Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
НазваниеҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
страница5/9
Дата конвертации30.05.2013
Размер1.12 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2.3. Семинарлық сабақтар жоспары


1-2 СЕМИНАР.

1 ТАҚЫРЫП. НЕОКЛАССИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ ШЕКТЕРІ (2 с)


 1. Неоклассикалық тәсілдердің пайдалану шектері.

 2. Ақпараттардың толықтығы

 3. Жетілген бәсеке

 4. homo ecohomicusСеминарда талдау үшін тапсырмалар мен сұрақтар
 1. Maih stream-ның экономикалық теориядан пәні қандай? Бұнда тандау пәні, таңдау орны мен уақыты, таңдау болатын тарихи жағдайлар назарға алына ма?

 2. Экономикалық теория классиктері ішінен кім бірінші болып классикалық экономикалық теорияның әмбебаптығын айтады?

 3. Нарықтағы классикалық тепе-теңдіктің бірінші алға шарты- әрбір индивид ие болатын, нарықтағы жағдай туралы ақпараттың толықтығы. Бұндай шартқа қандай жағдайда қол жетеді?
  1. тапсырма: Экономикалық ақпаратың толықтығының шарты болатын нарықтың мысалы келтірініздер.


4. «Жетілген бәсеке» деген не екенін түсіндірініз?

5. Бәсеке жетілген болып танылу үшін, қандай шарттар орындалуы тиіс?

6.«Айырмашылықтық емес» ресурс деген не?


  1. тапсырма: Жетілген бәсеке шарты ететін нарықтың мысалын келтірініздер.


7. Неоклассикалық нарықтағы мәмілелерге қатысушылардың портреті қандай?

8. М. Вебер бойынша мақсат рационалдылығы.

 1. Утимитаризм, эмпатия, сенім түсініктері.

  1. тапсырма: Экономикалық адамның мінез-құлқындағы қарапайым және күрделі утимтаримге мысал келтірінізде.
 1. Интерпретативтік нақтылық деген не және оны қалай түсінуге болады?
  1. тапсырма: Экономикалық адамның мінез-құлқындағы барлық компоненттер тұрғысынан тауарды нарықта сатып алу мысалын келтіріңіздер.


11. Интепретативтін рационалдылықтың алға шарты ессебіндегі «фоналдық нүкте» және « келісім» түсініктері?

12. Неоклассикалық нарыққа жоғарыда қойылған талаптар бір-біріне қалай қарсы келеді?

Әдебиеттері
Әдістемелік нүскаулар: Оұу материалдарын зерделеу және ойда қорыту келесі категориялардың мазмұнын түсінумен (утимитаризм, эмпатия, сенім) және нарықтық экономикада орны алатын материалдарды нақты мысалдар түрінде міндетті түрде пысықтаумен қатар жүрді тиіс.
Негізгі әдебиет

 1. Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности. М.: ИМЭМО, 1990.

 2. Коуз Р. Проблема социальных издержек/Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993. С. 87-169.

 3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала - Пресс, 1997. Гл. 4.

 4. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб.: Лениздат, 1996. Гл. 1. С. 48-90.

Қосымша әдебиет

 1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I-II. М.: Норма – Инфра – М, 1996. Гл. 4 «Юридические лица».

 2. Малахов С. Трансакционные издержки и макроэкономическое равновесие//Вопросы экономики. 1998. № 11.

 3. Малахов С. Некоторые аспекты теории несовершенного конкурентного равновесия (двухфакторная модель трансакционных издержек)//Вопросы экономики. 1996. № 10.

 4. Шаститко А.Е. Внешние эффекты и трансакционные издержки. М.: Экономический факультет МГУ – ТЕИС, 1997.

 5. Posner R.A. The Economic Approach to Law //Texas Law Review. 1975. Vol. 53. P. 757-782 (перевод: Познер Р. Экономический подход к праву /Право и экономика. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 1999).


3-4 СЕМИНАР.
2 ТАҚЫРЫП. ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ ТЕОРИЯ: «ЕСКІ» ЖӘНЕ «ЖАҢА» ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ (2 с)


 1. Неоклассика парадигмасы

 2. Институционализм «ағымы»

 3. «Ескі» институционализм

 4. Неоинституционалдық экономика

 5. Жаңа институционалдық экономика


Семинарда талдау үшін тапсырмалар мен сұрақтар
 1. Теорияның «қатты ядросы» деп не түсініледі? Теорияның «қорғаушы қабыршағы» деп не түсініледі?


1 тапсырма: неоклассикалық экономиканың ядросын құрайтын үш ережені ашыңыздар.

2 тапсырма. Неоклассикалық экономикалық теорияның «қорғаушы қабыршағы» ережесін ашыңыздар.


 1. Неоклассикалық экономикалық теорияның негізгі зерттеу төсемін, яғни әдістемелік индивидуализмді түсіндіріңіздер.

 2. Холизм әдісін түсіндіріңіздер.
 1. тапсырма: Нарықтық тепе-теңдік теориясын қарастырғанда неліктен әдістемелік индивидуализм қолданылатынан мысалдармен негіздеңдер.

 2. тапсырма: Адамның заңды некеге түсінідіріңіздер.
 1. Т. Веблен өзінің «Тойшыл класс теориясында» «демонстративтік тұтыну» мысалында Холизм әдісін қалай қолданады.

 2. «Техноқұрылым» категориясын әзірлегенде Дж.К. Гэлбрейттің «Жаңа индустриалдық қоғам»кітабында Холизм әдісін қалай қолданылады.

 3. «Неоинституционалдық экономика» және «Жаңа институционалдық экономика» түсініктерініің принципиалды айырмашылықтары неде?

 4. «Неоинституционалдық экономиканың» өзікті идеясы.

 5. Г. Саймонның толық емес рационалдылық теориясы және оңтайлылық принципін қанағаттанарлық принципы пайдасына қайта қарастыру.

Әдістемелік нұсқаулау: Оқу материалдарын зерделеу және ойды қорыту келесі категориялардың мазмұнын түсінумен (эписистема, қатты ядро, қорғаушы қабыршақ) және нарықтық экономикада орын алатын материалдар түрінде міндетті түрде пысықтаумен қатар жұруі тиіс.
Негізгі әдебиет

 1. Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности. М.: ИМЭМО, 1990.

 2. Коуз Р. Проблема социальных издержек/Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993. С. 87-169.

 3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала - Пресс, 1997. Гл. 4.

 4. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб.: Лениздат, 1996. Гл. 1. С. 48-90.


Қосымша әдебиет

 1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I-II. М.: Норма – Инфра – М, 1996. Гл. 4 «Юридические лица».

 2. Малахов С. Трансакционные издержки и макроэкономическое равновесие//Вопросы экономики. 1998. № 11.

 3. Малахов С. Некоторые аспекты теории несовершенного конкурентного равновесия (двухфакторная модель трансакционных издержек)//Вопросы экономики. 1996. № 10.

 4. Шаститко А.Е. Внешние эффекты и трансакционные издержки. М.: Экономический факультет МГУ – ТЕИС, 1997.

 5. Posner R.A. The Economic Approach to Law //Texas Law Review. 1975. Vol. 53. P. 757-782 (перевод: Познер Р. Экономический подход к праву /Право и экономика. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 1999).


5-6 CЕМИНАР.

3 ТАҚЫРЫП. НОРМА - ИНСТИТУТТАРДЫҢ НЕГІЗГІ ЭЛЕМЕНТІ (2 c)


 1. Нормалар: рационалды таңдау нәтижесі немесе әрекеттің абсолюттік детерминанта

 2. Қоғамдық таңдау теориясы: нормалар рационалды таңдау нәтижесі ретінде

 3. Келісімдер экономикасы норма рационалды мінез-құлықтың алғы шарты ретінде

 4. Келісімдер типтеріСеминарды талдау үшін тапсырмалар мен сұрақтар
 1. Норма және орташама арасындағы айырмашылық.

 2. Нормалар құралатын негізгі элементтерді ашыңыздар.
 1. тапсырма. Норма түріндегі ортақ стратегияның мысалын келтіріңіздер. Ортақ стратегия, норма және ережеден қалай ерекшеленетінін түсіріндіріңіздер.

 2. тапсырма. Норма мысалы ретінде жолаушылардың көліктегі мінез құлықтарын сипаттаңыздар.

 3. тапсырма. Норма мысалы ретінде жабдықтаушының магазиндегі мінез құлқын сипаттаңыздар

3. Әлеуметтік санкциялардың айырмасы неде?

4. Әлеуметтануда бұл екі түсініктің қайсысына нравственная норма және институционалды норма түсініктері сәйкес келеді?

5. Қоғамдық таңдау теориясы қоғамның заңдық нормасы және рационалдық таңдау арасындағы қайшылықтарды неліктен жояды деп саналады?

6. Парламентте заңдарды талқылағанда қоғамдық таңдау теориясы қалай қолданылады?

7. Нарықты келісулерді өзара түрлендіру және келісімге қатысушыларға басымдылықтар беру үшін алғышарт ретінде норманы пайдаланып нарықтық мәлімеге қатысушы тараптардың тағдырын жеңілдетуге болады?

8. Келісім экономикасы тұрғысынан супермаркет жағдайында тауар сатып алу неліктен басымдылыққа ие?

9. Сатып алушының емеурінің супермаркетте тауар сатып алғанда түрлендіру үшін саты қандай алға шарттар ұстануы керек?

10. Келісім экономикасын «бегітілген дилеммасы» мысалында түсіндіріңіз.

11. Әр түрлі салаларда индивидтердің қызметін реттейтін келісімдердің қандай типтерін сіздер білесіздер?

12. Әр қайсысы өзінің типін болжайтын қандай салардың қиылысында келісімдердің қатынастарының қандай түрлері болуы мүмкін.
Әдістемелік нұсқаулар: тақырыптық негізгі түсініктерін игеру керек: норма, келісім, және де екі сала шекара сындағы келісімдер түрлерін: экспансия, касание, компромисс.

Негізгі әдебиет

 1. Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности. М.: ИМЭМО, 1990.

 2. Коуз Р. Проблема социальных издержек/Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993. С. 87-169.

 3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала - Пресс, 1997. Гл. 4.

 4. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб.: Лениздат, 1996. Гл. 1. С. 48-90.

Қосымша әдебиет

 1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I-II. М.: Норма – Инфра – М, 1996. Гл. 4 «Юридические лица».

 2. Малахов С. Трансакционные издержки и макроэкономическое равновесие//Вопросы экономики. 1998. № 11.

 3. Малахов С. Некоторые аспекты теории несовершенного конкурентного равновесия (двухфакторная модель трансакционных издержек)//Вопросы экономики. 1996. № 10.

 4. Шаститко А.Е. Внешние эффекты и трансакционные издержки. М.: Экономический факультет МГУ – ТЕИС, 1997.

 5. Posner R.A. The Economic Approach to Law //Texas Law Review. 1975. Vol. 53. P. 757-782 (перевод: Познер Р. Экономический подход к праву /Право и экономика. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 1999).


7 СЕМИНАР

 1. ТАҚЫРЫП. РАЦИОНАЛДЫҚ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҚ НОРМА РЕТІНДЕ (1 с)
 1. Рационалды мінез құлық мөделі және М. Вебер бойынша мінез құлық типтері

 2. Әлеуметтік аргумент: рационалдылықтың экзогенді сипаты.

 3. Толық емес рационалдылық теориясы: рационалды таңдаудың когнитивтік шектеулері.

 4. Процедурады түсінілген рационалдық.


Семинар талдау үшін тапсырмалар мен сұрақтар:

 1. М. Вебер мінез құлықтың қандай идеалды түрін көрсетті
 1. тапсырма «М. Вебер және оның мінез құлық типтері» тақырыбына рефератты талқылауға қатысу.

 2. Өмірлік тәжірибеге негізделген рационалдылық және ғылымға негізделген рационалдылық мысалдарын ойлап табыңыздар. Олардың арасындағы айырмашылық неде?

 3. «Толық емес рационалдық» теориясының мәні неде?

 4. Рационалды таңдаудың когнитивтік шектеулері деген не?


2 тапсырма. Келесі мінез құлықтар түрінде адамдардың шешім қабылдауының сызбасы қандай: аффектілік, дәстүрлік, мақсатрационалдылық, құндылық рационалдылық?

3 тапсырма. 15 минуттық жазбаша жұмыс түрінде аралық бақылау
Әдістемелік нұсқаулар: Қоғамның экономикалық және әлеуметтік өмірі мысалдарында, ағымдағы баспа және қоғамдық өмір материалдарын пайдаланып материалдарды еркін игеруге қол жеткізу.

Негізгі әдебиет

Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности. М.: ИМЭМО, 1990.

Коуз Р. Проблема социальных издержек/Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993. С. 87-169.

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала - Пресс, 1997. Гл. 4.

Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб.: Лениздат, 1996. Гл. 1. С. 48-90.

Қосымша әдебиет

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I-II. М.: Норма – Инфра – М, 1996. Гл. 4 «Юридические лица».

Малахов С. Трансакционные издержки и макроэкономическое равновесие//Вопросы экономики. 1998. № 11.

Малахов С. Некоторые аспекты теории несовершенного конкурентного равновесия (двухфакторная модель трансакционных издержек)//Вопросы экономики. 1996. № 10.

Шаститко А.Е. Внешние эффекты и трансакционные издержки. М.: Экономический факультет МГУ – ТЕИС, 1997.

Posner R.A. The Economic Approach to Law //Texas Law Review. 1975. Vol. 53. P. 757-782 (перевод: Познер Р. Экономический подход к праву /Право и экономика. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 1999).
8 СЕМИНАР

5ТАҚЫРЫП. МЕНШІК ҚҰҚЫҚТАРЫН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ (1 c)
1. Меншік құқын спецификациялауға қолданылатын тәсілдер

 1. Меншік құқы- құқық қуатының шоғыры ретінде

 2. Шаруашылық жүргізудің осы заманға нысандарында құқық қуаты шоғырының құрделі комбинациялары.


Семинарда талдау үшін тапсырмалар мен сұрақтар.
1. Меншік құқық әзерлегенде қандай екі құқықтық дәстүрлер негізгі ьолып табылады және олардың айырмасы неде?

2. Онеренің сыныптамасы бойынша жалпы құқықта қандай құқықтық құқықта қандай құқықтық құаттар көрсетіледі.

3. Келтірілген құқықтық .... иелерінің барлығын бірдей меншік иесі деп сануға бола ма?

 1. Транс ұлттық келісім шарт деген не және құқық-меншік шоғыры негізінде оның қатынасы қалай жазылады?

Негізгі әдебиет

 1. Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности. М.: ИМЭМО, 1990.

 2. Коуз Р. Проблема социальных издержек/Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993. С. 87-169.

 3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала - Пресс, 1997. Гл. 4.

 4. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб.: Лениздат, 1996. Гл. 1. С. 48-90.

Қосымша әдебиет

 1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I-II. М.: Норма – Инфра – М, 1996. Гл. 4 «Юридические лица».

 2. Малахов С. Трансакционные издержки и макроэкономическое равновесие//Вопросы экономики. 1998. № 11.

 3. Малахов С. Некоторые аспекты теории несовершенного конкурентного равновесия (двухфакторная модель трансакционных издержек)//Вопросы экономики. 1996. № 10.

 4. Шаститко А.Е. Внешние эффекты и трансакционные издержки. М.: Экономический факультет МГУ – ТЕИС, 1997.

 5. Posner R.A. The Economic Approach to Law //Texas Law Review. 1975. Vol. 53. P. 757-782 (перевод: Познер Р. Экономический подход к праву /Право и экономика. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 1999).


9-10 СЕМИНАР

6 ТАҚЫРЫП. КОУЗ ТЕОРЕМАСЫ ЖӘНЕ ТРАНСАКЦИЯЛЫҚ ШЫҒЫНДАР (2 c)
Семинарды талқылау үшін тапсырмалар мен сұрақтар
1. Коуз теоремасы. Меншік иелері арасындағы құзыретті бөлу.

Қалай бөлінеді? Тиімді меншік иесі деген кім?

1 тапсырма. «Ашық алаңды көзге елестейтін. Оның бір шетінде ат арба. Екінші жағында 10 адам. Белгі берілгенде олар ат арбаға жүгіреді. Кім онымен жол жүреді! – оны жақсы басқаратын адам ба? Жоқ - бәрінен де жылдам жүгіретін адам. Кім бәрін басып озды және итеріп бірінші болып мінді, бірақ ол ат арбаны нашар жүргізуі мүмкін». Осы қысқаша үзіндіден, еншік құқық болу тетігіңіз қалай тиімсіз болғанын көруге болады?

А. «Бірінші жеті – бірінші пайдаланады».

Б. Жоғарғы трансакциялық шығындар жағдайында құқықтық…. Еркін айырбас жасау.

В. Ресурсқа жетудің қандай болмасын исключение болмауы.

1.Экономикалық ғылымда трансакциялық шығындардың қандай анықтамалары бар.

2.Ақпараттық және трансакциялық шығындар қандай қатынаста орналасқан?

3.Трансакциялық шығындар келісулер шығындары (қоғамдық таңдау теориясы) тұрғысынан қалай түсіндіруге болады?

Негізгі әдебиет

 1. Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности. М.: ИМЭМО, 1990.

 2. Коуз Р. Проблема социальных издержек/Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993. С. 87-169.

 3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала - Пресс, 1997. Гл. 4.

 4. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб.: Лениздат, 1996. Гл. 1. С. 48-90.

Қосымша әдебиет

 1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I-II. М.: Норма – Инфра – М, 1996. Гл. 4 «Юридические лица».

 2. Малахов С. Трансакционные издержки и макроэкономическое равновесие//Вопросы экономики. 1998. № 11.

 3. Малахов С. Некоторые аспекты теории несовершенного конкурентного равновесия (двухфакторная модель трансакционных издержек)//Вопросы экономики. 1996. № 10.

 4. Шаститко А.Е. Внешние эффекты и трансакционные издержки. М.: Экономический факультет МГУ – ТЕИС, 1997.

 5. Posner R.A. The Economic Approach to Law //Texas Law Review. 1975. Vol. 53. P. 757-782 (перевод: Познер Р. Экономический подход к праву /Право и экономика. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 1999).

11-12 СЕМИНАР

 1. ТАҚЫРЫП. ИНСТИТУТТАРДЫҢ УАҚЫТ АРҚЫЛЫ ӨЗГЕРУІ: ЭВОЛЮЦИЯ ЖӘНЕ РЕВОЛЮЦИЯ. ТАРИХИ СЕБЕПТЕРДІҢ ДАМУ ӘСЕРІ (2 c)
  1. Институционалдық шеңбердің үш түрі

  2. Мәлімелердің жинұялық–туыстық құрылымға интеграциялануы.

  3. Институттардың дамуынан эволюциялық варианты .

  4. Алдынғы даму траекториясынан байланыстылығы

  5. Институттар ипморты: варианттары және салдарлары

  6. Институттар импорты және институционалдық даму траекториясын ауыстыру

  7. Институттар конгруэнттілігі

  8. Институционалдық дамудың екі сценариі


Семинарды талқылау үшін тапсырмалар мен сұрақтар

   1. Институционалдық экономикада институционалдық шеңберлердің Қандай түрлері ерешелінеді

   2. Жанұялық-туыстық құрылымдарда экономикалық мәлімелердің интеграциялануы қалай жүзеге асырылады

   3. Институттардың эволюциялық дамуына мысал келтіріңіздер. Қазақстанда қандай институттар, сіздердің көзқарастарыңыз бойынша, эволюциялық жолмен дамыды?

   4. Институттардың дамуының революциялық вариантының ерекшілігі неде?

   5. Институттардың дамуының революциялық вариантының ерекшелігі неде?

   6. Инститтутар импорты негізінде институционалдық дамудың траекториясын қалай өзгертуге болады?

   7. Институттардың конгуренттілігін, яғни институттардың қоғамдағы басы мәдениетке бірдейлігін қалай бағалауға болады?

   8. Сіздерге белгілі қандай формальді емес институттар жариялыққа бейім? Наркотик қолдану, жезөкшелікті жариялауға «қолдану көрсету» және «қарсы» болу қандай институционалдық аргументтері бар?

   9. Сіздер күнделікті өмірде институттар импорты негізінде туындайтын, экономикалық институттардың қандай түрлерімен қарсы келесіздер? Оның дамуы қандай сценариі бойынша жүзеге асады және ол нелік салдарынан болады?

Негізгі әдебиет

 1. Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности. М.: ИМЭМО, 1990.

 2. Коуз Р. Проблема социальных издержек/Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993. С. 87-169.

 3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала - Пресс, 1997. Гл. 4.

 4. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб.: Лениздат, 1996. Гл. 1. С. 48-90.

Қосымша әдебиет

 1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I-II. М.: Норма – Инфра – М, 1996. Гл. 4 «Юридические лица».

 2. Малахов С. Трансакционные издержки и макроэкономическое равновесие//Вопросы экономики. 1998. № 11.

 3. Малахов С. Некоторые аспекты теории несовершенного конкурентного равновесия (двухфакторная модель трансакционных издержек)//Вопросы экономики. 1996. № 10.

 4. Шаститко А.Е. Внешние эффекты и трансакционные издержки. М.: Экономический факультет МГУ – ТЕИС, 1997.

 5. Posner R.A. The Economic Approach to Law //Texas Law Review. 1975. Vol. 53. P. 757-782 (перевод: Познер Р. Экономический подход к праву /Право и экономика. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 1999).


13 СЕМИНАР

8 ТАҚЫРЫП. КОНТРАКТІЛЕР ТИПТЕРІ. ҰҚЫМ ЖӘНЕ НАРЫҚ АРАСЫНДАҒЫ ШЕКАРА ( 1 с)


 1. Контракт түсінігі

 2. Сату туралы контрактілер және жалдау туралы контрактілер

 3. Контракт типтері

 4. Ұйымдастыру

 5. Институт және ұйым арасындағы шекара

 6. Ұйымның өңтайлы мөлшерін анықтайтын факторлар


Семинарды талқылау үшін тапсырмалар мен ұрақтар


 1. Сату туралы контрактінің жалдау туралы контрактіден айырмасы неде?

 2. Классикалық, неоклассикалық және имплициттік контрактілердің мәнін ашыңыздар.

 3. ¦йымның анықтамасын беріңіздер және оның институтпен айырмасын көрсеткізіңіздер.

 4. ¦йым және институт арасындағы шекара қайдан өтеді?

 5. Активтің ерекшелігі деген не, және оның ұйым үшін маңызы қандай?

 6. Сізге контрактінің қандай түрін жасауға тура келді? Сізде білім алу контрактісі барма?

 7. «Келісім шарт ақшадан қымбат» деген белгілі мысалдың институционалдық интерпретациясын беріңіздер. Қандай контрактінің идеалы онда орын алған?

 8. Бүгінгі күні қандай ерекшк активке сіз иесіз? Негіздеңіздер.

 9. Институт және ұйым категорияларын пайдаланып саяси партия және «Гринпис» қозғалыс арасындағы айырмашылықты сипаттаңыздар.

 10. Имплициттік контракті жүзеге асыру негізінде пайда болатын диспуттарды шешу үшін, үшінші тарапы тартудың қажеттілігі неліктен болмайды? Имплициттік контрактінің өз-өзіне жеткіліктілігінің басқа контрактілермен салыстырғандағы себебі неде?

Негізгі әдебиет

 1. Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности. М.: ИМЭМО, 1990.

 2. Коуз Р. Проблема социальных издержек/Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993. С. 87-169.

 3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала - Пресс, 1997. Гл. 4.

 4. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб.: Лениздат, 1996. Гл. 1. С. 48-90.

Қосымша әдебиет

 1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I-II. М.: Норма – Инфра – М, 1996. Гл. 4 «Юридические лица».

 2. Малахов С. Трансакционные издержки и макроэкономическое равновесие//Вопросы экономики. 1998. № 11.

 3. Малахов С. Некоторые аспекты теории несовершенного конкурентного равновесия (двухфакторная модель трансакционных издержек)//Вопросы экономики. 1996. № 10.

 4. Шаститко А.Е. Внешние эффекты и трансакционные издержки. М.: Экономический факультет МГУ – ТЕИС, 1997.

 5. Posner R.A. The Economic Approach to Law //Texas Law Review. 1975. Vol. 53. P. 757-782 (перевод: Познер Р. Экономический подход к праву /Право и экономика. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 1999).


14-15 СЕМИНАР

 1. ТАҚЫРЫП. ФИРМА ТЕОРИЯСЫ: ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ ВАРИАНТ (2с. )
 1. Принципиал және агентіңөзара қарым қатынасының проблемасы

 2. Принципиал және агенттің мәселелерін шексудің варианттары

 3. Фирмашілік құрылым

 4. Фирма дамуының траекториясы

 5. Фирмалардың негізгі типтері

Семинарда талқылау үшін тапсырмалар мен сұрақтар

 1. Агент пен принципиалдық тарапынан манипуляция жасау мүмкіндігі неде, не себептен бұндай мүмкіндік пайда болады? Студенттік өмірден мысал келтіріңіз.

 2. Принципиал мен агенттің өзара қарым-қатынасы мәселесін шешудің қандай вариант бар?

 3. Агенттер арасындағы жарыс қандай жағдайда тиімді болады? Өзінің достарың мен таныстарының тәжірибесіне сүйеніп, нақты экономикалық қызметтен мысал келтіріңіздер.

 4. Пайдаға қатысу жүйесі еңгізілген жағдайда, тиімді болатын ұйымның мысалын келтіріңіз. Бұндай ұйым түрі қандай лауазымдар үшін ерекше тиімді.

 5. Агенттердің коалициясы қандай жағдайда тиімді: нақты экономикалық тәжірибеден, немесе оқу процесі үшін мысал келтіріңіздер.

 6. Кәсіпорынның әр түрлі ұйымдық нысаны туралы әңгілемеңіздер: унитарлық, дивизаналдық, аралас, холдингтік.

 7. Сіздер қалай ойлайсыздар, трансұлттық корпорация болып табылатын ААҚ «Миталл стилдің» ұйымдық нысаны қандай?

Негізгі әдебиет

 1. Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности. М.: ИМЭМО, 1990.

 2. Коуз Р. Проблема социальных издержек/Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993. С. 87-169.

 3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала - Пресс, 1997. Гл. 4.

 4. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб.: Лениздат, 1996. Гл. 1. С. 48-90.

Қосымша әдебиет

 1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I-II. М.: Норма – Инфра – М, 1996. Гл. 4 «Юридические лица».

 2. Малахов С. Трансакционные издержки и макроэкономическое равновесие//Вопросы экономики. 1998. № 11.

 3. Малахов С. Некоторые аспекты теории несовершенного конкурентного равновесия (двухфакторная модель трансакционных издержек)//Вопросы экономики. 1996. № 10.

 4. Шаститко А.Е. Внешние эффекты и трансакционные издержки. М.: Экономический факультет МГУ – ТЕИС, 1997.

 5. Posner R.A. The Economic Approach to Law //Texas Law Review. 1975. Vol. 53. P. 757-782 (перевод: Познер Р. Экономический подход к праву /Право и экономика. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 1999).2.5. Оқытушы жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмысының сабақ жоспары
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы «БАҒалау және бизнес» кафедрасы
«050908 Бағалау» мамандықтарына Мемлекеттік Білім Стандарттарына сәйкес және Білім және Ғылым Министрлігі жанындағы 06. 06. 2006...
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
«Бағалау және бизнес» кафедрасының аға оқытушысы, Жуматаева Бақытжамал Әшімқызы
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
Бұл бағдарлама «Маркетинг» пәнін оқитын экономикалық мамандықтардың студенттері үшін бастапқы бастауышы болып табылады
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
СОӨЖ және сож тапсырмалар жүйесінің мақсаты, білімді жетілдіру және нақты талдау жасау, тариха және қазіргі кездегі жағдайларды,...
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
Жуматаева Бақытжамал Әшімқызы, аға оқытушы, «Құрылыстағы бухгалтерлік есеп» пәнінен оқу-әдістемелік кешен
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
«Жерді бағалау және жер кадастры» оқу-әдістемелік кешен оқу жоспары мен пәннің талаптарына сәйкес құрастырылған және пәнді оқып білуге...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница