Тема Літ-ра раннього Середньовіччя
Скачать 254.22 Kb.
НазваниеТема Літ-ра раннього Середньовіччя
Дата конвертации04.05.2013
Размер254.22 Kb.
ТипДокументы

НАЦІОНАЛЬНА НІМЕЦЬКА ЛІТЕРАТУРАЗмістовий модуль 1. Середньовіччя (16 год.):

Тема 1. Літ-ра раннього Середньовіччя.

Тема 2. Літ-ра розвиненого (високого) Середньовіччя.

Тема 3. Літ-ра пізнього Середньовіччя.
Змістовий модуль 2. Гуманізм-ренесанс-реформація. Доба Відродження в Німеччині. Епоха бароко (16 год.):

Тема 1. Доба Відродження в Німеччині.

Тема 2. Література доби Реформації та Великої Селянської війни.

Тема 3. Німецька л-ра ХVIІ ст. Епоха бароко.
Змістовий модуль 1. Література ХVIІІ ст. (20 год.):

Тема 1. Особливості розвитку просвітницьких ідей в німецькій літературі. Нормативна поетика Готшеда. Естетика Г. Е. Лессінґа.

Тема 2. Рух «Буря і натиск». Концепція генія. Творчість Й. В. Гете та Ф. Шіллера періоду бурі і натиску.

Тема 3. Ваймарівська класика. Трагедія Й. В. Гете «Фауст».
Змістовий модуль 2. Література романтизму (16 год.):

Тема 1. Естетика раннього романтизму.

Тема 2. Гейдельберзький гурток. Фольклорний напрям романтизму

Тема 3. Берлінський гурток. Гротескно-фантастичний романтизм Е. Т. А. Гофмана.
Змістовий модуль 3. Література напередодні березневої революції. Література бюргерського (поетичного) реалізму (32 год.):

Тема 1. Література напередодні березневої революції 1816-1848 рр.

Тема 2. Література реалізму 1830/48-80 рр. Поетичний реалізм.
Змістовий модуль 1. Література переходу століть ХІХ-ХХ ст. Модернізм (24 год.):

Тема 1. Література модернізму. Натуралізм. Імпресіонізм. Символізм. Югендстиль.

Тема 2. Експресіонізм. Література періоду Ваймарівської республіки.

Тема 3. Жанрові різновиди роману п. пол. ХХ ст.
Змістовий модуль 2. Література після 1945 року (16 год.):

Тема 1. Література НДР.

Тема 2. Література ФРН.
Змістовий модуль 1. Сучасні тенденції в німецькій літературі (18 год.):

Тема 1. Постмодернізм.

Тема 2. Поп-література.

Теми лекційних занять


Назва теми


К-сть

годин

V семестр
Епічна поезія германців раннього Середньовіччя (ІІІ-ХІ ст.):

Пам’ятка германського народно-героїчного епосу «Пісня про Гільдебранта».

2

Клерикальна латинська література. Латинська світська поезія: поезія вагантів.

2

Розвиток куртуазної літератури. Міннезанґ. Творчість Вальтера фон дер Фоґельвайде. Лицарський роман. Гартман фон Ауе «Бідний Генріх». В. Ешенбах «Парцифаль». Г. Стразбурзький «Трістан та Ізольда».

2

Народно-героїчний епос доби раннього феодалізму. Поема «Пісня про Нібелунгів». Народно-героїчна поема «Кудруна»

2

Розвиток міської (бюргерської) літератури у ХІІ-ХV ст. Повість Вернера Садівника «Селянин Гельмбрехт». Розвиток середньовічної драми в Німеччині.

2

ХVІ ст. : Гуманізм-ренесанс-реформація. Доба Відродження в Німеччині. Своєрідність німецького гуманістичного руху. К. Рейхлін та історія створення «Листів темних людей». Творчість Еразма Роттердамського. Морально-дидактична поема С. Бранта «Корабель дурнів».

2

Література Реформації та Селянської війни. Роль Марітна Лютера. Байки та тваринний епос. Фастнахтшпіль та драми майстерзінгерів. Творчість Ганса Сакса. Німецькомовна шкільна драма.

2

Загальний огляд німецької літератури ХVIІ ст. Бароко як основна художня система в Німеччині ХVIІ ст. Художня специфіка барокової поезії ХVIІ ст.

2

Класицизм та його роль у німецькій літературі ХVIІ ст. Розвиток німецької драми. Німецький мандрівний театр. Драматургія А. Гріфіуса. Тематика та проблематика драм. Давід Каспар Лоенштайн. Розвиток комедії. Комедії Х. Рейтера. Драматургія Крістіана Вайзе.

2

Бароковий роман. Художня своєрідність роману Г. Я. К. фон Ґріммельсгаузена «Сімпліцій Сімпліциссімус». Соціальна критика у романі «Шельмуфський» К. Рейтера.

2

VІ семестр
Загальний огляд літератури першої половини ХVIІІ ст. Основні тенденції та періодизація. Історичні передумови та етапи розвитку Просвітництва.

2

Творчість Й. К. Готшеда, літературна програма та практика. Нормативна поетика. Просвітницько-міщанська література. Г. Е. Лессінґ та його значення для розвитку німецької національної літератури.

2

Література «Бурі і натиску» та Ваймарівського класицизму. Мислитель і натхненник руху «штюрмерів» Й. Ґ. Гердер.

2

Життя й творчість В. Ґете.

2

Творчий шлях Ф. Шіллера. Особливості драматургії. Поезія.

2

Між класицизмом та романтизмом. Творчість Ф. Гельдерліна. Роман «Гіперіон», драма «Смерть Емпедокла», лірика. Творчість Я. Пауля.

2

Романтизм: періодизація, жанрова система, тенденції, представники.

2

Ранній романтизм: Єнська школа. Теоретики романтизму: брати Шлегелі. Поняття «універсальної поезії», «романтичної іронії». «Магічний ідеалізм» Новаліса. Натурфілософія «Гімнів до ночі» та «Духовних пісень». Роман «Генріх фон Офтердінген».

2

Література пізнього романтизму. Гейдельберзький гурток: А. фон Арнім, К. Брентано. Творчість братів Грімм.

2

Берлінський гурток. Життя та творчість Е. Т. А. Гофмана. А. фон Шаміссо «Дивна історія Петера Шлеміля». Драматургія та новелістика Г. фон Клейста. Швабська школа романтизму.

2

Загальний огляд літ-ри 1815-1830. Суспільно-політична ситуація. Філософське підґрунтя. Творчість Г. Гейне. Лірична збірка «Книга пісень».Сатирична поема «Німеччина. Зимова казка»

2

Поняття «Бідермайєр» у німецькомовній літературі 1820-1850. Творчість Е. Меріке. Драматургія Ф. Грільпарцера

2

Література між 1830 і 1848 рр. Діяльність «Молодої Німеччини»: Карл Гуцков, Генріх Ляубе. Творчість Г. Бюхнера.

2

Поетичний («бюргерський») реалізм 1840-1880. Німецький реалізм у контексті європейського. Вплив філософії А. Шопенгауера на літературу реалізму. Т. Фонтане як представник соціального роману, «Еффі Бріст». Майстри реалістичної новели А. Штіфтер, Т. Шторм. В. Раабе.

2

Філософська та поетична спадщина Ніцше. «Так казав Заратустра». Теорія музичної драми Р. Вагнера. Вплив естетики Вагнера та філософії Ніцше на розвиток літератури модернізму.

2

VІІ семестр
Література переходу століть ХІХ-ХХ ст. Модернізм. Натуралізм.

2

Імпресіонізм, символізм, югендстиль.

2

Експресіонізм. Дадаїзм.

2

Літ-ра ваймарівської республіки. Особливості реалізму ХХ ст. Творчість Е. М. Ремарка.

2

Інтелектуальний роман. Томас Манн. Гайнріх Манн. Герман Гессе. Епічний театр. Творчість Б. Брехта.

2

Повоєнна літ-ра після 1945 року. Літ-ра руїн. В. Борхерт. Екзистенціалізм.

2

Особливості літературного процесу в НДР. «Бітерфельдська дорога», поняття соцреалізму. Творчість А. Зегерс і К. Вольф. Естетика «суб’єктивної автентичності».

2

Література ФРН. Особливості розвитку, періодизація (політизація літератури 60-х років (група 61, нова суб’єктивність 70-х). «Група 47» та її роль у розвитку німецької повоєнної літератури. Особливості повоєнної лірики.

2

Розвиток роману та малої прози. Екзистенційні ідеї у творчості А. Андерша, Г. Е. Носсака

4

VІІІ семестр
Постмодернізм. Філософія В. Вельша.

2

Творчість Клауса Модіка і Патріка Зюскінда.

2

Творчість Ґ. Ґраса.

2

Літературна ситуація після об’єднання.

2

Творчість Ю. Герман, Б. Вандербеке, Р. Їргля, В. Генаціно, П. Шнайдера.

2

Творчість Ґ. Ґраса і Г. Мюлер (після 2000)

2


Теми семінарських занять

Назва теми


К-сть

годин

V семестр
Літературні памятки раннього середньовіччя. Жанрова різноманітність, мотиви, тематика. «Пісня про Гільдебранта» як зразок героїчного епосу.

2

Поетика лицарського роману.

2

Народно-героїчний епос «Пісня про Нібелунгів»

2

Особливості міської літератури. Відображення занепаду лицарської культури у повісті Вернера Садівника «Селянин Гельмбрехт»
Особливості літератури дурнів (С. Брант «Корабель дурнів», Еразм Роттредамський «Похвала Глупоті»)

2

Барокова лірика: жанрова різноманітність, тематика, проблематика, стильові особливості бароко у ліриці. Перша та друга сілезькі школи.

2

Бароковий роман Г. Я. К. фон Гріммельсгаузена «Сімпліцій Сіпліциссімус»

2

VI семестр
Нормативна поетика Готтшеда. Естетика Лессінга. Теорія міщанської драми. «Емілія Галотті» та «Мінна фон Барнгельм»


2

Творчість Й. В. Гете (Сентиментальний роман «Страждання молодого Вертера», трагедія «Фауст»)

4

Драматургія Ф. Шиллера «Розбійники», «Орлеанська діва»

2

Філософське наповнення лірики Новаліса «Гімни до ночі», «Духовні пісні»

2

Естетика генія у романі Е. Т. А.Гофмана «Життєві погляди кота Мурра»

2

Драматургія та новелістика Г. фон Клейста

2

Сатирична поема Г. Гейне «Німеччина. Зимова казка».

2

Імпліцитна естетика Г. Бюхнера у новелі «Ленц»

2

Творчість Т. Фонтане. Соціальний роман «Еффі Бріст»

2

Натуралістична драма Г. Гауптмана «Ткачі», «Перед сходом сонця»

2

VII семестр
«Лист Лорда Шандо» Г. Фон Гофмансталя як канонічний текст німецького модернізму.

2

Експресіоністична проза. Новели А. Дебліна «Вбивство кульбаби», Ф. Кафки «Голодомайстер», «Перевтілення»

2

Поняття «втрачене покоління» в німецькій літературі. Е. М. Ремарк «На західному фронті без змін», «Три товариші»

2

Філософська проза Г. Гессе «Степовий вовк», «Сіддхартха»

2

Інтелектуальний роман. Т. Манн «Чарівна гора»

2

Епічний театр Бертольта Брехта. Ефект очуження. П'єси «Матінка кураж та її діти», «Життя Галілея»


2

Особливості історичного роману ХХ ст. Історичний роман Г. Манна «Молоді літа короля Генріха IV»

2

Естетика «суб'єктивної автентичності» К. Вольф. Роман «Роздуми про Крісту Т.»

2

Гуманістичний зміст роману Г. Белля «Дім без господаря»

2

Екзистенціальні ідеї у романі Г. Е. Носсака «Спіраль» та А. Андреша «Занзібар або остання причина»

2

Література «нової суб’єктивності». Мартін Вальзер

2

Рецепція історії у новелі Ґ. Ґраса «Траєкторією краба»

2

VIIІ семестр
Естетика і поетика постмодернізму. П. Зюскінд «Парфумер»

2

Феномен поп-літератури. Творчість Ю. Герман, І. Шульце

2

Особливості прози Г. Мюллер. «Гойдалка дихання»

2

Самостійна робота


Тема

К-сть

годин

Література середньовіччя. Опрацювання рекомендованих текстів художньої літератури «Пісня про Гільдебранта», «Пісня про Нібелунгів», один з лицарських романів на вибір (форма контролю семінарське заняття)

12

Література гуманізму. Опрацювання рекомендованих текстів художньої літератури (форма контролю семінарське заняття)

8

Література бароко. Опрацювання рекомендованих текстів художньої літератури (форма контролю семінарське заняття)

18

Література XVII століття. Просвітницькі ідеї у творчості Г. Е. Лессінга, Й. В. Гете, Ф. Шіллера. (форма контролю семінарське заняття)

Творче завдання за романом Й. В. Гете «Страждання молодого Вертера» - есе.

20

Література доби романтизму. Творче завдання: Аналіз VII гімну Новаліса зі збірки «Духовні пісні»

8

Реалізм у Німеччині ХІХ ст. Опрацювання рекомендованих художніх текстів (форма контролю семінарське заняття)

8

Література модернізму. Опрацювання літературних текстів «Лист лорда Шандо» (форма контролю семінарське заняття).

Натуралізм: творче завдання на тему «Новела А. Гольца та Й. Шляфа «Папа Гамлет» як зразок послідовного натуралізму»

10

Література експресіонізму та періоду «Ваймарівської республіки». Опрацювання художніх текстів (форма контролю семінарське заняття за відповідною темою)

12

Опрацювання художніх текстів за темою «Жанрова різноманітність роману п.п. ХХ ст.» Т. Манн «Зачарована гора», Г. Гессе «Степовий вовк», Г. Манн «Молоді літа короля Генріха IV» (форма контролю семінарське заняття)

Письмове опрацювання роману А. Дьобліна «Берлін. Александерпляц» за напрацьованою схемою.

18


10

Література НДР. Усне опрацювання художніх текстів К. Вольф «Роздуми про Крісту Т.» (форма контролю семінарське заняття)

Особливості прози А. Зегерс на прикладі новели «Прогулянка мертвих дівчат» письмове опрацювання у вигляді есе.

10

4

Література ФРН. Усне опрацювання художніх текстів Г. Белля «Дім без господаря» Г. Е. Носсака «Спіраль», А. Андерша «Занзібар або остання причина» (форма контролю семінарське заняття)

18

Література постмодернізму. Нові тенденції в творах класиків.

Поп-література. Усне опрацювання рекомендованих художніх текстів (форма контролю – семінарське заняття)

16

Рекомендована література
Основна:
5 семестр:


 1. Zaubersprüche (Merseburger Zauberspruch)

 2. Hildebrandslied

 3. Wessobrunner Gebet

 4. Nibelungenlied

 5. Kudrunlied

 6. Hartmann von Aue . Der arme Heinrich

 7. Wolfram von Eschenbach. Parzival

 8. Gottfried von Strassburg. Tristan und Isolde

 9. Minnesang (Walther von der Vogelweide)

 10. Wernher von Gärtner. Meier Helmbrecht

 11. Stricker. Pfaffe Amis

 12. Freidank. Bescheidenheit

 13. Volksbücher: Doktor Faust, Till Eulenspiegel, Die Schildbürger

 14. Reineke-Fuchs

 15. Erasmus von Rotterdam . Das Lob der Torheit. Colloquia familiaria

 16. Dunkelmännerbriefe

 17. Ulrich von Hutten. Gespräche

 18. Sebastian Brant. Das Narrenschiff

 19. Schwankliteratur

 20. Hans Sachs. Meistersang.

 21. M. Luther. Predigt. Bibelübersetzung. Kirchenlieddichtung.

 22. M. Opitz. Gedichte.

 23. G. R. Weckherlin. Gedichte.

 24. F. Spee. Gedichte.

 25. S. Dach. Gedichte.

 26. Ph. Zesen. Gedichte.

 27. P. Fleming. Gedichte.

 28. А. Gryphius. Gedichte. “Cardenio und Celinde”, “Peter Squentz”.

 29. F .Logau. Epigramme.

 30. Moscherosch. “Wunderliche und wahrhaftige Gesichte Philanders von Sittewald”.

 31. Hofmannswaldau. Gedichte.

 32. Ch. Reuter. “Schelmuffsky”.

 33. H. J. Ch. von Grimmelshausen. “Simplicissimus”.


6 семестр:


 1. E. G. Lessing. Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie. Hamburgische Dramaturgie. Emilia Galotti. Minna von Barnhelm. Fabel.

 2. F. G. Klopstock. Oden. Der Messias.

 3. Ch. Wieland. Musarion. Die Geschichte der Abderiten.

 4. G. A. Bürger. Balladen. Münchhausen.

 5. J. W. Goethe Lyrik. Hymnen. Die Leiden des jungen Werthers. Faust. Dichtung und Wahrheit. Wilhelm Meisters Lehrjahre. West-östlicher Divan.

 6. F. Schiller Die Räuber. Kabale und Liebe. Die Jungfrau von Orleans. Wilhelm Tell. Balladen. Das Ideal und das Leben. Über das Pathetische. Über die naive und sentimentalische Dichtung.

 7. F. Hölderlin Hyperion. Lyrik.

 8. F. von G. Novalis. Hymnen an die Nacht. Geistliche Lieder (Hymne VII). Heinrich von Ofterdingen. Hyazinth und Rosenblütchen.

 9. F. Schlegel Lucinde.

 10. L. Tieck Der blonde Eckbert.

 11. W. H. Wackenroder Das merkwürdige musikalische Leben des Tonkünstlers Joseph Berglinger.

 12. Fouque. Undine.

  1. Brentano. Des Knaben Wunderhorn.

 13. Brüder Grimm. Kinder- und Hausmärchen.

 14. C. Brentano Lyrik. Die Geschichte vom braven Kasper und vom schönen Annerl.

  1. von Chamisso. Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Lyrik.

 15. H. von Kleist. Das Käthchen von Heilbrohn. Der zerbrochene Krug. Michael Kohlhaas. Die Marquise von O. Das Erdbeben in Chili.

 16. E. T. A. Hoffmann Klein Zaches genannt Zinnober. Das goldne Topf. Der Sandmann. Nussknacker und Mäusekönig. Das Fräulein von Scuderi, Prinzessin Brambilla. Die Fermate. Ritter Gluck. Don Juan. Elixiere des Teufels. Lebensansichten des Katers Murr.

 17. H. Heine Buch der Lieder. Reisebilder. Deutschland. Ein Wintermärchen. Romanzero.

 18. E. Mörike Lyrik. Mozart auf der Reise nach Prag.

 19. G. Büchner Lenz.

  1. Schopenhauer Die Welt als Wille und Vorstellung.

  1. Stifter Nachsommer.

 1. G. Keller Novellen.

 2. Th. Storm Novellen. Lyrik. Immensee.

 3. Th. Fontane Effi Briest.

 4. R. Wagner Oper und Drama. Tristan und Isolde.

 5. F. Nietzsche Also sprach Zaratustra. Lyrik.


7 семестр:


  1. Holz. Phantasus.

 1. Holz, J. Schlaf. Papa Hamlet. Die Familie Selicke.

 1. G. Hauptmann. Vor Sonneaufgang. Die Weber. Fuhrmann Henschel. Die versunkene Glocke. Winterballade.

 2. S. George. Lyrik.

 3. H. von Hofmannsthal. Lyrik. Der Tor und der Tod. Der Brief des Lord Chandos.

 4. R. M. Rilke. Lyrik. Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke. Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Duineser Elegien. Die Sonette an Orpheus.

 5. Th. Mann. Buddebbrooks. Der Verfall einer Familie. Der Zauberberg. Lotte in Weimar. Doktor Faustus. Tristan. Tod in Venedig. Tonio Kröger.

 6. H. Mann. Professor Unrat oder das Ende des Tyrannen. Der Untertan. Die Jugend des Königs Henri Quatre.

 7. H. Hesse. Demian. Der Steppenwolf. Narziss und Goldmund. Das Glasperlenspiel.

 8. G. Heim. Gedichte.

  1. Stramm. Gedichte.

 9. Menschheitsdämmerung.

 10. G. Benn. Gedichte.

 11. G. Trakl. Gedichte.

  1. Döblin. Die Ermordung einer Butterblume. Berlin-Alexanderplatz.

 12. L. Frank. Die Räuberbande. Die Ursache. Der Mensch ist gut. Karl und Anna.

 13. F. Kafka. Die Verwandlung. Der Prozess. Das Schloss.

 14. H. Fallada. Kleiner Mann, was nun?

 15. E. M. Remarque. Im Westen nichts Neues. Drei Kameraden. Der Funke des Lebens.

  1. Zweig. Erziehung vor Verdun.

 16. L. Feuchtwanger. Jud Süss. Der falsche Nero. Die hässliche Herzogin Margarete Maultasch.

 17. J. Wassermann. Caspar Hauser.

 1. Brecht. Die Dreigroschenoper. Leben des Galilei. Mutter Courage und ihre Kinder.

 1. Nelly Sachs. Gedichte.

 2. W. Borchert. Draussen vor der Tür. Novellen.

  1. Seghers. Das siebte Kreuz. Der Ausflug der toten Mädchen. Die Toten bleiben jung.

 3. F. Fühmann. Novellen.

 1. Apitz. Nackt unter Wölfen.

 1. S. Hermlin. Gedichte.

 1. Noll. Die Abenteuer des Werner Holt. Roman einer Jugend.

 1. U. Johnson. Die Jahrestage. Mutmaßungen über Jakob.

 2. Ch. Wolf. Nachdenken über Christa T. Kindheitsmuster. Was bleibt. Kassandra. Störfall. Medea.

 3. H. Kant. Die Aula. Der Aufenthalt.

  1. Kellermann. Der Tunnel. Totentanz.

 1. Strittmatter. Tinko.

 1. Ch. Hein. Drachenblut. Der Tangospieler.

 2. U. Plenzdorf. Die neuen Leiden des jungen W.

 3. H. Müller. Philoktet. Ödipus. Tyrann. Prometheus.

 4. V. Braun. Die Kipper. Die Übergangsgesellschaft.

 5. M. L. Kaschnitz. Lyrik.

 6. P. Celan. Gedichte.

 7. S. Lenz. Parabeln. Deutschstunde.

 8. W. Hildesheimer. Über das absurde Theater. Die Verspätung. Nachtstück.

 9. W. Koeppen. Tauben im Grass. Das Treibhaus. Der Tod in Rom.

 10. H. Böll. Wo warst du, Adam. Und sagte kein einziges Wort. Einsichten eines Clowns.

  1. Andersch. Die Kirschen der Freiheit. Winterspelt.

 11. H. E. Nossack. Nekijia. Spirale.

 12. P. Weiss. Die Ermittlung. Hölderlin.

 13. M. Walser. Ehen in Philippsburg. Halbzeit. Das Einhorn.

 1. Grass. Die Blechtrommel. Katz und Maus. Im Krebsgang. Beim Heuten der Zwiebel.

  1. Schmidt. Die Leviathan. Die Gelehrtenrepublik.

  1. Wellershoff. Ein schöner Tag.

 1. Wallraff. Reportagen.

 1. M. von der Grün. Irrlicht und Feuer. Zwei Briefe an Pospischill.

 2. Botho Strauss. Der junge Mann. Fragmente der Undeutlichkeit.


8 семестр:


 1. P. Süskind. Der Kontrabass. Das Parfum. Die Taube.

 2. W. Bredel. Verwandte und Bekannte.

 3. Schulze. Simple Storys.

 4. Hermann. Sommerhaus, später.

 5. Lange-Müller. Erzählungen. Die Enten, die Frauen und die Wahrheit.

 6. W. Genazino Eine Frau, eine Wohnung, ein Roman. Ein Regenschirm für diesen Tag.

 7. Th. Brussig Helden wie wir.

 8. U. Timm Am Beispiel meines Bruders.

 9. R. Jirgl R. Hundsnächte

 10. M. Beyer. Flughunde.

 11. H. Müller. Atemschaukel.

Додаткова література:

 1. Anthologie von Texten zur älteren deutschen Literatur/ Ausgewählt und kommentiert von Vesna Beric – Djukic. – Novi Sad, 1993;

 2. Bühler J. Die Kultur des Mittelalters. – Leipzig, 1931:;

 3. Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. – Berlin, 1990;

 4. Kartschoke D. Geschichte der deutschen Literatur im frühen Mittelalter. – München, 1990;

 5. Neumann F. Geschichte der altdeutschen Literatur. 1800– 1600. – Berlin, 1966;

 6. Scheikle G. Minnesang. – Stuttgart, Weimar, 1995;

 7. Spiewald I., Schnabel H., Lenk W., Entner H. Grundpositionen der deutschen Literatur im 16. Jht. – Berlin, Weimar, 1976;

 8. Wapnewski P. Deutsche Literatur des Mittelalters. – Göttingen, 1990;

 9. Wehrli M. Geschichte der deutschen Literatur im Mittelalter. – Stuttgart, 1997.

 10. Der Simplicissimusdichter und sein Werk / Hrsg. von G. Weydt. – Darmstadt, 1969;

 11. Deutsche Barocklyrik. Sammlung Klosterberg/ Hrsg. von Hans Urs von Balthasar. – Basel, 1945;

 12. Gryphius A. Werke in einem Band. – Berlin und Weimar, 1966;

 13. Hecht, Wolfgang. Christian Reuter. – Stuttgart, 1966;

 14. Meid, Volker. Grimmelshausen. Epoche – Werk – Wirkung. – München, 1984;

 15. Newald, Richard. Die deutsche Literatur vom Späthumanismus zur Empfindsamkeit 1570 – 1750. – München, 1951;

 16. Szyrocki, Marion. Die deutsche Literatur des Barock. – München, 1968;

 17. Weydt, Günther. Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen. – Stuttgart, 1971.

 18. История немецкой литературы: В 5 томах. – М., 1962. – Т.6;

 19. Маценка С. П. Ганс Якоб Крістоф фон Гріммельсгаузен. Текст лекції та методичні вказівки до теми. – Львів: ПАІС, 2008. – 28 с.

 20. Морозов А.А. Симплициссимус и его автор. – Л., 1984;

 21. Морозов А. А. Проблемы европейского барокко // Вопросы литературы. – М., 1968, № 12. – C.111 – 126;

 22. Наливайко Д. Українське літературне бароко в європейському контексті // Українське літературне бароко. – К.: Наукова думка, 1997. – С.46 – 76;

 23. Слободкин Г. С. Кристиан Рейтер и его “Шельмуфский” // Рейтер К. Шельмуфский. – М., 1972. – С.163 – 200;

 24. Пуришев Б. Очерки немецкой литературы. XV – XVII в. – М., 1955;

 25. Aufklärung. Ein literatur– wissenschaftliches Studienbuch / Hrsg. von Wessels H. F. – Königstein, 1984;

 26. Anger A. Literarisches Rokoko. – Stuttgart, 1984;

 27. Finkel K. H. “Die Wahrheit der Literatur”. Studien zur Literaturtheorie des 18. Jhts. – New Jork. – 1993;

 28. Alt P. A. Aufklärung. Lehrbuch Germanistik. – Stuttgart, 1997;

 29. Halm H. Deutsche Klassik. Geschichte. Analyse. Kritik. – Freiburg, 1981;

 30. Deutsche Erzählungen des 18. Jhts. Von Gottsched bis Goethe. – München, 1988;

 31. Idyllen der Deutschen. – Frankfurt am Main, 1978;

 32. Storz G. Klassik und Romantik. Eine stillgeschichtliche Darstellung. – Mannheim, 1972;

 33. Schiller F. Zur Theorie und Praxis der Dramen / Hrsg. von Berghann K. L. und Grimm R. – Darmstadt, 1972.

 34. Жучков В.А. Немецкая философия эпохи раннего Просвещения. – М., 1989;

 35. Культура эпохи Просвещения. – М., 1993;

 36. Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили. – К., 1981;

 37. Хейзинга Й. Рококо. Романтизм и сентиментализм // Хейзинга Й. Homo ludens. – М., 1980;

 38. Абуш А. Шиллер. – М., 1964;

 39. Аникст А. А. Творческий путь Гете. – М., 1986;

 40. Бент М. «Вертер, мученик мятежный...» Биография одной книги. – Челябинск, 1997;

 41. Верцман И. Эстетика Гете // Верцман И. Проблемы художественного познания. – М., 1967;

 42. Волгина Е. И. Эпические произведения Гете 1790 – х годов. – Куйбышев, 1981;

 43. Гулыга А. В. Гердер. – М., 1975;

 44. Жирмунский В. М. Очерки по истории классической немецкой литературы. – Л., 1972;

 45. Конради К. О. Гете. Жизнь и творчество: В 2 Т. – М., 1982;

 46. Ланштейн П. Жизнь Шиллера. – М., 1990;

 47. Лозинская Л. Ф. Шиллер. – М., 1990;

 48. Неустроев В. П. Немецкая литература эпохи Прoсвещения. – М., 1959;

 49. Стадников Г. В. Лессинг. Литературная критика и художественное творчество. – Л., 1987;

 50. Тронская М. Л. Немецкий сентиментально – юмористический роман эпохи Просвещения. – М., 1995;

 51. Тронская М. Л. Немецкая сатира эпохи Просвещения. – Л., 1962;

 52. Тураев С. В. “Дон Карлос” Шиллера: проблема власти // Монархия и народовластие в культуре Просвещения. – М., 1995;

 53. Шалагінов Б. Б. Шлях Ґете: Життя. Філософія. Творчість.- Харків: Ранок, 2003 (287 с.)

 54. Шалагінов Б. Б. Естетика Й. В. Ґете: Дослідження.- К.:Вежа, 2002 (149 с.)

 55. Шалагінов Б. Б. "Мужньо й сміло вперед променем світла мчу..." : філософсько-поетичний спадок Шиллера і наш час // Всесвіт. – 2009. – № 11-12. – С. 155-161.

 56. Шалгінов Б. Б. І. Кант: мислитель естетик, мораліст (матеріали до лекції) // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 48: Філологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 82-90.

 57. Шиллер Ф. Статьи и материалы. – М, 1966;

 58. Хрестоматия по зарубежной литературе XVIII века: В 2 Томах // Сост. Пуришев Б. И., Божор Ю. И. – М., 1973. – Т.2.

 59. Alker E. Die deutsche Literatur im XIX. Jht. – Stuttgart, 1969;

 60. Begriffsbestimmung des literarischen Realismus. – Darmstadt, 1987;

 61. Berkowski N. Die Romantik in Deutschland. – Leipzig, 1979;

 62. Busse G. Romantik. Personen. Motive. Werke. – Freiburg, 1982;

 63. Der poetische Realismus. – München, 1985;

 64. Deutsche Dichter der Romantik / Hrsg. von Wiese B. von. – Berlin, 1971;

 65. Einführung in die deutsche Literatur des 19. Jhts. – Opladen, 1984;

 66. Freund W. Literarische Phantastik. – Stuttgart, 1990;

 67. Hamann E. Theodor Fontane. Effi Briest. – München, 1985;

 68. Heinrich G. Geschichtsphilosophische Positionen der deutschen Frühromantik. – Berlin, 1976;

 69. Kluckhohn P. Das Ideengut der deutschen Romantik. – Tübingen, 1966;

 70. Kunz J. Die deutsche Novelle im 19. Jht. – Berlin, 1970;

 71. Prang H. Die romantische Ironie. – Darmstadt, 1980;

 72. Romane und Erzählungen der deutschen Romantik. – Stuttgart, 1981;

 73. Sadarra E. Tradition und Revolution. Deutsche Literatur und Gesellschaft 1830 bis 1890. – München, 1972;

 74. Schlegel F. und die Kunsttheorie seiner Zeit/ Hrsg. von Schanze H. – Darmstadt, 1985;

 75. Sorg B. Zur literarischen Schopenhauerrezeption im 19. Jht. – Heidelberg, 1975;

 76. Vietta S. Die literarische Frühromantik. – Göttingen, 1983;

 77. Wührl P. Das deutsche Kunstmärchen. – Heidelberg, 1984;

 78. Бент М. И. Немецкая романтическая новелла. – Иркутск, 1987;

 79. Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. – Л., 1973;

 80. Ботникова А. Б. Романтизм: мирочуствование, эстетика, культура. – Воронеж, 2003.

 81. Ботникова А. Б. Сказка немецкого романтизма // Deutsche romantische Märchen. – М., 1980, С. 5– 32;

 82. Грешных В. И. Ранний немецкий романтизм. – Ленинград, 1997;

 83. Дмитриев А. С. Проблемы иенского романтизма. – М., 1857;

 84. Зарубежная литература. Романтизм. Хрестоматия. – М., 1977;

 85. Избранная проза немецких романтиков. – М., 1979, т. 1, т.2;

 86. Карельский А. В. Драма немецкого романтизма. – М., 1966;

 87. Литературные манифесты немецких романтиков. – М., 1980;

 88. Наливайко Д. С., Шахова К. О. Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму. – Тернопіль, 2001;

 89. Федоров Ф. П. Романтический художественный мир: пространство и время. – Рига, 1988;

 90. Художественный мир Гофмана. – М., 1982;

 91. Шамрай А. П. Ернст Теодор Амадей Гофман. – К., 1969;

 92. Эстетика немецкого романтизма / Сост. А. В.Михайлова. – М., 1987.

 93. “aufgerissen”. Zur Literatur der 90er/ Hrsg. von Th.Kraft.- München, Zürich, 2000;

 94. Cowen R.C. Der Naturalismus. Kommentar zu einer Epoche.- München, 1973;

 95. Deutsche Dichter der Moderne. Ihr Leben und Werk/ Hrsg. von Benno von Wiese.- Berlin, 1965;

 96. Deutsche Dichtung in Epochen. Ein literaturgeschichtliches Lesebuch/ Hrsg. von W.Kissling.- Stuttgart, 1988;

 97. Deutsche Literatur zwischen 1945 und 1995/ Hrsg. von H.A.Glaser.- Bern, Stuttgart, Wien, 1997;

 98. Deutsche Romane des 20. Jhts. Neue Interpretationen/ Htsg. von P.M.Lützeler.- Königstein, 1983;

 99. Hescher A. Vom “postmodernen Roman” zur postmodernen Lesart .- Essen, 1996;

 100. Knapp G.P. Die Literatur des deutschen Expressionismus.- München, 1979;

 101. Koopmann H. Die Entwicklung des “intellektualen Romans” bei Th. Mann.- Bonn, 1980;

 102. Literarische Moderne. Europäische Literatur im XIX. und XX. Jht/ Hrsg. von R. Grimminger,J.Murasow, J. Stückrath. – Hamburg, 1995;

 103. Literaturkritik und erzählerische Praxis. Deutschsprachige Erzähler der Gegenwart. - Tübingen, 1995;

 104. Mahal G. Naturalismus. - München, 1975;

 105. Paulsen W. Deutsche Literatur des Expressionismus. - Bern, Frankfurt am Main, 1983;

 106. Philipp E. Dadaismus. - München, 1980;

 107. Scherpe K.R. Die rekonstruierte Moderne. Studien zur deutschen Literatur nach 1945. - Köln, Weimar, Wien, 1992;

 108. Schnell P. Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945. - Stuttgart, Weimar, 1993;

 109. Schutte J. Lyrik des deutschen Naturalismus. - Stuttgart, 1976;

 110. Viviani A. Das Drama des Expressionismus. Kommentar zu einer Epoche.- München, 1970.

 111. Верцман И. Е. Эстетика Ницше // Верцман И. Е. Проблемы художественного познания. - М.: Искусство, 1967, с.222-257;

 112. Днепров В.Д. Черты романа ХХ века. - М.-Л., 1965;

 113. Зарубежная эстетика и теория литературы ХIХ-ХХ веков.-М., 1987;

 114. История литературы ГДР. - М.- 1982;

 115. История литературы ФРГ. - М. 1980;

 116. Каралашвили Р. Мир романа Германа Гессе. - Тбилиси, 1984;

 117. Клюев В. Г. Театрально-эстетические взгляды Брехта. - М., 1966;

 118. Лейтес Н. С. Немецкий роман 1918-1945 годов (эволюция жанра). - Пермь, 1975;

 119. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. - М., 1973;

 120. Называть вещи своими именами: программные выступления мастеров западноевропейской литературы ХХ века.- М.: Прогресс, 1986;

 121. Павлова Н. С. Типология немецкого романа 1900-1945.- М., 1982;

 122. Русакова А. Томас Манн. - Л., 1975;

 123. Соловьев В. Идея сверхчеловека // Соловьев В. Сочинения: В 2 т. - М., 1990. - Т.2;

 124. Сумерки человечества: Лирика немецкого экспрессионизма. - М., 1990;

 125. Федоров А. А. Томас Манн. Время шедевров.-М., 1981;

 126. Фрадкин И. М. Бертольд Брехт. Путь и метод.-М., 1985;

 127. Франк С. Ф. Ницше и этика “любви к дальнему” // Франк С. Сочинения.- М., 1990;

 128. Хабермас Ю. Модерн - незавершенный проект // Вопросы философии.- М., 1992, N 4, с. 40-52;

 129. Шпенглер О. Закат Европы.- М., 1993;

 130. Экспрессионизм. М.: Искусство, 1966.

 131. Варецька С. Барокова парадигма у творчості Ґюнтера Ґраса. – Дрогобич: Коло, 2008.

 132. Ваховська Н. Вовк в овечій шкурі, або Не-гендерність письма Б. Вандербеке // Всесвіт. – № 3-4, 2005.

 133. Ваховська Н. Німецька література після Повороту // Простори // http://prostory.net.ua/de/articles/198-2009-04-16-18-19-10

 134. Воротникова А. Э. Мифорецепция в романе к. Вольф «Касадра». – Воронеж, 2007.

 135. Воротникова А. Э. Гиноцентрические романы Германии и Австрии 70-80-х гг. ХХ века. – Воронеж, 2006.

 136. Германия. ХХ век. Модернизм. Авангардизм. Постмодернизм. Литература, живопись, архитектура, музыка, кино, театр. – Москва: РОССПЭН, 2008.

 137. Зачевский Е. А. Зеркала времени. Очерки немецкоязычной литературы второй половины ХХ века. – СПб: Наука, 2005.

 138. Котик Ігор. Кохання, праця, життя за Вільгельмом Ґенацино / Ігор Котик; [Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків]; [Львів : вид-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. – К. : Грані-Т, 2011.

 139. Котик-Чубінська Марія. Що сталося з рибами під час потопу // Критика прози: статті та есеї; [В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків]; [Львів : від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 308–317.

 140. Кудрявцева Т. В. Новейшая немецкая поэзия (1990-2000): основные тенденции и художественный ориентиры. – Москва: ИМЛИ РАН, 2008.

 141. Кузнецова А. Ю. Зарубежная литература второй половині ХХ века. – Великие Луки, 2004.

 142. Кучумова Г. В. Немецкоязычный роман 1980-2000: курс на демифологизацию. – Самара: Изд. САГА, 2009. – 152 с.

 143. Маценка С. “Послання незначного”. Поетика “прискіпливого погляду” у творах В. Ґенацино // Питання літературознавства. Випуск 13 (70). – Чернівці: “Рута”, 2005. – С. 9-17.

 144. Маценка С. Хронотопи свідомості. Про творчість Крісти Вольф. – Львів: ПАІС, 2007. – 236 с.

 145. Маценка С. П. Програма, методичні вказівки до курсу “Історія світової літератури другої половини ХХ ст. Розділ: Основні тенденції сучасної німецької літератури”. – Львів, 2005.

 146. Мірошниченко М. Специфіка художнього світу Мартіна Вальзера. – АКФН. – Дніпропетровськ, 2006;

 147. Мотылёва Т. Политический роман Петера Вайса // Вопросы литературы. – № 12, 1985. – С. 50-78.

 148. Пронин В.А. История немецкой литературы. – Москва, 2007.

 149. Роганова И С. Немецкая литература конца ХХ века и актуализация постмодернистической парадигмы. – Москва, 2007.

 150. Соколова Е. В. «Диалог невозможен»: коммуникативная проблематика в современной литературе Германии. Аналитический обзор. – Москва: РАН ИНОН, 2008.

 151. Соколова Е. С Востока на Запад и обратно. Литература Гемании после объеденения // Иностранная литература, 2003/9. – С. 245-254.

 152. Стариков В. В. Сопротивление как художественно-философская категория прозы Петера Вайса. – Краснодар, 2008.

 153. Стороха Б. Поетичний експеримент «залізнобетонної поезії» в австрійській літературі другої половини ХХ ст. // http: nomadologia.narod.ru/nomadologia/articles/science/poexperiment.htm

 154. Чугунов В. А. Немецкая литература рубежа ХХ-ХХІ века. – Воронеж, 2002.

 155. Чугунов В. А. Немецкая литература 1990-х годов. Ситуация повтора. – Воронеж, 2006.

 156. Чугунов В. А. Прошлое и настоящее в творчестве Марселя Байера // http://www.nrgumis.ru/articles/article_full.php?aid=97

 157. Этарян Е. О. Проблема объединения Германии в немецкой прозе 90-х гг. // Теоретические проблемы современной филологии. – Ереван, 2003. – С. 64-69.

 158. Barner W. (Hg.) Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. –München, 2006.

 159. Briegleb K., Weigel S. (Hg): Gegenwartsliteratur seit 1968- – München, 1992.

 160. Emmerich W. Kleine Literaturgeschichte der DDR. – Leipzig, 1996.

 161. Forster H., Riegel P. Deutsche Literaturgeschichte. Gegenwart. – Bd. 12. – München, 2004.

 162. Glaser H. A. (Hg.) Deutsche Literatur zwischen 1945 und 1995. Eine Sozialgeschichte. – Bern, 1997.

 163. Koebner Th. (Hg.) Tendenzen der deutschen Gegenwartsliteratur. – Stuttgart, 1984.

 164. Schmitt H.-J. (Hg.) Die Literatur der DDR. – München, 1983.

 165. Weidermann V. Lichtjahre. Eine kurze Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis heute. – Köln, 2006.

Інформаційні ресурси:

 1. Literaturkritik.de: http:www.literaturkritik.de/ [Rezensions- und Linksammlung. Webportal].

 2. Literaturport: www.literaturport.de

 3. Lyrik online: http://www.lyrikline.org

 4. NRW. Literatur im Netz: http:/www.nrw-autoren-im-netz.de/

 5. http://www.berlinerzimmer.de

 6. http://www.dichtung-digital.de/

 7. Zeitschrift für Literatur und Kommunikation an der Uni Konstanz www.diss.sence

 8. Liste der deutschsprachigen Hyperfiction www.cyberfiction.ch
Похожие:

Тема Літ-ра раннього Середньовіччя iconНаціональна іспанська література (середньовіччя – ХІХ століття)
Тема Особливості розвитку іспанського літературного процесу в період раннього Середньовіччя (ІІІ-Х ст.)
Тема Літ-ра раннього Середньовіччя iconНаціональна англійська література
Тема Особливості розвитку та національна своєрідність англійської літератури доби Середньовіччя
Тема Літ-ра раннього Середньовіччя iconЛітопис руський з богом починаєм. Отче, благослови
Повість минулих літ Нестора, чорноризця Феодосієвого монастиря Печерського, звідки
Тема Літ-ра раннього Середньовіччя iconКазакевич Г. М. Кельти за межами «кельтського світу»
Нові археологічні відкриття, дослідження у галузі лінгвістики та археогенетики дозволяють по-новому подивитися на процеси латенізації...
Тема Літ-ра раннього Середньовіччя iconКримський агротехнологічний університет
У посібник включена невелика кількість документів, відмічених сиглом (мба), які відсутні у фонді бібліотеки, але можуть представляти...
Тема Літ-ра раннього Середньовіччя iconЛацінскія прыказкі І крылатыя выразы a cane non magno saepe ingens aper tenētur
Ад пачатку да канца (Гарацый) (літ.: ад яйка да яблыкаў; у рымлянаў абед пачынаўся з яек, а заканчваўся яблыкамі)
Тема Літ-ра раннього Середньовіччя iconБуло се давно, літ тому звиш двадцять, коли на дорозі, що веде з Дрогобича до Борислава, здибалися
Другий вандрівник був то мізерненький скулений і обшарпаний жидок, майже з старечим без виразу лицем
Тема Літ-ра раннього Середньовіччя iconДо 6420 [912] року. Роки 6421 [913] — 6477 [969]. Роки 6478 [970] — 6494 [986]
Короткий словник історичної термінології, що вживається в «Повісті врем’яних літ»
Тема Літ-ра раннього Середньовіччя iconЗ богом починаєм. Отче, благослови
Повість минулих літ Нестора, чорноризця Феодосієвого монастиря Печерського, звідки пішла Руська земля 1, і хто в ній 2 почав спершу...
Тема Літ-ра раннього Середньовіччя iconЛегенди з повісті минулих літ
Тігр, що тече межи Мідією і Вавілонією. Узяв він також краї до Понтійського моря на північних сторонах: Дунай, Дністер і Кавкасійські...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница