Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Скачать 180.36 Kb.
НазваниеАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата конвертации14.03.2013
Размер180.36 Kb.
ТипДокументы
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында

тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі
Список гражданских дел, назначенных к слушанию

в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Қарау күні мен уақыты: 2011 жылдың 18 сәуірі , сағат 10-00 Өтетін орны: Облыстық сот ғимараты

Төрағалық етуші:________________ 3 қабат, кассациялық сот алқасының залы

Дата и время рассмотрения: 18 апреля 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда

Председательствующий: _______________ 3 этаж, зал кассационной судебной коллегии

Реттік саны

Істің нөмірі

Порядковый номер

Номер дела

Шешім /ұйғарым/ шығарған соттың атауы мен судьяның аты-жөні және апелляциялық қаулыны /ұйғарымды/ шығарған судьяның аты-жөні
Наименование суда, ФИО судьи вынесшего решение /определение/

и ФИО судьи вынесшего апелляционное постановление /определение/

Талапкер мен жауапкер

Истец и ответчик

Талаптың мәні


Сущность иска

Іс шағым немесе наразылық бойынша түсті

Дело поступило по жалобе или протесту

Бірінші және апелляциялық сатыдағы соттың шешімі
Решение суда первой и апелляционной инстанцииІсті баяндаушы


Докладчик по делу

Қарау нәтижесі

Результат рассмотрения

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2К-134

Көкшетау қалалық соты

С.Н.Рахметова
С. Д.Сақтағанова

Кокшетауский городской суд

Рахметова С.Н.
Сактаганова С. Д.


Талапкер: Г.П.Васильева

Жауапкер: «Ақмола облысының әділет департаменті» ММ


Истец: Васильева Г.П.

Ответчик: ГУ "Департамент юстиции Акмолинской области"

мемлекеттік тіркеуді, техникалық паспортты, тізім кітапты жарамсыз деп тану туралы
о признании отметки о государственной регистрации права собственности на квартиру, технического паспорта на квартиру, реестровой книги недействительными

талапкердің шағымы бойынша

по жалобе истца

талап қанағаттандырусыз
шешім өзгеріссіз

отказано в иске
решение без изменения

Даулиев Е. К.
2

2К-136

Бурабай аудандық соты

Б.К.Әділбекова
С. Д.Сақтағанова


Бурабайский районный суд

Адильбекова Б.К.
Сактаганова С. Д.

Талапкер: Г.С.Ибраев

Жауапкер: «Золотой колос» ЖШС
Истец: Ибраев Г.С.

Ответчик: ТОО "Золотой Колос"

қарыз сомасын өндіріп алу және қарсы талап арыз бойынша және келісімді жарамсыз деп тану туралы қарсы талабы
о взыскании суммы долга и встречному иску о признании сделки недействительной

жауапкердің шағымы бойынша
по жалобе ответчика

талап қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз

иск удовлетворен
решение без изменения

Сыздықова Ж. М.
3

2К-118

Ерейментау аудандық соты

Н.П.Глазкова
Р. М.Ертаева

Ерейментауский районный суд

Глазкова Н.П.
Ертаева Р. М.


Талапкер: С.Р.Деревянченко

Жауапкер: Ю.С.Матренин


Истец: Деревянченко С.Р.

Ответчик: Матренин Ю.С.

жалақыны өндіріп алу, жұмысты жоғалтып алғанға өтемақыны өндіріп алу және моральдық зиянды өтеу туралы
о взыскании заработной платы, компенсации в связи с потерей работы и возмещении морального вреда

жауапкердің шағымы бойынша

по жалобе ответчика

талап ішінара қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз
иск удовлетворен частично
решение без изменения

Сыздықова Ж. М.
4

2К-131

Ақмола облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты

С.К.Қияшева
В. Х.Сейтімова
Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области

Кияшева С.К.
Сейтимова В. Х.


Талапкер: «Кофар» ЖШС

Жауапкер: «TAST Ltd.» ЖШС

Истец: ТОО "Кофар"

Ответчик: ТОО "ТАСТ ЛТД"

іс-әрекетін заңсыз деп тану, шығынды өндіріп алу, ғимаратты тиісті түрге келтіру туралы

о признании действий по демонтажу зданий незаконными, взыскании убытков, понуждении привести здания и сооружения в надлежащее состояние

талапкердің шағымы бойынша
по жалобе истца

талап ішінара қанағаттандырылған
шешім бұзылған

иск

удовлетворен частично
решение отменено

Даулиев Е. К.
5

2К-138

Ақмола облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты

З.М.Байболова
Г. Ж.Әлмағамбетова
Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области

Байбулова З.М.
Альмагамбетова Г. Ж.

Талапкер: «Миасский машиностроительный завод» АҚ

Жауапкер: «Степногорский подшипниковый завод» АҚ
Истец: ОАО "Миасский машиностроительный завод"

Ответчик: АО "Степногорский подшипниковый завод"

қарыз сомасын өндіріп алу туралы

о взыскании суммы долга

жауапкердің шағымы бойынша
по жалобе ответчика

талап қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз

иск удовлетворен
решение без изменения

Даулиев Е. К.
6

2К-152

Көкшетау қалалық соты

Б.Ғ.Дәулетов
Р. М.Ертаева

Кокшетауский городской суд

Даулетов Б.Г.
Ертаева Р. М.

Талапкер: К.Х.Мукитанов

Жауапкер: Е.Н.Жаманшалов


Истец: Мукитанов К.Х.

Ответчик: Жаманшалов Е.Н.

қарызды өндіріп алу туралы
о взыскании суммы долга

жауапкердің шағымы бойынша

по жалобе ответчика

талап ішінара қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз
иск удовлетворен частично
решение без изменения

Сыздықова Ж. М.
7

2К-154

Көкшетау қалалық соты

К.К.Хасенов
С. Д.Сақтағанова
Кокшетауский городской суд

Хасенов К.К.
Сактаганова С. Д.


Талапкер: Т.М.Нагачевская

Жауапкер: Б.К.Алибаев


Истец: Нагачевская Т.М.

Ответчик: Алибаев Б.К.

кепілпұлдың сомасын өндіріп алу туралы


о взыскании суммы задатка

талапкердің шағымы бойынша


по жалобе истца

талап ішінара қанағаттандырылған
шешім өзгерілді

иск удовлетворен частично
решение изменено

Сыздықова Ж. М.
8

2К-156

Аршалы аудандық соты

М.А.Амиров
Ж. Б.Күшікова

Аршалынский районный суд

Амиров М.А.
Кушукова Ж. Б.


Талапкер: Б.Х.Қожахметов

Жауапкер: А.Т.Исабаев

Истец: Кожахметов Б.Х.

Ответчик: Исабаев А.Т.

пәтерді сатып алу-сату шартын жарамды деп тану және құқық белгілейтін құжаттарды талап ету туралы

о признании сделки купли – продажи квартиры действительной и истребовании правоустанавливающих документов

жауапкердің шағымы бойынша

по жалобе ответчика

талап қанағаттандырусыз
шешім өзгерілді


отказанов в удовлетворении иска
решение изменено

Сыздықова Ж. М.
9

2К-158

Көкшетау қалалық соты

Б.Ғ.Дәулетов
А. Қ.Есенеева

Кокшетауский городской суд

Даулетов Б.Г.
Есенеева А. К.


Талапкер: М.А.Прокофьев

Жауапкер: М.Ш.Хасенов

Истец: Прокофьев М.А.

Ответчик: Хасенов М.Ш.

шығынды, пайданы өндіріп алу туралы
о возмещении реального ущерба и упущенной выгоды

талапкердің шағымы бойынша

по жалобе истца

талап ішінара қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз
иск удовлетворен частично
решение без изменения

Сыздықова Ж. М.
10

2К-165

Атбасарский районный суд

А.А.Жакупов
А. Қ.Есенеева

Атбасарский районный суд

Жакупов А.А.
Есенеева А. К.

Талапкер: О.Ч.Скурат

Жауапкер: С.В.Быкова
Истец: Скурат О.Ч.

Ответчик: Быкова С.В.

мұрагерлікті қабылдау мерзімін қалпына келтіру туралы


о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства

жауапкердің шағымы бойынша

по жалобе ответчика

талап қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз
иск удовлетворен
решение без изменения

Даулиев Е. К.
11

2К-166

Көкшетау қалалық соты

Р.К.Исабекова
С. Д.Сақтағанова
Кокшетауский городской суд

Исабекова Р.К.
Сактаганова С. Д.


Талапкер: С.Б.Балгин

Жауапкер: Ақмола облысының прокуратурасы

Истец: Балгин С.Б.

Ответчик: Прокуратура Акмолинской области

жұмыстан босату бұйрығын заңсыз деп тану және еңбек ақысын өндіріп алу туралы
об отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула

талапкердің шағымы бойынша


по жалобе истца

талап қанағаттандырусыз
шешім өзгеріссіз
отказано в иске

решение без изменения

Даулиев Е. К.
12

2К-167

Ақмола облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты

Л.Е.Казеннова
Г. Ж.Әлмағамбетова
Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области

Казеннова Л.Е.
Альмагамбетова Г. Ж.

Талапкер: «Бактыр» ЖШС

Жауапкер: «ВаАль СпецСтрой» ЖШС

Истец: ТОО "Бактыр"

Ответчик: ТОО "ВаАль СпецСтрой"

қарызды өндіріп алу туралы

о взыскании суммы долга

талапкердің шағымы бойынша
по жалобе истца

талап қанағаттандырусыз
шешім өзгеріссіз
отказано в иске
решение без изменения

Көміртасова Қ. К.
13

2К-172

Көкшетау қалалық соты

Р.К.Исабекова
Р. М.Ертаева

Кокшетауский городской суд

Исабекова Р.К.
Ертаева Р. М.

Талапкер: Н.П.Воробьев

Жауапкер: «Көкшетау қаласының жер қатынастары бөлімі» ММ, Көкшетау қаласының әкімдігі
Истец: Воробьев Н.П.

Ответчик: ГУ "Отдел земельных отношений г. Кокшетау", Акимат г. Кокшетау

жер теліміне қатысты құжаттарды беруге мәжбүрлеу туралы


об обязании выдать идентификационные документы на земельный участок

талапкердің шағымы бойынша

по жалобе истца

талап қанағаттандырусыз
шешім өзгеріссіз

отказано в иске

решение без изменения

Көміртасова Қ. К.
14

2К-179

Ақмола облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты

З.М.Байболова
Н. В.Шелема
Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области

Байбулова З.М.
Шелема Н. В.

Талапкер: «НУМИР» ЖШС

Жауапкер: Көкшетау қаласы бойынша салық басқармасы» ММ


Истец: ТОО «Нумир»

Ответчик: ГУ "Налоговое управление г. Кокшетау"

әрекеттерін жарамсыз деп тану және құқықтық салық тексерісінің актісін бұзу туралы


о признании незаконным действий и отмене акта документальной налоговой проверки в части

жауапкердің шағымы бойынша
по жалобе ответчика

талап қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз

иск удовлетворен
решение без изменения

Көміртасова Қ. К.
15

2К-182

Көкшетау қалалық соты

Б.Ғ.Дәулетов
А. Қ.Есенеева

Кокшетауский городской суд

Даулетов Б.Г.
Есенеева А. К.


Талапкер: И.И.Белоусов

Жауапкер: «Көмек» ЖШС

Истец: Белоусов И.И.

Ответчик: ТОО "Комек"

қарызды өндіріп алу туралы
о взыскании суммы долга

жауапкердің шағымы бойынша

по жалобе ответчика

талап қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз
иск удовлетворен
решение без изменения

Көміртасова Қ. К.
16

2К-187

Ақмола облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты

З.М.Байболова
Г. Ж.Әлмағамбетова
Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области

Байбулова З.М.
Альмагамбетова Г. Ж.

Талапкер: «ТРЕК» ЖШС

Жауапкер: «Көкшетау қаласы бойынша салық басқармасы» ММ

Истец: ТОО «Трек»

Ответчик: ГУ "Налоговое управление г. Кокшетау"

салық тексеріс актісі бойынша хабарламаның бөлігін жою туралы

о признании незаконным и отмене в части уведомления по акту налоговой проверки

талапкердің шағымы бойынша
по жалобе истца

талап қанағаттандырусыз
шешім өзгеріссіз


отказано в иске

решение без изменения

Көміртасова Қ. К.
17

2К-193

Бурабай аудандық соты

Г.К.Хамзина
Р. М.Ертаева

Бурабайский районный суд

Хамзина Г.К.
Ертаева Р. М.


Талапкер: Г.Н.Филипьева

Жауапкер: «Оқ-Жетпес» Шипажайы» АҚ

Истец: Филипьева Г.Н.

Ответчик: АО "Санаторий Ок-Жетпес"

құқық бұзушылықты жою туралы талабы және ордері жарамсыз деп тану туралы қарсы талабы
об устранении нарушении прав по осуществлению права пользования жилым помещением и по встречному иску о признании ордера недействительным

талапкердің шағымы бойынша

по жалобе истца

талап қанағаттандырусыз
шешім өзгеріссіз

отказано в иске

решение без изменения

Көміртасова Қ. К.

Кассациялық сот алқасының төрағасы Б.Әметов

Похожие:

Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 23 сентября 2010 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 25 августа 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 02 декабря 2010 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 15 сентября 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 22 сентября 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 21 апреля 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 23 июня 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 30 сентября 2010 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 07 марта 2012 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 12 мая 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница