Р. И. Смагулова экономика ғылымдарының кандидаты, доцент
НазваниеР. И. Смагулова экономика ғылымдарының кандидаты, доцент
страница8/11
Дата конвертации26.11.2012
Размер1.6 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


10-Кесте – Айналым капиталына ықпал ететін фактілердің өзгерісін есептеу, мың, теңге

Көрсеткіш

Жоспар бойынша

Факті бойынша

Ауытқулар, +/-
Қорлардың нормасы (ҚН), күндер


Қорлардың бір күндік қажеттілігі (ҚБКҚ)


Қорлар (ТМҚ)Қарастырылып отырған капиталдың айналым көлемінің өзгеріс фактілеріне ықпал ететіндігін келесі таблицада көрсетіндер:
11-кесте – Айналым капиталының өзгеріс факторына ықпал ету есебі, мың, теңге

Фактілер

Ықпал ету есебі

Ықпал ету есебі

Қорлардың нормаларының өзгерісіМатериал бойынша біркүндік қажеттіліктің өзгерісіБарлығы
Бақылау сұрақтары
1. Капитал айналымы деген не?

2. Өндірістік айналым құралдарына анықтама беріндер.

3. Қорлар айналымы деген не?

4. Айналым құралдарын қандай көрсеткіштер сипаттайды?

5. Айналым құралдарының айналым ұзақтылығы қалай есептеледі?

6. Айналым жылдамдығы деген не?

7. ТМҚ-ның және басқада құндылықтардың қандай түрлерін білесіндер?

8. Дебиторлық және кредиторлық берешектердің айналым көрсеткіштері қалай есептеледі?

9. Төлем қабілетінің орташа ұзақтығын қандай көрсеткіш сипаттайды?

10. Кәсіпорынның іскерлік қабілетінің көрсеткіштерін атандар.

11. Капиталдың жалпы айналым коэффициенті нені көрсетеді?

12. Негізгі қорлардың айналымын қалай есептейді?

13. Өзіндік капиталдың айналым коэффициентін не сипаттайды?

14. Қорлардың және шығындардың сату жылдамдығын қалай сипаттайды және қалай анықтайды?

15. Іскерлік белсенділікті қандай индекс сипаттайды?

10-тақырып. Кәсіпорын ісінің тиімділігі мен табыстылығын талдауия

Пән мақсаты: кәсіпорынның кірістерін талдаудың тәсілдерін үйрену; кірістерді жоғарылатудың жолдарын анықтап және аналитикалық есепті жүргзуді үйрену; қорытынды жасауда машықтану.

1-тапсырма. Баланстың берілгені бойынша (қосымша 1), кәсіпорынның кірісі мен шығысына (қосымша 2) қарап, кәсіпорынның кірісін талдап, осыған әсер ететін негізгі фактілерді анықтандар. Қорытынды жасандар.

2-тапсырма. Баланстың берілгені бойынша (қосымша 1), кәсіпорынның кірісі мен шығысына (қосымша 1) қарап, өнімді сатудан, (жұмыстан, қызметтен) түскен кірістің өзгерісін талдаңдар. Осы өзгеріске ықпал ететін келесі фактілер: а) өнімді сататын бағасы; б) өнімді сатудан түскен табыс; в) сатылған өнімнің 1 теңгеге шығыны. Өткен жылмен салыстыру бағалық индексі 1,03 құрайды.

3-тапсырма. Баланстың берілгені бойынша (қосымша 1), кәсіпорынның кірісі мен шығысына (қосымша 1) және ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есебіне (қосымша 3) қарап, кәсіпорынның кірісіне қатысты көрсеткіштерді талдандар. Қорытынды жасандар.

Бақылау сұрақтар
1. Табыс деген не, оның функциялары.

2. Табыстықтың абсолюттік көрсеткіштерін атаңыз.

3. Кәсіпорынның жалпы пайдасы қалай анықталады?

4. Жалпы пайдаға қандай факторлар әсер етеді, әсер қалай есептеледі?

5. Таза табыс дегеніміз не?

6. Табыстықтың салыстырмалы көрсеткіштерін атаңыз.
11-тақырып. Қаржы ағымын талдау

Пән мақсаты: Ақшалай қаражат түсуді және ұстауды тура тәсілмен талдау; табыстық және шығындық бөлімдерінің құрылымын және өзгерістерін бағалау; аналитикалық есептілікті жүргізуді үйрену.

1-тапсырма. Ақша қаражаттарының қозғалысы бойынша (қосымша 3) тура тәсіл қолдана отырып, ақшаның келіп түсуі мен кетуін талдандар. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын оның беріктілігіне қарап бағаландар.

2-тапсырма. Ақша қаражаттарының қозғалысы бойынша (қосымша 3), кәсіпорынның тура тәсіл көмегімен қаржылық жағдайын және кәсіпорын ақшасының келіп түсуі мен кетуін барлық түріне қарай бағаландар. Ұсыныс пен қорытынды жасандар.

3-тапсырма. Ақша қаражаттарының қозғалысы бойынша (қосымша 3) кәсіпорынның қаржылық жоспарын құрындар және кіріс пен шығыс бөлімі бойынша олардың орындалуын бағаландар. Кіріс пен шығыс бөлім құрылымының өзгерісін динамикада есептендер. Шыққан есепті кесте түрінде толтырындар. Жүргізілген талдау бойынша қорытынды жасандар.
Бақылау сұрақтар
1. Қаржылық ағымдарды талдағанда қандай әдістер қолданылады?

2. Кәсіпорынның ақшалай қаражаттарына не қатысты?

3. Қолдағы ақшаның түсу арналарын атап өтіңіз.

4. Кәсіпорынның операциялық әрекеті дегеніміз не?

5. Кәсіпорынның инвестициялық әрекетіне не кіреді?

6. Кәсіпорынның қаржылық әрекетінің бағыттарын атаңыз.


12-тақырып. Әлуетті банкроттықты бағалау

Пән мақсаты: Баланс құрылымын бағалау, кредит қабілеті индексін есептеу, баланс құрылымы туралы шешімдерді негіздеу және төлем қабілеті көрсеткіштерін болжау, қаржылық ағымдарды талдау.

1-тапсырма. Баланстың берілгені бойынша (1-қосымша), 2 – ші модельді қолдана отырып, кәсіпорынның несие төлеу қабілетінің индексін және банкрот болу мүмкіндігін анықтандар. Қорытынды жасандар.

2-тапсырма. Баланстың берілгені бойынша (қосымша 1), банкроттықтың болу мүмкіндігіне баға беру үшін баланстың құрылымының көрсеткіштерін есептендер.

3-тапсырма. Баланстың берілгені бойынша (қосымша 1аланстың құрылымының көрсеткіштерін есептендер, кәсіпорынның төлем қабілетін қалпына келтіру немесе оны жоғалтудың нақты мүмкіндігін анықтандар. Қорытынды жасандар.
Бақылау сұрақтар
1. Шаруашылық субъекттың банкроттығы деген не?

2. Кәсіпорын банкроттығының себептері қандай?

3. Қандай нормативтік құжат кәсіпорын дәрменсіздігін анықтау тәртібін регламенттейді?

4. Баланс құрылымының қанағатсыздығы не көрсетеді?

5. Кәсіпорын банкроттығының мүмкіндігін анықтау үшін қандай әдістер қолданылады?

6. Альтман модельдері әдістерінің мәні неде?

7. Төлем қабілетін жоғалту коэффициенті қалай есептеледі?

8. Төлем қабілетін қайта алу коэффициенті қандай формула арқылы есептеледі?

9. Кәсіпорын банкроттығы болмас үшін қандай шаралар қолдануы мүмкін?

5 СӨЖ на материалдар
5.1 Дәріс сабақтарына дайындалуға тапсырмалар

5.1.1 Қаржылық талдау теориясы

1-тақырып. Қаржылық талдаудың пәні, міндеті және түрлері

Сабақ жоспары

1. Бақылаулық сұрау.

2. Теориялық сұрақтарды талқылау.

3. Сабақтың қорытындысын шығару.

4. Келесі сабаққа тапсырма беру.

Қаржылық талдаудың ұғымы, оның мазмұны. Талдаудың қалыптасуы мен дамуының тарихи аспектілері. Қаржылық талдаудың міндеттері. Талдау түрлері. Қаржылық есеп талдауының шетелдік тәжірибесі.

Бақылау сұрақ:

1. «Қаржылық талдаудың түрлерін классификациялау» кестесін құру.

2-тақырып.Қаржылық тәсілдері мен әдістері

Қаржылық талдау әдісінің мәні. Қаржылық есепті талдаудың әдістері мен тәсілдерінің классификациясы. Көлбеу бағыттағы талдау. Тік бағыттағы талдау. Трендтік талдау. Салыстырмалы талдау. Факторлық талдау. Қаржы коэффициенттерінің әдісі.

Сабақ жоспары

1. Бақылаулық сұрау.

2. Теориялық сұрақтарды талқылау.

3. Сабақтың қорытындысын шығару.

4. Келесі сабаққа тапсырма беру.

Бақылау сұрақ:

1. Қаржылық талдауда статистикалық тәсілмен әдістерді қолдану мысалдарын келтіріңіз.

3-тақырып.Қаржылық талдауды ақпараттық қамтамасыз ету

Қаржылық талдаудың ұйымдасуы мен ақпараттық қамтамасыз ету. Қаржылық талдауды ұйымдастырудың негізгі принциптері. Талдау объектілері мен субъектілерін, ұйымдастыру түрлерін таңдау, оларды зерттеу және жеке қызмет арасында міндеттерді үлестіру. Талдауды ақпараттық және әдістемелік қамтамасыз ету.

ҚЕХС-ға сәйкес қаржылық есептің түрлерін классификациялау. Бухгалтерлік балансты, табыс пен шығыс есебін және ақша жылжуы туралы есепті құрастыру ерекшеліктері.

Сабақ жоспары

1. Бақылаулық сұрау.

2. Теориялық сұрақтарды талқылау.

3. Сабақтың қорытындысын шығару.

4. Келесі сабаққа тапсырма беру.

Бақылау сұрақ:

1. Қаржылық есеп түрлерімен танысу.

5.1.2 Кәсіпорын әрекетінің қаржылық талдауы

1-тақырып. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын экспресс-талдау

Қаржылық есепті тексеру жөнінде аналитикалық процедураларды өткізу.

Сабақ жоспары

1. Бақылаулық сұрау.

2. Теориялық сұрақтарды талқылау.

3. Сабақтың қорытындысын шығару.

4. Келесі сабаққа тапсырма беру.

Бақылау сұрақ:

  1. Бухгалтерлік баланс оқуды өткізу.

2-тақырып.Баланс активтерінің құрамын, құрылымын және динамикасын талдау

Бухгалтерлік баланс және оның құрамдық бөлімдері. Бухгалтерлік баланс активтері және олардың классификациясы. Баланс активтерінің құрамы мен құрылымы. Баланс активтерін талдау. Дебиторлық қарызды талдау.

Сабақ жоспары

1. Бақылаулық сұрау.

2. Теориялық сұрақтарды талқылау.

3. Сабақтың қорытындысын шығару.

4. Келесі сабаққа тапсырма беру.

Бақылау сұрақ:

1. Бөлім қорытындылары мен бухгалтерлік баланс валюталарын салыстыруды өткізу және анық теңдік пен теңсіздіктерді табу.

3-тақырып. Кәсіпорын активтерін қалыптастыру көздерінің құрамын, құрылымын және динамикасын талдау

Баланс активтері қалыптасу көздерінің классификациясы. Баланс пассивінің құрамы мен құрылымы. Кәсіпорынның меншікті капиталы және оның қалыптасуы. Тартылған капиталды талдау. Несиелік қарызды талдау. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын мінездейтін көрсеткіштер.

Сабақ жоспары

1. Бақылаулық сұрау.

2. Теориялық сұрақтарды талқылау.

3. Сабақтың қорытындысын шығару.

4. Келесі сабаққа тапсырма беру.

Бақылау сұрақ:

1. Дебиторлық және кредиторлық қарыздың салыстырмалық талдауын жасау.

4-тақырып.Меншікті және несиелік капиталды талдау

Кәсіпорынның меншікті капиталы, оның қалыптасуы мен толықтыру көздері ұғымы. Меншікті айналым капиталын талдау міндеттері. Меншікті капиталды пайдалану тиімділігін мінездейтін көрсеткіштер.

Несие капиталының құрамы, құрылымы және динамикасын талдау.

Сабақ жоспары

1. Бақылаулық сұрау.

2. Теориялық сұрақтарды талқылау.

3. Сабақтың қорытындысын шығару.

4. Келесі сабаққа тапсырма беру.

Бақылау сұрақ:

1. Кәсіпорынның меншікті айналым капиталының есебін өткізу.

5-тақырып. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау

Кәсіпорынның қаржылық жағдайы ұғымы. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы ұғымы және мәні. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығына әсер ететін факторлар және олардың классификациясы. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың негізгі міндеттері.

Сабақ жоспары

1. Бақылаулық сұрау.

2. Теориялық сұрақтарды талқылау.

3. Сабақтың қорытындысын шығару.

4. Келесі сабаққа тапсырма беру.

Бақылау сұрақ:

1. Қаржылық тұрақтылығының абсолюттік көрсеткіштерінің негізінде кәсіпорын қаржы жағдайы тұрақтылығының түрін анықтау.

6-тақырып. Өтімділікті талдау

Өтімділік және өтімділік құралдарының ұғымы. Өтімділік деңгейі бойынша баланс активтерін классификациялау. Төлемдік жеделдігі бойынша баланс пассивтерін топтау. Баланс өтімділігі. Өтімділік коэфиициенттер.

Сабақ жоспары

1. Бақылаулық сұрау.

2. Теориялық сұрақтарды талқылау.

3. Сабақтың қорытындысын шығару.

4. Келесі сабаққа тапсырма беру.

Бақылау сұрақ:

1. Кәсіпорын баланс өтімділігін анықтау.

7-тақырып. Кәсіпорынның төлем қабілетін талдау

Кәсіпорынның төлем қабілетін анықтау. Кәсіпорынның төлем қабілетін талдау. Ағымды, болашақты, абсолютты төлем қабілеті. Өтімділік пен төлем қабілетінің өзара байланысы.

Сабақ жоспары

1. Бақылаулық сұрау.

2. Теориялық сұрақтарды талқылау.

3. Сабақтың қорытындысын шығару.

4. Келесі сабаққа тапсырма беру.

Бақылау сұрақ:

1. Өтімділік және төлем қабілеті көрсеткіштерінің өзара байланыс кестесін құру.

8-тақырып. Кәсіпорынның кредит қабілетін талдау

Банктік несиелендірудің мәні. Несиелендіру принциптері. Несиелендіру объектілері мен түрлері. Несие беру шарттары. Кәсіпорынның кредит қабілетін талдаудың негізгі міндеттері. Несиелендіру шарттарының талдауы. Шаруашылық субъекттің кредит қабілетін бағалау әдістері.

Сабақ жоспары

1. Бақылаулық сұрау.

2. Теориялық сұрақтарды талқылау.

3. Сабақтың қорытындысын шығару.

4. Келесі сабаққа тапсырма беру.

Бақылау сұрақ:

1. Несиелеуге жататын және жатпайтын объектілерінің кестесін құрыңыз.

9-тақырып. Кәсіпорынның іскерлік белсенділігін талдау

Нарықтық қатынастар жағдайындағы кәсіпорынның белсенділігі. Кәсіпорынның іскер белсенділігінің көрсеткіштері (активтердің, негізгі қорлардың, ағымды активтердің жалпы айналымдарының, материалдық айналым қорларының, дайын өнімнің, ақшалай қаражаттың, инвестицияланған капиталдың және т.б. айналымдарының коэффициенттері), оларды есептеу мен талдау.

Сабақ жоспары

1. Бақылаулық сұрау.

2. Теориялық сұрақтарды талқылау.

3. Сабақтың қорытындысын шығару.

4. Келесі сабаққа тапсырма беру.

Бақылау сұрақ:

1 Кәсіпорынның нарықтық белсенділігін талдау көрсеткіштері.

10-тақырып. Кәсіпорын ісінің тиімділігі мен табыстылығын талдау

Табыс ұғымы, оларды классификациялау. Нарық экономикасы жағдайындағы табыстың маңызы және ролі. Табыс функциялары. Кәсіпорын табыстылығын талдау маңызы.

Табыстықтың абсолюттік көрсеткіштері және олардың қалыптасуы. Кәсіпорын табысының құрамы мен құрылымы. Кәсіпорын табысына ықпал ететін факторлар.

Кәсіпорын табыстарының салыстырмалы көрсеткіштері. Жалпы активтердің табыстылығы. Шығарылатын өнімнің (жұмыс, қызмет) табыстылығы. Ақшалай қаражаттың таза ағылымы негізінде саналған табыстылық көрсеткіштері.

Сабақ жоспары

1. Бақылаулық сұрау.

2. Теориялық сұрақтарды талқылау.

3. Сабақтың қорытындысын шығару.

4. Келесі сабаққа тапсырма беру.

Бақылау сұрақ:

1 Кәсіпорынның қорытынды пайдасын қалыптастыру кестесін құрыңыз.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Р. И. Смагулова экономика ғылымдарының кандидаты, доцент iconЭкономика ғылымдарының кандидаты, доцент
В этой статье анализированы объем общих ресурсов садовых и бахчевых продуктов Казахстана, а также характер его использования
Р. И. Смагулова экономика ғылымдарының кандидаты, доцент iconТехника ғылымдарының кандидаты, доцент Айтбаев Қобланбек

Р. И. Смагулова экономика ғылымдарының кандидаты, доцент iconТехника ғылымдарының кандидаты, доцент Әсібеков Әкім Жамалайұлы

Р. И. Смагулова экономика ғылымдарының кандидаты, доцент iconФизика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Тазабеков Сұлтанғали

Р. И. Смагулова экономика ғылымдарының кандидаты, доцент iconТехника ғылымдарының кандидаты, доцент Альчинбаева Ойчагүл Зайнилқызы

Р. И. Смагулова экономика ғылымдарының кандидаты, доцент iconҚабдолова Жұлдыз Дуғалиқызы Мектеп директорының Оқу ісі жөніндегі орынбасары Бақытгүл Туғанбаева Хайдарқызы
Болатбекова Назгүл Жоламанқызы – педагогика ғылымдарының кандидаты, Яғалиева Бағдат Есенқызы 2011 жылы Физика – математика ғылымдарының...
Р. И. Смагулова экономика ғылымдарының кандидаты, доцент iconХимия ғылымдарының кандидаты.,доцент Мамырбекова Айжан Көмекбайқызы
Фараби атындағы КазҰУ-нің д 14 01. 03 Диссертациялық Советінде Х.ғ. д., профессор Р. С. Вахидовтың және Х.ғ. к., доцент А. А. Старченконың...
Р. И. Смагулова экономика ғылымдарының кандидаты, доцент iconТарих ғылымдарының кандидаты, доцент
В статье рассматривается понятие категории любви в тюркском религиозном мировоззрении
Р. И. Смагулова экономика ғылымдарының кандидаты, доцент iconҒылыми жетекші: Сұлтанов Ө. С. «Экономика және бизнес»
«Экономика және бизнес» кафедрасының доценті, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты
Р. И. Смагулова экономика ғылымдарының кандидаты, доцент iconҒылыми жетекші: Сұлтанов Ө. С. «Экономика және бизнес»
«Экономика және бизнес» кафедрасының доценті, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница