Е. тотықсыздану
Скачать 372.1 Kb.
НазваниеЕ. тотықсыздану
Дата конвертации22.11.2012
Размер372.1 Kb.
ТипДокументы
3 Нұсқа

1.Еріткіштердің жартылай мембрана арқылы аз концентрациялы ерітіндіден концентрациясы көп ерітіндіге қарай өтудің бір жақты диффизиясы қалай аталады?

А.диализ

В.диффузия

С. осмос

Д. тотығу

Е.тотықсыздану

2.Эритроциттерді осмос қысымы жасуша ішіндегі ерітіндінің осмос қысымынан төмен ерітіндіге салса, су ерітіндіден жасушаға ауысып, жасуша ісініп жарылады. Бұл процесс қалай аталады:

А. гемолиз

В.плазмолиз

С. лизис

Д.гидролиз

Е.гидрогенизация

3.Бейэлектролиттер ерітінділері электр тогын өткізбейтін ерітінділер болып табылады. Бейэлектролиттер ерітінділерінің қату температурасының төмендеуі қандай формула бойынша анықталады:

А. tЗ=KCm

В. tЗ=iKC

С. tK=ECm

Д. tK=iECm

Е. t=CRT

4.Электролиттер ерітінділері электр тогын жақсы өткізетін ерітінділер болып табылады. Электролиттер ерітінділерінің қату температурасының төмендеуі қандай формула бойынша анықталады?

А.tЗ=KCm

В. tЗ=iKCm

С.tK=ECm

Д.tK=iECm

Е.t=CRT

5.Катиондық комплексті қосылыстардың номенклатурасы бойынша оларды атағанда ішкі сферадағы лигандадан басталып сыртқы сферамен аяқталады.

[Сo(NH3)5Br]SO4 қосылысты атаңыз:

А. бромопентамминкобальт (III) сульфаты

В.бромоамминкобальт (III) сульфаты

С.сульфаттың бромопентаамиинкобольтаты

Д.бромоамминкобольтат

Е.бромопентаамминкобольт

6.Гидролизбен алынған, темір гидроксиді золінің коагуляциясы үшін KNO3, Na3PO4, Al2(SO4)3 немесе MgSO4. Темір гидроксиді золінің коагуляциясы үшін қандай тұз көбірек қажет:

А. KNO3

В. Na3PO4

С. Al2(SO4)3

Д. MgSO4

Е. КСІ

7.Егер Na+ және OH- иондарының қозғалғыштықтары 52 және 205 болады. Ендеше шексіз сұйытылған NaOH ертіндісінің эквивалентті электрөткізгіштігі қандай болады?

А.014

В. 257

С.309

Д.410

Е. 462

8.Аниондық комплексті қосылыстардың номенклатурасы бойынша оларды атағанда сыртқы сферадан басталып, ішкі сферамен аяқталады. Комплексті қосылыстар катиондық, аниондық және бейтарап комплексті қосылыстар болып жіктеледі. Ba[CrNH3(SCN)5] қосылысты атаңыз:

А. барий пентароданоамминхроматы (III)

В.барий роданоамминхроматы

С. пентароданоамминхром (III) бариті

Д.роданоамминхром бариті

Е. пентароданоаммин хром

9.Периодтық жүйедегі 10 элемент тіршіоік металдары болып есептеледі. Сүйек ұлпасының негізін құрайтын элемент:

А. Ca

В.C

С.K

Д. Na

Е.Li

10.Периодтық жүйедегі 10 элемент тіршіоік металдары болып есептеледі. Қандай элементтің жетіспектігінен қан аз ауруы пайда болады:

А. темір

В.калий

С.магний

Д. мыс

Е.натрий

11.Периодтық жүйедегі 10 элемент тіршіоік металдары болып есептеледі. Жүрек бұлшық еттерін реттеуші биогенді элемент:

А. K

В.Na

С.P

Д.Cl

Е.Fe

12.Буферлік ерітінділердің сиымдылығы құрамындағы компоненттердің концентрацияларының қатынысына байланысты болып, ол 1-ге тең болғанда ең жоғары мәнге ие болады. Буферлік сиымдылығы ең аз ерітіндіні көрсетіңіз:

А. 10/5

В.9/5

С.8/5

Д.7/5

Е.6/5

13.Биологиялық сұйықтықтардың осмостық қысымының тұрақты болуы организмнің ішкі ортасының тұрақтылығына – гомеостазға әсері бар. Қанның осмостық қысымының сандық көрсеткіші:

А.0,04 атм

В. 7,7 атм

С.1,5 атм

Д. 10,1 атм

Е.0,0004 атм

14.Сутектік көрсеткіш дегеніміз сутегі иондары концентрациясының теріс таңбамен алынған логарифмі. 0,00001М сірке қышқылы ертіндісінің pH-ы нешеге тең?

А.4

В. 5

С.3

Д.7

Е. 9

15.Буферлі жүйелер адам ағзасында рН-ты тепе теңдік күйде сақтайды.Қышқылды – негіздік тепе – теңдіктің сілтілік ортаға ығысуы қалай аталады?

А.ацидоз

В. алкалоз

С.осмос

Д. диализ

Е.диффузия

16.Сутектік көрсеткіш дегеніміз сутегі иондары концентрациясының теріс таңбамен алынған логарифмі. Бейтарап ортаның pH-ы нешеге тең?

А. 7

В.7

С. 7

Д. 0

Е.14

17.Сутектік көрсеткіш дегеніміз сутегі иондары концентрациясының теріс таңбамен алынған логарифмі. Егер pH белгілі болса, pOH қалай анықталады?

А. pOH = 14 – pH

В.pH = pOH

С.pH = 7 – pOH

Д.pOH = 14 + pH

Е.pOH = 7 + pH

18.Хирургияда жарақаттарды жуу үшін 10%-тік NаCl дың гипертоникалық

ерітіндісі қолданылады. Осы ерітіндінің 400 г дайындау үшін неше грамм дистильденген су қажет.

А.200

В.140

С. 240

Д. 160

Е.10

19.Ерітінділердің изотоникалық қасиеті қанға, жұлынға, бұлшық етке инъекция жасағанда маңызды роль атқарады. Массасы 200 г 0,9%-тік физиологиялық ерітінді дайындау үшін неше грамм NaCl қажет.

А.20

В.18

С. 1,8

Д.198,2

Е.9

20.Химиялық реакциялардың жылдамдығына әр түрлі факторлар әсер етеді. Соның бірі – температура. Реакциялардың жылдамдығын есептейтін Вант – Гофф теңдеуін көрсетіңіз

А.ν = kcа(А)cb(B)

В.ν = kt

С.ν = kta+b

Д.ν = γ

Е.ν2= ν1 γt2 - t1/10

21.Тотығу дәрежелері ауыса жүретін реакциялар тотығу-тотықсыздану реакциялары болып табылады. 2KNO3+6KJ+4H2SO4=2NO+3J2+4K2SO4+4H2O. реакциядағы тотықсыздандырғыш болатын затты көрсет:

А.H2SO4

В. KNO3

С.NO

Д. KJ

Е.J2

22. Тотығу- тотықсыздану реакциялары барысында кейбір бөлшектер электронды белсенділік көрсетеді. Тотығу-тотықсыздану реакциясын көрсет:

А. 2KOH+H2SO4=K2SO4+H2O

В. MnO2+4HCl=MnCl2+Cl +2H2O

С. FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2+NaSO4

Д. FeCl3+6KSCN=K3Fe(SCN)6+3KCl

Е. NaOH+CO2=NaHCO3

23.Катиондық комплексті қосылыстардың номенклатурасы бойынша оларды атағанда ішкі сферадағы лигандадан басталып сыртқы сферамен аяқталады.

Комплексті қосылыстар катиондық, аниондық және бейтарап комплексті қосылыстар болып жіктеледі. [Pt(NH3)3 Cl]Cl қосылысты атаңыз:

А. хлоротриамминплатина (2) хлориді

В.хлордың триаминохлороплатинаты

С.дихлортриаминплптинат

Д.хлоротриаминплатина

Е.хлороаминоплатина (2)

24.Катиондық комплексті қосылыстардың номенклатурасы бойынша оларды атағанда ішкі сферадағы лигандадан басталып сыртқы сферамен аяқталады.

[Сo(NH3)5Br]SO4 қосылысты атаңыз:

А. бромопентамминкобальт (3) сульфаты

В. бромоамминкобальт (3) сульфаты

С. сульфаттың бромопентаамиинкобольтаты

Д. бромоамминкобольтат

Е. бромопентаамминкобольт

25.Әрбір табиғи құбылысты шын түсіну үшін элементтердің мөлшерлік қатысы, кеңістіктегі орны, олардың қосылыстары және компоненттерінің арақатынасы туралы мәліметтер болуы қажет. Ендеше, заттың сапалық және сандық құрамын анықтайтын ғылым қалай аталады?

А.Физикалық химия

В.Коллоидтық химия

С.Органикалық химия

Д. Аналитикалық химия

Е.Бейорганикалық химия

26.Сапалық анализде аналитикалық реакциялардың қолдану аймағына қарай топтық және жеке (сипаттамалы) деп бөлінеді. Ендеше, сапалық анализ әдістерінің анықталуы:

А. Заттың сапалық құрамы

В.Заттың мөлшері

С.Қосылыстың формуласы

Д. Ерітіндінің концентрациясы

Е.Тұнбаның салмағы

27.Қышқылды-негіздік титрлеуге жататын және стандартты ерітіндісі Н2SO4 болып табылады. Ендеше, күкірт қышқылының эквивалентінің молярлық массасын көрсетіңіздер.

А. 49г/моль

В. 40г/моль

С. 41г/моль

Д.96 г/моль

Е.48 г/моль

28.Қышқыл мен негіздің өзара әрекеттесуі реакциясы және титрлеу әдісінің жалпы атауы қышқылды-негіздік титрлеу болып анықталынып, әдістің жеке атауы ацидометрия. Ендеше, ацидометрияда қандай заттың ерітіндісі анықтағыш болып табылады?

А.NaOH

В.Ba(OH)2

С. Na2B4O7•10H2O

Д.NaNO3

Е.H2C2O4•10H2O

29.Катиониттерде қозғалмалы катионның ролін Н+ - ионы атқарады. Ал катиониттер өздерінің иондарын қандай иондарға алмастырады?

А. Катион

В. Анион

С. Металл

Д .Атом

Е.Молекула

30.Аниониттерде қозғалмалы ролін ОН- - ионы атқарады. Аниониттер өздерінің иондарын қандай иондарға алмалстырады?

А.Катион

В.Металл

С. Анион

Д.Атом

Е.Молекула

31.Хроматография деп күрделі қоспаның компоненттерін бөліп алуға, жекелендіруге негізделген әдістерді айтады. Егер жылжымайтын фазасы сұйық болса хроматография түрінің аталуы:

А.Адсорбциялық

В. Жіктегіш

С.Хемосорбциялық

Д.Түтіктік

Е.Жазықтық

32.Гальваникалық элемент электролит ерітіндісіне батырылған 2 электродтан тұрады. Гальваникалық элемент қандай электродтан құралады?

А. салыстыру электроды

В. индикаторлық электрод

С. I текті электрод

Д.III текті электрод

Е.II текті электрод

33.Топтық реакция көмегімен күрделі қоспадан аналитикалық деп аталатын кейбір топ заттарын бөліп алады. Демек, анықталатын заттың сапалық құрамын зерттейтін аналитикалық химияның бөлімі қалай аталады?

А.Спектралдық анализ

В. Оптикалық анализ

С.Фотометриялық анализ

Д.Сандық анализ

Е. Сапалық анализ

34.Зерттелетін затта оның құрам бөліктері қандай арақатынаста болатынын және осы анализдің мәліметтері бойынша, құрамындағы негізгі компонеттер мен қоспаның мөлшеріне байланысты болатын заттардың сапасын анықтайды. Демек, анықталатын заттың сандық құрамын зерттейтін аналитикалық химияның бөлімі қалай аталады?

А.Спектралдық анализ

В. Сандық анализ

С.Сапалық анализ

Д.Оптикалық анализ

Е.Фотометриялық анализ

35.Электрод потенциалдары арасындағы қатынастың болуына, ерітіндідегі заттың активтілігіне және осы потенциалдың эквивалент нүктесіне жақын бірден өзгеруіне негізделген. Ерітіндідегі иондардың концентрациясын титрлеу қисығындағы эквиваленттік нүкте бойынша анықтау әдісі:

А.потенциометрия

В. потенциометриялық титрлеу

С.кондуктометриялық титрлеу

Д.тұндырғыш титрлеу

Е. Амперометриялық титрлеу

36.Буферлі жүйелер адам ағзасында рН-ты тепе теңдік күйде сақтайды. Буферлік жүйенің pH – ын 8,2-ден 10,5-не дейін өзгерту үшін не қосу керек

А.тұз

В.қышқыл

С. сілті

Д. су

Е.ЖМҚ

37.Катиондық комплексті қосылыстардың номенклатурасы бойынша оларды атағанда ішкі сферадағы лигандадан басталып сыртқы сферамен аяқталады.

Комплексті қосылыстар катиондық, аниондық және бейтарап комплексті қосылыстар болып жіктеледі. [Pt(NH3)3 Cl]Cl қосылысты атаңыз:

А. хлоротриамминплатина (2) хлориді

В.хлордың триаминохлороплатинаты

С.дихлортриаминплптинат

Д.хлоротриаминплатина

Е.хлороаминоплатина (2)

38.Электрондық потенциалдың анықталатын заттың концентрациясына тәуелді екенін Нернс теңдеуі көрсетеді. Потенциометрлік әдіс тікелей потенциометрияға және потенциометрлік титрлеуге бөлінеді. Демек, потенциометриялық титрлеуде қандай тәуелділік қолданылады

А.Ток күшінің титрант көлеміне

В. Электрод потенциалының титрант көлеміне

С.Ток күшінің электрод потенциалына

Д.Электрод потенциалының ток күшіне

Е.Ертінді электрөткізгіштігінің титрант көлеміне

39.Потенциометрлік титрлеу процесі эквивалеттік нүктені дәл анықтауға негізделген. Потенциометриялық әдісте эквиваленттік нүкте қандай өзгеріс бойынша анықталады?

А.Электрөткізгіштік

В.Агрегаттық күй

С.Түсі

Д. Ерітіндінің тотығу-тотықсыздану потенциалы

Е.Заряд

40.Потенциометрлік титрлеу процесі эквивалеттік нүктені дәл анықтауға негізделген. Эквивалеттік нүктеге жеткен кезде индикаторлық электрод потенциалын кенет өзгертеді, өйткені эквивалетті нүктеге дейін екінші электрохимиялық реакция орын алады. Осы реакциялар орын алған кезде, потенциал секірісі көрінеді. Демек, потенциометриялық әдісте эквиваленттік нүктені анықтау үшін не қолданылады

А.Индикатор

В.Орта

С.Фиксатор

Д.Қағаз

Е.Титрлеу қисық сызықтары

41.Сапалық анализде аналитикалық реакциялардың қолдану аймағына қарай топтық және жеке (сипаттамалы) деп бөлінеді. Ендеше, сапалық анализ әдістерінің анықталуы

А. Заттың сапалық құрамы

В.Заттың мөлшері

С.Қосылыстың формуласы

Д.Ерітіндінің концентрациясы

Е.Тұнбаның салмағы

42.Электрондарды қосып алатын бөлшектер тотықтырғыш болып есептеледі. Қандай зат тек тотықтырғыш қасиет көрсетеді

А.Cr2(SO4)3

В.Сr(OH)3

С.Сr(OH)2

Д.СrSO4

Е. К2Сr2O7

43.«Бірдей сұйық қабаттардан тұратын екі компонентті жүйеге үшінші компонент аз мөлшерде қосылатын болса, ол тепе-теңдік орнағаннан кейін екі фазаның құрамында да болады», - деп оқылатын анықтама:

А. таралу заңы

В. Рауль заңы

С.Вант-Гофф заңы

Д.Дальтон заңы

Е.Сеченов заңы

44.Тотығу-тотықсыздану жұбының өту бағыты тотықтырғыш пен тотықсыздандырғыштың электродтық потенциалдарының мәнімен анықталады. Берілген тотығу-тотықсыздану жұбын S2O32- (E0 (S2O32-/S4O62-)= + 0,09B немен тотықтыруға болады

А.Zn2+ (E0 (Zn2+/Zn) = -0,76B

В.SO42- (E0 (SO42-/SO32-) = +0,17B

С. AsO43- (E0 (AsO43-/AsO2-) = +0,56B

Д.Cr3+ (E0 (Cr3+/Cr2+) = -0,41B

Е.Ca2+ (E0 (Ca2+/Ca) = -2,79B

45.Анализденетін қоспаның құрам бөліктерінің мөлшерлік арақатынасын анықтау-мөлшерлік анализ болып табылады. Демек, сапалық сараптаманың жүйелік әдісі

А.Гравиметриялық

В.Қышқылдық

С.Негіздік

Д. Қышқылды-негіздік

Е.Титрометриялық

46.Зерттелетін затта оның құрам бөліктері қандай арақатынаста болатынын және осы анализдің мәліметтері бойынша, құрамындағы негізгі компонеттер мен қоспаның мөлшеріне байланысты болатын заттардың сапасын анықтайды. Демек, анықталатын заттың сандық құрамын зерттейтін аналитикалық химияның бөлімі қалай аталады?

А.Спектралдық анализ

В.Сандық анализ

С.Сапалық анализ

Д.Оптикалық анализ

Е.Фотометриялық анализ

47.Әрбір табиғи құбылысты шын түсіну үшін элементтердің мөлшерлік қатысы, кеңістіктегі орны, олардың қосылыстары және компоненттерінің арақатынасы туралы мәліметтер болуы қажет. Ендеше, заттың сапалық және сандық құрамын анықтайтын ғылым қалай аталады?

А.Физикалық химия

В.Коллоидтық химия

С.Органикалық химия

Д.Аналитикалық химия

Е.Бейорганикалық химия

48.Сапалық анализде аналитикалық реакциялардың қолдану аймағына қарай топтық және жеке (сипаттамалы) деп бөлінеді. Ендеше, сапалық анализ әдістерінің анықталуы:

А.Заттың сапалық құрамы

В.Заттың мөлшері

С.Қосылыстың формуласы

Д.Ерітіндінің концентрациясы

Е.Тұнбаның салмағы

49.Компонентті табу үшін бөлшек реакцияның бірнеше вариантын қолдануға болады, оларды бір ізділікпен қолдану алынған нәтижелердің дұрыстығын жоғарлатуға алып келеді. Яғни, белгілі анализдің әдісімен берілген заттың анықталатын ең аз мөлшерінің аталуы:

А.Қаныққан максимум

В.Минималды сұйылту

С.Ашылатын минимум

Д.Максималды сұйылту

Е.Минималды концентрация

50.Анализденетін заттың құрамына кіретін әр түрлі компоненттердің мөлшері – мөлшерлік анализ болып табылады. Демек, сапалық сараптаманың жүйелік әдісі:

А.Күкіртті сутегілі

В.Қышқылдық

С.Негіздік

Д.Гравиметриялық

Е.Титрометриялық

51.Анализденетін қоспаның құрам бөліктерінің мөлшерлік арақатынасын анықтау - мөлшерлік анализ болып табылады. Сапалық сараптаманың жүйелік әдісі

А.Гравиметриялық

В.Қышқылдық

С.Негіздік

Д.Қышқылды-негіздік

Е.Титрометриялық

52.Анализденетін заттың құрамына кіретін әр түрлі компоненттердің мөлшері – мөлшерлік анализ болып табылады. Демек, сапалық сараптаманың жүйелік әдісі

А.Аммиакты-фосфаттық

В.Қышқылдық

С.Негіздік

Д.Гравиметриялық

Е. Титрометриялық

53.Потенциометрлік әдіс анықталатын ерітіндіге батырылған электродтар жұбының арасындағы потенциалдар айырымын өлшеуге негізделген. Электрод потенциалының өзгеруі бойынша эквивалент нүктесін анықтауына негізделген титрлеудің түрі:

А.Кондуктометриялық титрлеу

В.Амперометриялық титрлеу

С.Потенциометриялық титрлеу

Д.Оксидиметриялық титрлеу

Е.Қышқылдық-негіздік титрлеу

54.Нейтралдану, тұндыру, комплекс түзу және тотығу-тотықсыздану реакцияларында эквивалент нүктесін анықтауға мүмкіндік жасайтын титрлеу түрі:

А.Қышқылдық-негіздік титрлеу

В.Оксидиметриялық титрлеу

С.Амперометриялық титрлеу

Д.Кондуктометриялық титрлеу

Е.Потенциометриялық титрлеу

55.Электрондық потенциалдың анықталатын заттың концентрациясына тәуелді екенін Нернс теңдеуі көрсетеді. Потенциометрлік әдіс тікелей потенциометрияға және потенциометрлік титрлеуге бөлінеді. Демек, потенциометриялық титрлеуде қандай тәуелділік қолданылады

А.Ток күшінің титрант көлеміне

В.Электрод потенциалының титрант көлеміне

С.Ток күшінің электрод потенциалына

Д.Электрод потенциалының ток күшіне

Е.Ертінді электрөткізгіштігінің титрант көлеміне

56.Потенциометрлік титрлеу процесі эквивалеттік нүктені дәл анықтауға негізделген. Потенциометриялық әдісте эквиваленттік нүкте қандай өзгеріс бойынша анықталады

А.Электрөткізгіштік

В.Агрегаттық күй

С.Түсі

Д.Ерітіндінің тотығу-тотықсыздану потенциалы

Е.Заряд

57.Потенциометрлік титрлеу процесі эквивалеттік нүктені дәл анықтауға негізделген. Эквивалеттік нүктеге жеткен кезде индикаторлық электрод потенциалын кенет өзгертеді, өйткені эквивалетті нүктеге дейін екінші электрохимиялық реакция орын алады. Осы реакциялар орын алған кезде, потенциал секірісі көрінеді. Демек, потенциометриялық әдісте эквиваленттік нүктені анықтау үшін не қолданылады?

А.Индикатор

В. Орта

С.Фиксатор

Д. Қағаз

Е.Титрлеу қисық сызықтары

58.Компонентті табу үшін бөлшек реакцияның бірнеше вариантын қолдануға болады, оларды бір ізділікпен қолдану алынған нәтижелердің дұрыстығын жоғарлатуға алып келеді. Яғни, белгілі анализдің әдісімен берілген заттың анықталатын ең аз мөлшерінің аталуы.

А.Қаныққан максимум

В.Минималды сұйылту

С.Ашылатын минимум

Д.Максималды сұйылту

Е.Минималды концентрация

59.Тотығу тотықсыздану процессі барысында элементтің тотықсызданған бөлшегіне электрондардың қосылуы жүреді, берілген схемада хромның тотықсыздануын көрсет:

А.Gr3+GrO42-

В.CrCr3+

С.Cl2O72-Gr3+

Д.GrO42Gr2O7

Е.GrO3GrO42-

60.Кейбір бөлшектер химиялық реакция барысында электронды белсенділік көрсетеді, берілген схемада ванадийдің тотығу дәрежесінің өзгермеуін көрсет:

А.V2O5V2O4

В.V2O5V2O3

С.V2O3V2O5

Д.VO2V2O4

Е.V2O5VO

61.Химиялық реакция барысында электронды белсенділік көрсететін бөлшектер тотықтырғыш немесе тотықсыздандырғыш қызметін атқарады. Қандай зат тек тотықтырғыш қасиет көрсетеді.

А. NH3

В. N2

С. NO

Д. NO2

Е. HNO3

62.Ионның заряды ішкі сферадағы иондардың зарядтарының қосындысына тең. [Pt+4(NH3)(CN)5] комплексті ионның зарядын анықтаңыз:

А. -1

В. -2

С. 0

Д. +1

Е. +2

63.Комплекстік ион комплекстүзуші мен лигандалардан тұрады. Комплексті ионның заряды ішкі сферадағы иондардың зарядтарының қосындысына тең. [Сr+3(NH3)2Сl4] комплексті ионның зарядын анықтаңыз:

А. -1

В. -2

С. 0

Д. +1

Е. +2

64.Глюкозаның белгілі бір концентрациядағы ерітіндісі медицинада физиологиялық ерітінді ретінде қолданылады. Егер 20°С-та берілген ерітіндінің осмостық қысымы 243,4 кПа боса, глюкоза ерітіндісінің молярлы концентрациясы нешеге тең?

А.1 моль/л

В.0,1 моль/л

С.0,8 моль/л

Д.1,5 моль/л

Е.1,7 моль/л

65.Ерітінділердің коллигативті қасиеттеріне бу қысымы, қайнау температурасының жоғарылауы, қату температурасының төмендеуі және осмостық қысым жатады. Моляльдық концентрациясы 3,5 моль/кг болса, сахароза ерітіндісі қандай температурада қайнайды:

А.114,16оС

В.109,5оС

С.101,82оС

Д.110,13оС

Е.112,8оС

66.Платиналы пластинамен қапталған және де газ түріндегі сутекпен қанығатын платиналық пластина – сутекті электрод болып табылады. H2 = 2H+ + 2e теңдеуімен сипатталған тепе-теңдік қандай электродтар да орнайды?

А.тотығу-тотықсыздану

В.газды

С. сутектік

Д.каломельді

Е.хингидронды

67.Аналитикалық химияда реакцияға қатысушы бөлшектердің біреуі электрондарын беретін (тотығу) және оларды екінші бір бөлшектің қабылдап алумен (тотықсыздану) ере жүретін тотығу-тотықсыздану реакцияларының маңызы зор. Демек, келесі реакцияның тотықтырғышын көрсетіңіз 2KNO3 +6KI + 4H2SO4 = 2NO +3I2 + 4K2SO4 + 4H2O

А.H2SO4

В. KI

С. KNO3

Д.NO

Е. I2

68.Реакцияға қатысушы бөлшектердің біреуі электрондарын беретін (тотығу) және оларды екінші бір бөлшектің қабылдап алумен (тотықсыздану) ере жүретін тотығу-тотықсыздану реакцияларының маңызы зор. Демек, келесі реакцияның тотықсыздандырғышын көрсетіңіз көрсетіңіз 2KNO3 +6KI + 4H2SO4 = 2NO +3I2 + 4K2SO4 + 4H2O

А. KI

В. KNO3

С.H2SO4

Д. NO

Е. I2

69. Буферлік ерітінділердің сиымдылығы құрамындағы компоненттердің концентрацияларының қатынысына байланысты болып, ол 1-ге тең болғанда ең жоғары мәнге ие болады. Буферлік сиымдылығы ең аз ерітіндіні көрсетіңіз:

А.10/5

В.9/5

С.8/5

Д.7/5

Е.6/5

70.Қышқылды-негіздік титрлеуге жататын және стандартты ерітіндісі Н2SO4 болып табылады. Ендеше, күкірт қышқылының эквивалентінің молярлық массасын көрсетіңіздер.

А.49г/моль

В.40г/моль

С.99г/моль

Д.96 г/моль

Е.48г/моль

71.Қышқыл мен негіздің өзара әрекеттесуі реакциясы және титрлеу әдісінің жалпы атауы қышқылды-негіздік титрлеу болып анықталынып, әдістің жеке атауы ацидометрия. Ендеше, ацидометрияда қандай заттың ерітіндісі анықтағыш болып табылады?

А.NaOH

В.Ba(OH)2

С.Na2B4O7•10H2O

Д.NaNO3

Е.H2C2O4•10H2O

72.Әдістің жеке атауы ацидометрия және титранты қышқылдар болып табылады. Демек, қандай затты стандарт ретінде қышқылдың титрін анықтау үшін қолдануға болады?

А.Натрий тетрабораты

В.Мыс купоросы

С.Қымыздық қышқылы

Д.Аммиак

Е.Натрий хлориді

73.Әдістің жеке атауы ацидометрия және титранты қышқылдар болып табылады. Қандай затты стандарт ретінде қышқылдың титрін анықтау үшін қолдануғка болады?

А.Мыс купоросы

В.Қымыздық қышқылы

С.Сусыз натрий карбонаты

Д.Аммиак

Е.Натрий хлориді

74.Сұйықтардың беткейінде сұйықта еріген заттың бөлшектері адсорбцияланады. Құрамында Н+, NH4+, Na+, Clֿ, SO42- иондары бар ерітіндіден барий сульфатының тұнбасында қандай иондар адсорбцияланады:

А.Clˉ

В.SO42-

С.Na+

Д.NH4+

Е.H+

75.Фазалардың бөліну шекарасын ұзындықтың бірлігіне үлкейту үшін беткейлік керілу қолданылады. Ендеше сұйықтың тамшы сандарын есептеу қолданылатын беткейлік керілуді анықтау әдісі қалай аталады:

А.капиллярлы көтерілу

В.сталагмометрлік

С.сақинаның үзілуі

Д.Ребиндер

Е.Лэнгмюр

76.Катиондық комплексті қосылыстардың номенклатурасы бойынша оларды атағанда ішкі сферадағы лигандадан басталып сыртқы сферамен аяқталады.

[Сo(NH3)5Br]SO4 қосылысты атаңыз:

А. бромопентамминкобальт (III) сульфат

В.бромоамминкобальт (III) суль

С.сульфаттың бромопентаамиинкобольтаты

Д.бромоамминкобольтат

Е.бромопентаамминкобольт

77.Катиондық комплексті қосылыстардың номенклатурасы бойынша оларды атағанда ішкі сферадағы лигандадан басталып сыртқы сферамен аяқталады.

Комплексті қосылыстар катиондық, аниондық және бейтарап комплексті қосылыстар болып жіктеледі. [Pt(NH3)3 Cl]Cl қосылысты атаңыз:

А. хлоротриамминплатина (2) хлориді

В.хлордың триаминохлороплатинаты

С.дихлортриаминплптина

Д.хлоротриаминплатина

Е.хлороаминоплатина (2)

78.Катиондық комплексті қосылыстардың номенклатурасы бойынша оларды атағанда ішкі сферадағы лигандадан басталып сыртқы сферамен аяқталады.

[Сo(NH3)5Br]SO4 қосылысты атаңыз:

А. бромопентамминкобальт (3) сульфаты

В.бромоамминкобальт (3) сульфаты

С.сульфаттың бромопентаамиинкобольтаты

Д.бромоамминкобольтат

Е.бромопентаамминкобольт

79.Буферлік жүйелердің ортасы қышқылдық немесе сілтітік болуы мүмкін. Сондықтан олардың рН-ын басқа ерітінділер тәрізді формула бойынша есептеп шығаруға болады. Сілтілік буферлік жүйенің рН –ын Гендерсон-Гассельбах бойынша есептеу теңдеуін көрсетіңіз.

А. pH= 14-pK+lgcн/cт

В.pOH=pK-lgcн/cт

С.pH=pK-lgcқ/cт

Д.[H+]=Kcқ/cт

Е. [OH-]= Kcн/cт

80.Комплексті қосылыстар тік жақша арқылы бөлінген ішкі және сыртқы сфералардан тұрады. Қай қосылыс комплексті қосылыстарға жатады:

А. [Fe(CO)5]

В.Al2(SO4)2

С.NH4Fe (SO4)2

Д.KNa SO4

Е.(NH4 )2Fe(SO4)2

81.Аниондық комплексті қосылыстардың номенклатурасы бойынша оларды атағанда сыртқы сферадан басталып, ішкі сферамен аяқталады. Комплексті қосылыстар катиондық, аниондық және бейтарап комплексті қосылыстар болып жіктеледі. Ba[CrNH3(SCN)5] қосылысты атаңыз:

А. барий пентароданоамминхроматы (3)

В. барий роданоамминхроматы

С.пентароданоамминхром (3) бариті

Д.роданоамминхром бариті

Е.пентароданоаммин хром

82.Тотығу-тотықсыздану реакциялары барысында кейбір бөлшектер электронды белсенділік көрсетеді 2NaBr+MnO2+2H2SO4=Br2+MnSO4+Na2SO4+2H2O реакциядағы тотықсыздандырғыш болатын затты көрсет:

А.H2SO4

В.MnO2

С. NaBr

Д.Br2

Е.MnSO4

83.Тотығу-тотықсыздану реакциялары барысында кейбір бөлшектер электронды белсенділік көрсетеді. Тотығу-тотықсыздану реакциясын көрсет

А.NH4OH+HNO3=NH4NO3+H2O

В.3CaCl22Na3PO4=Ca3(PO4)2+6NaCl

С.FeCl3+6KCN=K3Fe(CN)6+3KCl

Д. 2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2

Е.P2O5+3H2O=2H3PO4

84.Тотығу-тотықсыздану реакциялары барысында кейбір бөлшектер электронды белсенділік көрсетеді 2KMnO4+10KJ+8H2SO4=2MnSO4+5J2+6K2SO4+8H2O реакциядағы тотықсыздандырғыш болатын затты көрсет:

А.H2SO4

В. KJ

С.KMnO4

Д. MnSO4

Е.J2

85.Тотығу- тотықсыздану реакциялары барысында кейбір бөлшектер электронды белсенділік көрсетеді 2KJ+H2O2+H2SO4=J2+K2SO4+2H2O реакциядағы тотықтырғыш болатын затты көрсет:

А.KJ

В.H2O2

С.H2SO4

Д.J2

Е. K2SO4

86.Зерттелетін затта оның құрам бөліктері қандай арақатынаста болатынын және осы анализдің мәліметтері бойынша, құрамындағы негізгі компонеттер мен қоспаның мөлшеріне байланысты болатын заттардың сапасын анықтайды. Демек, анықталатын заттың сандық құрамын зерттейтін аналитикалық химияның бөлімі қалай аталады?

А.Спектралдық анализ

В. Сандық анализ

С.Сапалық анализ

Д.Оптикалық анализ

Е.Фотометриялық анализ

87.Әрбір табиғи құбылысты шын түсіну үшін элементтердің мөлшерлік қатысы, кеңістіктегі орны, олардың қосылыстары және компоненттерінің арақатынасы туралы мәліметтер болуы қажет. Ендеше, заттың сапалық және сандық құрамын анықтайтын ғылым қалай аталады?

А.Физикалық химия

В.Коллоидтық химия

С.Органикалық химия

Д. Аналитикалық химия

Е.Бейорганикалық химия

88.Сапалық анализде аналитикалық реакциялардың қолдану аймағына қарай топтық және жеке (сипаттамалы) деп бөлінеді. Ендеше, сапалық анализ әдістерінің анықталуы:

А. Заттың сапалық құрамы

В.Заттың мөлшері

С.Қосылыстың формуласы

Д.Ерітіндінің концентрациясы

Е.Тұнбаның салмағы

89.Компонентті табу үшін бөлшек реакцияның бірнеше вариантын қолдануға болады, оларды бір ізділікпен қолдану алынған нәтижелердің дұрыстығын жоғарлатуға алып келеді. Яғни, белгілі анализдің әдісімен берілген заттың анықталатын ең аз мөлшерінің аталуы:

А.Қаныққан максимум

В.Минималды сұйылту

С.Ашылатын минимум

Д.Максималды сұйылту

Е.Минималды концентрация

90.Глюкозаның белгілі бір концентрациядағы ерітіндісі медицинада физиологиялық ерітінді ретінде қолданылады. Егер 20°С-та берілген ерітіндінің осмостық қысымы 243,4 кПа боса, глюкоза ерітіндісінің молярлы концентрациясы нешеге тең?

А.1 моль/л

В. 0,1 моль/л

С.0,8 моль/л

Д.1,5 моль/л

Е.1,7 моль/л

91.Ерітінділердің коллигативті қасиеттеріне бу қысымы, қайнау температурасының жоғарылауы, қату температурасының төмендеуі және осмостық қысым жатады. Моляльдық концентрациясы 3,5 моль/кг болса, сахароза ерітіндісі қандай температурада қайнайды:

А.114,16оС

В.109,5оС

С. 101,82оС

Д.110,13оС

Е.112,8оС

92.Электрондық потенциалдың анықталатын заттың концентрациясына тәуелді екенін Нернс теңдеуі көрсетеді. Потенциометрлік әдіс тікелей потенциометрияға және потенциометрлік титрлеуге бөлінеді. Демек, потенциометриялық титрлеуде қандай тәуелділік қолданылады.

А.Ток күшінің титрант көлеміне

В. Электрод потенциалының титрант көлеміне

С.Ток күшінің электрод потенциалына

Д.Электрод потенциалының ток күшіне

Е.Ертінді электрөткізгіштігінің титрант көлеміне

93.Потенциометрлік титрлеу процесі эквивалеттік нүктені дәл анықтауға негізделген. Потенциометриялық әдісте эквиваленттік нүкте қандай өзгеріс бойынша анықталады?

А.Электрөткізгіштік

В.Агрегаттық күй

С.Түсі

Д. Ерітіндінің тотығу-тотықсыздану потенциалы

Е.Заряд

94.Потенциометрлік титрлеу процесі эквивалеттік нүктені дәл анықтауға негізделген. Эквивалеттік нүктеге жеткен кезде индикаторлық электрод потенциалын кенет өзгертеді, өйткені эквивалетті нүктеге дейін екінші электрохимиялық реакция орын алады. Осы реакциялар орын алған кезде, потенциал секірісі көрінеді. Демек, потенциометриялық әдісте эквиваленттік нүктені анықтау үшін не қолданылады?

А.Индикатор

В.Орта

С.Фиксатор

Д.Қағаз

Е. Титрлеу қисық сызықтары

95.Сапалық анализде аналитикалық реакциялардың қолдану аймағына қарай топтық және жеке (сипаттамалы) деп бөлінеді. Ендеше, сапалық анализ әдістерінің анықталуы:

А. Заттың сапалық құрамы

В.Заттың мөлшері

С.Қосылыстың формуласы

Д.Ерітіндінің концентрациясы

Е.Тұнбаның салмағы

96.Электрондарды қосып алатын бөлшектер тотықтырғыш болып есептеледі. Қандай зат тек тотықтырғыш қасиет көрсетеді?

А.Cr(SO4)3

В.Сr(OH)3

С.Сr(OH)2

Д.СrSO4

Е. К2Сr2O7

97.Сапалық анализде аналитикалық реакциялардың қолдану аймағына қарай топтық және жеке (сипаттамалы) деп бөлінеді. Ендеше, сапалық анализ әдістерінің анықталуы:

А.Заттың сапалық құрамы

В.Заттың мөлшері

С.Қосылыстың формуласы

Д.Ерітіндінің концентрациясы

Е.Тұнбаның салмағы

98.Компонентті табу үшін бөлшек реакцияның бірнеше вариантын қолдануға болады, оларды бір ізділікпен қолдану алынған нәтижелердің дұрыстығын жоғарлатуға алып келеді. Яғни, белгілі анализдің әдісімен берілген заттың анықталатын ең аз мөлшерінің аталуы.

А.Қаныққан максимум

В.Минималды сұйылту

С.Ашылатын минимум

Д.Максималды сұйылту

Е.Минималды концентрация

99. Тотығу тотықсыздану процессі барысында элементтің тотықсызданған бөлшегіне электрондардың қосылуы жүреді, берілген схемада хромның тотықсыздануын көрсет:

А.Gr3+GrO42-

В.CrCr3+

С.Cl2O72-Gr3+

Д.GrO42Gr2O7

Е.GrO3GrO42-

100.Ионалмастырғыштарға келесі қосылыстар жатады: а) табиғи гидросиликаттар; б) қолдан жасанды гидросиликаттар. Яғни, иониттердің табиғаты қандай ?

А.Минералды және органикалық

В.Минералды

С.Органикалық

Д.Табиғи

Е.Синтетикалық

Похожие:

Е. тотықсыздану iconКонкурстық іріктеуге арналған тапсырмалар химия, 9сынып Электронды беру үрдісі тотығу изомерлену тотықсыздану
Берілген гидроксидтер қатарында 1) натрий гидроксиді 2) алюминий гидроксиді 3) мыс (II) гидроксиді 4) мырыш гидроксиді 5) темір(ІІ)гидроксиді...
Е. тотықсыздану iconУралбаева Қ. А., химия пәнінің мұғалімі Химия пәніненөткізілетін интерактивті online сабағы
Сабақтың мақсаты: Оқушылардың тотығу дәрежесі және тотығу-тотықсыздану реакциясы жайындағы білімдерін жүйелеу және қорытындылау....
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница