Студенттердің өзіндік жұмыс тапсырмалары: (76 сағат) СӨЖ №1. Терминдердің анықтамаларын жазыңыз
Скачать 110.8 Kb.
НазваниеСтуденттердің өзіндік жұмыс тапсырмалары: (76 сағат) СӨЖ №1. Терминдердің анықтамаларын жазыңыз
Дата конвертации22.04.2013
Размер110.8 Kb.
ТипДокументы
Студенттердің өзіндік жұмыс тапсырмалары: (76 сағат)
СӨЖ №1.

Терминдердің анықтамаларын жазыңыз:

а) әлеуметтік іс-әрекет;

б) әлеуметтік факт; и) құрылымдық тәсіл;

в) әлеуметтану; к) іс-әрекет теориясы;

г) ғылыми тәсіл; л) гуманитарлық білімдер қағидасы

д) әлеуметтік проблема; м) макроәлеуметану;

е) қоғам; н) қызметтік бағыт;

з) микроәлеуметтану; о) қаышылық бағыты.
СӨЖ №2.

Әлеуметтік ойлардың дамуының негізгі кезеңдерін талдаңыздар:

1. О.Конттың негізгі идеялары.

2. Г.Спенсердің органикалық теориясы.

3. Э.Дюркгеймнің «әлеуметтік факт» теориясы.

4. М.Вебердің әлеуметтік іс-әрекет теориясы.

5. Марксизм әлеуметтануы.

6. ХХ ғ. әлеуметтануы.
СӨЖ №3.

О.Конттың қандай идеялары:

а) одан әрі дамып, кең тарады;

ә) қазіргі әлеуметтану ғылымының дамуына ықпал етті;

б) «қажетсіз» болып қалды;
СӨЖ №4.

О.Конт ұсынған келесі идеяларға талдау жасаңыз:

1. Қоғам өз дамуында үш кезеңнен өтеді (метафизикалық, теологиялық, позитивтік).

2. Қоғам органикалық тұтастықты құрайды.

3. Ғылымдар классификациясында әлеуметтану математика, физика және биологияға қарағанда жоғары дәрежеге ие.

4. Әлеуметтік жүйе негізінде интеграция мен тұрақтылық жатыр.
СӨЖ №5.

Әлеуметтану дамуының негізгі кезеңдеріне қатысты төмендегі кестені толтырыңыз:

Әлеуметтік ойлардың дамуының негізгі кезеңдері

Әлеуметтанудың негізгі өкілдері

Әлеуметтанудың негізгі зерттеу тәсілдері

Әлеуметтанудың негізгі зерттеу объектілері


Әдебиеттер тізімі:

1. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. М.1997.

2. Громов И., Мацкевич А., Семёнов В. Западная социология. СПб. 1997.

3. История социологии. Под общ. ред. А.Н. Елсукова. М.1997.

4. Истории социологии в Западной Европе и США . Отв. ред.

5. Г.В. Осипов. Социология М.1993.

6. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М.1993.

7. Вебер М. Избранные произведения. М.1994.

8. Смелзер Н. Социология. М.1994.

9. Осипов Е.Г. Огюст Конт и возникновение позитивной социологии. М.1995.

10. Социология. Отв. ред. Э.В. Тадевосян. М. 1995. с.25-140.
СӨЖ №6.

Келесі қызметтерді қай жүйелер жүзеге асырады:

а) Табиғи ортаға бейімделу. Индивидтерге қажетті өнімдерді жасай және тарата отырып, қоғамды табиғи ортамен байланыстырады.

ә) Мақсаттылық.. Шешімдерді қабылдауды жүзеге асырады және ресурстарды олардың орындалуына жетелейді. Ол глобальды қауіп алдында бүкіл қоғамның тұтастығының сақталуына жауапты. Бұл жүйенің қызметіне мәдени образдарды қорғау және олардан ауытқығаны үшін санкциялар қолданумен байланысты мәжбүрлеу функциясы да жатады.

б) Интеграция. Нормалар жүйесін ұжымдық ұйыммен біріктіреді, қоғамның ресми және бейресми нормалары мен ережелерінің орындалуына әлеуметтік бақылау жасайды.

в) Үлгіні жасау мен қолдау. Индивидті әлеуметтік жүйеге енгізеді, әрбір индивидтің нормалар мен құндылықтарды игеруіне жағдай жасайды.

Жүйелер:

а) әлеуметтену;

ә) социеталды;

б) саяси;

в) экономикалық.
СӨЖ №7.

Төмендегі жүйелердің қайсысы әлеуметтік жүйенің дамуын сипаттайды:

1) түрлі жүйелердің оқшаулануы мен дифференциациясын күшейту;

2) жүйенің құрылымдық элементтері арасындағы қайшылықтарды жұмсарту және жою;

3) әлеуметтік субъектілер арасындағы өзара қатынастың тұрақты үлгілерін қалыптастыру;
СӨЖ №8.

Келесі жүйелердің анықтамаларын табыңыз:

а) әлеуметтену;

ә) социеталды;

б) саяси;

в) экономикалық.
Әдебиеттер тізімі:

1. Смелзер Н. Социология. М.1994. стр. 273-303.

2. Булатова А.Н., Исмагамбетова З.И. Курс лекций по социологии. Алматы. 2001. стр118-132.

3. В.В. Радаев., О.Н.Шкаратан. Социальная стратификация. М.1996.

4. Аженов М.С., Бейсенбаев Д.Э. Социальная стратификация в Республике Казахстан. Алматы. 1997.

5. Тощенко Ж.Т. Социология. М.1999.
СӨЖ №9.

Өзіңізге белгілі девиантты мінез-құлық теорияларының мазмұнын ашыңыз, бұл теориялардың өкілдерін атаңыз. Кестені толтырыңыз.

Девиантты мінез-құлық теориялары

Өкілдері

Негізгі ережелері

СоциобиологиялықӘлеуметтік-психологиялықАномияларСтагматизацияларИнкультурациялар
СӨЖ №10.

П.Штомпканың еңбегіне конспект жасаңыз. «Социология социальных изменений». М. 1996. 109-110 беттер.
СӨЖ №11.

К.Ясперстің «Смысл и значение истории» еңбегінің фрагментіне конспект жасаңыз, М. 1994. 358-365 беттер.
СӨЖ №12.

Төменде келтірілген функциялардың қайсысы саяси билікке тән екендігін анықтаңыз:

а) экономиканы басқаруды жүзеге асыру;

ә) мәдени құндылықтардың сақталуын қамтамасыз ету;

б) қоғам дамуының негізге мақсаттарын анықтау және қоғам дамуының альтернативаларын таңдау;

в) қоғамда қалыптасатын қайшылықтарды реттейді, оларды шешу бағытында әрекет ету;

г) әлеуметтік жүйедегі байланысты қамтамасыз етеді.
СӨЖ №13.

Отбасындағы ата-ана (әке, шеше) ролін атқару ата-аналардың балаларға қатысты ұстанатын позицияларына байланысты.Осы позициялардың ата-ана тәтібіне және бала дамуына ықпалын анықтаңыз. Төменде келтірілген анықтамалар ішінен сәйкестерін алу арқылы келесі кестені толтырыңыз:

Позиция түрі

Сөз тіркестері

Тәртіп түрі

Бала дамуына әсері

Қабылдау және махаббат

Бала – бауыр етіңҚабылдамау

Бұл баланы жек көремін, ол жайлы бас ауыртпаймынШектен тыс талап қою

Өз қалпындағы баланы қаламаймынШектен тыс ұнату

Бала үшін барлығын жасаймын, өзімді соған арнаймын
СӨЖ №14.

Өз некеңізбен қанағаттанасызба? – тақырыбында сауалнама жүргізу.

Әдебиеттер тізімі:

1. Н.С. Аитов., К.У. Биекенов. Социология. Алматы. 2002.

2. Антонов А.И., Медков В. М. Социология семьи. Учеб. пос. М.1996.

3. Голод С.И. Семья и брак. Историко-социологическое исследование. СПб. 1998.

4. Жаназарова З.Д. Социология семьи. Алматы. 2001.

5. Тощенко Ж. Социология. М.1999.
СӨЖ №15.

М.Вебер бюрократияның «идеалдық типінің» міндетті шарты ретінде бірнеше сипаттама келтіреді. Төмендегі кестеде осы сипаттамалар мен олардың анықтамалары келтірілген. Аталмай қалған сипаттамаларды көрсетіп, олардың анықтамаларын жазыңыз.

Бюрократияның «идеалдық типінің» сипаттамалары

Сипаттама анықтамасы

1) мамандандыру

1) әрбір бөлімге нақты міндеттер мен жауапкерлік жүктеледі, барлық іс-әрекет ережелер мен нұсқаулар жүйесімен реттеледі.

2) Иерархия

2) иерархиялық құрылымда әрбір шенеуніктің пирамидаға ұқсас іс-әрекет аясы болады және ол өзінен жоғары тұрған шенеунікке есеп береді.

3) ?

3) ?

4) Жекеліктің болмауы

4) жұмыс ұжымда фаворитизм мен зорлықтың болуына жол бермейтін ережелерге сәйкес жүргізіледі, барлық іс-әрекет туралы жазбаша түрде есеп беріледі.

5) ?

5) ?СӨЖ №16.

Оқып шығып, жазбаша жауап беріңіз:

Адамдар формальды ұйымдарға түрлі себептермен мүше болады. Әлеуметанушы А.Этцони осы себептерге сүене отырып, ұйымның негізгі үш типін бөліп көрсетеді: ерікті, мәжбүрлі және утилитарлы. Ерікті ұйымдар - бұл ерікті түрде кіруге және шығуға болатын ассоциациялар(мыс., түрлі ерікті клубтар мен қоғамдар, балалар және спорт лагерлері, саяси бірлестіктер). Мұндай ұйымдардың мүшелерінің жұмысына ақы төленбейді. Бұл ұйымдарға адамдар өздерінің бос уақыттарын жақсы, көңілді өткізу үшін, қандай да бір мақсатқа жету үшін немесе қоғамға бір пайдасын тигізуүшін мүше болады. Мәжбүрлі ұйымдарға адамдар өз еріктерінсіз, күштеу арқылы мүше болады. Яғни, оларды жүйке аурулары емханасына жатқызуы, абақтыға жабуы немесе әскер қатарына алуы мүмкін. Мұндай жерлерде адамдарды өздерінің қалыптасқан дағдылары мен ролдерінен жүйелі түрде айрып, жаңа ролдерге бейімдейді. Күнделікті тұрмыста өмірлік маңызы бар мәселелерді шешуге бағыттталған ұйымдарды – утилитарлық (мыс., өндіріс мекемелері, жеке фирмалар, университтер, корпорациялар, үкіметтік мекемелер, агенттіктер) ұйымдар деп атауға болады. Адам формальды ұйымдарға практикалық тұжырымдар негізінде де мүше болады.

Сіз қандай формалды ұйымдардың мүшесісіз? А.Этцонидің типологиясын ұстана отырып, бұл ұйымдардың қайсысы сіз үшін ерікті, қайсысы мәжбүрлі, қайсысы утилитарлы екенін анықтаңыз.
Әдебиеттер тізімі:

1. Фролов С.С. Основы социологии. Учеб. пос. М. 1997. гл.12.

2. Пригожин А.И. Современная социология организаций. М. 1995.

3. Казаринова Н.В., Филатова О.Г., Хренов А.Е. Социология. М. 1999. гл.12.

4. Социология. Под ред. Тадевосяна Э.В. М.1995.

5. Мизес Л. фон. Бюрократия. Запланированный хаос. Антикапиталистическая ментальность. М. 1993.
СӨЖ №17.

Н.Смелзердің «Социология» еңбегінен үзіндіге (493-520 беттер) талдау жасаңыз.

а) экономикалық жүйелердің түрлерін салыстырыңыз, олардың ерекшеліктерін көрсетіңіз.

б) келесі сұрақтарға жауап беріңіз: түрлі экономикалық тенденциялар адамдарға қалай әсер етеді? Технология мен еңбекті ұйымдастырудың жұмысшыға әсерінің нәтижелері қандай?
Әдебиеттер тізімі:

1.Габдуллина К.Г. и др. Социология труда. Учеб. пос. А. 1995.

2. Аженов М.С., Биекенов К.У., Пузиков М.Ф. Экономическая социология. А. 2002.

3.Экономическая социология. Курс лекций. Рук. авт. кол. Гуревич Л.Я. А. 2002.

4.Человек в инновационной экономике XX века. М. 1994.
СӨЖ №18.

А.Г.Здравомысловтың «Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве», М. 1997. 10-30, 181-192 б., еңбегінен үзіндіге талдау жасаңыз. Ұлтаралық жанжалдардың түрлерін салыстырыңыз. Олардың ерекшеліктері мен айырмашылықтары қандай? Автор демократияға өту кезеңіндегі ұлтшылдықтың қандай түрлерін бөліп көрсетеді?
СӨЖ №19.

В.В.Радаев пен О.И.Шкратанның «Социальная стратификация» (М. 1996. 282-286 б.) еңбегінен үзінді негізінде КСРО-ның ыдырау себептерін көрсетіңіз.
СӨЖ №20.

П. Сорокин мен Р. Беллдың «Хрестоматия по социологии религии. Религия и общество» еңбегінен конспект жазыңыз. М.1996. 259-266, 665-677 б.
СӨЖ №21.

А.Моль ұсынған бұқаралық байланыс (коммуникация) доктринасының классификациясын басшылыққа ала отырып, бұл доктриналардың қайсысы қазақстандық, ресейлік теледидарда үстемдік ететіндігін анықтаңыз. Өз шешіміңізді дәлелдеңіз.
СӨЖ №22.

К.У. Биекенов, З.Ж. Жаназаров және Ж.А. Нұрбековтің «Социология общественного мнения» (А. 2001.) еңбегіне сүйене отырып, қоғамдық пікірдің қалыптасуына әсер етуші факторларды атаңыз.
Әдебиеттер тізімі:

1. К.У. Биекенов, З.Ж. Жаназарова, Ж.А. Нурбекова. Социология общественного мнения. А. 2001.

2. Пресса и общественное мнение. М. 1986.

3. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Л. 1996.

4. Гавра Д.П. Общественное мнение как социологическое категория и социальный институт. СПб.1995.

5.Социология. Под ред. В.Н. Лавриненко. М. 2000.
СӨЖ №23.

Сұрақтың бірнеше түрі болады. Олар қойылуына қарай, мақсатына қарай ерекшеленеді. Сұрақтардың бірнеше түріне сипаттама беріңіз, олардың қолданылу мақсатын көрсетіңіз, үлгілер келтіріңіз. Кестені толтырыңыз.

Сұрақтарды классификациялау критерийлері

Сұрақ түрлері

Срақтардың сипаттамасы

Қолданылу мақсаты

Сұрақтардың үлгілері

1. Формасына қарай

Ашық

Жабық


2. Құрылу тәсіліне қарай

Тіке

Жанама


3. Мазмұнына қарай

Негізгі

Негізгі емес

а) сұрақ-фильтр

б) сұрақ-ловушка


Рефераттар тақырыбы
1. Әлеуметтік ойлардың даму кезеңдері

2. Аристотельдің қоғам туралы ілімі.

3. Әлеуметтік жүйе және оның салалық жүйелері.

4. П.Сорокиннің социомәдени динамикасы.

5. Ревоолюция - өзгерістер формасы ретінде.

6. Қазіргі заманның негізгі сипаттамалары.

7. Қазіргі заманғы тұлға.

8. Мәдени бағыттар ретіндегі фундаментализм және модернизм.

9. Дәстүрлердің пайда болуы мен өзгеруі.

10. Стратьификацияның негізгі түрлері.

11. Қазіргі заман студентінің сипаты.

12. Жастар және жұмыссыздық.

13. Әлеуметтік институттардың ашықжәне латентті функциялары.

14. БАҚ «төртінші билік» ретінде.

15. Жарнама және қоғам.

16. Неке тұрақтылығының шарттары және ажырасу себептері.

17. Дәстүрлі және қазіргі заманғы отбасы.

18. Қазіргі заманғы отбасы және бала құқықтары.

19. Гендерлік әлеуметтанудың түпнегіздері және келешегі.

20. Кеңес қоғамындаы әлеуметтік стратификация.

21. К.Маркстың таптар теориясы.

22. Әлеуметтік жанжалдардың түпнегіздері мен себептері.

23. Жанжалдар типологиясы.

24. Әлеуметтік қозғалыс әлеуметтік өзгерістердің факторы ретінде.

25. Тұлғаның әлеуметтік типологиясы.

26. Бюрократияның әлеуметтік анализі.

27. Спорт - әлеуметтік институт ретінде.

28. Орта таптың әлеуметтік шекаралары.

30. Бұқаралық байланыс (коммуникация) әлеуметтануы.

31. Бұқаралық байланыстың (коммуникация) социомәдени маңызы.

32. Экономикалық әлеуметтану.

33. Экономика - әлеуметтік үрдіс (процесс) ретінде.

34. Еңбек әлеуметтануы.

35. Қоғамдық пікір әлеуметтануы.

Похожие:

Студенттердің өзіндік жұмыс тапсырмалары: (76 сағат) СӨЖ №1. Терминдердің анықтамаларын жазыңыз iconСтуденттердің орындайтын өзіндік жұмыс тапсырмалары (СӨЖ) 1-модуль. Құқық негізі
Сабақтың мақсаты: Құқықтың пайда болуы оның мәні мен ерекшеліктерін, құқық нормаларының мораль нормаларымен ара-қатынасын студенттердің...
Студенттердің өзіндік жұмыс тапсырмалары: (76 сағат) СӨЖ №1. Терминдердің анықтамаларын жазыңыз iconСОӨж тапсырма Терминдердің анықтамаларын жазыңыз
О. Конт пен Г. Спенсердің әлеуметтік эволюцияға көзқарасының ұқсастықтары мен айырмашылықтары қандай?
Студенттердің өзіндік жұмыс тапсырмалары: (76 сағат) СӨЖ №1. Терминдердің анықтамаларын жазыңыз iconСОӨж тапсырма Терминдердің анықтамаларын жазыңыз
Табиғи ортаға беімделу. Индивидтерге қажетті өнімдерді жасай және тарата отырып, қоғамды табиғи ортамен байланыстырады
Студенттердің өзіндік жұмыс тапсырмалары: (76 сағат) СӨЖ №1. Терминдердің анықтамаларын жазыңыз iconЛекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны 90 сағат Қорытынды бақылау емтихан -V cеместр
Жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Студенттердің өзіндік жұмыс тапсырмалары: (76 сағат) СӨЖ №1. Терминдердің анықтамаларын жазыңыз iconЛекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат Қорытынды бақылау: емтихан ІІ семестр
Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі
Студенттердің өзіндік жұмыс тапсырмалары: (76 сағат) СӨЖ №1. Терминдердің анықтамаларын жазыңыз iconЛекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
Жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Студенттердің өзіндік жұмыс тапсырмалары: (76 сағат) СӨЖ №1. Терминдердің анықтамаларын жазыңыз icon«Мұнай және газ химиясы мен технологиясы» пәнінен студенттердің өзіндік жұмыстары (СӨЖ) мен оқытушының қатысуымен студенттердің өзіндік жұмыстарын (ОҚСӨЖ) ұйымдастыру мен өткізуге арналған
Рғандар: Тасанбаева Н. Е., Мамытова Г. Ж. «Мұнай және газ химиясы мен технологиясы» пәнінен студенттердің өзіндік жұмыстары (СӨЖ)...
Студенттердің өзіндік жұмыс тапсырмалары: (76 сағат) СӨЖ №1. Терминдердің анықтамаларын жазыңыз iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
Оқу әдістемелік кешенде «Аудит» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы, қысқаша дәріс материалдары, студенттердің өзіндік жұмыстарының тапсырмалары,...
Студенттердің өзіндік жұмыс тапсырмалары: (76 сағат) СӨЖ №1. Терминдердің анықтамаларын жазыңыз iconСӨЖ-ге арналған бақылау тапсырмалары: (76 сағат)

Студенттердің өзіндік жұмыс тапсырмалары: (76 сағат) СӨЖ №1. Терминдердің анықтамаларын жазыңыз iconЛекция: 30 сағат Семинар: 15 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат
Курстың пререквизиттері, постреквизиттері
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница