ОҚу курсының каталогы мамандығы 050102 «Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі»
НазваниеОҚу курсының каталогы мамандығы 050102 «Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі»
страница3/24
Дата конвертации05.11.2012
Размер2.78 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Модуль аталымы

Жалпы психология

Молдульдің қысқаша аталымы


ZhP1206

Тақырыпша

ЖП пәні мен міндеттері, студент және оқытушы психологиясы, қарым -қатынас психологиясы, танымдық және оқу іс-әрекет психологиясы, психологиялық қызмет.

Оқу пән курсынан оқу іс-шаралар


Тақырыптар бойынша зерттеулер, тақырып мазмұнына орай кесте мен түсініктер беру.

Семестр

1 семестр

Модульге жауапты


Арымбаева К.М.

Доцент/ оқытушы

п.ғ.к, доцент;

Жұмыс тілі

Казақ тілі

Оқу жоспарымен ара қатынасы

БП Міндетті компонент

Оқыту формасы, академиялық сағат саны

Дәріс–30сағат, практикалық –15 сағат, ОСӨЖ–45 сағат, СӨЖ– 45 сағат

Еңбек сиымдылығы

135 сағат

Кредиты/ зачетные ед иницы

3


Модуль шеңберіндегі оқыту әдісінің шарттары

Курс пререквизиті Философия, Орталық жүйке жүйесі және жоғарғы жүйке жүйесінің іс - әрекетінің физиологиясы, жоғарғы матиматика, социология

Білім беру мақсаты/ хабардарлылық

Кур мақсаты мен міндеттері

Курстың мақсаты: Студенттердің жалпы психология курсында алған білімдері мен зерттеу дағдылары негізінде студенттерді психологиялық ойлауын дамыту, семинар және практикалық сабақтар процесінде психологиялық құбылыстарды жүйелі талдауда ептілікпен дағдыны қалыптастыру.

Курстың міндеті:

Оқытылған психологиялық құбылыстарды заңдылықтарды негізінде психологияның әр салалары бойынша студенттерде білімдерді жүйелендіру; әртүрлі психологиялық фактілер мен теорияларды жүйелі- психологиялық талдау процесінде студенттерде танымдықт дағдылар мен ептіліктерді дамыту; Дүние жүзілік және отандық психология ғылымдарының негізгі принциптерімен, бағыттарымен және идеялары мен таныстыру.

Мазмұны

 1. Психологиялық ғылымдар және практиканың пәні мен міндеттері. Психология пәні. Жалпы психологияның пәні. Жалпы психологияның әдіснамалық қызметтері. Психологияның принциптері

 2. Іс-әрекетті психологиялық талдау. Психиканың пайда болуы және эволюциясы. Іс-әрекет туралы жалпы түсінік. Іс-әрекет құрылымның психологиялық ерекшелерін зерттеу.

 3. Адам психикасының дамуы және пайда болуы. Психикалық құбылыстардың жалпы құрылымы. Адам психикасының қоғамдық тарихи табиғаты. Адамзаттың тарихи дамуға өтуі. Сананың нақты психологиялық сипатттамасы. Саналы бейненің құрылымы. Мидың психо – физиологиялық қызметтері (сенсорлы сезгіштік, минимикалық, вербалды логикалық, психомоторлық.

 4. Сезімдік таным психологиясы. Түйсік бейнелеудің алғашқы процесі және қоршаған болмысты тану ретінде. Қозғалысты ретеудегі түйсіктің ртөлі. Түйсік психикалық дамудың көзі ретінде түйсіктің танымды еңбекке қарым – қатынаста дамуы. Синестезия.

 5. Түйсіктің жекелеген түрлерінің сипаттамасы. Түйсік жөнінде жалпы түсінік. Түйсік түрлері. Түйсіктің атқаратын қызметі.

 6. Қабылдау және елес. Қабылдау сезімдік ьейнелеудің негізгі процесі. Қабылдауды зерттеудегі екі бағыттың жалпы ипаттамасы: обьектипті және субьектипті – бағдарлаушы бағыттар. Елестердің эмперикалық сипаттамалары: жалпылау, күңгірттену елестердің сезімдік заттық, сипаты есту, көру, иіс сипап сезу елестері, бірізді бейнелер. Эидетикалық бейнелермен түс көру.

 7. Ойлау психологиясы. Ойлау туралы ұғым. Ойлау және таным. Ойлаудың тікелей сезімталдық танымнан айырмашылығы. Ойлаудың түрлері. Ойлау іс әрекетінің мотивациясының ерекшелігі. Аффекті мен интеллектінің бірлік принципі.

 8. Ес. Ес өткен тәжірибені сақтау, тану, қайта жаңғырту ретінде. Естің түрлері, есте қалдырған материал мазмұнына және қайта жаңғыртуға тәуелділігі. Естің жеке адамның маңызды өмірлік міндеттерді шешуіне қатысуы, оның мотивациялық сфераның динамикасымен, құрлысымен шарттануы.

 9. Сөйлеу психологиясы. Зейін. Ойлау және сөйлеу. Лингивистикалық салыстырмалық болжамы, оның психологиялық аспектілері. Зейін алдындағы процестер, объектіні қабылдауға ішкі ыңғайлану.Ерікті, белсенді зейін. Зейіннің дамуы, жас ерекшелігі факторлары.

 10. Эмоция психологиясы. Эмоция психологиясының күйі. Эмоциядағы психикалық бейнелеу ерекшелігі. Эмоцияның функциялары. Эмоцияның таным процестеріне ықпалын эксперименттік зерттеулер. Эмоциялық қүбылыстардың түрлері.

 11. Мотивация және эмоция психологиясы. Қажеттілік мотивациялық процестердің негізі ретінде. Мотивацияның биологиялық және әлеуметтік деңгейлерінің арақатынасы.

 12. Жалпы психологиядағы тұлға. Тұлға түсінігі. Тұлғаның негізгі көрсеткіштері: белсенділік, саналылық, дербестік, жеке даралық.

 13. Тұлға құрылымы. Тұлға қүрылымы жайлы түсінік. Тұлға қүрылымының негізгі блоктары. Тұлғаның әлеуметтік мәртебесі, әлеуметтік қызмет - рөлдері, әлеуметтік жүріс - түрыс, мотивтер, бағыттылық, мінезі. Тұлға құрылымындағы интеллект және қабілеттілік.

 14. Тұлға және даралық. Тұлғалық - жеке даралықтың ішкі әлемі туралы түсінік. Мінез-тұлғаның дара-өзіндік және әлеуметтік-типтік бірлік ретінде. Темперамент - мінездің табиғи негізі ретінде. Қабілет туралы түсінік.

 15. Тұлғаның әлеуметтік мінез -құлқы және дамуы. Әлеуметтік мінез - құлық туралы түсінік тұлғаның белсенділігі оның адамдарға, еңбекке, қоғамға, әлемге қатынасының формасы ретінде көрінеді.

Оқу іс ірекетінің нәтижесі-қорытынды тексеру формасы


Оқыту іс-әрекет нәтижесінде оқытылған психологиялық құбылыстарды заңдылықтарды негізінде психологияның әр салалары бойынша студенттерде білімдерді жүйелендіруді. Әртүрлі психологиялық фактілер мен теорияларды жүйелі- психологиялық талдау процесінде студенттерде танымдықт дағдылар мен ептіліктерді дамытады. Дүние жүзілік және отандық психология ғылымдарының негізгі принциптерімен, бағыттарымен және идеялары мен таныс болады.
Пән атауы

Жас ерекшеліктер физиологиясы мен мектеп гигиенасы

Қысқартылған атауы

ZhEFMG1208

Оқу іс-шаралар/ оқу пәндерінің курсы

Лекция, практикалық, СӨЖ, ОСӨЖ

Семестр

1

Оқытушының аты-жөні

Рысбаева Ғ.А.

Доцент/ оқытушы

доцент м.а., б.ғ.к.

Жұмыс тілі

Қазақ тілінде

Оқу жоспарына сәйкестігі

БП міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағат саны

Лекция-15, практикалық-15, ОСӨЖ-30, СӨЖ-30

Еңбеккөлемі

90 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

2 кредит

Модуль көлімінде оқуға қабылдау шарттары

Пререквизиттер: Мектептегі адам анатомиясы.

Білім беру мақсаты:

Жас ерекшелiктер физиологиясы және мектеп гигиенасы адамның денсаулығын сақтау, нығайту әдiстерi мен тәсiлдерiн, сондай-ақ организмнiң жас ерекшелiктерiн оқып –бiлуге арналған пән. Пәннiң мiндетi-салауатты өмiр сүру үшiн организмде жүрiп жатқан физиологиялық процестердiң мәнiсiн, мағынасын, мазмұнын ашып көрсету және реттелу механизмдерiн түсiндiру арқылы болашақ мамандардың ой-өрiсi, бiлiм ауқымы кеңейедi.

Мазмұны

Дәрістер: I.Жас ерекшелiктер физиологиясы және валеология мақсаты мен мiндеттерi, зерттеу әдiстерi

II. Жүйке жүйесiнiң физиологиясы, оның жас ерекшелiктерi.

Жүйке жүйесiнiң ақпаратты қабылдау, өндеу, өткiзу, түрлiше организм реакцияларын Ұйымдастыру және психикалық қызметтерiн атқару кездерiндегi ролi.

III. Жоғары жүйке әрекетi және оның жасқа сай ерекшелiктерi

И.М.Сеченов және И.П Павлов – жоғары нерв әрекетi туралы iлiмнiң негiзiн салушылар.Шартты рефлекс туралы iлiм. Олардың қалыптасу механизмi.

Баланың даму процесiндегi сөздiң сенсорлық және моторлық механизмiнiң тұрақтануы. Бiрiншi және екiншi сигналдар жүйесi, олардың өзара әрекеттесуiнiң жас ерекшелiктерi. Есте сақтау, эмоция, мотивация физиологиясы. Жоғары жүйке әрекетi типтерi, олардың пластикалығы.

IV. Тiрек – қимыл жүйесi, оның ерекшелiктерi.

Адам.буындардың құрылысы мен қызметi. Олардың иiлiстерi, олардың қалыптасуы мен функциональдық маңызы.Тұлға және қол –аяқ, ми сауыты сүйектерi және бет сүйектерiнiң дамуы. Ет жүйесi. Еттiң құрылысы мен қызметi, дәлдiлiгi мен жылдамдығының төзiмдiлiгiнiң жасқа сай ерекшелiктерi. Дене еңбегi шамасына әр түрлi жастағы организм реакциясының ерекшелiгi. Әр түрлi ет жұмысы кезiндегi шаршау және оның жас ерекшелiгi. Дене бiтiмi. Оның қалыптасуы, дене бiтiмiнiң дұрыс болуының маңызы. Көкiрек клеткасының деформациясы. Жалпақ табандылық. Дұрыс дене бiтiмiн єалыптастыруда жаттығудың, дене шынықтырудың ролi. Жиһаздарға, шеберханаларға қойылатын гигиеналық талаптар.

V.Қан физиологиясы. Қанның жас ерекшелiктерi.Қан айналу мүшелерi. Организмнiң iшкi ортасы: қан, Ұлпа сұйықтығы, лимфа.

Қанның жасалуы, тасмалдық, қорғаныстық т.б.функциялары. Қанның ұюы. Қан топтары. Қан аздық және олардың балалар мен жеткiншектердегi профилактикасы. Жүрек пен тамыр ауруларының профилактикасы. Жѕрек тамыр жѕйелерiн жаттыєтыру.

VI. Тыныс физиологиясы. Тыныс алу физиологиясыны» жас ерекшелiктерi.

Балалық кезеңдегi тыныс алу мүшелерiнiң құрылысы мен қызметiнiң ерекшелiктерi.

VII.Сыртқа шығару мүшелерiнiң жас ерекшелiктерi. Бүйрек қызметтерi. Терiнiң құрылысы мен қызметi.

Зәр шығару жүйесi. Бүйректiң құрылысы мен қызметi. Зәр шығару жүйесiн аурудан сақтандырудағы жеке бастың гигиенасының ролi.

Практикалық: Оқушылардың дене бітімін бағалау, антропометриялық әдісті қолдану. Тамақ рационы мен режимін бағалау.Оқушы тамағын санау сипаты. Мектеп жерін және үйін гигиеналақ сипаттау. Оқу бөлмесінің (кластың) ауасын зерттеу. Оқу процессін гигиеналық бағалау. Оқу бөлмесінің жарықтығына және жиһаздарына қойылатын гигиеналық

талаптар. Сабақ кестесін бағалау. Оқушыллардың жоғары нерв әрекетін анықтау.

Оқу процесінің нәтижесі

Жас өспірімдердің физиологиясы мен гигаенасы жас ұрпақтарды тәрбиелеудің оларға жасына лайық білім берудің, ақыл - ойын дамытудың, еңбекке баулудың негізін меңгереді. Ол балалардың денесінің дұрыс дамуын, ақыл-ойының жетілуін қамтамасыз етіп оған қажетті жағдайларды ұсыну арқылы түрлі аурулардың алдын алу, еңбек қабелетін күтейтеді, дене шынықтыру жолдарын, күн кетесі мен түрлі еңбек кестелерінің бала организміне тиімді түрлерін анықтайды.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Похожие:

ОҚу курсының каталогы мамандығы 050102 «Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі» iconЛекциялар 30 сағат СӨЖ 45 сағат обсөЖ 45 сағат Семинар сабағы: 15 сағат Барлық сағат саны 135 сағат
Бастауыш мектепте дүниетануды оқыту теориясы мен технологиясы” пәні бойынша 050102- “Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі”мамандықтарының...
ОҚу курсының каталогы мамандығы 050102 «Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» (бакалавриат) мамандығының элективті пәндер каталогы
ОҚу курсының каталогы мамандығы 050102 «Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі» icon“Педагогика және спорт” факультеті
Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі” мамандықтарының студенттері үшін әзірлеген
ОҚу курсының каталогы мамандығы 050102 «Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі» iconҚазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты Бастауышта тілдерді оқытудың теориясы мен технологиясы кафедрасы
Республикасының Мемлекеттік стандартына сәйкес «вмк(О) т отт 3214», «050102–Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығына...
ОҚу курсының каталогы мамандығы 050102 «Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі» iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Педгогиканың жалпы негіздері және тәрбие теориясы” пәні бойынша 050102, “Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі” – мамандығының...
ОҚу курсының каталогы мамандығы 050102 «Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі» iconЛекция: 15 обсөЖ: 15 СӨЖ: 15 Барлық сағат саны: 45 Аралық бақылау (1,2 аб) 60 б
В01200 “Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі ” мамандығының студенттері үшін
ОҚу курсының каталогы мамандығы 050102 «Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі» iconДӘужанова лаззат мұратқызы оқУ Үдерісінде болашақ МҰҒалімдердің педагогикалық МӘдениетін қалыптастыру (жаратылыстану пәндері негізінде)
М010200 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесiн алу...
ОҚу курсының каталогы мамандығы 050102 «Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі» iconЛекция: 52 сағ. Практикалық (семинар): 50 сағ. СӨЖ: 33 сағ. Барлық сағат: 135 сағ
Педгогиканың жалпы негіздері және тәрбие теориясы” пәні бойынша 050102, “Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі” – мамандығының...
ОҚу курсының каталогы мамандығы 050102 «Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі» iconЕсболова асель айдархановна
...
ОҚу курсының каталогы мамандығы 050102 «Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі» icon2011-2012 оқу жылына «Өзін-өзі тану» пәні бойынша педагогтар туралы мәлімет
Л. Н. Гумилев ат. Еуразия унив., 2003 ж., бастауыш мектеп педагогикасы мен әдістемесі
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница