Қазақстан Республикасының азаматтарын әскери қызметке шақыруды ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларын бекіту туралы «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы»
НазваниеҚазақстан Республикасының азаматтарын әскери қызметке шақыруды ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларын бекіту туралы «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы»
страница4/5
Дата конвертации20.03.2013
Размер0.78 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5

Облыстық (республикалық маңызы бар қала немесе астана)

әскерге шақыру комиссиясының хаттамалар кітабы

 

20__ж.«__»______басталды.

20__ж.«__»______аяқталды.


Р/сТегі, аты, әкесінің аты

Туған жылы

Қай аудандық әскерге шақыру комиссиясы және қашан куәландырды, комиссияның шешімі

Шағымдар (әскерге Шақырылушының басқа да өтініштері)

Объективті, зертханалық және құралдық тексеру деректері, диагнозы

Облыстық әскерге шақыру комиссиясының шешімі

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

8

20 __ ж. «___» _____________ № ________ хаттама

 

20__ж. «__»_____ барлығы куәландырылғаны

Соның ішінде:

аудандық (қалалық, облыстық маңызы бар қала) әскерге шақыру комиссиясының ________шешімі бекітілді;

аудандық (қалалық, облыстық маңызы бар қала) әскерге шақыру комиссиясының ________шешімі бекітілмеді;

Олардың ішінде мыналар танылды:

әскери қызметке жарамдысы

бейбіт уақытта әскери қызметке жарамсызы,соғыс уақытында шектеулі жарамдысы

әскери есептен шығара отырып, әскери қызметке жарамсызы

стационарлық тексерілуге мұқтажы

әскерге шақыруды кейінге қалдыруға мұқтажы

____ адам.

 
 

 

 

 

____ адам;
____ адам;

____ адам;

____ адам;

____ адам.


Комиссия төрағасы -_____________________________________________________________

(лауазымы, қолы)

Комиссия төрағасының орынбасары _______________________________________________

(лауазымы, қолы)

Комиссия мүшелері: ____________________________________________________________

(лауазымы, қолы)

_____________________________________________________________________________

(лауазымы, қолы)

______________________________________________________________________________

(лауазымы, қолы)

Дәрігерлер ____________________________________________________________________

(қолы)

______________________________________________________________________________

(қолы)
Комиссия хатшысы _____________________________________________________________

(қолы)

Ескертпе: облыстық шақыру комиссиясының хаттамалар кітабын жүргізу жөніндегі талаптар аудандық (қалалық, облыстық маңызы бар қаланың) шақыру комиссиясының хаттамаларын жүргізумен бірдей.


Қазақстан Республикасының азаматтарын әскери қызметке шақыруды ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларына

2-қосымша

Қорғаныс істері жөніндегі

басқарма (бөлім) мөртаңбасы

 

Анықтама

 

___________________________________________________________________

________________________________________________ қолдаухатына сәйкес

(министрлік, ведомство атауы)

19___ жылы туған азамат ___________________________________________

20__ж. «___»________ − 20___ж. «___»_______аралығы кезеңіне шетелге қызметтік іссапарға (оқуға) жіберіледі.

Іссапар (оқу) мерзімі аяқталғаннан кейін, бірақ 20___ж. «___»_______ кешіктірілмей азамат __________________________________________________

«Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мерзімді әскери қызметке шақырылу үшін қорғаныс істері жөніндегі басқармаға (бөлімге) келуге міндетті.

Азамат___________________________________________________________

әскерге шақыру учаскесіне тіркелуі туралы куәлігі

__________________________________________________________________

қорғаныс істері жөніндегі басқармада (бөлімде) сақталуда.

 

Қорғаныс істері жөніндегі басқарма (бөлім) бастығы
________________________

(әскери атағы, қолы)

 

М.О.

 

Келісімшарт бойынша әскери қызметшілерді қабылдау және әскерге шақыру бөлімінің бастығы

________________________

(әскери атағы, қолы)
Әскерге шақырылушының шетелге қызметтік іссапарға шығуы, оның Қазақстан Республикасына оралу мерзімі туралы ресімделетін министрліктің (ведомствоның) белгісі 20__ж. «__»________

 

М.О.

____________

(қолы)

Қазақстан Республикасының азаматтарын әскери қызметке шақыруды ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларына

3-қосымша
Оқу орнының мөртаңбасы

 

Анықтама

 

19___жылы туған әскерге шақырылушы ______________________________

_________________________________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты)

20___жылы_______________________________________________________

_________________________________________ түсті және қазіргі уақытта

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(оқу орнының толық атауы)

күндізгі, кешкі (сырттай) бөлімінің __________ курсында (сыныбында) оқитыны туралы берілді.

Оқу орнын бітіру мерзімі 20___ ж. ________________

                                                                    (айы)

 Анықтама______________________________________________________

 (қорғаныс істері жөніндегі басқарма (бөлім) атауы)

______________________________ұсыну үшін берілді.
___________________________________

(оқу орны басшысының немесе орынбасарының қолы)

м.о.

Анықтаманы толтыру жөніндегі түсіндірмелер

 

1. Анықтама оқу орнының қызметтік құжаттарды есепке алу журналына тіркелуге және әскерге шақырылушыға қолхатпен берілуге тиіс.

2. Анықтама алғашқы аудандық (қалалық, облыстық маңызы бар қаланың) әскерге шақыру комиссиясынан өту кезінде әскери есепте тұрған қорғаныс істері жөніндегі басқармаға (бөлімге) әскерге шақырылушының өз қолымен тапсырылады.

3. Анықтамаға оқу орны басшысының немесе басшы орынбасарының қолы қойылады және елтаңбалы мөрмен бекітіледі.

4. Кейіннен қорғаныс істері жөніндегі басқармалар (бөлімдер) жыл сайын 1 қазанға дейін тиісті білім беру ұйымдарынан әскерге шақырылушылардың оқуын жалғастыруын растайтын анықтамаға сұрау салады. Көрсетілген анықтамалар әскерге шақырылушының жеке ісіне тігіледі.
Қазақстан Республикасының азаматтарын әскери қызметке шақыруды ұйымдастыру мен

жүргізу қағидаларына

4-қосымша
20__жылғы №___ тізімдеме бойынша

есепке алынды

 

________________________ облысы

_______________________ ауданының (қаласының)

аудандық (қалалық, облыстық маңызы бар қала) әскерге шақыру

комиссиясының хаттамалар кітабы

 

20__ж. «__»________басталды.

20__ж. «__»________аяқталды

 

Р/с №

Тегі, аты, әкесінің аты

Туған жылы

Шағымдар (әскерге шақырылушының басқа да мәлімдемесі)

Объективті, зертханалық және құралдық тексеру деректері, диагнозы

Әскерге шақыру комиссиясының шешімі

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

20____ж. «__»__________№___________хаттама

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ж. «___»_________барлығы әскерге шақырылудан өткені

Оның ішінде:

а) әскери қызметке жарамдысы

б) денсаулық жағдайы бойынша әскери қызметке уақытша жарамсызы

в) бейбіт уақытта әскери қызметке жарамсыз, соғыс уақытында шектеулі жарамдысы

г) әскери есептен шығара отырып, әскери қызметке жарамсызы

д) стационарлық тексерілуге жіберілгені

_____адамның әскери қызметке жарамдысы:

а) мерзімді әскери қызметке шақырылуға жататыны

б) мерзімді әскери қызметке шақыруды кейінге қалдырылғаны

Оның ішінде:

а) отбасы жағдайы бойынша

б) білім алуды жалғастыру үшін

в) басқа да себептермен

___ адам.
___ адам;

___ адам;
___ адам;

___ адам;

___ адам;

 

___ адам;

___ адам.

 

___ адам;

___ адам;

___ адам.Әскерге шақыру комиссиясы төрағасы _____________________________________________

(лауазымы, қолы)

Әскерге шақыру комиссиясы төрағасының орынбасары ______________________________

(лауазымы, қолы)

Комиссия мүшелері: ____________________________________________________________

лауазымы, қолы)

______________________________________________________________________________

(лауазымы, қолы)

Дәрігерлер ____________________________________________________________________

(қолы)

______________________________________________________________________________

(қолы)
Комиссия хатшысы____________________________________________________________

(қолы)

Әскерге шақыру аяқталғаннан кейін әскерге шақыру комиссиясының хаттамалар кітабында азаматтарды мерзімді әскери қызметке шақыру нәтижелерінің жалпы қорытындысы мынадай үлгі бойынша жүргізіледі:

 

Хаттама нөмірі

Күні

Әскерге шақыру комиссиясынан өтті

Әскери қызметке жарамдылары

Кейінге қалдырылды

Бейбіт уақытта әскери қызметке жарамсыздары, соғыс уақытында шектеулі жарамдылары

Әскери қызметке есептен шығара отырып жарамсызы

Тексерілуге жіберілгені

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Барлығы

Тексерілуге жіберілгендерден анықталғаны

 

 

 

 

 

 

 

Жиыны

 

 

 

 

 

 

 

Пайыз

 

 

 

 

 

 

 

 
1   2   3   4   5

Похожие:

Қазақстан Республикасының азаматтарын әскери қызметке шақыруды ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларын бекіту туралы «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» iconӘскери міндеттілер мен әскерге шақырылушыларды әскери есепке алуды жүргізу қағидаларын бекіту туралы
Республикасының «Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштері туралы» 2005 жылғы 7 қаңтардағы және «Әскери қызмет және...
Қазақстан Республикасының азаматтарын әскери қызметке шақыруды ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларын бекіту туралы «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» icon2012 жылдың сәуiр-маусымында және қазан-желтоқсанында азаматтарды мерзiмдi әскери қызметке шақыруды
Республикасының 2012 жылғы 16 ақпандағы Заңына, «Қазақстан Республикасының азаматтарын әскери қызметке шақыруды ұйымдастыру мен жүргiзу...
Қазақстан Республикасының азаматтарын әскери қызметке шақыруды ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларын бекіту туралы «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» icon2012 жылдың көктемі-күзiнде 1985-1994 жылдары туған азаматтарды мерзімді әскери қызметке кезекті шақыру туралы
«Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» Заңының 27 бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы...
Қазақстан Республикасының азаматтарын әскери қызметке шақыруды ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларын бекіту туралы «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» iconӘскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының Заңы
Осы Заң Қазақстан Республикасы азаматтарының әскери қызметті өткеруі саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді және әскери қызметшілерді...
Қазақстан Республикасының азаматтарын әскери қызметке шақыруды ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларын бекіту туралы «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» iconҚазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери қызметшілеріне
Республикасының «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» 2012 жылғы 16 ақпандағы Заңның 44 бабының 1 тармағына...
Қазақстан Республикасының азаматтарын әскери қызметке шақыруды ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларын бекіту туралы «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» iconӘскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 16 ақпандағы №561-iv заңы
Осы Заң Қазақстан Республикасы азаматтарының әскери қызметті өткеруі саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді және әскери қызметшілерді...
Қазақстан Республикасының азаматтарын әскери қызметке шақыруды ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларын бекіту туралы «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2011 жылғы 14 мамыр №515 Астана, Үкімет Үйі Запастағы офицерлерді әскери қызметке шақыру туралы «Әскери міндеттілік және әскери қызмет туралы»
«Әскери міндеттілік және әскери қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі Заңының 24-бабына сәйкес Қазақстан...
Қазақстан Республикасының азаматтарын әскери қызметке шақыруды ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларын бекіту туралы «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 24 мамырдағы №449 Қаулысы «Әскери міндеттілік және әскери қызмет туралы»
Мемлекеттік органдардың азаматтарды әскери қызметке даярлауды ұйымдастыру және
Қазақстан Республикасының азаматтарын әскери қызметке шақыруды ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларын бекіту туралы «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» icon«1992 жылғы туған азаматтарды 2009 жылы Абай ауданының шақыру учаскесінде тіркеуден өткізу туралы» аудан әкімінің 23. 12. 2008 жылғы №41 санды шешімі
«Әскери міндеттілік және әскери қызмет туралы» шілде 2005 жылғы №74 Заңының 11 бабына және «Қазақстан Республикасында әскери міндеттілер...
Қазақстан Республикасының азаматтарын әскери қызметке шақыруды ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларын бекіту туралы «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» iconҚазақстан Республикасының Заңы Әскери міндеттілік және әскери қызмет туралы
Осы Заң Қазақстан Республикасы азаматтарының әскери мiндеттiлiгiне және әскери қызметiне қатысты қоғамдық қатынастарды реттейдi
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница