Реферат және/немесе презентация
Скачать 84.57 Kb.
НазваниеРеферат және/немесе презентация
Дата конвертации08.05.2013
Размер84.57 Kb.
ТипРеферат

Ф КГМУ 4/3-08/02


ПП КГМУ 4/02

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

Медициналық биофизика және информатика кафедрасы
Студенттердің өзіндік жұмысы үшін арналған


әдістемелік нұсқаулар


Тақырыбы: ДНК-ның фотохимиялық түрленуі. Люминесценттік таңбалар мен сорғылар және олардың биология мен медицинада қолданылуы.

Пән OODO12 MB1112 медициналық биофизика

Мамандық 5B130100 «ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА»

Курс: 1
Құрастырушы: Бражанова А.К.

Караганда 2011


Кафедра мәжілісінде бекітілген

Хаттама № __ «__» ______2011

Кафедра меңгерушісі ____________________ Койчубеков Б.К.


Тақырыбы: ДНК-ның фотохимиялық түрленуі. Люминесценттік таңбалар мен сорғылар және олардың биология мен медицинада қолданылуы.

Мақсаты: Патологиялық қалып пайда болған жағдайда ДНҚ фотохимиялық түрлену ролін көрсету.

Тапсырма: ДНҚ фотохимиялық түрленуін өз бетімен оқу. Биология мен медицинада люминесценттік таңбалар мен сорғылардың қолданылу мүмкіндіктерін негіздеу. Алынған мәліметтерді реферат немесе презентация түрінде ұсыну.

Орындалу түрі реферат және/немесе презентация

Орындау критерилері – Реферативті баяндамада торшаға тұтастай ультракүлгін сәулеленудің әсері жайлы мәліметтерді келтіру. Ультракүлгін сәулеленудің нысана торшасына негізгі әсері. Люминесцентті сорғылардың мембраналық құрылысты зерттеудегі қолдану маңыздылығы.

Тапсыру мерзімі: Семестрдің 12 аптасынан кешіктірмей тапсырылуы тиіс.

Бағалау критериі: Реферат қолымен немесе баспа түрінде 10-12 беттен кем емес, қолданылған әдебиет көздерінен, егер Интернет көздерінен алынған мәлімет болса сайт мекенін көрсетілуі қажет. Рефератты жазу барысында 5-6 әдеби көзінен құрылуы керек. Реферат жоғары бағалану үшін қосымша презентациямен үлестіруге болады.


Әдебиет

 1. Антонов В.Ф.(редактор). Биофизика. Москва, 2000 г, 256 с.

 2. Владимиров Ю. А. . Лекции по биологической и медицинской физике. 1999. Internet,http://www.fbm.msu.ru

 3. Геннис Р. Биомембраны. М, 1997

 4. Рощупкин Д.И., Артюхов В.Г. Основы фотобиофизики. Воронеж: 1997, стр.77-82 Владимиров Ю.А., Добрецов Г.Е. Флуоресцентные зонды в исследовании биологических мембран. Москва: Наука, 1980. 320 с

 5. Лакович Дж. Основы флуоресцентной спектроскопии. Москва: Мир, 1986. 496 с.

 6. Уэйн Р. Основы и применения фотохимии. Москва: Мир, 1991.

 7. Дымшиц Г.М. Нерадиактивные меченные олигополинуклеотидные зонды – инструмент изучения генома и диагностики// Соросовский образовательный журнал, 2001, №9 С.30-37, http//journal.issep.rssi.ru


Бақылау (сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.)

 1. Люминесценция. Люминесценция түрлері.

 2. Фотолюминесценция. Стокс ережесі.

 3. Биологиялық объекттерді сапалық және сандық фотолюминесцентті талдау әдісі. Люминесцентті микроскопия.

 4. Люминесцентті таңбалар мен сорғылар және олардың биология мен медицинада қолданылуы.ДНК-ның фотохимиялық түрленуі. Люминесценттік таңбалар мен сорғылар және олардың биология мен медицинада қолданылуы.


?

Қандай жағдайларды фотосенсибилизация оң терапевтік эффекттер береді.

- псоралендер мен қысқатолқынды диапазондардың ультракүлгін жарығының әрекетінде;

- псоралендер мен инфрақызыл диапазондардың толқындарының көрінетін жарығының әсерінде;

- бояғыштар мен ұзынтолқынды диапазондардың ультракүлгін жарығының әсерінен;

- псоралендер мен ұзынтолқынды диапазондардың ультракүлгін жарығының қайталанатын әсерінен.

- псоралендер мен ұзынтолқынды диапазондардың ультракүлгін жарығының әсерінен.

?

Фотохимиотерапия …..қолдануды ұсынады.

- протопорфирин мен қысқатолқынды диапазонның ультракүлгін сәуле шашуын;

- инфрақызыл сәуле шашу мен химиялық қосылыстардың фотосенсибилизациялануын;

- ультракүлгін және инфрақызыл сәуле шашудың топтанған әрекеті;

- ұзынтолқынды ультракүлгін сәуле шашуы мен фотосенчибилизациялаушы химиялық қосылықтың топтанған әрекеті;

- инфрақызыл жарық пен и псоралендерді.

?


Әдетте фотототықтану процестерінде молекулалар …………қатысады.

- синглеттік жағдайда (қалыпта);

- триплеттік қалыпта;

- аддукттер қалпында;

- негізгі жағдайда;

- радикал жағдайында.

?

Сіздің алдыңызда пирамидтік негізді молекулалардың реакциясының схемасы. Ол қалай аталады?- полимерезации

- димеризации

- аддуктердің пайда болуы;

- гидратации

- ақуызбен тігілу.

?

Димерезация реакциясы қандай механизм бойынша жүреді.

- бір квантты;

- екі квантты;

- көпквантты;

- жарықтың әрекетіне байланысты емес;

- рН ортасына байланысты емес.

?

Егер де температураны төмендетсе, одна триплеттік молекуланың қозған синглеттік жағдайға қайта оралуы………

- шамалы артады;

- шұғыл артады;

- шамалы азаяды;

- шұғыл төмендейді;

- өзгеріссіз қалады.

?

Триплеттік жағдайдағы молекулалардың параллель спинді екі электроны бар және олар …………тығыз әрекетте болады.

- магнит өрісімен;

- тұрақты электр өрісімен;

- тартылыс өрісімен;

-өздік келісілген өріспен;

- күш өрісімен.

?

Молекуланың триплеттік қозған жағдайдағы жоғары реакциялық қабілеттілігі ……..түсіндіріледі.

- өміршеңдіктің ұлкен уақытымен;

- электрондар таралған көлеммен;

- өміршеңдіктің аз уақытымен;

- электрондар таралған аз көлеммен;

- жұпсыз электрондардың болмауы.

?

Триплеттік жағдайда молекула:

- толған электрондық қабығы бар және реакцияға белсенді емес;

- түрлі спинді екі электроны бар;

- бір жұпсыз электроны бар және өзін радикал сияқты ұстайды;

- екі параллель спинді электроны бар және өзін би-радикал сияқты ұстайды;

- екі түрлі спинді электроны бар, бірақ өзін би-радикал сияқты ұстайды;

?

Триплеттік молекула …….қасиеттерді көрсетеді.

- магниттік;

- электромагниттік;

- парамагниттік;

- резонанстық;

- диэлектрлік..

?

Флуоресценцияның баяулану процесі…………. шартталған.

- электронның триплеттік деңгейге көшуімен;

- электрондар спинінің ориентациясын өзгертуімен;

-электронның триплеттік жағдайдан синглеттік жағдайға одан кейін негізгі қалыпқа көшуімен;

- жоғарғы триплеттік деңгейген едәуір төмен деңгейге көшу кезінде сәуле шашу дезактивациясымен;

- жоғарғы синглеттік деңгейден едәуір төмен деңгейге көшу кезінде сәуле шашу дезактивациясымен.

?

Жарық шығару молекуласын жарық молекуласының жұтуы (флуоресценция) қандай жағдайларда жұтылу процесіне айналуын көрсетеді?

-жұтылу ең төменгі қозған деңгейге өтеді;

- жұтылу ең жоғарғы қозған деңгейге өтеді;

- флуоресценция ең төменгі қозған деңгейден бастап өтеді;

- флуоресценция қозудың әр түрлі деңгейінен бастап өтеді;

- қозудың түрлі жағдайында.

?

Фотобиологиялық процестерге …………басталатын процестер жатады.

-жарық квантының бір биологиялық маңызды қосылысының жұтылунан;

- жылу энергиясының бір биологиялық маңызды қосылысының жұтылунан;

- бір биологиялық маңызды байланыстың химиялық реакцияға түсуі;

- бір биологиялық маңызды байланыспен жарық квантын шығару;

- бір биологиялық маңызды заттардың конформациясының өзгеруі;

?

Жарық энергиясының ақырғы өнімнің химиялық байланыстарының энергиясы түрінде қор жинауы ………процесінде жүреді.

- тотығу-қайта қалпына келу реакциялары;

- тыныс алу;

- көру;

-фотосинтез;

- морфогенез.

?

Ақуыздардың фотолизі кезінде басты түрде ………….бұзылады.

-триптофан;

- аланин;

- глицин;

- пролин;

- метионин.

?

Ультракүлгін сәуле шашу ДНҚ-да ………….реакциясын тудыруы мүмкін.

- пиримидтік негіздердің тотығуы;

-ДНҚ-ның пиримидиндік негіздерінің фотодимеризациясы;

- байланыстың ортофосфор қышқылының қалдығымен бұзылуы;

- дезоксирибозаның тотығуы;

- пуриндік негіздердің тотығуы.

?

Ультракүлгін сәуле шашу ДНҚ-да ………….реакциясын тудыруы мүмкін.

-пиримидтік негіздердің фотогидратациясы;

- пиримидтік негіздердің тотығуы;

- байланыстың ортофосфор қышқылының қалдығымен бұзылуы;

- дезоксирибозаның тотығуы;

- пуриндік негіздердің тотығуы.

?

Ультракүлгін сәуле шашу ДНҚ-да ………….реакциясын тудыруы мүмкін.

- дезоксирибозаның тотығуы;

- пиримидтік негіздердің тотығуы;

- байланыстың ортофосфор қышқылының қалдығымен бұзылуы;

-ақуызбен тігілуі;

- пуриндік негіздердің тотығуы.

?

Фотогидратация реакциясының ерекшелігі ……..

-тек қана біртізбекті ДНҚ-да ағады;

- тек қана екітізбекті ДНҚ-да ағады;

- тек қана төменгі температурада ағады;

- тек қана фотосезгіш ферменттер болған кезде ағады;

- УК-жарығының мутагендік эффектісіне өз үлесін қоспайды.

?

Фотореактивация бұл - …….жоюға арналған фотобиологиялық процесс.

-ДНҚ-ның леталды фотоөнімін;

- ақуыз фотоөнімін;

- фотолиз процесінің активациясын;

- активацию процессов фотолиза;

- тотықтандырушы метаболизмнің ферменттерінің белсенділігінің төмендеуі;

- митохондрияның тыныс алу тізбектерінің белсенділігінің төмендеуі;

?

Фотоқорғау эффектісі …………..синтезімен байланысты деп саналады.

- D витамині;

-серотонин;

- метионин;

- 5-оксипролин;

- рибофлавин.

?

Люминисенцияның белсенді сөндірушісі болып ………….табылады.

- парамагниттік иондар;

- ақуыз молекулалары;

- су молекулалары;;

- липидтер молекулалары;

- ДНҚ молекулалары.

?

Энергия миграциясы дегеніміз:

- энергия тасуының сәулеленуі;

- жылу жұмсамай сәуле шашусыз энергия тасу;

- жылу түрінде энергия жұмсау;

- кинетикалық қақтығысу кезінде энергия беру;

- энергияның басқа түріне айналу.

?

Экологиялық болып сәулеленудің ………… диапазоны саналады.

- қысқа толқынды УК;

- рентгендік;

- -сәуле шашушы;

- -сәуле шашушы.

- ұзын толқынды УК;

?

Фототоксикалық реакцияға …….жатады.

- эдема;

- көру қабілеті;

- фотопериодизм;

- фототропизм;

- фотосинтез.

?

Фотосенсибилизатор деп …………..заттары аталады.

- биообъектіге жарықтың нақтылы ұзындығының күшті әсер ету;

- биообъектіге жарықтың нақтылы ұзындығының әлсіз әсер ету;

- метаболизм процесін жоғарылататын;

- метаболизм процестерін әлсіздендіретін;

- жылу беруді арттыратын.

?

Позитивті фотобиологиялық реакцияға ……………жатады.

- эдема;

- эритема;

- пигментация;

- фотопериодизм;

- канцерогенез.

?

Қандай процесс негативті емес екендігін көрсетіңіз.

- эдема;

- эритема;

- көзқарақтың қараюы;

- фототропизм;

- канцерогенез.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Реферат және/немесе презентация iconЖануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы
«су айдындарында және (немесе) учаскелерінде», «су айдындарын және (немесе) учаскелерін», «су айдындарының және (немесе) учаскелерінің»,...

Реферат және/немесе презентация iconРеферат немесе презентация жоспарын құрастыру
«Тағам статусы бойынша тамақтанудың адекваттылығын бағалау. Алиментарлық аурулар, олардың алдын алу. Негізгі тағамдық азықтардың...

Реферат және/немесе презентация iconЖануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту
«су айдындарында және (немесе) учаскелерінде», «су айдындарын және (немесе) учаскелерін», «су айдындарының және (немесе) учаскелерінің»,...

Реферат және/немесе презентация iconПрезентация үғымы өзінің толық мағынасында лат
А білімділік: оқушыларға Microsoft PowerPoint бағдарламасының мүмкіндіктері туралы және презентацияны ойлап шығаруды түсіндіру, слайд...

Реферат және/немесе презентация iconПрезентация тиімді презентация құру ережелеріне сәйкес орындалуы керек «Қолданбалы программамен жабдықтау. Ms power Point арқылы презентация құру»
Буль алгебрасы. Логигалық схемалар және логикалық машиналар. Компьютердің жадысын ұйымдастыру тақырыбы

Реферат және/немесе презентация iconҚалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын
Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес әзірленген және қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын ұсынғаны үшін төлемақыны...

Реферат және/немесе презентация iconОңалтуды және (немесе) конкурсты басқарушылар және (немесе) сырттай байқау әкiмшiсi қызметiн жүзеге асыру құқығы бар тұлғаларды тiркеу және оларды тiркеуден шығару
«Оңалтуды және (немесе) конкурсты басқарушылар және (немесе) сырттай байқау әкiмшiсi қызметiн жүзеге асыру құқығы бар тұлғаларды...

Реферат және/немесе презентация iconОңалтушы және (немесе) конкурстық басқарушылардың және (немесе) сырттай байқау әкімшісінің қызметін жүзеге асыруға құқығы бар тұлғаларды тіркеу және оларды тіркеуден алу
«Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тізілімін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010...

Реферат және/немесе презентация iconОңалтушы және (немесе) конкурстық басқарушылардың және (немесе) сырттай байқау әкімшісінің қызметін жүзеге асыруға құқығы бар тұлғаларды тіркеу және оларды тіркеуден алу
«Оңалтушы және (немесе) конкурстық басқарушылардың және (немесе) сырттай байқау әкімшісінің қызметін жүзеге асыруға құқығы бар тұлғаларды...

Реферат және/немесе презентация icon2011 жылғы 26 мамыр №581 Астана, Үкімет Үйі Барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға жер қойнауын пайдалану құқығын беру, сондай-ақ барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салуды және (немесе) пайдалануды жүзеге асыру
«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 24 маусымдағы Заңының 16-бабының 47 тармақшасына...

Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница