5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
Скачать 11.55 Mb.
Название5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
страница101/113
Дата конвертации19.11.2012
Размер11.55 Mb.
ТипДокументы
1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   ...   113

Пәннің коды: EORKT 4306

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 4-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 7

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Алибаева Н.Е.- информатика магистрі

Курстың мақсаты: студенттерге электрондық оқулықтарды құрудың ерекшеліктері мен қажеттілігін, негізгі концепцияларын, оқулықтардың түрлері мен оларды құрудағы талаптарды атап көрсету, құрудағы қолданылатын әр түрлі бағдарламаларға тоқталу, Dreamweaver бағдарламасын электрондық оқулықтар құруда қолданудың артықшылықтарын түсіндіру, студенттерге электрондық оқулықтарды құруды және оларды құруда негізгі талаптарды қатаң сақтауға үйрету болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері: Электрондық оқыту негіздері

Курстың/пәннің мазмұны: Кіріспе. Электрондық оқулықтың құрамы мен мазмұны. Электрондық оқулықтардың негізгі функциялары. Электрондық оқулықтар классификациясы. Электрондық оқулықтарды құруға қойылатын негізгі талаптар. Ұсыныстар. Оқу материалын компьютерлік дайындау. Мәтін. Мәтіннің құрылымдық элементтері. Мәтіндік матеиалдарға қойылатын талаптар.

Оқытудың көрнекі құралдар классификациясы. Кесте. Схемамен жұмыс.

Сілтеме, гипермәтін және гипермедиа жүйелерін қалыптастыру.

Электрондық оқулықтар құратын бағдарламалар және олардың ерекшелітері. Macromedia Dreamweaver бағдарламасы. Dreamweaver бағдарламасымен жұмыс істеудің негізгі принциптері. Бағдарламаның функционалдық мүмкіндіктері. Macromedia Dreamweaver бағдарламасы. Форматтау. Арнайы символдар қою. Қаріптермен жұмыс істеу. Түстерді басқару.

Web- беттер құру. Web- беттердің негізгі объектілері. Гиперсілтеме элементімен жұмыс істеу. Кестелер. Фреймдер. Кестелерді қалыптастыру. Кестені форматтау. Ұяшықтағы мәліметтермен жұмыс істеу. Web- сайттармен жұмыс. Сайттарды жоспарлау. Web- сайттардың логикалық құрылымы.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Г.А. Краснова, М.И. Беляев, А.В. Соловов «Технологии создания электронных обучающих средств», Москва, 2002г.

 2. А.В. Соловов «Проектирование компьютерных систем учебного назначения».-Самара, 1995г.

 3. «Теория и практика создания образовательных электронных изданий», Москва, Издательтво РУДН, 2003г.

 4. Г.А. Краснова, П.А. Савченко, Н.А. Савченко «К вопросу о концепции интерфейса электронных учебников», Москва, 2001г.

 5. Информатика: Учебник. 3-е перераб. Изд./Под ред. Проф. Н.В. Макаровой. Москва, 2001г – 768стр.

 6. В. Дьяконов «Мультимедиа – ПК. // Домашний Компьютер» 1996

 7. Комягин В.Б., Коцубинский А.О. «Современный самоучитель работы на персональном компьютере», Москва, 1997г.

 8. Карпов Б., Жданов А. «Dreamweaver 47 Краткий курс» - Питер, 2001г.

 9. Фигурнов В.Э. «IBM PC для пользователя» - Москва, 1999г.

 10. Под редакцией С.В. Симоновича, «Информатика. Базовый курс». – Санкт – Петербург, 2002г.

Сабақ беру әдістері: лекция, баяндау, тренинг, трек-сызбалар, көрнекілік

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды оқулықтар, материалдық база, кітапханақоры


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Ақпараттық қауіпсіздік негіздері

Пәннің коды: AKS 4306

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 7

Кредит саны: 3

Дәріс беруші:

Курстың мақсаты:

Ақпараттық жүйелерде ақпарат қорғау жүйелерін құрудың теориялық негіздері мен іс жүзінде қолданылуын оқыту. Деректер қорғау принциптері, әдістері мен құралдары жөнінде жүйеленген білім беру. Ақпараттық жүйелерде жобалау мен жүргізуге қажетті ақпарат қорғаудың тәжірибелік дағдыларын игерту болып табылады. Ақпараттық жүйелердің нәтижелігін арттырудың негізгі бастамаларының бірі деп ақпараттық қауіпсіздігін анықтау және дәлелдеу. Ақпараттық жүйелер құрылысының жеке әдістерін және жалпы принциптерін зерттеу.

Деректемелері/Пререквизиттері:.информатика, ЭЕМ архитектурасы, программалау тілдері, ақпараттық технологиялар

Курстың/пәннің мазмұны:

Негізгі түсініктер: криптография, конфиденциалды, сандық жазба, тұтастық, аутентификация, компьютерлік жүйедегі ақпаратты қорғаудың негізгі принциптері беріледі. Қазіргі симметриялық криптожүйе, асимметриялық криптожүйе, деректер аутентификациясы және электронды цифрлық жазба сипаттамалары келтіріледі. Негізгі криптографикалық хаттамалар қарастырылады. ЭЕМ ресурстары мен программаларын рұқсат етілмеген қатынау және көшіруден қорғау тәсілдері оқытылады. Ақпаратты қорғаудың негізгі әдістеріне, құралдарына және принциптеріне базалық түсініктер беріледі.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных системах. Ч. 1,2. М.: «Высшая школа», 1995.

 2. Законодательные акты РК в области защиты и безопасности информации.

 3. Грушо А.А., Тимонина Е.Е. Теоретические основы защиты информации. - М.: «Яхстмен», 1996.

 4. Хореев А.А. Способы и средства защиты информации. Учебное пособие. - М.: МО РФ, 2000.

 5. Романец Ю.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях. Под ред. В.Ф. Шаньгина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 2001.

Сабақ беру әдістері:

Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және зертханалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары.

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Криптография негіздері

Пәннің коды: КN 4307

Пәннің типі: кәсіптік, таңдау пәні

Оқу жылы: 1-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 7

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Сейтмұратов А.Ж. ф.-м.ғ.д.

Курстың мақсаты: Криптология және ақпаратты шифрлеу негіздерін білетін және қазіргі заманғы криптология әдістерін ақпаратты қорғау және деректерді шифрлеу үшін қолдана алатын маманды дайындау.

Деректемелер/Пререквизиттері: Жоғары математика – сызықтық алгебраның әдістері, дифференциалдық және интегралдық есептеулер, комплексті ауыспалы функцияның теориясы, Лаплас түрлендіруінің әдістері, математикалық есептеу әдістері. Физика – динамикалық жүйелердің негізгі заңдары, соның ішінде электрлік, олардың физикалық мәні. Электротехниканың теориялық негіздері – сызықтық электр тізбегіндегі орнықты және өтпелі процестер.

Курстың/пәннің мазмұны: Ақпаратты қорғау жүйелері. Компьютерлік жүйедегі ақпаратты қорғау. Криптологияға кіріспе. Криптографияның математикалық негіздері. Авторизация. Комплексті криптографиялық ақпарат. Криптографиялық түрлендіру. Криптология бағыттары. Қазіргі симметриялы криптожүйелер. Симметриялы криптожүйелердің салыстырмалы анализі.Электрондық (цифрлік) қолға стандарттар. Симметриялы криптограмма Асимметриялы криптография. Асимметриялы криптожүйелердің салыстырмалы анализі.

Шифрлеу түсінігі мен негізі. Шифрлеу алгоритмі. Үздіксіз электр жүйесімен қамтамасыз ету. Деректерді шифрлеудің америкалық стандарты. Мәліметтерді шифрлау стандарттары (DES, BES, SKIPJACK, ГОСТ 28147-89 ) ГОСТ 28147-89 бойынша шифрлау алгоритмі. Кілт таңдау алгоритмі. Кілттердің ашық түрде таралуы.Құпия кілттерді басқару. Кілттерді алдын ала үлестіру. Эль – Гамаля база шифрының электрондық қолы. Эль-Гамаля крипто-жүйелері. Мүлдем құпиялы кілттер. Жабық (симметриялық) кілтпен және ашық (ассиметриялық) кілтпен шифрлау RSA электрондық қол.

Ұсынылатын әдебиет:

1. А.Ю.Винокуров. Алгоритм шифрования ГОСТ 28147-89, его использование и реализация для компьютеров платформы Intel x86., Рукопись, 1997.

2. А.Ю.Винокуров. Как устроен блочный шифр?, Рукопись, 1995. Б.В.Березин, П.В.Дорошкевич. Цифровая подпись на основе традиционной криптографии//Защита информации, вып.2.,М.: МП "Ирбис-II",1992.

3. У.Диффи. Первые десять лет криптографии с открытым ключом. /пер. с англ./ М., Мир, ТИИЭР.–1988.–т.76.–N5. Водолазкий В., "Стандарт шифрования ДЕС", Монитор 03-04 1992

4. Ковалевский В., "Криптографические методы", Компьютер Пресс 05.93 г. Рублинецкий В.И. Введение в компьютерную криптологию. 1997г.

Сабақ беру әдістері: лекция, практика

Бағалау әдісі: Кредиттік оқыту жүйесі бойынша бағалау өлшемдерін қолдана отырып қойылады.

Оқу тілі: Қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: №209 «Оқытудың жаңа ақпараттық технологиясы» зертханасы, Интернет, интерактивті тақта және мультимедиа.

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Педагогикалық информатика

Пәннің коды: PІ 4307

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 4-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 7

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Жәкіш А.Н.- информатика магистрі

Курстың мақсаты: Терең теориялық білімі, комунативтік біліктілігі, дамыған ұйымдастырушылық қабілеті, ойлау икемділі мен шығармашылық белсенділігі бар мамандарды даярлап шығару; Студенттерді тестілік бақылау теориясы мен педагогикалық процестердегі тестілік технологиялардың қалыптасу тарихымен таныстыру; Студенттерге қашықтан оқытудың техникалық жүйелерімен, техникалық құралдарымен және қашықтан оқытудың педагогикалық жүйесімен таныстыру

Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика, Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі, Оқытудағы инновациялық әдістер мен технологиялар

Курстың/пәннің мазмұны: ЖОО жүйесі. Ақпараттық жүйе-ресурстары. Ақпараттық жүйені өңдеу. Тест жүйесі. Педагогикалық тест жүйесі. Тест түрлеріне мысал келтіру. Кредиттік оқыту жүйесі. Кредитті бағалау. GPA (орта балл) есептеу әдісін қолдану. Қашықтан оқыту жүйесі. Әлемдегі қашықтан оқыт, АҚШ-та және Европада оқыту жүйесі. Қашықтан оқыту ісін ұйымдастыру. Қашықтан оқытудың техникалық жүйелері, техникалық құралдары, стандарттары. «Студенттердің білімін бақылау және бағалау» кешенді бағдарлама. Модульді-рейтингілік жүйе. Интерактивтік тақтаны іске қосып көру. Тақтамен жұмыс істеу. Интераквті тақталарының жұмыс істеу принциптері. Бағыттау процесінің маңыздылығы. SMART Board тақтасымен жұмыс істеу. Интерактивті тақтаның дәлдік деңгейін талдау. Тақтаны бағыттаудағы максимальді дәлдігі. Кескіндеуді баптау. Автоматтандырылған жүйені қолдану. АЭАЖ құрылымы. Білім беру саласындағы электрондық оқулықтарды қолдану. Электрондық құру технологиялары.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Камардинов О. Информатика. Алматы, 2004ж.

 2. Гончаров А. Access 97 в примерах. М.; СПБ., 1997.

 3. Робинсон С. Microsoft Access 20007 М.; СПб., 2000

 4. Симиновия С. Информатика. Базовый курс: Учебник. М.; СПб., 2002г.

 5. Балыкбаев Т.О. Педагогические и технологические основы формирования студенческого контигента. Алматы: 2002-206с.

 6. Бидайбеков Е.Ы. Проблемы компьютеризации национальных школ //. В кн: Компьютерные технологии в учебно-воспитательном прцессе школы и ВУЗ-а. – Свердловск, 1990г.

 7. Мутанов Г.М., Шевчук Е.В. Экспертивная система оценки знаний методом тестирования.- петропавловск: СКГУ, 2001.-159с.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Си ортасында программалау

Пәннің коды: SOP 4307

Оқу жылы: 4-ші оқу жылы

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу семестрі: 7

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Мукеева Г.И.- аға оқытушы

Курстың мақсаты: Программалау тілдері жіктелімі мен технологияларын, С/С++ тілінің негізгі түсініктерін, функцияларын, операторлары мен конструкцияларын, негізгі құрылымдарын, оларды өңдеу алгоритмдерін оқыту арқылы күрделі программалық кешендерді жобалау тәсілдерімен таныстыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Пәнді меңгеру үшін информатика және ЕТ негіздері, орта мектеп программасы көлеміндегі элементарлы математика, «алгоритмдер және деректер құрылымы» курсын білуі қажет.

Курстың/пәннің мазмұны:

Си-дің интегралдық ортасы. Программа құрылымы. Препроцессор директивалары. Идентификаторлар. Көрсеткіштер, оларды қолдану түрлері. Функция, оның берілуі берілу формасы. Массивтер. Матрицалар. Жолдық қатарларды өңдеу. Файлдармен жұмыс істеу мүмкіндіктері. Си тілінің графикасы. Жады кластары. Си тілінің кітапханалық функциялары. Объектілі-бағытталған программалау. Класс түсінігі. Конструкторлар мен деструкторлар.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. В. В. Подбельский, С. С. Фомин.  Программирование на языке Си.  М.:Финансы и статистика 2004

2. Б.Керниган, Д.Ритчи Язык программирования Си: Пер. С англ. – М.:

Финансы и статистика, 1992.-272с.

  1.  С.О. Бочков, Д.М. Субботин. Язык программирования Си для персонального компьютера. Моска. Диалог. 1990.

  2. Р. Уннер. Язык Турбо Си. Москва. 1996

  3. Н.Культин. С/С++ в задачах и примерах. Санкт-Петербург. 2002.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, презентация; интерактивті тақтаны пайдалану.

 1. Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Визуалды программалау

Пәннің коды: VP 4308

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 4-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 7

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Мукеева Г.И.- аға оқытушы

Курстың мақсаты: Бұл курстың мақсаты Windows негізінде программалау үшін қажетті теориялық материалдар беру, MS Visual Studio өңдеу ортасында Windows-қосымшаларды құрудың практикалық элементтерін демонстрациялау, қолданылған математикалық аппарат зерттеуімен толыққанды қосымшалар құру мысалдарын беру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика және ЭЕМ-де практикум, Тілдер және программалау технолиялары (C, С++)
1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   ...   113

Похожие:

5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша iconҚазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты Бастауышта тілдерді оқытудың теориясы мен технологиясы кафедрасы
Республикасының Мемлекеттік стандартына сәйкес «вмк(О) т отт 3214», «050102–Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығына...
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Педгогиканың жалпы негіздері және тәрбие теориясы” пәні бойынша 050102, “Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі” – мамандығының...
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша iconОҚу курсының каталогы мамандығы 050102 «Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі»

5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» (бакалавриат) мамандығының элективті пәндер каталогы
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша iconЛекция: 52 сағ. Практикалық (семинар): 50 сағ. СӨЖ: 33 сағ. Барлық сағат: 135 сағ
Педгогиканың жалпы негіздері және тәрбие теориясы” пәні бойынша 050102, “Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі” – мамандығының...
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша icon2011-2012 оқу жылына «Өзін-өзі тану» пәні бойынша педагогтар туралы мәлімет
Л. Н. Гумилев ат. Еуразия унив., 2003 ж., бастауыш мектеп педагогикасы мен әдістемесі
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша iconЕсболова асель айдархановна
...
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша iconЛекциялар 30 сағат СӨЖ 45 сағат обсөЖ 45 сағат Семинар сабағы: 15 сағат Барлық сағат саны 135 сағат
Бастауыш мектепте дүниетануды оқыту теориясы мен технологиясы” пәні бойынша 050102- “Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі”мамандықтарының...
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша icon“Педагогика және спорт” факультеті
Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі” мамандықтарының студенттері үшін әзірлеген
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша iconЛекция: 15 обсөЖ: 15 СӨЖ: 15 Барлық сағат саны: 45 Аралық бақылау (1,2 аб) 60 б
В01200 “Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі ” мамандығының студенттері үшін
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница