Лекциялар: 15 сағат СӨЖ: 15 сағат обсөЖ: 15 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат Қорытынды бақылау емтихан 4 семестр
НазваниеЛекциялар: 15 сағат СӨЖ: 15 сағат обсөЖ: 15 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат Қорытынды бақылау емтихан 4 семестр
страница1/13
Дата конвертации22.11.2012
Размер1.28 Mb.
ТипЛекция
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі
“Сырдария” университеті
“Физика-математика” факультеті
«Информатика» кафедрасы
Оқу-әдістемелік кешен

(Силлабус)
Схемотехника негіздері” пәні бойынша

050602 - информатика мамандықтарының студенттері үшін


Оқу түрі: күндізгі

Курс: 2, кредит саны: 1.

Семестр 4

Лекциялар: 15 сағат

СӨЖ: 15 сағат

ОБСӨЖ: 15 сағат

Барлық сағат саны: 45 сағат

Қорытынды бақылау – емтихан – 4 семестр

Аралық бақылау саны (кредит бойынша: 1

Аралық бақылау: 1

Барлық балл саны: 100 (кредитке)Жетысай – 2007
Құрастырған: доцент Тұрсынов А.А.
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

(Силлабус)

“Схемотехника негіздері” пәні бойынша 050602-“Информатика” мамандығының студенттеріне арналғанОқу-әдістемелік кешені типтық бағдарлама негізінде құрылған:

Типтық бағдарламаның индексы: КР МЖМБС 3.08.066-2004
Оқу әдістемелік кешен кафедра жиналысында талқыланған:

Хаттама № ___ “ ___” __________ 2007 ж.

Кафедра менгерушісі _____________
Факультет әдістемелік кеңесінде мақұлданған

Хаттама № ___ “ ___” __________ 2007 г.

Әдістемелік кеңесінің төрағасы _______________________________
Университет Ғылыми кеңесінде мақұлданған

№ Хаттама “____” ______________ 2007 ж

Әдістемелік Кеңесінің төрағасы

050602 «Информатика» – мамандығын дайындайтын кафедра

меңгерушісімен келісілген

Мазмұны


 1. Алғы сөз …………………………..................................................4

 2. Жалпы мәліметтер ……….………................................................ 5

 3. Курстың мақсаты мен міндеті …………………........................... 5

 4. Курстың пререквизиттері, постреквизиттері ..............................6

 5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме ................................................6

 6. Оқу сабақтарының құрылымы …….............................................. 6

 7. Студентке арналған ережелер ...................................................... 7

 8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып

бойынша бөліну кестесі .................................................................8

 1. Лекция сабақтарының мазмұны ..................................................10

 2. СӨЖ жоспары және орындау кестесі .......................................72

 3. ОБСӨЖ жоспары және орындау кестесі ................................ 76

 4. Студенттердің білімін бақылау түрлері: .................................. 80

а) тест сұрақтары ....................................................................... 80

б) бақылау сұрақтары ............................................................... 85

в) жазбаша бақылау жұмысы...................................................

 1. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі .............................................................................................................86

 2. Пән бойынша оқу процесінің картасы ......................................88 1. Алғы сөз


050602 «Информатика» мамандығының студенттеріне арналған “Схе­мотехника негіздері” оқу-әдістемелік кешені осы курс бойынша оқы­тушының жұмыстан неғұрлым тиімді ұйымдастыруға арналған бар­лық қажетті оқу-әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студентке білімін, машық­тануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру мақсаты көз­делініп отыр.

Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша са­ғат­тар көрсетілген:

ПС-практикалық сабақтар,

ОБСӨЖ оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмы­сы,

СӨЖ-студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқыту бағдарламасы (Syllabys), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласы­ның артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қа­рас­тыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдар мен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп жә­не өзіндік жұмысынан барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты, үй тапсырмасын орындауға арнал­ған.

Тестік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтінгтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.

Әр бір кредит бірнеше бақылау түрлеріне ие: КБ, АБ, АрБ, ББ.

КБ – кредит алдындағы кіріспелі бақылау, үйренетін тақрыптың бастапқы білім денгейін тексеретін тапсырмаларға ие.

АБ – ағымды бақылау, өтілген тақырыптарының тапсырмаларына ие.

АрБ – кредитке тиісті аралық бақылау.

ББ – бөлімді бақылау.

Оқыту программасы бақылау формаларына және студенттердің білімдерімен дағдыларын бағалау жолына ие.

Силлабуста үйренген материалдарды игеру және меккемдеу үшін керекті лексикалық минимум, грамматикалық материал, мысалдар және тапсырмалар, студенттердің өзіндік жұмыстары жайласқан.
2. Жалпы мәліметтер.
Оқытушы Тұрсынов А.А.

«Информатика» кафедрасы, 24 кабинет

Кафедрада болу уақыты: 9.00-18.00
Өткізу уақыты және орныАты-жөні

Сабақты өткізу орны

Байланыстырушы

мәлімет

Аудиториялық сабақтар

СӨЖ

1

Тұрсынов Аман Әбдіраһманұлы

Уақыты _____

Уақыты

_________

Тел.:__________

Каб. __________Ауд. ________

Ауд. _____

Корпус ________3. Пәнді оқытудың мақсаты
“Схемотехника негіздері” курсының мақсаты оқу семестр уақытында дербес компьютер саласында теоретикалық және практикалық дағдылар­ды үйрену және игеру. Студенттерді дербес компьютер негізі болған схе­маларының құрылымын ажырата алуды, түрлеріне қарап классификация­лау­ды, құрылғыларды жинауды және икемдеуді үйрету қажет. Сонымен студенттерде компьютердің негізі есептелген логика тұсініктемелерін, оларға негізделіп схемаларды құру амалдарын орындауды үйрету. Ком­пью­тер процессорының негізі есептелген сумматор құрылымын үйрету, оның жұмыс орындау принципімен таныстыру. Сонымен компьютердің басқа құрылғыларымен: регистр, триггер, дешифратор – схемеларын ло­гикалық элементтерден құрастыруды үйрету.

Пәнді оқытудың міндеттері.

Курстың міндеті дербес компьютер схематехникасы саласында ком­пьютер құрылымының схемаларын олардың жұмыс орындау принципте­рін, дамуынан, модернизациялаунан, бүзылуының диагностикасынан жә­не түзету жолдарынан студенттер біліктілікке және дағдыға ие болуы қа­жет. Осы пән сабақтары аяқталғаннан соң студенттер толасымен осы кез­дегі компьютерлердің құрулу принциптерін, компьютердің жұмыс орын­дау жолдарын білуі қажет.
4. Курстың пререквизиттері және постреквизиттері


Перереквизиттер

(пәннің алдында міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер)

Постреквизиттер

(пәннен кейін өті­летін, осы пәнге сүйенетін пәндер)Кафедра

Кафедра қа­былдаған ше­шім, хат­тама № ___

күні_______

1

Информатика

Операциялық жүйе­лер

Информа-тика
2

Жалпы физика

Программалау тілдері

Информа-тика
3

Дискреттік математика

Компьютерлік желілер

Информа-тика
5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірмеКредит№


Жалпы сағаттар саны

Соның ішінде

семестр

Қорытынды бақылау

лек

Лаб

СӨЖ

ОБСӨЖ

Кредит№ 1

45

15

-

15

15

4

Емтихан
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Лекциялар: 15 сағат СӨЖ: 15 сағат обсөЖ: 15 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат Қорытынды бақылау емтихан 4 семестр iconЛекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат Қорытынды бақылау: емтихан ІІ семестр
Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі
Лекциялар: 15 сағат СӨЖ: 15 сағат обсөЖ: 15 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат Қорытынды бақылау емтихан 4 семестр iconЛекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны 90 сағат Қорытынды бақылау емтихан -V cеместр
Жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Лекциялар: 15 сағат СӨЖ: 15 сағат обсөЖ: 15 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат Қорытынды бақылау емтихан 4 семестр iconЛекция: 30 сағат Семинар: 15 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлығы: 135 сағат Қорытынды бақылау: емтихан 4 семестр

Лекциялар: 15 сағат СӨЖ: 15 сағат обсөЖ: 15 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат Қорытынды бақылау емтихан 4 семестр iconЛекция: 30 сағат Семинар: 15 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат
Курстың пререквизиттері, постреквизиттері
Лекциялар: 15 сағат СӨЖ: 15 сағат обсөЖ: 15 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат Қорытынды бақылау емтихан 4 семестр iconЛекция 30 сағат Практикалық (семинар) сабақ 15 сағат СӨЖ 45 сағат обсөЖ 45 сағат Барлық сағат саны 135 сағат

Лекциялар: 15 сағат СӨЖ: 15 сағат обсөЖ: 15 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат Қорытынды бақылау емтихан 4 семестр iconЛекция: 30 сағат Лаб жұм: 15 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат

Лекциялар: 15 сағат СӨЖ: 15 сағат обсөЖ: 15 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат Қорытынды бақылау емтихан 4 семестр iconЛекциялар 30 сағат СӨЖ 45 сағат обсөЖ 45 сағат Семинар сабағы: 15 сағат Барлық сағат саны 135 сағат
Бастауыш мектепте дүниетануды оқыту теориясы мен технологиясы” пәні бойынша 050102- “Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі”мамандықтарының...
Лекциялар: 15 сағат СӨЖ: 15 сағат обсөЖ: 15 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат Қорытынды бақылау емтихан 4 семестр iconЛекция: 30 сағат Практика: 15 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135
Курстың пререквизиттері, постреквизиттері
Лекциялар: 15 сағат СӨЖ: 15 сағат обсөЖ: 15 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат Қорытынды бақылау емтихан 4 семестр iconЛекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
Жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Лекциялар: 15 сағат СӨЖ: 15 сағат обсөЖ: 15 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат Қорытынды бақылау емтихан 4 семестр iconЛекция : 45 сағат обсөЖ : 45 сағат Барлық сағат саны : 135 сағат Қорытынды бақылау : емтихан, 1 семестр
Білім беруде жартылай кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница