Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі




Скачать 331.59 Kb.
НазваниеҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
страница1/3
Дата конвертации19.11.2012
Размер331.59 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Х.ДОСМҰХАМЕДОВ АТЫНДАҒЫ АТЫРАУ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ МАМАНДЫҚТАРЫ КАФЕДРАСЫ



Университет Ғылыми-Әдістемелік Кеңесі шешімімен бекітілген

Кеңес төрағасы __________________________ Б.Ә.Сайлыбаев

№ хаттама ____ ______________ 2012 ж.


ҚР МЖМБС 3.08.363-2006
050805-Су ресурстары және суды қолдану, 5В080500 – Су ресурстары және суды пайдалану (бакалавриат)

мамандығының элективті пәндер каталогы
2012-2013 оқу жылы

Атырау, 2012
Мамандық: 5В080500 – Су ресурстары және суды пайдалану

Оқу мерзімі: 4 жыл

Оқу түрі: күндізгі

2-курс

Академиялық дәрежесі: 5В080500 – Су ресурстары және суды пайдалану

мамандығы бойынша ауылшаруашылығы бакалавры

Білім бағдарламасы: 5В0805001-Ауыл шаруашылық мелиорациясы, сумен қамтамасыз ету және суландыру

Базалық пәндер – 14 кредит




Пәннің коды, атауы

Пререквезиті

Постреквезиті

Пәннің мазмұны

Кредит саны

Семестр

1

SK 2213 Су кадастры

Экология және тұрақты даму

Құқық негіздері, Гидрология

Су пайдаланушыларды тіркеудің сандық, сапалық көрсеткіштері бойынша суды есепке алу туралы мәліметтерді, сонымен қатар суды пайдалану бойынша мағлұттарды қосады. Суды қорғау, пайдалану және оның жағдайы туралы өзіндік жиынтық мәліметтерді құрайды.

3

4

2

Gid 2202 Гидравлика

Физика, химия, математика

Геодизия, геология, гидрогеология

Гидросатиканың негізгі заңдары; қозғалыс түрлері, ағынның негізгі гидравликалық параметрлері, Бернулли теңдеуі, сұйық қозғалысының режимі, арын шығынын анықтау.

2

4

3

GGN 2203 Геология және гидрогеология негіздері

Гидротехникалық құрылымдар.

Гидравлика, Гидрология,Суару мелиорациясы,

Жер және қыртысының түзілуі және жағдай-күйі, жер қыртысының заттай, минералды және петрографикалық құрамы мен қасиеті.

3

3

4

BOT 2212 Ботаника

Биология,география

Егіншілік, өсімдік шаруашылығы, жеміс-көкөніс шаруашылығы

Ботаника – өсімдіктер туралы ғылым; ботаниканың бөлімдері; өсімдіктердің биосферадағы және адам өміріндегі ролі.Өсімдік клеткасының физиологиясы, тұқым қуалау және оның өзгергіштігі, онтогенез генетикалық негіздері.

3

3

5

TJASN 2214 Табиғи және ақаба су негіздері

Ауыл шаруашылық өндірістің негіздері

Мелиорацияның химиялық негіздері

Табиғи сулардың химиялық қасиеттері және олардың классифика-циясы. Судың негізгі химиялық көрсеткіштері: минерализа-циясы, активты реакциясы, керметтігі, еріген газдардың болуы. Судағы биогендерді анықтау. Оттегіні биологиялық және химиялық пайдалануды анықтау. Табиғи сулардың химиялық құрамының тәуліктік және маусымдық динамикасы.

3

3

Білім бағдарламасы: 5В080502-Табиғи және ақаба суларды тазалау

Базалық пәндер –14 кредит



Пәннің коды, атауы

Пререквезиті

Постреквезиті

Пәннің мазмұны

Кредит саны

Семестр

1

Gid 2202 Гидравлика

Физика, химия, математика

Геодизия, геология, гидрогеология

Гидросатиканың негізгі заңдары; қозғалыс түрлері, ағынның негізгі гидравликалық параметрлері, Бернулли теңдеуі, сұйық қозғалысының режимі, арын шығынын анықтау.

2

4

2

GGN 2203 Геология және гидрогеология негіздері

Гидротехникалық құрылымдар.

Гидравлика, Гидрология,Геология, Суару мелиорациясы,

Жер және қыртысының түзілуі және жағдай-күйі, жер қыртысының заттай, минералды және петрографикалық құрамы мен қасиеті.

3

3

3

SZhSA 2211 Сумен жабдықтау және суды ағызу

Сумен жабдықтау және суды тазалау

Су шаруашылығы және су шаруашылығын жобалаудың негіздері

Суды ағызудың сызбасы мен жүйелері. Ағынды сулар және олардың классификациясы. Суды ағызу жүйелерінің риологиялық есептеулерінің негізі, олардың құрылғылары мен пайдалануы. Суды ағызу жүйесіндегі құрылымдар. Ағынды сулардың құрамы мен қасиеті. Суқоймалар және олардың ағынды сулармен ластануынан қорғау. Ағынды суларды тазалаудың негізгі әдістері мен принциптері.

3

4

4

TJASN 2214 Табиғи және ақаба су негіздері

Ауыл шаруашылық өндірістің негіздері

Мелиорацияның химиялық негіздері

Табиғи сулардың химиялық қасиеттері және олардың классифика-циясы. Судың негізгі химиялық көрсеткіштері: минерализа-циясы, активты реакциясы, керметтігі, еріген газдардың болуы. Судағы биогендерді анықтау. Оттегіні биологиялық және химиялық пайдалануды анықтау. Табиғи сулардың химиялық құрамының тәуліктік және маусымдық динамикасы.

3

3

5

SG 2214 Санитарлық гидробиология

Балықтар селекциясы

Әлемдік мұхиттың биресурстарын рациональды өңдеу

Гидробиология ғылымы. Гидробиология ғылымының саласы ретінде санитарлық гидробиологияның алатын орны. Санитарлық гидробиологиядағы қолданылатын негізгі ұғымдар. Балық шаруашылығындағы санитарлық гидробиологиялық талаптар мен заңдылықтардың әдісі туралы түсініктер.

3

3

Білім бағдарламасы: 5В080503-Су ресурстары және суды қолдану инспекциясы

Базалық пәндер –14 кредит




Пәннің коды, атауы

Пререквезиті

Постреквезиті

Пәннің мазмұны

Кредит саны

Семестр

1

Gid 2202 Гидравлика

Физика, химия, математика

Геодизия, геология, гидрогеология

Гидросатиканың негізгі заңдары; қозғалыс түрлері, ағынның негізгі гидравликалық параметрлері, Бернулли теңдеуі, сұйық қозғалысының режимі, арын шығынын анықтау.

2

4

2

GGN 2203 Геология және гидрогеология негіздері

Гидротехникалық құрылымдар.

Гидравлика, Гидрология,Геология, Суару мелиорациясы,

Жер және қыртысының түзілуі және жағдай-күйі, жер қыртысының заттай, минералды және петрографикалық құрамы мен қасиеті.

3

3

3

SShSShZhN 2211Су шаруашылығын жобалаудың негіздері

Экология және тұрақты даму

Қазақстан суқоймаларының химиясы және гидрологиясы

Су шаруашылығы: құрылымы, функциясы, су ресурс-тарын басқарудың бассейн-дік жүйелері. Гидрологиялық жағдай – кеме және гидроэнергетика үшін су нысандарын пайдалану мүмкіндігі. Су ресурстарын пайдалануды бақылау және мүмлекеттік есепке алу. Су шаруашылығын жобалаудың әдістемесі. Су шаруашылығы кешені және жүйесі туралы түсінік. Су шаруашылығының дамуын болжау.

3

4

4

ASN 1210 Ақаба суларының негіздері

Ауыл шаруашылық өндірістің негіздері

Мелиорацияның химиялық негіздері

Табиғи сулардың химиялық қасиеттері және олардың классифика-циясы. Судың негізгі химиялық көрсеткіштері: минерализа-циясы, активты реакциясы, керметтігі, еріген газдардың болуы. Судағы биогендерді анықтау. Оттегіні биологиялық және химиялық пайдалануды анықтау. Табиғи сулардың химиялық құрамының тәуліктік және маусымдық динамикасы.

3

3

5

Agrohim 2209 Агрохимия

«Агрохимия» пәнін меңгеру үшін орта мектеп көлеміндегі математика, физика, биология пәндерінен алған негізгі теориялық ұғым болуы қажет.

Курсты оқу нәтижесінде студент мына пәндерді игеруін жеңілдетеді:

Органикалық химия

Анорганикалық химия

Биохимия

Өсімдіктерді химиялық қорғау

Аналитикалық химия

«Агрохимия пәнінің мақсаты студенттердің педагогикалық қызметке тиімділігін арттыруға, біліктілігін жетілдіруге, білімнің толық қанды қалыптасуына ықпалын тигізеді. «Агрохимия» пәнін оқығанда студент

1 өсімдік қорегі

2 агрономиялық химияның негіздері.

3 фосфор және фосфорлы тыңайтқыштар.

4 азот және тыңайтқыштар.

5 калий және калий тыңайтқыштар

3

3



Мамандық: 5В080500 – Су ресурстары және суды пайдалану

Оқу мерзімі: 4 жыл

Оқу түрі: күндізгі

3-курс

Академиялық дәрежесі: 5В080500 – Су ресурстары және суды пайдалану

мамандығы бойынша ауылшаруашылығы бакалавры
Білім бағдарламасы: 5В080501-Ауыл шаруашылық мелиорациясы, сумен қамтамасыз ету және суландыру

Базалық пәндер –14 кредит



Пәннің коды, атауы

Пререквезиті

Постреквезиті

Пәннің мазмұны

Кредит саны

Семестр

1

AShM 3206 Ауыл шаруашылық мелиорациясы

Ауыл шаруашылық өндірістің негіздері

Мелиорацияның химиялық негіздері

Мелиорацияның ұғымы және оның анықтамасы, міндеті қаралады. Ауыл шаруашылық мелиорациясының теориялық негізі, жер мелиорациясын топтау, қажеттілігін негіздеу, ауылшаруашылық дақылдарын суару тәртібі жүйеленеді. Мелиоративтік жүйе, суару желісінің есептелген шығынын анықтау, құрғату жүйесі талқыланады.

3

6

2

TASN 3207 Табиғи және ақаба су негіздері

Ауыл-шаруашылық сумен жабдықтау, Сумен жабдықтау және суды тазалау

Су шаруашылығы және су шаруашылығын жобалаудың негіздері

Ақаба суларды тазалаудағы басты бағыттар. Ақаба суларды тазалау станцияларының құрылысы мен жұмыс істеу принципі. Тазалау станция-ларын жобалаудың негізгі бағыттары, сызбалары мен механизмдері. Суды тазалау-дағы кететін шығынды есептеу мен жобалаудың көрсеткіштері.

3

5

3

JJKShSK 3209 Жабық жерлердегі көкніс шаруашылығы және суару құрылымдары

Экология, биология

Суару мелиорациясы, Ақаба сулармен егістіктерді суландыру

Жабық жерлердегі көкөніс шаруашылығы және суару құрылымдары туралы түсінік. Көкөністерді жабық жерлерді өсірудің ерекшеліктері. Суару құрылымдары ерекшеліктері.

2

5

4

SSM 3310 Судың санитарлық микробиологиясы

Биология, Экология, Химия

Микробиология, Экология

Микробиология ғылымы. Микробиология ғылымының саласы ретінде санитарлық микробиология. Санитарлық микробиология талаптары мен әдістері. Микробиологиялық зерттеулердің негізгі принциптері. Су сапасының микробиологиялық көрсеткіштері мен оған қойылатын санитарлық талаптар. Санитарлық микробиологияның зерттеу әдістері мен механизмдері, принциптері.

3

5

5

ТЕ 3211 Топырақ экологиясы

Экология, биология, химия

Топырақтану, Эрозиятану

Топырақ түрлері. Топырақ экологиясы. Топырақтың сыртқы орта факторларымен зақымдалуын болдырмау шаралары. Топырақтың физико – химиялық қасиеттері және оны анықтау. Қоршаған ортаның экологиялық жағдайының топыраққа тигізетін ықпалы.

3

5


  1   2   3

Похожие:

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы алғАШҚЫ Әскери дайындық
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconКонкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы»
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconКонкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы»
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconКонкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы»
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconКонкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы»
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconКонкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы»
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconКонкурс тәсілімен тәжiрибелі өнеркәсiптiк жабдықтарды сатып алу Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Микробиология және вирусология институты»
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Микробиология және вирусология институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы информатика жалпы білім беретін мектептің 7-9 сыныптарына арналған
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы сызу бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.org



База данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница