Бекітемін оқу ісі жөніндегі проректоры Б. Рскелдиев 20 ж. Элективті пәндер каталогы
НазваниеБекітемін оқу ісі жөніндегі проректоры Б. Рскелдиев 20 ж. Элективті пәндер каталогы
страница5/6
Дата конвертации23.05.2013
Размер0.58 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6

ХХ ғасырдағы соғыстар мен ұрыстардағы Ресей

Кредит саны - 3 (2+1+0), ECTS бойынша кредит саны - 5

Пререквизит – Қазақстанның жаңа және қазіргі замандағы тарихы.

Постреквезит - Батыс және Шығыс елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы.

Оқыту мақсаты: Ресей 20 ғасырдағы соғыстар мен ұрыстар қатысудың анализі.

Қысқаша мазмұны: 1904-1905 жылдардағы орыс-жапон соғысында, Бірінші дүниежүзілік соғысқа және 1990 жылғы Солтүстік Кавказдағы ұрыстарға орыс әскерінің әскери қимылдарға қатысуы,

Күтілетін нәтиже:

Білімі: пән бойынша қарастырылған білім материалын меңгеру.

Іскерлігі: объективті нәтиже мен қорытынды шығару мақсатында ғылыми және оқу материалына анализ жасай білу.

Дағдысы: оқу және ғылыми материалмен өздік жұмыс жасай білу және сыни тұрғыдан ойлау дағдысын қалыптастыру.

Құзіреттілігі: кәсіби білім, маман дайындау контексіндегі дағды.

Бағдарлама жетекшісі: т.ғ.к., профессор м.а. Коновалов А.П.

9

GPS 0309

Қазіргі заманның жаһандық мәселелері

Кредит саны - 3 (2+1+0), ECTS бойынша кредит саны - 5

Пререквизит – Қазақстанның жаңа және қазіргі замандағы тарихы.

Постреквезит - Батыс және Шығыс елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы.

Оқыту мақсаты:

Қысқаша мазмұны: қазіргі заманның жаөандық проблемаларына «әлем-мәдениет» жүйесін алып жатқан проблемалар жатады, ол адамзат тағдырындағы өмірлік маңызды факторларды қамтитын: экологиялық, демографиялық, мәдениет кризисінің проблемаларын, соғыс пен бейбітшілік проблемалары және кейінгі кезде пайда болған терроризм. Қазіргі өркениеттің жаһандық кризисін болдырмау, қоғамның өмірлік шығармашалығы, адамзат тағдыры, табиғат ортасы, әлеуметтік прогресс оның шешіміне байланысты. Жаөһндық кризис, ол адамзат өзі жасаған әлемді жоюды жақындатады, қоғамды құрайтын тұлғалардың өміріне, денсаулығына өз әсерін береді.

Күтілетін нәтиже: Жаһандық кризис экологиялық, экономикалық, техникалық саланы ғана қамтып қоймай, әлеуметтік, саяси және демография саласын да қамтиды. Әр мемлекеттердің әлеуметтік-экономикалық дамуында теңдіктің болмауынан 21 ғасырда жаһандық кризис өз шегіне жетті деуге болады. Бұл жағдайдан шығу жолдары: әлеуметтік антагонизмді жою, халықаралық шығармашылықты көбейту,

Білімі: пән бойынша қарастырылған білім материалын меңгеру.

Іскерлігі: объективті нәтиже мен қорытынды шығару мақсатында ғылыми және оқу материалына анализ жасай білу.

Дағдысы: оқу және ғылыми материалмен өздік жұмыс жасай білу және сыни тұрғыдан ойлау дағдысын қалыптастыру.

Құзіреттілігі: кәсіби білім, маман дайындау контексіндегі дағды.

Бағдарлама жетекшісі: т.ғ.к., профессор м.а. Коновалов А.П.

10

RMZ NNP 0310

Әлемдік өркениеттердің дамуы: жаңа және қазіргі заман

Кредит саны - 3 (2+1+0), ECTS бойынша кредит саны - 5

Пререквизит – Орта ғасырлар тарихы, Еуропа жне Америка елдерінің қазіргі даму жағдайы, Қытай тарихы.

Постреквезит – жоқ.

Оқыту мақсаты: университет студенттерінің гуманитарлық салады білімдерін жетілдіру, жүйелік ойлауды қалыптастыру, тарихта болапы жатқан оқиғаларға өз бағасын беру, өзінің және басқа халықтардың тарихына объективті көзқарас қалыптастыру.

Қысқаша мазмұны: Өркениет түсінігі. Өркениет және оның аналитикалық, синтетикалық интерпритациясы мен анықтамасы. Өркениеттің мәдени-тарихи типтері. Өркениет эволюциясының альтернативті концепциялары. Эволюциялық процесске саяси жаңа ойлаудың әсері. Шаруашылық жүйенің әлеуметтік динамикасы. Жаһандық өркениеттің жаңа типіндегі Қазақстан.

Күтілетін нәтиже:

Білімі: нақты категория ретінде қазіргі тарихтың негізгі түсініктерін пайдалану, әлемдік өркениет процесінің негізгі бағыттар мен даму заңдылығы, өркениеттік анализ бен классификаның жалпы принциптері

Іскерлігі: әр түрлі өркениеттер арасында салыстырма жүргізу, олардың тарихи дамуында жалпы өзгешеліктерді анықтау, тарихтағы адам тұлғасының орнын анықтау, отан тарихы мен әлем тарихы процессінде өздігінше ориентир жасау,тарих сабақтарында қазіргі замандағы күрделі процестерде ориентир жасай білу.

Құзіреттілігі:

Бағдарлама жетекшісі: т.ғ.к., профессор м.а. Коновалов А.П.

11

IMO 0311

Халықаралық қарым-қатынас тарихы

Кредит саны - 3 (2+1+0), ECTS бойынша кредит саны - 5

Пререквизит – Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы.

Постреквезит – жоқ.

Оқыту мақсаты: әлемдегі халықаралық қатынастың негізгі проблемаларымен студенттерді таныстыру, ұлттық қауіпсізді мақсатында Қазақстанның сырытқы саясатының орны, басқа мемлекеттермен өзара пайдалы байланыс орнату (мысалы: «ЕврАзЭС», «ШОС», «СВМДА», «Бейбітшілікі үшін әріптестік» және т.б.) саясаттың институттық-құқықтықт аспектілеріне көңіл бөлу, соның ішінде ең бастысы, БҰҰның және халықаралық ұйымдарды қызметіне.

Қысқаша мазмұны:

Күтілетін нәтиже:

Білімі: оқытылып жатқан курстың ерекшеліктерді түсіндірудегі методикалық аспектілер, пәннің өзекті проблемалары, мемлекеттердің байланысытарының қалыптасуының ерекшеліктер, халықаралық қатынастар, тарих пен саясаттағы тұлғаның орны, Қазақстанның сыртқы саясатының негізгі приоритеттері.

Іскерлігі: тарихи процесс анализінің өркениетті, мәдени принциптеріне сүйене отырып, зерттеу есептерін шешу, тарихи және құқықтық деректерді пайдалану, сааяси білімнің теориялық, қолданбалы, құнды аспектілерін ерекшелей білу, оларды күнделікті тұрмыс пен кәсіби өмірге қатысты практикалық шешім қабылдау үшін қолдану,

Дағдысы: тарихи өзгерістердегі халықаралық қатынастың жүйелік анализін құра білуді қалыптастыру. .

Құзіреттілігі: тарихи өзгерістердегі халықаралық қатынастың жүйелік анализі.

Бағдарлама жетекшісі: т.ғ.к., доцент м.а. Ахметова Р.Д.

12

KPROZE 0312

Крест жорықтары және Еуропа рыцарьлық қоғамы

Кредит саны – 3 (2+1+0),ECTS бойынша кредит саны – 5

Пререквизиттер– Орта ғасырлар тарихы.

Постреквизиттер – Батыс және Шығыс елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы.

Оқыту мақсаты:орта ғасыр тарихы бойынша білімді тереңдету.

Қысқаша мазмұны: Еуропалықтардың крест жорықтарының экономикалық және әлеуметтік себептері. (XI-XIII ғғ.). Испания реконкистасы. Мұсылмандарға қарсы батысеуропалықтардың крест жортықтары. Киев князьдерінің хазарлар мен еділ бұлғарларына қарсы жорығы. Крест жорықтарының әйгілі қолбасшылары: Ричард І Арыстан Жүрек (1157-1199 гг.), Готфрид Бульонский (1060-1100 гг.), Балдуин Фландрский (1058-1118 гг.), Фридрих І Барбаросса (1123-1190 гг.). Еуропаның феодалдық династиялары және билік үшін күрестері: Плантагенеттер, Вельфтер, Гогенштауфендер, Пясттер, Асканиялар, Капетингтер, Инглингтер, Арпадтар, Рюриковичтер және т.б.Рыцарь мәдениеті мен рыцарь моралінің қалыптасуы. Трубадурлер және әйел жүрегі культі. Еуропалықтардың әлемді қабылдауларының кеңеюі. Экономикадағы өзгерістер: алғашқы банк үйлерінің және қаржы компанияларының қалыптасуы, сауданың дамуы, қалалардың өсуі, ауылшаруашылық саласының шынайы көрінісінің бұзылуы. Патша билігінің және бюргерліктің ролінің күшейюі. Отты қарулардың пайда болуы. Адамның жаңа әлеуметтік типінің қалыптаса батауы.

Оқытудан күтілетін нәтижелер:

Білімі: Пән бойынша ұсынылған білім көлемін игеру.

Іскерлігі: Объективті нәтиже және қорытындылар алу мақсатында ғылыми материал мен нақты оқулықты сараптай алу.

Дағдылары: Ғылыми және оқу материалдарымен өзіндік жұмыс істеу және сыни ойлау дағдыларын қалыптастыру.

Құзіреттері: кәсіби білім, маманды дайындау контекстіндегі кәсіби білім, іскерлік пен дағдылар.

Бағдарлама жетекшісі: доцент, т.ғ.к. Пашенцев А.П.

Білім беру траекториясы – «Қазақстан тарихы»


1

KGVE 0301


Көшпенділер мемлекеті: пайда болуы және дамуы

Кредит көлемі – 3 (2+1+0), кредитте ECTS – 5

Пререквизиттері– Ерте және орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы.

Постреквизиттері – Түркі халықтарының тарихы, Қазақ халқының рухани мәдениеті, Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы.

Мақсаты:Көшпенді мемелекеттердіңпайда болуы мен даму ерекшеліктері жөнінде студенттердің ой-санасын арттыру.

Қысқаша мазмұны: Этногенез туралы жалпы ұғым. Көшпенділер мемлекетінің даму тарихы. Көшпенділердің географиялық ортасы мен олар өмір сүрген қоғамның табиғат жағдайы.Орталық Азиядағы ежелгі тұрғындардың айналысқан шаруашылық түрлері мен қолданған еңбек құралдары.Қола дәуіріндегі көшпелі тайпалар. Қола дәуіріндегі қазақ ошағы. Қола дәуіріндегі материалдық мәдениет және оның ерекшеліктері. Қолөнері мен дінге сенімі. Скифтер, сақтар, массагеттер,савроматтар.Шаруашылығы,әлеуметтік құрылымы, сақтардың тұрмысы. Ерте мемлекеттер дәуірі. Сақтардың көрші мемлекеттермен этникалық қарым-қатынастары (Иран,Қытай).Ерте темір дәуіріндегі тайпалардың мәдениеті мен қолөнері. Аң стилі. Көшпенді империялар дәуірі, түрік,түргеш, қарлұқ мемлекеттерінің құрылуы мен даму ерекшеліктері.Ерте ортағасырлар дәуіріндегі түрік, моңғол және ортаазиялық тайпалардың мемлекет құрылысындағы ерекшеліктері. Моңғол империясы,көшпенділердің жаңаша дамуы.Қазақ халқының негізгі даму кезеңдері.Оның құрамына енген этникалық топтар. Отарлау жүйесіндегі көшпенділер мемлекетінің жағдайы.Көшпенділердің отарлық империя құрамына енуі.

Күтілетін нәтижелер:

Білім: Пән бойынша ұсынылған білім деңгейін толықтай меңгеру.

Игеру: Оқу және ғылыми негіздегі материалға анализ жасай білу арқылы, күтілген нәтижелер мен шешімдерді шығару.

Дағды:Сыни тұрғысынан ойлау дағдысын қалыптастыру ,оқу және ғылыми материалдармен өз бетінше жұмыс жасай білуге үйрету.

Құзырет: мамандыққа бағдарланған білімді игерту арқылы, дағдыланған маман даярлау.

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушы Саңқайбаева П.С.

2

ORKCh 0302

Қазақ хандығының құрылуы мен дамуы

Кредит саны – 2 (1+1+0), ECTS бойынша кредит саны – 3

Пререквизиттер – Қазақстанның ерте және орта ғасырлардағы тарихы

Постреквизиттер – Қазақстанның жаңа және қазіргі замандағы тарихы.

Оқыту мақсаты: Қазақ хандығының қалыптасу тарихы мен оған әсер еткен факторлар туралы білімді тереңдету.

Қысқаша мазмұны: Қазақ хандығының құрылуын анықтаушы факторлары. Жәнібек пен Керей хандары. Қазақ халқының қалыптасу тарихнамасы және оның негізгі кезеңдері. «Қазақ» термині туралы. Этникалық территория. Түркі тайпаларының ішкі, саяси, әлеуметтік-экономикалықдамуы. XIV-XV ғ.ғ. шамасында қыпшақ этносының ыдырауы. Қазақ мемлекетінің құрылуының жүйеленуі.

Оқытудан күтілетін нәтижелер:

Білімі: Пән бойынша ұсынылған білім көлемін игеру.

Іскерлігі: Объективті нәтиже және қорытындылар алу мақсатында ғылыми материал мен нақты оқулықты сараптай алу.

Дағдылары: Ғылыми және оқу материалдарымен өзіндік жұмыс істеу және сыни ойлау дағдыларын қалыптастыру.

Құзіреттері: кәсіби білім, маманды дайындау контекстіндегі кәсіби білім, іскерлік пен дағдылар.

Бағдарлама жетекшісі: доцент м.а. т.ғ.к. Кариева Т.А.

3

KNKN 0303

Қазақ халқының мәдени мұрасы

Кредит көлемі– 2 (1+1+0), кредитте ECTS – 3

Пререквизиттері– Этнология

Постреквизиттері – Қазақстанның жаңа және қазіргі замандағы тарихы.

Мақсаты: студенттерге қазақ халқының рухани және материалдық бай мәдениетінің баға жетпес мағыздылығын түсіндіре отырып, өркениеттер қатарындағы орнын қарастыру.

Қысқаша мазмұны: Қазақ мәдениетініңтұрмыстағы алатын орны.Ұлттық мәдениет және жаңаша өркеиет.Ертедегі қазақ мәдениетінің ерекшеліктері.Көне түрік мәдениетіндегі Батыс пен Шығыс байланысы.Номадизм мәселесі. Қазақ халқының діліне көшпенді өмірдің тигізген әсері.Космогенез және қазақ мәдениетің символдары.Исламға дейінгі қазақтардың сенімі. Тенгриандық.Ұмай ана.Исламның таралуы.Қазақтардың халық ауыз әдебиеті.Қазақтардың эпикалық өнері.Қазақтардың шешендік өнері.Қазақтардың ұлттық ойындары мен мейрамдары.Қазақтардың ұлттық дәстүрі мен әдет-ғұрыптары. Қазақ ұлттық мәдениетінің дамуның алғышарттары.

Күтілетін нәтижелер:

Білім:Пән бойынша ұсынылған білім деңгейін толықтай меңгеру.

Игеру: Оқу және ғылыми негіздегі материалға анализ жасай білу арқылы, күтілген нәтижелер мен шешімдерді шығару.

Дағды:Сыни тұрғысынан ойлау дағдысын қалыптастыру , оқу және ғылыми материалдармен өз бетінше жұмыс жасай білуге үйрету.

Құзырет: мамандыққа бағдарланған білімді игерту арқылы, дағдыланған маман даярлау.

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушы Саңқайбаева П.С.

4

INODK 0304

Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыстардың тарихы (XVIII-XX ғ.ғ.)

Кредит саны – 3 (2+1+0), ECTS бойынша кредит саны – 5

Пререквизиттер – Қазақстанның ерте және орта ғасырлардағы тарихы.

Постреквизиттер – Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы. Алаш қозғалысы: тарихы және тарихнамасы.

Оқыту мақсаты: Қазақстан тарихы туралы білімді тереңдету, ұлттық қозғалыстар туралы түсінікті қалыптастыру.

Қысқаша мазмұны: Ресей империясы саясаты: әскер оныстар мен бекініс шекптерін салу, салытық саясат. 1783-1797 жж. Сырым Датұлы көтерілісі. Себептері және қозғаушы күштері. Көтеріліс барысы және оның мақсаттары. Сырым Датұлы – байбақты руы старшыны, би және шешен.XIX ғ. басындағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістер. Жәңгір ханның билікке келуі. 1836-1838 жж. Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс. 1837-1847 ж.ж. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс. Себептері, барысы, маңызы және нәтижелері. XIX ғасырдың 50-70 ж.ж. Есет Көтібарұлы және Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыстар. 1916 ж. көтеріліс және оның жетекшілері.

Оқытудан күтілетін нәтижелер:

Білімі: Пән бойынша ұсынылған білім көлемін игеру.

Іскерлігі: Объективті нәтиже және қорытындылар алу мақсатында ғылыми материал мен нақты оқулықты сараптай алу.

Дағдылары: Ғылыми және оқу материалдарымен өзіндік жұмыс істеу және сыни ойлау дағдыларын қалыптастыру.

Құзіреттері: кәсіби білім, маманды дайындау контекстіндегі кәсіби білім, іскерлік пен дағдылар.

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушы Бакытжанова А.Б.

5

GvK 0305
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Бекітемін оқу ісі жөніндегі проректоры Б. Рскелдиев 20 ж. Элективті пәндер каталогы iconБекітемін Оқу ісі жөніндегі проректоры Б. Рскелдиев 20 ж элективті пәндер каталогы
...
Бекітемін оқу ісі жөніндегі проректоры Б. Рскелдиев 20 ж. Элективті пәндер каталогы iconБекітемін Оқу жұмысының проректоры Б. А. Рскелдиев 20 жыл элективті пәндер каталогы
Оқыту мақсаты: Психологияның заты мен объектісін, субъективті және объективті нақтылықтың қатынастарын оқып үйрену
Бекітемін оқу ісі жөніндегі проректоры Б. Рскелдиев 20 ж. Элективті пәндер каталогы iconБекітемін Оқу ісі бойынша проректор Б. Рскелдиев 20 жыл элективті пәндер каталогы
Оқыту мақсаты: Психологияның заты мен объектісін, субъективті және объективті нақтылықтың қатынастарын оқып үйрену
Бекітемін оқу ісі жөніндегі проректоры Б. Рскелдиев 20 ж. Элективті пәндер каталогы iconБекітемін Оқу жұмысы жөніндегі проректор Б. А. Рскелдиев 20 жыл Қосымша элективті пәндер каталогы
В090100 – «Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану» мамандығына арналған
Бекітемін оқу ісі жөніндегі проректоры Б. Рскелдиев 20 ж. Элективті пәндер каталогы iconБекітемін Оқу ісі жөніндегі проректор Б. Рскелдиев 2012 жыл элективті пәндердің каталогы
Оқыту мақсаты: Психологияның заты мен объектісін, субъективті және объективті нақтылықтың қатынастарын оқып үйрену
Бекітемін оқу ісі жөніндегі проректоры Б. Рскелдиев 20 ж. Элективті пәндер каталогы iconБекітемін Оқу ісінің проректоры Б. А. Рскелдиев 20 жыл элективті пәндер каталогы
Оқытудың мақсаты: Психологиядан негізгі орын алатын мәселер жөнінде студенттерде ой қалыптастыру: адамның психиқалық феномені, ойлы...
Бекітемін оқу ісі жөніндегі проректоры Б. Рскелдиев 20 ж. Элективті пәндер каталогы iconБекітемін Оқу ісі проректоры Рскелдиев Б. А. 2012 ж. Элективті пәндер каталогі
Оқытудың мақсаты: Психологиядан негізгі орын алатын мәселер жөнінде студенттерде ой қалыптастыру: адамның психиқалық феномені, ойлы...
Бекітемін оқу ісі жөніндегі проректоры Б. Рскелдиев 20 ж. Элективті пәндер каталогы iconБекітемін Оқу ісі проректоры Рскелдиев Б. А. 2012 ж. Элективті пәндер каталогі
Оқытудың мақсаты: Психологиядан негізгі орын алатын мәселер жөнінде студенттерде ой қалыптастыру: адамның психиқалық феномені, ойлы...
Бекітемін оқу ісі жөніндегі проректоры Б. Рскелдиев 20 ж. Элективті пәндер каталогы iconБекітемін Оқу ісі бойынша проректор Б. Рскелдиев 20 жыл элективті пәндердің каталогы
Оқыту мақсаты: Психологияның заты мен объектісін, субъективті және объективті нақтылықтың қатынастарын оқып үйрену
Бекітемін оқу ісі жөніндегі проректоры Б. Рскелдиев 20 ж. Элективті пәндер каталогы iconБекітемін Оқу жұмысы жөніндегі проректор Б. А. Рскелдиев 20 жыл элективті пәндер каталогы
Оқытудың мақсаты: Психологиядан негізгі орын алатын мәселер жөнінде студенттерде ой қалыптастыру: адамның психиқалық феномені, ойлы...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница