Філософські науки
НазваниеФілософські науки
страница13/13
Дата конвертации11.04.2013
Размер1.6 Mb.
ТипДокументы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

/


./ ■/


ШЙГ


ЇШ*


ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Ко. щи ни Г. І., Мошіаи И. Г., Фсдів Ю.О.

* # *

УВАГА !

Обравши тему реферата з пропонованого списку, ознайомтесь із пере­ліком допоміжної літератури. Серед зазначених в ньому джерел Ви обов'язково знайдете декілька, які послугують відправним пунктом для осмислення обраної теми, пошуку інших книжок та статей, опрацювання яких допоможе повніше розкрити тему.

Узгодьте вибір теми реферату з комісією по прийому кандидатського іспиту (гуманітарний корпус, ауд. 3-13, кафедра філософії).

Бажаємо успіхів!

ЗМІСТ

вступ з

ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ З

РОЗДІЛ 1..

ПРОГРАМИ КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ 6

1.1. Типова державна "Програма кандидатського іспиту з філософії для аспірантів,
стажистів і пошукувачів" / Г. І. Волинка, В. П. Андрущенко, І. В. Бичко,

М. Ф. Тарасенко та ін 6

1.2. Філософія. Програма кандидатського мінімуму з філософських наук.
ЧАСТИНА II 22

РОЗДІЛ 2

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ

ДО КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ З ФІЛОСОФІЇ

ТА ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК 45

 1. Розподіл балів, присвоюваних пошукувачам, які складають кандидатський іспит із загального курсу філософії 45

 2. Розподіл балів, присвоюваних пошукувачам, які складають іспит з історії філософії 46

 3. Розподіл балів, присвоюваних пошукувачам, які складають кандидатський іспит з спеціальності 09.00.01 -онтологія, гносеологія, феноменологія 46

 4. Розподіл балів, присвоюваних пошукувачам, які складають кандидатський іспит з спеціальності 09.00.02 -діалектика і методологія пізнання 46

 5. Розподіл балів, присвоюваних пошукувачам, які складають кандидатський іспит з спеціальності 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії 46

 6. Розподіл балів, присвоюваних складаючим кандидатський іспит з спеціальності 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури 47

 7. Розподіл балів, присвоюваних складаючим кандидатський іспит з спеціальності 09.00.10-філософія освіти 47

 8. Розподіл балів, присвоюваних складаючим кандидатський іспит з спеціальності 09.00.09 - філософія науки 47

РОЗДІЛ З

СПИСОК ПЕРШОДЖЕРЕЛ, ЩО ВНОСЯТЬСЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ

БІЛЕТІВ 49

РОЗДІЛ 4

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ ТА

НАПИСАННЯ РЕФЕРАТА 55

 1. Підручники 55

 2. Навчальні посібники 56

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ ЮЗ

РОЗДІЛ 5

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА ДДЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНІВ ТА

НАПИСАННЯ РЕФЕРАТА 59

РОЗДІЛ 6.

РЕФЕРАТ З ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК, ВИМОГИ ДО НЬОГО

ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 91

 1. Вимоги до реферата 91

 2. Критерії оцінювання реферата 92

 3. Зразок титульного аркуша реферата 93

РОЗДІЛ 7

СПИСОК ТЕМ РЕФЕРАТІВ З ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК

ДЛЯ ВИБОРУ АСПІРАНТАМИ І ПОШУКУВАЧАМИ

У 2006-2008 РОКАХ 94

Навчальне видання

Волинка Григорій Іванович

Мозгова Наталія Григорівна

Федів Юрій Олександрович

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Посібник для аспірантів і пошукувачів, які готуються до кандидатського іспиту з філософських наук


Технічне редагування та художнє оформлення — Олеся МакаренкоПідписано до друку 25.10.2005 року. Формат 60x84/16.

Папір офсетний. Гарнітура Тайме. Друк офсетний.

Умов. друк. арк. 6,3. Облік, видав, арк. 6,1

Наклад 300 прим. Зам. № 475

Віддруковано з оригіналів.

01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9, кім. 221-а, тел. 239-30-85 Редакційний відділ НПУ ім. МП. Драгоманова 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9, тел. 239-30-26

Друкарня НПУ імені М.П.Драгоманова 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9, тел. 239-30-26

Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова Свідоцтво про реєстрацію № 1101 від 29.10.2002
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Похожие:

Філософські науки iconФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Специальность научных работников (отрасль науки): 07. 00. 00 – Исторические науки, 08. 00. 00 – Экономические науки, 22. 00. 00 –...
Філософські науки iconФілософія арабського Сходу
Особливість філософії Арабського Сходу, як складової частини релігійного світогляду, не може вплинути на оцінку культурного надбання:...
Філософські науки iconЕстественные науки 2 Физико-математические науки 2
Экономика отдельных отраслей непроизводственной сферы (здравоохранения, науки, культуры, образования, туризма и др.) 22
Філософські науки iconИстория апологетики. Деление науки на периоды
На 1 и 2 курсах мы получили представление о содержании, задачах и методах науки основное богословие, на 3 курсе мы займемся ознакомлением...
Філософські науки iconВыделяется и анализируются следующие основные критерии научности
Проблема разграничения науки и не-науки называется проблемой демаркации (от англ demarcation разграничение) и является одной из центральных...
Філософські науки icon1. Введение в предмет
«история»; их формирование в эпоху античности и эволюция в европейской культуре. Первичная концептуализация истории как науки о прошлой...
Філософські науки icon1. Предмет философии науки
Это: -выявление идеалов, предпосылок и основания науки, -прояснение понятий и принципов, специфики различных форм деятельности и...
Філософські науки iconИстория науки 2 Философия 4 Религия 36 Социальные науки 43
Из истории античной науки и философии / отв ред. И. Д. Рожанский; ан ссср, Науч совет по истории мировой культуры. М. Наука, 1991....
Філософські науки iconЕстественные науки 1 Техника. Технические науки 2 Сельское и лесное хозяйство 3 Здравоохранение. Медицинские науки 3 История 4 Экономика 8 Политика 9 Право 9 Военное дело 10 Образование
Агуреева, О. В. Краткий курс по концециям современного естест- вознания: учеб пособие/ Ольга Викторовна. ─ М.: Окей-книга,2008. ─...
Філософські науки iconНовиков Сергей Яковлевич, профессор, доктор физико-математических наук рабочая программа
Рабочая программа составлена в соответствии с Программой-минимум кандидатского экзамена по истории и философии науки «история науки»,...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница