2011-2015 жылдарға арналған «Өскемен қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мм стратегиялық жоспары
Название2011-2015 жылдарға арналған «Өскемен қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мм стратегиялық жоспары
страница7/17
Дата конвертации05.11.2012
Размер1.78 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары мен әдістері

   1. міндет. Жылумен жабдықтау жүйесін жетілдіру және дамыту

   2. міндет. Табиғи монополистердің ұзақ мерзімді және орта мерзімді тарифтерге ауысуын қамтамасыз ету

   3. міндет. Көп пәтерлі тұрғын үйлердің энергиялық тиімділігін арттыру

Тура нәтижелердің көрсеткіші

Ақпарат көзі


Өлшем бірлік

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Жылумен жабдықтау бойынша ұзақ мерзімді тарифтерге ауыстырылған табиғи монополис-тердің саны

Кондоминиум нысандарында энергоаудит өткізу

Өскемен қала-сының аумағын дамытудың 2011-2015 жыл-дарға арналған бағдарламасы

бірлік

нысандар саны
1

5


Кондоминиум нысандарын (энергоаудит өткізілген) термомодернизациялау бойынша пилоттық жобаларды іске асыру
нысандар саны5

Кондоминиум нысандарын термомодерниза-циялау бойынша жобаларды іске асыру
нысандар саны


5

7

8

10

Жылумен жабдықтау көздерін салу және жетілдіру
нысандар саны2
1Жылумен жабдықтау бойынша ұзақ мерзімді тарифтерге ауыстырылған табиғи монополис-тердің саны
бірлік1

1
1
Тура нәтижелердің көрсеткішіне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

ШҚО, Өскемен қаласының Үлбі кентінде жылумен жабдықтау желілерін салу

ШҚО, Өскемен қаласының №2 сол жағалау қазандығының айналымы суы мен ГЗУ айналмалы сумен қамту желілерін қалыпна келтіре отырып, күл төгу орындарының бөгеттерін биіктету

ШҚО, Өскемен қаласының «Өскемен жылу жүйелері» АҚ желілерінен Промбаза шағын ауданын жылумен жабдықтау

Ұзақ мерзімді кезеңге табиғи монополистер субъектілерінің инвестициялық бағдарламаларын бекітух

х
х
ххҚол жеткізу жолдары:

1-кезең (2011, 2012, 2013 жылдар)

1. Өскемен қаласының қолданыстағы жылумен жабдықтау жүйелерін жетілдіру және салу бойынша 2 жобаны іске асыру.

2. «Жаңа Согра» МКК және «Өскемен жылу жүйелері» АҚ (жылумен жабдықтау саласындағы қызметтерді көрсететін) табиғи монополияларының 2 субъектісін ұзақ мерзімді және орта мерзімді тарифтерге ауыстыру.

3. Қала кондоминиумының (көп пәтерлі тұрғын үй қоры) 5 нысанында энергоаудит өткізу, кондоминиум объектілерін термомодернизациялау бойынша пилоттық жобаларды іске асыру.

4. Кондоминиумның 12 нысанын термомодернизациялау бойынша жобаларды іске асыру.

2-кезең (2014, 2015 жылдар)

1. Өскемен қаласының қолданыстағы жылумен жабдықтау жүйелерін жетілдіру және салу бойынша 1 жобаны іске асыру.

. 2. Өскемен қаласының қолданыстағы жылумен жабдықтау жүйелерін жетілдіру және қайта жаңарту жобаларын іске асыруды жалғастыру.

Жоспарланған іс-шараларды іске асыру жылумен жабдықтау қызметінің сапасына жағымды ықпал етеді, жылумен жабдықтау қызметі қажетті мөлшерді және кепілді сапада берілетін болады, нормативті және нормадан тыс ысырап болу, жылу жүйелеріндегі апаттар саны төмендейді, жылу энергиясын өндіру артады.

3. Кондоминиумның 18 нысанын термомодернизациялау бойынша жобаларды іске асыру.
1.7. мақсат. Электр энергиясымен кідіріссіз және сапалы қамтамасыз ету, қолданыстағы энергетика жабдықтарын, электр желілерін тарту

Аталған мақсатқа жетуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың коды 029011, 029015, 030027, 030029


Мақсатты индикатор

(қол жеткізудің соңғы мерзімін (кезеңін) көрсетумен)

Ақпарат көзі

Соның ішінде аралық мәнін көрсете отырып

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

Өлшем бірлік

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Электр энергиясын өндіруді ұлғайту, млн. кВт.сағат

Өскемен қала-сының аумағын дамытудың 2011-2015 жыл-дарға арналған бағдарламасы

млн. кВт.сағ

2965

2965

2965

2965

2965

2965

2965

Электр энергиясын тұтыну деңгейін ұлғайту, млн. кВт.сағат

млн. кВт.сағ

3972

3972

4332

4512

4697

4877

5057

Энергия тұтынудың жалпы көлемінде энер-гияның альтернативтік көздерін пайдалану үлесін ұлғайту

%

0,3

0,35

Электр желілеріндегі табиғи монополияның базалық субъектілерінің (ТМС) нормативтік техникалық шығындар деңгейін төмендету

млн. кВт.сағ279,1

278,3

277,4

276,1

274.9

%
3,4

3,2

3,1

3,0

2,9

Электр желілеріндегі ТМС нормативтік техни-калық шығындардың пайызын төмендету

Электр желілеріндегі ТМС нормадан тыс тех-никалық шығындардың деңгейін төмендету

млн. кВт.сағ7,3

6,2

5,6

4,6

3,9

Электр желілеріндегі ТМС нормадан тыс тех-никалық шығындарының пайызын төмендету

%0,11

0,09

0,08

0,07

0,06

Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары мен әдістері

   1. міндет. Тұрғындардың электр энергиясына деген өсіп келе жатқан мұқтаждықтарын қамтамасыз ету

   2. міндет. Энергетикалық ресурстар мен қуатты пайдалану тиімділігін арттыру

   3. міндет. Қаланы энергиямен жабдықтаудың тұрақтылығын қамтамасыз ету

Тура нәтижелердің көрсеткіші

Ақпарат көзі


Өлшем бірлік

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Қолданыстағы энергия қуатын кеңейту және жаңаларын енгізу бойынша жобаладрды іске асыру, МВт

Энергияның жаңартылған көздерінің нысан-дарын салу жобаларын іске асыру

Өскемен қала-сының аумағын дамытудың 2011-2015 жыл-дарға арналған бағдарламасы

жобалар саны
10


5

+


3


3


10

+


Бюджеттік сала нысандарында жылумен жабдықтаудың альтернативтік көздерін енгізу (жылу сорғыш қондырғы, жылу генератор-лары, теплофондар және т.б.)

Өңірлік электр желілері мен электр жабдық-тарын техникалық қайта жарақтандыру және жетілдіру бойынша іс-шараларды іске асыру

Электр энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау бойынша ұзақ мерзімді тарифтерге ауыстырылған табиғи монополистердің саны
үнемі1
+


+


+


Тура нәтижелердің көрсеткішіне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

Өскемен ЖЭО 80 МВт турбинаны монтаждау

Согра ЖЭО турбогенераторды 50 МВт дейін ауыстыру

Өскемен қаласын энергиямен жабдықтаудың 2011-2015 жылдарға арналған Кешенді жоспарын әзірлеу

Өскемен өңірінің Аблакетка кентінде 3 МВт екі шағын ГЭС салу

Бюджеттік сала нысандарында жылумен жабдықтаудың альтернативтік көздерін енгізу (жылу сорғыш қондырғы, жылу генераторлары, теплофондар және т.б.)

ШҚО, Ахмер ауылының 178 тұрғын үйін электрмен жабдықтау

х

х

х
х

х
х

х

х

х


хх


х

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

Похожие:

2011-2015 жылдарға арналған «Өскемен қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мм стратегиялық жоспары iconАқсу қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
Ақсу қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі” мемлекеттік мекемесі 2008 жылға...
2011-2015 жылдарға арналған «Өскемен қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мм стратегиялық жоспары iconТаблица на гос языке
«Қарағанды қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мм
2011-2015 жылдарға арналған «Өскемен қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мм стратегиялық жоспары iconЖалпы ережелер
Жаңаөзен қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мм тұрғын үй коммуналдық саясатын...
2011-2015 жылдарға арналған «Өскемен қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мм стратегиялық жоспары icon«Павлодар қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мм

2011-2015 жылдарға арналған «Өскемен қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мм стратегиялық жоспары icon«Павлодар қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мм
«Павлодар қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мм павлодар қаласы, Кривенко,...
2011-2015 жылдарға арналған «Өскемен қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мм стратегиялық жоспары icon«Павлодар қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мм
«Павлодар қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мм павлодар қаласы, Кривенко,...
2011-2015 жылдарға арналған «Өскемен қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мм стратегиялық жоспары icon2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны 1 бөлім. Миссия және пайымдау 3 2 бөлім
Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
2011-2015 жылдарға арналған «Өскемен қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мм стратегиялық жоспары iconХабарлаймын, түзету! Тапсырмашы: Мемлекеттік сатып алу жұмыстары «Ертіс ауданының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі»
Тапсырмашы: Мемлекеттік сатып алу жұмыстары «Ертіс ауданының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль...
2011-2015 жылдарға арналған «Өскемен қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мм стратегиялық жоспары iconРудный қаласы әкімдігінің «Рудный қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мм
«Рудный қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мм мекенжайы: Рудный қ., Космонавттар...
2011-2015 жылдарға арналған «Өскемен қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мм стратегиялық жоспары icon«Атырау облысы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 2010-2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Атырау -2009 жыл Мазмұны
«Атырау облысы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі қызметінің стратегиялық бағыттары, мақсаттары...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница