Айлакер бала
Скачать 24.42 Kb.
НазваниеАйлакер бала
Дата конвертации22.11.2012
Размер24.42 Kb.
ТипДокументы
АЙЛАКЕР БАЛА
Ертеде бір жесір ѕйелдіњ бір ђл, бір ќызы болыпты. Ішсе тамаќќа, кисе киімге жарымапты олар. Кџндердіњ бір кџні баласы шешесінен: “Баќыт деген не?” – деп сђрапты.

- Е, балам, кімде-кімніњ тамаѓы тоќ, кљйлегі кљк, уайымы жоќ болса, басында панасы, аќыл айтар данасы болса, баќ деген сол емес пе, таудай талап бергенше, бармаќтай баќ берсін деген осы, ќђдай сонысын бізден аяп тђр ѓой,- депті шешесі.

- “Талапты ерге нђр жауар” деген наќыл сљз бар халыќта, осыныњ мѕнісі ќалай? – деп сђрапты баласы таѓы да.

- “Талаптанса нђр жауады” деген рас, балам, біраќ бізден икем кетіп тђр ѓой, мен болсам ќартайдым, сен болсањ ѕлі жассыњ, - депті шешесі.

- Талап, жігер болса, баќытты кљктен емес, жерден табуѓа болады екен ѓой, олай болса, ол баќытты бљгде біреуден емес мен љзім тауып алуым керек екен ѓой,- деп бала шешесімен ќош айтысып, баќыт іздеп, жолѓа шыѓады.

Шешесі жол азыќќа майѓа жанышќан талќан дайындап беріп, баласын аттандырады.

Бірнеше кџн ђзаќ жол жџріп, ќарны ашып шаршаѓан бала ит мђрыны љтпейтін ќалыњ орманѓа келеді. Орман ішін дию-перілер мекендейді екен.

- Ей, адамзат баласы, ќайда барасыњ, ажал айдап келді ме сені бђл жерге? – деп аќырады дию-перілер.

- Ќайда барарымды ќайтесіњ, кџшті болсањ, кџш сынасуѓа мен дайынмын, кел бері! – дейді бала.

- Е, сынассаќ сынасайыќ, љзіњ де ќан тџртіп тђрѓан бала екенсіњ, келсењ кел! – дейді олар.

- Кімде – кім мынау жатќан џлкен ќара тасты ќысып майын шыѓарса, сонымызѓа ќалѓанымыз баѓынышты болайыќ.

- Жарайды ! – Дию-перілер алма-кезек тасты ќысып, тастан май шыѓара алмаѓан соњ, кезекті балаѓа береді. Бала ќолын уќалаѓан болып, ќойнындаѓы майѓа жанышќан талќанды сыѓып-сыѓып майын алаќанына жђќтырып алады да дѕу ќара тасты ќысып – ќысып, міне мен тастан май шыѓардым, енді сендер маѓан баѓыныштысыњдар, - дейді бала. Мђны кљрген дию-перілер баланыњ кџші басым екен деп ойлайды. Олар баланы џйлеріне ќонаќќа алып барып, џлкен сый ќђрмет кљрсетеді. Дию-перілер баладан ќауіптенеді.

Ќонаќ асын берген соњ, баланы жеке џйге жатќызады. Олардыњ жџріс-тђрысынан сезіктенген бала џйдіњ ортасына жатпай, пештіњ ішіне кіріп жатады. Љзініњ орнына басќа ђзынша бір затты жатќызып, џстіне шапанын жауып ќояды. Дию-перілер баланы љлтірмек болып, тџн ортасы ауѓан кезде џйдіњ тљбесінен дѕу ќара тасты тастап жібереді. Бала љлген шыѓар деп, ертењгісін џйге кіріп келсе, бала тірі екен. Сасќандарынан: “Е, ќонаѓым, ќалай, тыныш ђйыќтап тђрдыњ ба?” – дейді.

- Аздап бџрге шаќќаны болмаса, тыныш ђйыќтадым ѓой, - дейді. Џрейленген дию-перілер баладан ќђтылѓанша асыќ болады. Кљп алтын, ќымбат сыйлыќтар беріп, оларын диюларѓа артып, баланы шыѓарып салады. Бірнеше кџн жол жџріп, ауыр жџк кљтерген перілердіњ есі ѕбден шыѓады. Жолдан жатќан жуан бљренені кљріп: “Мынау меніњ шешеме ђршыќќа лайыќты бљрене екен”, деп оны бір періге арќалатады. Ондаѓы ойы шешесін де батыр етіп кљрсетпек болѓаны еді. Дию-перілер баланы џйіне ѕкеліп љздері жљн-жљнімен кетеді. Сљйтіп, талапкер бала љзініњ ептілігініњ, айлакер, тапќырлыѓыныњ арќасында мђратына жеткен екен.

Похожие:

Айлакер бала iconПрипев: Это бала-бала-бала-балалайка Просто бала-бала-бала-балалайка Сердце с сердцем говорит, музыка звучит Это бала-бала-бала-балалайка

Айлакер бала icon55 орта мектебі Тақырыбы: Бала еңбегін қорғау пробемасы бойынша
...
Айлакер бала iconСредь шумного бала…
Шумиловских согласилась быть соведущей бала – дамой-танцмейстером, и подготовить конкурсы для бала, она же нашла нам и учителя танцев,...
Айлакер бала icon«Бала тууына және бала күтімі бойынша берілетін жәрдемақыларды тағайындау» мемлекеттік қызметін көрсету регламенті
...
Айлакер бала icon«Бала туғанда және бала күтімі бойынша берілетін жәрдемақыларды тағайындау» мемлекеттік қызмет көрсету регламенті Жалпы ережелер Осы «Бала туғанда және бала күтімі бойынша берілетін жәрдемақыларды тағайындау»
Осы «Бала туғанда және бала күтімі бойынша берілетін жәрдемақыларды тағайындау» мемлекеттік қызметін көрсету регламенті (бұдан әрі...
Айлакер бала icon15 мектеп-лицей «Ұл бала мен қыз бала»
Мақсаты: Балалардың «сыйластық, достық» құндылықтары туралы түсініктерін кеңейту
Айлакер бала iconШілікті ауылдық округі бойынша 2010 жылдың 6 айынан 9 айына дейінгі мәдени атқарылған жұмыстар 1-Маусым Бүкілодақтық балалар күніне арналған «Бала бақыт-бала жыр»
Маусым Бүкілодақтық балалар күніне арналған «Бала бақыт-бала жыр» атты мерекелік концерт болып өтті. Бұл кешке мүмкіндігі шектеулі...
Айлакер бала iconРассказу Л. Н. Толстого «После бала»
С помощью каких языковых средств автор противопоставляет друг другу картины бала и наказания солдата (исключить лишнее)?
Айлакер бала iconИзучение образа бала в литературе
...
Айлакер бала iconСельского поселения Бала Четырманский сельский совет Арсланова М. Х
Деффектная ведомость объемов работ (капитальный ремонт жилого дома №7 по ул. Первомайская с. Бала-Четырман Федоровского района рб)...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница