Протокол № от /Сафина Л. Н./ Приказ № от 2010г. 2010г. 2010г
НазваниеПротокол № от /Сафина Л. Н./ Приказ № от 2010г. 2010г. 2010г
страница8/10
Дата конвертации20.05.2013
Размер1.75 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Кушу һәм алу


34

+1, -1очраклары белән танышу.

1

Яңа материал өйрәнү

фронталь

Санга 1не кушу, алу күнекмәләрен ныгыту

10

К.72-73

Д.20
35

+1+1, -1-1 очраклары.

1

Яңа материал өйрәнү

фронтоль

Санга 2не кушу, алу күнекмәләрен ныгыту

11

К.74

Д.20
36

Мәсәләләр төзү, чишү.

1

Яңа материал өйрәнү

мөстә-кыйль

Мәсьәләләр чишү күнекмәләрен ныгыту

15

К.75

Д.20
37

+2, -2 очраклары.

Мәсьәләләр чишү.

2

Яңа материал өйрәнү


фронтоль

Санга 2не кушу, алу күнекмәләрен ныгыту.

Мәсьәләләр чишү күнекмәләрен ныгыту

16, 17

К.76-77

Д.21
38

Кушу компонентлары белән танышу.

1

Яңа материал өйрәнү

фронталь

Кушу компонентларын тану

18

К.78

39

Мисаллар, мәсьәләләр чишү.

1


Яңа материал өйрәнү


фронтоль

Мәсьәләләр, мисаллар чишү күнекмәләрен ныгыту


22

К.79

Д.22
40

Мәсьәлә. Шарты. Соравы. Җавабы.

2

Мәсьәләнең шарты, соравы, чишелеше, җавабы белән таныштыру

23, 24

К.80-81

Д.22
41

Мәсьәлә. Шарты. Соравы. Җавабы. Чишелеше.

1

Мәсьәләнең шарты, соравы, чишелеше, җавабы белән таныштыру

25

К.82-83

Д.23
42

10 эчендә 2не кушу, алу таблицасы.

2

10 эчендә 2не кушу, алу таблицасын төзү, аны белүләренә ирешү

29, 30

К.84-85

Д.24
43

Так һәм җөп саннар белән танышу.

1

Саннарны калдырып санау күнекмәсен бирү

1.12.10.

К.86-87
44

Мисаллар, мәсьәләләр чишү.

2
Мәсьәләләр, мисаллар чишү күнекмәләрен ныгыту


2, 6

К.88-89
45

Ныгыту өчен күнегүләрне чишү.

1

Белемнәрне исәпкә алу

Язма эш

Исәпләү күнекмәләрен үстерү

7

К.90-91
46

+3,-3 очраклары.

2Санга 3не кушу, алу күнекмәләрен булдыру

8, 9

К.92-93, к.94-95

Д.25
47

Контроль эш.

1

Контроль ЗУН


Язма эш

Исәпләү, санау, уйлау күнекмәләрен тикшерү

13

Д.26
48

+3,-3 очраклары.

2Яңа материал өйрәнү
Санга 3не кушу, алу күнекмәләрен булдыру

14, 15

К.96-97

Д.27
49

10 эчендә 3не кушу, алу таблицасы.

2

Индивидуаль

10 эчендә 3не кушу, алу таблицасын төзү, аны белүләренә ирешү

16, 20

К.98-99

Д.28
50

Саннар составын кабатлау.

1

Ныгыту

Фронталь

Саннар составын белүне ныгыту

21

К.100-101

Д.29
51

Мисаллар һәм мәсьәләләр чишү.

2

Катнаш

Индив-ль

Мәсьәләләр, мисаллар чишү күнекмәләрен ныгыту


22, 23

К.102-105

Д.29-30
52

Үткәннәрне ныгыту.

1

Белемнәрне исәпкә алу

фронталь

Исәпләү күнекмәләрен үстерү

27

К.106-111

Д.31-32
53

Белемнәрне исәпкә алу.

Резерв

1

1
мөстә-кыйль

Исәпләү, санау, уйлау күнекмәләрен тикшерү

28

2954

Кушу, алуга 1 гамәлле мәсьәләләр чишү.

1

Яңа материал өйрәнүфронталь
10.01.11.55

“Шулкадәр үк” сүзе белән кушу гамәленә мәсьәлә.

1

Мәсьәләләр, мисаллар чишү күнекмәләрен ныгыту


1156

“Шулкадәр үк” сүзе белән алу гамәленә мәсьәлә.

1

Мәсьәләләр, мисаллар чишү күнекмәләрен ныгыту


1257

+4, -4 очраклары.

1
1358

Җөп һәм так саннарны санау.

1
1759

Ничәгә артыграк? Ничәгә кимрәк? сораулары белән мәсьәләләр чишү.

1
1860

Мәсьәләләр чишү.
Мәсьәләләр, мисаллар чишү күнекмәләрен ныгыту


1961

10 эчендә 4не кушу, алу таблицасы.

1
2062

Мисаллар һәм мәсьәләләр чишү.

1
мөстә-кыйль

Мәсьәләләр, мисаллар чишү күнекмәләрен ныгыту


2463

Кушылучыларның урыннарын алыштыру үзлеге.

2

Яңа материал өйрәнү

Индивиду-аль
25,2664

Кушуның +5, +6, +7, +8, +9 очраклары.

12765

4тән 10га кадәрге саннар составы.

2

Индивиду-аль
31, 1.02.1166

Мисаллар һәм мәсьәләләр чишү.

1

фронталь

Мәсьәләләр, мисаллар чишү күнекмәләрен ныгыту


267

Ныгыту өчен күнегүләр.

2

Ныгыту


мөстә-кыйль
3,768

Контроль эш.

1

Белем һәм күнекмәләрне исәпкә алу
869

Кушу һәм алу компонентлары бәйләнеше.

1Яңа материал өйрәнү970,

71

Кушу һәм алу гамәлләре арасындагы бәйләнеш.

2

фронталь

Кушу һәм алу гамәлләре арасындагы бәйләнешне аңлаулары

10,2172

Алу компонентлары белән танышу.

1


фронталь

Кимүче, киметүче, аерманы белүләре

2273

6-, -6, 7- очраклары.

1

2474

6, 7 саннарының составы.

1


6дан 10га кадәрге саннарның составын белүләре

2875

8-, 9- очраклары.

1

1.03.11.76

8, 9 саннарының составы.

1

277

10 санының составы.

1

378

10- очрагы.

1

779

Мәсьәлә чишү.

1

Катнаш
980

Авырлык үлчәү берәмлеге-килограмм.

1

Яңа материал өйрәнү
Үлчәү берәмлекләре турында күзаллаулары

1081

Сыеклык үлчәү берәмлеге- литр.

1
1482

Ныгыту өчен күнегүләр чишү.

2

фронталь

15, 1683

Контроль эшкә әзерлек.

1

Кабатлау
1784

Контроль эш.

1

Белем һәм күнекмәләрне исәпкә алу

мөстә-кыйль
2185

Дистә, аның барлыкка килүе.

1

Яңа материал өйрәнү


фронталь

Дистә турында күзаллау

2286

Дистә һәм берәмлекләрдән төзелгән саннар.

1
4.04.11.87

11дән 20гә кадәр булган саннарны уку.

1


Санны дистәгә тутырып кушу, дистәгә калдырып алу күнекмәләре булдыру588

Озынлык үлчәү берәмлеге- дециметр.

1

689

10+3, 13-3, 13-10 тибындагы мисаллар.

1

Катнаш


фронталь

790

Санны дистәгә тутырып кушу, дистәгә калдырып алу.

1
1191

Ныгыту өчен күнегүләр.

2

Катнаш

мөстә-кыйль

Алган белемнәрне үзләштерүләрен тикшерү

12,1392

Контроль эшкә әзерлек.

1

Кабатлау
1493

Контроль эш.

1

Белем һәм күнекмәләрне исәпкә алу

мөстә-кыйль

1894

Шартны тулыландырып мәсьәләләр чишү.

2Яңа материал өйрәнү19,2095

Ике гамәлле мәсьәләләр чишү.

2


фронталь

Ике гамәлле мәсьәләләр чишү чишәргә өйрәнү

21,2596

Санны дистәгә тутырып кушу.

1
2697

20 эчендә +2, +3 очраклары.

120 эчендә дистә аша кушу күнекмәләре булдыру

2798

20 эчендә +4 очрагы.

1

2899

20 эчендә +5, +6 очраклары.

1

2.05.11100

20 эчендә +7 очрагы.

1

3101

20 эчендә +8, +9 очраклары.

1

Катнаш

4102

Кушу таблицасы

1

Катнаш

5103

Мәсьәләләр чишү.

110104

Үткәннәрне ныгыту.

1

Кабатлау10105

Контроль эш

1

Белем һәм күнекмәләрне исәпкә алу

мөстә-кыйль

өйрәнгән эшләрне контрольгә алу

11106

Таблица буенча алу.

1


Катнашфронталь20 эчендә дистә аша алу күнекмәләре булдыру

12107

20 эчендә 11- очрагы.

1

16108

20 эчендә 12- очрагы.

1

17109

20 эчендә 13- очрагы.

1

18110

20 эчендә 14- очрагы.

1

19111

20 эчендә 15- очрагы.

1

23112

20 эчендә 16- очрагы.

1
24113

20 эчендә 17-, 18-  очраклары. Үткәннәрне ныгыту.


1

Ныгыту
25Календарно-тематическое планирование

уроков по окружающему миру и ОБЖ

Класс I

Учитель Фассахова Лилия Мусабировна

Программа Школа России (татарская)

Количество часов за год 33, за I четверть - 9;

II четверть - 7;

III четверть - 9

IV четверть - 8

за неделю- 1

Планирование составлено на основе: Федеральный государственный стандарт.2004

«Башлангыч класс өчен урта мәктәп прогаммалары» К., "Мәгариф", 2010.

"Примерный учебный план" , "Мәгариф", № 7, 2010.

"Әйләнә-тирәбездәге донья" A.A. Плешаков, 1 кисәк, К., "Мәгариф".2007
Окружающий мир

Пояснительная записка.

Данная программа предназначена для обучения учащихся 1-го класса общеобразовательной четырёхлетней начальной школы. Программа по курсу «Окружающий мир» составлена по авторской программе Образовательной системы «Школа России», которая имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации» (программа составлена на основе базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации Министерства образования РФ).

Комплект строится на основе национально-значимых приоритетов, отвечающих современному этапу развития страны. Это: Приоритет воспитания в образовательном процессе; Личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; Сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования.

Цель преподавания дисциплины

В процессе изучения курса «Мир вокруг нас» систематизируются и расширяются представления детей о предметах и явлениях природы и общественной жизни, развивается интерес к их познанию, происходит обогащение нравственного опыта учащихся, воспитывается любовь к своему городу (селу), к своей Родине. Курс нацелен на формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде.

При этом средствами учебного предмета обеспечивается существенное воздействие на развитие у учащихся речи и познавательных процессов (сенсорное развитие, развитие мышления, внимания, памяти, воображения), а также эмоциональной сферы и творческих способностей.

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. Это позволяет уже на самом раннем этапе школьного обучения начать формирование у детей целостного представления об окружающем мире, о месте в нем человека. В курсе раскрываются доступные пониманию учащихся взаимосвязи, существующие в природе и общественной жизни. Идея связей как бы цементирует разнообразные элементы содержания курса, значительно усиливая его воспитательный и развивающий потенциал.

В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы программы те или иные предметные области действительности (например, живая природа, техника и т. д.). Ребенок в этом возрасте - первооткрыватель мира, и его интересует все. Целостный образ окружающего формируется через «мозаику» его компонентов в процессе поиска ответов на детские вопросы: Что? Кто? Как? Когда? Почему? Зачем? и др.

Первоклассники учатся задавать вопросы об окружающем мире и искать в доступной им форме ответы на них.

Первый круг вопросов, сгруппированных в теме « Что и кто?», обеспечивает формирование у детей представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и свойствах. Предпочте­ние отдается самому близкому, тому, что доступно непосредственному чувственному опыту детей. Второй круг вопросов (тема «Как, откуда и куда?») - это познание учащимися различных процессов, явлений окружающего мира, как естественных, так и связанных с деятельностью людей. Третий круг вопросов (тема «Где и когда?») развивает представления детей о пространстве и времени, а четвертый (тема «Почему и зачем?») обеспечивает опыт причинного объяснения явлений окружающего мира, определения целей и смысла той или иной человеческой деятельности.

Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: мир неживой природы; растения и животные; мир людей и созданных ими предметов; наше здоровье и безопасность; экология. Продвигаясь в освоении курса от темы к теме, учащиеся вновь и вновь возвращаются к основным предметным областям, постоянно расширяя и углубляя свои знания о них, рассматривая их с новых точек зрения.

Задачи изучения дисциплины

В результате теоретического и практического изучения дисциплины учащиеся должны знать и уметь:

знать:

что такое семья, школа, пришкольный участок и их назначение; сад, огород в жизни семьи;

имена, отчества членов своей семьи, учительницы, директора школы;

сущность взаимопомощи, взаимозаботливости в семье, классе, школе;

домашний адрес, адрес школы, назначение адреса;

микрорайон (село) как первичная необходимая социальная структура;

необходимость бережного отношения к личному и общественному имуществу;

что является природой и что не относится к природе (примеры);

значение некоторых компонентов природы (солнца, погоды, растений, животных) в жизни человека и самой природы;

первоначальные понятия «культурные растения», «дикорастущие растения», «дикие животные», «домашние животные»;

названия (родовые) и отличительные (морфологические) признаки 5—6 растений, в том числе 2—3 комнатных, 4—5 животных;

необходимость бережного отношения к объектам природы; отдельные яркие признаки осени, зимы, весны в природе; свой режим дня;

простейшие правила личной гигиены, их значение для сохранения здоровья; что такое осанка, необходимость и некоторые способы ее сохранения; значение зубов в жизни человека, необходимость и некоторые способы их сохранения; значение глаз и ушей в познании окружающего мира, необходимость и некоторые способы их сохранения здоровыми;

значение закаливания организма, некоторые правила закаливания;

содержание некоторых дорожных знаков, правила перехода улиц.

уметь:

крупные детали);

соблюдать режим дня;

выполнять некоторые простейшие обязанности в семье; соблюдать правила поведения в школе;

узнавать в окружающем изученные растения и животных; поливать комнатные растения;

оценивать отношение свое и других людей к оборудованию, объектам природы; подкармливать птиц;

соблюдать правила личной гигиены, охраны осанки, зрения, слуха; чистить зубы, выполнять простейший массаж десен;

выполнять некоторые простейшие закаливающие процедуры (обтирание, душ, купание (в присутствии взрослых), прогулки и т. п.);

соблюдать советы дорожных знаков, правила перехода улиц.

Срок реализации программы - 1 год. Периодичность уроков окружающего мира - 1ч. в неделю. Всего 33 часа.

Предполагаемый результат. Результаты изучения курса «Окружающий мир» приведены в разделе « Требования к уровню подготовки учащихся по данной программе», который полностью соответствует стандарту. Предполагается овладение средним и высоким уровнем знаний, умений и навыков
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам __по окружающему миру._


Тема

Часы

Знания, умения, навыки.

1. Введение.

9 ч.

1. Уметь задавать вопросы об окружающем мире.

2. Что и кто?

18ч.

Уметь распознавать камни: гранит, кремень, известняк.

1. Знать наиболее распространённые комнатные растения и растения клумбы.

2. Уметь распознавать листья деревьев.

3. Знать отличительные признаки хвойных и лиственных деревьев.

4. Знать части растений.

5. Знать отличительные признаки насекомых, рыб, птиц, зверей.

6. Знать основные части компьютера.

7. Знать флаг, герб и гимн России.

8. Знать форму, движение и модель Земли.

3. Как, откуда и куда?

12 ч.

1. Знать природные источники воды.

2. Знать и соблюдать правила безопасного обращения с электроприборами.

3. Знать свойства снега и льда.

4. Знать, как живут растения и животные, зимующие птицы.

5. Иметь представление об источниках бытового мусора и способах его утилизации.

4. Где и когда?

9_ч.

1. Иметь представление о настоящем, будущем и прошедшем времени.

2. Знать дни недели и времена года, их последовательность.

3. Иметь представление о разнообразии природы Земли.

4. Иметь представление о далёком прошлом Земли.

5. Познакомиться с историей одежды, разнообразием современной одежды.

6. Познакомиться с новыми профессиями людей.

7. Уметь устанавливать связь между поведением людей и состоянием окружающего мира.

5. Почему и зачем?

18 ч.

1. Иметь представление о звёздах и созвездиях.

2. Иметь представление о Солнце и Луне.

3. Иметь представление о дожде и ветре. Знать о значении этих явлений для жизни растений и животных.

4. Знать цвета радуги.

5. Знать правила поведения на природе.

6. Знать правила личной гигиены.

7. Знать название витаминов и их значение для организма человека.

8. Знать правила подготовки ко сну, значение сна для организма человека.

9. Знать назначение и устройство поездов, железных дорог, автомобилей, кораблей и самолётов.

10. Иметь представление о космических станциях, искусственных спутниках Земли и их назначении.

11. Иметь представление об экологии и её роли в жизни людей.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Протокол № от /Сафина Л. Н./ Приказ № от 2010г. 2010г. 2010г iconРешение №291/16. 12. 2010г., постановено по Г. д. №834/2010г на Районен съд-С
Производството е образувано по въззивната жалба на „. Би ай л. Е. Г. С., подадена чрез процесуалният представител А. Б. А. срещу...
Протокол № от /Сафина Л. Н./ Приказ № от 2010г. 2010г. 2010г iconЗаседание р гр.(15. 00 ) 16. 03. 2010г заседание р гр. 16. 04. 2010г заседание р гр. 02. 03. 2010г заседание р гр
Слова «органы государственной власти», «органы местного самоуправления», «должностные лица», «государственные служащие» и «решения»,...
Протокол № от /Сафина Л. Н./ Приказ № от 2010г. 2010г. 2010г iconАнонс периодической литературы за первое полугодие 2010г Журнал «Высшее образование сегодня» №4 2010г

Протокол № от /Сафина Л. Н./ Приказ № от 2010г. 2010г. 2010г iconОтчет об участии сборных команд Узбекистана по боксу в Республиканских и международных соревнованиях за 2010г
Международный турнир памяти Беназир Бхутто, г. Карачи (Пакистан) с 1 – 01. 2010г
Протокол № от /Сафина Л. Н./ Приказ № от 2010г. 2010г. 2010г iconОтчет о научно-производственной деятельности фгу нии фхм фмба россии в 2010г
В отчетном периоде (2010г.) выделены лимиты бюджетных обязательств на общую сумму 49 449 400 руб
Протокол № от /Сафина Л. Н./ Приказ № от 2010г. 2010г. 2010г iconРешение №70 гр. Смолян, 02. 07. 2010г. Виметонанарод а административен съд смолян в публично заседание
Женаварова к н а Х. д. №62/2010г по описа на Адмс-смолян, за да се произнесе, взе предвид следното
Протокол № от /Сафина Л. Н./ Приказ № от 2010г. 2010г. 2010г iconПеречень контрольных документов, сроки исполнения которых предстоят с 14. 06. 2010г по 20. 06. 2010г
Г. Абдрахимов Ќаржымині Б. Б. Жәмішевке Жұмысты белсендіру жјне 25. 06. 10 ж дейін Ќр президенті әкімшілігіне жауаптын жобасын енгізу...
Протокол № от /Сафина Л. Н./ Приказ № от 2010г. 2010г. 2010г iconКонкурсная документация
Фз от 20. 04. 2007г. №53-фз, от 24. 07. 2007г. №218-фз, от 30. 12. 2008 г. №308-фз, от 08. 05. 2009 n 93-фз, от 17. 07. 2009 г. №164-фз...
Протокол № от /Сафина Л. Н./ Приказ № от 2010г. 2010г. 2010г iconОао «тнк-вр холдинг» Сводный реестр заявок реального товара на биржевые торги 13 апреля 2010г – 15 апреля 2010г
Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (янос, г. Ярославль), ж/д станция отправления – Новоярославская Северной...
Протокол № от /Сафина Л. Н./ Приказ № от 2010г. 2010г. 2010г iconСитуация по гриппу в мире и России за 20-ю неделю 2010г. (10. 16. 05. 2010г.) Европа
В течение недели 02. 05. 10-08. 05. 10 низкая заболеваемость отмечалась во всех странах Европы. Что касается географического распространения...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница