«Газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын жобалау,салу және пайдалану» кафедрасы. Мұнай қоймалары
Скачать 59.73 Kb.
Название«Газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын жобалау,салу және пайдалану» кафедрасы. Мұнай қоймалары
Дата конвертации25.11.2012
Размер59.73 Kb.
ТипДокументы
«Газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын жобалау,салу және пайдалану» кафедрасы.
Мұнай қоймалары
1. Өткізілетін технологиялық операциялардың және мұнай қоймаларының жіктелуі.

2. Тауарлық мұнай өнімдерінің негізгі түрлері және сапалық көрсеткіштері. Отын, оның қасиеттері және қолдану аясы.

3. Мұнай өнімдерінің физика-химиялық қасиеттері. Мұнай мен мұнаөнімдерінің қаныққан бу қысымы және булануы.

4. Мұнайөнімдерінің температура-тұтқырлық қасиеттері. Мұнай өнімдерінің қауыпты және зиянды қасиеттері.

5. Мұнай қоймасы мен АҚБ салудың техника-экономикалық негіздері. Берілген экономикалық ауданда АҚБ мен мұнай қоймасын орналастыру және дамыту принциптері.

6. Мұнай қоймасы мен АҚБ алаңдарына қойылатын талаптар. Жоспарлық жағдай және құрылысқа алаң қарастыру.

7. АҚБ мен мұнай қоймасының бас жоспары, құру принциптері. Резервуарларды мұнай қоймасында орналастыру.

8. Резервуарлардың жіктелуі және атқаратын қызметі, қолдану аймағы. Резервуар құрылмасына қойылатын талаптар.

9. Резервуардың экономикалық тиімді негізгі өлшемдері..

10. Резервуардың табаны мен іргетастары.

11. Сақтау қоймаларының түрлері және қолдану аймақтары. Траншеялық және меңгі тоң жерлер мен шахталардағы сақтау қоймаларының құрылмасы.

12. Мұнай мен мұнай өнімдеріне арналған резервуарлардың құрал-жабдықтары.

13. Темір жол цистерналарының негізгі түрлері, олардың құрылысы және техника-экономикалық көрсеткіштері.

14. Құю мен құйып алу операциясы өтетін темір жол эстакадасы және оның құрылысы.

15. Темір жолмен тасымалдау кезінде мұнай өнімдерін құю мен құйып алудың технологиялық үлгілері. Темір жол эстакадасының ұзындығы мен санын есептеу.

16. Мұнай құятын кемелердің түрлері және оның техникалық мінездемесі. Мұнай гаваньдары және айлақтық құрылыс.

17. Мұнай өнімдерін тасымалдайтын автоцистерналардың құрылмасы. Мұнай өнімдерін автоцистернаға құятын қондырғы мен автоэстакада. АҚБ-да мұнай өнімдерін беру қондырғылары.

18. Сорап станциясының құрылымы және жіктелуі. Мұнай қоймасында қолданылатын сораптар: поршенді, ортадан тепкіш және т.б.

19. Мұнай мен мұнай өнімдері шығындарының көздері мен түрлері. Резервуардың температуралық тәртібі.

20. Мұнай өнімдерінің буланудан болатын шығын теориясының негіздері.

21. Үлкен және кіші тыныс алудан болатын шығын. Желдетуден және газ кеңістігінің қанығуынан болатын шығын.

22. Шығынды қысқарту әдістері. Қысыммен сақтау.

23. АҚБ мен мұнай қоймаларының газды теңестіру жүйелері. Булану өнімдерін ұстау әдістері.

24. Мұнай мен мұнай өнімдерінің шығынын қысқарту құралдарын таңдаудың техника-экономикалық негіздемесі.

25. Мұнай базасы құбырларының жіктелуі. Құбырлардың технологиялық жоспары мен технологиялық үлгісі. Құбырлар мен құбырлық арматуралар.

26. Көлік және стационарлық ыдыстарда мұнайөнімдерін жылыту. Мұнай өнімдерін жылытудың тағайындалу орны.

27. Мұнай қоймасындағы мұнай өнімдерінің жылу тасығыштары мен жылыту тәсілдері. Көлік және стационарлық ыдыстарға арналған жылытқыштар түрлері

28. Мұнай қоймасының «ыстық» құбырын жылулыққа есептеу. Құбырлар мен ыдыстардың толық жылу бергіштік коэффициентін анықтау.

29. Ыдыстардағы мұнай өнімдерін қыздыруды есептеу. Мұнай қоймасында технологиялық операциялар жүргізу үшін мұнай өнімдерін жылытудың тиімді температурасын анықтау.

30. Технологиялық операциялар соңында мұнай өнімдерінің ықтимал температурасын есептеу.
Газ қоймалары
1. Газтаратушы станциялардың (ГТС) есебі.

2. Газреттегіш пункті (ГРП), ГР пунктінің жұмыс режимі.

3. Газ жүйесінің желілік арматуралары мен құралдары.

4. Газгольдерлердің жіктелуі және жүктелген міндеті.

5. Ылғалды газгольдер құралымы.

6. Құрғақ газгольдер құралымы.

7. Газгольдер құрал-жабдықтары.

8. Көлемі тұрақты газгольдерлер құралымы: горизонталды (көлденең), шарлы.

9. Жоғары қысымды газгольдерлерді беріктікке және орнықтылыққа есептеу.

10. Жерасты газқоймаларының жерүсті ғимарат құрамы.

11. СКГ-ның ерекшеліктері.

12. СКГ-ның көздері және оны алу технологиясының сызбалары.

13. СКГ-ның физика-химиялық қасиеттері.

14. СКГ-ның термодинамикалық қасиеттері.

15. СКГ-ды теміржол цистерналарымен тасымалдау.

16. Жылжымалы резервуарларда сұйытылған көмірсутегі газын тасымалдау.

17. СКГ-ды танкерлермен тасымалдау.

18. СКГ-дың баллондары.

19. Сұйытылған метанды тасымалдаудың ерекшеліктері.

20. СКГ құбырөткізгіш тасымалы.

21. СКГ құбырөткізгішінің технолгиялық сұлбасы.
22. СКГ изотермиялық қоймаларының құрал-жабдықтары.

23. СКГШБ және ГТС-тың технологиялық сызбалары.

24. СКГШБ және ГТС-тың негізгі құрал жабдықтарын жинау.

25. СКГШБ және ГТС-ң технологиялық коммуникациялар арқылы СКГ-ды өткізу әдістері.

26. СКГ-дарды жылжытуда компрессор қондырғыларын қолдану.

27. СКГ-дарды жылжытуда сорап және компрессор қондырғыларын қолдану.

28. СКГ-дарды жылжытуда температура айырмашылығын қолдану.

29. СКГШБ және ГТС-дағы құю-қотару операциялары.

30. Теміржол цистерналарын қотару, автоцистерналарды және балондарды толтыру
Газ-мұнай құбырлары

1. Газдарды жікке бөлу және олардың құрамдары. Табиғи газдардың физикалық-химиялық қасиеттері. Газ сығылғыштығы арқылы жазылған нақты газ күйінің теңдеуі.

2. Газ қоспаларын есептеу. Газ параметрлерінің температура мен қысымға тәуелдігі. Газ қоспаларын есептеудің әртүрлі әдістемелері.

3. Газ құбырларының жіктелуі. Магистралды газ құбырының негізгі кешендері мен имараттық құрамы.

4. Магистралды газ құбырының желілік бөлігі. Газ құбырларын жерасты тотынан (коррозия) қорғау.

5. Компрессор станцияларының негізгі жабдықтары мен технологиялық үлгісі. Газ тарату станциялары.

6. Магистралды газ құбырының гидравликалық есептеулерінің негізгі формулалары.

7. Магистралды газ құбырын технологиялық есептеу. Магистралды газ құбыры бойындағы компрессор станцияларының санын табу.

8. Мұнай мен мұнай өнімдерінің физикалық-химиялық қасиеттері. Арын, мұнай шығыны, мұнай құбырының өткізу қабілеті және сорап берілісі ұғымдары.

9. Мұнай мен мұнай өнімдерін тасымалдау әдістері. Су және теміржол тасымалдарындағы қаржы салыну (күрделі қаржы), пайдалану шығындары және келтірілген шығындар формулалары.

10. Құбыр тасымалындағы қаржы салыну (күрделі қаржы), пайдалану шығындары және келтірілген шығындар. Мұнай құбырының ең тиімді диаметрі мен сорап станцияларының санын табу.

11. Мұнай мен мұнай өнімдері құбырларының жіктелуі. Магистралды мұнай құбырларының негізгі нысандары мен имараттық құрамы. Оның желілік құрылымдары мен айдау станциялары.

12. Сораптар мен аралық резервуарларды өзара қосу түріне байланысты құбырөткізгішпен мұнай айдаудың үлгілері. Мұнай айдау станцияларының негізгі нысандары мен құрылымдары. Бас және аралық станциялары.

13. Мұнай айдау станцияларының негізгі және көмекші жабдықтары. Негізгі және тегеурін сораптар. Олардың түрлері мен типтік өлшемдері. Сораптар мен сорап станциясының арындық сипаттамалары.

14. Магистралды мұнай құбырының гидравликалық есебінің негізгі формулалары. Құбырөткізгіштегі арынның толық жоғалуы.

15. Гидравликалық ылди. Гидравликалық ылди сызығы. Құбырөткізгіштің арындық сипаттамасы.

16. Магистралды мұнай құбырының технологиялық есебі. Біріктірілген сипаттама. Жұмыс нүктесі.

17. Шуховтың графикалық әдісі. Асу нүктесі және құбырөткізгіштің есептік ұзындығы.

18. Магистралды мұнай құбырының өнімділігін арттыру әдістері. Лупинг және орнатылым. Станция санын еселеу әдісі.

19. Мұнай мен мұнай өнімдерін тізбектей айдау. Әртүрлі факторлардың тізбектей айдау кезіндегі қоспа түзілу процесіне әсері.

20. Тізбектей айдауды бақылау әдістері. Тізбектей айдау кезіндегі түзілетін қоспа көлемін азайту шаралары. Бөлгіштерді пайдалану.

21. Тізбектей айдау циклдері. Тізбектей айдаудың технологиялық есебі.

22. Тұтқырлығы және шайырлануы көп мұнай мен мұнай өнімдерін айдау әдістері.

23. Ыстық айдау. Мұнайды қыздыру әдістері. Магистралды ыстық мұнай құбырының технологиялық үлгісі.

24. Магистралды ыстық мұнай құбырының жылу режимі. В.Г.Шухов теңдеуі. Ыстық мұнай құбырының арындық сипаттамасы.

25. Ыстық мұнай құбыры жылу оқшаулатқышының ең тиімді қалыңдығы. Ыстық мұнай құбырындағы мұнайдың ең тиімді қыздыру температурасы. Магистралды ыстық мұнай құбырындағы сорап және жылу станцияларының саны.

Похожие:

«Газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын жобалау,салу және пайдалану» кафедрасы. Мұнай қоймалары iconТеңізде мұнай газ өндіру кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
Осы Талаптар теңіз мұнай газ құрылыстарын (әрі қарай тмгқ) жобалау, салу, пайдалану, қайта құру және жою кезінде және мұнай операцияларын...
«Газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын жобалау,салу және пайдалану» кафедрасы. Мұнай қоймалары iconМұнай және газ кен орындарын барлау кезіндегі
Осы Талап мұнай операцияларын жүргізу кезінде мұнай, газ және газконденсатты кен орындары (әрі қарай – мгк) объектілерін жобалау,...
«Газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын жобалау,салу және пайдалану» кафедрасы. Мұнай қоймалары iconҚазақстан Республикасының Мұнай және газ министрлігі Министерство нефти и газа Республики Казахстан
Мұнай-газ саласының 2010 жылғы стратегиялық дамуының қорытындылары және 2011 жылға арналған жұмыс жоспарлары
«Газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын жобалау,салу және пайдалану» кафедрасы. Мұнай қоймалары iconҚазақстан Республикасы мұнай-газ кешені қызметкерлерінің Кәсіподағы
Республикасы мұнай және газ Министрлігі және салалық ұйымдар өкілдері арасындағы 2011-2013 жылдарға арналған
«Газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын жобалау,салу және пайдалану» кафедрасы. Мұнай қоймалары iconҚазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің
Дамыған мұнай-газ өнеркәсібі және көмірсутек шикізаты тасымалының және магистралдық құбыржол көлігінің дамыған жүйесі
«Газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын жобалау,салу және пайдалану» кафедрасы. Мұнай қоймалары iconҚазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің
Дамыған мұнай-газ өнеркәсібі және магистральдықты қоса алғанда, көмірсутек шикізатын тасымалдау жүйесі мен көмірсутек шикізатын қайта...
«Газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын жобалау,салу және пайдалану» кафедрасы. Мұнай қоймалары iconҚазақстан Республикасының мұнай және газ Министрлігі Алқасының 2011 жылға арналған жоспары
Мұнай және газ Министрлігінің 2010 жылғы қызметінің қорытындылары және 2011 жылға қойған тапсырмалары
«Газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын жобалау,салу және пайдалану» кафедрасы. Мұнай қоймалары iconМұнай және газ ұңғыларын жерасты жөндеуі кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
...
«Газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын жобалау,салу және пайдалану» кафедрасы. Мұнай қоймалары iconМұнай газ кен орындарын орналастыру объектілерінің ғимараттар мен құрылыстардан минималды қауіпсіз қашықтығы
Мұнай мен газды есепке алу, шарларды іске қосу және қабылдау ысырмаларын басқару желілері
«Газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын жобалау,салу және пайдалану» кафедрасы. Мұнай қоймалары icon5В073200 – «Стандарттау, метрология және сертификаттау» Элективті пәндер
Постреквизиттер: Гидромашиналар мен жетектер, Газмұнай құбырлары, Мұнай және газ химиясының негіздері, Мұнайгаз жабдықтарының техникасы...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница