Ќазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі
Скачать 38.41 Kb.
НазваниеЌазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі
Дата конвертации07.05.2013
Размер38.41 Kb.
ТипДокументы
ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ ЃЫЛЫМ ЖЄНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

Е.А.БҐКЕТОВ АТЫНДАЄЫ КАРАЄАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Бекітемін»

ОЄБ тµраѓасы

З.є.д., профессор Е.Ќ.Кґбеев

__________________________

ОЄБ мєжілісінде ќарастырылды

«_____»_______________2005 ж.


Аралыќ мемлекеттік баќылау

БАЃДАРЛАМАСЫ

«Дене тєрбиесі жєне спорт психологиясы»
Педагогикалыќ баѓыттаѓы мамандыќ топтары ‰шін

мамандыќ 050108 «Дене тєрбиесі жєне спорт»
Ќ±растырѓандар:

Аѓа оќытушы Жансерикова Д.А.

Оќытушы Шырынбекова Ж.А.


№ таќырып

Мазм±ны

Таќырып бойынша к‰рделік (саѓат саны)

1.

Жалпы психология негіздері.

4

1.1.

Психологияныњ зерттеу єдістері мен міндеттері, салалары.

4

1.2.

Психика туралы т‰сінік. Психиканыњ онтогенезде дамуы.

4

1.3

Психологиядаѓы негізгі баѓыттар: бихевиоризм, гештальт психология, психоанализ, гуманистік психология, когнитивтік психология.

8

2.

Танымдыќ процесстер: т‰йсік жєне ќабылдау.

4

2.1.

Ес жєне зейін.

6

2.2.

Ойлау жєне сµйлеу.

6

3.

Т±лѓаныњ эмоционалдыќ-еріктік µрісі.

6

4.

Жеке адам психологиясына кіріспе.

4

4.1.

Темперамент, мінез, ќабілет.

6

4.2.

Ќарым – ќатынас.

4

5.

Педагогикалыќ басќару.

4

5.1.

Дене тєрбиесі жєне спортпен ш±ѓылданатыњ адамдармен ж‰ргізілетін тєрбие ж±мысыныњ єдістемесі.

6

5.2.

Дене тєрбиесі жєне спорт оќытушысыныњ педаггогикалыќ шеберлік єдістемесі.

6

6.

Жас ерекшелік психологиясы ѓылым ретінде.

4

6.1.

Жас ерекшелік психологиясы пєні жєне объектісі.

4

6.2.

Педагогикалыќ психология пєні.

4

6.3.

Психикалыќ дамудыњ зањдылыќтары ,єлеуметтік жаѓдайы,ќозѓаушы к‰штері,алѓышарттары.

6

6.3.

Жас психологиясыныњ зерттеу єдістері.

6

Похожие:

Ќазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ білім беру жєне ѓылым министрлігі
Тµмендегі тітіркендіргіштердіњ ќайсы Сіздіњ сенсорлыќ табалдырыѓыњыздан тµмен орналасќан
Ќазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі
Кєсіпкерлікке ќабілеттілік µндіріс факторы ретінде µз иесіне ќандай табыс єкеледі
Ќазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі е. А. Б¤кетов атындаѓЫ
Психикалыќ ќ±былыстыњ ырыќтылыѓы єрекеттіњ ішкі жоспар, рефлексия сияќты жањарыстар ќай жас кезењінде ќалыптасады
Ќазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
Экологияның қай кретерийлері бойынша құрлық, тұщы су, солтүстік аймақ, биік таулы аймақ экологиясы деп бөлінеді
Ќазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі iconЌазаќстан Республикасы Ѓылым жєне Білім министрлігі
«Кіші Октябрь» орнату немесе ауылшаруашылыѓын жаппай ±жымдастыру мен индустрияландыру жылдарындаѓы ќазаќ мерзімді баспасµзі
Ќазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі iconҚазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі
«Психология» пәні бойынша тестік тапсырмалардың базасына енгізілген тақырыптар тізімі, қазақ тілінде білім алатын бөлім үшін
Ќазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі iconЌр дсм медициналыќ жєне фармацевтикалыќ ќызметті
Мемлекеттік тіркеуге, ќайта тіркеуге жатќызылѓан жєне Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓында медициналыќ ќолдануѓа р±ќсат етілген дєрілік...
Ќазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі iconЖоба Мемлекеттік ж±мыстардыњ сатып алу келісім-шарты Аќтоѓай 200 г. Ќазаќстан Республикасыныњ «Махмет Ќайырбаев жалпы білім беретін орта мектебі Актоѓай ауданы»
Кунакова Ольга Анатольевна арќылы, аудан єкімшілігініњ бекітілген ќаулысына, бір жаѓынан жєне аталынѓан жабдыќтаушы б±дан былай,...
Ќазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі iconХабарландыру
Аќмола облысыныњ дене тєрбиесі жєне спорт басќармасыныњ” жанындаѓы “Спорт Инвест” мкќК Ќазаќстан Республикасыныњ 21. 07. 2007 ж к‰нгі...
Ќазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі iconАвторефераты Ќазаќстан Республикасы Алматы, 2009
Жўмыс Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Єылым комитетініѕ Ш. Ш. Ујлиханов атындаєы Тарих жјне этнология институтыныѕ...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница