Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қ аулыс ы Алматы қаласы 2012 жылғы № Қазақстан Республикасының
Скачать 132.15 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қ аулыс ы Алматы қаласы 2012 жылғы № Қазақстан Республикасының
Дата конвертации26.11.2012
Размер132.15 Kb.
ТипДокументы


Жоба
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқармасының

қ а у л ы с ы
Алматы қаласы 2012 жылғы «___» _________ № _____
Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

«Банктер қаражатының бір бөлігін

ішкі активтерге орналастыру жөніндегі

нұсқаулықты бекіту туралы» 2000 жылғы

2 маусымдағы № 262 қаулысына

өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Екінші деңгейдегі банктердің қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Банктер қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» 2000 жылғы 2 маусымдағы № 262 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1189 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Банктер қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру жөніндегі нұсқаулықта:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Банктер есепті айдың ішінде меншікті қаражатын және тартылған қаражатты ішкі активтердің орташа айлық мөлшерінің реттелген борыштың орташа айлық мөлшерінің, мерзімсіз қаржы құралдарының орташа айлық мөлшерінің, банк шетел валютасында шығарған борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, банк шығарған борыштық бағалы қағаздардың орташа айлық мөлшерінің және ішкі міндеттемелердің орташа айлық мөлшерінің сомасына қатынасы 1-ден кем болмайтындай етіп ішкі активтерге орналастырады. Коэффициент үтірден кейін үш белгімен беріледі.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Банктiң iшкi активтерiнің, iшкi міндеттемелерiнiң, реттелген борыштың, мерзімсіз қаржы құралдарының және банк шығарған борыштық бағалы қағаздардың орташа айлық мөлшерлері мерзімі өткен берешекті, есептелген сыйақыны, дисконттарды, сыйлықақыларды, оң/теріс түзетулерді есептегендегі банктiң iшкi активтерiнің, iшкi міндеттемелерiнiң, реттелген борыштың, мерзімсіз қаржы құралдарының және банк шығарған борыштық бағалы қағаздардың жалпы сомасының тиiстi есептi айдағы жұмыс күндерiнің санына қатынасы ретінде есептеледi.

2012 жылғы 1 қаңтардан бастап iшкi активтердiң орташа айлық мөлшерлері Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру ережесін бекіту туралы» 2006 жылғы 25 желтоқсандағы № 296 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4580 тіркелген) талаптарына сәйкес қалыптастырылған провизиялар (резервтер) да ескерiле отырып есептеледi.»;

4-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасында көрсетілген есепті банктер уәкілетті органға ай сайын есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күні Астана қаласының уақытымен 18.00-ден кешіктірмей қағаз тасымалдауышта ұсынады.»;

4-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4-1. Осы Нұсқаулықтың 4-тармағында көрсетілген, осы Нұсқаулықтың 1 және 3-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша қағаз тасымалдауыштағы есепке және қосымша мәліметтерге бірінші басшы (ол болмаған кезеңде оның орнындағы адам), бас бухгалтер қол қояды, мөрмен расталады және банкте сақталады. Уәкілетті органның талабы бойынша банк сұратуды алған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей қағаз тасымалдауыштағы қосымша мәліметтерді ұсынады.»;

1-қосымша осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

3-қосымша осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Осы қаулының 1-тармағының үшінші және төртінші абзацтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап туындайтын қатынастарға қолданылады.

 
Ұлттық Банк

Төрағасы Г. Марченко
Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы «____»______________

№ _____ қаулысына

1-қосымша
«Банктер қаражатының бір бөлігін

ішкі активтерге орналастыру

жөніндегі нұсқаулыққа

1-қосымша
________________________________________

  банктің атауы
201__ жылғы «___» ___________ iшкi активтердiң орташа айлық

мөлшерiнiң және қаражаттың бiр бөлiгiн iшкi активтерге

орналастыру коэффициентiнiң

есебi
Активтер

Есепті ай ішіндегі күндер бойынша iшкi активтер

Iшкi активтердiң
орташа айлық
мөлшерi

1

2

3n

1

Ақша

 

 

 

 

 

 

2

Қазақстан Республикасының

аумағында сақталатын тазартылған бағалы металдар

 

 

 

 

 

 

3

Корреспонденттік шоттар

 

 

 

 

 

 

4

Басқа банктердегі салымдар

 

 

 

 

 

 

5

Банктік заемдар және «Кері РЕПО» операциялары

 

 

 

 

 

 

6

Капиталға инвестициялар

 

 

 

 

 

 

7

Борыштық бағалы қағаздар

 

 

 

 

 

 

8

Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан (тұрған) жылжымалы және жылжымайтын мүлік

 

 

 

 

 

 

9

Дебиторлық берешек

 

 

 

 

 

 

10

Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан материалдық емес активтер

 

 

 

 

 

 

11

Жарғылық капиталға қатысу

 

 

 

 

 

 

12

Ішкі активтер бойынша мерзімі өткен сыйақыны есептегендегі есептелген сыйақы13

Ішкі активтер бойынша оң (теріс) түзетулер, дисконттар мен сыйлықақылар, провизиялар (резервтер)

 

 

 

 

 

 

Жиынтығы ішкі активтердің орташа айлық мөлшері

 

 

Міндеттемелер

Есепті ай ішіндегі күндер бойынша iшкi міндеттемелер

Орташа айлық мөлшер

1

2

3

...

n

1

Мерзімі өткен берешек есептелгендегі салымдар

 

 

 

 

 

 

2

Қазақстан Республикасы резиденттерінен алынған мерзімі өткен берешекті есептегендегі заемдар

 

 

 

 

 

 

3

Кредиторлық берешек

 

 

 

 

 

 

4

Ішкі міндеттемелер бойынша оң (теріс) түзетулер, дисконттар және сыйлықақылар

 

 

 

 

 

 

Жиынтығы ішкі міндеттемелердің орташа айлық мөлшері

 

 

5

Дисконттар мен сыйлықақыларды есептегендегі реттелген борыш

 

 

 

 

 

 

6

Банк шетел валютасында шығарған борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, банк шығарған, дисконттар мен сыйлықақыларды есептегендегі борыштық бағалы қағаздар

 

 

 

 

 

 

7

Мерзімсіз қаржы құралдары

 

 

 

 

 

 

8

Инвестицияланбаған қалдықтар

 

 

 

 

 

 

9

Ішкі және өзге міндеттемелер бойынша мерзімі өткен сыйақыны есептегендегі есептелген сыйақы

 

 

 

 

 

 

Жиынтығы ішкі міндеттемелердің орташа айлық мөлшерінің, реттелген борыштың орташа айлық мөлшерінің, банк шығарған борыштық бағалы қағаздардың орташа айлық мөлшерінің, мерзімсіз қаржы құралдарының орташа айлық мөлшерінің сомасы

 

 

Бір айдағы жұмыс күнінің саны _____________________________________
Ішкі активтердің орташа айлық мөлшері __________________________
Ішкі және өзге міндеттемелердің орташа айлық мөлшері _________________

Қаражаттың бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициенті __________
Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде оның орнындағы адам)

____________________________________________________________________
      (тегі, аты, болған кезде - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер

___________________ ________________________________________________
      (тегі, аты, болған кезде - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы: ________________________________________________________
          (лауазымы, тегі және аты)  (қолы) (телефон нөмірі)


Есепке қол қойылған күн 201__ жылғы «_____» __________.

Мөр орны».


Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы «____»______________

№ _____ қаулысына

2-қосымша
«Банктер қаражатының бір бөлігін

ішкі активтерге орналастыру

жөніндегі нұсқаулыққа

3-қосымша
_______________________________________

банктің атауы
201__ жылғы «___» ___________ қаражаттың бiр бөлiгiн

iшкi активтерге орналастыру коэффициентiн есептеу үшін

қосымша мәліметтер


Белгі нөмірі

Көрсеткіштің атауы

Сома

1

2

3

8801

Қазақстан Республикасының аумағындағы тазартылған бағалы металдар
8802

Өзге тазартылған бағалы металдар
8803

Қазақстан Республикасы резиденттерінің борыштық бағалы қағаздары
8804

Қазақстан Республикасы резиденттерінің үлестік бағалы қағаздары
8805

Қазақстан Республикасы резидент еместерінің бағалы қағаздары
8806

Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан материалдық емес активтер
8807

Өзге материалдық емес активтер
8808

Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан (тұрған) жылжымалы және жылжымайтын мүлік
8809

Өзге жылжымалы және жылжымайтын мүлік
8810

Ішкі активтер бойынша оң (теріс) түзетулер, дисконттар мен сыйлықақылар, провизиялар (резервтер)
8811

Өзге активтер бойынша оң (теріс) түзетулер, дисконттар мен сыйлықақылар, провизиялар (резервтер)
8812

Ішкі міндеттемелер бойынша оң (теріс) түзетулер, дисконттар мен сыйлықақылар
8813

Өзге міндеттемелер бойынша оң (теріс) түзетулер, дисконттар мен сыйлықақылар
8814

Банк шетел валютасында шығарған борыштық бағалы қағаздар
8815

Жарғылық капиталға қатысу
Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде оның орнындағы адам)

____________________________________________________________________
            (тегі, аты, болған кезде - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _______________________________________________________
                 (тегі, аты, болған кезде - әкесінің аты) (қолы)
Орындаушы: ________________________________________________________
          (лауазымы, тегі және аты)  (қолы) (телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күн 201__ жылғы «_____» __________.

Мөр орны».


Похожие:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қ аулыс ы Алматы қаласы 2012 жылғы № Қазақстан Республикасының iconҚазақстан республикасының Ұлттық банкі басқармасының Қ аулыс ы алматы қаласы 2007 жылғы 24 қыркүйек №111 Қазақстан Республикасының
Республикасының Заңдарына сәйкес келтіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы Қаулы етеді
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қ аулыс ы Алматы қаласы 2012 жылғы № Қазақстан Республикасының iconҚазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қ аулыс ы Алматы қаласы 2012 жылғы № Қазақстан Республикасының
Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы...
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қ аулыс ы Алматы қаласы 2012 жылғы № Қазақстан Республикасының iconҚазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қ аулыс ы Алматы қаласы 2012 жылғы №2006 жылғы үлгідегі және 2012 жылғы
Республикасының Заңына сәйкес және ұлттық валюта ақша белгілерінің дизайны (нысаны) өзгерген кезде оларды айналыстан алу жөнінде...
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қ аулыс ы Алматы қаласы 2012 жылғы № Қазақстан Республикасының iconҚазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қ аулыс ы Алматы қаласы 2011 жылғы № Жаппай электрондық төлемдер
Республикасының Заңына сәйкес және қолма-қол жасалмайтын бөлшек төлемдерді одан әрі дамыту мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық...
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қ аулыс ы Алматы қаласы 2012 жылғы № Қазақстан Республикасының iconҚазақстан республикасының Ұлттық банкі басқармасының Қаулысы 2011 жылғы 26 желтоқсан №202 Алматы қаласы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін сыртқы басқарушыларды таңдау ережесін бекіту
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін сыртқы басқарушыларды таңдау ережесін...
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қ аулыс ы Алматы қаласы 2012 жылғы № Қазақстан Республикасының iconҚазақстан республикасының Ұлттық банкі басқармасының Қаулысы 2012 жылғы 30 қаңтар №8 Алматы қаласы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Қаржы ұйымдарының және «Қазақстан Даму Банкі»
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Қаржы ұйымдарының және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының қаржылық есептілігінің...
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қ аулыс ы Алматы қаласы 2012 жылғы № Қазақстан Республикасының iconҚазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қ аулыс ы
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалдарында заңды және жеке тұлғалармен кассалық...
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қ аулыс ы Алматы қаласы 2012 жылғы № Қазақстан Республикасының iconҚазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қ аулыс ы
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 86-бабының 6-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы...
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қ аулыс ы Алматы қаласы 2012 жылғы № Қазақстан Республикасының iconҚазақстан республикасының Ұлттық банкі б а с қ армасыны ң Қ аулы сы алматы қаласы 2009 жылғы 24 тамыз №77 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын жүзеге асыру ережесін бекіту
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын жүзеге асыру ережесін бекіту...
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қ аулыс ы Алматы қаласы 2012 жылғы № Қазақстан Республикасының iconҚазақстан республикасының Ұлттық банкі б а с қ армасыны ң Қ аулы сы алматы қаласы 2008 жылғы 28 қараша №93 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын жүзеге асыру ережесін бекіту
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын жүзеге асыру ережесін бекіту...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница