Філософські науки
НазваниеФілософські науки
страница7/13
Дата конвертации11.04.2013
Размер1.6 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

2.7. Розподіл балів, присвоюваних складаючим кандидатський іспит з спеціальності 09.00.10-філософія освіти.

Модуль І (Поточне тсстуваїн

)
Модуль II

Рефери г

Модуль III

ІСНІІТ

Сума

Блоки

БлокІ
БлокІІБлок III

15

20

100

модулі

1

2

3

4

5

6

7

к

9

10

и

12

ІЗ

14

15

If.

17

ЇЙ

І»

Бали

2

2

1

4

3

2

3

3

5

2

3

4

4

4

2

3

4

12

2
5
20«І

15

211

ЦЮ

2.8. Розподіл балів, присвоюваних складаючим кандидатський іспит з спеціальності 09.00.09 - філософія науки.


Модуль І (Поточне тесту

aim»)
Модуль II

Реферат

Модуль

IU

кішт

Сума

Sjhikh

Блок 1
Блок IIБлок НІ

15

20

100

Змістові

МОДУЛІ

1

2 3

4

5

6

7

І

9

10

11

12

ІЗ

14

15

16

17

18

19

Бала

2

2 1 1

4

3

2

3

3

5

3

3

5

3

3

3

3

12

4

5
5
2040

15

20

100

Як Ви помітили, кількість балів, присвоюваних за опрацювання того чи іншого модуля, залежить від філософської науки, з якої складається іспит. Фахово спрямовані модулі оцінюються більшою кількістю балів. Збільшен­ня "вартості" того чи іншого з модулів тягне за собою пропорційне у порів­нянні зі схемою 2.1. збільшення годин самостійної та аудиторної роботи по їх освоєнню. Радимо, щоб з огляду на це Ви розробили особистий графік самопідготовки до іспиту. Якщо, наприклад, модуль 17 у схемі 2.1. оціню-


=4Т


ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Волинка ГЛ., Мозгова И.Г., Федів Ю.О.

ється двома балами, а у схемі 2.2. - дванадцятьма, то для його освоєння при підготовці до складання філософії науки треба затратити не 7, а 42 години (24 аудиторної і 18 самостійної роботи).

розділ а

СПИСОК ПЕРШОДЖЕРЕЛ, ЩО ВНОСЯТЬСЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ

УВАГА!

У список першоджерел, з яких для включення в білети кожного року відбираються 33-35 філософських творів, внесені найбільш відомі пам'ятники філософської думки, що відображають особливості філософст­вування тієї, чи іншої епохи. Всі джерела є доступними, оскільки неоднора­зово перевидавалися українською та російською мовами і, без сумніву, не могли не потрапити до фондів бібліотек вищих навчальних закладів. Вони також цілком доступні для самостійного освоєння кожним, хто має вищу освіту, оскільки їх зміст достатньо висвітлений в допоміжній літературі (дивись розділ 4). При роботі над засвоєнням першоджерел рекомендуємо спочатку ознайомитись зі змістом джерела, звернути увагу на те, як воно тлумачиться в підручниках, посібниках, словниках, монографіях та статтях. Потім радимо ще раз прочитати його і зробити короткий конспект. Роз'яснення незрозумілого Ви можете отримати також на консультаціях, які надаються членами екзаменаційної комісії.

* * *

 1. Тіпітака. Дхаммапада // Читанка з історії філософії. Філософія Стародавнього світу // За ред. ГЛ. Волинки. - К., 1992.

 2. Дхаммапада / Пер. з палі В.Н.Топорова. - СПб., 1993.

 3. Конфуцій. Лунь-юй // Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2-х т. -М, 1972.-Т.1.

 4. Лао цзи. Дао де цзин // Читанка з історії філософії. Філософія Старо­давнього світу. - К., 1992.


Ж


TfW


ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Налшіка Г./., Молоті Н.Г., Федів Ю.О.

РомМі III Списик першо/икерел, що «носяться до екіїшсшщійних бііетіе

 1. Платон. Государство //Соч.: ВЗ-хт.-М, І971.-Т.З.-Ч.І.

 2. Платон. Пир. // Соч.: В 3-х т. - М., 1970. - Т. 2.

 3. Аристотель. Метафизика // Соч.: В 4-х т. - М, 1976. - Т. I.

 4. Аристотель. О душе // Соч.: В 4-х т. - М, 1984. - Т.З.

 5. Секст Емпірик. Три книги пірронових положень // Читанка з історії філософії. Філософія Стародавнього світу. - К., 1992.

 6. Епікур. Лист до Геродота. Головні думки // Там само.

 7. Сенека. Моральні листи до Луцилія // Там само.

 8. Марк Аврелій. На самоті з собою. Роздуми // Там само.

 9. Плотин. Эннеады. - М., 1995.

* * *

1. Ириней Лионский. Против єресей. Книга III // Ранние Отцы Церкви.
Антология. - Брюс, 1988.

2. Иустин. Апология I и Апология II // Ранние Отцы Церкви. Антология.
- Брюс, 1988.

 1. Татиан. Речь против эллинов // Ранние Отцы Церкви. Антология. -Брюс, 1988.

 2. Ориген. Против Цельса // Ранович А.В. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. - М., 1990.

 3. Тертуллиан. О плоти Христовой // Тертуллиан. Избр. соч. - М., 1994.

 4. Василий Великий. Творения. Беседы на Шестиднев. - М., 1991.

 5. Августин А. Исповедь. - М., 1991.

 6. Псевдо Дионисий Ареопагит. О божественных именах // Мистическое богословие. - К., 1991.

 7. Боэций С. Утешение философией // Боэций. „Утешение философией" и другие трактаты. - М., 1990.

 8. Іларіон Київський. Слово про Закон і Благодать // ФедІв Ю.А., Мозгова Н.Г. Історія української філософії. - К., 2000.

 9. Абеляр П. История моих бедствий. - М., 1959.

 10. Ибн-Рушд. Рассуждения, выносящие решения относительно связи ме­жду религией и философией // Сагадеев А.В. Ибн-Рушд. - М., 1973.

 11. Києво-печерський патерик. - К., 1991.

 12. Фома Аквинский. Сумма теологии 1-ІI // Вопросы философии. - 1997. -№9.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Похожие:

Філософські науки iconФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Специальность научных работников (отрасль науки): 07. 00. 00 – Исторические науки, 08. 00. 00 – Экономические науки, 22. 00. 00 –...
Філософські науки iconФілософія арабського Сходу
Особливість філософії Арабського Сходу, як складової частини релігійного світогляду, не може вплинути на оцінку культурного надбання:...
Філософські науки iconЕстественные науки 2 Физико-математические науки 2
Экономика отдельных отраслей непроизводственной сферы (здравоохранения, науки, культуры, образования, туризма и др.) 22
Філософські науки iconИстория апологетики. Деление науки на периоды
На 1 и 2 курсах мы получили представление о содержании, задачах и методах науки основное богословие, на 3 курсе мы займемся ознакомлением...
Філософські науки iconВыделяется и анализируются следующие основные критерии научности
Проблема разграничения науки и не-науки называется проблемой демаркации (от англ demarcation разграничение) и является одной из центральных...
Філософські науки icon1. Введение в предмет
«история»; их формирование в эпоху античности и эволюция в европейской культуре. Первичная концептуализация истории как науки о прошлой...
Філософські науки icon1. Предмет философии науки
Это: -выявление идеалов, предпосылок и основания науки, -прояснение понятий и принципов, специфики различных форм деятельности и...
Філософські науки iconИстория науки 2 Философия 4 Религия 36 Социальные науки 43
Из истории античной науки и философии / отв ред. И. Д. Рожанский; ан ссср, Науч совет по истории мировой культуры. М. Наука, 1991....
Філософські науки iconЕстественные науки 1 Техника. Технические науки 2 Сельское и лесное хозяйство 3 Здравоохранение. Медицинские науки 3 История 4 Экономика 8 Политика 9 Право 9 Военное дело 10 Образование
Агуреева, О. В. Краткий курс по концециям современного естест- вознания: учеб пособие/ Ольга Викторовна. ─ М.: Окей-книга,2008. ─...
Філософські науки iconНовиков Сергей Яковлевич, профессор, доктор физико-математических наук рабочая программа
Рабочая программа составлена в соответствии с Программой-минимум кандидатского экзамена по истории и философии науки «история науки»,...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница