Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің бұйрығы 2010 жылғы 24 тамыз №229 Астана қаласы
НазваниеҚазақстан Республикасы Статистика агенттігінің бұйрығы 2010 жылғы 24 тамыз №229 Астана қаласы
страница1/50
Дата конвертации22.11.2012
Размер7.06 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің бұйрығы

2010 жылғы 24 тамыз №229 Астана қаласы
Еңбек және халықтың жұмыспен қамтылу статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 2) және 7) тармақшаларына сәйкес, бұйырамын:

1. Мыналар:

1) «Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байкаудың статистикалық нысаны (коды 1211101, индексі 1-Е, кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес;

2) «Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байкаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1211101, индексі 1-Е, кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес;

3) «Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1201102, индексі 1-Т, кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрықтың 3-қосымшасына сәйкес;

4) «Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1201102, индексі 1-Т, кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрықтың 4-қосымшасына сәйкес;

5) «Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1191104, индексі 1-Т, кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 5-қосымшасына сәйкес;

6) «Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1191104, индексі 1 -Т, кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 6-қосымшасына сәйкес;

7) «Қызметкерлер санын есептелген жалақы мөлшері бойынша бөлу туралы» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1701111, индексі 1-Е (Ж), кезеңділігі екі жылда бір рет) осы бұйрықтың 7-қосымшасына сәйкес;

8) «Қызметкерлер санын есептелген жалақы мөлшері бойынша бөлу туралы» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1701111, индексі 1-Е (Ж), кезеңділігі екі жылда бір рет) осы бұйрықтың 8-қосымшасына сәйкес;

9) «Зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлердің саны туралы есебі» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1181104, индексі 1-Е (Еңбек жағдайы), кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 9-қосымшасына сәйкес;

10) «Зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлердің саны туралы есебі» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1181104, индексі 1-Е (Еңбек жағдайы), кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 10-қосымшасына сәйкес;

11) «Қызметкерлердің жекелеген лауазымдары мен кәсіптері бойынша жалақы мөлшері туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1221110, индексі 2-Е (КӘСІП), кезеңділігі жылына бір рет) осы бұйрықтың 11 -қосымшасына сәйкес;

12) «Қызметкерлердің жекелеген лауазымдары мен кәсіптері бойынша жалақы мөлшері туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1221110, индексі 2-Е (КӘСІП), кезеңділігі жылына бір рет) осы бұйрықтың 12-қосымшасына сәйкес;

13) «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп зерттеу сауалдамасы» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрықтың 13-қосымшасына сәйкес;

14) «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп зерттеу сауалдамасы» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрықтың 14-қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Құқықтық және ұйымдық қамтамасыз ету департаменті Стратегиялық даму департаментімен бірге заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оны бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялауды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің жауапты хатшысына жүктелсін.

4. Осы бұйрық 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Төрағаның міндетін атқарушы Ж.ЖАРҚЫНБАЕВ


«КЕЛІСІЛГЕН»

Қазақстан Республикасының

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі

Г.Әбдіқалықова ________________

2010 жылғы «20» тамыз

Қазақстан Республикасы Статистика

агенттігі төрағасы міндетін

атқарушының 2010 жылғы

24 тамыздағы № 229 бұйрығына

1-қосымша

Мемлекеттік статистика органдары Қазақстан Республикасы Статистика

құпиялылығына кепілдік береді агенттігі төрағасы міндетін

Конфиденциальность гарантируется органами атқарушының 2010 жылғы

государственной статистики 24 тамыздағы № 229 бұйрығына

1-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық байқау Приложение 1 к приказу исполняющего

бойынша статистикалық нысан обязанности председателя Агентства

Статистическая форма по общегосударственному Республики Казахстан по статистике

статистическому наблюдению от 24 августа 2010 года № 229

Аумақтық органға тапсырылады

Представляется территориальному органу
Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған

уақыт, сағат (қажеттiсiн қоршаңыз)

Время, затраченное на заполнение статистической

формы, час (нужное обвести)

1 сағатқа. 40 сағаттан

дейiн 1-2 2-4 4-8 8-40 артық

до 1 более 40
Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады

Статистическую форму можно получить на сайте www.stat.gov.kz
Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақтылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.

Несвоевременное представление, предоставление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями и влекут за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
Статистикалық нысан коды

1211101

Код статистической формы

1211101
1-Е

1-Т
Еңбек бойынша есеп

Отчет по труду

Айлық

Месячная
Есепті кезең ай жыл

Отчетный период месяц год
Қызметкерлерінің тізімдік саны 50 адамнан асатын барлық заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері тапсырады.

Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения со списочной численностью работников свыше 50 человек.
Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 6 күні.

Срок представления - 6 числа после отчетного периода.

КҰЖЖ коды

Код ОКПО
БСН коды

код БИН

1. Қызметкерлер саны және жалақы қоры туралы деректерді көрсетіңіз

Укажите данные о численности работников и фонде заработной платы


Жол коды

Код строки

Көрсеткіштер атауы

Наименование показателей

Есепті айға

За отчетный месяц

Жыл басынан

С начала года1

2

1

Есепті кезең ішіндегі қызметкерлердің орташа тізімдік саны – барлығы, адам

Списочная численность работников в среднем за отчетный период - всего, человек2

Қызметкерлердің нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін қабылданған), адам

Фактическая численность работников (принимаемая для исчисления средней заработной платы), человек3

Қызметкерлердің жалақы қоры – барлығы, мың теңге (ондық белгімен)

Фонд заработной платы работников - всего, тысяч тенге (с десятичным знаком)4

Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге5

Барлық қызметкерлердің нақты жұмыс істеген адам-сағатының саны, мың сағат (ондық белгімен)

Число фактически отработанных человеко-часов всеми работниками, тысяч часов (с десятичным знаком)6

Есепті кезең соңында кәсіпорындағы бос жұмыс орындары (қажетті қызметкерлер) саны, бірлік

Число вакантных рабочих мест (требуемых работников) на предприятии на конец отчетного периода, единиц
X


Атауы Мекен-жайы

Наименование ________________________________ Адрес ______________________________

________________________________ Тел.: ______________________________

________________________________ Электрондық почта мекен-жайы

Адрес электронной почты _______________

Орындаушының аты-жөні және телефоны

Фамилия и телефон исполнителя ___________________________________Тел.__________________

Басшы (Аты-жөні,тегі, қолы)

Руководитель ________________________________ (Ф.И.О., подпись) ____________________
Бас бухгалтер (Аты-жөні,тегі, қолы)

Главный бухгалтер ________________________________ (Ф.И.О., подпись) ____________________

М.О.
М.П.

Қазақстан Республикасы Статистика

агенттігі төрағасы міндетін

атқарушының 2010 жылғы

24 тамыздағы № 229 бұйрығына

2-қосымша
«Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 1211101, индексі 1-Е, кезеңділігі айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулық
1. Осы нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес әзірленген және «Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 1211101, индексі 1-Е, кезеңділігі айлық) толтыру тәртібін нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толығымен толтыруға қолданылады:

1) бос қызмет орындар саны – ұйымдағы (кәсіпорындағы) бос қызмет орындар саны;

2) бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы – бұл жалақының қорына есептелген соманы қызметкерлердің нақты санына және есепті кезеңдегі ай санына бөлу арқылы анықталады;

3) қызметкерлердің жалақы қоры – салықтар мен басқа ұстауларды (табыс салығы, міндетті зейнетақы жарналарын) ескере отырып және қаржыландыру көзі мен нақты төлем мерзіміне қарамастан (лауазымдық қызметақылар (тарифтік мөлшерлемелер), үстеме ақылар, қосымша ақылар, сыйақылар мен ынталандырушы және өтемдік сипаттағы өзге де төлемдер) қызметкерлердің еңбек ақысын төлеу үшін ұйымның есептелген ақшалай жиынтық қаражаттары;

4) қызметкерлердің нақты саны – жұмысқа ресми тіркелуі бар (жүктілігі және босануы бойынша, балаға күтім жасау бойынша, және басқа да демалыстарда жүрген адамдар) қызметкерлердің жекелеген санаттары шегерілген тізімдік құрамдағы қызметкерлердің саны;

5) қызметкерлердің тізімдік саны – азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмыс атқарушы адамдар, сондай-ақ қоса атқарушылық бойынша қабылданғандардан басқа еңбек шарты бойынша, оның жасалу мерзіміне қарамастан жұмыска қабылданып, еңбек етуші адамдар саны;

6) нақты жұмыс істеген адам-сағат саны – бұл кәсіпорындағы барлық қызметкерлердің қалыпты жұмыс кезіндегі және мерзімнен тыс нақты жұмыс істеген уақыты.

3. Көрсетілген статистикалық нысанды заңды тұлғалар және олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері меншіктің иелігі мен статистикалық нысанына қарамастан өзінің тұрған жері бойынша, тапсырып отырады.

Заңды тұлға есепті өзінің тұрған жеріндегі мемлекеттік аумақтық статистика органға басқа облыстар аумағында орналасқан және олардың тұрған жері бойынша тиісті мемлекеттік аумақтық статистика органына есеп беретін заңды тұлғаның құрылымдық және оқшауланған бөлімшелерінің деректерінсіз ұсынады.

4. Осы статистикалық нысан есепті тоқсанның алғашқы екі айында, ал үшінші айда - «Еңбек бойынша есеп» (1-Е индексі, кезеңділігі тоқсандық) статистикалық нысан толтырылады.

5. Арифметика-логикалық бақылау:

1-баған бойынша 4-жол = 3-жол *1000 / 2-жол

2-баған бойынша 4-жол = 3-жол *1000 / 2-жол / есепті кезеңдегі айлар санына.
Ескерту: Х – бұл айқындама толтыруға жатпайды.

Қазақстан Республикасы Статистика

агенттігі төрағасы міндетін

атқарушының 2010 жылғы

24 тамыздағы № 229 бұйрығына

3-қосымша

Мемлекеттік статистика органдары Қазақстан Республикасы Статистика

құпиялылығына кепілдік береді агенттігі төрағасы міндетін

Конфиденциальность гарантируется органами атқарушының 2010 жылғы

государственной статистики 24 тамыздағы № 229 бұйрығына

3-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық байқау Приложение 3 к приказу исполняющего

бойынша статистикалық нысан обязанности председателя Агентства

Статистическая форма по общегосударственному Республики Казахстан по статистике

статистическому наблюдению от 24 августа 2010 года № 229

Аумақтық органға тапсырылады

Представляется территориальному органу
Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған

уақыт, сағат (қажеттiсiн қоршаңыз)

Время, затраченное на заполнение статистической

формы, час (нужное обвести)
1 сағатқа 40 сағаттан

дейiн 1-2 2-4 4-8 8-40 артық

до 1 более 40
Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады

Статистическую форму можно получить на сайте www.stat.gov.kz
Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақтылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.

Несвоевременное представление, предоставление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями и влекут за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
Статистикалық нысан коды 1201102

Код статистической формы 1201102
1-Е

1-Т
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

Похожие:

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің бұйрығы 2010 жылғы 24 тамыз №229 Астана қаласы iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігінің бұйрығы 2011 жылғы 15 тамыз №229 Астана қаласы
Төрағасының міндетін атқарушының 2010 жылғы 24 тамыздағы №228 Тұрмыс деңгейі және үй шаруашылықтарын зерттеу статистикасы бойынша...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің бұйрығы 2010 жылғы 24 тамыз №229 Астана қаласы iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігінің бұйрығы 2011 жылғы 2 тамыз №211 Астана қаласы
Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының міндетін атқарушының 2010 жылғы 24 тамыздағы №233 Көлік статистикасы бойынша жалпымемлекеттік...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің бұйрығы 2010 жылғы 24 тамыз №229 Астана қаласы iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігінің бұйрығы 2011 жылғы 15 наурыз №73 Астана қаласы
...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің бұйрығы 2010 жылғы 24 тамыз №229 Астана қаласы iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бірлескен бұйрығы 2012 жылғы 10 тамыз №367 Астана қаласы Баланың құқықтарын қорғау саласындағы жеке кәсіпкерлік аясындағы тәуекел дәрежесін бағалау өлшемдерін және тексеру парағының нысанын бекіту
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бірлескен бұйрығы 2012 жылғы 10 тамыз №367 Астана қаласы
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің бұйрығы 2010 жылғы 24 тамыз №229 Астана қаласы iconҚазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің бұйрығы 2011 жылғы 5 тамыз №25-02-01/451 Астана қаласы
Республикасы табиғат қорғау ұйымдары қызметкерлері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің бұйрығы 2010 жылғы 24 тамыз №229 Астана қаласы iconҚазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің бұйрығы 2010 жылғы 30 желтоқсан №360-НҚ Астана қаласы
Әуежайлар мен аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтерінің тарифтеріне (бағаларына, алым ставкаларына) уақытша төмендету...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің бұйрығы 2010 жылғы 24 тамыз №229 Астана қаласы iconҚазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығы 2010 жылғы 3 тамыз №587 Астана қаласы Темір жол көлігі объектілеріне және
Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы” Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің 7-бабының 1-тармағының...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің бұйрығы 2010 жылғы 24 тамыз №229 Астана қаласы iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2011 жылғы 30 желтоқсан №1666 № данасы Астана,Үкімет Үйі
«Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің бұйрығы 2010 жылғы 24 тамыз №229 Астана қаласы iconҚазақстан Республикасы Әділет министрлігінің бұйрығы 2011 жылғы 25 тамыз №296 Астана қаласы Жеке сот орындаушысының куәлігінің, жеке мөрі мен жетонының үлгілерін бекіту туралы
«Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 2 сәуірдегі Заңының 154-бабына...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің бұйрығы 2010 жылғы 24 тамыз №229 Астана қаласы iconҚазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігінің бұйрығы 2012 жылғы 3 сәуір №40/НҚ Астана қаласы
...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница