Қазақстан Республикасының Заңы Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы
НазваниеҚазақстан Республикасының Заңы Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы
страница2/8
Дата конвертации23.04.2013
Размер1.59 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8
, эксперименттік авиация саласындағы ұшу қауіпсіздігінің және авиациялық қауіпсіздіктің қамтамасыз етілуін және өзге де азаматтық және эксперименттік авиация қызметін мемлекеттік бақылау:

1) азаматтық авиация ұйымдарына тексеру жүргізу нысанында жүзеге асырылады, оны жүргізу тәртібі «Жеке кәсіпкерлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалады;

2) жеке тұлғалардың әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігі талаптарын сақтауын тексеру нысанында жүзеге асырылады, оны жүргізу тәртібі осы Заңда айқындалады;

3) азаматтық авиация ұйымдарының ұшу қауіпсіздігін және авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметін бақылауды және талдауды қамтитын бақылаудың өзге де нысандарында жүзеге асырылады.

Азаматтық авиация ұйымдарына жоспарлы тексерулер жүргізудің мерзімділігі тәуекел дәрежесіне қарай айқындалады, бірақ бұл тексеру жарты жылда бір реттен жиі болмауға тиіс.

5. Азаматтық авиация ұйымдарының ұшу қауіпсіздігін және авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметін байқау және талдау, сондай-ақ авиациялық оқиғалар мен инциденттерді тексеру нәтижелері бойынша ұсынымдарды орындау мақсатында байқау және талдау осы Заңның талаптарына сәйкес жеке және заңды тұлғалардың азаматтық авиация саласындағы уәкілетті органға ұсынған ақпараты, құжаттары мен материалдары негізінде жүзеге асырылады.

6. Азаматтық авиация саласындағы уәкілетті органның лауазымды адамдарының тексерулері мен бақылаудың өзге де нысандарының қорытындылары бойынша қорытынды құжаттар (актілер, инспекторлық нұсқамалар) жасалуы және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген ықпал ету шаралары қолданылуы мүмкін.
11-бап. Жеке тұлғалардың әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігі

талаптарын сақтауына тексерулер жүргізу тәртібі


  1. Жеке тұлғалардың әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігі талаптарын сақтауын тексерулерді азаматтық авиация саласындағы уәкілетті орган қажеттілік және жеткіліктілік принципіне сәйкес жүргізеді.

Тексерулер мынадай түрлерге бөлінеді:

1) қызметін азаматтық және эксперименттік авиация саласында жүзеге асыратын нақты жеке тұлғаны инспекциялық тексеру, оның ішінде ұшу кезінде инспекциялық тексеру;

2) инспекциялық перрондық тексеру, ол Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан нақты әуеайлақта (тікұшақ айлағында), әуежайда немесе қону алаңында авиациялық қызметті жүзеге асыратын барлық жеке тұлғаны немесе бірнеше жеке тұлғаны тексеруді қамтиды, оның мақсаты авиациялық персонал куәлігінің, кеме, ұшу құжаттамаларының болуын, сондай-ақ шетелдік әуе кемелерін қоса алғанда, олар пайдаланатын немесе қызмет көрсететін әуе кемелерінің, Қазақстан Республикасының азаматтық әуе кемелерінің ұшуға жарамдылығының талаптарына және Халықаралық азаматтық авиация ұйымы (ИКАО) стандарттарына сәйкестігін тексеру.

2. Тексеруді азаматтық авиация саласындағы уәкілетті органның лауазымды адамдары тексеру парағына сәйкес жүргізеді. Тексеру парағы осы Заңда және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында белгіленген жеке тұлғалардың қызметіне қойылатын талаптардың толық тізбесін қамтиды, оларды сақтамау ұшу қауіпсіздігіне және авиациялық қауіпсіздікке қатер төндіруге әкеп соғады және авиациялық оқиғаның немесе инциденттің болуына алғышарттар жасауы мүмкін.

3. Тексеру азаматтық авиация саласындағы уәкілетті органның тексеруді тағайындау туралы актісі негізінде жүргізіледі. Тексеруді тағайындау туралы акт бір жеке тұлғаға ресімделеді.

Инспекциялық перрондық тексерулер жүргізу үшін тексеруді тағайындау туралы акт нақты жеке тұлға көрсетілместен, бірақ аумағының шегінде тексеру жүргізілетін әуеайлақ (тікұшақ айлағы), әуежай немесе қону алаңы міндетті түрде көрсетіле отырып жасалады.

4. Азаматтық авиация саласындағы уәкілетті органның лауазымды адамдары жеке тұлғаны тексеру кезінде:

1) тексеруді тағайындау туралы актіні;

2) қызметтік куәлігін;

3) тексеру парағын көрсетуге міндетті.

5. Тексеру жүргізу мерзімі алда тұрған жұмыстардың көлемі, сондай-ақ қойылған міндеттер ескеріле отырып белгіленеді және ол бес жұмыс күнінен аспауға тиіс.

Тексеру бір рет бір айдан аспайтын мерзімге тоқтатыла тұруы мүмкін.

Жеке тұлғаны хабардар ету тексеру тоқтатыла тұрғанға дейін не қайтадан басталғанға дейін бір күн бұрын жүргізіледі.

Тексеруді тоқтата тұрған не қайтадан бастаған кезде тексеруді тоқтата тұру не қайтадан бастау туралы акт шығарылады. Тоқтатыла тұрған тексеруді жүргізу мерзімдерін есептеу ол қайтадан басталған күннен бастап жалғасады.

6. Тексеру тағайындау туралы актіні тексерілетін тұлғаға табыс еткен кез тексеру жүргізудің басталуы болып есептеледі.

7. Тексеру тағайындау туралы актіні алудан бас тартылған немесе азаматтық авиация саласындағы уәкілетті органның тексеру жүргізуді жүзеге асыратын лауазымды адамдарының объектілерге кіруіне және (немесе) тексеру жүргізу үшін қажетті материалдарға қол жеткізуіне кедергі келтірілген жағдайда, хаттама жасалады. Хаттамаға азаматтық авиация саласындағы уәкілетті органның тексеру жүргізуді жүзеге асыратын лауазымды адамдары мен тексерілетін адам не оның уәкілетті өкілі қол қояды .

Тексерілетін адам бас тарту себебі туралы жазбаша түсініктеме бере отырып, хаттамаға қол қоюдан бас тартуға құқылы. Тексеру тағайындау туралы актіні алудан бас тарту шетелдік азаматтық әуе кемесінің бортындағы шетелдік жеке адамға перрондық тексеру жүргізу жағдайын қоспағанда, тексеруді кейінге қалдыруға негіз болып табылмайды.

8. Азаматтық авиация саласындағы уәкілетті органның тексеру жүргізуді жүзеге асыратын лауазымды адамы тексеру нәтижелері бойынша тексеру нәтижелері туралы екі данада акт жасайды.

Тексеру нәтижелері туралы актіде:

1) акт жасалған күн, уақыт және орын;

2) азаматтық авиация саласындағы уәкілетті органның атауы;

3) оның негізінде тексеру жүргізілген, тексеруді тағайындау туралы актінің күні мен нөмірі;

4) тексеру жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде);

5) тексерілетін жеке адамның (перрондық тексеру жүргізілген жағдайда - тексерілетін барлық жеке тұлғалардың) және тексеру жүргізу кезінде қатысқан өзге де жеке тұлғалардың тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) ;

6) тексеру жүргізілген уақыт, орын және кезең;

7) тексеру нәтижелері туралы, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың сипаты туралы мәліметтер;

8) жеке тұлғаның, сондай-ақ тексеру жүргізу кезінде қатысқан адамдардың актімен танысуы немесе танысудан бас тартуы туралы мәліметтер, олардың қолтаңбасы немесе қол қоюдан бас тартуы;

9) тексеру жүргізген лауазымды адамның (адамдардың) қолтаңбасы көрсетіледі.

Жүргізілген зерттеулердің (сынақтардың), сараптамалардың қорытындылары (олар болған кезде) және тексеру нәтижелерімен байланысты басқа да құжаттар немесе олардың көшірмелері тексеру нәтижелері туралы актіге қоса беріледі.

9. Тексерілетін адам тексеру нәтижелері бойынша ескертпелері және (немесе) қарсылықтары болған жағдайда оларды жазбаша түрде баяндайды. Ескертпелер (немесе) қарсылықтар тексеру нәтижелері туралы актіге қоса беріледі, ол туралы тиісті белгі соғылады.

10. Тексерілетін адамның қолындағы түпнұсқадағы құжаттардың көшірмелерін қоспағанда, тексеру нәтижелері туралы актінің бір данасы танысу және анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қолдану және басқа да іс-әрекеттер жасау үшін қосымшаларының көшірмелерімен қоса тексерілетін тұлғаға не оның уәкілетті өкіліне табыс етіледі.

11. Тексеру жүргізген кезде әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтар болмаған жағдайда тексеру нәтижелері туралы актіде тиісінше жазба жасалады.

12. Тексеру нәтижелері туралы актіні тексерілетін жеке тұлғаға тексеру тағайындау туралы актіде көрсетілген тексеру аяқталған мерзімнен кешіктірмей табыс еткен күн тексеру аяқталған күн болып есептеледі.
12-бап. Ұшу қауіпсіздігін және авиациялық қауіпсіздікті

қамтамасыз ету бойынша бақылаудың нәтижелері
1. Байқау және талдау қорытындылары бойынша осы Заңның және Қазақстан Республикасы Үкіметінің оны іске асыру үшін қабылдаған қаулыларының талаптары бұзылғандығы анықталған жағдайларда, он жұмыс күні ішінде азаматтық авиация ұйымына бұзушылықтарды жою туралы инспекторлық нұсқама табыс етіледі.

Инспекторлық нұсқамада азаматтық авиация ұйымының толық атауы, инспекторлық нұсқама берілген күн, инспекторлық нұсқаманы жіберудің негізі, шағым жасау тәртібі көрсетіледі.

2. Инспекторлық нұсқама азаматтық авиация ұйымына немесе оның өкілінің қолына немесе жіберу және алу фактісін растайтын өзге де тәсілмен табыс етілуге тиіс.

Почта арқылы хабарламасы бар тапсырыс хатпен не хабардың кепілді түрде жеткізілуін қамтамасыз ететін электрондық арналар арқылы электронды түрде жіберілген инспекторлық нұсқама почта немесе өзге байланыс ұйымының жауапты алған күнінен бастап не хабарламаны электронды түрде жіберген күннен бастап бес жұмыс күні өткен соң табыс етілген деп есептеледі.

3. Байқау және талдау қорытындылары бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы инспекторлық нұсқаманы орындауды азаматтық авиация ұйымы ол табыс етілген (оны алған) күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде жүзеге асырады.
13-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің әуе кеңістігін

пайдалану және авиациялық қызмет саласындағы құзыреті
Қазақстан Республикасының Үкіметі:

1) әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді;

2) әуе кеңістігін пайдалану саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;

3) азаматтық және мемлекеттік авиация салаларындағы уәкілетті органдарды айқындайды;

4) Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану қағидаларын бекітеді;

5) Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде ұшудың негізгі қағидаларын бекітеді;

6) Қазақстан Республикасының аса маңызды ұшуын ұйымдастыру және қамтамасыз ету қағидаларын бекітеді;

7) Азаматтық авиацияда ұшуды және авиациялық радиобайланысты радиотехникалық қамтамасыз ету қағидаларын бекітеді;

8) Әуе кемелерін пайдаланушыларды аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз ету қағидаларын бекітеді;

9) Қазақстан Республикасының азаматтық әуе кемелерінің ұшуға жарамдылығының нормаларын бекітеді;

10) Сертификаттау және үлгі сертификатын беру қағидаларын бекітеді;

11) Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясы әуе кемесінің ұшуға жарамдылығын сертификаттау және сертификат беру қағидаларын бекітеді;

12) Аса жеңіл авиация саласында сертификаттау қағидаларын бекітеді;

13) Қазақстан Республикасының азаматтық әуе кемелерін техникалық пайдалану және оларды жөндеу қағидаларын бекітеді;

14) Азаматтық авиацияның авиациялық техникасына техникалық қызмет көрсететін және оны жөндейтін ұйымды сертификаттау және сертификат беру қағидаларын бекітеді;

15) Азаматтық авиацияның авиациялық оқу орталығын сертификаттау және сертификат беру қағидаларын бекітеді;

16) Азаматтық және эксперименттік авиация персоналын аттестаттау қағидаларын бекітеді;

17) Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тікелей қатысатын авиация персоналын кәсіптік даярлау қағидаларын бекітеді;

18) Азаматтық және эксперименттік авиацияның аттестатталуға жататын авиация персоналының лауазымдары мен кәсіптерінің тізбесін бекітеді;

19) Қазақстан Республикасының азаматтық және эксперименттік авиациясы әуе кемелерінің экипаж мүшелерінің жұмыс уақыты мен демалысын ұйымдастыру қағидаларын бекітеді;

20) Азаматтық әуе кемелерін пайдаланушыны сертификаттау және сертификат беру қағидаларын бекітеді;

21) Пайдаланушыны авиациялық жұмыстарға жіберу қағидаларын бекітеді;

22) Жалпы мақсаттағы авиация пайдаланушыларды ұшуға жіберу қағидаларын бекітеді;

23) аэроклубтар туралы үлгі ережені бекітеді;

24) Қазақстан Республикасы азаматтық авиациясында ұшу жұмысын ұйымдастыру жөніндегі қағидаларды бекітеді;

25) Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясында бортсеріктердің жұмысын ұйымдастыру қағидаларын бекітеді;

26) Әуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) жарамдылығын сертификаттау және сертификат беру қағидаларын бекітеді;

27) Азаматтық әуе кемелерін жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз ету бойынша сертификаттау және сертификат беру қағидаларын бекітеді;

28) азаматтық авиация әуеайлақтарының (тікұшақ айлақтарының) пайдалануға жарамдылығының нормаларын бекітеді;

29) азаматтық авиация әуеайлақтарының (тікұшақ айлақтарының) азаматтық әуе кемелерін пайдалануға жарамдылығы нормаларына сәйкестігін бағалау әдістемесін бекітеді;

30) Азаматтық авиацияда әуеайлақтық қамтамасыз ету қағидаларын бекітеді;

31) Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясының ұшуын электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету қағидаларын бекітеді;

32) Қазақстан Республикасының әуежайларында арнайы көлік қызметінің жұмысын ұйымдастыру жөніндегі қағидаларды бекітеді;

33) Азаматтық әуе кемелерін авиациялық жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз ету қағидаларын бекітеді;

34) Қазақстан Республикасының азаматтық авиация ұйымдарында авиациялық жанар-жағармай материалдары мен арнаулы сұйықтықтарды сақтаудың, құюға беруге дайындаудың және олардың сапасына бақылау жүргізудің қағидаларын бекітеді;

35) Қазақстан Республикасының азаматтық әуе кемелерінің ұшуын орнитологиялық қамтамасыз ету қағидаларын бекітеді;

36) Қазақстан Республикасының әуежайларында жолаушыларға қызмет көрсетуді ұйымдастыру қағидаларын бекітеді;

37) Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясындағы өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекітеді;

38) Қазақстан Республикасының әуежайларында ұшуды авариялық-құтқарумен қамтамасыз ету қағидаларын бекітеді;
39) авиатасымалдауды ұйымдастыру қызметі туралы үлгі ережені бекітеді;

40) авиациялық қауіпсіздік қызметі туралы үлгі ережені бекітеді;

41) азаматтық авиация ұйымдарының өндірістік-диспетчерлік қызметі туралы үлгі ережені бекітеді;

42) Әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігіне қатер төндіруі мүмкін қызметті жүзеге асыруға рұқсаттар беру қағидаларын бекітеді;

43) Әуежайдың авиациялық қауіпсіздік қызметінің қарап тексеруді ұйымдастыруын сертификаттау және сертификат беру қағидаларын бекітеді;

44) Қазақстан Республикасы азаматтық авиациясының авиациялық қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулығын (бағдарламасын) бекітеді;

45) Әуе кемелерін ұшу алдында және арнайы қарап тексеру қағидаларын бекітеді;

46) Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясы ұйымдарының авиациялық қауіпсіздік қызметінің басшылары мен мамандары лауазымдарының тізбесін, сондай-ақ осындай лауазымдарға қойылатын біліктілік талаптарын бекітеді;

47) азаматтық әуе кемелерін пайдаланушыларға қойылатын сертификатталған талаптарды бекітеді;

48) авиациялық оқу орталықтарына қойылатын сертификатталған талаптарды бекітеді;

49) авиациялық техникаға техникалық қызмет көрсету және оларды жөндеу жөніндегі ұйымдарға қойылатын сертификатталған талаптарды бекітеді;

50) азаматтық әуе кемелерін жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз ету ұйымдарына қойылатын сертификатталған талаптарды бекітеді;

51) әуежайдың авиациялық қауіпсіздік қызметінің қарап тексеруді ұйымдастыруы бойынша қойылатын сертификатталған талаптарды бекітеді;

52) азаматтық авиация саласындағы техникалық регламенттерді бекітеді;

53) жолаушыларды, багажды, жүктер мен почта жөнелтілімдерін тасымалдау жөнінде қызметтер көрсету үшін Авиамаршрутқа арналған конкурс өткізу және авиамаршруттарға куәліктер беру қағидаларын бекітеді;

54) Авиамаршруттарды субсидиялау қағидаларын бекітеді;

55) Қазақстан Республикасының авиациялық қауіпсіздігі қағидаларын бекітеді;

56) Авиациялық қауіпсіздіктің сақталуы сапасына бақылау жүргізу қағидаларын бекітеді;

57) әуежайларға әуе кемелерінің халықаралық ұшуын қамтамасыз етуге рұқсат ету туралы шешім қабылдайды;
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Қазақстан Республикасының Заңы Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы iconҰшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тікелей қатысатын авиация персоналын кәсіптік даярлау қағидасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 13 мамырдағы №512 қаулысы «Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі
«Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі...
Қазақстан Республикасының Заңы Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 20 маусымдағы №678 қаулысы «Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы»
«Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі...
Қазақстан Республикасының Заңы Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы iconҚазақстан Республикасының әуежайларында арнайы көліктің жұмысын ұйымдастыру жөніндегі қағиданы бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 2 шілдедегі №768 қаулысы «Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі
«Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі...
Қазақстан Республикасының Заңы Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы iconҚазақстан Республикасының Заңы Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы
Республикасының эконо­микасы мен азаматтардың авиациялық қызмет көрсетуге қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында пайдалану тәртібін...
Қазақстан Республикасының Заңы Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы
«Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі...
Қазақстан Республикасының Заңы Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы iconҚазақстан Республикасының азаматтық авиациясының ұшуын электрлі жарықпен-техникалық қамтамасыз ету қағидасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің
«Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі...
Қазақстан Республикасының Заңы Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы iconҚазақстан Республикасының Заңы
Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі саласындағы мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау
Қазақстан Республикасының Заңы Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы icon2011 жылғы 29 сәуір №458 Астана, Үкімет Үйі Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясындағы өрт қауiпсiздiгi қағидасын бекiту туралы
«Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі...
Қазақстан Республикасының Заңы Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы icon2010 жылғы 11 қараша №520 Астана қаласы Қазақстан Республикасының әуежайларында әуе кемелеріне қызмет көрсету үшін уақытша интервалдарды бөлу қағидаларын бекіту туралы
«Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі...
Қазақстан Республикасының Заңы Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы iconҚазақстан Республикасының көлік және комуникация министрлігінің бұйрығы
Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы” Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабының 3-тармағына сәйкес...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница