Әлеуметтік саланы реттеу пәні бойынша СӨЖ (СӨЖO) бойынша әдістемелік нұсқаулар 050510- мемлекеттік және жергілікті басқару «Экономикалық теория және халықаралық экономика»
Скачать 386.19 Kb.
НазваниеӘлеуметтік саланы реттеу пәні бойынша СӨЖ (СӨЖO) бойынша әдістемелік нұсқаулар 050510- мемлекеттік және жергілікті басқару «Экономикалық теория және халықаралық экономика»
страница3/3
Дата конвертации20.11.2012
Размер386.19 Kb.
ТипДокументы
1   2   3

Тесттік сұрақтар


  1. Әлеуметтік саланың дамуының қандай шетел модельдерін білесңз

А. Швед моделі

Б. Германия моделі

В. АҚШ моделі

Г. Барлық жауап дұрыс


  1. Жапониядағы еңбек ақы минималды көлемі бекітіледі...

А. Прфодақпен

Б. Жұмыс берушімен

В. Үкіметпен

Г. Барлық жауабы дұрыс


  1. Әлеуметтік сала мынаған бағытталған:

А. Әлеуметтік жағдайды шешу

Б. Құқықтық жағдайды шешу

В. Кедейшілікпен күрес

Г. Барлық жауап дұрыс


  1. Тұтыну құрылымын болжамдау үшін қандай әдіс қолданылады?

А. Продуктивті

Б. Нормативті

В. Негативті

Г. Фактілік


  1. Ресейде тұтыну бюджетін қолданудың бірінші тәжірибесі қашан өтті?

А. 70-80ж.ж.

Б. 40-50ж.ж.

В. 60ж.

Г. 50-60ж.ж.


  1. Кедейлік қатысты көмек мына түрде өту керек?

А. Адресті-әлеуметтік

Б. Индивидуалды

В. Индивидуалды-әлеуметтік

Г. Әлеуметтік-топтық


  1. Басты қажеттілік тауарларын реттеу және инфрақұрылымына қарсы шерелерды мемлекеттік реттеу неде байқалады?

А. Бағамды күшейту

Б. Валютаны күшейту

В. Бағамның төмендеуі

Г. Еркін қалқымалы бағам


  1. Нормативті әдісті реттеу үшін қандай жүйені дамытып, жетілдіру керек?

А. Тұтыну бюджеті

Б. Мемлекеттік бюджет

В. Тұтыну қоржынын

Г. Жергілікті бюджет

  1. Еңбек ақы төлеуді жетілдіруге, еңбек ақы көлемінің жұмыс күші бағасының деңгейіне қатысын анықтауға қандай шарттарсыз жетуге болады?

А. Экономикалық

Б. Әлеуметтік

В. Рухани

Г. Макроэкономикалық


  1. Бюджеттегі әлеуметтік шығын қайсысына жатпайды?

А. Жоюға

Б. Қаржыландыруға

В. Секвестірлеуге

Г. Мониторингке
Әдістемелік нұсқаулар. Семинарға дайындықты ұсынылған әдебиетті қарастырудан бастау дұрыс болады. Әлеуметтік саланы біздің елде және шет елде қалай дамығанын анықтаңыз және талдау жасаңыз. Әлеуметтік саланы реттеудің мемлекеттік функциясын анықтаңыз.

Негізгі әдебиеттер тізімі

1.Конституция Республики Казахстан.-Алматы: «Казахстан», 1995г.

2. Назарбаев Н.А. Послание Президента страны народу Казахстана «Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех качахстанцев» // Казахстанская правда. - ІЗ октября 1997. - С. 5-8.

3.Назарбаев Н.А. «На пороге XXI века». - Алматы, 1996 г.

4.Программа действий Правительстьа Республики Казахстан на 1998-2000 годы .

5.Концепция региональной нолитики РК от 9 сеытнбря 1996. № 1097.

6.Концепция регионалыюй политики Республики Казахстан. Министерство экономики и торговли РК. РГП «ИЭИ».- Алматы 2001г .

7.Идеология Схемы развития и размещения производительных сил Республики Казахстан на период до 2015г. Министерство экономики и торг-овли РК, РГП «ИЭИ», Алматы, 2001г.

8.Региональный статежегодник Казахстаиа 1995-1998 г.г. Статсборник., Агентство РК по статистике. - Алматы 1999г.

9.Социально-зкономическое положение РК за япн-дск 2005г. Агентство РК по статистике. - Алматы 2005г.

10.А.В. Пикулькин «Система государственного управления»

11.М. «Экономика», 1981 г. Н.Голиков Н.Ф. и др. «Проблемы расселения населения Казахстана».- Алматы 1989г.

І2.Исентаев К.Б. «Формирование региоиальной ІІолитики в условиях суверинитета республики и рыночных отношений».

13. Кенжегузин М.Б., Дишев Ф.М. «Формирование и развитие национальных производительных сил». Концептуальные положения.- Алматы: «Гылым".

14. Н.Кенжегузин М.Б. «Реформирование экономики Казахстана: проблемы и перспективы решение». - Алматы. Институт экопомики. 1997г.

15. Шеденов У.К. «Экономическая теория»

І6.Мамыров Н.К., Ихданов Ж.О. «Государственное регулировакие экономики в условиях Казахстана: теория, опыт, проблемы».- Алматы «Экономика»

17. ІІод ред. М.Б. Кенжегузина «Региональная политика РК: экономический механизм реализации».- Алматы, «Гылым», Институт экономики МН РК. 1998г.

18.Учебное пособие. Гайнуллин Ф. Экономическая политика

І9.Слезингер Г.Э.Социальная экономика 2004г

20. Слезингер Г.Э.Управление социально-трудовыми системами

21. Горелов А.А. Социальная политика 2002г.

22.Нургисаев С. «Моя цель – сделать область стабильно развивающейся». // Каржы-Каражат. –Финансы казахстана, 2000 № 7-8 стр. 15 – 18.

Қосымша әдебиеттер

23.Ламперт Х. Социальная рыночная экономика,2003г

24.Мирзаев Г.Г., Иванов Б.А. Рациональное использование трудовых ресурсов, 2004г.

25.Основы государственной экономической политики РК, Алматы, 1995г

26.Лаптев М.М. Экономические проблемы. М.1990

27.Смаилов И.Ю. Казахстан, 21 век. Алматы, 1996г.

28.Каренов Р.С. Основы управление экономикой Казахстана, 2004

29.Гражданский кодекс РК, 1997г.

30.Сагимбаев Г.К.Экология и экономика. Алматы, 1997г.

31.Алимбаев А.А. Государственное регулирование экономики,1999г.

32.Обращение Президента к народу Казахстана, 2006г.

33.Государственная социальная программа, 2005г.

34.Амирбеков К. Развитие социальных, экономических зон в Казахстане Алматы: ,1998г

35.Гневко В.А. Проблемы кадрового обеспечения местного самоуправления. М. 2006г.

36.Бердалиев К.Б. Основы управления экономикой Казахстана. Журнал «Экономика и бизнес», 2006г.

37.Отчет о человеческом развитии – Казахстан 2006г.

38.Козлов Л. «Экономические проблемы регионов и региональная структурная политика» РЭЖ,2006г.

39.Смаилов А.А. Статистический ежегодник Казахстана – Алматы. 2007г.

40.Саясат (журнал)

41.Аль-Пари (журнал)

42.Транзитная экономика (журнал)

43.Казахстан: экономика и жизнь

44.Экономика и статистика (журнал)

45.Казахстанская правда (газета)

46.Панорама (газета)

47.Деловая неделя (газета)

48.Индустриальная Караганда (газета)

49.Современный Казахстан (цифры и факты) Алматы. 2007г.

50.Послание Президента страны к народу Казахстана от 1 марта 2007
1   2   3

Похожие:

Әлеуметтік саланы реттеу пәні бойынша СӨЖ (СӨЖO) бойынша әдістемелік нұсқаулар 050510- мемлекеттік және жергілікті басқару «Экономикалық теория және халықаралық экономика» iconЖ., Колдасова Л. С. «Макроэкономика» пәні бойынша СӨЖ және обсөЖ сабағын жүргізуге арналған
«Қаржы», 050508 «Бухгалтерлік есеп», 050506 «Экономика», 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 050507 «Менеджмент», 050511-...
Әлеуметтік саланы реттеу пәні бойынша СӨЖ (СӨЖO) бойынша әдістемелік нұсқаулар 050510- мемлекеттік және жергілікті басқару «Экономикалық теория және халықаралық экономика» icon«мемлекеттік басқару теориясы» ПӘні бойынша сөЖ (СӨЖО) материалдары мамандықтар: 5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару
СӨЖ бойынша әдістемелік ұсынысты 5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығының жұмыс оқу жоспарлары мен пәннің кэук...
Әлеуметтік саланы реттеу пәні бойынша СӨЖ (СӨЖO) бойынша әдістемелік нұсқаулар 050510- мемлекеттік және жергілікті басқару «Экономикалық теория және халықаралық экономика» iconReu 4306 «аймақТЫҚ экономика және басқару» ПӘні бойынша сөЖ (СӨЖО) материалдары мамандықтар: 5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару
Силлабусты құрады: 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының жұмыс оқу жоспары және пәннің кэук-ми-85-04. 01-2007...
Әлеуметтік саланы реттеу пәні бойынша СӨЖ (СӨЖO) бойынша әдістемелік нұсқаулар 050510- мемлекеттік және жергілікті басқару «Экономикалық теория және халықаралық экономика» iconӘдістемелік нұСҚаулық
«Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау» пәнін зерделеу бойынша 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының студенттеріне...
Әлеуметтік саланы реттеу пәні бойынша СӨЖ (СӨЖO) бойынша әдістемелік нұсқаулар 050510- мемлекеттік және жергілікті басқару «Экономикалық теория және халықаралық экономика» iconҚазтұтынуодағЫ
СӨЖ (СӨЖО) бойынша әдістемелік нұсқауларды құрады 050510 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығының жұмыс оқу бағдарламасы...
Әлеуметтік саланы реттеу пәні бойынша СӨЖ (СӨЖO) бойынша әдістемелік нұсқаулар 050510- мемлекеттік және жергілікті басқару «Экономикалық теория және халықаралық экономика» iconҚазтұтынуодағЫ
СӨжо 050510 «Мемлкеттік және жергілікті басқару» мамандығының жұмыс оқу жоспары негізінде және кэук-ми-85-04. 01-2005 пәннің оқу-әдістемелік...
Әлеуметтік саланы реттеу пәні бойынша СӨЖ (СӨЖO) бойынша әдістемелік нұсқаулар 050510- мемлекеттік және жергілікті басқару «Экономикалық теория және халықаралық экономика» iconПәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
В051000) «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 050508 (5В050800) «Есеп және аудит», 050510 (5В050600) «Экономика» мамандықтарының...
Әлеуметтік саланы реттеу пәні бойынша СӨЖ (СӨЖO) бойынша әдістемелік нұсқаулар 050510- мемлекеттік және жергілікті басқару «Экономикалық теория және халықаралық экономика» iconӘдістемелік нұСҚау пәнді зерделеуге арналған «Халықаралық экономика»
«Экономика», 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 050507 «Менеджмент», 050508 «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне...
Әлеуметтік саланы реттеу пәні бойынша СӨЖ (СӨЖO) бойынша әдістемелік нұсқаулар 050510- мемлекеттік және жергілікті басқару «Экономикалық теория және халықаралық экономика» icon«адамзат ресурстарын басқару» пәні бойынша
«Адамзат ресурстарын басқару» пәнінің типтік бағдарламасы және 050510 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығының оқу бағдарламасы...
Әлеуметтік саланы реттеу пәні бойынша СӨЖ (СӨЖO) бойынша әдістемелік нұсқаулар 050510- мемлекеттік және жергілікті басқару «Экономикалық теория және халықаралық экономика» iconЭкономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасы
Курстық жұмысты жазу бойынша әдістемелік ұсыныстар «Экономикалық теория» пәнінің типтік бағдарламасы негізінде аға оқытушы Б.Қ. Спанова...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница