«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы «24» наурыздағы шешімімен бекітілді
Название«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы «24» наурыздағы шешімімен бекітілді
страница4/5
Дата конвертации21.05.2013
Размер0.59 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5


3-қосымша

Директорлар кеңесінің Аудит бойынша комитетінің қызметін бағалауға арналған сауалнама


  1. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі толтыруы тиіс.

  2. 1-5 дейінгі межелікте төмендегі сауалдар жөніндегі ойыңыз қандай ұпайға сәйкесетіндігін белгілеңіз:

1 – айтарлықтай жақсартуды қажет етеді

2 – жақсартуды қажет етеді

3 – қанағаттанарлық

4 – жақсы

5 – өте жақсы

  1. Сауалнаманы толтыру нәтижелері бойынша 1-5 дейінгі белгісі белгілері, сондай-ақ Түсіндірмелер, Ұсыныстар, Тілектер және т.б. тізбесі бар жалпы сауалдар саны шығарылады.
р/с №

І-бөлім. Өкілдіктер және жалпы ақпарат
Аудит бойынша комитетКомитет қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылаудың тиімді жүйесін орнатуға көмектесе ме?

1

2

3

4

5Комитет ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігін бақылауға жеткілікті көңіл бөле ме (соның ішінде, қаржылық есептіліктің толықтығына және нақтылығына)?

1

2

3

4

5Комитет сыртқы және ішкі аудиттің тәуелсіздігін, сондай-ақ заңнаманың және қоғамның ішкі құжаттарының сақталуын қамтамасыз ету процесін бақылауға жеткілікті көңіл бөле ме?

1

2

3

4

5Комитетте қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін тиісті бақылауға қажетті құралдары бар ма?

1

2

3

4

5
ТүсіндірмеІІ-бөлім. Құрамы


Комитеттің сандық құрамы Директорлар кеңесінің қажеттіліктеріне сәйкесе ме?

1

2

3

4

5Комитет төрағасының басшылығы қаншалықты тиімді?

1

2

3

4

5Қоғамда Директорлар кеңесі Комитеттің сандық және сапалық құрамына қатысты қабылдаған және іске асыратын саясаты, оның мүшелерінің дағдылары, тәжірибесі, білімі және басқа да қажетті қасиеттері бар ма?

1

2

3

4

5Комитеттің нақты құрамы (оның мүшелерінің білімі және тәжірибесі көзқарасы тұсынан) оған Аудит жөніндегі комитет туралы Ережемен жүктелген міндеттерді орындауға мүмкіндік береді?

1

2

3

4

5Комитет мүшелерінің жұмысы қаншалықты тиімді, мысалы, Комитет алқа органы ретінде тиімді ме және Комитет мүшелерінің ерекше пікірлері мадақтала ма?

1

2

3

4

5
Түсіндірме:ІІІ-бөлім. Жұмыс тәртібі


Комитет қаралуы тиіс мәселелердің басымдылығы мен маңыздылығын қаншалықты тиімді анықтайды және ол өзінің жұмыс жоспарын құрады ма?

1

2

3

4

5Сіз директор ретінде комитеттің құзыретіне кіретін мәселелер жөнінде негізді шешім қабылдау үшін комитеттен жеткілікті ақпарат аласыз ба? Сізге Комитеттің мәжіліс хаттамаларының көшірмелері қосымшаларымен бірге беріле ме (мұндай бар болса)?

1

2

3

4

5Комитеттің мәжіліс хаттамаларында негізгі мәселелер мен тәуекелдер қаншалықты ықшамды және жеткілікті сипатталып, алдағы уақытта оңтайлы шешімдер қабылдау үшін Комитет мәжілістерінің күн тәртібіндегі мәселелерді түсінуге мүмкіндік беретін қажетті нақты мәліметтер келтіріледі?

1

2

3

4

5Сізге Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде уақытылы шешімдер қабылдау мақсатында Комитеттің мәжіліс хаттамаларының көшірмелері қаншалықты уақытылы беріледі?

1

2

3

4

5Комитет өз қызметі туралы жыл сайынғы есепті бере ме?

1

2

3

4

5
Түсіндірме:IV-бөлім. Міндеттер және жауапкершілікҚаржылық есептілік мәселелері бойынша


Комитет Директорлар кеңесіне қаржылық есептіліктің нақтылығы мен ашықтығын қамтамасыз ету үшін оны дайындау процесін бақылауға көмектесе ме?

1

2

3

4

5Комитет алдағы уақыттағы есеп саясатының айтарлықтай өзгерістерін мақұлдай ма?

1

2

3

4

5Комитет 1) қаржылық (бухгалтерлік) және басқа да есептілікті дайындау үшін қоғам пайдаланатын ақпараттық жүйелер бизнестің сипаттамасына, өңделетін ақпараттың көлемі мен күрделілігіне сәйкесетіндігін; 2) қолмен жасалатын операцияларды азайту үшін қаржылық және басқа да есептіліктерді дайындау кезінде қоғамның ақпараттық жүйелерді пайдалану деңгейін талқылай ма және тиісті ұсыныстар бере ме?

1

2

3

4

5Комитет қаржылық есептілікті дайындау кезінде қоғам пайдаланатын айтарлықтай бағалаулар мен жорамаларды талқылай ма және тиісті ұсыныстар бере ме?

1

2

3

4

5Комитет қоғамның тоқсандық және жылдық қаржылық есептілігін қарай ма және олар бойынша тиісті қорытындылар жасай ма?

1

2

3

4

5

Ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша


Комитет ішкі бақылау жүйесіне және тәуекелдерді басқару жүйесіне жыл сайын бағалау жүргізе ме және тиісті ұсыныстар бере ме?

1

2

3

4

5Комитет қоғамда баламалы бақылау ортасын құруға мүмкіндік бере ме?

1

2

3

4

5Комитет ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің кемшіліктері мен әлсіздіктері туралы ақпаратты Директорлар кеңесінің назарына жеткізе ме және тиісті ұсыныстар бере ме?

1

2

3

4

5

Сыртқы аудит мәселелері бойынша


Комитет аудиторға төленетін сыйақыларды, аудит жүргізу көлемі мен мерзімдерін, аудитор беретін аралық және қорытынды нәтижелердің мерізмдері мен форматтарын қосқанда, сыртқы аудитормен жасалатын шарттың жобасын қарай ма және тиісті ұсыныстар бере ме?

1

2

3

4

5Комитет сыртқы аудиторды ауыстыру жөнінде ұсыныстар бере ме?

1

2

3

4

5Комитет сыртқы аудитордың тәуелсіздігін қамтамасыз ететін шараларды қабылдау жөнінде ұсыныстар бере ме?

1

2

3

4

5Комитет мақұлдаған жоспар мен сыртқы аудит көлемі Директорлар кеңесінің қажеттіліктеріне жауап бере ме?

1

2

3

4

5

Ішкі аудит мәселелері бойынша


Комитет ішкі аудит қызметінің жұмысына қаншалықты тиімді басшылық етеді, соның ішінде:

1

2

3

4

5Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функцияларының мақсаттарына қол жеткізу үшін олардың өзектілігін мерзімдік бағалауды жүргізе ме және тиісті ұсыныстар бере ме?

1

2

3

4

5Ішкі аудит қызметінің басшысын лауазымынан босатумен/тағайындаумен, еңбек шартының талаптарын, жалақы, сыйақылар (бонустар), жазалар және т.б. деңгейін белгілеумен байланысты мәселелерді қарай ма және тиісті ұсыныстар бере ме?

1

2

3

4

5Ішкі аудит қызметінің құрылымын, штаттық санын және толықтыру мәселесін, ішкі аудит қызметінің бюджетін қарай ма және тиісті ұсыныстар бере ме?

1

2

3

4

5Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын мақұлдай ма және тиісті ұсыныстар бере ме?

1

2

3

4

5Ішкі аудит қызметінің тұрақты есептерін қарай ма және тиісті ұсыныстар бере ме?

1

2

3

4

5Ішкі аудит қызметіне жүктелген міндеттерді тиімді орындауға кедергі келтіретін айтарлықтай шектеулер мәселесін қарай ма және тиісті ұсыныстар бере ме?

1

2

3

4

5Ішкі аудит қызметінің қажетті рәсімдердің жазбаша регламенттеуімен қамтамасыз етілу мәселесін қарай ма және тиісті ұсыныстар бере ме?

1

2

3

4

5Ішкі аудит қызметінің жұмысының тиімділігіне бағалау жүргізе ме және тиісті ұсыныстар бере ме?

1

2

3

4

5

Заңнаманы сақтау мәселесі бойынша


Комитет қоғамның заңнаманы сақтауын қамтамасыз етуге шақырылған рәсімдерінің тиімділігіне бағалау жүргізе ме және тиісті ұсыныстар бере ме?

1

2

3

4

5Комитет реттеуші және бақылаушы органдардың, ішкі аудит қызметінің, сыртқы аудиторлардың және т.б. есептерін зерттей ме?

1

2

3

4

5Комитет Директорлар кеңесіне қаралуы тиіс мүмкін қиянаттар және тәртіпсіздіктер туралы уақытылы хабар бере ме?

1

2

3

4

5Комитеттің ұсыныстары Сіздің Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде шығарған шешімдеріңізді қабылдауға мүмкіндік жасай ма?

1

2

3

4

5
Тағайындау және сыйақы беру мәселелері бойынша


Комитет Басшылық лауазымына үміткерлерге және/немесе ІАҚ басшысы ұсынған, ІАҚ жұмысшыларына арналған біліктілік талаптарын қарады ма және әзірледі ме?

1

2

3

4

5Комитет ІАҚ Басшысы лауазымына және жұмысшыларына үміткерлерді ұсынды ма?

1

2

3

4

5Комитет ІАҚ Басшысының ауыспалылығын жоспарлау саясатын әзірледі ме?

1

2

3

4

5Комитет ІАҚ Басшысына және/немесе жұмысшыларына сыйақы беру саясаты және құрылымы бойынша ұсыныстар жасады ма?

1

2

3

4

5Комитет жыл сайын ІАҚ Басшысына және/немесе жұмысшыларына сыйақы белгілеу жөнінде ұсыныстар жасады ма?

1

2

3

4

5Комитет Директорлар кеңесіне ІАҚ Басшысының және/немесе жұмысшыларының сыйақы мөлшерін өзгерту жөнінде ұсыныстар жасады ма?

1

2

3

4

5Комитет ауқымы мен қызметі түрі ұқсас қазақстандық және шетел компанияларындағы ІАҚ Басшысына және/немесе жұмысшыларына сыйақы беру деңгейіне және саясатына салыстырмалы талдау және Директорлар кеңесін ақапараттандыру жүргізді ме?

1

2

3

4

5
Түсіндірме:1   2   3   4   5

Похожие:

«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы «24» наурыздағы шешімімен бекітілді icon«самұРЫҚ-Қазына» Ұлттық Әл-ауқат қоры» АҚ директорлар кеңесінің сыртқы отырысының
АҚ директорлар кеңесінің сыртқы отырысының 2011 жылғы 5 наурыздағы №62 шешімімен енгізілген толықтырулармен және «Самұрық-Қазына»...
«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы «24» наурыздағы шешімімен бекітілді iconKegoc» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы «20» қазандағы №10 хаттамасы шешімімен бекітілді
Ереже Қоғамдағы Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің мәртебесін, құзыретін, құрамын, жұмыс тәртібі мен міндеттерін,...
«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы «24» наурыздағы шешімімен бекітілді icon«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит бойынша комитеті туралы ереже І. Жалпы ережелері «Самұрық-Энерго»
Ереже Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит бойынша комитетінің мәртебесін, құзыретін, құрамын, жұмыс тәртібін және функцияларын,...
«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы «24» наурыздағы шешімімен бекітілді icon«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің

«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы «24» наурыздағы шешімімен бекітілді icon«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі бекіткен 2011 жылғы 11 мамырдағы №47 хаттама «Самұрық-Энерго» АҚ
Саясатының (бұдан әрі Саясат) мақсаты – халықаралық ohsas 118001-2007 стандартына сай келетін менеджмент жүйесін енгізу
«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы «24» наурыздағы шешімімен бекітілді icon«Самұрық-Энерго» АҚ дивидендтік саясаты астана қ., 2011 ж. Жалпы ережелер «Самұрық-Энерго»
«Самұрық-Энерго» АҚ осы дивидендтік саясаты (бұдан әрі – Саясат) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына,...
«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы «24» наурыздағы шешімімен бекітілді icon2007 жыл 1-бап. Жалпы ережелер
«Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамының (бұдан әрі Қоғам) Директорлар кеңесінің Хатшысы – Корпоративтік хатшы туралы осы Ереже (әрі...
«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы «24» наурыздағы шешімімен бекітілді iconКассалық операция және құндылықтарды сақтау орталығы (бұдан әрі Орталық) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Директорлар кеңесінің 1999 жылғы 20 тамыздағы қаулысының шешімімен құрылған
Орталық Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Директорлар кеңесінің 1999 жылғы 20 тамыздағы қаулысының шешімімен құрылған. Оның құрамына...
«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы «24» наурыздағы шешімімен бекітілді icon«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешішімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы
«электр желілерін басқару жөніндегі қазақстан компаниясы «kegoc» акционерлік қОҒамы
«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы «24» наурыздағы шешімімен бекітілді icon«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді
Жеке тұлғалардың жаңадан тартылған депозитттері бойынша сыйақының максималды мөлшерлемесін анықтау және бекіту әдістемесі
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница