Тема. Мова І мовлення
НазваниеТема. Мова І мовлення
страница29/32
в підручника
Дата конвертации24.11.2012
Размер4.87 Mb.
ТипДокументы
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Тема. Спостереження за вживанням у мовленні прислівників-синонімів. (Вправи 172-176.)

Мета. Ознайомити з прислівниками, близькими за значенням (синонімами), спостерігати за роллю прислівників-синонімів у текстах, ознайомити з правилом написання частки не з прислівниками. Формувати вміння визначати прислівники, близькі за значенням.

Обладнання. Словник синонімів української мови, таблиця почуттів, фразеологічний словник.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 171.)

— Зачитайте народні прикмети. Назвіть прислівники.

— Чи спостерігали і зіставляли коли-небудь з дійсністю ці прикмети?

III. Повторення вивченого матеріалу.

Гра "Відповідай миттю".

Ведучий (вчитель), звертаючись по черзі до учасників гри, називає прислівники. Учень, до якого звернувся ведучий (вчитель), повинен миттю утворити прислівник іншої форми (вищого або найвищого ступеня).

Учень, який помилився або затримався з відповіддю, вибуває з гри. Виграє той, хто залишиться до кінця гри.

Можна використати такі слова: гостро, тяжко, ласкаво, тихенько, мило, високо, глибоко, весело, сумно, ясно, швидко, гарно.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Робота над текстом. (За вправою 172.)

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

б) Висловлення почуттів, які виникли від прослуханої легенди.

в) Добір заголовка.

г) Конкурс "Майбутніх дикторів радіо".

— Перекажіть легенду, вживаючи прислівники. Послідовно викладайте порядок подій. Стежте за інтонацією розповіді.

ґ) Попарне списування прислівників-синонімів. (Завдання 3.)

2. Вивчення правила про прислівники-синоніми (с.90).

3. Каліграфічна хвилинка.

Б Б Бб бр уб бе бі

Біля будинку берізки стояли, вранці ясне сонечко зустрічали. Ви ростіть, берізки, виростайте, рідну землю нашу прикрашайте.

— Знайдіть слово, вжите в переносному значенні.

— Пригадайте, що ви знаєте про звертання. Знайдіть у вірші речення із звертанням.

— Яким за метою висловлювання та інтонацією є речення із звертанням?

— Назвіть у вірші прислівник. Підберіть якнайбільше синонімів до прислівника вранці (за словником).

Фізкультхвилинка.

4. Робота зі словником синонімів.

Вранці — зранку, зрання, зарання, спозарана, пораненьку, ранком, рано.

5. Колективне виконання вправи 173. Вправа виконується послідовно за всіма завданнями вправи.

6. Творча вправа 174 (з використанням, при потребі, словника синонімів).

а) Утворення і запис синонімів до поданих прислівників. Чудово — прекрасно, чудесно, незрівнянно, блискуче; уміло — вправно, майстерно; радісно — втішно, відрадно, зраділо; довго — чимало, подовгу, довгенько; ясно — світло, яскраво, сонячно, погідно; ніжно — лагідно, люб'язно, ласкаво; любо — мило, любенько; швидко — скоро, стрімко, хутко, мерщій, бистро, прудко, щодуху; казково — напрочуд, дивовижно, навдивовижу, фантастично, неповторно.

— Які з поданих і дібраних прислівників можна використати у розповіді про веселку?

б) Складання і записування колективної ("ланцюжкової") розповіді про веселку, влучно вживаючи прислівники.

7. Робота в парах.

а) Розв'язування кросворда.

1. Інколи — часом.

2. Як-небудь — абияк.

3. Неодмінно — конче.

4. Вниз — додолу.

5. Голосно — гучно.

6. Повік — довіку.

7. Ввічливо — чемно.

б) Розбір прислівників за будовою.8. Вивчити правила про правопис Не з прислівниками.

9. Творче списування (фрази записані на дошці і слова для довідок).

— Замініть подані сполучення слів одним словом — прислівником. З одним із прислівників (на вибір) складіть речення.

Перший раз брати участь у конкурсі — ...

Переганяти один одного під час бігу — ...

Повертатися додому, як обіцяв — ...

Якщо не знаєш дороги — ...

Повідомити про щось раніше зазначеного часу — ...

Слова для довідок: наввипередки, своєчасно, вчасно, наздогад, заздалегідь, вперше.

V. Підсумок уроку.

— Як називаються прислівники, близькі за значенням?

— Які слова є прислівниками-синонімами?

— Яка їх роль у тексті? (Уточнююча.)

— Як найчастіше пишеться не з прислівниками?

VI. Домашнє завдання з інструктажем.

Вправа 176, с. 91 — правило.

УРОК 109

Тема. Спостереження за роллю у мовленні прислівників-антонімів. (Вправи 177-181.)

Мета. Ознайомити учнів з прислівниками-антонімами. Вчити спостерігати за роллю прислівників-антонімів у тексті. Виробляти вміння добирати прислівники-антоніми й використовувати їх у реченнях, текстах.

Обладнання. Прислів'я, загадки, тлумачний словник.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 176.)

— Зачитайте дібрані до фразеологізмів прислівники-синоніми.

— Які із фразеологізмів викликали труднощі у доборі синонімів?

III. Актуалізація опорних знань учнів.

— З'єднайте синонімічні вислови з відповідними синонімами. (Завдання завчасно записані на дошці.)

Прийде, як рак свисне. повільно

Працює, як віл у ярмі. ніколи

Знає, як свої п'ять пальців добре

На дворі, хоч в око стрель. мало

Дав, як кіт наплакав. багато

Працює, як сонна муха. дуже темно

Не бачити, як своїх вух. невідомо коли

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Творча вправа з елементами дослідження. (За вправою 177.)

а) Читання вірша, з'ясування значень невідомих слів.

— Назвіть прислівники, вжиті у вірші Д. Білоуса "Українські прикмети". (Сьогодні, завтра, знаменно, наперед, достеменно, зроду, незабаром, невдовзі.)

— З якою метою вжито прислівники? (З метою уточнення.)

  • Які з названих прислівників є словами з протилежним значенням?

— Як називають такі прислівники? (Антонімами.)

— Назвіть прислівники-синоніми у двох останніх строфах. (Незабаром, невдовзі.)

б) Виконання письмового завдання вправи.

— Визначте, до якої частини мови належать слова ясний, гострий, рівний. (До прикметників.)

— Утворіть від цих прикметників прислівники, а до утворених прислівників доберіть антоніми.

Ясний — ясно — темно. Гострий — гостро — тупо. Рівний — рівно — криво.

2. Робота в парах. (За вправою 178.)

а) Відновлення і записування розділених прислів'їв.

б) Відшукування і підкреслення прислівників-антонімів.

— З якою метою вжито прислівники у прислів'ях?

3. Каліграфічна хвилинка.

А А А ай го ор лиць горілиць

Останні айстри горілиць зайшлися болем.

(Л. Костенко)

— Як ви розумієте зміст речення?

— Визначте граматичну основу речення.

— Поясніть значення слова горілиць, словосполучення зайшлися болем.

Горілиць — догори обличчям, навзнак.

Зайшлися болем — відмирають, бо осінь, і вони останні.

— Назвіть звуки у слові останні. ( о, с, т, а, н, і.)

— Назвіть частини мови у реченні.

— Підберіть антоніми до прислівника горілиць. (Ниць.) Ниць — обличчям вниз; долілиць, протилежне горілиць.

Фізкультхвилинка.

4. Творча вправа. (За вправою 179.)

— Спишіть речення, використовуючи прислівники з довідки.

5. Самодиктант-загадка. (Текст записаний на дошці.)

а) Робота над віршем-загадкою.

— Прочитайте і відгадайте загадку.

Зранку, вдень і ввечері

я облітаю ліс уздовж і вшир.

Занесу своє яєчко

у чуже гніздечко,

легко всівшись на суку,

я роки лічу: ку-ку.

(М. Романченко)

— Розкажіть, що ви знаєте про зозулю.

— Назвіть всі прислівники, використані в тексті.

— Які серед прислівників є антонімами? (Зранку — ввечері, уздовж — вшир.)

— До яких прислівників можна дібрати антоніми? (Вдень — вночі, легко — важко.)

б) Заучування вірша напам'ять.

в) Самодиктант з наступною самоперевіркою.

6. Робота з кросвордом. (За вправою 180.)

а) Розгадування кросворда.

Мало — багато. Раніше — пізніше. Всерйоз — жартома. Дешево — дорого. Уночі — удень. Швидко — повільно. Влітку — взимку.

б) Складання і запис речень з двома парами прислівників-антонімів (на вибір).

7. Творчий словниковий диктант.

— До названих прислівників доберіть і запишіть тільки антоніми. Високо, широко, назад, праворуч, далеко, вдень, тихо, багато, швидко, прямо, глибоко, вгорі, вперше.

V. Підсумок уроку.

— Яка частина мови називається прислівником?

— Як називають прислівники, протилежні за значенням? (Антоніми.)

— Впізнайте прислівники в усмішці.

Не відкладай

Ніколи не відкладай на завтра того, що можна зробити сьогодні, — сказала мама синові.

Добре, мамочко, — весело відповів хлопчик і побіг до сусідньої кімнати.

Що ти збираєшся робити?

Хочу з'їсти завтрашню порцію халви.

Назвіть серед прислівників антоніми. (Сьогодні — завтра.)

Підберіть антонім до прислівника легко. (Важко.)

Чи погоджуєтесь ви з рішенням і діями хлопчика? Чому?

VI. Домашнє завдання з інструктажем.

Вправа 181.

уроку_______ Дата__________

Тема. Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками. (Вправи 182 - 186.)

Мета. Ознайомити учнів з однорідними другорядними членами речення, вираженими прислівниками. Виробляти вміння визначати прислівники, що виконують роль однорідних членів речення, добирати однорідні прислівники, будувати речення з однорідними прислівниками.

Обладнання. Орфографічні словники, тлумачний словник.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Повторення вивченого матеріалу.

1. Фронтальне опитування.

Скільки частин мови є в українській мові? (10)

Назвіть, які частини мови ви вже вивчили. Підтвердіть це прикладами.

Яку частину мови вивчаєте тепер? Чим вона особлива? (Прислівник — незмінна частина мови.)

На які питання відповідає прислівник? Наведіть приклади.

2. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 181.)

Зачитайте утворені словосполучення.

Назвіть прислівники-антоніми у записаних словосполученнях.

3. Вибірковий диктант.

Із прочитаних прислів'їв і приказок виберіть і запишіть парами прислівники-антоніми.

Гарно щебече, та погано слухати.

Улітку пісні співає, взимку сльози проливає.

На рідній землі тепло вдень і вночі.

Хто багато говорить, той мало творить.

Бур'ян росте швидко, а добра трава — повільно.

М'яко стеле, та твердо спати.

Поранити легко, загоїти важко.

III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Робота над текстом. (За вправою 182.)

а) Читання початку казки, з'ясування значень невідомих слів.

б) Розгляд малюнка і підбір заголовка до казки.

в) Складання продовження до казки (усно) з використанням прислівників.

Пригадай! З якою частиною мови прислівники найчастіше зв'язані в реченні? (З дієсловом.)

— Яким членом речення виступає прислівник? (Другорядним.)

г) Відшукування в тексті однорідних прислівників і дієслів, з якими вони зв'язані. (Завдання 2.)

г) Виписування з тексту прислівників з дієсловами, з якими вони зв'язані (за зразком).

Повільно і величаво ховалося. Непомітно і тихо приходила. Ледь чутно і поспішно вибирався. Жваво, обережно підіймав. Постійно і впевнено освітлювали. Крадькома і безшумно ходили.

2. Опрацювання правила-висновку про однорідні прислівники (с.95).

3. Вправа-загадка. (За вправою 183.)

а) Читання і відгадування загадки. (Відгадка — дощ.)

б) Списування загадки, підкреслення прислівників. (Щасливо і дзвінко.)

— З яким дієсловом зв'язані прислівники? (Сміється.)

— Якими членами речення виступають прислівники? (Другорядними.)

— Чи можна їх назвати однорідними членами речення? (Так, бо відповідають на одне і те саме питання (як?) і зв 'язані з одним дієсловом — сміється).

4. Каліграфічна хвилинка.

333 бі бі хв хв еньк есеньк

Зимонько —снігурочко, наша білогрудочко, не верти хвостом.

А труси тихесенько рівненько, гладесенько срібненьким сніжком...

(Леонід Глібов)

— Якою ви уявляєте зиму?

— Відшукайте у вірші прислівники. (Тихесенько, рівненько, гладесенько.)

— З яким словом зв'язані ці прислівники?

— Що можна сказати про ці прислівники? (Однорідні другорядні члени речення.)

— Яка їх роль у вірші? (Живописна роль.)

Фізкультхвилинка.

5. Списування з доповненням. (За вправою 184.)

— Прочитайте текст.

— Що нового ви дізнались із тексту?

— Спишіть текст, вставляючи пропущені прислівники. Якими членами речення вони є?

6. Робота з орфографічним словником.

а) Перевірка правопису прислівників щовечора, щоранку, щохвилини за орфографічним словником.

б) Складання і записування речень із цими прислівниками (на вибір).

7. Творча робота. (За вправою 185.) (Вправа виконується усно.)

— Чи можна всі ці прислівники використати в одному тексті?

— Про що в ньому розповідатиметься?

— Усно складіть такий текст.

8. Лінгвістичний експеримент.

— Прочитайте вірш вголос.

Я охайно, плавно, легко пластилін візьму і стеку.

Розкачаю рухом звичним заготовку циліндричну.

Стисну пальцями злегенька — вийде блюдечко маленьке.

З пластиліну, а чи з глини зроблю конус без вершини.

Візьму стеку в пальці знову — от і чашка вже готова.

Зроблю гарний візерунок — і готовий подарунок.

(Володимир Тименко)

— За тлумачним словником знайдіть значення слова стека.

Стека — дерев'яний або кістяний інструмент, яким користуються скульптори під час ліплення.

— Знайдіть у тексті вірша прислівники.

— Чи є серед них ті, які виконують роль другорядних однорідних членів речення?

— А тепер прочитайте вірш без прислівників. Що втрачається? Зробіть висновок про роль прислівників у мовленні.

IV. Підсумок уроку.

  • Які розділові знаки при однорідних членах речення?

Гра "Аукціон".

— Хто останній назве слово, — той виграв.

Я дуже люблю свого тата. Він дуже трудолюбивий. Мій тато працює добре, ...

— До якої частини мови належать слова, які ви дібрали? (Прислівники.)

— Якщо всі ці слова прочитати в одному реченні, що можна сказати про члени речення з перелічувальною інтонацією?

V. Домашнє завдання з інструктажем.

Вправа 186.

уроку_______ Дата__________

1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

Похожие:

Тема. Мова І мовлення iconТермінологічна лексика в системі професійного мовлення методичні вказівки та завдання
Термінологічна лексика в системі професійного мовлення: Мето­дичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів з курсу...

Тема. Мова І мовлення iconПознайомити учнів з основними віхами розвитку рідної мови, розширити знання про красу І багатство української мови; розвивати інтерес до звичаїв, традицій
Вчитель. Рідна мова — це мова дитинства, мова казок І пісень, мова землі й трави, що

Тема. Мова І мовлення icon«Англійська мова» для студентів ІІ курсу по темі «Ділова поїздка за кордон»
Методична розробка призначена для роботи на заняттях англійської мови з метою розвитку навичок усного, монологічного та діалогового...

Тема. Мова І мовлення iconЗ гісторыі беларускага правапісу
Беларуская мова – дзяржаўная мова нашай краіны І мова тытульнай нацыі – адыгрывае выключна важную ролю ў жыцці беларускага грамадства....

Тема. Мова І мовлення iconТема заняття
Ладоня В. О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших спеціалістів вищих навчальних закладів. К.: Вища школа, 2001

Тема. Мова І мовлення iconРеферат на тему: "Українська мова державна мова України. Сучасний статус української літературної мови"
Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови”

Тема. Мова І мовлення iconТема : Є. Гуцало. Перебите крило
Мета: учити учнів визначати засоби виразності читання відповідно до тексту, вдосконалювати навички виразного читання, розвивати І...

Тема. Мова І мовлення iconТема : профессии и профессиональные качества
«Англійська мова» 10 кл. Карпюк О. Д., карточки с герундием (13 шт.), карточки для индивидуальной работы (2 шт.), модель минидиалога...

Тема. Мова І мовлення iconТема: Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра». Том Сойєр та Гекльберрі Фінн. Мета
Мета: розвивати навички зв’язного мовлення учнів, продовжувати формувати вміння аналізувати літературний твір, працювати з текстом,...

Тема. Мова І мовлення iconУкраїнська мова професійного спілкування
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...

Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница