5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Название5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
страница11/62
Дата конвертации05.11.2012
Размер6.22 Mb.
ТипДокументы
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   62

Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Негізгі музыкалық аспап2

Пәннің коды: NMA 3305

Пәннің типі: Кәсіптік, міндетт пән

Оқу жылы: 3 –ші оқу жылы

Оқу семестрі: 5,6

Кредит саны: 2 KZ кредиті

Дәріс беруші- Ысқақова Г., өнертану ғылымдарының кандиддаты

Курстың мақсаты: Студенттердің бойында орындаушылық дағдылар мен біліктерді қалыптастыра отырып, түрлі бағыттар, жанрлар, формалар, стильдерде жазылған шығармаларады біріктіре отырып, орындаушылық репертуарды меңгерту, орындаушылық мәдениетін, кәсіби шеберлігін қалыптастыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Музыка теориясынынң негіздері, сольфеджио, мектеп әндерін сүйемелдеу; концертмейстерлік класс, қосымша аспап.

Курстың/пәннің мазмұны: Негізгі музыкалық аспап пәнінің құрылымы жалғаулы бөліктерден тұрады. Олар: мұғаліммен бірге жеке практикалық жұмыс; үй жұмысы; студенттерді шығармашылық қызметке баулу; орындаушылық практика.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Басурманов Самоучитель игре на баяне

2. Альфред Мирек.Школа игры на аккордеоне.

3. Хрестоматия педагогического репертуара.5кл.

4. К.Ошлаков.Школа игры на баяне.

5. Д.Тұяқбаев.А.Гайсин.Прогрессивная школа игры на баяне.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар; интрактивті әдістер- шағын топтарда жұмыс, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет кластары, электронды білім ресурстары, (РЖООЭК – республикалық ЖОО аралық электрондық кітапхана), электронды кітапханалар ресурсы.


Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Жыршы қоры

Пәннің коды: ZhK 3307

Пәннің типі: Кәсіп, міндетті пән

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 5,6

Кредит саны: 2 KZ кредиті

Дәріс беруші- Ахметов Р., академиялық доцент

Курстың мақсаты: Сабақ барысында дәстүрліден бөлек, эпикалық жырларды салыстыра тексеру, көркемдік келбеті, тілі, ауыз әдебиеті дәстүрі жақын елдердің эпикалық туындыларын, жан-жақты дамытудың әдіс-тәсілдері пайдаланылады. Студенттің ойлау, өз өнерін еркін жеткізе алумен бірге, шығармашылық қабілетін арттыру мақсатында әртүрлі ұлттардың музыкасының нұсқасымен танысады.

Деректемелері/Пререквизиттері: Жақсы музыкалық қабілет

Курстың/пәннің мазмұны: «Жыр қоры» пәннің мақсаты жыраудың жыр қорын қалыптастыру пәні өзіне түбегейлі міндеттері мағыналы мақсаттар көздейді. Бұл пәннің басты мақсаты – жоғары кәсіби білімді, тарихи жүйеленген тәжірибелік және қазіргі заман талаптарына жауап бере алатын, музыка әлемінің қыр-сырларын меңгерген ұстаз жырау дайындау.

Ұсынылатын әдебиет:

  1. «Бес ғасыр жырлайды» 1-том Алматы, «Жазушы», 1989 ж

  2. «Бес ғасыр жырлайды» 2-том Алматы, «Жазушы», 1989 ж

  3. «Төрт батыр» Дастан.

  4. «Рүстем-Дастан» Т.Ізтілеуов Алматы, «Жазушы», 1961 ж

  5. «Шаһнама» Т.Ізтілеуов 1-2 том. Алматы, «Жазушы», 1986 ж

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар; интрактивті әдістер- шағын топтарда жұмыс, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет кластары, электронды білім ресурстары, (РЖООЭК – республикалық ЖОО аралық электрондық кітапхана), электронды кітапханалар ресурсы.


Кәсіптік пәндер -5 кредит (ECTS 7,5)

Таңдау пәндер -7 кредит (ECTS 11)

Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Сырнай

Пәннің коды: ТК 3306

Пәннің типі: Кәсіптік, таңдау пәні

Оқу жылы: 3–ші оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 4 KZ кредиті

Дәріс беруші - Әлібеков Д., магистр, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Болашақ концерттік орындаушыға дәріс беруде баян (сырнай) аспабын меңгеріп, орындаушылық шеберлігін арттыру өте маңызды мәселе. Студенттердің баян (сырнай) музыкалық аспабында орындау әдістемесі пәнінің мақсатына, музыкалық аспапта орындау тәртібінің дұрыс қолданылуы, аппликатура, көрік, штрихтармен жұмыс, орындаушылық шеберлігін жетілдіру, орындалатын музыкалық шығармаларды біртіндеп күрделендіре түсу және орындалатын шығарманың характерін, тақырыбын меңгеру кіреді.

Деректемелері/Пререквизиттері: Таңдау компоненті бойынша бекітілген пән

Курстың/пәннің мазмұны: Музыкалық шығармалардың нюанстық, тақырыптық, ырғақтық, характер және техникалық жақтарымен қатар, виртуоздық орындау деңгейіне жеткізу. Сондай-ақ, орындалатын шығармалардың музыкалық құрылыс ерекшеліктерін талдай алу дағдысын қалыптастыру болып табылады.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Басурманов Самоучитель игре на баяне

2. К.Ошлаков. Школа игры на баяне

3. Күй күбезі. Тоқжанов.Қызылорда.Тұмар.2001ж.

5. Табыну.Қ. Ахмедияров.Алматы.2000 ж

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар; интрактивті әдістер- шағын топтарда жұмыс, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет кластары, электронды білім ресурстары, (РЖООЭК – республикалық ЖОО аралық электрондық кітапхана), электронды кітапханалар ресурсы.


Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Фольклорлық музыкалық аспап

Пәннің коды: ТК 3302

Пәннің типі: Кәсіптендіру, таңдау пән

Оқу жылы: 3 -ші оқу жылы

Оқу семестрі: 6

Кредит саны: 3 KZ кредиті

Дәріс беруші - Әлібеков Д., магистр, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Болашақ концерттік орындаушыға дәріс беруде фольклорлық музыкалық аспаптарды меңгеріп, орындаушылық шеберлігін арттыру өте маңызды мәселе. Студенттердің фольклорлық музыкалық аспаптарда орындау әдістемесі пәнінің мақсатына, аспаптарда орындау тәртібінің дұрыс қолдану, штрихтармен жұмыс, орындаушылық шеберлігін жетілдіру, орындалатын музыкалық шығармаларды біртіндеп күрделендіре түсу және орындалатын шығарманың характерін, тақырыбын меңгеру кіреді.

Деректемелері/Пререквизиттері: Таңдау компоненті бойынша бекітілген пән

Курстың/пәннің мазмұны: Музыкалық шығармалардың нюанстық, ырғақтық, тақырыптық, ырғақтық, характері және техникалық жақтарымен қатар, виртуоздық орындау деңгейіне жеткізу. Сондай-ақ, орындалатын шығармалардың музыкалық құрылыс ерекшеліктерін талдай алу дағдысын қалыптастыру болып табылады.

Ұсынылатын әдебиет:

1.Тәттімбет. Саржайлау.Е. Үсенов. Алматы. Өнер. 1988 ж.

2. Домбыра үйрену мектебі. А Жайымов.С.Бүркітов.Б Ысқақов. А.Өнер. 1992 ж.

3. Домбыраға арнаған хрестоматия.Қ. Мұхитов. Қ. Досымжанов.АӨнер 1984 ж

4. Күй күбезі. Тоқжанов.Қызылорда.Тұмар.2001ж.

5. Табыну, Қ. Ахмедияров А.- Алматы, 2000 ж

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар; интрактивті әдістер- шағын топтарда жұмыс, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет кластары, электронды білім ресурстары, (РЖООЭК – республикалық ЖОО аралық электрондық кітапхана), электронды кітапханалар ресурсы.


3-оқу жылы (халық аспаптары)

Базалық пәндер -10 кредит (ECTS 15)

Міндетті пәндер – 10 кредит (ECTS 15)


Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Мамандық3

Пәннің коды: Mam 3201

Пәннің типі: Базалық, міндетті пән

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 5,6

Кредит саны: 4 KZ кредиті

Дәріс беруші А.Шағдатов, аға оқытушы; Т.Дүйсенбаева, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Кәсіби орындаушылық шеберлігі негіздерін тәжірибеде меңгеру :шығармалардың мәнін ашу. Жеке бойдағы дарын көзін ашу, әртістік қабілетті дамыту.Жоғарғы көркемдік деңгейдегі концерттік репертуарды шығармашылық тұрғыда игеру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Ауыз әдебиеті, Қазақ фольклорының тарихы, Жыраулық дәстүрді зерттеу әдістемесі.

Курстың/пәннің мазмұны: Домбыра аспабы музыка - педагогика факультеттерінде арнайы оқытылып, тәрбиелік - методикалық жағынан қалыптаса түсуде. Домбыра аспабын осыған орай жоғары музыкалық оқу орындарында мамандық ретінде, арнайы пән ретінде оқыту көзделген. Пәннің мазмұны музыка мамандарын даярлауға, концерттік орындаушы даярлауға музыкалық талғамдары мен ой-өрістерін, орындаушылық шеберлік, іскерліктері мен дағдыларын дамыту, музыкалық тәрбие арқылы халқымыздың салт-дәстүрі негізінде тәрбиелеу.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Қ.Мұхитов.«Домбыраға арналған пьесалар Алматы,Өнер,1980

2. Қ.Ахмедияров.«Табыну» Алматы 2000 ж.

3. А.Есенұлы.«Күй керуені» Алматы 1997 ж.

4. А.Есенұлы.М.Әбуғазин «СүгірҚаратау шертпесі» Алматы 2006

5. Е.Үсенов.«Домбыраға арналған шығармалар» Алматы 1999 ж.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар; интрактивті әдістер- шағын топтарда жұмыс, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет кластары, электронды білім ресурстары, (РЖООЭК – республикалық ЖОО аралық электрондық кітапхана), электронды кітапханалар ресурсы.


Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі кіріспе

Пәннің коды: АРОА 3202

Пәннің типі: Базалық, міндетті пән

Оқу жылы: 3 -ші оқу жылы

Оқу семестрі: 5,6

Кредит саны: 2 KZ кредиті

Дәріс беруші- Т.Тоқжан, доцент

Курстың мақсаты: Педагогтік жұмыста машықтану дағдыларын игеру, орындаушыны оқытудың жалпы қағидалары мен әдістерін меңгеру. Педагогтік және орындаушылық машықтануды талдау және педагогтік қызметті ұтымды жүргізу. Оқу процесін ұйымдастыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Жоғары оқу орындарындағы, орта оқу орындары, Өнер мектептеріндегі арнайы пәндердің курстық жобасы.

Курстың/пәннің мазмұны: Арнайы пәндерден дәріс беру әдістемесі лекциялық курс мамандық бойынша басты курс болып табылады. Студенттерді музыкалық, жыраулық өнерге баулу, оқыту жүйесімен қатар арнайы пәндерден дәріс беруге де машықтандыру.

Ұсынылатын әдебиет:

1.Сыр бойы ақын жыраулары. Алматы 2000

2.Әдістемелік оқу құралдар.

3.Р.Берібаев. І- том. Алматы 2004

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар; интрактивті әдістер- шағын топтарда жұмыс, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет кластары, электронды білім ресурстары, (РЖООЭК – республикалық ЖОО аралық электрондық кітапхана), электронды кітапханалар ресурсы.


Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Әлем музыкасының тарихы

Пәннің коды: АМТ 3208

Пәннің типі: Базалық, міндетті пән

Оқу жылы: 3 –ші оқу жылы

Оқу семестрі: 5,6

Кредит саны: 3 KZ кредиті

Дәріс беруші- Оспанов Б., өнертану ғылымдарының кандидаты

Курстың мақсаты: Музыка-педагогикалық факультетінің болашақ мамандарының кәсіби дайындығында музыка тарихы курсының маңызы өте зор. «Шетел музыкасының тарихы» курсында өткен заман мен қазіргі дәуір классиктерінің шығармашылық мұрасын тарихи-хронологиялық ретпен зерттеу, біртұтас тарихи дамып келген, әлеуметтік тарихи процеспен тығыз байланыстағы құбылыс болып отырған музыкалық өнер туралы студенттердің түсінігін қалыптастыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: «Музыка өнеріне кіріспе», «Қазақ музыкасының тарихы»

Курстың/пәннің мазмұны: Батыс пе Шығыстың музыка мәдениеті. Музыкадағы классицизм. Веналық классиктер стильдерінің жекелік еркшеліктері. Музыкадағы романтизм. Музыкалық жанр саласындағы жаңа құбылыстар. 19 ғасырдағы музыканың романтизм дәстүрі. 20 ғасырдағы еуропалық музыканың музыкалық жанрларының әртүрлілігі, олардың жаңартылуы. Копмозиторлық техниканың жаңа жүйелері, басты композиторлардың жеке стильдері.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып 1-5, М.,1978-1983гг.

2. Друскин М. История зарубежной музыки. М.,1982.

3.История русской музыки в 3-тт. М., 1957-1960.

4.История русской музыки. Учебник М., 1990.

5.Русская музыкальная литература. Вып 1-4, М.,1965-1974гг.

6.Советская музыкальная литература. Вып 1-2, М.,1981-1983гг.

7.Икрамова А.З. Шетел композиторларының өмірі және шығармашылығы. Қызылорда, 2005.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар; интрактивті әдістер- шағын топтарда жұмыс, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет кластары, электронды білім ресурстары, (РЖООЭК – республикалық ЖОО аралық электрондық кітапхана), электронды кітапханалар ресурсы.


Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Полифония

Пәннің коды: Poi 3210

Пәннің типі: Базалық, міндетті пән

Оқу жылы: 3 –ші оқу жылы

Оқу семестрі: 6

Кредит саны: 1 KZ кредиті

Дәріс беруші- Тоқжан Т., доцент

Курстың мақсаты: «Полифония» - музыкалық мәдениетіміздің тарихи арналарын зерттейтін пәндер саласының бірі. Оның қамтитын саласы - VІІ-ХVІІ ғасырлар арасындағы музыкалық мәдениет көріністері, түрлі жазбалардағы музыка өнеріне қатысты мәліметтер, музыкалық эпикалық дәстүр, халықтық кәсіби күйшілік және әншілік дәстүр. Пән музыка тарихынан жан-жақты білім мен білігі бар, сол білімін келешекте мектеп оқушыларына жеткізе алатын, өз бетінше музыкалық тарихи әдебиеттерді игере алатын жас мамандарды тәрбиелеу.

Деректемелері/Пререквизиттері: «Полифония» пәні отандық музыка тарихының курсы. Пән алдында «Музыкалық этнография» пәні өткізіледі.

Курстың/пәннің мазмұны: Қазақ музыкасының дамуының негізгі кезеңдері. Қазақстанның музыкалық мәдениет тарихының ежелгі кезеңі. 19-20 ғасырдағы қазақ музыкасының тарихы. Ақын, термеші, сері, жырау, салдардың өнерлері. Қазақстанның музыкалық өнерінің бірінші декадасы. Қазіргі таңдағы қазақ музыкасы. Атақты танымал Қазақстан композиторларының стиль ерекшеліктері. Балалардың музыкалық әндер шығармашылығы.

Ұсынылатын әдебиет:

1.Аравин П. Жанр инструментальной музыки. –А.,1970.

2.Аравин П. Степные созвездия. – А.,1978.

3.Ахметова М. Песня и современность. – А.,1968.

4.Ахметова М. Қазақ әндері. – А.,1974.

5.Ахметова М., Ән өнері және уақыт. – А.,1989.

6.Ахметова М. Традиции казахской песенной культуры. – А.,1984.

7.Әуезов М. Әр жылдар ойлары. – А.,1961.

8.Байгаскина А. Ритмика казахской традиционной песни. – А.,1991.

9.Бердібаев р. Сарқылмас қазына. – А.,1983.

10.Бекенов У. Күй табиғаты. – А.,1978.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар; интрактивті әдістер- шағын топтарда жұмыс, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет кластары, электронды білім ресурстары, (РЖООЭК – республикалық ЖОО аралық электрондық кітапхана), электронды кітапханалар ресурсы.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   62

Похожие:

5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...

5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...

5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...

5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В011200-«Химия»...

5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В011900...

5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В090500- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы

5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы

5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В071300 «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В071300 – «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы

5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...

5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже icon5В010800 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В010800 “Дене шынықтыру және спорт” мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің №361 бұйрығы...

Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница