Кафедра «Мектепке дейінгі және бастауышта оқыту теориясы мен әдістемесі» ОҚу курсының каталогы
НазваниеКафедра «Мектепке дейінгі және бастауышта оқыту теориясы мен әдістемесі» ОҚу курсының каталогы
страница3/22
Дата конвертации05.11.2012
Размер2.78 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Пән атауы

Жас ерекшеліктер физиологиясы мен мектеп гигиенасы

Қысқартылған атауы

ZhEFMG1208

Оқу іс-шаралар/ оқу пәндерінің курсы

Лекция, практикалық, СӨЖ, ОСӨЖ

Семестр

1

Оқытушының аты-жөні

Рысбаева Ғ.А.

Доцент/ оқытушы

доцент м.а., б.ғ.к.

Жұмыс тілі

Қазақ тілінде

Оқу жоспарына сәйкестігі

БП міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағат саны

Лекция-15, практикалық-15, ОСӨЖ-30, СӨЖ-30

Еңбеккөлемі

90 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

2 кредит

Модуль көлімінде оқуға қабылдау шарттары

Пререквизиттер: Мектептегі адам анатомиясы.

Білім беру мақсаты:

Жас ерекшелiктер физиологиясы және мектеп гигиенасы адамның денсаулығын сақтау, нығайту әдiстерi мен тәсiлдерiн, сондай-ақ организмнiң жас ерекшелiктерiн оқып –бiлуге арналған пән. Пәннiң мiндетi-салауатты өмiр сүру үшiн организмде жүрiп жатқан физиологиялық процестердiң мәнiсiн, мағынасын, мазмұнын ашып көрсету және реттелу механизмдерiн түсiндiру арқылы болашақ мамандардың ой-өрiсi, бiлiм ауқымы кеңейедi.

Мазмұны

Дәрістер: I.Жас ерекшелiктер физиологиясы және валеология мақсаты мен мiндеттерi, зерттеу әдiстерi

II. Жүйке жүйесiнiң физиологиясы, оның жас ерекшелiктерi.

Жүйке жүйесiнiң ақпаратты қабылдау, өндеу, өткiзу, түрлiше организм реакцияларын Ұйымдастыру және психикалық қызметтерiн атқару кездерiндегi ролi.

III. Жоғары жүйке әрекетi және оның жасқа сай ерекшелiктерi

И.М.Сеченов және И.П Павлов – жоғары нерв әрекетi туралы iлiмнiң негiзiн салушылар.Шартты рефлекс туралы iлiм. Олардың қалыптасу механизмi.

Баланың даму процесiндегi сөздiң сенсорлық және моторлық механизмiнiң тұрақтануы. Бiрiншi және екiншi сигналдар жүйесi, олардың өзара әрекеттесуiнiң жас ерекшелiктерi. Есте сақтау, эмоция, мотивация физиологиясы. Жоғары жүйке әрекетi типтерi, олардың пластикалығы.

IV. Тiрек – қимыл жүйесi, оның ерекшелiктерi.

Адам.буындардың құрылысы мен қызметi. Олардың иiлiстерi, олардың қалыптасуы мен функциональдық маңызы.Тұлға және қол –аяқ, ми сауыты сүйектерi және бет сүйектерiнiң дамуы. Ет жүйесi. Еттiң құрылысы мен қызметi, дәлдiлiгi мен жылдамдығының төзiмдiлiгiнiң жасқа сай ерекшелiктерi. Дене еңбегi шамасына әр түрлi жастағы организм реакциясының ерекшелiгi. Әр түрлi ет жұмысы кезiндегi шаршау және оның жас ерекшелiгi. Дене бiтiмi. Оның қалыптасуы, дене бiтiмiнiң дұрыс болуының маңызы. Көкiрек клеткасының деформациясы. Жалпақ табандылық. Дұрыс дене бiтiмiн єалыптастыруда жаттығудың, дене шынықтырудың ролi. Жиһаздарға, шеберханаларға қойылатын гигиеналық талаптар.

V.Қан физиологиясы. Қанның жас ерекшелiктерi.Қан айналу мүшелерi. Организмнiң iшкi ортасы: қан, Ұлпа сұйықтығы, лимфа.

Қанның жасалуы, тасмалдық, қорғаныстық т.б.функциялары. Қанның ұюы. Қан топтары. Қан аздық және олардың балалар мен жеткiншектердегi профилактикасы. Жүрек пен тамыр ауруларының профилактикасы. Жѕрек тамыр жѕйелерiн жаттыєтыру.

VI. Тыныс физиологиясы. Тыныс алу физиологиясыны» жас ерекшелiктерi.

Балалық кезеңдегi тыныс алу мүшелерiнiң құрылысы мен қызметiнiң ерекшелiктерi.

VII.Сыртқа шығару мүшелерiнiң жас ерекшелiктерi. Бүйрек қызметтерi. Терiнiң құрылысы мен қызметi.

Зәр шығару жүйесi. Бүйректiң құрылысы мен қызметi. Зәр шығару жүйесiн аурудан сақтандырудағы жеке бастың гигиенасының ролi.

Практикалық: Оқушылардың дене бітімін бағалау, антропометриялық әдісті қолдану. Тамақ рационы мен режимін бағалау.Оқушы тамағын санау сипаты. Мектеп жерін және үйін гигиеналақ сипаттау. Оқу бөлмесінің (кластың) ауасын зерттеу. Оқу процессін гигиеналық бағалау. Оқу бөлмесінің жарықтығына және жиһаздарына қойылатын гигиеналық

талаптар. Сабақ кестесін бағалау. Оқушыллардың жоғары нерв әрекетін анықтау.

Оқу процесінің нәтижесі

Жас өспірімдердің физиологиясы мен гигаенасы жас ұрпақтарды тәрбиелеудің оларға жасына лайық білім берудің, ақыл - ойын дамытудың, еңбекке баулудың негізін меңгереді. Ол балалардың денесінің дұрыс дамуын, ақыл-ойының жетілуін қамтамасыз етіп оған қажетті жағдайларды ұсыну арқылы түрлі аурулардың алдын алу, еңбек қабелетін күтейтеді, дене шынықтыру жолдарын, күн кетесі мен түрлі еңбек кестелерінің бала организміне тиімді түрлерін анықтайды.
Пән атауы

Қазіргі қазақ тілі

Қысқартылған атауы

ККТ1209

Оқу іс-шаралар/ оқу пәндерінің курсы

Лекция, практикалық, СӨЖ, ОСӨЖ

Семестр

1/2

Оқытушының аты-жөні

Құдайбергенова М.

Доцент/ оқытушы

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілінде

Оқу жоспарына сәйкестігі

Жалпыға бірдей білім беретін пәндер циклі, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағат саны

Лекция-15, практикалық-15, ОСӨЖ-30, СӨЖ-30/ практикалық-15, ОСӨЖ-15, СӨЖ-15

Еңбеккөлемі

90/45 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

2/1 кредит

Модуль көлімінде оқуға қабылдау шарттары

Пререквизиттер: Мектептегі қазақ тілі

Білім беру мақсаты:
Мазмұны

Дәрістер: Тіл біліміне кіріспе. Тіл білімі және оның салалары. Тіл білімінің басқа ғылымдармен байланысы. Тілдің қоғамдық мәні мен қызметі. Тіл және онлау. Тіл және сөйлеу. Тілдің құрылымы, оның жүйесі.

Фонетика. Қазақ тілі фонетикасына кіріспе. Фонетиканың зерттелуі. Салалары мен объектісі. Қазіргі қазақ тілі фонетикасындағы өзекті мәселслер.

Дыбыс туралы ұғым. Дауысты дыбыстар. Дауыссыз дыбыстар. Буын, оның түрлері. Буын үндестігі. Дыбыс үндестігі және оның түрлері. Дыбыс үндестігінің орфография мен орфоэпияға қатысы. Орфоэпия, орфография, графика.

Лексикология. Сөз бен дыбыстың, сөз бен мағынаның және ұғымның өзара бірлігі мен айырмашылығы. Сөзге тән белгілер. Семасиология. Сөз мағынасының түрлері (тура және ауыспалы мағына, дексикалық, грамматикалық мағына, нақты және абстракт мағына, сөздің көп мағыналылығы, т.б.). Омонимдер. Синонимдер. Антонимдер. Фразеологизмдер. Бастауыш сыныпта оқытылатын лексикалық ұғымдар.

Ана тілімізге өзге тілдерден енген сөздер туралы мәлімет. Сөздердің стильдік мәніне қарай бөлінуі және оның түрлері. Диалект сөздер. Кәсіби сөздер. Терминдер. Көнергея сөздер, олардың түрлері (архиизм, историзм). Неологизмдер және олардың жасалу жолдары.

Қазақ тілі лексикографиясы. Сөздік жасау принциптері. Лингвистикалық сөздіктердің негізгі түрлері: "Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі" т.б. Сөзжасам. Сөзжасам жүйесінің негізгі төсілдері. Морфемалар. Жалаң сөз. Күрделі сөз және оның түрлері.

Грамматика, оның объектісі. Грамматикалық ұғымдар. Грамматикалық форма және грамматикалық категория туралы ұғым. Грамматиканың теориялық және практикалық мәні. Грамматикалық категориялар және олардың сөз таптарымен ара қатынасы. Сөз таптарының дербес сөздер, көмекші сөздер болып бөлінетіні.

Зат есім. Көмекші есім. Олардың зат есімдерше түрленетіні. Көмекші есімдердің қызметі. Сын есім. Сан есім. Есімдік. Етістік. Етістіктің лексикалық-грамматикалық категориялары. Үстеу. Шылау сөздер. Еліктеу сөздер. Одағай сөздер. Бастауыш сыныпта оқытылатын сөз таптарының оқулықта берілу жайы және олардың оқыту.

Синтаксис. Синтаксис туралы жалпы түсінік.

Сөйлем. Сөйлемнің грамматикалық белгілері. Сөйлемнің құрылысына қарай жай жане құрмалас сөйлем болатыны. Сөйлемнің айтылу мақсатына қарай бөлінетін түрлері. Сөз тіркесі. Сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері.

Сөйлем мүшесі. Сөйлемнің түрлаулы мүшелері. Сөйлемнің түрлаусыз мүшелері. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Айқындауыш мүше және оның түрлері. Оқшау сөздер. Оқшау сөздердің түрлері, олардың орналасу тәртібі және тыныс белгілсрі.

Жай сөйлемнің құрылысына қарай бөлінетін түрлері. Құрмалас сөйлем. Салалас құрмалас сөйлем. Сабақтас құрмалас сөйлем. Аралас құрмалас сөйлем. Синтаксистен бастауыш сыныпта берілетін материалдар және оларды оқьпу. Бөгде сөз, оның түрлері. Емле және тыныс белгілері. Қазақ емлесінің кейбір мәселелері. Тыныс белгілерінің түрлері және олардың колданылуы.

Сөйлеу мәдениеті. Сөйлеу мәдениеті туралы түсінік. Тілдік норма, оның тіл мәдениетіне қатысы.

Практикалық: Тіл дыбыстары және оның түрлері;. Дыбыс үндестігі және олардын түрлері; Сөз мағынасы және оның түрлері; Омоним, антоним; Синоним және көп мағыналы сөздер;Фразеологизмдер, мақал- мәтелдер; Сөздердің қолданылу аясына қарай белінуі;Морфема және оның түрлері; Жалаң және күрделі сөздер; Зат есім. Сын есім. Сан есім;Есімдік. Етістік; Үстеу. Шылау. Еліктеу сөздер;Сөзтіркесі; Сөйлем мүшесі;Жай сөйлемнің айтылу мақсатына және құрылысына қарай бөлінетін түрлері; Құрмалас сөйлем, оның түрлері.

Оқу процесінің нәтижесі

Нәтижесінде тіл дыбыстары және олардың түрлерін; буынды және оның түрлерін; сөзге тән белгілерді және сөз мағынасының түрлерін; омонимдерді, антонимдер мен синонимдерді, фразеологизмдерді, олардың стильдік қызметін; сөздердің қолданылу аясына қарай бөлінетін түрлерін (көнерген сөздер, диалект, кәсіби сөздер, терминдер, неологизмдер); жалаң және күрделі сөздің морфологиялық құрамын; сөз таптарын және әр сөз табының түрлену жүйесін; сөз тіркесінің байланысу тәсілдерін және сөз тіркесінің түрлерін; тыныс белгілерінің түрлеріп және олардың қойылатын орындарын білуі тиіс; сөз таптарына толық морфологиялық талдау жасауды; тыныс белгілерін дұрыс қоюды үйренуі тиіс.
Пән атауы

Жаратылыстану негіздері

Қысқартылған атауы

ZhN1211

Оқу іс-шаралар/ оқу пәндерінің курсы

Лекция, практикалық, СӨЖ, ОСӨЖ

Семестр

1/2

Оқытушының аты-жөні

Тастанов Е.А.

Доцент/ оқытушы

доцент м.а., б.ғ. к.

Жұмыс тілі

Қазақ тілінде

Оқу жоспарына сәйкестігі

Жалпыға бірдей білім беретін пәндер циклі, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағат саны

Лекция-15, практикалық-15, ОСӨЖ-30, СӨЖ-30/ лекция- 15, ОСӨЖ-15, СӨЖ-15

Еңбеккөлемі

90/ 45сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

2/1 кредит

Модуль көлімінде оқуға қабылдау шарттары

Пререквизиттер: Мектептегі география, өсімдіктану, жануартану, және оның экологиясы

Білім беру мақсаты:

Курстың мақсаты: болашақ бастауыш мектеп мұғалімдерін Дүниетану пәнін окыту үшін қажетті білім-білік, дағдымен қаруландыру.

«Өлкетану» тарауы студенттерді өз аймағының табиғатын зертеудің әдістері мен мазмұнымен таныстырады. Студенттерді өсімдіктер және жануарлар құрылысымен, әралуандылығымен таныстыру;

Өсімдіктер мен қоршаған орта арасындағы, өсімдіктер мен жануарлар арасындағы және жануарлар мен қоршаған орта арасындағы өзара байланысты көрсету;

Өсімдіктер мен жануарлар мүшелерінде жүретін процестерді түсіну;

Өсімдіктер мен жануарлардың мақызын көрсету;

Жануарлар және өсімдіктер ресурстары, бірлестіктері мен оларды қорғау жолдарын керсету.

Мазмұны

Дәрістер: Кіріспе. Географиялық қабықтар - жалпы жертану пәні.

Жертанудың пәнінің мақсатты. Географиялық ғылымдар жүйесіндегі жертанудың алатын орны. Жер, Күн жүйесі және Жер ғаламшарының орны. Жердің ғаламшар ретіндегі жалпы сипаттамасы. Жер қозғалысы. Сұлба және карта. Географиялық карта және сұлба туралы түсінік.

Жердің ішкі құрылысы. Литосфера. Жер қыртысы, мантия, ядро жвне онда өтетін процестердің географиялық қабықшаның дамуы үшін маңызы. Литосфера. Жердің беткі қабатын өзгертетін ішкі процестер. Минералдар мен тау жыныстары. Жер бетінің рельефінін пішіндері (нысандары). Рельеф. Гидрасфера. Гидросфера туралы түсінік. Атмосфера. Атмосфера туралы үгым. Атмосферанын құрамы мен құрылысы. Тірі организмдер құрылысы Организм және орта Тірі организмлердің көп түрлілігі»

Оқу процесінің нәтижесі

Студенттер негізгі географиялық ұғымдармен танысып, географиялық қабықта өтетін негізгі процестерді зерттеуді үйреніп, географиялық объектілердің, құбылыстар мен процестердің өзара тығыз байланыста болатындығын, сондықтан табиғатты қорғау шараларының қажетті екендігін түсінеді. Сонымен қатар, курс барысында студенттер атластармен, карталармен, глобустармен теллуриймен, метеоқұралдармен, тау жыныстары мен минералдардың жиынтықтарымен жұмыс істеуді игеруі тиіс. Студенттер минералдар мен тау жыныстарын анықтауды және жыл бойы байқалатын атмосфералық (ауа райы) құбылыстарды сараптауды үйренуі тиіс.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Похожие:

Кафедра «Мектепке дейінгі және бастауышта оқыту теориясы мен әдістемесі» ОҚу курсының каталогы iconМектепке дейінгі және бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі
М010100 Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы пәндерінің (Дүниетану теориясы мен әдістемесі, Мектепке дейінгі балалардың...

Кафедра «Мектепке дейінгі және бастауышта оқыту теориясы мен әдістемесі» ОҚу курсының каталогы iconКафедра «Мектепке дейінгі және бастауышта оқыту теориясы мен әдістемесі» ОҚу курстарының каталогы
Студент эдвайзер мен факультет администраторының көмегімен белгілі бір пәндерді таңдай отырып, өзінің жеке оқу жоспарын жасайды....

Кафедра «Мектепке дейінгі және бастауышта оқыту теориясы мен әдістемесі» ОҚу курсының каталогы iconҚу курсының пәні
Абай атындағы ҚазҰпу-дың мектепке дейінгі және бастауыш білім беру теориясы мен әдістемесі кафедрасының профессоры, п.ғ. к

Кафедра «Мектепке дейінгі және бастауышта оқыту теориясы мен әдістемесі» ОҚу курсының каталогы iconМамандықтары үшін Информатиканы оқыту технологиясы мен әдістемесі
«Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасын доцент, п.ғ. к.,Г. З. Халықова, аға оқытушы, п.ғ. к....

Кафедра «Мектепке дейінгі және бастауышта оқыту теориясы мен әдістемесі» ОҚу курсының каталогы icon10. 02. 01 Орыс тілі; 13. 00. 02 Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ тілі); 13. 00. 02 Оқыту және
Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі орыс тілі) мамандықтары бойынша д 14....

Кафедра «Мектепке дейінгі және бастауышта оқыту теориясы мен әдістемесі» ОҚу курсының каталогы icon050101, 5В010100 – «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» (бакалавриат) мамандығының элективті пәндер каталогы
В010100 – «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» (бакалавриат) мамандығының элективті пәндер каталогы

Кафедра «Мектепке дейінгі және бастауышта оқыту теориясы мен әдістемесі» ОҚу курсының каталогы iconБазарбекова Рабиға Жолшықызы Бастауыш сынып оқушыларын жазбаша байланыстырып сөйлеуге үйрету әдістемесі
Жұмыс Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің мектепке дейінгі және бастауыш білім беру теориясы мен әдістемесі...

Кафедра «Мектепке дейінгі және бастауышта оқыту теориясы мен әдістемесі» ОҚу курсының каталогы iconАлдешов сапарғали ергенұлы колледжде компьютерлік оқыту бағдарламаларын қолдану жағдайында ақпараттық-логикалық модельдеудің әдістемесі (физиканы оқыту мысалында)
Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім беру жүйесіндегі ақпараттандыру)

Кафедра «Мектепке дейінгі және бастауышта оқыту теориясы мен әдістемесі» ОҚу курсының каталогы iconАлдабергенова айгүл оңалбекқызы ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларын жасаудың әдістемесі (алгебраны оқыту мысалында)
Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім беру жүйесіндегі ақпараттандыру)

Кафедра «Мектепке дейінгі және бастауышта оқыту теориясы мен әдістемесі» ОҚу курсының каталогы icon«мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ «біз мектепке барамыз»
«Біз мектепке барамыз» мектепке дейінгі ересек жастағы балаларды тәрбиелеу мен оқыту бағдарламасы. Астана, 2009. 106 б

Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница