Профессор Асылханова Меруерт Асылханқызының
Скачать 65.39 Kb.
НазваниеПрофессор Асылханова Меруерт Асылханқызының
Дата конвертации05.11.2012
Размер65.39 Kb.
ТипДокументы
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

«Жалпы және қолданбалы психология» кафедрасының оқытушысы. Психология ғылымдарының кандидаты,

профессор Асылханова Меруерт Асылханқызының

Ғылыми еңбектерінің тізімі
1. Асылханова М.А. Танымдық процестерді қалыптастыру жолдары // Бастауыш мектеп. - 1996. - № 7. - 3-7 б.

2. Асылханова М.А. Мұғалім мен оқушының арасындағы қарым-қатынастың кейбір қырлары мен тәлім-тәрбиелік маңызы // Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. психология ғылымдар сериясы. - 1997. - №1(1). - 12-16 б.

3. Асылханова М.А. Ұлттық тәлім-тәрбие (этнопедагогика және этнопсихология) // Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. психология ғылымдар сериясы. V жинақ. - 1997.- 21-25 б.

4. Асылханова М.А. Баланың сезімі мен жігерін тәрбиелеу // Ұлағат. - 1998.-№ 3. - 9-12 б.

5. Асылханова М.А. Жастарды халық педагогикасы негізінде тәрбиелеудегі психологияның ролі // әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Психология ғылымдар сериясы. - 1999. - № 1. - 19-23 б.

6. Асылханова М.А. Оқу іс-әрекетінің бастауыш сынып оқушыларының таным процесі мен психикасының дамуына әсері // Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. Психология ғылымдар сериясы. - 1999. - № 3.- 93-97 б.

7. Асылханова М.А. Төменгі сынып оқушыларының этнопсихология мен этнопедагогикаға бейімделуін тәрбиелеу // әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Т.Тәжибаев атындағы Этнопсихология және этнопедагогика ғылымдар сериясы. I том.2 шығарылуы. - Алматы: Қазақ университеті, 1999. - 152-157 б.

8. Асылханова М.А. Төменгі сыныптағы оқу іс-әрекетінің қалыптасуы // әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Психология ғылымдар сериясы. - 1999. - №1.- 103-104 б.

9. Асылханова М.А.Танымдық іс-әрекет мектепке бейімделудің басты факторы. Абай атындағы АлМУ-да орындалды: Кандидаттық диссертация авторефераты. Мамандығы 19.00.07 педагогикалық- психология. - Алматы, 1999.-31 бет.

10. Асылханова М.А. Бастауыш сынып оқушыларының мектепке бейімделуін қалыптастырудың шарттары // Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы Психология ғылымдар сериясы. - 2002. - № 1 (1). - 51-55 бет.

11. Асылханова М.А. Жас ерекшелік және педагогикалық психология тұрғысынан таным әрекеттерін қалыптастыру жолдары: оқу әдістемелік құралы . – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ.- 2000.- 48 бет.

12.Асылханова М.А. Танымдық іс-әрекеттің қалыптасу жүйелері жайлы көзқарастарға шолу // Қазақстандағы Психология және Педагогика ғылымдарының өзекті проблемалары. II том (IХ шығарылуы): Республикалық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары, 2-3 маусым 2000. - Алматы: Қазақ университеті, 2000.- 154-155 бет.

13. Асылханова М.А. Төменгі сыныптағы этнопедагогика және этнопсихологиялық кейбір мәселелер // әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. Психология ғылымдар сериясы.- 2001.- №4.- 17-19 бет.

14. Асылханова М.А. Мектепке дейінгі балалардың тілінің дамуы // әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Психология ғылымдар сериясы.- 2001.- №3.- 11-12 бет.

15. Асылханова М.А. Валеология : 6-7 жас мектеп алды дайындық тобына арналған. –Алматы: Алматы китап, 2001. - 36 бет.

16. Асылханова М.А. Тест. Ойын жаттығулары: 6-7 жас мектеп алды тобына арналған. – Алматы: Алматы кітап, 2001. - 35 бет.

17. Асылханова М.А. Бала-бақшадағы оқытудың маңыздылығы // Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. Психология ғылымдар сериясы. - 2002 - №2. - 2-4 бет.

18. Асылханова М.А. Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу әрекетін қалыптастырудағы ұлттық психологияның орны // әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Этнопсихология және этнопедагогика: Ғылыми жинақ. III том. ХII шығарылуы. - Алматы, 2003. - 27-29 б.

19.. Асылханова М.А. Баланың мектептегі оқуға даярлығын қалыптастырудың кейбір мәселелері // Этнопсихология және Этнопедагогика :Сериалы ғылыми жинақ. ХIII шығарылуы. Қазіргі психология және педагогика ғылымдарының өзекті мәселелері: әл-Фараби атындағы Қазақ үлттық университетінің 70 жылдығына арналған республикалық ғылыми-теориялық конференция және ІҮ Тәжибаев оқуларының материалдары.- Алматы: Қазақ университеті, 2004. - 167-168 б.

20. Асылханова М.А. Психология: оқулық. - Алматы: Жазушы, 2004. - 126 б.

21. Асылханова М.А. Бастауыш сынып оқушыларының этнопсихология және этнопедагогикалық мағұлыматтарға бейімделуі // Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. Бастауыш мектеп және дене мәдениеті сериясы. - 2005.- №2 (8). - 48-50 б.

22. Асылханова М.А. Мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық процестерінің дамуындағы «дамытушы ойындар» // әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Этнопсихология және этнопедагогика: Сериалы ғылыми жинақ. XIV шығарылуы. - Алматы: Қазақ университеті, 2005. - 161-162 б.

23. Асылханова М.А. Оқыту процесіндегі танымдық іс-әрекеттің қалыптасуы // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршы. Бастауыш мектеп және дене мәдениеті сериясы. - 2005. - №3 (9). - 54-56 б.

24. Асылханова М.А. Бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу ерекшелігі // Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Этнопсихология және Этнопедагогика сериясы ғылыми жинақ. XVI шығарылуы. - Алматы: Қазақ университеті, 2005. - 49-52 б.

25. Асылханова М.А. Қазақстан халқына елбасы Н.Назарбаевтың 2006 ж. Жолдауы //Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Бастауыш мектеп және дене мәдениеті сериясы. - 2006. - 16-19 б.

26. Асылханова М.А. Балалардың бастауыш сыныптағы тілдерінің дамуы // Психология в школе (әл-Фараби атындағы ҚазҰУ).- 2006.- №4.- 13-16 б.

27.Асылханова М.А. Балалардың қызығушылығын тәрбиелеу жолдары. // Психология в школе (әл-Фараби атындағы ҚазҰУ).- 2006.- №2.- 9-11 б.

28. Асылханова М.А. 12 жылдық оқу жүйесіне бейімделудің негізгі факторларына психологиялық көзқарас //Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршы. Бастауыш мектеп және дене тәрбиесі сериясы. - 2006. - №1. - 32-35 б.

29. Асылханова М.А. Психологияның теориялық методологиялық негіздері: Магистратура типтік оқу бағдарламасы. –Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2004.- 21 б.

30. Асылханова М.А. Жалпы психология: Тест жинағы.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2006. - 35 б.

31. Асылханова М.А. Жас өспірімдердің өзін-өзі бағалау ерекшеліктері // Психология в школе (әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ).- 2007.-№2. -31-33 бет.

32. Асылханова М.А. Психология: оқу құралы.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2008. - 114 б.

33. Асылханова М.А. Болашақ мамандарға кәсіби психологиялық білім берудің мәселелері //әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Этнопсихология және этнопедагогика ғылымдар сериясы. ХVIII шығарылуы. - 2009. – 161-163 б.

34. Асылханова М.А. Білім алу жүйесіндегі кәсіби біліктіліктің тиімділігі // Психология в школе (әл-Фараби атындағы ҚазҰУ). - 2009.- № 1. - 12-16 бет.

35. Асылханова М.А. Баланың ойлау процесін дамытуда ойлаудың негізі // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Психология ғылыми зерттеу институты. - 2009. - 74-76 бет.

36. Асылханова М.А. Мектеп жасына дейінгі балалар мен бастауыш сынып оқушыларының мектептегі оқуға психологиялық даярлығы // Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. - 2009. - №2 (2). - 318-321 б.

37. Асылханова М.А. Мектепке дейінгі сәбилердің ойлауы мен сөйлеу әрекетінің дамуы // Ұлт тағылымы. Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі Халықаралық ғылыми-педагогикалық «Қазақстан Жоғары Мектебі» журналының ғылыми қосымшасы. - 2009.- №3. - 42-47 бет.

38. Асылханова М.А. Баланың мектепке бейімделуі // Социальные и гуманитарные науки.( Бишкек қаласы). - 2009. - № 1-2. - 8-11 б.

39. Асылханова М.А. Ауыл мектептеріндегі бастауыш сынып оқушыларының таным процестерін қалыптастыру // Білім. - 2009. - №4 (46). - 29-33 б.

40. Асылханова М.А. Ауыл мектептеріндегі төменгі сынып оқушыларының тілдерінің дамуы // Қазақстан жоғары мектебі (ВШК). Халықаралық ғылыми-педагогикалық басылым. - 2009. - №4. - 125-129 б.

41. Асылханова М.А. Танымдық іс-әрекет мектепке бейімделудің басты факторы: Кандидаттық диссертация. Мамандығы 19.00.07 педагогикалық- психология. - Алматы, 1999. - 139 б.

42. Асылханова М.А. Бастауыш мектеп оқушыларының психологиялық дамуы // Наука и новые технологии.(Бишкек қаласы).- 2009.- №4.-177-180 бет.

43. Асылханова М.А. Психология: Арнайы курс. – Алматы: Білім баспасы.- 2009.- 111 бет.

44. Асылханова М.А. Бастауыш сынып оқушыларына оқу-тәрбие жұмыстарын қалыптастырудың психологиялық әдістемесі мен технологиясы // Абай атындағы ҚазҰПУ Педагогика-Психология.- Ғылыми-әдістемелік журнал.- 2010.- №2.-

45. Асылханова М.А. Болашақ мамандардың кәсіби қабілетін дамытуда психологтың қызметі // Абай атындағы ҚазҰПУ ұлттық тәлім-тәрбие сериясы. Ұлттық білім берудің қазіргі мәселелері және оларды шешу жолдары.- 2010.- №4.- 159-161 бет.

46. Асылханова М.А. Ұлттық тілде еркін сөйлеуді бала- бақшадан бастаған тиімді болар еді //Абай атындағы ҚазҰПУ Педагогика – Психология.- 2010.- №3.- 114-118 бет.

47. Асылханова М.А. Мектепте этнопсихологиялық мәселелерді меңгеру // Абай атындағы ҚазҰПУ Педагогика -Психология.- 2011.-№2.-

48. Асылханова М.А. Жалпы психология : 5ВО12300- Психология және педагогика мамандығы үшін оқу -әдістемелік кешені.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2010.- 66 бет.

49. Асылханова М.А. Психология тарихы: 050103-Психология және педагогика мамандығы үшін оқу-әдістемелік кешені. –Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2010.-90 бет.

50. Асылханова М.А. Потопсихология // Типтік оқу бағдарламасы. Бакалавриат : 050103- Психология және педагогика мамандығы үшін.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2003.- 10- 17 бет.

51. Асылханова М.А. Жалпы психология //Типтік оқу бағдарламасы. Бакалавриат : 050103- Психология және педагогика мамандығы үшін.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2005.- 10-17 бет.

52. Асылханова М.А. Әлеуметтік психология //Типтік оқу бағдарламасы. Бакалавриат : 050103- Психология және педагогика мамандығы үшін.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2004.-31-38 бет.

53. Асылханова М.А. Психогенетика //Типтік оқу бағдарламасы. Бакалавриат : 050103- Психология және педагогика мамандығы үшін.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2004.- 11-19 бет.

54. Асылханова М.А. Нейропсихология //Типтік оқу бағдарламасы. Бакалавриат : 050103- Психология және педагогика мамандығы үшін.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2004.-23-31 бет.

55. Асылханова М.А. Жалпы психология //Типтік оқу бағдарламасы. Бакалавриат : 050103- Психология және педагогика мамандығы үшін.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2006.-10-21 бет.

56. Асылханова М.А. Психология тарихы //Типтік оқу бағдарламасы. Бакалавриат : 050103- Психология және педагогика мамандығы үшін.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2006.- 3-11 бет.

57. Асылханова М.А. Психофизиология //Типтік оқу бағдарламасы . Бакалавриат : 050103- Психология және педагогика мамандығы үшін.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2004.- 9-17 бет.

58. Асылханова М.А. Психологияны оқыту әдістемесі //Типтік оқу бағдарламасы. Бакалавриат : 050103- Психология және педагогика мамандығы үшін.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2004.-7-13 бет.

59. Асылханова М.А. Психологияның теориялық методологиялық негіздері //Типтік оқу бағдарламасы. Магистратура : 050103- Психология және педагогика мамандығы үшін.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2004.- 21 – 29 бет.

60. Асылханова М.А. Жалпы психология. Тест жинағы : Бакалавриат. 050103- Психология және педагогика мамандығы үшін. –Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2006.- 35 бет.

61. Асылханова М.А. Психология тарихы. Тест жинағы: Бакалавриат. 050103- Психология және педагогика мамандығы үшін.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2005.- 25 бет.

62. Асылханова М.А. Нейропсихология. Тест жинағы : Бакалавриат : 050103- Психология және педагогика мамандығы үшін.- Алматы:Абай атындағы ҚазҰПУ, 2004.- 27 бет.

Похожие:

Профессор Асылханова Меруерт Асылханқызының iconГ. Самара 10-11 ноября 2006 г
Кабытов П. С. (ответственный редактор), д и н., профессор Смирнов Ю. Н., д и н., профессор Дубман Э. Л. (зам ответственного редактора),...
Профессор Асылханова Меруерт Асылханқызының iconКалекеева меруерт сматовна
М011200 –Химия мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация
Профессор Асылханова Меруерт Асылханқызының iconФараби атындағы Қазақ Ұлттық
Бағдарламаны г.ғ. д профессор Р. И. Гальперин, г.ғ. д профессор С. К. Давлетгалиев, г.ғ. д профессор М. Х. Сарсенбаев, г.ғ. к доцент...
Профессор Асылханова Меруерт Асылханқызының iconОқытушы-магистр Сейтова Меруерт Ергешқожақызы
Шекспердің «Макбет» трагедиясындағы жақсылық пен жамандық категорияларының күресі. Қазқастанның ғылыми әлемі №2 (12) 2007, 6 бет
Профессор Асылханова Меруерт Асылханқызының iconКулбаева меруерт амангелдыевна «Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің инновациялық түрлерін жетілдірудің нарықтық механизмдері»
Экономика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның
Профессор Асылханова Меруерт Асылханқызының iconПрофессор Дерек Ф. Абель
Профессор Дерек Абель – Президент-основатель esmt (European School of Management and Technology – Европейская школа менеджмента и...
Профессор Асылханова Меруерт Асылханқызының iconӘл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің 2012 ж мәжілісінің
Бағдарлама «6D070100 Биотехнология» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарлама б.ғ. д.,...
Профессор Асылханова Меруерт Асылханқызының iconВозможность быть увиденными
И. Р. Чикалова (главный редактор); доктор исторических наук, профессор Н. Л. Пушкарева; доктор исторических наук, профессор В. Н....
Профессор Асылханова Меруерт Асылханқызының iconДанишбаева Меруерт Сериковна Лаборант
Жерге жеке меншік құқығының объектілері «Қазақ мемлекеттілігінің хронологиясы, құрылымы және қалыптасу заңдылығы туралы мәселелер»...
Профессор Асылханова Меруерт Асылханқызының icon«слово о полку игореве» в свете подлинного историзма
Рецензенты: доктор филологических наук, профессор, академик ан рт закиев М. З., доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница