Ф кгму 4/3-08/02 пп кгму 4/02
Скачать 84.57 Kb.
НазваниеФ кгму 4/3-08/02 пп кгму 4/02
Дата конвертации08.05.2013
Размер84.57 Kb.
ТипДокументы

Ф КГМУ 4/3-08/02


ПП КГМУ 4/02

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

Медициналық биофизика және информатика кафедрасы
Студенттердің өзіндік жұмысы үшін арналған


әдістемелік нұсқаулар
Тақырыбы: ДНК-ның фотохимиялық түрленуі. Люминесценттік таңбалар мен сорғылар және олардың биология мен медицинада қолданылуы.

Пән OODO12 MB1112 медициналық биофизика

Мамандық 5B130100 «ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА»

Курс: 1
Құрастырушы: Бражанова А.К.
Караганда 2011


Кафедра мәжілісінде бекітілген

Хаттама № __ «__» ______2011

Кафедра меңгерушісі ____________________ Койчубеков Б.К.
Тақырыбы: ДНК-ның фотохимиялық түрленуі. Люминесценттік таңбалар мен сорғылар және олардың биология мен медицинада қолданылуы.

Мақсаты: Патологиялық қалып пайда болған жағдайда ДНҚ фотохимиялық түрлену ролін көрсету.

Тапсырма: ДНҚ фотохимиялық түрленуін өз бетімен оқу. Биология мен медицинада люминесценттік таңбалар мен сорғылардың қолданылу мүмкіндіктерін негіздеу. Алынған мәліметтерді реферат немесе презентация түрінде ұсыну.

Орындалу түрі реферат және/немесе презентация

Орындау критерилері – Реферативті баяндамада торшаға тұтастай ультракүлгін сәулеленудің әсері жайлы мәліметтерді келтіру. Ультракүлгін сәулеленудің нысана торшасына негізгі әсері. Люминесцентті сорғылардың мембраналық құрылысты зерттеудегі қолдану маңыздылығы.

Тапсыру мерзімі: Семестрдің 12 аптасынан кешіктірмей тапсырылуы тиіс.

Бағалау критериі: Реферат қолымен немесе баспа түрінде 10-12 беттен кем емес, қолданылған әдебиет көздерінен, егер Интернет көздерінен алынған мәлімет болса сайт мекенін көрсетілуі қажет. Рефератты жазу барысында 5-6 әдеби көзінен құрылуы керек. Реферат жоғары бағалану үшін қосымша презентациямен үлестіруге болады.

Әдебиет

 1. Антонов В.Ф.(редактор). Биофизика. Москва, 2000 г, 256 с.

 2. Владимиров Ю. А. . Лекции по биологической и медицинской физике. 1999. Internet,http://www.fbm.msu.ru

 3. Геннис Р. Биомембраны. М, 1997

 4. Рощупкин Д.И., Артюхов В.Г. Основы фотобиофизики. Воронеж: 1997, стр.77-82 Владимиров Ю.А., Добрецов Г.Е. Флуоресцентные зонды в исследовании биологических мембран. Москва: Наука, 1980. 320 с

 5. Лакович Дж. Основы флуоресцентной спектроскопии. Москва: Мир, 1986. 496 с.

 6. Уэйн Р. Основы и применения фотохимии. Москва: Мир, 1991.

 7. Дымшиц Г.М. Нерадиактивные меченные олигополинуклеотидные зонды – инструмент изучения генома и диагностики// Соросовский образовательный журнал, 2001, №9 С.30-37, http//journal.issep.rssi.ru


Бақылау (сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.)

 1. Люминесценция. Люминесценция түрлері.

 2. Фотолюминесценция. Стокс ережесі.

 3. Биологиялық объекттерді сапалық және сандық фотолюминесцентті талдау әдісі. Люминесцентті микроскопия.

 4. Люминесцентті таңбалар мен сорғылар және олардың биология мен медицинада қолданылуы.

ДНК-ның фотохимиялық түрленуі. Люминесценттік таңбалар мен сорғылар және олардың биология мен медицинада қолданылуы.
?

Қандай жағдайларды фотосенсибилизация оң терапевтік эффекттер береді.

- псоралендер мен қысқатолқынды диапазондардың ультракүлгін жарығының әрекетінде;

- псоралендер мен инфрақызыл диапазондардың толқындарының көрінетін жарығының әсерінде;

- бояғыштар мен ұзынтолқынды диапазондардың ультракүлгін жарығының әсерінен;

- псоралендер мен ұзынтолқынды диапазондардың ультракүлгін жарығының қайталанатын әсерінен.

- псоралендер мен ұзынтолқынды диапазондардың ультракүлгін жарығының әсерінен.

?

Фотохимиотерапия …..қолдануды ұсынады.

- протопорфирин мен қысқатолқынды диапазонның ультракүлгін сәуле шашуын;

- инфрақызыл сәуле шашу мен химиялық қосылыстардың фотосенсибилизациялануын;

- ультракүлгін және инфрақызыл сәуле шашудың топтанған әрекеті;

- ұзынтолқынды ультракүлгін сәуле шашуы мен фотосенчибилизациялаушы химиялық қосылықтың топтанған әрекеті;

- инфрақызыл жарық пен и псоралендерді.

?
Әдетте фотототықтану процестерінде молекулалар …………қатысады.

- синглеттік жағдайда (қалыпта);

- триплеттік қалыпта;

- аддукттер қалпында;

- негізгі жағдайда;

- радикал жағдайында.

?

Сіздің алдыңызда пирамидтік негізді молекулалардың реакциясының схемасы. Ол қалай аталады?- полимерезации

- димеризации

- аддуктердің пайда болуы;

- гидратации

- ақуызбен тігілу.

?

Димерезация реакциясы қандай механизм бойынша жүреді.

- бір квантты;

- екі квантты;

- көпквантты;

- жарықтың әрекетіне байланысты емес;

- рН ортасына байланысты емес.

?

Егер де температураны төмендетсе, одна триплеттік молекуланың қозған синглеттік жағдайға қайта оралуы………

- шамалы артады;

- шұғыл артады;

- шамалы азаяды;

- шұғыл төмендейді;

- өзгеріссіз қалады.

?

Триплеттік жағдайдағы молекулалардың параллель спинді екі электроны бар және олар …………тығыз әрекетте болады.

- магнит өрісімен;

- тұрақты электр өрісімен;

- тартылыс өрісімен;

-өздік келісілген өріспен;

- күш өрісімен.

?

Молекуланың триплеттік қозған жағдайдағы жоғары реакциялық қабілеттілігі ……..түсіндіріледі.

- өміршеңдіктің ұлкен уақытымен;

- электрондар таралған көлеммен;

- өміршеңдіктің аз уақытымен;

- электрондар таралған аз көлеммен;

- жұпсыз электрондардың болмауы.

?

Триплеттік жағдайда молекула:

- толған электрондық қабығы бар және реакцияға белсенді емес;

- түрлі спинді екі электроны бар;

- бір жұпсыз электроны бар және өзін радикал сияқты ұстайды;

- екі параллель спинді электроны бар және өзін би-радикал сияқты ұстайды;

- екі түрлі спинді электроны бар, бірақ өзін би-радикал сияқты ұстайды;

?

Триплеттік молекула …….қасиеттерді көрсетеді.

- магниттік;

- электромагниттік;

- парамагниттік;

- резонанстық;

- диэлектрлік..

?

Флуоресценцияның баяулану процесі…………. шартталған.

- электронның триплеттік деңгейге көшуімен;

- электрондар спинінің ориентациясын өзгертуімен;

-электронның триплеттік жағдайдан синглеттік жағдайға одан кейін негізгі қалыпқа көшуімен;

- жоғарғы триплеттік деңгейген едәуір төмен деңгейге көшу кезінде сәуле шашу дезактивациясымен;

- жоғарғы синглеттік деңгейден едәуір төмен деңгейге көшу кезінде сәуле шашу дезактивациясымен.

?

Жарық шығару молекуласын жарық молекуласының жұтуы (флуоресценция) қандай жағдайларда жұтылу процесіне айналуын көрсетеді?

-жұтылу ең төменгі қозған деңгейге өтеді;

- жұтылу ең жоғарғы қозған деңгейге өтеді;

- флуоресценция ең төменгі қозған деңгейден бастап өтеді;

- флуоресценция қозудың әр түрлі деңгейінен бастап өтеді;

- қозудың түрлі жағдайында.

?

Фотобиологиялық процестерге …………басталатын процестер жатады.

-жарық квантының бір биологиялық маңызды қосылысының жұтылунан;

- жылу энергиясының бір биологиялық маңызды қосылысының жұтылунан;

- бір биологиялық маңызды байланыстың химиялық реакцияға түсуі;

- бір биологиялық маңызды байланыспен жарық квантын шығару;

- бір биологиялық маңызды заттардың конформациясының өзгеруі;

?

Жарық энергиясының ақырғы өнімнің химиялық байланыстарының энергиясы түрінде қор жинауы ………процесінде жүреді.

- тотығу-қайта қалпына келу реакциялары;

- тыныс алу;

- көру;

-фотосинтез;

- морфогенез.

?

Ақуыздардың фотолизі кезінде басты түрде ………….бұзылады.

-триптофан;

- аланин;

- глицин;

- пролин;

- метионин.

?

Ультракүлгін сәуле шашу ДНҚ-да ………….реакциясын тудыруы мүмкін.

- пиримидтік негіздердің тотығуы;

-ДНҚ-ның пиримидиндік негіздерінің фотодимеризациясы;

- байланыстың ортофосфор қышқылының қалдығымен бұзылуы;

- дезоксирибозаның тотығуы;

- пуриндік негіздердің тотығуы.

?

Ультракүлгін сәуле шашу ДНҚ-да ………….реакциясын тудыруы мүмкін.

-пиримидтік негіздердің фотогидратациясы;

- пиримидтік негіздердің тотығуы;

- байланыстың ортофосфор қышқылының қалдығымен бұзылуы;

- дезоксирибозаның тотығуы;

- пуриндік негіздердің тотығуы.

?

Ультракүлгін сәуле шашу ДНҚ-да ………….реакциясын тудыруы мүмкін.

- дезоксирибозаның тотығуы;

- пиримидтік негіздердің тотығуы;

- байланыстың ортофосфор қышқылының қалдығымен бұзылуы;

-ақуызбен тігілуі;

- пуриндік негіздердің тотығуы.

?

Фотогидратация реакциясының ерекшелігі ……..

-тек қана біртізбекті ДНҚ-да ағады;

- тек қана екітізбекті ДНҚ-да ағады;

- тек қана төменгі температурада ағады;

- тек қана фотосезгіш ферменттер болған кезде ағады;

- УК-жарығының мутагендік эффектісіне өз үлесін қоспайды.

?

Фотореактивация бұл - …….жоюға арналған фотобиологиялық процесс.

-ДНҚ-ның леталды фотоөнімін;

- ақуыз фотоөнімін;

- фотолиз процесінің активациясын;

- активацию процессов фотолиза;

- тотықтандырушы метаболизмнің ферменттерінің белсенділігінің төмендеуі;

- митохондрияның тыныс алу тізбектерінің белсенділігінің төмендеуі;

?

Фотоқорғау эффектісі …………..синтезімен байланысты деп саналады.

- D витамині;

-серотонин;

- метионин;

- 5-оксипролин;

- рибофлавин.

?

Люминисенцияның белсенді сөндірушісі болып ………….табылады.

- парамагниттік иондар;

- ақуыз молекулалары;

- су молекулалары;;

- липидтер молекулалары;

- ДНҚ молекулалары.

?

Энергия миграциясы дегеніміз:

- энергия тасуының сәулеленуі;

- жылу жұмсамай сәуле шашусыз энергия тасу;

- жылу түрінде энергия жұмсау;

- кинетикалық қақтығысу кезінде энергия беру;

- энергияның басқа түріне айналу.

?

Экологиялық болып сәулеленудің ………… диапазоны саналады.

- қысқа толқынды УК;

- рентгендік;

- -сәуле шашушы;

- -сәуле шашушы.

- ұзын толқынды УК;

?

Фототоксикалық реакцияға …….жатады.

- эдема;

- көру қабілеті;

- фотопериодизм;

- фототропизм;

- фотосинтез.

?

Фотосенсибилизатор деп …………..заттары аталады.

- биообъектіге жарықтың нақтылы ұзындығының күшті әсер ету;

- биообъектіге жарықтың нақтылы ұзындығының әлсіз әсер ету;

- метаболизм процесін жоғарылататын;

- метаболизм процестерін әлсіздендіретін;

- жылу беруді арттыратын.

?

Позитивті фотобиологиялық реакцияға ……………жатады.

- эдема;

- эритема;

- пигментация;

- фотопериодизм;

- канцерогенез.

?

Қандай процесс негативті емес екендігін көрсетіңіз.

- эдема;

- эритема;

- көзқарақтың қараюы;

- фототропизм;

- канцерогенез.

Похожие:

Ф кгму 4/3-08/02 пп кгму 4/02 iconФ кгму 4/3 – 08/02 пп кгму 4/02
Тақырыбы: XХ ғ басындағы Қазақстандағы ұлттық-демократиялық, реформаторлық қозғалыстар
Ф кгму 4/3-08/02 пп кгму 4/02 iconФ кгму 4/3-07/01 пп кгму 4/01
Студенттердің оқытушының жетегімен өзіндік жұмысына арналған әдістемелік ұсыныстар
Ф кгму 4/3-08/02 пп кгму 4/02 iconФ кгму 4/3-08/01 пп кгму 4/01
Тақырыбы: Балалардың церебральды салдануы кезіндегі көру мүшелеріндегі өзгерістер
Ф кгму 4/3-08/02 пп кгму 4/02 iconФ кгму 4/03/02 пп кгму 4/02
Аэрозольдер, суспензиялар, ұнтақтар, эмульсиялар және олардың қасиеттері тақырыбы
Ф кгму 4/3-08/02 пп кгму 4/02 iconФ кгму 4/3-08/02 пп кгму 4/02
Тақырыбы: «Дәнекер тіндер. Адамның жасына байланысты гистологиясы, регенерациясы»
Ф кгму 4/3-08/02 пп кгму 4/02 iconФ кгму 4/3-07/01 пп кгму 4/01
Тақырыбы: Алкадиендер. Гомологтық қатар, номенклатура, изомерия, химиялық қасиеттері
Ф кгму 4/3-08/02 пп кгму 4/02 iconФ кгму 4/3-08/02 пп кгму 4/02
Тақырыбы: «Биологиялық ұлпаларға жоғарыинтенсивті лазерлік сәуле әсерінің механизімі.»
Ф кгму 4/3-08/02 пп кгму 4/02 iconФ кгму 4/3-07/01 пп кгму 4/01
Студенттердің оқытушының жетегімен өзіндік жұмысына арналған әдістемелік ұсыныстар
Ф кгму 4/3-08/02 пп кгму 4/02 iconФ кгму 4/3-08/02 пп кгму 4/02
Тақырыбы: «Қаңқалық тіндер. Адамның жасына байланысты гистологиясы, регенерациясы»
Ф кгму 4/3-08/02 пп кгму 4/02 iconФ кгму 4/3-08/01 пп кгму 4/01
Тақырыбы: «Моизм конфуцишылдыққа альтернативті әлеуметтік-этикалық доктрина ретінде»
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница