Р. И. Смагулова экономика ғылымдарының кандидаты, доцент
НазваниеР. И. Смагулова экономика ғылымдарының кандидаты, доцент
страница1/11
Дата конвертации26.11.2012
Размер1.6 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Қаржылық талдау

Павлодар

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Қаржы-экономикалық факультеті
Қаржы кафедрасы

Қаржылық талдау
пәнінен есеп және аудит мамандығының студенттеріне арналған

оқу-әдістемелік кешені

Павлодар

Кереку

2012

ӘОЖ 658(07)

КБЖ 65.053я7

Қ41
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің қаржы-экономика факультетінің есеп және аудит кафедрасының отырысында басуға ұсынылды

Пікірсарапшылар:

Р. И. Смагулова – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент;

А. Ж. Мусина – экономика ғылымдарының кандидаты.
Құрастырушы: Г. К. Бейсембаева
М54 Қаржылық талдау: есеп және аудит мамандығының студенттеріне арналған пәннің оқу әдістемелік кешені / құраст. : Г. К. Бейсембаева – Павлодар : Кереку, 2012. – 106 б.

«Қаржылық талдау» пәнінен пәннің оқу әдістемелік кешені жұмыс бағдарламасына сәйкес жасалған және өзіндік орындауға арналған есептер мен тапсырмалардың шешу үлгісіне әдістемелік ұсыныстарды қамтиды.

Есеп және аудит мамандықтарының студенттеріне арналған қаржылық талдау қарастырылған.


ӘОЖ 658(07)

КБЖ 65.053я7


© Бейсембаева Г.К., 2012

© С. Торайғыров атындағы ПМУ, 2012


Материалдық дурыс болуына, грамматикалық және орфографиялық қателерге авторлар мен құрастырушылар жауапты

Кіріспе

Ұсынылып отырған оқу–әдістемелік кешен «Қаржылық талдау» пәні бойынша «Есеп және аудит», мамандықтарының сырттай оқу түріндегі студенттеріне арналған.

«Қаржылық талдау» қаржылық менеджменттің басты элементі болып табылады және компанияның қаржылық жағдайының ағымдағы бағасын беретін қаржылық көрсеткіштердің өзгеруін зерттейді.

Оқу – әдістемелік кешен студенттерге пәнді игеру үшін қажетті материалдармен толықтырылған. «Қаржылық талдау» пәні бойынша жасалған оқу–әдістемелік кешен студенттен жүйелі түрде жұмыс істеуді талап етеді. Сондықтан әр тақырыпты дәріс сабақтарында зерделегеннен кейін, алған білімін бекіту үшін тақырыптарға қатысты негізгі түсініктер, есептер мен тест тапсырмалары берілген.

«Қаржылық талдау» пәні бойынша оқу әдістемелік құралдың негізігі міндеттері:

- студенттің алған білімін бекіту және тереңдету;

- әдебиетпен дербес жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру және бекіту;

- студенттің өз білімін тәжірибеде қолдана білу дағдысын қалыптастыру:

- студенттердің мерзімді және шетелдік әдебиеттерімен дербес жұмыс жасауға дағдыларын дарыту;

- шетелдерде қаржылық талдау мәселелерін талдауда өз ойларын нақты, бірізділікпен және экономикалық сауатты баяндай білуге икемдеу;

- компьютермен жұмыс дағдыларын дарыту.

Оқу–әдістемелік кешен «Қаржылық талдау» пәні бойынша «Есеп және аудит», мамандықтарының сырттай оқу түріндегі студенттеріне ғылыми-зерттеу жұмысқа үйретеді және оны жүргізуге тәжірибе алуға көмектеседі. Сонымен бірге студенттің шетелдерде Қаржылық талдауды өздігінен оқып-үйренудің қорытындысы болып табылады.

Оқу–әдістемелік кешен сырттай оқитын студенттердің дербес жұмысының маңызды бөлігі және оларды өздігімен әдебиеттерді, анықтамалық және статистикалық материалдарды табуға және пайдалануға үйретеді. Студенттер оқу–әдістемелік кешенде берілген тапсырмаларды орындау кезінде берілген тақырыптың теориялық негіздерін терең оқып-білуі тиіс.

1 Сырттай оқу формасындағы студенттерге арналған силабус
1.1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпараты

Бейсембаева Гульмира Кулхановна –«Есеп және аудит» кафедрасының аға оқытушысы. Есеп және аудит кафедрасы Ломов көшесі 64 үй,А1 корпусы, 426 аудитория, байланыс телефоны 673643.
1.2 Пән туралы мәліметтер

Қаржылық талдауэкономика мамандығы бойынша оқитын студенттердің барлық пән түрлерін біріктіреді, кәсіпорын экономикасы, бухгалтерлік есеп, кәсіпорында қаржы- шаруашылық субъектінің экономикалық талдауы және т.б.
1.3 Пәннің оқу көлемі

Семестр

Кредиттер саны

Аудиторлық пәндерінің түрлері бойынша байланыс сағаттар саны

Өзіндік жұмысты орындау сағаттар саны

Бақылау түрі

барлығы

Дәр

Тәжірибе

Зертхан

Өзіндік

барлығы

СӨЖ

3

2

6

64

2

6
678

12

емтихан

барлығы
12

6

678

12

1.4 Пәннің мақсаттары мен міндеттері

Бұл оқу пәнін оқытудың негізгі мақсаты – студенттерде әдіснамалық негіздерді қабылдау және тәжірибелік жұмыста керек қаржылық талдаудың тәжірибелік машықтарды алу арқылы аналитикалық, шығармашылық ойлау қабілетін қалыптастыру.

Пәнді оқу нәтижесінде студент экономикалық ақпаратты оңдеудің арнайы әдістері мен тәсілдерін меңгеру, шаруашылық субъекттің нақты өндірістік-шаруашылық әрекетін талдап, талдаудың жеке нәтижелерін біріктіріп, тиімді басқару шешімдерді қабылдау мақсатпен сәйкес қорытындыларды шығаруды меңгеру қажет.

Бұл пәнді оқу студенттерге өнеркәсіптің экономикалық және қаржылық параметрлерін аналитикалық зерттеу саласындағы білімді алып дамуға, сонымен бірге басқару шешімдердің экономикалық негіздеудерінің арнайы әдістерін қолдану машықтарын меңгеруге көмектеседі.

1.5 Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі қажет:

- экономикалық құбылыстар мен процестердің мәнін, олардың өзара байланыстары мен тәуелділігін түсіну;

- экономикалық процестерді нақтылап, жүйелеп модельдеуді;

- факторлардың ықпалын анықтауға, жеткен нәтижелерді бағалауға, кәсіпорынның жұмыс істеу тиімділігін көтеру резервтерін айқындауға.

Пәнді оқу нәтижесінде студент осыны істей алу қажет:

  • ағымды өндірістік әрекеттің түрлі салаларын талқылауға;

- қысқамерзімді және ұзақмерзімді келешектегі шешім қабылдауды объективті негіздеуге;

  • толық қолданылмаған резервтерді тауып бағалауға.

Студент келесі машықтарды меңгеру қажет:

- шаруашылық субъекттердің әрекетін зерттеу үшін қаржылық талдау әдістерін қолдануға;

  • кәсіпорынның қаржылық жағдайына маманданған баға беруге;

  • шаруашылық субъекттер әрекеті тиімділігін көтеру резервтерін табу;

- кәсіпорынның қаржы жағдайын жақсарту жөнінде қорытындылар мен ұсыныстарды негіздеуге.
1.6 Пререквизиттер

«Қаржылық талдау» курсын оқу үшін келесі шектес пәндерді оқу қажет: «Бухгалтерлік есеп», «Аудит негіздері», «Статистика», «Кәсіпорын экономикасы», «Корпоративтік қаржы», «Экономикалық-математикалық әдістер».
1.7 Постреквизиттер

«Қаржылық талдау» пәнін оқу барысында алынған білімдер мен машықтар қорытынды мемлекеттік аттестацияға дайындалу қажет.
1.8 Пәннің мазмұны

Пәннің тақырыптық жоспарыПәннің атауы

Сағат саны

Дәрістер

Тәжірибелік

Сабақтар

СӨЖ

1

2

3

4

5

1 бөлім. Қаржылық талдаудың теориясы

1

Тақырып 1.1 Қаржылық талдаудың пәні, міндеті және түрлері

0,5
5


Кестенің жалғасы

1

2

3

4

5

2

Тақырып 1.2 Қаржылық тәсілдері мен әдістері

0,5
5

3

Тақырып 1.3 Қаржылық талдауды ақпараттық қамтамасыз ету5

2 бөлім. Кәсіпорын әрекетінің қаржылық талдауы

4

Тақырып 2.1 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын экспресс-талдау

0,5

0,5

5

5

Тақырып 2.2 Баланс активтерінің құрамын, құрылымын және динамикасын талдау

0,5

0,5

5

6

Тақырып 2.3 Кәсіпорын активтерін қалыптастыру көздерінің құрамын, құрылымын және динамикасын талдау

0,5

0,5

5

7

Тақырып 2.4 Меншікті және қарыз капиталды талдау5

8

Тақырып 2.5 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау

0,5

0,5

5

9

Тақырып 2.6 Өтімділікті талдау

0,5

0,5

5

10

Тақырып 2.7 Кәсіпорынның төлем қабілетін талдау

0,5

0,5

5

11

Тақырып 2.8 Кәсіпорынның кредит қабілетін талдау5

12

Тақырып 2.9 Кәсіпорынның іскерлік белсенділігін талдау

0,5

0,5

5

13

Тақырып 2.10 Кәсіпорын ісінің тиімділігі мен табыстылығын талдау

0,5

0,5

8

14

Тақырып 2.11 Қаржы ағымын талдау

0,5

0,5

5

15

Тақырып 2.12 Әлуетті банкроттықты бағалау

0,5

0,5

5

Барлығы

6

6

78


1.9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Бұл пәнді оқу студенттерге өнеркәсіптің экономикалық және қаржылық параметрлерін аналитикалық зерттеу саласындағы білімді алып дамуға, сонымен бірге басқару шешімдердің экономикалық негіздеудерінің арнайы әдістерін қолдану машықтарын меңгеруге көмектеседі.
1.10 Курстың компоненттері

1.10.1 Теоретикалық курстың мазмұны

1.10.1.1 Қаржылық талдау теориясы

1-тақырып. Қаржылық талдаудың пәні, міндеті және түрлері

Қаржылық талдаудың ұғымы, оның мазмұны. Талдаудың қалыптасуы мен дамуының тарихи аспектілері. Қаржылық талдаудың міндеттері. Талдау түрлері. Қаржылық есеп талдауының шетелдік тәжірибесі.

2-тақырып. Қаржылық тәсілдері мен әдістері

Қаржылық талдау әдісінің мәні. Қаржылық есепті талдаудың әдістері мен тәсілдерінің классификациясы. Көлбеу бағыттағы талдау. Тік бағыттағы талдау. Трендтік талдау. Салыстырмалы талдау. Факторлық талдау. Қаржы коэффициенттерінің әдісі.

3-тақырып. Қаржылық талдауды ақпараттық қамтамасыз ету

Қаржылық талдаудың ұйымдасуы мен ақпараттық қамтамасыз ету. Қаржылық талдауды ұйымдастырудың негізгі принциптері. Талдау объектілері мен субъектілерін, ұйымдастыру түрлерін таңдау, оларды зерттеу және жеке қызмет арасында міндеттерді үлестіру. Талдауды ақпараттық және әдістемелік қамтамасыз ету.

ҚЕХС-ға сәйкес қаржылық есептің түрлерін классификациялау. Бухгалтерлік балансты, табыс пен шығыс есебін және ақша жылжуы туралы есепті құрастыру ерекшеліктері.

1.10.1.2. Кәсіпорын әрекетінің қаржылық талдауы

1-тақырып. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын экспресс-талдау

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын экспресс-талдауының мәні мен мазмұны. Экспресс-талдаудың мақсаттары мен міндеттері. Экспресс-талдауды өткізу кезеңдері. Экспресс-талдауды өткізу үшін мәліметтер көзі.

2-тақырып. Баланс активтерінің құрамын, құрылымын және динамикасын талдау

Бухгалтерлік баланс және оның құрамдық бөлімдері. Бухгалтерлік баланс активтері және олардың классификациясы. Баланс активтерінің құрамы мен құрылымы. Баланс активтерін талдау. Дебиторлық қарызды талдау.

3-тақырып. Кәсіпорын активтерін қалыптастыру көздерінің құрамын, құрылымын және динамикасын талдау

Баланс активтері қалыптасу көздерінің классификациясы. Баланс пассивінің құрамы мен құрылымы. Кәсіпорынның меншікті капиталы және оның қалыптасуы. Тартылған капиталды талдау. Несиелік қарызды талдау. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын мінездейтін көрсеткіштер.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Р. И. Смагулова экономика ғылымдарының кандидаты, доцент iconЭкономика ғылымдарының кандидаты, доцент
В этой статье анализированы объем общих ресурсов садовых и бахчевых продуктов Казахстана, а также характер его использования
Р. И. Смагулова экономика ғылымдарының кандидаты, доцент iconТехника ғылымдарының кандидаты, доцент Айтбаев Қобланбек

Р. И. Смагулова экономика ғылымдарының кандидаты, доцент iconТехника ғылымдарының кандидаты, доцент Әсібеков Әкім Жамалайұлы

Р. И. Смагулова экономика ғылымдарының кандидаты, доцент iconФизика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Тазабеков Сұлтанғали

Р. И. Смагулова экономика ғылымдарының кандидаты, доцент iconТехника ғылымдарының кандидаты, доцент Альчинбаева Ойчагүл Зайнилқызы

Р. И. Смагулова экономика ғылымдарының кандидаты, доцент iconҚабдолова Жұлдыз Дуғалиқызы Мектеп директорының Оқу ісі жөніндегі орынбасары Бақытгүл Туғанбаева Хайдарқызы
Болатбекова Назгүл Жоламанқызы – педагогика ғылымдарының кандидаты, Яғалиева Бағдат Есенқызы 2011 жылы Физика – математика ғылымдарының...
Р. И. Смагулова экономика ғылымдарының кандидаты, доцент iconХимия ғылымдарының кандидаты.,доцент Мамырбекова Айжан Көмекбайқызы
Фараби атындағы КазҰУ-нің д 14 01. 03 Диссертациялық Советінде Х.ғ. д., профессор Р. С. Вахидовтың және Х.ғ. к., доцент А. А. Старченконың...
Р. И. Смагулова экономика ғылымдарының кандидаты, доцент iconТарих ғылымдарының кандидаты, доцент
В статье рассматривается понятие категории любви в тюркском религиозном мировоззрении
Р. И. Смагулова экономика ғылымдарының кандидаты, доцент iconҒылыми жетекші: Сұлтанов Ө. С. «Экономика және бизнес»
«Экономика және бизнес» кафедрасының доценті, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты
Р. И. Смагулова экономика ғылымдарының кандидаты, доцент iconҒылыми жетекші: Сұлтанов Ө. С. «Экономика және бизнес»
«Экономика және бизнес» кафедрасының доценті, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница