда жыл бойынша қаржыландыру өзгергенде.

2.4.5 Сатып алу жоспарында қарастырылған Жұмысты сатып алу үшін сомма шегінде ҚР заңнамасында белгіленген , төлем тариф, алым, баға өзгеруіне байланысты Шарт бағасы ұлғайғанда немесе азайғанда.

3. Есеп айырысу тәртібі

3.1 Тапсырыс беруші нақты көрсетілген жұмыстар үшін төлейді және орын бойынша тапсырыс беруге Жұмыстар мазмұны туралы ақпаратты жеткізу үшін, 2 жақпен атқарылған жұмыс актісіне шот фактураны көрсету негізінде қол қойылған күннен кейін 2В нысаны бойынша орындалған жұмысты қабылдау Актісі және 3 КС нысаны бойынша атқарылған жұмыстар бағасы мен шығындары туралы анықтама негізінде 30 (отыз) банк күні ішінде Мердігердің банк шотына аудару арқылы төлейді.

3.2. Мердігерге шот-фактураны ұсынғаннан кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушінің есептік шотына Жұмыс бағасының ортақ соммасынан 0,5% (нөл бүтін оннан бес пайыз) мөлшерінде Мердігер Келісім-шарт бойынша жұмыстардың орындалуына байланысты (электркүші, шаруашылық-ішетін су және ағынды су) Тапсырыс берушінің барлық шығындарының орнын толтырады.

3.3. «Тараптар» арасындағы барлық есеп айырулар Келісім-шарт бойынша теңге арқылы жүргізіледі.

3.4. Объект бойынша смета құжаттарын Тапсырыс беруші бекіткеннен кейін жұмыстың қымбаттау мүмкіндігін Мердігер өз мойнына алады.

3.5 Мердігердің төлем шотты, шот фактураны, №2В нысаны бойынша атқарылған жұмыс Актісін және №3 КС нысаны бойынша атқарылған жұмыс бағасы мен шығыны туралы анықтаманы ұсынбауы немесе уақытылы ұсынбауы тапсырыс берушіні жауакершіліктен босатады

3.6. Төлем бойынша міндеттерді орындау күні Тапсырыс берушінің есептеу шотынан ақшаның шығу күні болып саналады.

4. Жұмыстың орындалу мерзімі

4.1 Осы Келісім-шарт бойынша жұмыстар орындалуының бастапқы күні - Тараптар Объектіні қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күні болып саналады. Осының барысында, Объектіде Жұмысты бастауға облыстың архитектура және қалақұрлысы уәкілетті мемелекеттік органның шешімін алған сәттен 1 (бір) жұмыс күнінің ішінде «Тараптар» Объектіні қабылдап-тапсыру актісіне қол қояды.

4.2 Жұмысты орындау мерзімі Тараптармен Объектіні қабылдап-тапсыру актісіне Тараптармен № 1 косымшасында белгіленген.

4.3 Жұмысты аяқтау күн Тараптармен жұмыс комиссиясының актісіне, №2 нысан бойынша Жұмыстарды қабылдап-тапсыру актісіне, №3 кс нысан бойынша Жұмыстың орындалу бағасы туралы анықтамаға қол қойған күн болып саналады.

4.4«Тапсырыс беруші» Жұмыстың орындалу мерзімін ұзартады, егер:

1) Тосын-оқиға жағдайы орын алса;

2) «Тапсырыс берушіге» жазбаша түріндегі ұсыныспен, жоспарланған жұмыстың бұзылуында, Жұмысты орындау үшін қосымша уақыттың талап етуімен;

3) «Тапсырыс беруші» «Мердігерге» Жұмыстың орындалуын тоқтатуға жарлық берсе. Жұмыстың тоқтатылу уақыты «Тапсырыс берушімен» мақұлданады, Келісім-шарттың 5.2 тарауында көрсетілген.

4.5 «Мердігер» Жұмыстың барысын баяулататын жағдай туса немесе Жұмысты жалғастыруға мүмкіндік бермесе, ол туралы «Тапсырыс берушіге» 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде дереу жазбаша хабарлайды.

5. «Тараптардың» құқықтары және міндеттері

5.1. «Мердігер» міндеттенеді:

5.1.1 «Тапсырыс берушіден» Объектіні және қабылдап-тапсыру актісі бойынша барлық құжаттарды қабылдап, осы Келісім-шарттың 4.2. тарауында көрсетілген Жұмысты орындауға уақытында кіріседі;

5.1.2. «Тапсырыс берушінің» талаптарымен және Қазақстан Республикасында әрекет ететін техникалық нормативтерге сәйкес жұмысты орындайды.

5.1.3. Осы Келісім-шарттың 4.2 тарауында көрсетілген, қажетті жоғарысапалы құрлыстық материалдарды пайдаланумен, өз күшімен және тәуекелімен, осы келісім-шарттың шарттарына және ұсынылғын тендерлік тапсырыстарға сәйкес, Жұмысты мерзімінде және сапалы орындайды.

5.1.4 Қолданатын материалдардың үлгілерін келісу үшін «Тапсырыс берушіге» ұсынады. Жұмысты орындау барысында тек қана сертификатталған материалдарды және құралдырды қолдану.

5.1.5 «Тапсырыс берушінің» талабы бойынша құжаттарды, сапа куәлігін және қолдану материалдарының және құрал-жабдықтардың шыққан жерін (Қазақстан Республикасында әрекет ететін техникалық шарттарға, мемелекеттік стандарттарға сәйкесті) ұсыну.

5.1.6 Жұмыс орнына жұмысты орындау үшін қажетті құрлыс материалдарын, конструкцияларды, бөлшектерді, жиынтық өнімдерді, құрал-жабдықтарды және құрлыс техникаларын өзінің күшімен, өз тәуекелімен және шотымен жеткізуді қамтамасыз етеді.

5.1.7. Жұмысты орындау барысында міндетті түрде техника қауіпсіздігін және еңбекті қорғау тәртібін, қоршаған ортаны қорғау, өрт қауіпсіздігі бойынша іс-шараларды сақтау және орындалуын қамтамасыз ету.

5.1.8 Объектін аумағын тазалықта ұстау, барлық құрлыстық қоқыстарды жою және Объектіні шұғыл түрде жөнге келтіру. Құрлыстық қоқысты жинауға арналған орынға апару және жұмыс аяқталғаннан кейін өзбетімен және өз шотынан құрлыстық материалдарды шығарады.

5.1.9 Жұмыстың аяқталуы бойынша 2 (екі) күннің ішінде «Тапсырыс берушіге» Жұмыстың аяқталғаны және Жұмысты «Тапсырыс берушіге» №2 нысан бойынша Жұмыстың орындалуын қабылдап-тапсыру актісі бойынша Жұмысты тапсыру, осының барысында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жазылған №3-кс нысан бойынша Жұмыстың орындалу бағасы және төлем шоты туралы анықтаманы ұсыну туралы жазбаша хабарламаны жібереді.

5.1.10 Жұмысты қабылдау бойынша «Тапсырыс берушінің» жұмыс комиссиясына қатысу үшін сенімхат бойынша өзінің уәкілетті өкілін тағайындау, Жұмысты қабылдау барысында кемшліктер/ақаулардың шығу актісіне қол қою құқығымен.

5.1.11 Келісім-шарт бойынша Жұмыс аяқталғаннан кейін «Тапсырыс берушіге» Объектіні және барлық техникалық құжаттарды, Жұмыстың орындалуына қатысты және қолданған материалдарды 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде беру.

5.1.12 «Тапсырыс берушіге» ұсынған жағдайда орындалған Жұмыстың ескертпелері, жұмыста шыққан кемшіліктер/ақаулар, «Тапсырыс беруші» белгілеген мерзімде және оларды өз шотымен жояды.

5.1.13. «Мердігердің» бас тартуына байланысты, немесе Жұмыстың кемшіліктерін/ақауларын жою туралы «Тапсырыс берушінің» талаптарына жауап қайтармаса, Келісім-шарт бойынша «Тапсырыс берушіге» барлық шығындарды төлейді.

5.1.14. Орындалған жұмыстың қорғалуын және барлық материалдарды, құрал-жабдықтарды, қорларды және жұмысқа байланысты басқа да бағыттарды, барлық зиян түрлерін, бүлінгендерді, жойылғандарды, жаңбырға байланысты, су тасқындарымен, аязбен, өртпен, ұрлықпен және басқа да себептермен, Тапсырыс берушіге объектіні берген сәтке дейін қамтамасыз етеді.

5.1.15. Өз жұмысын өндіру барысында басқа да жұмыстардың қорғалуын қамтамасыз етеді, сонымен қатар жекеменшік объектілерді, «Тапсырыс берушіге» меншікті, және оған меншікті қандай да болмасын сыртқы бүлінулер немесе басқа да себептерді қоса (бірақ, онымен шектелмесе) материалдар, құрал-жабдықтар және басқа да қозғалмалы және қозғалмайтын мүліктер. 5.1.10., 5.1.11. т. т. орындауға байланысты «Мердігермен» жіберілген барлық шығындар «Тапсырыс беруші» тарапынан қосымша орнын толтыруға жатпайды;

5.1.16 5.1.14. 5.1.10., 5.1.11. т. т. бұзған жағдайда «Мердігер» және/немесе «Субмердігер» жұмысшыларының немқұрайлығы нәтижесінде материалдық зиян келтірген соммасын «Тапсырыс берушіге» төлейді;

5.1.17 Барлық мүмкіндіктерді және білімін қолданып, жұмыс барысын бағыттап және бақылау;

5.1.18 Жұмыстың орындалу сапасы және жүйелігі, техникалығы, әдістемелік құралы үшін бақылауды іске асыру және толық жауапкершілікті алады, сонымен қатар осы Келісім-шарт бойынша барлық жұмысты үйлестіреді.

5.1.19. «Тапсырыс беруші» алдында өз жұмысшыларының, субмердігерлердің және субмердігерлердің сенімді тұлғалары жіберген және әрекеті үшін жауапкершілікті өзіне алады, сонымен қатар басқа да тұлғалардың, Келісім-шарт көлеміндегі орындалған бөлшек жұмыстар, «Мердігермен» келісім-шарттың негізінде;

5.1.20. Осы Келісім-шарт бойынша Жұмысты орындау барысында алған немес оған қойылған (оның жұмысшысына) белгілі болған (почта-банктік қызметтерге қатысты ақпарат) және маслихатты ақпаратты, коммерциялық құпияны сақтауын қамтамасыз ету;

5.1.21. почта-банктік қызмет бойынша ақпаратты, заңмен қорғалатын коммерциялық құпияны жариялаған жағдайда, Қазақстан Республикасында қаралған заң әрекеттерімен жауапкершілікті тартады;

5.1.22. Тапсырыс берушінің техникалық қадағалуымен және сәулеттендіру және қалақұрлыс ісі бойынша мемлекеттік органның уәкілетті тұлғаларымен көрсетілген кемшіліктерді Тараптармен келісілген мерзімде жою;

5.1.23. Жұмыс комиссиясының аяқтауға қол қойғанан кейін Тапсырыс берушіге объектінің құрылысы бойынша техникалық-орындалу құжаттарын ұсынады.

5.1.24. Объектіні жұмыс және мемлекеттік қабылдау комиссиясымен (қабылдау комиссиясы) қабылдау барысында шыққан кемшіліктер мен ақаулықтарды жұмыс және мемлекеттік қабылдау комиссиясының (қабылдау комиссиясы) белгілеген мерзімінде өтеусіз жою;

5.1.25. Осы келісім-шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда объектіні кансервациялауды қамтамасыз ету;

5.2. «Мердігер» құқықты:

5.2.1. Келісім-шарттың шарттарын «Тапсырыс берушіге» жататынды талап етуге;

5.2.2. Мерзімінен бұрын Жұмысты тапсыру;

5.2.3. «Тапсырыс берушіден» Жұмысты орындау үшін қажетті көлем құжаттарын, ақпаратты алу;

5.2.4. Келісім-шарт бойынша субмердігермен Жұмыс бөліктерін орындауды тапсыру. Осының барысында субмердігермен орындалатын жұмыстың көлемі Келісім-шарт бойынша 2/3 ортақ жұмыс көлемінен аспауы қажет.

5.3. «Тапсырыс беруші» міндеттенеді:

5.3.1. Жұмысты орындау үшін қажетті құжаттарды және Жұмыстың өндірілуі үшін Оъектіні «Мердігерге» беру.

5.3.2. Жұмыстың сапасына тезникалық қадағалауды іске асыру және техникалық құжаттаманы келісу үшін жауапты тұлғаны тағайындау;

5.3.3. Жұмыстың аяқталуы бойынша, Жұмыстың аяқталу туралы хабарламаға сәйкесті «Мердігерден» алғаннан кейін, 10 ( он) күнтізбелік күннің ішінде орындалған жұмысты қабылдау бойынша Жұмыс комиссиясын құру.

5.3.4. Жұмыс комиссия шешімінің негізінде ескертулердің болмауы барысында: Жұмыс комиссиясының актісі бойынша «Мердігерден» орындалған Жұмысты қабылдау, №2В нысаны бойынша орындалған Жұмысты қабылдап-тапсыру актісі, №3-кс нысаны бойынша орындалған Жұмыс бағасының анықтамасына қол қою, немесе 10 (он) жұмыс күнінің ішінде Жұмысты қабылдаудағы дәлелденген бас тартуларды бағыттау.

5.3.5. Осы Келісім-шартта қаралған мерзімде және жағдайда Жұмыстың орындалуын төлеу.

5.4. «Тапсырыс беруші» құқықты:

5.4.1. Келісім-шарттың шарттарын «Мердігерге» жататынды талап етуге;

5.4.2. Жұмыстың орындалу сапасын, олардың орындалу мерзімін сақтау (кесте), Мердігермен ұсынылған материалдардың сапасын қадағалауды іске асыру;

5.4.3. Ыңғайлы уақытта Оъектіге бару және Жұмыстың орындалу барысын тексеру, қолданылған материалдардың сапасы бойынша ҚР әрекет ететін нормативтік құқықтық актілер, «Тапсырыс берушінің» талаптарын бұзған жағдайда Жұмысты тоқтату қажет. «Мердігерден» қолданылған материалдардың сапасын куәландыратын құжаттарды ұсынуын талап ету.

5.4.4. Мердігердің келісімі бойынша Жұмыстың орындалу кестесіне толықтырулар мен өзгерістерді енгізу;

5.4.5. «Мердігерден» орындалған жұмыстан бас тарту, «Медігерден» Жұмыстың аяқталуы туралы жазбаша хабарламаны алғаннан кейін 10 (он) жұмыс күнінің ішінде «Мердігерге» дәлелденген бастартуды бағыттау.

5.4.6. Егер «Мердігер» 20 (жиырма) жұмыс күнінің ішінде «Тапсырыс берушінің» кінәсінен есем, осы Келісім-шарттың 5.1 тарамағына сәйкес Жұмысқа керіспеген жағдайда осы Келісім-шарттан бір жақтық тәртіппен бас тартады.

5.4.7. Жұмыстың орындалуындағы қатынасында құралдардың, материалдардың сынауын жүргізу, ақаулардың болмауы Жұмыстың орындалуын тексеру.

5.4.8. Мердігерден қолданылған материалдардың сапасын куәландыратын құжаттарды ұсынуын талап ету;

5.4.9.«Мердігердің», «Субмердігердің» және олардың жұмысшыларының кінәсі бойынша пайда болған материалдық зиандардың орнын толтыруға;

5.4.10. Мердігерді 15 (он бес) күнтізбелік күн мерзімінен кешіктірмей жазбаша хабарландырып ұсынылған бұзылу күніне дейін бір жақтық тәртіппен келісім-шартты бұзу;

5.4.11. Мердігерге жобалық-смета құжаттарында қаралмаған қосымша Жұмыстарды міндеттеу, бағасын келісім-шарттың ортақ соммасының 5 %-нан асырмау, осының барыснда Мердігер Тапсырыс берушіден осындай қосымша жұмыстың төлемін талап етуге құқылы.

5.4.12. Шартпен бас тартұға және жеткізүші тауардағы Қазақстандық үлестің құрамы бойынша дұрыс ақпарат ұсынбаған жағдайда шығынды қайтаруды талап етуге.

6. Мердігердің жұмысшылары

6.1. Мердігер) облыстық тәжірибеге және біліміне сәйкес тек қажетті біліктілігімен техникалық жұмысшыларды жалдауға міндетті (немесе жалдауды қамтамасыз ету).

6.2. Тапсырыс берушіге Мердігердің персоналымен келтірілген бұзушылық, материалдық зияндығы үшін, Мердігер жауапкершілікті тартады, еңбек тәртібі, ішкі объекті тәртібі, жұмысқа алкогольді немесе басқа да мас жағдайында келсе.

7. Жұмысты тоқтату

7.1. Тапсырыс беруші әр уақытта дәлелдемені көрсетіп Мердігердің барлық жұмысты немесе Жұмыс бөлігін тоқтатуға құқықты. Осының барысында тоқтатылған жұмыс 10 (он) жұмыс күніне ұзартылады.

7.2. Егер Мердігер жұмысты орындау бойынша өз міндеттерін орындамаса, келісілген құжаттардың талаптары бұзылуымен орындалса, сонымен қатар, егер мердігер Келісім-шарттың шарттарына сәйкес жұмысты аяқтауға қабілеті жетпесе. Тапсырыс беруші жазбаша бұзумен жұмысты толық немесе оның бөлігін тоқтатуға құқылы. Тоқтату себебін жойғанға дейін.

8. Орындалған жұмыстың қабылдап-тапсыру тәртібі

8.1. «Мердігер» барлық Жұмысты аяқтағаннан кейін, Келісім-шартта келісілген Жұмыстың аяқталу туралы Жұмыстың факталық аяқталу күнінен 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде «Тапсырыс берушіге» хабарлама бағыттайды. «Тапсырыс беруші» онкүндік мерзімде келісім-шарттың шарттарына сәйкес аяқталған жұмысты бағалау бойынша Жұмыс комиссиясын тағайындайды.

8.2. «Тапсырыс берушінің» Жұмыс комиссиясы «Мердігердің» сенімдігі бойынша уәкілетті өкілінің қатысуымен орындалған Жұмыстың қабылдауын жүргізеді.

8.3. Жұмыс комиссиясы кемшіліктердің/ақаулардың тізімін актілейді және құрайды, «Тапсырыс беруші» «Мердігерге» жазбаша хабарлама оларды жою мерзімін көрсетеді. Барлық кемшіліктерді және ақауларды жою нәтижесі орындалған Жұмысты қабылдап-тапсыру актісінде қосымша рәсімделеді.

8.4. «Мердігер» хабарламаны алғаннан кейін шыққан кемшіліктерді және ақауларды «Тапсырыс берушінің» хабарламасында көрсетілген уақыт кезеңінде жояды.

8.5. Тараптармен жұмыс комиссиясының актісіне қол қойғаннан кейін, №2В нысаны бойынша орындалған Жұмысты қабылдап-тапсыру актісі, №3-кс нысаны бойынша орындалған Жұмыс бағасының туралы анықтамалар, Тапсырыс беруші Қабылдау комиссиясына пайдалануға Оъектіні тапсыруды ұйымдастырады (мемлекеттік қабылдау комиссиясы), қажетті мемлекеттік қызмет өкілдерінің қатысуын қамтамасыз етеді.

9. Тараптардың міндеттері

9.1. Осы Келісім-шартта бекітілген басқа да міндеттердің орындау мерзімінің сақталмағаны үшін, Мердігер Тапсырыс берушіге әр кешіктірген күн үшін келісім-шарттың ортақ соммасынан 0,03% (нөл бүтін жүзден үш пайыз) көлемінде өсім төлейді, бірақ 10% (он пайыздан) аспауы қажет, келісім-шарттың ортақ соммасынан.

9.2 Егер мердігердің кінәсі бойынша Шарт бұзылған жағдайда Мердігер Тапсырыс берушіге Жұмыстың жалпы бағасынан 10 % (он пайыз) мөлшерінде айыппұл төлейді.

9.3. Мердігер барлық тәуекел үшін, Тапсырыс берушінің мүлігіне зиян келтіруіне байланысты, мүлікке, жұмысшылардың денсаулығы және өмірі үшін жауапкершілікті алады, сонымен қатар осы келісім-шартты орындау барысында үшінші тұлғаға.

9.4 Тапсырыс беруші осы келісім-шарт бойынша орындалған Жұмыстың фактасы үшін өсім және айыппұл соммасынан Мердігерге төленетін соммадан акцептсіз тәртіппен ұстап қалуға құқылы.

9.5 Егер мердігер Тапсырыс беруші немесе Шарпен белгіленген осы Шарттың 5.1.24 тармағына сәйкес ақпаратты уақытылы ұсынбаған жағдайда Тапсырыс беруші әр ұсынылмаған ақпарат пен есептілік үшін Шарттың 0,1 (нөл бүтін оннан бір пайыз) айппұл төлеуді талап етуге құқылы.

9.6. Егер осы Шарттың №___ Қосымшасында белгіленген нысан бойынша орын үлес пайдасы аз болған жағдайда, Тапсырыс беруші Мердігерден 5% (бес пайыз) көлемінде айыппұл және де 1% (бір пайыз) әр бір орындалмаған орын үлес үшін талап етуге немесе Шартты бұзуға құқылы.

9.7. Егер Мәрдігер ақпаратты Шарттың 3.3 тармағына сәйкес толық ұсынбаған жағдайда, тапсырыс беруші Жұмыстың жалпы бағасынан 10% (он пайыз) мөлшерінде соңғы төлемді төлеуге құқылы және әр бір уақытылы ұсынылмаған ақпарат пен есепке шарттың 0,1% (нөль бүтін оннан бір) көлемінде айыппұл төлеуді талап етуге.

9.8 Осы Шарт бойынша өсім мен айыппұлды төлеу, міндеттерді орындау барысында жіберілген бұзушылықтарды жоюға немесе міндеттерін орындаудан Тараптарды босатпайды.

9.9. Орындаушыдан шығын соммасы үстінен өсім және айыппұл төленеді, келісім-шарттың орындалуын қамтамасыз ету.

9.10. Осы келісім-шартпен қаралмаған басқа да жағдайларды, осы Келісім-шарт бойынша Тараптармен орындалуға жататын міндеттерді неге орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады.

9.11. «Мердігер» Жұмысты өндіру барысында техникалық қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шараны және еңбектің қорғалуын сақтау үшін толық жауапкершілікті тартады.

9.12. «Мердігер» «Тапсырыс берушінің» алдында өз жұмысшыларының, субмердігерлердің және сенімді тұлғалардың, сонымен қатар Келісім-шарт көлемінде Жұмыс бөліктерін орындайтын басқа да тұлғалардың жіберген қателіктері және әрекеттері үшін толық мүліктік жауапкершілікті тартады, «Мердігермен» келісім-шарт негізінде.

9.13. «Тапсырыс беруші» «Мердігер» жұмысының қандай да болсын бүлдіргендері немесе қандай да болсын зияны үшін жауапкершілікті мойнына алмайды олардың толық бітуіне және қабылдануына дейін, және «Мердігер» «Тапсырыс беруші» тарапының қосымша төлемінсіз барлық зияндардың, бүлінгендің және басқа да ақаулардың дұрысталуын іске асырады.

10. Кепілдіктер

10.1. «Мердігер» Жұмыстың орындалуын Объектіге, «Тапсырыс берушінің» жұмысшыларына немесе Объектіде орналасқан құрал-жабдыққа өз артынан зиянкестігін тигізбеуіне кепілдік береді, Жұмыстың басталу кезеңінде қалай және оның аяқталу солай.

10.2. «Мердігер» «Тапсырыс берушіге» Жұмысты орындауға байланысты қолданылатын материалдар және құрал-жабдықтар Қазақстан Республикасында әрекет ететін техникалық жағдайларға, мемлекеттік стандарттарға және «Тапсырыс берушінің» талаптарына және технкалық егжей-тегжейіне сәйкес және сапасына тиісті екеніне кепілдік береді.

10.3. Орындалған Жұмыстың кепілдік мерзімі 3 (үш) жыл мерзімімен бекітіледі Тапсырыс берушімен объектіні пайдалануға қабылдау күнінен.

10.4. «Тапсырыс беруші» «Мердігерге» жазбаша түрде ұсынылған кепілдікке байланысты барлық шағымдар туралы хабарландырады. Келісім-шарттағы 10.3 тармағында бекітілген кепілдік мерзімінің ішінде, Объектіні пайдалану нәтижесінде шыққан Жұмыстың ақауларын/кемшіліктерін «Тапсырыс берушінің» белгілеген мерзімінде «Медігер» «Тпасырыс берушінің» бірінші талабы бойынша жоюға міндеттенеді.

10.5. Егер «Мердігер» хабарламаны алып, «Тапсырыс беруші» талабының мерзімінде ақауларды/кемшіліктерді дұрыстамаса, «Тапсырыс беруші» «Мердігердің» шотынан ақауларды/кемшіліктерді дұрыстау бойынша қажетті шараларды және санкцияларды қолдануы мүмкін.

11. Күрмеуі қиын жағдайлар

11.1. Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерін толық немесе жарым-жартылай орындалуына жауапкершіліктен босатылады, егер сол төтенше сипаттағы жағдайлардың нәтижесінде, осы келісімді жасағаннан кейін пайда болған дүлей күштердің /форс-мажор/салдарынан орындалмаса. Мұндай жағдайлар: жер сілкінісі және басқа да табиғи құбылыстар, соғыстар, әскери әрекеттер, азаматтық тәртіп бұзулар, саботаждар, және де мемлекет мүшелерінің және басқару, егер бұл жағдайлар Шартқа орындауға әрекет әкелсе. /Күрмеуі қиын жағдайлар/.

11.2. Егер еңсерілмеген күштер міндеттемелерінің орындалуына кедерге келтіретін жағдайда, тарап, кедергінің басталуынан бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде келесі тарапты жазбаша түрде хабардар етуге міндет /тәуелді шығу жағдайлары/ ҚР өкілетті және жетік мүшелерімен мәліметтер жағдай міндетті растау болу керек.

11.3. Күрмеуі қиын жағдайлар туғанда Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімін күрмеуі қиын жағдайлардың созылу мерзіміне байланысты созады.

11.4. Күрмеуі қиын жағдайлар 30 (отыз) күн және күнтізбеліктен көп күндері болса, Шартын мезгілін бұзса, Тапсырыс беруші хатпен Шарттың тоқталуын растайды. Мердігер ескерту хатын алған соң жұмыстарды тоқтатады. Алдындағы орындаған жұмыстарына Тапсырушы Мердігерге бүкіл төлемақысын жасайды.

12. Құпиялылық

12.1. Қазырғы Шарт орындалғанға дейін, Тараптар әрбір оқиға құпиялдарды аша өздеріне мәлімет алады.

12.2 ҚР заңы бойынша құпия мәлімет ашылуы мүмкін.

13. Шартты бұзу

13.1.Тапсырыс беруші және Мердігер мезгілге келгенше дейін Шарты бұзуға мүмкіндігі бар, егер басқа Тараптармен Шартың манызды нұсқаулары бұзылған.

13.2. Шек сапамалапы өзіне Шарт жағдайын қосады.

13.2.1. Тапсырыс беруші Шартты бұзуы мүмкін ,егер Мердігер жұмыстың мезгілін бұзып, әлде жұмыстарды өте ақырын орындаулы, орындау мезгіліне мүмкін емес.

13.2.2. Мердігер жұмыстарын 20 күнтізбе күнге дейін тоқтатса, Тапсыру берушінің санкциясы болған емес.

13.2.3. Тапсырыс беруші ңұсқау ағым дәлел мезгілінде, Медігер ақауларды істемесе.

13.2.4. ҚР талап нормативтік акті, Мердігер ереже өндіріс жұмыстарымен бас тартса.

13.3. Егер Шарт бұзылса, Мердігер Жұмысты тоқтату керек, Жұмыс участкесін консервациясын жасау керек, нұсқау бойынша Тапсырыс беруші тапсыру.

13.4. Егер Мердігер манызды сылтаумен Шартты бұза, Тапсырыс беруші Мердігерге факт бойы орындаған жұмысқа төлейді, бірақ Тапсырыс беруші Мердігерден ұстаған шығында ұстап қалады, жаңа Мердігерді тандауға. Егерде, шарттың бұзылуына байланысты, Тапсырыс беруші шығындарының жалпы сомасы медігершіге тиесілі жалпы соммасынан артық болса,. онда айырмашылығын Медігерші қарыз ретінде Тапсырыс берушіге төлейді.

13.5.Мердігерге ескерту хатты жіберіп, Шарт әрі қарай орындалмаса, Тапсырыс беруші Шартты бұзу мүмкін. Бұл оқиғада Тапсырыс беруші фактпен орындалған жұмысқа төлемін төлейді. Бұндай жағдайда Шарт күшін жояды. Мердігердің факт бойынша шығымдарын төлеуін құқығы бар, Шарт бұзылған күнге дейін.

13.6 Шарттан бір жақты тәртіпте бас тартуға және Жеткізуші жұмыстағы Қазақстандық үлестің құрамы бойынша дұрыс ақпарат ұсынбаған жағдайда шығынды қайтаруды талап етуге.

14. Даулардың шешілу тәртібі

14.1. Келісім-шартты орындау процессінде пайда болған даулар, «Тараптардың» келіссөздер жүргіз жолымен реттеледі.

14.2. Шағымды қарау мерзімінің шегі шағымды алған күннен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күнді құрайды.

14.3. «Тараптар» арасындағы келіссөздер жолымен шешілуге мүмкігдігі болмаған жағдайда, олар ҚР заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешілуге жатады.

15. Басқа да жағдайлар

15.1. Хат келісімі бойынша Тараптар, Шартты үшінші жаққа өз құғын және міндетін беруге құқысы жоқ..

15.2.Тапсырыс беруші рұқсат болмаса Шартты үшінші жаққа беруге болмайды, бірақ Мердігер 2/3 барлық көлем жұмысына «Субмердігермен» келісім Шарт жасауға болады. Тапсырыс беруші және Мердігер аралығында «Субмердігердің» болғаны Шарттың жағдайы алмастырылмайды. «Субмердігердің» болғаны жұмыс участкесінде Мердігер және Субмердігер жұмыстары үйлесу керек.

15.3. Барлық қосымшылар, өзгерістер және үстеме заң күші бар, бірақ бұл жағдайда Шарт оқиғаның бөлігі, олар хат түрінде құрастыру, екі жақтан қол қойып және мөр қою керек.

15.4. Тараптармен қол қойғанан күнінен бастап күшке кіреді және Шарттың міндетті түрде Тараптармен толық орындалғанша іс істейді.

15.5. Тараптар қазіргі Шарттың ретке келтірілмеген сұрақтарды ҚР заңымен іс істеу болады.

15.6. Шарт 2 дана құрастырылады қазақша және дана орыс тілінде, бірдей заң күші бар, оның 1 данасы екі тілде Мердігерде, 1 дана Тапсырыс берушіде. Шарт әр-түрлі оқылса, орыс тіліңдегі Шартпен меңгеруге болады.

17. Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері мен қолдары

Тапсырыс беруші: «Қазпочта» АҚ АОФ

020000, Көкшетау қ., Абай көшесі 108

СТН 032 600 210 652

ИИК KZ88563С331100000030

БИК KPST KZ KA

КБЕ 16

Байланыс телефон: +7 (7162) 25-48-68

факс: +7 (7162) 25-73-98
Директор _______________ Д.К. Рымжанов
М.О.


Мердігер:

____ _______________

М.О.
Договор о закупках работ № _______________________
г. Кокшетау «__» _____ 2012 года
АО «Казпочта», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Акмолинского областного филиала, Рымжанова Д.К. действующего на основании доверенности от 20.12.2011 г. № 261-11 с одной стороны, и ______ именуемое в дальнейшем Подрядчик в лице __________, действующего на основании __________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с пунктом №97 «Правил закупок товаров, работ и услуг АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных Решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» №80 от 25.05.2012г., и на основании итогов закупок ____________ способом запроса ценового предложения (протокол № ____от_______), заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ _______.

1.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются проектно-сметная документация (рабочий проект, сметная документация), техническое задание, график выполнения Работ.

1.3. Подрядчик выполняет все принятые обязательства, вытекающие из предмета Договора, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, строительными нормами и правилами.
2. Стоимость Работ

2.1. Общая стоимость Работ, выполняемых по Договору, составляет _____ (далее – Общая стоимость Работ), с учетом НДС и включает в себя все налоги, пошлины и другие обязательные платежи и сборы, предусмотренные законодательством РК, всю стоимость рабочей силы, материалов, инженерного оборудования, инструментов, воды, тепла, электроэнергии, транспортных расходов, строительных машин и механизмов и прочих услуг (работ), которые необходимы в процессе и для завершения Работ. Общая стоимость Работ остается неизменной на весь период действия настоящего Договора и в сторону увеличения не подлежит.

  1. Форма оплаты – безналичный расчет путем перечисления на расчетный счет Подрядчика.

2.3 Общая стоимость Работ, предусмотренная п. 2.1 Договора изменению не подлежит за исключением случаев предусмотренных п. 2.4 Договора.

2.4 Общая стоимость Работ по Договору подлежит изменению в следующих случаях:

2.4.1 по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы Договора, если в процессе исполнения Договора цены аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения.

2.4.2 в части уменьшения или увеличения суммы договора, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и в установленном порядке заказчиком принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения.

2.4.3 в части уменьшения либо увеличения суммы Договора. Связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме закупаемых Работ, за исключением случаев, указанных в подпункте 2.4.2 настоящего Договора, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения Договора, при условии неизменности цены на Работы, в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок.

2.4.4 в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение Работы со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения Договор в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно- сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

2.4.5 в части уменьшения или увеличения суммы Договора, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством РК, пределах суммы, предусмотренной для приобретения Работ в плане закупок.
3. Порядок расчета

3.1 Заказчик производит оплату за фактически выполненные Работы, путем перечисления денег на банковский счет Подрядчика, на основании Актов приемки выполненных работ по форма №2В и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №3 КС в течении 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами актов по перечисленным формам и с момента получения от подрядчика счета на оплату, счет фактуры и предоставления полной информации по местному содержанию в выполненных работах (Приложение №2 к Договору).

3.2 Подрядчик возмещает Заказчику все расходы, связанные с выполнением Работ по Договору (электроэнергия, хозяйственно-питьевая вода и сточные воды) в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы Общей стоимости Работ на расчетный счет Заказчика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после предъявления счет-фактуры Подрядчику.

3.3 Все расчеты между Сторонами по Договору производятся в тенге.

3.4 Возможный риск удорожания Работ после утверждения Заказчиком сметной документации по Объекту несет Подрядчик.

3.5 Несвоевременное предоставление или не предоставление Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры, Акта выполненных Работ по форме №2 В и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № 3 КС освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату.

3.6. Датой исполнения обязательства по оплате считается день списания денег с расчетного счета Заказчика.
4. Срок выполнения Работ

4.1 Датой начала выполнения Работ по настоящему Договору считается, дата подписания Сторонами акта приемки-передачи Объекта. При этом, акт приема-передачи Объекта подписывается Сторонами в течение 1 (одного) рабочего дня после получения от уполномоченного государственного органа в области архитектуры и градостроительства разрешения на начало выполнения Работ на Объекте.

4.2 Срок выполнения Работ составляет согласно приложению №1 с даты подписания Сторонами акта приемки-передачи Объекта.

4.3 Датой завершения Работ считается дата подписания Сторонами Акта рабочей комиссией, акта приема-сдачи Работ по форме № 2, справки о стоимости выполненных Работ по форме № 3-кс.

4.4 Заказчик продлевает срок выполнения Работ, если:

  1. имеют место форс-мажорные обстоятельства;

  2. появились отклонения от запланированного хода Работ, предложенные в письменном виде Заказчиком, которые требуют дополнительных сроков для выполнения Работ;

  3. Заказчик дал Подрядчику указание на остановку выполнения Работ. Время остановки Работ, санкционированной Заказчиком, добавляются к сроку выполнения Работ, указанному в пункте 5.2 Договора.

4.5 Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее продолжение Работ невозможным немедленно поставить об этом в известность Заказчика в письменном виде в течение 3 (трех) календарных дней.
5. Права и обязанности «Сторон»
5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1.Принять от Заказчика Объект и всю документацию по акту приемки-передачи и приступить к исполнению Работ в срок, указанный в пункте 4.2. настоящего Договора;

5.1.2. Выполнить Работы в соответствии с действующими в Республике Казахстан техническими нормативами и требованиями Заказчика.

5.1.3. Качественно и в сроки, указанные в пункте 4.2 настоящего Договора, выполнить Работы, в соответствии с предоставленной тендерной заявкой и условиями настоящего Договора, за свой риск и своими силами, с использованием необходимых высококачественных строительных материалов.

5.1.4 Предоставлять Заказчику для согласования образцы используемых материалов. При выполнении Работ использовать только сертифицированные материалы и оборудование.

5.1.5 По требованию Заказчика предоставить документы, удостоверяющие качество и происхождение используемых материалов и оборудования (соответствующих государственным стандартам, техническим условиям, действующим в Республике Казахстан).

5.1.6 Обеспечить доставку на место Работы необходимых для выполнения Работ строительных материалов, конструкций, деталей, комплектующих изделий, оборудования и строительной техники своими силами, за свой счет и риск.

5.1.7 Соблюдать и обеспечивать в ходе Работ выполнение необходимых мероприятий по противопожарной безопасности, охране окружающей среды, правил техники безопасности и охраны труда.

5.1.8 Содержать территорию Объекта в чистоте, удалять с объекта весь строительный мусор и оперативно приводить Объект в порядок. Отвести места для складирования строительного мусора и, после окончания Работ, вывести строительный мусор самостоятельно и за свой счет.

5.1.9 По окончании Работ в течение 2 (двух) дней направить Заказчику письменное уведомление о завершении Работ и сдать Работы Заказчику по акту приемки-сдачи выполненных Работ по форме №2, предоставив при этом справку о стоимости выполненных Работ по форме № 3-кс и счет на оплату, выписанную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.1.10 Назначить по доверенности своего уполномоченного представителя для участия в Рабочей

комиссии Заказчика по приемке Работ с правом подписания акта недостатков/дефектов в случае их выявления при приемке Работ.

5.1.11 После окончания Работ по Договору передать Заказчику Объект и всю техническую документацию, касающуюся выполненных Работ и использованных материалов в течение10 (десяти) календарных дней.

5.1.12 В случае предоставления Заказчиком замечаний к выполненным Работам, выявления недостатков/дефектов в Работах, устранить их за свой счет и в сроки, установленные «Заказчиком».

5.1.13 Возместить Заказчику по Договору все расходы, связанные с отказом Подрядчика, либо с оставлением без ответа требования Заказчика об устранении недостатков/дефектов Работ.

5.1.14 Обеспечивать защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами, до момента передачи объекта Заказчику.

5.1.15 При производстве своих Работ обеспечивать защиту других работ, а также объектов собственности, принадлежащих Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) материалы, оборудование и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с исполнением п.п. 5.1.14, 5.1.15 не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

5.1.16 В случае нарушения п.п. 5.1.14, 5.1.15. возместить Заказчику сумму причиненного материального ущерба, наступившего в результате халатных действий со стороны работников Подрядчика и/или Субподрядчиков.

5.1.17 Контролировать и направлять ход Работ, используя знания и все имеющиеся возможности.

5.1.18 Нести полную ответственность и осуществлять контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения Работ, а также координацией всех Работ по настоящему Договору.

5.1.19. Нести ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части Работ в рамках Договора, на основании договора с «Подрядчиком».

5.1.20 Обеспечить сохранность коммерческой тайны (в т.ч. информации касающейся оказания почтово-банковских услуг) и конфиденциальность информации, полученной и/или ставшей ему (его работникам) известной в ходе выполнения Работ по настоящему Договору.

5.1.21 В случае разглашения охраняемой законом коммерческой тайны, информации по почтово-банковской деятельности, нести ответственность предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

5.1.22 Устранять недостатки, указанные технадзором Заказчика и уполномоченными лицами государственного органа по делам архитектуры и градостроительства, в сроки, согласованные Сторонами;

5.1.23 После подписания рабочей комиссией заключения предоставить Заказчику исполнительно-техническую документацию по строительству объекта;

5.1.24 Безвозмездно устранить дефекты и недостатки, выявленные в ходе приемки объекта рабочей или государственной приемочной комиссиями (приемочной комиссией), в сроки, установленные рабочей или государственной приемочной комиссиями (приемочной комиссией);

5.1.25 в случае досрочного расторжения настоящего договора обеспечить консервацию объекта;
5.2 Подрядчик имеет право:

5.2.1. требовать надлежащего выполнения Заказчиком условий Договора;

5.2.2. сдать Работы досрочно;

5.2.3. получать от Заказчика информацию, документацию в том объеме, который необходим для выполнения Работ.

5.2.4. поручать выполнение части Работ по Договору субподрядчикам. При этом, выполняемая субподрядчиком часть работ не может превышать 2/3 общего объема работ по Договору.
5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Передать Подрядчику Объект для производства Работ и необходимую документацию для выполнения Работ.

5.3.2. Назначить ответственных лиц для осуществления технического надзора над качеством Работ и согласования технической документации;

5.3.3. По окончании Работ, после получения от Подрядчика соответствующего уведомления об окончании Работ, в течение 10 (десяти) календарных дней создать Рабочую комиссию по приемке выполненных Работ.

5.3.4. При отсутствии замечаний на основании соответствующего решения Рабочей комиссии: принять от Подрядчика выполненные Работы по акту Рабочей комиссии, акту приема-сдачи выполненных Работ по форме №2В, подписать справку стоимости выполненных Работ по форме № 3-кс, либо в течение 10 (десяти) рабочих дней направить мотивированный отказ в приемке Работ.

5.3.5. Оплатить выполненные Работы на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. требовать надлежащего выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора;

5.4.2. осуществлять надзор над качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их

выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов;

5.4.3. в любое удобное время посещать Объект и проверять ход выполнения Работ, приостанавливать Работы в случае нарушения требований Заказчика, действующих в РК нормативных правовых актов, требований по качеству используемых материалов. Требовать от Подрядчика предоставления документов, удостоверяющих качество используемых материалов;

5.4.4. вносить изменения и дополнения в график выполнения Работ по согласованию с Подрядчиком;

5.4.5. отказать Подрядчику в приеме выполненных Работ, направив Подрядчику мотивированный отказ в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного извещения о завершении Работ.

5.4.6. в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, если Подрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней не приступает к выполнению Работ в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Договора не по вине Заказчика.

5.4.7. провести испытание материалов, оборудования, в отношении которых выполнялись Работы, чтобы проверить выполнение Работ, отсутствие дефектов.

5.4.8. требовать от подрядчика предоставления документов, удостоверяющих качество используемых материалов.

5.4.9. на возмещение материального ущерба, возникшего по вине Подрядчика, Субподрядчика и их работников.

6.4.10. расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Подрядчика в срок не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

5.4.11. обязать Подрядчика выполнить дополнительные Работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией, стоимость которых не превышает 5% (пяти процентов) от Общей стоимости Работ, при этом Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты таких дополнительных Работ

5.4.12 в одностороннем порядке расторгнуть Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в товарах.
6. Работники Подрядчика

6.1. Подрядчик обязан нанимать (либо обеспечивать наем) только тех работников, которые обладают необходимой квалификацией, знаниями и опытом в соответствующих областях.

6.2. Подрядчик несет ответственность, в том числе и материальную, за ущерб, причиненный Заказчику нарушением персоналом Подрядчика трудовой дисциплины, внутри объектных режимов, появлением на работе в состоянии алкогольного или иного опьянения.
7. Приостановка работ

7.1. Заказчик вправе в любое время дать мотивированное указание Подрядчику приостановить все или часть Работ. При этом приостановка работ не может быть продолжительнее 10 (десяти) календарных дней.

7.2. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если подрядчик оказывается не способным завершить работы в соответствии с условиями Договора. Заказчик письменным распоряжением вправе остановит работы в целом или их части. До устранения причин остановки.
8. Порядок сдачи – приемки выполненных Работ

8.1. Подрядчик после окончания всех Работ, оговоренных Договором, в течение 2 (двух) календарных дней с даты фактического окончания Работ направляет уведомление Заказчику об окончании Работ. Заказчик не позднее, чем в десятидневный срок назначает Рабочую комиссию по оценке завершенности работ согласно условиям Договора.

8.2. Рабочая комиссия Заказчика проводит приемку выполненных Работ с участием уполномоченного по доверенности представителя Подрядчика.

8.3. Рабочая комиссия составляет и актирует перечень недоделок/дефектов, Заказчик указывает в письменном уведомлении Подрядчику срок их устранения. Результаты устранения всех недоделок и дефектов оформляются дополнительным актом сдачи-приемки выполненных Работ.

8.4. Получив уведомление Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недоделки и дефекты в течение периода времени, указанного Заказчиком в уведомлении.

8.5. При необходимости после подписания Сторонами Акта рабочей комиссией, акта приема-сдачи Работ по форме № 2, справки о стоимости выполненных Работ по форме № 3-кс, Заказчик организует сдачу Объекта в эксплуатацию Приемочной комиссии (государственная приемочная комиссия), обеспечивает присутствие представителей необходимых государственных служб.
9. Ответственность Сторон

9.1. За несоблюдение сроков исполнения иных обязательств, установленных настоящим договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от Общей стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от Общей суммы договора стоимости Работ. .

9.2 В случае расторжения настоящего договора по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от Общей стоимости Работ.

9.3. Подрядчик несет ответственность за весь риск, связанный с причинением вреда имуществу Заказчика, имуществу, жизни и/или здоровью работников, а также третьих лиц в ходе исполнения настоящего договора.

9.4. Заказчик вправе в безакцептном порядке удержать сумму начисленной пени и штрафа из суммы, причитающейся к оплате Подрядчику за фактически выполненные Работы по настоящему договору.

9.5. В случае, если Подрядчик своевременно не предоставляет информацию согласно пункту 5.1.24. настоящего Договора, установленные Заказчиком и/или Договором, Заказчик вправе требовать оплаты штрафа, за каждый случай просрочки предоставления информации и отчетов, в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от Договора.

9.6. В случае, если процент местного содержания по настоящему Договору будет меньше представленного по форме, установленной в Приложении №___ к настоящему Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты штрафа, в размере 5% (пяти процентов), а также 0,1% (ноль целых одна десятая процента) за каждый 1% (один процент) невыполненного местного содержания от Общей суммы Договора и/или расторгнуть Договор.

9.7. В случае, если Подрядчик не предоставляет полную информацию согласно пункту 3.3 настоящего Договора, Заказчик вправе не оплачивать окончательную оплату в размере 10% (десять процентов) от Общей стоимости Работ и требовать оплаты штрафа, за каждый случай просрочки предоставления информации и отчетов, в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от Договора.

9.8. Уплата пени и штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений, допущенных при исполнении обязательств понастоящему договору.

9.9. Сумма пени и штрафа взыскивается с Подрядчика сверх начисленной суммы убытков, в т.ч. обеспечения исполнения договора.

9.10 В иных случаях, не предусмотренных настоящим договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.11 Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение техники безопасности, охраны труда и мероприятий по охране окружающей среды при производстве Работ.

9.12 Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части Работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

9.13 Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения Работ Подрядчика до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения со стороны Заказчика осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов.
10. Гарантии

10.1. Подрядчик гарантирует, что выполнение Работ не повлечет за собой нанесение ущерба Объекту, здоровью работников Заказчика и/или расположенному на Объекте оборудованию, как в период проведения Работ, так и после их завершения.

10.2. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые в связи с выполнением Работ, будут надлежащего качества и соответствовать техническим спецификациям и требованиям Заказчика и государственным стандартам, техническим условиям, действующим в Республике Казахстан.

10.3. Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается сроком на 3 (три) года с даты приема Заказчиком объекта в эксплуатацию.

10.4. Заказчик уведомляет Подрядчика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с предоставленной гарантией. В течение гарантийного срока, установленного в пункте 10.3. Договора, Подрядчик обязуется по первому требованию Заказчика, в сроки, установленные Заказчиком устранять дефекты/недостатки Работ выявленные в результате эксплуатации Объекта.

10.5. Если Подрядчик, получив уведомление, не исправит дефекты/недостатки в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов/недостатков за счет Подрядчика.
11. Форс-мажорные обстоятельства

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия природного характера, объявленная или необъявленная война, внутренние вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, саботаж, а также принудительные действия органов государственной власти и управления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора (форс-мажорные обстоятельства).

11.2. Любая из Сторон, при возникновении форс-мажорных обстоятельств, обязана проинформировать вторую Сторону о наличии этих обстоятельств в письменном виде в течение 5 (пяти) календарных дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств. Данные обстоятельства должны быть подтверждены уполномоченными и компетентными органами Республики Казахстан (в зависимости от возникшего обстоятельства).

11.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

11.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться подряд 30 (тридцать) и более календарных дней, что влечет срыв срока выполнения Договора, Заказчик письменно подтверждает приостановление действия Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке Работ обеспечивает консервацию результатов Работ и останавливает Работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем Работ, выполненных до даты остановки Работ.

12. Конфиденциальность

12.1. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе исполнения настоящего Договора сведения, являющиеся конфиденциальными для каждой из Сторон. Под конфиденциальной информацией в настоящем Договоре понимаются не являющиеся общедоступными сведения, разглашение которых может привести к возникновению убытков и/или повлиять на деловую репутацию любой из Сторон.

12.2. Конфиденциальная информация может быть раскрыта только в случаях и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

13. Расторжение Договора

13.1. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий Договора.

13.2. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

13.2.1. Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик срывает сроки выполнения Работ или осуществляет выполнение Работ настолько медленно, что выполнение их в срок становиться невозможным;

13.2.2. Подрядчик приостанавливает Работы сроком до 20 (двадцати) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

13.2.3. Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком, в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

13.2.4. Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан.

13.3. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию участка Работ и передачу его Заказчику в установленном порядке.

13.4. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость за фактически выполненные Работы, за вычетом издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, то разница составляет долг, подлежащий выплате Подрядчиком Заказчику.

13.5. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление.

В этих случаях Заказчик производит оплату только за фактически выполненные Работы. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением настоящего Договора, на день расторжения.

13.6 В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора /расторгнуть Договор и требовать возмещения убытков в случае представления Поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в работах.
14. Порядок разрешения споров

14.1. Споры, возникающие в процессе исполнения Договора, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров.

14.2. Предельный срок рассмотрения претензии составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с даты получения претензии.

14.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РК.
15. Прочие условия

15.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права или обязательства по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

15.2. Подрядчик может заключать Договора с субподрядными организациями не более 2/3 от общего объема Работ (цены подряда), но не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком. При наличии на участке Работ субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

15.3. Все приложения, изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу и являются его неотъемлемой частью, только при условии, что они составлены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены их печатями.

15.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

15.5. В вопросах, не урегулированных в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

15.6. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, из них один экземпляр для Подрядчика и 1 экземпляр для Заказчика. В случае разночтения Стороны руководствуются текстом Договора на русском языке.

17. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик: АОФ АО «Казпочта»

020000, г. Кокшетау, ул. Абая д. 108

РНН 032 600 210 652

ИИК KZ 88563С331100000030

БИК KPST KZ KA

КБЕ 16

Контактный телефон: +7 (7162) 25-48-68

факс: +7 (7162) 25-73-98
Директор _______________Рымжанов Д.К.
М.П.


Подрядчик:

___________________

М.П.


  1   2   3

Похожие:

Жұмыстарды сатып алу туралы № Шарт Көкшетау қ. 2012 жыл iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті»
Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның (бұдан әрі Заң) және баға ұсыныстарын сұрау салу әдісімен 2009 жылы өткен мемлекеттік сатып алу...
Жұмыстарды сатып алу туралы № Шарт Көкшетау қ. 2012 жыл iconҚызметтер сатып алу туралы Шарт № Талдықорған қ. 2012 ж Бір тараптан «Қазпочта»
Тауар, жұмыс және қызметтер сатып алу Ережесінің 97 б және 2012 жылғы өткізілген сатып алу қорытындысы туралы Хаттамасы Негізінде...
Жұмыстарды сатып алу туралы № Шарт Көкшетау қ. 2012 жыл iconҚызметтерді сатып алу туралы № Шарт Шымкент қ. 2012 жыл Бір тараптан 20. 12. 2011ж. №274-11 бас сенімхат негізінде әрекет етуші, «Қазпочта»
Ережесінің 97-т және қызметтерін баға ұсыныстарын сұрау әдісімен сатып алу жөнінде жылы өткізілген қорытындылары туралы № хаттама...
Жұмыстарды сатып алу туралы № Шарт Көкшетау қ. 2012 жыл iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі – Заң) және жылғы өткен Мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға, ұсыныстары, бір көзден...
Жұмыстарды сатып алу туралы № Шарт Көкшетау қ. 2012 жыл iconТауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сатып алу ережелері) және № баға ұсыныстары арқылы қорытынды негізінде, тауарды сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі –...
Жұмыстарды сатып алу туралы № Шарт Көкшетау қ. 2012 жыл iconТауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сатып алу ережелері) және № баға ұсыныстары арқылы қорытынды негізінде, тауарды сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі –...
Жұмыстарды сатып алу туралы № Шарт Көкшетау қ. 2012 жыл iconТауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сатып алу ережелері) және № баға ұсыныстары арқылы қорытынды негізінде, тауарды сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі –...
Жұмыстарды сатып алу туралы № Шарт Көкшетау қ. 2012 жыл iconТауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сатып алу ережелері) және № баға ұсыныстары арқылы қорытынды негізінде, тауарды сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі –...
Жұмыстарды сатып алу туралы № Шарт Көкшетау қ. 2012 жыл iconТауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сатып алу ережелері) және № баға ұсыныстары арқылы қорытынды негізінде, тауарды сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі –...
Жұмыстарды сатып алу туралы № Шарт Көкшетау қ. 2012 жыл iconҚызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті»
Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның (бұдан әрі Заң) және баға ұсыныстарын сұрау салу әдісімен 2009 жылы өткен мемлекеттік сатып алу...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница